Titta

Från vardagssnack till skolspråk

Från vardagssnack till skolspråk

Om Från vardagssnack till skolspråk

I den här språk- och kunskapsutvecklande serien bjuder ämneslärare in till sina klassrum och visar och berättar om hur de arbetar med språket samtidigt som de undervisar i sitt ämne. Vi möter lärare från lågstadiet ända upp till gymnasiet som undervisar i NO, SO, matematik och praktisk-estetiska ämnen. En del av lärarna använder delar av en aktuell språkutvecklande pedagogik medan andra följer en särskild pedagogik eller beprövad metod. Experter, lärarfortbildare och forskare fördjupar de olika programmens teman och ger tips, tankar och metoder kring olika sätt att undervisa språk- och kunskapsutvecklande.

Till första programmet

Från vardagssnack till skolspråk : Att stötta elevens lärandeDela
 1. Varför är det viktigt att synliggöra
  språket i alla skolämnen-

 2. -och inte bara på svenskan?

 3. På vilket sätt ökar det förståelsen
  och kunskapen i ett ämne?

 4. I den här serien undersöker vi språk-
  och kunskapsutvecklande arbetssätt-

 5. -och hur man kan göra i praktiken.

 6. Att hjälpa alla elever
  till skolframgång-

 7. -och ta klassen till ett utvecklat
  skolspråk är svårt, men det går.

 8. Det här avsnittet
  har temat "stöttning".

 9. Michael Öhlin, SO-lärare på
  Ronnaskolan, har tvålärarskap-

 10. -tillsammans med
  SO-läraren Andreas Cederlöf.

 11. Man får lyssna på: Diskuterar de vad
  som står eller om man kan tro på det?

 12. De har hjälp av studiehandledaren
  Alham Lali i arabiska.

 13. På dagens lektion ska klassen jobba
  med stöd av begreppskort.

 14. Så! 9C, kom! Nu kör vi!

 15. Dagens ämne handlar om
  källkritik i SO-

 16. -mer specifikt förmågan att söka
  information och värdera trovärdighet.

 17. Allright. I dag ska vi jobba vidare
  med förmågan i SO-

 18. -som blev lite halvdan senast-

 19. -det vill säga källor,
  hur man bedömer trovärdigheten.

 20. Det det kommer handla om är
  nolltaxa i kollektivtrafiken.

 21. -Konstiga ord, eller hur?
  -Vad är nolltaxa?

 22. -Ska det vara gratis att åka buss?
  -Ja, det ska det.

 23. Bra. Då är ni klara att gå hem.

 24. Det som är viktigt är att komma ihåg
  är att vad ni tycker är oväsentligt.

 25. Det handlar inte om era åsikter-

 26. -utan om hur vi kan avgöra ifall det
  nån annan skriver går att lita på.

 27. Den första övningen
  gör ni två och två.

 28. Den utgår från ett begreppskort.
  Dem känner ni igen, eller hur?

 29. Några av orden är redan färdiga,
  så då får ni tips om hur man tänker.

 30. Har ni koll på vad ni ska göra?
  Då drar vi i gång.

 31. Klassen består ju av elever
  med ganska blandad bakgrund.

 32. De växer upp i en miljö, i en skola
  där de inte utsätts för-

 33. -lika mycket språklig träning
  i svenska som på andra ställen.

 34. Titta på ordet. Är det nåt som är
  likt forskare eller som forskare har?

 35. Nåt som forskare har?

 36. "Granskar." De här. Journalisterna.

 37. Begreppskorten vi använder
  är en övning-

 38. -som går ut på att inte bara förklara
  vad ett begrepp betyder-

 39. -utan att jobba mer med alla delar.

 40. Eleverna känner på hur man använder
  ordet, vilka egenskaper det har.

 41. Vänta... Vilka är det
  som säger mest sina åsikter?

 42. -Politiker.
  -Visst. Ska vi lägga den där?

 43. De här samlar in information,
  sprider via massmedia.

 44. -Vems information sprider de?
  -Deras.

 45. -Vad gör politiker?
  -De säger hur världen fungerar.

 46. -Gör de det?
  -Från deras perspektiv.

 47. Politiker är inte ärliga. De säger
  vad andra säger. De är inte ärliga.

 48. -Hur menar du då?
  -De säger vad de säger.

 49. -Då är de ärliga.
  -De tror att de är ärliga.

 50. -Så var lägger vi den?
  -Här. Forskare är ärliga.

 51. -Är vi nöjda nu?
  -Nej.

 52. -Du är inte ens i den gruppen!
  -Jag vet.

 53. Det är tänkt att de ska samarbeta,
  så uppgiften är strukturerad-

 54. -så att man måste diskutera
  vilken av källorna man tror mest på.

 55. Då blir det en diskussion om
  trovärdighet, vilket vi vill åt.

 56. Begreppet "journalist".
  Deras egenskaper. Vad har ni skrivit?

 57. -Granskar och åsikter.
  -Nej.

 58. -De granskar. Är alla överens om det?
  -Ja.

 59. Men du var inte överens om "åsikter"?
  Varför inte?

 60. -Jag har lagt "ärligt" på den rutan.
  -Du har skrivit ärligt.

 61. -De är inte ärliga!
  -Hur tänker du?

 62. De är ärliga för det mesta, men de
  kan också överdriva om ett ämne-

 63. -så att de gör så att folk tror
  nåt annat om det som har hänt.

 64. -Varför tror du att de gör det?
  -Göra artikeln spännande.

 65. -För att göra artikeln spännande?
  -För att få oss att bli intresserade.

 66. Hur kan man ta reda på
  om det som står är sant?

 67. Läsa flera artiklar om samma ämne.

 68. Ja, om flera olika journalister har
  skrivit samma sak borde det stämma.

 69. -Men "ärlig" är knepig att lägga.
  -Vi tar en kvarts rast.

 70. Det blir bra diskussion om det här
  med ärligt. Vem är ärlig?

 71. Det är ju hela kärnan. Trovärdighet.

 72. De hade en tanke med varför de hade
  lagt ärlighet och var de la den.

 73. Och på ett språkutvecklande sätt.

 74. Eleverna diskuterar med varandra
  och visar sina åsikter.

 75. Det är viktigt att studiehandledaren
  förstår vad eleverna ska göra-

 76. -och varför de ska göra det.

 77. Hon översätter saker och ibland
  behöver hon tillhandahålla kontext.

 78. ...källornas trovärdighet.
  Det källan säger är riktigt.

 79. Vi litar på källan, att det är sant eller inte.

 80. Förstod du allt det där om bloggare?

 81. Okej. Du förstod allt.

 82. Då är det viktigt att jag är tydlig
  med vad hon kan hjälpa till med-

 83. -så att inte studiehandledaren
  gör jobbet.

 84. -Men ärlig? Till vem? Tänk på...
  -Journalistiken.

 85. I det här häftet finns det
  tre stycken texter från internet.

 86. En av de här texterna är
  mest trovärdig och minst trovärdig.

 87. Där ska ni fylla i en motivering.

 88. Använd hjälpmeningarna
  för att bygga resonemang, argument.

 89. "Resorna med buss och spårvagn
  har ökat..."

 90. Vi ger ut meningar som innehåller
  sambandsord som tillhör skolspråket-

 91. -"därför att", "det betyder", orden
  som får resonemanget att hänga ihop.

 92. Dem behöver vi hjälpa eleverna
  att få syn på och lära ut.

 93. -Så vänta, de här är etta.
  -Politiker är sist. De ska ha röster.

 94. "1. Det blir onödigt dyrt för
  samhället." Det är hans argument.

 95. Han påverkas av sin ideologi och har
  förslag som grundar sig på partiet.

 96. I det språkutvecklande arbetssättet
  är det eleverna som äger taltiden-

 97. -där min roll som lärare är
  att gå runt och stödja dem.

 98. Inte genom att vi förklarar vad de
  ska göra, utan hur de ska göra.

 99. Stöttningen handlar om "huret".

 100. Det handlar mer om vem som säger
  sakerna än vad det står. Är ni med?

 101. Det är en viktig aspekt av det
  språkutvecklande arbetssättet.

 102. Man undervisar kring hur man gör för
  att resonera, analysera, diskutera.

 103. Den här är skriven 2014 så då är den
  fortfarande minst trovärdig.

 104. -Eftersom att den är äldst?
  -Ja.

 105. -Vad betyder det om informationen?
  -Den kan ha ändrats.

 106. Även om det finns källor
  så kanske de är för gamla.

 107. Faktan är inte uppdaterad.

 108. I SO finns det väldigt många förmågor
  och ett brett centralt innehåll.

 109. Jag tror att SO-lärare känner sig
  stressade över allt innehåll.

 110. Men det är ju inte innehållet som ska
  bedömas, utan elevernas förmågor-

 111. -eller vilka kunskaper de har.

 112. Eftersom man jobbar mer utifrån
  förmågorna i det här arbetssättet-

 113. -finns det en samstämmighet mellan
  undervisningen och bedömningen.

 114. Nu ska de självständigt leta efter
  en ny källa som är bättre än min.

 115. Källan de har fått
  har låg trovärdighet.

 116. Hur ska jag veta
  om de har rätt eller inte?

 117. Ja, det är det man får fundera över.

 118. Här brukar det finnas "Om hemsidan".
  Vilka är de som har gjort den?

 119. Jag vet inte om det blir bra.
  Kan du läsa?

 120. -Varför är vi i skolan?
  -För att lära oss.

 121. -Men kan du bara läsa den?
  -Jag skriver en kommentar sen.

 122. De märker att vi förväntar oss mer av
  dem nu och därför lyckas de bättre.

 123. Jag ser stor skillnad på klassen nu
  bara på en termin.

 124. De går från ett vardagsspråk till ett
  skolspråk. Det är det som är målet.

 125. Stöttning, på engelska "scaffolding",
  dvs. byggnadsställning-

 126. -visar just på att man måste bygga
  stödstrukturer runt lärandet-

 127. -för att de sen
  ska kunna stå på egna ben.

 128. Du bygger den här byggnadsställningen
  kring huset-

 129. -elevernas lärande, ämnesförmågor
  och kunskap, för att hjälpa dem.

 130. Ju längre du kommer med huset
  och ju stabilare det blir-

 131. -då kan du ta bort delar av den här
  stöttningen, av byggnadsställningen.

 132. Alla elever behöver stöttas utifrån
  sina egna förutsättningar och behov.

 133. För en elev så kan det handla om
  en skrivmall när den skriver en text.

 134. För en annan elev kan det handla om
  olika lässtrategier-

 135. -och tydlig undervisning i läs-
  strategier för att ta sig an en text.

 136. I "Reading to Learn" närläser man
  texterna och ställer frågor.

 137. Man ställer frågor som man
  har förberett eleverna på-

 138. -så att alla elever kan svara.

 139. I Karin Petterssons klass på Kvarn-
  backaskolan lämnas ingen svarslös.

 140. Klassen har övat på förklarande text
  om insekter i biologi.

 141. Nu blir det "Reading to Learn"
  i samma texttyp om tistelfjärilar.

 142. Dags att börja! Kom in!

 143. "Lärare kan ju inte vara så svårt."

 144. "Lågstadielärare måste vara
  ett skönt jobb", tänka jag naivt.

 145. När man har forskat på klassrum ser
  man att den vanligaste interaktionen-

 146. -är ju där läraren ställer en fråga,
  en kontrollfråga-

 147. -så räcker kanske fyra-fem
  ibland sex elever upp handen.

 148. En av dem svarar på frågan och
  läraren ger lite kort feedback.

 149. Men det betyder ju inte att vi har
  klassen med oss. Vi vill undervisa.

 150. Vi har ju pratat
  om flera djurs livscykler-

 151. -bland annat tistelfjärilen, där ni
  har limmat fast hela ordningen-

 152. -där de först... Hjälper ni mig?

 153. -Parar sig.
  -Alla parar sig. Och sen?

 154. -Lägger ägg.
  -Och ur äggen kommer...

 155. När jag mötte genrepedagogiken
  tänkte jag att "det här gör jag".

 156. Men ju mer man lär sig,
  desto mer förstår man helheten.

 157. Det är ett arbetssätt som genomsyrar
  synen på elever och undervisning.

 158. Vi har ju följt våra tistelfjärilar
  från när de var larver tills nu.

 159. I dag kommer vi att släppa ut dem.
  Det här är en förklarande text.

 160. Den har rubriken här och
  så har den identifikationssteget.

 161. Genom att vi pratar om strukturen
  i texten, att vi ger stegen namn-

 162. -med förklaring, rubrik,
  identifikationssteg, förklaringssteg-

 163. -så ger jag eleverna ett metaspråk
  där vi kan prata om språket-

 164. -och får begrepp
  för vad det vi skriver i texterna.

 165. Så.
  Lägg pappret framför er på mattan.

 166. Om vi tittar på rubriken...
  Vad är rubriken?

 167. "Tistelfjärilens livscykel."

 168. Rubriken talar ju om vad texten ska
  handla om, så då förstår man det.

 169. Det här är tistelfjärilens livscykel.
  Markera det.

 170. "Reading to Learn" är en påbyggnad på
  genrepedagogiken, det är inget nytt-

 171. -fast det har kommit till
  flera stöttningsstrategier.

 172. När ni läser så vill jag
  att ni använder läsfingret.

 173. Sen sätter ni fingret
  på första ordet i första stycket.

 174. "Tistelfjärilens livscykel är..."

 175. Den här sortens stöttning
  kallas för detaljerad läsning.

 176. Under läsningen så kommer jag
  att ställa frågor till eleverna-

 177. -där de ska identifiera
  betydelsebärande ord och markera dem.

 178. Och frågorna är aldrig kontrollfrågor
  som "vad är en insekt?"-

 179. -utan jag ger betydelsen för ordet
  så eleverna kan identifiera det.

 180. I mitten av meningen
  står det ett ord-

 181. -som talar om
  att det är olika perioder-

 182. -olika delar av livscykeln.
  Vilket ord är det som jag söker?

 183. -"Stadier."
  -Stadier. Markera stadier.

 184. När vi arbetar med detaljerad läsning
  väljer jag en text som är utmanande-

 185. -och snäppet över
  deras vanliga läsnivå.

 186. Det är ju i zonen precis över
  inlärningsnivån som man utvecklas.

 187. -U-P-A.
  -Två P.

 188. -Ja, två P.
  -"Förpuppas."

 189. Vi ska ligga på en hög nivå
  och utmana eleverna-

 190. -men samtidigt ge stöttning,
  ge dem redskapen för att klara det-

 191. -så att de lär sig hur de ska lösa en
  uppgift eller förstå ord och begrepp-

 192. -och få förutsättningar för att klara
  av undervisningen på högre nivåer.

 193. Använd de här orden som vi plockade
  ur texten för att skriva en ny text.

 194. Den behöver inte vara likadan,
  men den ska ha samma innehåll.

 195. Och samarbeta. Ni har varsin iPad
  men det ska vara samma text.

 196. -Nu ska du skriva bara "livsstadier".
  -"Tistelfjärilens livsstadier."

 197. -Vad var "stadier" för ord?
  -Stationer, typ, för fjärilarna.

 198. Ägg, sen larv, sen puppa.

 199. I undervisning
  tittar vi ju på tidsbindeorden.

 200. I stället för "och sen och sen"-

 201. -påminner jag eleverna
  om att variera orden.

 202. "I går, sen, efter en stund,
  när, först, till slut"...

 203. "Efter det, sedan...i onsdags"
  och så.

 204. Ska vi skriva
  "Den äter och äter och äter"?

 205. Ja, det kan ni gärna ta med.
  "Larverna äter."

 206. Jag kan de flesta livscyklerna.
  Jag kan om den röda skogsmyran-

 207. -och gräshoppan och dödgrävaren.

 208. Deras larver fick äta upp sin mamma.
  Inte kul.

 209. -Var lägger hon äggen?
  -Honan lägger ägg i...

 210. -Säger man "i tistelblad" eller...?
  -På tistelblad.

 211. På tistelblad, jättebra.

 212. Vi ska lägga vår tid på att förbereda
  lektionerna och stötta eleverna-

 213. -i stället för att lägga tiden
  på att hjälpa upp eleverna efteråt.

 214. På engelska brukar man säga
  "prepare, not repair".

 215. Nu får ni önska fjärilarna
  trevlig resa. Vågar de sig ut? Titta!

 216. -Vi ses!
  -Hej då!

 217. När man tänker på
  skolspråket och vardagsspråket-

 218. -så finns det ord som har olika
  betydelse, till exempel "volym".

 219. När man pratar om musik
  så handlar ordet "volym" om ljud-

 220. -men i ämnet matematik
  kan "volym" innebära nåt helt annat.

 221. Ett annat exempel är i SO-ämnen
  där man pratar om läget på en karta.

 222. Men för eleven som inte har kommit så
  långt kan "läget" betyda nåt annat-

 223. -till exempel: "Hur mår du?"

 224. Det finns många olika modeller
  på örngott. Det här är lättsytt.

 225. En stöttande undervisning innebär att
  man synliggör saker som är osynliga-

 226. -som lässtrategier.

 227. För elever kan det vara en osynlig
  process, hur man tar sig an en text-

 228. -som är svår och utmanande.

 229. Men i en stöttande undervisning
  synliggör man det.

 230. Man tränar tillsammans på just
  strategier för att läsa och förstå.

 231. Ingegerd Norder på Nobelgymnasiet
  har en klass i SO-

 232. -där det finns många språkliga nivåer
  och skilda skolbakgrunder-

 233. -vilket gör att Ingegerd måste veta
  vilka förkunskaper eleverna har.

 234. Välkomna! - I den här klassen
  finns det många språk.

 235. Jag har väl fem språk
  som är deras modersmål:

 236. Somaliska, arabiska, thai,
  tigrinja, dari och swahili.

 237. Jag har en klass med elever som är
  oerhört intresserade av att lära sig.

 238. Många av eleverna har ju som mål
  att komma in på universitet sen.

 239. Jag vill bli
  datorutvecklare eller ingenjör.

 240. Jag vill jobba som kock, för jag
  tycker om att laga mat och baka.

 241. De litar på att jag kommer att hjälpa
  dem och stötta dem så det går bra.

 242. Då vill jag hälsa er
  välkomna hit till SO.

 243. Den här lektionens mål är:
  "Vad är riksdagen?"

 244. "Vilka är riksdagens arbetsuppgifter
  och hur arbetar riksdagen?"

 245. I början av min karriär jobbade jag
  mycket med Gibbons genrepedagogik-

 246. -och tyckte att det räckte. Jag hade
  en bra undervisning och de lärde sig.

 247. Men för fyra-fem år sen
  upplevde jag att det inte räckte-

 248. -för många av eleverna hade ett bra
  läsflyt och en bra ordavkodning-

 249. -men de förstod inte innebörden av
  texten. De hade ingen läsförståelse.

 250. Då började jag med lässtrategier.

 251. Jag kommer nu att gå igenom
  den här texten, att läsa den.

 252. Jag har den på powerpoint.
  Jag tar en mening i taget.

 253. Ni är uppmärksamma på svåra ord.
  Jag går igenom svåra ord-

 254. -så att vi förstår både ord
  och begrepp och hela meningar.

 255. "Riksdagen fattar ensam beslut
  om nya lagar."

 256. Vad betyder det? "Fattar"
  är ett ord som har flera betydelser.

 257. Jag kan säga att jag fattar tag i
  Sara, men det betyder inte det här.

 258. "Fattar" är ett ord som många
  av eleverna tolkar som "förstår"-

 259. -för det är så som de har lärt sig
  att ordet är.

 260. Det här är ju en stor del i det
  språkutvecklande arbetssättet.

 261. Att man breddar den språkliga
  repertoaren för eleverna-

 262. -så att de lär sig att orden har
  olika betydelser i olika sammanhang.

 263. Det är riksdagen som avgör hur gammal
  du ska vara för att få gifta dig.

 264. -Är det inte frivilligt?
  -Nej, det är inte det.

 265. Ibland finns det
  som jag kallar för luckor i texten-

 266. -nåt mellan raderna
  som man ska förstå som läsare.

 267. Det blir ju obegripligt för många
  elever som inte har svensk kultur.

 268. -Panda.
  -Över 18 år man får gifta sig.

 269. -Men under 18 år man får inte.
  -Precis.

 270. -Varför har man 18 år som gräns?
  -För man ska bli mogen.

 271. Man ska bli mogen och vuxen.
  För vad är man under 18 år?

 272. -Barn.
  -Man är barn.

 273. Jag går igenom ord som jag har
  förutspått att de får svårt med.

 274. Men i varje text finns det ord
  som jag inte tänker på som svåra.

 275. "Hur hög ska till exempel
  bensinskatten vara?"

 276. Vet ni vad bensinskatt är?
  Vad är det? Nån?

 277. -Katt... Ben... katt...
  -Var läste du "katt"?

 278. -Bensinkatten?
  -Man kan läsa bensins-katten!

 279. Tänk! Ni hittar
  varenda litet kryphål.

 280. Jag förstår hur eleverna tänker,
  för jag har ju själv lärt dem-

 281. -att ett bra knep att lista ut vad
  ett långt ord är att börja i slutet.

 282. Jag skulle aldrig läsa "katt",
  för jag vet vad som står.

 283. Alla ni ser det, att han säger det?
  Ni ser det.

 284. Jag upplever att jag känner min klass
  och mina elever individuellt väl.

 285. Och jag tror att de upplever
  att de känner mig väl.

 286. Man känner sig inte i skolan,
  man är en del av en familj.

 287. Hon är som en storasyster.

 288. Många av de elever jag har i
  den här klassen är ju ensamkommande.

 289. Jag vet väldigt mycket om
  deras längtan efter mamma-

 290. -och deras sorger. Många av mina
  elever kan aldrig åka tillbaka.

 291. De kommer aldrig kunna träffa mamma
  i sitt hemland. Nu blir jag tårögd.

 292. Nu ska ni få jobba i grupper.
  Sitt i era språkgrupper.

 293. Ni ska läsa först en mening i taget
  på svenska i er grupp.

 294. Sen försöker ni översätta den till
  arabiska. - Ni översätter till thai.

 295. Försök översätta den
  till ert modersmål.

 296. Det är oerhört viktigt att eleverna
  får använda sitt förstaspråk.

 297. Den kognitiva förmågan på modersmålet
  är ju mycket högre än på svenska.

 298. -...allt...
  -Det är uppdelat. Varje grupp är...

 299. Varje departement
  tilldelas en särskild uppgift.

 300. "Därför sker det mesta av arbetet i
  mindre grupper som kallas utskott."

 301. -"Utskott"?
  -"Utskott."

 302. Då är det dags för den tredje
  uppgiften. Det är ju skrivuppgiften.

 303. Varför har vi skrivuppgifter
  varje dag?

 304. Varför vi har skrivuppgift varje dag?

 305. Det är just när ni skriver
  det här vi har jobbat med i dag-

 306. -det är då ni lär er, för då måste ni
  processa det i huvudet.

 307. Ni måste använda alla de här nya
  orden och skriva med era egna ord.

 308. Det är då ni lär er det.

 309. Vi har många ämnen. Historia också.
  Skrivuppgift. SO och SvA.

 310. Vi har alltid läxor.

 311. "Vilka är riksdagens arbetsuppgifter
  och hur arbetar de?"

 312. Resonera!

 313. I ett språk- och kunskapsutvecklande
  arbetssätt ingår tala, läsa, skriva.

 314. Då utvecklar de sitt språk
  och sin kunskap parallellt.

 315. Väldigt tydligt och bra.

 316. Det är viktigt för eleverna
  att förstå sin egen lärprocess-

 317. -för de elever som förstår sin
  metakognition utvecklas mycket mer.

 318. De har ju liksom hittat nyckeln
  till sin utveckling i lärandet.

 319. När man som ämneslärare jobbar med
  elever som är flerspråkiga-

 320. -är det viktigt att tänka på
  förhållningssätt och attityd-

 321. -så att inte
  ämneskunskaper och bedömningen-

 322. -tenderar till att bli en bedömning
  i elevens svenskkunskaper.

 323. För kunskaper i olika ämnen kan
  eleven också visa på sitt modersmål.

 324. Det blir nog svårare
  att leda strömmen...

 325. Nästa avsnitt handlat om elevsamtal
  och talutrymme i klassrummet-

 326. -och hur det ytterst
  är en fråga om demokrati.

 327. Det hör jättemycket ihop
  med demokratifrågor.

 328. Jag kan inte fatta att du kan göra...

 329. Förutom att eleverna utvecklar
  språket handlar det om att tala.

 330. Mitt uppdrag är att utbilda elever-

 331. -att använda digitala verktyg
  till lärande, inte bara spel och lek.

 332. -Mun.
  -Mun! - Ja!

 333. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Att stötta elevens lärande

Avsnitt 3 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Om explicit individuell stöttning av elever. Lärarfortbildaren Maria Wiksten förklarar begreppet scaffolding och hur olika stöttor kan byggas runt elevens kunskaper. Studiehandledning och s.k. begreppskort används i Michael Öhlins högstadieklass. Pedagogen Karin Pettersson arbetar med metoden Reading to learn och gymnasieläraren Ingegerd Norder har språkutvecklande undervisning med lässtrategier i sin förberedande flerspråkiga klass. Experterna Jilda Sürüp och Hülya Basaran talar om flerspråkighet och om vikten att främst bedöma flerspråkiga elever utifrån deras kognitiva kunskapsnivå.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Pedagogiska riktningar
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Från vardagssnack till skolspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFrån vardagssnack till skolspråk

Att sakna ord

Avsnitt 1 av 4

Om språket som makt och om behovet av att ämneslärare arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Experterna Barbro Westlund och Maria Wiksten talar om språkliga svårigheter, missförstånd och skillnaden mellan vardagsspråk och akademiskt språk. Vi får också möta matematikläraren Torben Lundén som förenar språk- och kunskapsutveckling med samarbete och rörelse på högstadiet. Historieläraren Anna Nord visar att lässtrategier även engagerar gymnasieelever i historia. Klassläraren Ninna Kristiansen använder lässtrategi med dockor för att lära ut matematik i årskurs ett på lågstadiet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFrån vardagssnack till skolspråk

Att se mönster och strukturer

Avsnitt 2 av 4

Om språkets mönster och strukturer. Experterna Josefin Nilsson och Maria Wiksten berättar hur lärare kan arbeta språkutvecklande genom att "packa upp" och synliggöra texter och hur arbetssätten inom de praktisk-estetiska ämnena kan berika de teoretiska ämnena. Vi får se läraren Susanne Jönsson ta hjälp av domino i matematik för att lära ut ämnesord. Bildläraren Louise Israelsson visar unga elevers förutsättningar att både göra bildanalyser och arbeta med språket redan i årskurs sex. Och Anna Wisselgren som är danslärare, visar hur hon lär ut ämnesspråket samtidigt som eleverna lär sig koreografi.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFrån vardagssnack till skolspråk

Att stötta elevens lärande

Avsnitt 3 av 4

Om explicit individuell stöttning av elever. Lärarfortbildaren Maria Wiksten förklarar begreppet scaffolding och hur olika stöttor kan byggas runt elevens kunskaper. Studiehandledning och s.k. begreppskort används i Michael Öhlins högstadieklass. Pedagogen Karin Pettersson arbetar med metoden Reading to learn och gymnasieläraren Ingegerd Norder har språkutvecklande undervisning med lässtrategier i sin förberedande flerspråkiga klass. Experterna Jilda Sürüp och Hülya Basaran talar om flerspråkighet och om vikten att främst bedöma flerspråkiga elever utifrån deras kognitiva kunskapsnivå.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFrån vardagssnack till skolspråk

Att låta alla lyckas

Avsnitt 4 av 4

Om hur skolan kan möjliggöra för elever att lyckas oavsett förkunskaper. Det handlar om talutrymme, interaktion, och elevaktivitet. Experterna Josefin Nilsson, Anne Palmér, Niclas Fohlin och Hülya Basaran berättar om vikten av fördelad taltid och digitala verktyg i undervisningen. Teknikläraren Agneta Isaksson som har inspirerats av kooperativt lärande, förkortade egen taltid och maximerade elevernas språk- och kunskapsutveckling. Susanna Sjöstrands klass erövrar språket via språkutvecklande drama och läraren Cecilia Westlunds lär sina elever läsa genom ASL och göra e-böcker redan under sin första skoltermin.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Jakten på dyslexin - teckenspråkstolkat

Självbild och identitet

Hur bygger man upp sitt självförtroende och slutar att se dyslexi som ett ständigt hinder? Man måste älska sig själv, säger Hanna när vi träffar henne för att prata framtidsdrömmar och identitet. När hon för första gången hörde talas om dyslexi trodde hon att det var en dödlig sjukdom. I programmet träffar vi även prins Carl Philip, som gjort acceptans för dyslexi till sitt uppdrag. Dessutom Olof Wretling som trots, eller kanske tack vare, sin dyslexi numera är en av Sveriges mest anlitade komiker.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Fyraminutersmetoden

Hur kan lärare använda forskning om pulsträningens påverkan på inlärning och koncentrationsförmåga hos elever? Det vet Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken "Hjärnstark". Regelbunden träning har nämligen visat sig vara den bästa hjärngympan som finns, bättre än sudoku, korsord och alla tänkbara kosttillskott tillsammans. Men endast 4 minuters rörelse kan räcka för påtaglig effekt. Skolor som drar ner på idrott och inte har skolgårdar där eleverna kan röra på sig ger han inte mycket för.