Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Föreläsningar och samtal från Flora- och fauna-konferensen 2017. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017 : Det norska artprojektetDela
 1. Nu under 2017
  har vi 73 projekt i vår portfölj.

 2. Kartläggningsprojekt.

 3. I de här projekten har man fram till nu
  hittat 2 400 nya arter i Norge.

 4. Tusen tack för att vi
  har fått komma hit i dag.

 5. Vi är en systerorganisation
  till svenska ArtDatabanken-

 6. -och Svenska artprojektet.

 7. Jag vill börja med en bild från Arktis.

 8. Det blir inte så många bilder därifrån
  resten av dagen.

 9. Här är det en av våra kartläggare
  som är på jakt efter flugor-

 10. -under ett fågelfjäll på Svalbard,
  på sommaren.

 11. Naturen i Norge är väldigt variabel.
  Det är stor variation.

 12. Även om vi saknar de sydliga habitat,
  som ni har i Sverige-

 13. -så har vi ändå en rik artmångfald.

 14. Vi har påvisat 44 000 arter i Norge nu.

 15. Men vi antar,
  bl.a. med kunskap från Sverige-

 16. -att vi har 60 000 arter i Norge.

 17. Det betyder att det norska
  Artsprosjektet fortfarande har-

 18. -ett viktigt jobb framför sig. Vi har
  ett stort och viktigt jobb att göra.

 19. Lite siffror.
  Artsprosjektet etablerades-

 20. -av
  Klima- og miljødepartementet 2009.

 21. Det var efter stor inspiration
  från Svenska artprojektet.

 22. 2009 skrevs också
  ett samarbetsavtal med Sverige.

 23. Två ministrar satt på en båt utanför
  Koster och signerade ett avtal om-

 24. -att Norge och Sverige
  ska samarbeta för ökad kunskap-

 25. -och kompetens om biologisk mångfald
  i de två länderna.

 26. Det statliga stöd som Artsprosjektet
  mottar årligen är ca 30 miljoner kronor.

 27. Det utgör ungefär en tredjedel
  av Artsdatabankens totala budget.

 28. Så vi är en stor del
  av Artsdatabanken i Norge.

 29. Två tredjedelar av pengarna
  ska vi använda till kartläggning.

 30. I Sverige delar man
  artprojektet i tre delar.

 31. I Norge lägger vi
  stor vikt vid kartläggning.

 32. Vi startade 2009. Två pensionerade
  experter och en masterstudent-

 33. -åkte runt i Norge med en vattenkikare
  och letade efter alger i sötvatten.

 34. Det blev ett väldigt bra projekt.
  Nu 2017 har vi 73 projekt-

 35. -i vår portfölj. Kartläggningsprojekt.

 36. I de här projekten har man fram till nu
  hittat 2 400 nya arter i Norge.

 37. Var har man då gjort detta?
  Kartläggningen har utförts i hela Norge.

 38. Från Svalbard i norr till sydspetsen,
  från högfjället till djuphavet.

 39. Men huvudfokus fram till nu
  har legat på det terrestriska, på land.

 40. Två tredjedelar av våra projekt
  har bedrivits på land.

 41. I den akvatiska miljön
  ligger huvudvikten på det marina.

 42. Det används otroligt många metoder
  på många olika platser.

 43. Här ser ni en undervattensrobot
  som suger till sig-

 44. -svampdjur, eller Porifera,
  från djuphavet.

 45. Ingen kryssning utan gyttjebad,
  säger man ju.

 46. Här fick man upp en stor gyttjeklump,
  och i den hittade man-

 47. -tre av de här
  pyttesmå bubbelsnäckorna-

 48. -som professorn var på jakt efter.

 49. Här har vi
  vår svenske vän Christer Erséus.

 50. Han letar efter vita småmaskar,
  Enchytraeidae.

 51. Han har varit överallt i Norge,
  så var han är här, vet jag inte.

 52. Malaisefällor har vi hört om flera
  gånger i dag. Här är en på Svalbard.

 53. Man har t.o.m. använt hund
  i ett kartläggningsprojekt.

 54. Italienska tryffelhundar
  nosar sig fram till-

 55. -underjordiska svampar.

 56. Till slut har vi en bild
  från högfjället och en liten damm-

 57. -där man har jagat hoppkräftor
  och kräftdjur, Crustacea.

 58. Om vi fördelar dem i artgrupper,
  så kan vi dela upp dem i sex stycken.

 59. Ni ser att de flesta av de
  2 400 nya arterna jag pratade om-

 60. -har man hittat bland tvåvingar
  och steklar, i insektsvärlden.

 61. Men även i de akvatiska miljöerna
  finns en stor andel nya arter.

 62. Här är det... De mörkgröna staplarna-

 63. -visar det totala antalet
  nya arter för Norge.

 64. De grå, ljusare delarna av staplarna,
  visar arter som är nya för vetenskapen.

 65. I de akvatiska miljöerna är det nästan
  50 % nya arter för vetenskapen.

 66. Av akvatiska ryggradslösa djur finns
  som sagt 285 nya arter för Norge.

 67. Det spännande i dessa stora grupper,
  som havsborstmaskar och blötdjur-

 68. -är att närmare 80 %
  är nya för vetenskapen.

 69. Det är egentligen inte konstigt
  att det finns så mycket nytt där.

 70. Det är arter som lever i djuphavet.
  Ny teknologi och nya metoder-

 71. -gör att vi kan påvisa
  de här arterna nu.

 72. Bl.a. för havsborstmaskar, har Norge
  genomfört flera kartläggningsprojekt.

 73. Där finner man att arter som man
  tidigare trott haft en bred spridning-

 74. -och som det är lätt att känna igen...

 75. Med ökad kunskap visar det sig
  att vissa har relativt smal utbredning.

 76. Man måste använda DNA-metoder,
  streckkodning-

 77. -för att påvisa dessa kryptiska arter.

 78. Bland de landlevande ryggradslösa
  djuren finns det jättestora grupper-

 79. -bland steklarna och tvåvingarna.
  Här hittar vi naturligtvis mycket nytt.

 80. Det spännande är att även i grupper
  man trodde var relativt kända-

 81. -dök det upp nya arter för Norge.

 82. Bland steklarna hittade man sju
  nya myror i ett kartläggningsprojekt.

 83. För Norge. Inte nya för vetenskapen,
  men nya myror i Norge.

 84. Växter.
  Vi säger att var femte art i Norge-

 85. -tillhör svampriket.

 86. Det är inte så konstigt
  att man hittar mycket nytt här.

 87. Många nya lavar
  och sporsäckssvampar.

 88. Men även här, i kända grupper
  som mossor, till exempel-

 89. -hittar vi nya arter.

 90. Det finns en art som är utdöd
  i Sverige och Finland, pyramidmossa.

 91. Den har hittats i fyra habitat i Norge.

 92. I lantbruksområden längs Oslofjorden.

 93. Så vart tar alla...?
  Nu har jag pratat mycket om siffror.

 94. Det är ju inte den enda kunskap som
  kommer med ett kartläggningsprojekt.

 95. Alla arter som är nya för Norge
  eller för vetenskapen, eller sällsynta-

 96. -lämnas till ett universitetsmuseum
  som artexempel-

 97. -och förvaras
  till kommande generationer.

 98. Vi har vår Dyntaxa,
  eller Artsdatabankens namnregister.

 99. Det uppdateras ständigt, inte bara med
  nya arter för Norge och vetenskapen-

 100. -utan också med allt det
  som kommer in i Artsprosjektet.

 101. Det kan vara revidering av namn,
  och så vidare.

 102. Det är viktigt
  med ett uppdaterat namnregister.

 103. Det är ryggraden, själva navet,
  i Artsdatabanken.

 104. Det publiceras förstås väldigt mycket,
  såväl vetenskapligt-

 105. -som populärvetenskapligt,
  både i sociala och etablerade medier.

 106. En annan sak
  kartläggarna måste göra-

 107. -är att rapportera var
  de hittade arterna.

 108. Det redovisas
  till Artsdatabankens Artskart-

 109. -för bekräftade fynd.

 110. Varje enskilt fynd i Artsprosjektet
  får en prick på kartan.

 111. Det är nyttig information
  för t.ex. förvaltningar-

 112. -eller vid revidering av en rödlista.

 113. Ni ser de här rundhällarna.

 114. De representerar NiN, Natur i Norge.

 115. Varje art i Artsprosjektet
  knyts till en naturtyp.

 116. Artsdatabanken har sitt eget system.
  Det är det nationella systemet i Norge-

 117. -för klassificering av natur.
  Det är vår nomenklatur över naturtyper.

 118. Här bygger vi hela tiden
  kompetens om våra arter.

 119. Vi har sett de här bastardsvärmarna.
  Vi såg dem tidigare i dag.

 120. Här representerar den vår Arter på nett,
  och är motsvarigheten till Artfakta.

 121. Mycket av informationen i Arts-
  prosjektet läggs ut på Arter på nett.

 122. Den blir tillgänglig för alla
  och kan sökas på nätet.

 123. Det är ju så...

 124. Som du sa heter föredraget
  "Vi tätar hålen och bygger kompetens."

 125. Jag har pratat om hur hålen tätas,
  men för att bygga upp kompetensen-

 126. -måste vi ha duktiga systematiker
  och taxonomer.

 127. När Artsprosjektet startade
  såg man tidigt att det i Norge var-

 128. -en väldigt fragmenterad
  och begränsad miljö för taxonomer.

 129. Det var svårt att erbjuda tillräckligt
  bra undervisning, särskilt på PhD-nivå.

 130. Tillsammans
  med Norges forskningsråd-

 131. -finansierar Artsdatabanken
  Forskerskolen i biosystematikk-

 132. -eller ForBio. Den är nätverksbaserad.

 133. Det sitter samordnare
  på de fyra universitetsmuseerna-

 134. -som samarbetar och erbjuder
  både teoretiska och praktiska kurser.

 135. Mest till PhD-studenter och forskare,
  men även till masterstudenter-

 136. -och andra intresserade.
  De har ett nära samarbete-

 137. -med DEST, The Distributed
  European School of Taxonomy-

 138. -med NABiS, den nordiska
  masterutbildningen i biosystematik-

 139. -och STIRS,
  den svenska forskarskolan.

 140. Det här är
  ett ständigt pågående arbete.

 141. Under 2017
  finns det sexton kurser inplanerade.

 142. En annan väldigt viktig del av
  Artsprosjektet är streckkodning-

 143. -eller Norwegian Barcode of Life,
  NorBOL.

 144. De är en del av det
  globala referensbiblioteket-

 145. -för streckkodning av arter, BOLD.

 146. Målet för NorBOL är
  att före 2018, och det är ju snart-

 147. -ha 20 000 arter i sitt bibliotek.

 148. I dag har de nästan 13 000 arter.

 149. Kartläggningsprojekten i Artsprosjektet
  bidrar med väldigt mycket.

 150. Det är inte bara de 2 400 nya arterna
  som hamnar i referensbiblioteket.

 151. Det är alla arter som dyker upp
  i ett kartläggningsprojekt.

 152. Om de inte har blivit streckkodade
  förut, så blir de det nu.

 153. Det finansieras av Artsdatabanken-

 154. -och av infrastrukturmedel
  från Forskningsrådet.

 155. Jag vill bara nämna att streckkoden
  på sidan här, det är vår streckkod.

 156. Tack för mig.

 157. Översättning: Louise Hjorth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Det norska artprojektet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Under 2017 har över 70 olika projekt i Norge arbetat med att dokumentera nya arter. Bara i år har man funnit 2 400 nya arter, berättar Ingrid Erthus Mathisen från den norska artdatabanken. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Arter (biologi), Biologi, Naturvetenskap, Naturvård, Norge
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Du tror inte på det här, eller hur!?

Det svenska artprojektet är världsunikt i sitt slag med syfte att identifiera och beskriva Sveriges alla flercelliga organismer, berättar professor Per Alström från Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Carl von Linné kände till ungefär 1 500 arter av insekter i vår natur. Idag känner vi till över 27 000 insekter bara i Sverige. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Svenska malaisefälleprojektet

Med 80 miljoner insamlade insekter mellan åren 2003 och 2006 i så kallade malaisefällor utgör den här samlingen världens största, berättar Dave Karlsson, projektledare och platschef för Station Linné på Öland. Här har 2 000 nya arter kunnat kartläggas. Minst hälften av de här arterna är nya också för vetenskapen. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskning pågår om trådingar

År 2004 började forskaren Ellen Larsson intressera sig för trådingar, så kallade små och medelstora skivlingar. Då kände man till 88 vetenskapligt beskrivna arter i Sverige och Norden. Idag har den siffran stigit till 232 arter varav cirka 20 skivlingsarter är helt nya för vetenskapen. Här berättar Ellen Larsson om hur vi med ökad kunskap om trådingarna och deras utbredning och ekologi kan få ett bra grepp om deras betydelse för vårt ekosystem. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskningsnytt om gallmyggor

Av jordens tio miljoner arter av insekter räknas över två miljoner höra till arten gallmygga, berättar forskaren och entomologen Mathias Jashhof som ägnat mer än 25 års forskning åt dessa myggor. Gallmyggor hör med andra ord till den största familjen bland insekterna, och de finns spridda över jordens alla hörn. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

De finns i Artfakta

Många syns inte men finns ändå i tjänsten Artfakta, berättar Artur Larsson som arbetar med att ta fram fakta och information om arter för publicering i Artfakta. Här finns till exempel namn på olika organismer, deras släktskap, viktiga kännetecken, bilder, deras utbredning, om de är rödlistade med mera. Den här typen av beskrivningar behöver vi för att effektivt kunna kommunicera med varandra och rapportera olika observationer i naturen, berättar han. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Att skydda och tillgängliggöra naturen

Vi måste skydda naturen för att den ska kunna ta hand om oss. Detta budskap vill miljöminister Karolina Skog (MP) sprida till allmänheten. Välmående skogar, ängsmarker och sjöar bidrar både till ett samhälles utveckling och till människors välbefinnande, menar hon. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Det norska artprojektet

Under 2017 har över 70 olika projekt i Norge arbetat med att dokumentera nya arter. Bara i år har man funnit 2 400 nya arter, berättar Ingrid Erthus Mathisen från den norska artdatabanken. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Med blick för nakensnäckor

Kennet Lundin, docent och vetenskaplig intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum, berättar om sitt arbete med att synliggöra den marina mångfalden vid den svenska västkusten. Det handlar både om att upptäcka nya arter och att skydda och bevara redan tidigare dokumenterade arter. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Även för själva fruntimren

Mariette Manktelow, vice ordförande i Linnésällskapet, berättar om hur det var att vara kvinna och intresserad av botanik på 1700-talet och vad Carl von Linné hade för betydelse för kvinnornas botaniska intresse. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Dna-baserad artbestämning i teori och praktik

Malin Strand, forskare och marin samordnare, har tillsammans med sin kollega Maria Kahlert testat dna-baserade metoder på marina bottenprover för att se om tekniken fungerar samt vad den faktiska kostnaden för den nya metoden blir i slutändan. Om vi tänker oss dna-baserade verktyg för framtida miljöövervakning kommer det att krävas en ny typ av organisation och möjligen en nationell infrastruktur, menar de. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Arterna skönheten och hjärtats oro

Redan som 13-åring började Mikael Sörensson skriva upp och dokumentera olika arter utifrån de insektsböcker som fanns i föräldrarnas bokhylla. Intresset finns kvar, speciellt för mycket små skalbaggar och gamla insektsböcker, berättar Mikael Sörensson som är entomolog. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Behovet av artfakta inom naturvården

Ett panelsamtal om hur artfakta egentligen används. Medverkande: Linda Strand, ordförande Sveriges entomologiska förening, Anders Haglund, växtekolog, och Karl Ingvarson, naturvårdare länsstyrelsen i Sörmland. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Att ge av sin kropp

Kristin Zeiler är biträdande professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Hon har under flera år studerat sambandet mellan etik och kroppsligt givande. När det gäller njurdonation känner ofta givare och mottagare varandra väl medan parterna i samband med äggdonation oftast blir rekommenderade att välja en anonym donator. Här vill Kristin Zeiler få oss att fundera över de rekommendationer vi får i samband med donation. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.