Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Föreläsningar och samtal från Flora- och fauna-konferensen 2017. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017 : Forskning pågår om trådingarDela
 1. Vad är trådingar för nåt?

 2. Det är små till medelstora
  brunsporiga skivlingar.

 3. Det här "syns inte men finns ändå",
  det stämmer bra in på svampar.

 4. Svampar är heterotrofa organismer-

 5. -som större delen av sin livscykel
  lever som tunna trådar, mycel.

 6. Vi ser dem oftast inte
  förrän de bildar just fruktkroppar.

 7. Man beräknar att globalt
  har vi fem miljoner arter.

 8. Utav dem
  är ungefär hundratusen beskrivna.

 9. I Sverige har vi ungefär 5 500 arter.

 10. Det är sannolikt en underskattning-

 11. -av det verkliga antalet arter
  som vi har i Sverige.

 12. Även om vi här i Nordeuropa-

 13. -har en ganska god kännedom
  om vilka arter vi har-

 14. -jämfört med hur det ser ut
  på andra kontinenter-

 15. -så har vi många vita fläckar
  på kartan.

 16. I augusti förra året genomförde
  Sveriges Mykologiska Förening-

 17. -en inventering
  i Padjelanta nationalpark.

 18. Det var nio mykologer som åkte ut
  i nio dagar och inventerade.

 19. Våra preliminära resultat
  är att vi hittade 297 arter.

 20. 250 av dem var nya
  för floraprovinsen Lule lappmark.

 21. Vi hittade åtta nya arter
  för Sverige.

 22. Och 5-10 arter som med stor
  sannolikhet är nya för vetenskapen.

 23. Här har vi säkert
  väldigt mycket mer att hitta.

 24. Trådingar, då? Inocybe.

 25. 2004 fick jag anslag från Svenska
  artprojektet för att titta på dem.

 26. Jag skulle inventera och ta fram
  det vi kallar för en artmarkör.

 27. Jag skulle titta
  på arternas inbördes släktskap-

 28. -och korrelera det till morfologi.

 29. 2004 kände vi 88 arter.

 30. I den reviderade upplagan
  av "Funga Nordica"-

 31. -som är nycklar till alla släkten
  av svampar, hade vi med 160 arter.

 32. Den kom ut 2012. I dag räknar jag med
  att vi har 232 arter-

 33. -av trådingar i Sverige och Norden.
  De arter som jag har hittat nyligen-

 34. -har jag framförallt hittat
  i nordliga boreala områden-

 35. -och subalpina och alpina miljöer.

 36. Vad är då trådingar?

 37. Det är små till medelstora
  brunsporiga skivlingar.

 38. De lever som symbionter.

 39. De bildar ektomykorrhiza
  med en bred diversitet-

 40. -av buskar och träd.
  De finns i alla våra växtekosystem.

 41. Och det här namnet tråding-

 42. -kommer av
  att hattstrukturen är trådlik.

 43. Det ser man speciellt när de torkar
  lite och hatthuden spricker.

 44. Då blottas underhuden som ofta
  är ljusare. Då ser de trådiga ut.

 45. Makromorfologiskt är trådingarna
  ganska lätta att känna igen.

 46. De har hattar som är
  i nyanser av beige och brunt.

 47. De är ganska små och trådiga.
  Men i mikroskopet öppnas en ny värld.

 48. Som ni ser på bilden till höger,
  arten inocybe favrei-

 49. -så har den inkrusterade tjockväggiga
  cystider och knöliga sporer.

 50. Medan arten till vänster,
  som heter subhirsuta-

 51. -har tunnväggiga cystider
  i lamelläggen-

 52. -och släta sporer som är bönformade.

 53. När jag har tagit fram molekyler
  och tittat på dem, så ser jag-

 54. -att inocybe säkert behöver delas upp
  och representerar flera släkten.

 55. Här är en art, inocybe piricystis.

 56. Det är en art som jag nyligen
  har identifierat som ny för Sverige.

 57. Många av dem som är nya för Sverige
  är redan beskrivna.

 58. Antingen från Nordamerika
  eller från sydligare delar av Europa.

 59. Den här arten beskrevs på 50-talet
  av en mykolog som hette Favre.

 60. I dag, med modern teknik,
  kan vi ta fram såna här artmarkörer.

 61. Även på gammalt typmaterial.

 62. Det gör vi
  för att vi vill nagla fast namn-

 63. -vid en barcode-markör, en artmarkör.

 64. För att vi ska kunna kommunicera
  med varandra. Ni har hört det.

 65. Det är viktigt att kunna veta
  att vi verkligen pratar om samma art.

 66. Inocybe subpaleacea är också en art
  som vi hittar i fjällen.

 67. Kanske på lite rikare områden,
  här med dryas och ofta med nätvide-

 68. -på kalkrika marker.

 69. Den här hittade jag också på Öland
  och Gotland i allvarvegetation.

 70. Där växer den i symbios med solvända,
  helianthemum.

 71. Det är många arter av trådingar
  som har det här utbredningsmönstret-

 72. -att de förekommer just
  i kalkrika delar i fjällen-

 73. -och på allvarmark.

 74. Vi behöver inte komma till
  såna exotiska och förnämliga ställen-

 75. -som Padjelanta eller Abiskofjällen,
  utan...

 76. För några år sen stannade vi
  på rastplatsen utanför Svenstavik.

 77. Eftersom man är lite yrkesskadad går
  man ut och tittar i omgivningarna.

 78. Det är just så att många trådingar
  gillar ruderatmarker.

 79. Det är vägkanter med sälg
  och småtallar och grusplaner.

 80. Just här vid sjön
  är det lite grus och just salix.

 81. Jag tog ett sånt foto som
  jag brukar kalla för pyttipanna-bild.

 82. En kollektdokumentation.

 83. När vi kom hem och insåg
  att det är en ny art för vetenskapen-

 84. -blir man lite arg på sig själv.

 85. Efter det brukar jag tänka,
  när jag tar ett kort på en svamp-

 86. -att det här kanske
  är det första fotot på den här arten.

 87. Då skärper man förhoppningsvis
  till sig.

 88. Det är viktigt för mykologer
  att vi faktiskt får...

 89. Vi saknar bra och representativa
  foton på många svamparter.

 90. Andra miljöer
  där jag har hittat nya arter-

 91. -är gamla parker, kyrkogårdar
  och kulturlandskap.

 92. Det är ofta gamla träd, ek och bok-

 93. -lind, kanske lite hässlen
  och en och annan sälg och asp.

 94. Och i parker
  är det ofta lite störning.

 95. Folk rastar hundar, man har picknick.

 96. Många trådingar
  tycks gynnas av den här störningen-

 97. -och trädkontinuiteten.

 98. Den lilla arten inocybe suecica,
  som ni ser längst till höger-

 99. -är alldeles nyligen beskriven.
  I december förra året.

 100. Typlokalen
  är Nolhaga park i Alingsås.

 101. I samma miljö
  finns den här arten till höger-

 102. -som jag tror
  är en ny art för vetenskapen.

 103. Jag har bara två kollekter av den,
  men det är motsvarande miljö.

 104. Jag pratade om att det är viktigt att
  nagla fast vad gamla namn står för.

 105. Ett sånt namn är inocybe praetervisa,
  den översta arten.

 106. Det är ett namn på en art...
  En mykolog som hette Bresadola-

 107. -beskrev den
  andra delen av 1800-talet.

 108. I våra herbarier
  har vi många kollekter-

 109. -som ligger
  under namnet inocybe praetervisa.

 110. 2015 var det några spanska mykologer-

 111. -som tog reda på
  vad det här namnet skulle stå för.

 112. De epitypifierade arten
  med ett material-

 113. -från Italien. Just från barrskog,
  där arten beskrevs.

 114. De tog fram den här artmarkören.

 115. Den där DNA-sekvensen
  fiskade jag hem-

 116. -för att jämföra
  med det vi har i Sverige och Norden.

 117. Då kom jag fram till att-

 118. -"nej,
  vi har nog inte den arten i Norden".

 119. Det är en sydeuropeisk art. I stället
  har vi tre närstående arter.

 120. Den undre, inocybe favrei-

 121. -är också beskriven i alpin miljö,
  i Alperna.

 122. Vi har den också med krypvide
  i alpin miljö.

 123. Inocybe rivularis är en art
  som är beskriven på 80-talet-

 124. -av en svensk och finsk mykolog.
  Den finns...

 125. Antagligen lever den ihop med björk
  i våra blåbärsgranskogar.

 126. Den nedre arten
  är ny för vetenskapen.

 127. Den har vi nämnt inocybe arctica.

 128. Arctica indikerar
  att den har en arktisk utbredning.

 129. När man kommer till Svalbard
  är den en av de vanligaste arterna.

 130. Om ni kommer till Longyearbyen
  och är där i augusti-

 131. -så gå ut utanför husknuten, och
  ni hittar den med stor sannolikhet.

 132. Så här ser det ofta ut när vi jobbar
  med svampar och svampsystematik.

 133. Det är en del namn som försvinner.
  Namn som vi har applicerat på arter-

 134. -som vi inte har.
  Och så får man nya i stället.

 135. Det ställer till det lite för
  Dyntaxa, om inte annat. Och för oss.

 136. Vår litteratur blir väldigt snart
  inaktuell och felaktig.

 137. Ja, nu har jag visat en massa bilder
  på bruna små svampar.

 138. Och de har latinska namn och...

 139. Tyvärr har de ännu inga svenska namn.
  De är inte riktigt synliga för er.

 140. Men jag jobbar på det.
  Jag jobbar på att göra dem synliga-

 141. -och att de ska få både svenska namn
  och bra foton.

 142. Så att de kommer
  att synas i framtiden. Tack.

 143. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Forskning pågår om trådingar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

År 2004 började forskaren Ellen Larsson intressera sig för trådingar, så kallade små och medelstora skivlingar. Då kände man till 88 vetenskapligt beskrivna arter i Sverige och Norden. Idag har den siffran stigit till 232 arter varav cirka 20 skivlingsarter är helt nya för vetenskapen. Här berättar Ellen Larsson om hur vi med ökad kunskap om trådingarna och deras utbredning och ekologi kan få ett bra grepp om deras betydelse för vårt ekosystem. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Botanik, Ekosystem, Kryptogamer, Naturvetenskap, Skivlingar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Du tror inte på det här, eller hur!?

Det svenska artprojektet är världsunikt i sitt slag med syfte att identifiera och beskriva Sveriges alla flercelliga organismer, berättar professor Per Alström från Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. Carl von Linné kände till ungefär 1 500 arter av insekter i vår natur. Idag känner vi till över 27 000 insekter bara i Sverige. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Svenska malaisefälleprojektet

Med 80 miljoner insamlade insekter mellan åren 2003 och 2006 i så kallade malaisefällor utgör den här samlingen världens största, berättar Dave Karlsson, projektledare och platschef för Station Linné på Öland. Här har 2 000 nya arter kunnat kartläggas. Minst hälften av de här arterna är nya också för vetenskapen. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskning pågår om trådingar

År 2004 började forskaren Ellen Larsson intressera sig för trådingar, så kallade små och medelstora skivlingar. Då kände man till 88 vetenskapligt beskrivna arter i Sverige och Norden. Idag har den siffran stigit till 232 arter varav cirka 20 skivlingsarter är helt nya för vetenskapen. Här berättar Ellen Larsson om hur vi med ökad kunskap om trådingarna och deras utbredning och ekologi kan få ett bra grepp om deras betydelse för vårt ekosystem. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Forskningsnytt om gallmyggor

Av jordens tio miljoner arter av insekter räknas över två miljoner höra till arten gallmygga, berättar forskaren och entomologen Mathias Jashhof som ägnat mer än 25 års forskning åt dessa myggor. Gallmyggor hör med andra ord till den största familjen bland insekterna, och de finns spridda över jordens alla hörn. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

De finns i Artfakta

Många syns inte men finns ändå i tjänsten Artfakta, berättar Artur Larsson som arbetar med att ta fram fakta och information om arter för publicering i Artfakta. Här finns till exempel namn på olika organismer, deras släktskap, viktiga kännetecken, bilder, deras utbredning, om de är rödlistade med mera. Den här typen av beskrivningar behöver vi för att effektivt kunna kommunicera med varandra och rapportera olika observationer i naturen, berättar han. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Att skydda och tillgängliggöra naturen

Vi måste skydda naturen för att den ska kunna ta hand om oss. Detta budskap vill miljöminister Karolina Skog (MP) sprida till allmänheten. Välmående skogar, ängsmarker och sjöar bidrar både till ett samhälles utveckling och till människors välbefinnande, menar hon. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Det norska artprojektet

Under 2017 har över 70 olika projekt i Norge arbetat med att dokumentera nya arter. Bara i år har man funnit 2 400 nya arter, berättar Ingrid Erthus Mathisen från den norska artdatabanken. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Med blick för nakensnäckor

Kennet Lundin, docent och vetenskaplig intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum, berättar om sitt arbete med att synliggöra den marina mångfalden vid den svenska västkusten. Det handlar både om att upptäcka nya arter och att skydda och bevara redan tidigare dokumenterade arter. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Även för själva fruntimren

Mariette Manktelow, vice ordförande i Linnésällskapet, berättar om hur det var att vara kvinna och intresserad av botanik på 1700-talet och vad Carl von Linné hade för betydelse för kvinnornas botaniska intresse. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Dna-baserad artbestämning i teori och praktik

Malin Strand, forskare och marin samordnare, har tillsammans med sin kollega Maria Kahlert testat dna-baserade metoder på marina bottenprover för att se om tekniken fungerar samt vad den faktiska kostnaden för den nya metoden blir i slutändan. Om vi tänker oss dna-baserade verktyg för framtida miljöövervakning kommer det att krävas en ny typ av organisation och möjligen en nationell infrastruktur, menar de. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Arterna skönheten och hjärtats oro

Redan som 13-åring började Mikael Sörensson skriva upp och dokumentera olika arter utifrån de insektsböcker som fanns i föräldrarnas bokhylla. Intresset finns kvar, speciellt för mycket små skalbaggar och gamla insektsböcker, berättar Mikael Sörensson som är entomolog. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Behovet av artfakta inom naturvården

Ett panelsamtal om hur artfakta egentligen används. Medverkande: Linda Strand, ordförande Sveriges entomologiska förening, Anders Haglund, växtekolog, och Karl Ingvarson, naturvårdare länsstyrelsen i Sörmland. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Håll kropp och knopp i topp

Hjärngymnastik är minst lika viktigt som fysisk aktivitet. Här samtalar tre experter om hälsa och om att hålla sig aktiv även efter 70. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.