Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland, med fokus på aktuell språkforskning och språkpolitik. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017 : Den sverigefinska litteraturens tillståndDela
 1. Den sverigefinska litteraturen har
  bevarat ursprungsspråket ovanligt länge.

 2. I dag är det över 40 år.

 3. Invandrarlitteratur brukar annars
  vara ett tillfälligt kulturellt fenomen.

 4. Den estländska litteraturen-

 5. -frodades i Sverige
  i 30 år efter andra världskriget.

 6. Efter Estlands självständighet 1991-

 7. -förlorade förlagen sin politiska
  betydelse och utgivningen upphörde.

 8. Exil- och invandrarlitteratur
  har ofta bytt språk-

 9. -exempelvis den italienska i Tyskland.

 10. Den sverigefinska litteraturen har
  bevarat ursprungsspråket ovanligt länge.

 11. I dag är det över 40 år.

 12. Det är sällsynt även jämfört med
  den amerikanska invandrarlitteraturen.

 13. Vi har bland annat klassiker som Martta
  Matinlompolos "Ken tietäis huomisen"-

 14. -Hannu Ylitalos trilogi
  och verk av Antti Jalava.

 15. De är kanske de mest kända klassikerna
  från 1970- och 1980-talet.

 16. Sverigefinsk litteratur har setts som
  en fortsättning på arbetarlitteraturen.

 17. Det är den ramen den fått.

 18. Den har sagts handla om
  arbetskraftsinvandring från Finland-

 19. -industriarbete, stora populationers
  urbanisering och samhällsanpassning.

 20. Men sanningen är mer mångfacetterad-

 21. -än historieskrivningen ger sken av
  eller vad forskningen säger.

 22. Bara under de senaste tio åren
  har nya författare presenterat sig.

 23. Nya kulturevenemang och strukturer
  förnyar också litteraturen.

 24. Till exempel litteraturpriset
  Kaisa Vilhuinen från 2005-

 25. -Finn-Kirjas pris för årets författare-

 26. -Sverigefinska bokmässan
  och nya skrivarföreningar.

 27. Den yngsta jag känner till
  bildades 2015 i Malmö:

 28. Finska Skrivarföreningen
  i Södra Sverige.

 29. Kursverksamheten har tagit fart och
  skrivarkurser hålls runtom i Sverige.

 30. Man kan också säga
  att det på senare år-

 31. -har dykt upp
  många intressanta och starka berättare-

 32. -till exempel de som kan ses här.
  I själva verket är alla verken-

 33. -i den nedre delen nominerade
  till Kaisa Vilhuinen-priset i år.

 34. De är alltså kandidater.

 35. Dessutom kan man nämna
  Maire Niittylä, Koo Reiman-

 36. -Marjatta Riski och Väinö Vauhkonen.

 37. Vi har alltså ett flertal
  helt nya författare som börjat skriva...

 38. ...de senaste fem åren. Fältet är mycket
  dynamiskt och det har blivit större.

 39. I ett större perspektiv finns författare
  som lokaliserar sverigefinskheten-

 40. -i ett mer globalt, mångkulturellt
  och mångsidigt perspektiv.

 41. De har också ett nomadtema
  som rör sig utanför Sverige och Finland.

 42. De skriver om samma typ av nomadism
  som Antti Jalava, men i andra länder-

 43. -vilket även
  utgör länken till modern litteratur...

 44. ...kanske på ett annorlunda sätt än de
  tidigare nämnda självbiografiska verken.

 45. Vi har nya lyriker: Raija Nyberg, Arja
  Meski – högklassiga estetiska diktare-

 46. -som de senaste åren adderats
  till listan av sverigefinska författare.

 47. Fältet har ändrats mycket
  och ser inte alls ut som på 1970-talet.

 48. Det finns samma drag,
  samma typ av historieskrivning-

 49. -men även en analys av hur den
  sverigefinska historien har ändrats...

 50. ...tycker jag. Jag återkommer till det.

 51. Starka kvinnliga berättare är förstås
  Susanna Alakoski, Eija Hetekivi Olsson.

 52. Ända sen Alakoskis "Svinalängorna"
  har man återigen talat om-

 53. -klassperspektivets förstärkning
  och renässans i sverigefinsk litteratur.

 54. Dessa författare är också en väsentlig
  del av den nya svenska klasskildringen-

 55. -som har fått nytt liv
  från och med 1990- och 2000-talet.

 56. Båda dessa författares verk har väckt
  irritation bland sverigefinnar.

 57. De här kärva beskrivningarna av andra
  generationens anpassningsproblem-

 58. -fattigdom, arbetslöshet, våld och alko-
  holism har tvingat fram jobbiga känslor.

 59. Minoritetsböcker tävlar ofta av naturen-

 60. -om vem som får representera oss
  och hur vi representeras.

 61. Det är universellt för all
  minoritets- och invandrarlitteratur.

 62. Och även för nationell litteratur.

 63. Vem representerar oss och hur?
  Vilken bild ges av oss?

 64. När Hetekivi Olssons "Ingenbarnsland"
  kom ut 2012-

 65. -diskuterades det flitigt bland
  sverigefinnar om dess negativa bild...

 66. ...av finskundervisning i skolor
  kan skada möjligheterna-

 67. -att framöver få finskundervisning.
  Ett praktiskt exempel på litteratur-

 68. -som tar upp minoriteters språkfrågor.
  Hon är rätt kärv i "Ingenbarnsland"-

 69. -när hon kallar den tidens
  modersmålsklasser för cp-klasser.

 70. Hon skriver att barnen i dem inte hade
  samma möjligheter att ta sig vidare-

 71. -som etniskt svenska barn.

 72. Det intressanta i Alakoskis
  och Hetekivi Olssons verk är-

 73. -att de har lokaliserat sig sömlöst
  i den svenska arbetarklasslitteraturen.

 74. Båda har rosats
  för sin kritik av folkhemmet.

 75. Välfärdssamhället kunde inte
  erbjuda lika möjligheter för alla barn.

 76. Varken när det gäller skola
  eller uppväxtmiljö.

 77. Alakoskis och Hetekivi Olssons romaner
  lyfter fram-

 78. -den finska invandringens smärtpunkt-

 79. -fastän de är typiska i sin egen genre,
  den nya svenska arbetarklasskildringen.

 80. Alkoholism och elände har skildrats av
  Åsa Linderborg och Kristian Lundberg.

 81. Det finns en hel drös av författare
  som rör sig inom samma ämnesområde.

 82. I Alakoskis och Hetekivi Olssons värld-

 83. -finns aktiva och företagsamma kvinnor
  som drömmer om en bättre framtid-

 84. -där det moderna samhället
  kan erbjuda jämlikare möjligheter.

 85. Där Alakoskis Leena är duktig på idrott-

 86. -drömmer Hetekivi Olssons Miira om
  att bli statsminister eller kirurg.

 87. Det intressanta är
  att Alakoski och Hetekivi Olsson-

 88. -anses vara viktiga i just
  den svenska klasskildringslitteraturen.

 89. Sveriges Radios
  kulturjournalist Anneli Dufva-

 90. -skrev om "Svinalängorna"
  att det är en klasskildring-

 91. -som är tydlig och tidlös.

 92. Om "Miira" skrev man-

 93. -att den är representativ för sin klass-

 94. -för sin tid, för sin ålder
  och även för sitt kön.

 95. Man skulle kunna säga att Hannu
  Ylitalos trilogi var bäst på sin tid-

 96. -att skildra gästarbetarnas liv
  i Sverige. Trilogin recenserades-

 97. -i Bonniers litterära magasin,
  vilket var anmärkningsvärt då.

 98. Man sa att det var den bästa skildringen
  av gästarbetares liv i Sverige.

 99. Han skrev om baracker, industriarbete-

 100. -diskriminering på arbetsplatsen,
  alltså etnisk diskriminering.

 101. Alakoskis och Hetekivi Olssons verk är
  däremot lokaliserade mitt i folkhemmet-

 102. -som dess
  mest representativa skildringar.

 103. Här har det absolut hänt något
  i förhållande till finskheten.

 104. Finsk bakgrund och finska har blivit
  en del av den svenska arbetsklassen-

 105. -och kvinnlighetens
  universella bild och beskrivning.

 106. Till de nordiska välfärdssamhällenas
  utopier, det moderna samhället-

 107. -framtidsutsikterna, uppfattningen
  om modernitet hör givetvis-

 108. -förståelsen om jämlikhet mellan könen.
  Det är som ett axiom.

 109. Det moderna samhället-

 110. -utvecklas bara
  om det råder jämlikhet mellan könen.

 111. Och det säger något
  att starka kvinnoskildringar-

 112. -hör nära samman
  med skildringar av moderniteten-

 113. -och Sveriges syn på
  hur framtiden kan se ut.

 114. Vi ser också Folkhemmets ideologi om
  att man har möjlighet till utbildning.

 115. Drömmen om att flickor ska utbilda sig
  är tydlig för Leenas och Miiras mammor.

 116. Leenas mamma säger så här:

 117. Det är ett återkommande tema i båda
  böckerna: en framåtriktad modernitet.

 118. Man kan också säga att Alakoskis
  och Hetekivi Olssons verk-

 119. -passar den traditionella bilden
  av sverigefinsk litteratur.

 120. I den betonas
  utanförskapet och hemlösheten.

 121. I minoritetslitteratur och i skildringar
  av minoriteter är det vanligt-

 122. -att främst se dem genom drag-

 123. -som förstärker
  maktdiskursens bild av minoriteten.

 124. Man brukar säga att majoriteten
  definierar vad som är kultur-

 125. -vad som är bra minoritetskultur,
  hur den borde och inte borde vara.

 126. Majoriteten definierar det goda livet
  och den goda kulturen.

 127. Det handlar förstås om
  vilket perspektiv man har.

 128. Den här typen av karaktärisering
  eller etnifiering-

 129. -har att göra med
  att skapa begrepp och kategorier.

 130. Vi behöver kategorier för att kunna tala
  om saker. Samtidigt låser kategorier in.

 131. Det är en evig gränsdragning...

 132. ...både inom forskning och i livet.

 133. Maija-Liisa Jokinen beskrev
  sverigefinsk litteratur för 20 år sen-

 134. -genom just utanförskap,
  hemlöshet och historielöshet.

 135. Till vänster
  ser vi hennes beskrivning från 1996-

 136. -som betonar den sverigefinska
  invandrarlitteraturens...

 137. Hon använder fortfarande det begreppet.

 138. Hon betonar just det
  att det finns en grundton-

 139. -som är sorg och hemlöshet.

 140. Den här litteraturen, den här
  minoriteten har alltså ingen plats.

 141. Den är inte lokaliserad, den är hemlös,
  och är fortfarande invandrarlitteratur.

 142. Men 2013 skrevs den första
  mer omfattande beskrivningen-

 143. -av sverigefinsk litteratur i Finland-

 144. -i "Suomen nykykirjallisuus"
  av Eila Rantonen.

 145. Hon ger en mångfacetterad bild
  av litteraturen.

 146. Men den lokaliseras till Sverige,
  utspelar sig här.

 147. Den har sin plats i Sverige, den har sin
  tid i Sverige, den har ett kontinuum.

 148. Enligt Jokinens beskrivning-

 149. -har sverigefinsk litteratur
  varken plats eller kontinuum.

 150. Det typiska för invandrarlitteratur
  är att den inte har något kontinuum-

 151. -att den är tidsbunden.
  Den har varken historia eller framtid.

 152. Men i Rantonens beskrivning
  är den lokaliserad.

 153. Som sverigefinska författare räknas de
  som inlett sitt författarskap i Sverige.

 154. Rantonen talar om många folkgrupper:

 155. Finlandssvenskar, finnar, romer,
  kareler, karelska flyktingar, samer.

 156. Så bilden av sverigefinsk litteratur
  i dag är en helt annan.

 157. Den är lokaliserad
  till ett mångkulturellt Sverige-

 158. -som en etnisk kultur.
  Man kan tala om etnisk kultur...

 159. ...i det här sammanhanget.

 160. Härnäst ska det handla om
  hur den sverigefinska litteraturen-

 161. -har förändrats beträffande
  tema och gestaltning de senaste åren.

 162. Något som jag tycker
  har skett de senaste cirka tio åren.

 163. Temat har gått från arbetarklass
  till medelklass, som redan nämnts.

 164. Många berättare har
  under de senaste åren helt medvetet-

 165. -velat ändra bilden av sverigefinskhet,
  till exempel Henriikka Leppäniemi-

 166. -och Kirsi Blomberg.
  De representerar ett slags motreaktion.

 167. De reagerar mot eländesbeskrivningar
  och mot att sverigefinnarna-

 168. -skulle vara en särskild grupp
  förknippad med arbetarklassen-

 169. -som har problem
  med anpassning, språk och utbildning.

 170. De här böckerna
  är helt klart en motreaktion.

 171. Kirsi Blomberg har också sagt
  att boken ska få oss att inse-

 172. -att det finns många olika grupper
  och människor bland sverigefinnar.

 173. Båda skildrar en välmående
  och välutbildad sverigefinsk medelklass.

 174. Karaktärerna har bra yrken och
  utbildning. De är välanpassade kvinnor-

 175. -som umgås med svenskar och finnar.

 176. Gemensamt för romanerna
  är också att de tar avstånd-

 177. -från den gamla bilden av sverigefinnar-

 178. -och att de med humor
  skildrar stereotyperna-

 179. -om svenskar och finnar.

 180. Det finns en lekfullhet
  och karnevalisering som är ny-

 181. -i vår litteratur, ett avståndstagande.

 182. Jag har plockat ut
  några citat ur böckerna.

 183. Henriikka Leppäniemi: "Ingen kallade
  oss nånsin för finnjävlar."

 184. "Vi kom inte hit för fabriksarbete"
  och så vidare.

 185. Kirsi Blomberg ger en helt annan bild
  av skolan än Hetekivi Olsson.

 186. När barnen
  ska börja skolan i Stockholm-

 187. -har pappa
  redan läst godnattsagor på svenska-

 188. -och visat
  Astrid Lindgren-filmatiseringar.

 189. Så dessa böcker skildrar
  helt andra omständigheter.

 190. Men ändå...

 191. Jag läste
  i Henriikka Leppäniemis bok i veckan.

 192. Och ett av Henriikka Leppäniemis teman
  är ändå-

 193. -en historisk medvetenhet
  om den inbyggda finska skammen-

 194. -med ursprung i rasbiologins
  klassificering av finnar-

 195. -som östbalter och en lägre stående ras.

 196. Det finns
  en historisk medvetenhet i boken.

 197. Den finns också i annan sverigefinsk
  litteratur som getts ut de senaste åren.

 198. Det finns alltså skildringar
  av välfärd, utbildning och anpassning-

 199. -men också historisk skildring
  som har med kategorier att göra.

 200. Skammen förkroppsligas genom
  Tuovis avsky gentemot sin egen kropp.

 201. Det handlar alltså om att minnas
  eller känna genom sin kropp.

 202. "Jag skäms över att vara finsk,
  men ännu mer över min avsky"-

 203. -"när jag träffar mina blodsbröder."

 204. "...avståndet, avskyn
  och aversionen bara ökar."

 205. "Jag betraktar landsmän utifrån
  och frigör mig från min finska kropp:"

 206. "Potatisnäsan,
  det feta håret, den bleka huden"-

 207. -"den breda rumpan
  och svärtan under ögonen."

 208. Visst finns det humor i skildringen,
  men även hågkomster...

 209. ...kan man säga.

 210. Även Martta Matinlompolo
  refererade till rasbiologin-

 211. -i boken som kom ut 1976,
  "Vem känner morgondagen...".

 212. Exempelvis kan finnar
  förebrå varandra så här:

 213. "Du är för tjock
  och har en mongols ansikte."

 214. "Höga kindknotor och små ögon
  är kännetecken för mongoler."

 215. Hågkomsterna finns där.

 216. Bilden av sverigefinskheten har blivit
  positivare i sverigefinsk litteratur.

 217. Men samtidigt
  har man börjat tala mer öppet-

 218. -och djupare
  om sverigefinskhetens smärtpunkter.

 219. Lite överraskande är att andra
  generationens författare fortfarande-

 220. -berättar om skamkänslor
  som är förknippade med finskheten.

 221. Det var intressant att notera
  att även Kristian Borg-

 222. -refererar till rasbiologin och sättet
  att bemöta finskhet och finska-

 223. -i sin antologi "Finnjävlar",
  som kom ut ifjol-

 224. -och som blivit
  lite av en skandalbok i vår värld.

 225. Borg uppmärksammar maktrelationer
  mellan svenskhet och finskhet-

 226. -och det att finska
  betraktats som ett språk av lägre rang.

 227. Här ser vi återigen förkroppsligandet,
  kroppens erfarenhet av att vara finsk.

 228. Erfarenheten värker. Skammen.

 229. Vi ser alltså trådar
  i den nutida sverigefinska litteraturen-

 230. -som går långt tillbaka i historien.

 231. Andreas Ali Jonasson skrev så här:

 232. Båda dessa texter är skrivna 2016
  av andra generationens sverigefinnar.

 233. De är välutbildade och framgångsrika,
  men det historiska minnet märks.

 234. Hufvudstadsbladets kulturchef
  Fredrik Sonck...

 235. Här ser vi en bild på omslaget
  till antologin "Finnjävlar"-

 236. -och några textutdrag ur boken.

 237. Det är en reklamtext som inleds
  med hänvisningen till rasbiologin.

 238. Svenska rasbiologer
  stämplade finnarna som lägre...

 239. ...som lägre stående människor.

 240. Bland annat har man kallat finnarna
  för den sämsta beståndsdelen i Sverige.

 241. Så inledningen är rätt intressant.

 242. Hur som helst...

 243. Fredrik Sonck skrev
  i sin recensionen av "Finnjävlar":

 244. "Antirasistiska sverigefinnar
  på vänsterkanten"-

 245. -"lånar Sannfinländarnas historiesyn."

 246. Sverigefinnarna är lokaliserade
  i ett sammanhang där-

 247. -förhållandet mellan Sverige
  och Finland skulle ha varit kolonialt.

 248. Sonck anser att man inte kan analysera
  förhållandet mellan Sverige och Finland-

 249. -med hjälp av
  postkoloniala förklaringsmodeller.

 250. Han återställer sverigefinskheten-

 251. -på ett mycket entydigt sätt
  till klassperspektivet.

 252. Han menar att den bara kan analyseras
  ur ett klassperspektiv.

 253. Det är det han lyfter fram.

 254. Han skriver så här...

 255. Han efterlyser klassperspektivet
  med vars hjälp-

 256. -"man kan se släktskapet
  med en rasistisk-kolonial diskurs"-

 257. -"som nog så smärtsamt påverkat
  den sverigefinska erfarenheten".

 258. Han...

 259. ...återställer den mycket
  bestämt till klassperspektivet.

 260. Alltså att sverigefinnar
  förklaras bäst ur ett klassperspektiv.

 261. Det bör vara utgångspunkten
  enligt honom.

 262. Bilden av sverigefinskhet
  i "Finnjävlar"-

 263. -har att göra med Sveriges historia och
  relationen med dess gamla minoriteter.

 264. Den synvinkeln
  kan vara svår att se från Finland-

 265. -om man lokaliserar det hela
  till Sverige.

 266. Klassperspektiv, rasism
  och kolonial diskurs-

 267. -alltså ett kolonialt sätt att tala
  är inte heller separata företeelser.

 268. Inom forskningen
  talar man ofta om hur etnicitet-

 269. -klass och kön hänger ihop
  på ett ganska sömlöst sätt-

 270. -istället för att ange
  en förklarande kategori framför andra.

 271. De stödjer och upprätthåller varandra.

 272. I själva verket
  är det ofta rätt omöjligt-

 273. -att noga urskilja klass, etnicitet
  eller någon annan kategori-

 274. -som leder till ojämlikhet.

 275. Men jag tycker
  att diskussionen är oerhört intressant-

 276. -för att antologin "Finnjävlar"-

 277. -har gett en ny uppfattning
  om sverigefinnarnas historia-

 278. -som går längre tillbaka i tiden än
  sverigefinsk litteratur gjort hittills.

 279. Givetvis har det att göra med
  att denna minoritet nu-

 280. -har ställning som nationell minoritet,
  vilket ger den längre historiska rötter.

 281. Den sverigefinska litteraturen
  har blivit ett eget starkt delområde.

 282. Den har fler genrer, berättare, aktörer,
  förläggare och framtidsutsikter.

 283. Bilden av sverigefinskhet,
  lokalisering i samhället, särdrag-

 284. -klassperspektiv,
  klassresa, språkproblem...

 285. Allt det här har förändrats
  och fått nya synvinklar.

 286. Sverigefinnarnas historia
  håller på att skrivas om-

 287. -men det finns fortfarande starka drag
  av den kroppsligt upplevda-

 288. -undertryckta ställning och skam
  över finskheten och finskan.

 289. Att bryta upp stereotyper är en del av
  den emancipatoriska processen-

 290. -som man kanske kan se
  just i motreaktionsböckerna-

 291. -som mycket medvetet
  riktar sig emot stereotyperna.

 292. Det är också ett tema i sverigefinsk
  litteratur, att bryta upp historien-

 293. -och att omvärdera saker och ting...
  och att ge en mer nyanserad bild.

 294. Den språkliga emancipationen
  syns i "Finnjävlar".

 295. Den har ett emancipatorisk syfte
  att återerövra språket-

 296. -och återerövra
  det egna språkets anseende.

 297. Språkets emancipation kan också ses
  i individers språkbyte i offentligheten-

 298. -eller i en återgång till modersmålet,
  såsom i Anna Järvinens sångtexter.

 299. Anna Järvinen har mer och mer
  gått över till finskspråkig produktion.

 300. Det är också ett exempel på
  andra generationens sverigefinnar-

 301. -vars språkbruk i skriftlig
  eller musikalisk produktion-

 302. -har kommit... Man skulle kunna säga
  att garderoberna...

 303. ...som skeletten bland andra
  generationens konstnärer kommit ut ur-

 304. -i offentligheten är ganska många.

 305. Nu vill man ha tillgång till språket
  man hittills skämts för.

 306. Minoritets- och majoritetslitteraturen
  har ändå mer likheter än olikheter.

 307. Med hjälp av litteraturen förstår vi
  omgivningen, lokaliserar oss själva-

 308. -och gestaltar vår relation
  till andra människor.

 309. Vi berättar vår historia
  och formar den...på nytt.

 310. Jag vill gärna avsluta min översikt-

 311. -med Raimo Sillanpääs dikt från ifjol
  ur boken "Maailman humina".

 312. Den heter "Ihminen näyttää samalta"
  och handlar om våra universella drag-

 313. -om vår plats i världsalltet-

 314. -och vårt mål att nå en annan människa.

 315. Så här skriver Raimo Sillanpää:

 316. "Människan ser likadan ut, fyra
  utskjutande delar med fem gripdon"

 317. "På tetraederns ena sida"-

 318. -"har det uppenbarat sig en svullnad
  som de kallar huvud"

 319. "De kan skilja på människan och tigern
  som lurar i människans berättelser"

 320. "Människan kan inte se
  en annan människa"-

 321. -"för att solen speglar deras färger
  på olika sätt"

 322. Tack.

 323. Översättning: Petri Knuutila
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den sverigefinska litteraturens tillstånd

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Satu Gröndahl ger tillbakablickar över den drygt 40-åriga sverigefinska litteraturen och hur den har utvecklats och förändrats. Det karakteristiska i minoritetslitteraturen är vem som får representera minoriteten och hur. Det är en litterär renässans där miljöerna i böckerna går från boendebaracker till Östermalm. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Svenska > Litteraturhistoria och författarporträtt
Ämnesord:
Finsk litteraturhistoria, Litteratur, Litteraturvetenskap, Minoriteter i litteraturen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Den sverigefinska litteraturens tillstånd

Satu Gröndahl ger tillbakablickar över den drygt 40-åriga sverigefinska litteraturen och hur den har utvecklats och förändrats. Det karakteristiska i minoritetslitteraturen är vem som får representera minoriteten och hur. Det är en litterär renässans där miljöerna i böckerna går från boendebaracker till Östermalm. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Sverigefinskt vid Sveriges Radio

Från början var målgruppen för Sisuradios sändningar sommarturisterna från Finland. Radiojournalisten Jorma Ikäheimo blickar tillbaka och berättar om milstolpar och utmaningar i den sverigefinska verksamheten vid Sveriges Radio, som funnits i nästan sextio år. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Skogsfinnars språk på 1600- och 1700-talet

Marja-Liisa Keinänen berättar om hur skogsfinnar och deras språk ansågs vara ett hot i Sverige på 1600- och 1700-talen. Makthavarna upplevde dem som envisa och motsträviga för att de inte lärde sina barn svenska och inte gick till svenska gudstjänster. Makthavarna såg svenskan som religionens och upplysningens språk och genomförde därför försvenskningskampanjer bland skogsfinnar. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Finskt lagspråk under det svenska styret

Petri Lauerma går igenom hur lagtexterna på finska kom till. Ett sätt att översätta de svenska lagtexterna till finska under det svenska styret var genom att sätta ett i på slutet av de svenska orden. På det sättet fick man till exempel ord som civili och criminelli till lagtexterna. Han berättar också om de dåligt betalda översättarnas mödor med lagtexterna och deras otillräckliga kunskaper i det finska språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Varför är det finska språket som det är?

Lari Kotilainen ger en snabb historik över det finska språkets historia och går igenom sex orsaker till varför språket är som det är. Allt börjar vid floden Volga. 1800-talet var ett viktigt decennium för finskan då nationstanken skapade förutsättningar för användandet och utvecklandet av språket. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2017

Gamla och nya nyord i finskan

Finska språket får hela tiden nya ord via sammansättningar, utlåningar och genom att härleda ord från andra språk. Henna Leskelä från Språkrådet ger en kort historik i de finska nyordens tillkomst från 1800-talet till idag. Inspelat den 24 mars 2017 på Finlandsinstitutet, Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkforum 2016

Konsten att kommatera

Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Här berättar hon om hur skiljetecken hjälper till att göra texter överskådliga och begripliga. Inspelat den 11 mars 2016 på Nalen, Stockholm. Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör på Språktidningen. Arrangör: Språktidningen och Vetenskapsmedia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.