Titta

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Om UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Föreläsningar och samtal om förskolans utmaningar när det gäller att organisera det lekfulla lärandet och stimulera små barns intresse för naturvetenskap och teknik. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Till första programmet

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande : Näringslivet, förskolan och kompetensförsörjningenDela
 1. Vart femte rekryteringsförsök
  misslyckas.

 2. Man hittar inte rätt kompetens.

 3. Ni undrar kanske varför
  näringslivet är engagerat i frågor-

 4. -som gäller barns hjärnor
  och lekfullt lärande.

 5. Vilken koppling har det till frågor-

 6. -om kompetensförsörjning
  och konkurrenskraft?

 7. Jag ska strax återkomma till det.

 8. Men låt oss först prata om förskolan,
  där mycket av lärandet i dag sker.

 9. Den svenska förskolemodellen är
  unik i världen. Den har unika drag.

 10. En modell med en i huvudsak
  offentligt finansierad förskola-

 11. -är ovanlig utanför Norden.

 12. Den har en egen läroplan och är
  en del av det svenska skolsystemet.

 13. Den kostar
  runt 60 miljarder kronor varje år.

 14. Den har ju utvecklats-

 15. -från att primärt ha hjälpt kvinnor
  att komma in på arbetsmarknaden-

 16. -en del talar fortfarande om "dagis"-

 17. -men det har skett
  en stor utveckling.

 18. I dag ser vi förskolan som en del
  i det svenska utbildningssystemet.

 19. Den svenska förskolan
  har expanderat kraftigt.

 20. I dag går en halv miljon barn
  i förskolan.

 21. Det har ökat med närmare 140 000 barn
  de senaste tio åren.

 22. 84 % av alla ett- till femåringar
  går där-

 23. -och 94 %
  av alla tre- till femåringar.

 24. Väldigt många barn nås av den
  pedagogik som finns i förskolan.

 25. Det är nåt vi måste rikta fokus mot:
  hur blir lärandet så bra som möjligt?

 26. Inte minst för fortsättningen
  av utbildningssystemet.

 27. Vi vet att föräldrar
  är väldigt nöjda med förskolan.

 28. Skolverket och Stockholms stad
  gör brukarundersökningar.

 29. Föräldrarna är väldigt nöjda med
  hur förskolan fungerar.

 30. De är lite mer nöjda med fristående
  förskolor än med kommunala förskolor.

 31. Den här svenska förskolemodellen
  har nu också gått på export.

 32. Allt fler länder
  visar intresse för den.

 33. Enligt en enkät från
  en institution som heter Sweducare-

 34. -har många av de 100 största
  fristående förskolorna haft besök-

 35. -av personer från utlandet som vill
  se ur den svenska förskolan fungerar.

 36. En tredjedel av svenska fristående
  förskolor har inlett diskussioner om-

 37. -att göra exportsatsningar och
  expandera det svenska konceptet.

 38. Det är spännande och intressant.

 39. Det skapar en ny arbetsmarknad
  för förskolepedagoger.

 40. Yrket kan få ökad status med fler
  användningsområden för kompetensen.

 41. Då undrar ni förstås:

 42. Varför är de här frågorna
  viktiga för näringslivet?

 43. Näringslivet har problem med
  kompetensförsörjning och matchning.

 44. Vart femte rekryteringsförsök
  misslyckas.

 45. Man hittar inte rätt kompetens.

 46. Ofta är utbildningsnivån
  och kompetensen inte den rätta.

 47. I ett sånt läge måste vi fundera över
  hur vi stärker utbildningssystemet-

 48. -för att klara
  företagens kompetensförsörjning.

 49. Annars kan inte företagen utvecklas
  - och inte heller välfärden.

 50. Att kompetensförsörjningen fungerar
  är centralt.

 51. Vi säger att utbildningskedjan inte
  är starkare än sin svagaste länk.

 52. Gunnar nämnde inledningsvis
  att svenska företag ofta pratar om-

 53. -högskolan, forskningen
  och yrkesgymnasierna.

 54. Det ligger närmast arbetsmarknaden-

 55. -så det är inte konstigt
  att företagen fokuserar på det-

 56. -men det har vuxit fram en insikt om
  att utbildningskedjan hänger ihop.

 57. Om en länk i kedjan inte fungerar,
  så fungerar inte helheten.

 58. Jag skulle säga-

 59. -att förskolan inte bara är viktig
  för att få hög förvärvsfrekvens-

 60. -bland både kvinnor och män.

 61. Allt hänger ihop: om inte förskolan
  fungerar, fungerar inte grundskolan-

 62. -och då fungerar inte gymnasiet, och
  sen inte högskolan och forskningen.

 63. En hel del problem
  i utbildningssystemet beror på-

 64. -att saker och ting
  inte sköts i tidig ålder.

 65. Sånt som växer till stora problem
  i slutet av grundskolan-

 66. -hade kunnat lösas eller åtgärdats
  mycket tidigare.

 67. Där tror jag
  att förskolan har en nyckelroll.

 68. Därför är det viktigt för företagen.

 69. Förskolan och det tidiga lärandet
  är också bra för att upptäcka-

 70. -barn som har behov av särskilt stöd,
  att man upptäcker det tidigt.

 71. Det finns ju en alltför stor andel
  som i slutet av grundskolan-

 72. -inte har de kunskaper som behövs
  för gymnasiet eller arbetslivet.

 73. Om vi kan upptäcka de barnen
  i förskolan och sätta in stöd...

 74. Det viktigaste är
  att de kan utvecklas.

 75. Det är också bra för företag
  och samhällsekonomiskt.

 76. Det är ju lättare att lära barn
  viktiga kunskaper tidigt än sent.

 77. Det finns många fördelar
  med en bra förskoleutbildning-

 78. -och bra insatser för att upptäcka
  barn som behöver extra stöd.

 79. Jag har ju en bakgrund
  som högskole- och forskningsminister.

 80. Den sociala snedrekryteringen till
  högskolan är ett konstant problem.

 81. Det vill säga att unga människor
  från välbemedlade familjer-

 82. -främst de
  med högutbildade föräldrar-

 83. -i högre grad läser på högskola.

 84. Det handlar inte bara om åren
  precis innan högskolan.

 85. Grundläggande mönster, tankar
  och attityder väcks tidigare.

 86. Allt detta
  grundläggs ju inte i förskolan-

 87. -men attityderna
  och förutsättningarna skapas tidigt.

 88. Om vi kan upptäcka barn med problem
  eller skapa intresse för lärande-

 89. -särskilt hos dem
  från socialt svaga miljöer-

 90. -då är mycket vunnet för barnen, men
  också ur ett näringslivsperspektiv.

 91. Vi får större möjlighet att rekrytera
  ingenjörer och naturvetare.

 92. Fler blir engagerade i naturvetenskap
  och teknik, som vi pratar om i dag.

 93. Det här är viktigt ur flera
  perspektiv. Och vi vet ju också-

 94. -att förskolan kan vara en viktig
  inkörsport för dem från andra länder.

 95. De kan lära sig svenska och få
  den tidiga nyfikenheten på lärande-

 96. -och få svenska värderingar, som gör
  att man kommer in i samhället.

 97. Förskolan är också viktig för att
  väcka intresse för naturvetenskap.

 98. I dag efterfrågar man personer
  som kan naturvetenskap och teknik.

 99. Ingenjörsbristen
  har varit ett problem i 40 år.

 100. Vi ser också väldigt stor efterfrågan
  på naturvetenskaplig kompetens.

 101. Det tas ju en mängd initiativ-

 102. -för att fler ska läsa naturvetenskap
  och teknik på högskolan.

 103. Jag själv är med i ett initiativ
  som hanteras av IVA, där vi är nu.

 104. Det är ett projekt
  som heter Tekniksprånget.

 105. Vi vill få gymnasieelever
  att läsa naturvetenskap på högskolan.

 106. Vi erbjuder en praktikplats
  till intresserade ungdomar-

 107. -för att få dem att läsa vidare.

 108. Det har varit lyckat, men det vore
  bra att väcka lusten tidigare.

 109. Vi ska inte börja engagera
  unga på gymnasiet.

 110. Lusten för naturvetenskap
  måste väckas tidigare.

 111. Om förskolan kan göra en insats
  är mycket vunnet.

 112. Det är viktigt att naturvetenskap och
  teknik blir nåt naturligt i vardagen.

 113. Och att man med grund i modern
  hjärnforskning och modern forskning-

 114. -tidigt lär barn att jämföra, mäta
  och räkna - på ett lekfullt sätt.

 115. Det kan skapa lust och engagemang-

 116. -så att man sen vill studera
  matematik, naturvetenskap och teknik-

 117. -i grundskolan, gymnasiet
  och på universitetet.

 118. Jag tycker att seminariet i dag
  kommer att bli väldigt spännande.

 119. Vi behöver ett nytänkande-

 120. -när det gäller forskning kring
  hur vi lär oss i förskola och skola.

 121. Under lång tid har det varit
  ett monopol, kan man säga-

 122. -för traditionell
  pedagogisk forskning.

 123. Den är bra, men det vore intressant
  att se nya forskningsinriktningar-

 124. -som har grund
  i naturvetenskapliga rön.

 125. Vi behöver mer av det-

 126. -för att unga ska lära sig tidigt,
  och få med sig rätt bagage i livet.

 127. Jag vill tala för den varan,
  att vi behöver ny forskning-

 128. -för att se till att unga kommer ut
  i livet med de kunskaper de behöver-

 129. -och får ett bra liv
  ute på företag eller annat.

 130. Sammanfattningsvis:
  både på kort och lång sikt-

 131. -är frågan om det tidiga lärande
  väldigt viktig för näringslivet.

 132. I Svenskt Näringsliv
  jobbar vi redan med grundskolan-

 133. -och vi ska jobba med förskolefrågor-

 134. -och se till att de här frågorna
  kommer in på vår agenda.

 135. Det långsiktiga perspektivet
  är förstås det viktigaste.

 136. Dag Hammarskjöld, en av mina
  förebilder, skrev i "Vägmärken"-

 137. -att endast den som ser långt hittar
  rätt. Det ligger mycket i det. Tack!

 138. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Näringslivet, förskolan och kompetensförsörjningen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad har näringslivet med små barns hjärnors lekfulla lärande att göra? Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, menar att tidiga insatser kan vara grunden till vår framtida kompetensförsörjning. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn
Ämnesord:
Barn och teknik, Barnpsykologi, Förskolan, Förskolepedagogik, Lek, Näringsliv, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Psykologi, Undervisning, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Näringslivet, förskolan och kompetensförsörjningen

Vad har näringslivet med små barns hjärnors lekfulla lärande att göra? Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, menar att tidiga insatser kan vara grunden till vår framtida kompetensförsörjning. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Så kan hjärnforskningen bidra till en bättre skola

Kan jävlar anamma, eller grit, vara en faktor som förklarar varför vissa barn förbättrar sin inlärning mer än andra? Det menar Torkel Klingberg, professor vid Karolinska institutet. Här talar han om vad den moderna hjärnforskningen vet om små barns hjärnor. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Naturvetenskap i förskolan

Vilka föreställningar tar förskolepedagogen med sig in i sitt arbete, och hur påverkar det barns möjligheter till en likvärdig skola? Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik, samtalar om hur lekfullt lärande öppnar nya dörrar för små barn. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Lekfullt lärande utan hinder

Hur kan problem med barns självstyrning sätta käppar i hjulet för det lekfulla lärandet? Gunilla Carlsson Kendall, legitimerad psykolog, berättar om arbetet med neurologiska hinder för komplexa lärprocesser. Hon poängterar vikten av att barn känner sig trygga för att kunna lära sig saker. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Utan språk förstår man ingenting

Vilken roll spelar den första tiden i ett barns liv? Katti Hoflin, ordförande Läsdelegationen, menar att redan här läggs grunden till läsförståelse. Hon propagerar för vikten av att våga vara. Hoflin menar att allt leder till läsning, även matlagning. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Spelar det någon roll hur vi börjar med matten?

Hur kan man få in matematiken på ett bra sätt i förskolan? Hanna Palmér, universitetslektor i matematikdidaktik, berättar om sitt arbete med förskolepedagoger. Genom att arbeta med problemlösning i en förskoleklass kan man bredda uppfattningen om vad som är matematik. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Digitalisering i förskolan

Hänger de vuxna med i hur barn använder de digitala hjälpmedlen? Idag producerar barn hellre än att konsumera, vilket ställer nya krav på förskolepedagoger. Om vi vill utmana barn måste vi ta del av deras kultur, vilket idag är svårare än förut då det räckte med att se Bolibompa för att ha koll, säger Susanne Kjällander, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Estetiska ämnen och lärande

Förändrar estetisk utövning våra hjärnor? Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid och konsertpianist, har tittat på enäggstvillingar för att se om det finns samband mellan musikalisk träning och inlärningsförmåga. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning

Vad kan göras för att utveckla samarbetet med föräldrar och barnens närmiljö? Ett panelsamtal om förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning. Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M), Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Peter Larsson, Sveriges ingenjörer, Pia Rizell, Lärarförbundet, och Johan Weigelt, IVA. Moderator: Gunnar Bjursell. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.