Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2017

UR Samtiden - Förskolesummit 2017

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2017

Vad innebär det i praktiken att förskolan enligt lag ska bedriva undervisning? Hur kan vi stimulera och utveckla förskolebarnens språk? Hur ser vi till att kulturen får plats i förskolans värld? Det är några av alla frågor som tas upp när forskare och experter inom förskoleområdet delar med sig tankar, idéer och inspiration. Inspelat på Stockholms universitet den 14-15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2017 : Framtiden ligger i förskolanDela
 1. Jag gillar tanken på förskolan
  som inte enbart en offentlig plats-

 2. -utan en plats där människor arbetar
  för att skapa nya möjligheter.

 3. Det är en stor ära att få lov
  att tala på den här konferensen-

 4. -inför så många som arbetar
  inom förskoledidaktik-

 5. -både i Sverige och längre bort.

 6. Jag ska redan nu säga
  att det är en otrolig förmån-

 7. -att få tala inför er på mitt modersmål.

 8. Jag ber om ursäkt
  för att jag inte kan tala ert språk.

 9. Jag hoppas att jag kan göra mig själv
  förstådd utan undertextning.

 10. Jag ska försöka tala
  i ett hyfsat jämnt tempo-

 11. -och jag hoppas att min powerpoint
  hjälper er att hänga med.

 12. Powerpointen kommer också-

 13. -att finnas tillgänglig
  på konferensens webbplats-

 14. -så ni behöver inte anteckna
  så mycket.

 15. När ni nästan är klar försvinner bilden,
  och ni får inte veta slutet.

 16. Om ni vill prata med mig om min
  föreläsning eller om världen i stort-

 17. -är jag kvar fram till i eftermiddag.

 18. Ni har även min mejladress här,
  och jag tar gärna emot mejl.

 19. Jag är ju en pensionerad akademiker.

 20. Jag försöker alltid svara.

 21. Jag är
  rätt vänlig, så kontakta mig gärna.

 22. Jag vill nämna två saker
  som en form av introduktion.

 23. Först och främst
  erkänner jag mina begränsningar.

 24. Genom åren har jag lärt mig en del
  om förskoledidaktik i Sverige.

 25. Som ni kommer att märka,
  tycker jag om det jag känner till.

 26. Men jag är inte svensk,
  och jag pratar inte svenska.

 27. Jag är inte del av kulturen och har
  aldrig arbetat på en svensk förskola-

 28. -så jag ser Sverige genom mina-

 29. -vita, manliga, äldre
  och brittiska ögon.

 30. Min förståelse av er värld
  är således ofullständig.

 31. Jag är verkligen inte här för att
  berätta för er vad ni ska göra.

 32. Jag tror mig inte veta tillräckligt
  för att kunna ge er råd.

 33. Allt jag kan göra
  är att dela med mig av några idéer-

 34. -och hoppas att några av dem
  är intressanta och relevanta.

 35. För det andra:
  Det mesta jag ska tala om i dag-

 36. -gäller lika mycket
  för skolan som för förskolan.

 37. Jag tycker att det viktigt-

 38. -att förskolan och skolan gemensamt
  och på lika villkor-

 39. -diskuterar frågor om framtiden
  för förskolan och skolan.

 40. Jag tycker om konceptet hos Gunilla
  Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi-

 41. -om en pedagogisk mötesplats
  som skulle kunna fungera som sånt-

 42. -en plats
  där skolan och förskolan kan mötas.

 43. Under föreläsningen talar jag ibland
  om skolan och ibland om förskolan-

 44. -men jag menar alltid
  förskolan och skolan.

 45. När jag fick se konferensens tema,
  "Framtiden ligger i förskolan"-

 46. -föddes för mig
  två närbesläktade frågor-

 47. -som är huvudteman i min föreläsning.

 48. Hur ser framtiden för (för)skolan ut-

 49. -i alltmer oroliga tider?

 50. Uttryckt på annat sätt: Hur ser
  en framtida identitet eller profil ut-

 51. -för förskolan och skolan?

 52. Jag ska dock börja med
  att säga något positivt-

 53. -och prisa Sveriges nuvarande
  förskoledidaktiska system-

 54. -där dess många förskolor ingår.

 55. Ert system och er erfarenhet
  ger Sverige en bra förutsättning-

 56. -för att möta oroliga tider.

 57. Under år
  av diskussion och utveckling...

 58. Jag är imponerad av
  att ni i Sverige under 30-40 år-

 59. -har haft en konstant dialog
  och utveckling av er förskoledidaktik.

 60. Under alla dessa år har Sverige
  byggt upp vad jag anser vara-

 61. -ett världsledande system
  för förskoledidaktik.

 62. Hur kommer det sig att jag säger så?

 63. Först och främst
  har alla era barn rätt till förskola-

 64. -från det att de är tolv månader-

 65. -oavsett om deras föräldrar har en
  anställning, studerar eller är hemma.

 66. Det är inget uppehåll efter
  den välbetalda föräldraledigheten.

 67. Ni kanske tar det för givet,
  men i Europa och i resten av världen-

 68. -är det ett långt uppehåll
  efter föräldraledighetens slut-

 69. -innan man har rätt till förskola.

 70. För det andra är ert system jämlikt
  för barn mellan 1 och 6 år-

 71. -inom ett system som är helt
  integrerat i utbildningsväsendet.

 72. Det inkluderar så klart
  åldersintegrerade förskolor.

 73. Alla barn, oavsett ålder, får samma
  höga nivå av förskoledidaktik.

 74. För det tredje...
  Och detta är ni levande bevis på.

 75. Sverige har en kvalificerad yrkeskår.

 76. Åtminstone hälften av de anställda
  är utexaminerade förskolelärare.

 77. Er offentliga sektor satsar på detta.
  Om man tittar i OECD:s databas-

 78. -ser man att ni i Sverige lägger
  1,6 procent av BNP-

 79. -på förskolan.

 80. Jag tror att det är näst högst
  i världen efter Island, kanske högst.

 81. Era förskolor betalas av skatter
  med låg kostnad för föräldrarna-

 82. -antingen gratis
  eller med en maxtaxa som tak.

 83. För det femte baseras er förskole-
  didaktik på ett holistiskt koncept.

 84. Som det står i förskolans läroplan:

 85. "Omsorg, fostran och lärande
  bildar en helhet."

 86. Sverige har ett system
  med en allmän skola-

 87. -som kombinerar å ena sidan ett
  nätverk av enhetliga verksamheter-

 88. -med pedagogisk mångfald-

 89. -och en bevisad kapacitet
  för rörelse och experimenterande.

 90. "Movement and experimentation in
  early childhood education" är en bok-

 91. -i en serie vi var redaktörer för som
  heter "Contesting early childhood".

 92. Boken är skriven av Liselott Mariett
  Olsson, en svensk forskare.

 93. Den handlar om det nyskapande
  arbetet i en förskola i Stockholm.

 94. Det är bara ett exempel
  på kapaciteten hos svenska lärare-

 95. -att arbeta med
  nya pedagogiska idéer och praktiker.

 96. Nu tänker ni: "Berätta något nytt!
  Vi vet detta. Vi jobbar ju här."

 97. Jag kommer ju från England,
  så ni får stå ut.

 98. Låt mig understryka det här-

 99. -genom att jämföra er situation med
  situationen i mitt hemland England.

 100. Våra barn har rätt till förskola,
  men endast efter 36 månader.

 101. Eftersom välbetald föräldraledighet
  slutar två månader efter födseln-

 102. -är det ett uppehåll på 34 månader
  innan man har rätt till förskola.

 103. Än värre är att barn i England
  flyttar från förskola till skola-

 104. -då de är fyra, fem år,
  vilket är absurt tidigt.

 105. I England, liksom i de flesta länder-

 106. -är systemet uppdelat mellan
  förskoledidaktik och barnomsorg.

 107. Vi har många typer av verksamheter-

 108. -där alla är specifika
  för en specifik grupp barn och familjer-

 109. -inklusive en väldigt stor
  vinstdrivande privatsektor-

 110. -vars jobb det är att förmedla
  "barnomsorg för arbetande föräldrar".

 111. Vi är besatta
  av begreppet "barnomsorg"-

 112. -ett väldigt farligt engelskt begrepp,
  enligt mig.

 113. Majoriteten av vår arbetskraft är
  okvalificerad, inte förskolelärare-

 114. -som tjänar något mer
  än vår minimilön.

 115. Hur mycket pengar spenderar vi?
  Ungefär hälften jämfört med Sverige-

 116. -0,8 procent av BNP.

 117. De pengarna från statskassan
  är uppdelade.

 118. Den tidiga utbildningen
  för 3-4-åringar får direkta medel-

 119. -men inom barnomsorgen
  för arbetande föräldrar-

 120. -kan kostnaden subventioneras
  genom skattelättnader.

 121. Det är alltså föräldern som stöttas,
  snarare än verksamheten.

 122. Föräldrarna betalar ändå mycket.

 123. Genomsnittspriset för en deltidsplats
  för en tvååring-

 124. -är över 1 200 svenska kronor
  i veckan.

 125. Englands system kombinerar alltså-

 126. -dysfunktionella verksamheter
  med pedagogisk likformighet-

 127. -som strikt upprätthålls av
  ett starkt, centraliserat regelsystem.

 128. Här är en annan viktig skillnad.

 129. OECD har nyligen gjort
  tabeller med de olika länderna.

 130. Hur många barn från olika socio-
  ekonomiska bakgrunder går i förskola?

 131. I Sverige är det en väldigt liten
  skillnad i förskolenärvaro-

 132. -mellan barn från lägre
  eller högre socioekonomisk bakgrund.

 133. I England har barn
  med högre socioekonomisk bakgrund-

 134. -två gånger så stor sannolikhet
  att gå i förskola-

 135. -än barn
  från lägre socioekonomisk bakgrund.

 136. Så! Enligt mig verkar det alltså...

 137. Jag inser självfallet att Sveriges
  förskoledidaktik och förskolor-

 138. -inte är perfekta. Det vore förvånande.

 139. Om jag hade pratat mer med er,
  hade ni säkert berättat om problemen-

 140. -men enligt mig ligger Sverige långt
  framför nästan alla andra länder-

 141. -och är verkligen världsledande.

 142. Det befinner sig på en bra plats
  för att möta ett framtida behov.

 143. Ni har en stark sektor med en
  professionell grupp förskolelärare.

 144. Ni har också det här viktiga:

 145. En bevisad förmåga
  till rörlighet och experimenterande.

 146. Låt mig återvända
  till huvudtemat för min föreläsning.

 147. Hur ser framtiden ut för (för)skolan-

 148. -både förskolan och eventuellt skolan?
  I mitt försök att svara på det-

 149. -vill jag låta mig inspireras
  av bland andra Loris Malaguzzi.

 150. Han var ju en av grundarna
  till pedagogiken Reggio Emilia-

 151. -som har haft en stark relation med
  Sverige under de senaste 30 åren.

 152. Jag inspireras av honom vad gäller
  förskolans framtid av olika skäl.

 153. Jag inspireras av Malaguzzi-

 154. -för trots att han dog
  för över tjugo år sen...

 155. När jag läser honom
  är han fortfarande högst relevant.

 156. Han talar fortfarande till oss
  och den situation vi har i dag.

 157. Jag inspireras även av honom-

 158. -för att han uppmärksammar frågan-

 159. -om förskolans identitet.

 160. Han kallade dem scuola dell'infanzia,
  alltså "skolor för små barn"-

 161. -men vad vi än vill kalla dem, så
  fokuserar han på förskolans identitet.

 162. Han står också alltid fast vid-

 163. -att förskoledidaktiken måste
  relatera till "nutidens nya villkor".

 164. Han säger alltid till sina lärare:

 165. "Ni måste se er omkring och ta
  reda på vad som händer i världen."

 166. "Ni måste analysera. Ni måste
  bestämma hur undervisningen"-

 167. -"och världen kan närma sig varandra."

 168. I en föreläsning-

 169. -som Malaguzzi gav 1969 sa han:

 170. "Vår uppfattning om pedagogik
  är dynamisk, i rörelse"-

 171. -"inte mumifierad."

 172. "Antingen är pedagogik,
  liksom annan humanvetenskap"-

 173. -"något som görs om,
  omkonstrueras och uppdateras"-

 174. -"i enlighet
  med samtidens nya villkor"-

 175. -"eller så förlorar det sin karaktär,
  sin uppgift"-

 176. -"sin förmåga att förhålla sig
  till världen den lever i"-

 177. -"och framför allt
  att förutse, föregripa"-

 178. -"och förbereda för morgondagen."

 179. Jag tycker mig se att många
  nutida utbildningsdebatter-

 180. -fokuserar på morgondagen-

 181. -i stället för att titta
  mot framtiden under kommande år.

 182. Enligt Loris Malaguzzi, bör vår
  diskussion om förskolans framtid-

 183. -baseras på samtidens nya villkor.

 184. Vi kan även uttrycka det
  med Karl Manneheims termer-

 185. -och börja med
  en "diagnos" av vår samtid.

 186. Jag tror inte att jag är ensam
  i min diagnos av samtiden.

 187. Vi lever i en tid av växande
  och sammanfallande kriser.

 188. Det mest uppenbara och livshotande...

 189. Vi har en miljökris
  på det breda planet-

 190. -inte bara global uppvärmning,
  även om den är viktig-

 191. -utan även föroreningar, resursbrist
  på vatten och jord bland annat-

 192. -artutrotning och kärnvapenspridning.

 193. I år flyttades domedagsklockan
  hos Bulletin of the Atomic Scientists-

 194. -till endast
  två och en halv minut i midnatt.

 195. Situation vi befinner oss
  i är så pass allvarlig.

 196. Men det finns även andra kriser.

 197. Framtidens arbete har jag börjat
  engagera mig i, för det är viktigt.

 198. Möjligheten
  - det är inte något givet-

 199. -att jobb kan försvinna
  på grund av teknologisk förändring...

 200. Här förekommer det en livlig debatt
  bland experter och allmänhet-

 201. -om vi är på väg mot en robotisering,
  hemskt ord, av de flesta yrken.

 202. Det ärliga svaret är att vi
  inte vet än, men möjligheten finns.

 203. Arbetets framtid
  är problematiskt av andra skäl.

 204. En brittisk tankesmedja kom nyligen
  med en rapport som säger-

 205. -att osäkerhet på arbetsmarknaden-

 206. -kommer att vara de flesta människors
  upplevelse av arbete år 2030.

 207. Jag tror att vi...

 208. Här kommer vi in på en ekonomisk kris
  som hänger ihop med detta-

 209. -en kris
  för en vacklande ekonomisk modell.

 210. Den nyliberala kapitalismen baserad
  på ständig vinst och ökad konkurrens-

 211. -är dysfunktionell
  och uppenbart ohållbar.

 212. Som ekonomen Kate Raworth skriver:

 213. "Nyliberalismen har tagit oss
  fram till den yttersta randen"-

 214. -"för en ekonomisk-, social-
  och finansiell kollaps."

 215. Dessa kriser hänger samman.

 216. Det är en kris för
  den ekonomiska hegemonin.

 217. Under nyliberalismen har det sociala,
  politiska, kulturella och estetiska-

 218. -fallit samman ner i det ekonomiska.

 219. Som Nikolas Rose säger:
  "Alla aspekter av socialt beteende"-

 220. -"omförhandlas
  enligt ekonomiska tankegångar."

 221. Jag återkommer till det senare
  för förskoledidaktik i många länder-

 222. -kan enbart diskuteras
  i ekonomiska termer.

 223. Det är symtomatiskt
  för denna ekonomiska hegemoni.

 224. Vi kan inte längre ha samtal om-

 225. -det sociala, politiska, kulturella
  estetiska och etiska-

 226. -på samma nivå som det ekonomiska.

 227. Sedan har vi krisen
  med ökad ojämlikhet-

 228. -med ökade skulder och korruption-

 229. -och en svagare demokrati,
  solidaritet och social omsorg.

 230. Detta är allvarligt
  av många anledningar-

 231. -inte minst för att man förlorar
  gemenskap när den behövs som bäst.

 232. Nu när vi gemensamt
  behöver arbeta med de andra kriserna-

 233. -har förmågan till demokratiskt-

 234. -och kollektivt samarbete
  underminerats.

 235. Den nuvarande situationen
  har koncist beskrivits-

 236. -av den amerikanska nobelpris-
  vinnande ekonomen Elinor Ostrom.

 237. Hon skriver: "Vi har aldrig tidigare
  haft problem på samma nivå"-

 238. -"som dagens globaliserade
  sammanlänkade samhälle har."

 239. "Ingen vet säkert
  vad som kommer att fungera"-

 240. -"så det är viktigt att ha ett system
  som kan utvecklas och anpassas fort."

 241. Man skulle kunna säga ett system
  av rörlighet och experimenterande.

 242. Under de omständigheterna är mer
  av samma sak inte ett alternativ.

 243. Det finns behov av förnyad demokrati,
  solidaritet och social omsorg.

 244. Det finns stort behov
  av experimenterande och nytänkande.

 245. Det finns behov av att tänka om
  kring förskolans framtid-

 246. -och dess bidrag till en bättre
  och annorlunda framtid.

 247. Så...

 248. Hur ser framtiden för förskolan ut?

 249. Jag upprepar
  att detta är mina funderingar.

 250. Jag hatar känslan av att släppas ner
  med fallskärm i Stockholm-

 251. -och att flygas i väg i eftermiddag.

 252. Jag hatar
  att vara den utländska "experten".

 253. Jag kan bara dela med mig av sånt
  som oroar mig och får mig att fundera.

 254. Jag förväntar mig inte
  att ni ska hålla med.

 255. Det är både provokation
  och igenkänning-

 256. -men jag vill att ni ska se det
  som en personlig reflektion.

 257. Hur ser förskolans framtid ut?

 258. En framtid-

 259. -som ofta föreslås för (för)skolan,
  förskola och skola-

 260. -är som en fabrik för att använda
  humanteknologi-

 261. -ibland kallat kvaliteter, på barn.

 262. Vad menar jag
  med termen "humanteknologi"?

 263. Nikolas Rose definierar det som:

 264. "Maktens teknik
  för att forma beteende"-

 265. -"i hopp om att få viss önskad effekt
  och undvika oönskade skeenden."

 266. Han påminner om att teknologi inte
  bara handlar om prylar och maskiner-

 267. -utan om praktiker som vi har
  för att få andra att göra som vi vill.

 268. Det är en väldigt tydlig tanke.

 269. Det finns exempel på humanteknologi
  inom förskoledidaktiken.

 270. Kanske inte i Sverige,
  men jag har en lista här.

 271. Barnutveckling, koncept och kunskap.
  Utvecklings- och kunskapsmål.

 272. Detaljerad läroplan.
  Pedagogiska och andra program.

 273. Tekniker för att studera barn.
  Normativa mätmetoder.

 274. Rigorösa inspektioner.
  Betalning efter resultat.

 275. Läraren får betalt enligt barnens
  prestation. Det används i mitt land.

 276. Teknisk, positivistisk forskning
  av "Vad funkar"-sorten.

 277. En annan humanteknologi
  som är på väg-

 278. -är OECD:s förslag
  att utveckla en variant av Pisa...

 279. Känner ni till Pisa?

 280. Den internationella utvärderingen
  av 15-åringar i 70 länder.

 281. OECD föreslår nu att införa en
  Pisa-studie för femåringar nästa år.

 282. Där ska länder jämföras utifrån
  hur deras femåringar presterar.

 283. Då skulle länder ändra beteende
  för att förbättra sin prestation.

 284. Humanteknologi finns överallt
  inom utbildningsväsendet.

 285. Syftet med den, tanken med en fabrik
  som använder humanteknologi-

 286. -är att producera ett visst utfall-

 287. -som att förbereda barn för tävlan.
  Vi förbereder ju barn för skolan.

 288. Jag blev glad
  då föregående talare tyckte-

 289. -att förskolan skulle utmana skolan
  och dess pedagogik.

 290. Den dominerande diskursen handlar
  om att förbereda barn för skolan-

 291. -men det är en del av diskursen
  att förbereda barnen-

 292. -att förbereda dem att tävla
  på det globala planet-

 293. -att producera nyliberala undersåtar,
  flexibla arbetare och konsumenter.

 294. Något vi ofta hör i dag är att man
  ska maximera sitt humankapital...

 295. "Humankapital".
  Detta ekonomiska koncept-

 296. -som ofta återfinns inom
  förskoledidaktiken internationellt.

 297. ...för att få hög avkastning
  på investeringar i tidig ålder.

 298. Då så.

 299. I en ny bok argumenterade jag
  för att förskolans identitet som fabrik-

 300. -som använder humanteknologi på
  barn för att ge förutbestämda resultat-

 301. -är del av en allmänt spridd berättelse.
  Jag är intresserad av "storytelling".

 302. I många fall använder vi berättelser
  för att förstå världen-

 303. -och för att argumentera
  för den värld vi vill ha.

 304. Idén om fabriker och humanteknologi
  ingår i en berättelse om barndomen-

 305. -som jag kallar
  idén om kvalitet och hög avkastning.

 306. I korta drag är det berättelsen om
  hur rätt teknisk lösning-

 307. -rätt humanteknologi,
  om använd i en tidig ålder-

 308. -kommer att bota och lösa alla våra
  problem - ekonomiska och sociala.

 309. Sen kan vi leva lyckliga
  i alla våra dagar.

 310. Denna berättelse om kvalitet
  och hög avkastning berättas ofta-

 311. -av organisationer som OECD,
  IMF, Världsbanken, EU och andra-

 312. -men den är också starkt närvarande
  i engelsktalande länder.

 313. Det är berättelsen till exempel...

 314. Här är en berättelse från OECD som
  har stark ställning inom utbildning-

 315. -en organisation för rika länder som
  starkt påverkar utbildningsväsendet.

 316. Så här skriver de:

 317. "Att se förskoleområdet
  som en investering är logiskt"-

 318. -"eftersom kostnaderna i dag
  ger framtida vinster..."

 319. "Ekonomer, som
  nobelprisvinnaren James Heckman"-

 320. -"har visat att tidig utbildning
  är en bra investering"-

 321. -"då det är basen för senare inlärning."

 322. "En insikt
  som kommer från dessa ekonomer"-

 323. -"är att en dollar, euro eller yen
  som investeras i förskolan"-

 324. -"ger större avkastning
  än samma investering i skolan."

 325. "Men..." Och här kommer teknologin.

 326. "...förskoledidaktiken måste ha
  hög kvalitet för att ge goda resultat"-

 327. -"och ge långsiktiga sociala-
  och ekonomiska vinster."

 328. Här är berättelsen
  om kvalitet och hög avkastning-

 329. -en tydlig sammanfattning
  av berättelsen.

 330. Men det finns också illustrerade
  varianter av samma berättelse.

 331. Här är omslaget-

 332. -på en version
  av berättelsen från Storbritannien.

 333. Det är en rapport från regeringen.

 334. Se på titeln! "Tidig intervention".

 335. "Smart investering,
  enorma besparingar"

 336. Vem kan stå emot det?

 337. Särskilt då vi knappt får en procents
  avkastning på våra egna besparingar.

 338. Titta på bilderna!

 339. En fin, fyllig och frisk hjärna-

 340. -och en hemsk,
  liten, skrumpen nöthjärna där nere.

 341. Det här har fått utstå en del kritik-

 342. -om varifrån bilderna kommer
  och vad de ska betyda.

 343. Och på andra sidan en hög med guld
  som taget ur "Skattkammarön".

 344. Vem kan stå emot en så lockande
  illustrerad berättelse?

 345. Så!

 346. Jag har samlat på den berättelsen
  från olika organisationer och länder.

 347. Inte från Sverige, men ni kanske
  också har de som berättar den.

 348. Denna berättelse är vitt spridd globalt.

 349. Den grundas på helt otroliga anspråk
  från förskoledidaktiken.

 350. Enligt mig är berättelsen om kvalitet
  och hög avkastning en saga.

 351. I USA, där James Heckman
  och den här berättelsen kommer ifrån-

 352. -har de haft tidig intervention
  i tiotals år.

 353. Situationen för barn och familjer
  där har bara blivit allt sämre.

 354. Tidiga interventioner
  har inte gett någon avkastning alls.

 355. En anledning är att klyftorna i USA
  har växt allt mer-

 356. -men de som berättar om det här-

 357. -vill inte förstöra det med tal om
  ojämlikhet och sociala orättvisor.

 358. Berättelsen menar att mer av samma
  sak är möjligt och eftersträvansvärt.

 359. Berättelsen
  ifrågasätter aldrig framtiden.

 360. Vi måste hela tiden investera, så att
  vi producerar mycket humankapital-

 361. -vilket kan få vårt land att överleva
  i den globala nyliberala tävlingen.

 362. Det är berättelsen
  om en ekonomisk hegemoni.

 363. Allt, inklusive förskoledidaktik,
  reduceras till ekonomiska mål.

 364. Det är en berättelse
  med en torftig syn på barnet.

 365. Den där lilla hjärnan representerar
  Malaguzzis "fattiga barn".

 366. Samt en torftig syn på förskolan som
  en fabrik och läraren som tekniker.

 367. Den utgår från tekniska praktiker.

 368. Pedagogik ses framförallt
  som ett tekniskt problem-

 369. -som ska lösas av experter
  genom att hitta rätt humanteknologi.

 370. Det finns alternativ-

 371. -till denna framtid
  för förskola och skola.

 372. Det finns andra identiteter,
  och jag ska erbjuda en-

 373. -som jag tycker
  är tillfredsställande och intressant-

 374. -men det finns många fler.

 375. Den främsta förändringen som behövs
  inom förskoledidaktiken globalt-

 376. -är en demokratisk utbildning, alltså
  att vi vet att det finns alternativ.

 377. Vi kan argumentera och diskutera dem,
  utan att söka efter Den rätta vägen.

 378. Tyvärr är det så i dag, lett av OECD
  och den engelsktalande världen-

 379. -att vår utbildning har fått
  ett allt mer teknokratisk synsätt-

 380. -som söker Den rätta vägen snarare
  än ett samtal om olika möjligheter.

 381. Alternativet jag tycker om-

 382. -utmanar premissen
  om en teknisk praktik.

 383. Det argumenterar i stället för
  premissen om en politisk praktik.

 384. Det börjar med politiska frågor.

 385. Den politiska teoretikern Chantal
  Mouffe beskriver politiska frågor.

 386. "De är inte enbart tekniska frågor
  som ska lösas av expert"-

 387. -"utan de är frågor
  som alltid innebär beslut"-

 388. -"som kräver av vi gör val
  mellan motstridiga alternativ."

 389. Motstridiga alternativ...

 390. När man ser utbildning som
  framförallt en politisk praktik-

 391. -ställer man politiska frågor-

 392. -vilka ser de olika möjligheterna
  och alternativa perspektiv-

 393. -och att det finns val.

 394. Malaguzzi hade den här inställningen
  från början.

 395. Han såg världen som politisk.

 396. Han förstod att undervisning
  är en politisk praktik.

 397. På 70-talet skrev han följande:

 398. "Pedagogik är alltid ett politiskt
  samtal, även om vi inte inser det."

 399. "Det handlar om
  att arbeta med kulturella val."

 400. För honom var tanken om "kultur"
  grundläggande för tanken om skola.

 401. Vi kan samtala vidare om vad han och
  ni menar med kulturens roll i skolan.

 402. För honom är kulturen
  skolans centrala funktion.

 403. Han pratar om
  att arbeta med kulturella val-

 404. -men det betyder ju också
  att arbeta med politiska val.

 405. Han förstod att utbildning handlar om
  att ha olika synsätt och idéer-

 406. -och att med det fantastiska
  italienska ordet "confronto"-

 407. -mötas för att diskutera,
  bestrida, utmana-

 408. -och sedan ta ett glas tillsammans.

 409. Vilka är de politiska frågor och val
  som berör förskoledidaktiken?

 410. De måste påverka våra tankar
  om förskolans framtid.

 411. Här är några politiska frågor
  som jag tycker är viktiga.

 412. Det är viktigt att understryka
  att ni får ha och troligen också har-

 413. -andra politiska frågor.

 414. Idén med utbildning är att folk
  ska ha olika politiska frågor.

 415. Dessa är några jag tycker är viktiga.

 416. Vad är vår diagnos på samtiden?
  Vilka är samtidens nya villkor?

 417. Vad har vi för bild av barnet?

 418. Vad har vi för bild
  av pedagogen, läraren?

 419. Vad är utbildning,
  och varför har vi utbildning?

 420. Vilka är de grundläggande
  värderingarna inom utbildningen?

 421. Vilken etik bör vi ha
  inom undervisningen?

 422. Vilken typ av samhälle vill vi ha?
  Vad vill vi ge våra barn-

 423. -i dag och i framtiden?

 424. Och sedan frågan som för mig tillbaka
  till förskolans framtid.

 425. Vilken profil och identitet-

 426. -vill vi se
  för förskolan och skolan?

 427. Det är en politisk fråga...

 428. ...med motstridiga svar
  som kräver politiska val.

 429. De valen görs alltid i relation till
  vår diagnos av samtiden.

 430. Jag vill erbjuda
  en alternativ identitet-

 431. -för förskolan i orostider.

 432. Det är bara ett alternativ.
  Det finns andra.

 433. Här har jag gjort mitt val.
  Ni kan göra ett annat val.

 434. Det är viktigt. Jag säger inte
  att det är det enda valet.

 435. Det här kommer från en bok
  som jag skrev tillsammans med-

 436. -Alan Pence från Kanada
  och Gunilla Dahlberg-

 437. -"Från kvalitet
  till meningsskapande".

 438. När jag läser den nu,
  tycker jag att den står sig väl.

 439. Vi skrev:
  "Verksamheter för de yngre åldrarna"-

 440. -"kan ses som offentliga mötesplatser
  inom civilsamhället"-

 441. -"där barn och vuxna
  deltar tillsammans i projekt"-

 442. -"av social-, kulturell-, politisk-
  och ekonomisk betydelse."

 443. Bilden av den offentliga mötesplatsen
  som del av civilsamhället-

 444. -där människor möter varandra
  och skapar olika projekt...

 445. Om vi hade skrivit om boken i dag-

 446. -skulle vi tillägga förutom social-,
  kulturell- och politisk betydelse-

 447. -även en miljö-, estetisk-
  och etisk betydelse-

 448. -och kanske än fler möjligheter.

 449. När jag förberedde min föreläsning
  återkom jag till detta.

 450. Det är fortfarande en stark bild
  och identitet för förskolan och skolan.

 451. Idén om förskolan och skolan
  som en offentlig mötesplats-

 452. -antyder att den har
  en oändlig och en okänd potential.

 453. Vi kan inte känna till den mångfald
  av projekt som en förskola kan ha.

 454. Det är som med barn. Gunilla gjorde
  mig uppmärksam på följande citat-

 455. -av 1600-tals-filosofen
  Baruch Spinoza:

 456. "Vi vet inte på förhand
  vad en kropp förmår."

 457. Den kroppen kan vara barnet
  eller förskolan.

 458. Vi vet inte på förhand
  vad som är möjligt.

 459. De projekt som uppstår
  ur denna potential-

 460. -måste möta de förutsättningar, behov
  och önskemål som medborgarna har.

 461. Vi kan också tänka på förskolan
  på grund av det.

 462. Det är ett komplement
  till idén om en mötesplats.

 463. Man kan se på förskolan som en plats
  där medborgare kan mötas-

 464. -som en workshop där människor
  experimenterar tillsammans-

 465. -och ett laboratorium
  för demokratiskt experimenterande.

 466. Alla dessa metaforer
  kommer från Reggio Emilia.

 467. Jag gillar tanken på förskolan
  som inte enbart en offentlig plats-

 468. -utan en plats där människor arbetar
  för att skapa nya möjligheter.

 469. Tanken att det är ett laboratorium
  för demokratiskt experimenterande-

 470. -använder sig av ett koncept från den
  brasilianske tänkaren Roberto Unger.

 471. Här skriver han
  om demokratiskt experimenterande:

 472. "Det är en innovativ,
  gemensam praktik"-

 473. -"som flyttar fram de kvalitativa
  villkoren för verksamheten."

 474. "Det kan inte längre ske genom
  en mekanisk överföring av förnyelse"-

 475. -"uppifrån och ner."

 476. "Det kan enbart ske
  genom att organisera"-

 477. -"en gemensam experimenterande
  verksamhet underifrån."

 478. "Demokrati är inte ett nytt fält
  för den förnyelse som jag för fram."

 479. "Det är det viktigaste fältet."

 480. En framtid för förskolan som en plats
  för demokratiskt experimenterande-

 481. -är för mig en talande bild-

 482. -som passar med bilden av en
  offentlig mötesplats och workshop.

 483. Så för att återvända till frågan-

 484. -om vilken typ av projekt
  som skulle kunna ske.

 485. Jag har sagt att vi inte kan
  känna till hela potentialen.

 486. Jag kan bara ge några exempel.

 487. Generellt sett bör projekten vara
  innovativa och experimenterande.

 488. De bör vara varierade.

 489. Jag har nämnt projekt som är
  sociala, kulturella, politiska-

 490. -miljöbetingade, ekonomiska,
  estetiska, etiska-

 491. -och, och, och...

 492. Det är poängen med den potentialen.
  Det finns inget slut.

 493. Notera att jag inkluderar
  det ekonomiska-

 494. -men bara
  som en av många möjligheter.

 495. Jag vill decentralisera ekonomin.

 496. Jag vill inte slänga ut den.
  Jag vill sätta den på sin plats.

 497. Den är inte längre hegemonisk utan
  ett av många projekt i förskolan.

 498. Vi behöver också ifrågasätta
  betydelsen av ekonomiska projekt.

 499. Vilka ekonomiska projekt
  kan förskolan göra-

 500. -för vår oroliga samtid?

 501. Hur kan utbildning och skola bidra-

 502. -till en ny ekonomisk modell som ger
  hållbarhet och mänsklig blomstring?

 503. Tal om humankapital och avkastning
  på investering är förlegat-

 504. -för tills vi skapar en ekonomi som
  fungerar för människor och samhälle-

 505. -bör vi vara försiktiga med tal om
  ekonomiska projekt i förskolan.

 506. Vilken typ av projekt? Jag ska ge
  exempel på möjliga projekt-

 507. -från tre olika källor
  för att provocera fram idéer.

 508. Det är inte en fullständig lista,
  bara några tankar.

 509. Jag börjar med Loris Malaguzzi
  och skolorna inom Reggio Emilia.

 510. Ett centralt projekt är och var
  utbildning som en rättighet.

 511. Det för oss tillbaka till
  den politiska frågan:

 512. Vad är utbildning,
  och varför har vi utbildning?

 513. Jag ska smita från de frågorna
  för jag vill prata om andra saker-

 514. -men de frågorna
  bör vi ständigt diskutera-

 515. -och det kommer ni säkert att göra
  under kommande dagar.

 516. Loris Malaguzzi
  förstod utbildningsprojektet-

 517. -som något som skedde
  både i och utanför skolan.

 518. Han sa: "Skolan ses inte längre
  som en separat institution"-

 519. -"utan som deltagare
  i att bygga ett utbildande samhälle."

 520. En viktig fråga
  för senare diskussion är:

 521. Vad är "ett utbildande samhälle"-

 522. -och hur kan förskolan bidra
  till att skapa det?

 523. Ett annat projekt som Malaguzzi
  ständigt återvände till-

 524. -var projektet med förskolan
  som skapade en demokratisk praktik-

 525. -både i skolan och utanför.

 526. Han sa att förskolan bör vara:

 527. "Levande platser för en öppen
  och demokratisk praktik".

 528. Det här är i ett land som hade lidit
  20 år under en fascistisk diktator.

 529. Från början såg Reggio Emilia
  sin utbildning som del i ett projekt-

 530. -att återuppliva
  och stärka demokratin.

 531. I dag behöver vi också skolor
  som tar den rollen-

 532. -för vår demokrati mår inte bra.

 533. Han sa att förskolan
  bör kunna införliva-

 534. -processer, deltagande
  och demokrati i mänskliga relationer-

 535. -genom hur dess projekt
  och studieplan ser ut-

 536. -genom hur den kommer fram till
  och genomför sin planering-

 537. -samt genom
  organisatorisk uppdatering.

 538. Utbildning och demokrati
  var två av hans huvudprojekt.

 539. Här är två till.

 540. Han argumenterade även för
  att förskolan skulle skapa kultur.

 541. Jag kommer tillbaka
  till ordet "kultur"-

 542. -för ordet återkommer hela tiden.

 543. Jag får erkänna att min förståelse
  av det är ytligare än jag hade velat.

 544. Han talar nog om något väldigt
  grundläggande i utbildningens roll.

 545. Han talar om skolans roll
  och identitet för att skapa kultur-

 546. -inte bara inom skolan
  utan även utanför.

 547. Jag tror att han talar om
  att förskolan hjälper till att skapa-

 548. -samhällets föreställningar,
  värderingar, attityder och etik.

 549. Ett sista projekt från Malaguzzi-

 550. -är förskolans roll
  i att skapa solidaritet-

 551. -i och utanför förskolan.

 552. Han skrev
  att utbildningshypotesen i vår skola-

 553. -är en hypotes
  om deltagande undervisning.

 554. "Den erkänner barnens, familjens
  och lärarens behov och rättigheter"-

 555. -"för att få vara del av en
  solidaritet i praktik och ideal."

 556. Att rollen
  att bygga solidaritet i samhället-

 557. -har försvagats under senare år
  är av yttersta betydelse.

 558. Den andra källan
  för mina tankar kring förskolan-

 559. -är professor Keri Facer från Bristol
  University i Storbritannien-

 560. -särskilt hennes bok
  "Learning Futures"-

 561. -där hennes ambition är
  att tänka annorlunda-

 562. -kring den framtid som utbildnings-
  väsendet behöver förbereda sig för-

 563. -och gå längre än att göra barn
  förberedda för en likadan framtid.

 564. Hon är kritisk mot den vanliga
  diskursen inom utbildningsväsendet-

 565. -om hur vi ska förbereda barnen
  för en framtid som ser likadan ut.

 566. Hur gör man dem säkra-

 567. -så att de kan passa in i en framtid
  som har bestämts åt dem?

 568. Jag vill citera
  ett längre stycke i hennes bok-

 569. -där hon skriver om andra möjliga
  projekt för skolan.

 570. Ni får ursäkta det myckna citerandet,
  men det hon säger är viktigt.

 571. "Skolan..." Hon är väldigt
  intresserad av teknologi i skolan-

 572. -så hon är ingen
  bakåtsträvande teknikmotståndare.

 573. Hon ifrågasätter
  en vanligt förekommande tanke i dag-

 574. -att vi inte behöver skolor-

 575. -utan att vi kan ha nätverk och
  elever vid tangentbord var som helst.

 576. Hon argumenterar för
  den fysiska skolan-

 577. -för den "kan vara en av
  de viktigaste institutioner vi har"-

 578. -"för att skapa
  ett demokratiskt samtal om framtiden."

 579. "Ett demokratiskt samtal
  om framtiden."

 580. "En fysisk, lokal skola"-

 581. -"där områdets invånare kan få träffa
  varandra och lära av varandra"-

 582. -"är en av de sista
  offentliga platserna"-

 583. -"där vi kan skapa solidaritet
  över generationsgränserna"-

 584. -"respekt för olikheter
  och en demokratisk duglighet"-

 585. -"som behövs för att skapa rättvisa
  i en socioteknologisk förändring."

 586. "Det är hög tid att försvara tanken
  på skolan som en offentlig tillgång"-

 587. -"och att tänka om
  angående dess utveckling"-

 588. -"om den ska hjälpa samhällen
  att bemöta och forma"-

 589. -"de socioteknologiska förändringarna
  under kommande år."

 590. För henne är skolans projekt
  att vara en plats-

 591. -där människor
  kan återta lite makt över framtiden-

 592. -genom att få se framtidens
  möjligheter.

 593. Facer tar upp ett antal projekt,
  där några liknar Malaguzzis.

 594. Förskolan som en plats
  där man skapar solidaritet.

 595. Hon pratar om mellan generationer,
  men det finns även annan solidaritet-

 596. -mellan människor med olika bakgrund,
  olika läggning och liknande.

 597. Det är en plats
  där man skapar respekt för olikheter-

 598. -en plats för att skapa demokratisk
  duglighet och en demokratisk framtid.

 599. Skolan ska inte längre
  säkra framtiden utan skapa framtiden.

 600. Här är ett sista citat:

 601. "Denna bild
  av en framtidsskapande förskola"-

 602. -"är en skola som låter
  de unga människorna utmana"-

 603. -"den bild av framtiden
  som har getts dem."

 604. Man accepterar inte framtiden
  som likadan-

 605. -utan argumenterar för hur den kan bli.

 606. "Att arbeta ihop genom traditionella
  och framtida demokratipraktiker"-

 607. -"och strida för
  en god framtid för alla."

 608. "En sån skola är ingen framtidssäkrad
  skola som bara anpassar sig"-

 609. -"och förbered eleverna
  inför deras roll i kunskapsekonomin."

 610. "Det är en framtidsskapande skola"-

 611. -"som agerar som en kraftfull,
  prefigurativ plats"-

 612. -"för en rättvis
  socioteknologisk framtid."

 613. "Den skulle vara en offentlig plats
  där samhället diskuterar framtiden."

 614. Jag tycker om bilden
  om en offentlig mötesplats-

 615. -där samhället kan diskutera framtiden.

 616. Notera Facers hänvisning till skolan.

 617. -som "en kraftfull, prefigurativ plats".

 618. Det tror jag kan bli
  ett viktigt projekt för förskolan.

 619. Ett sånt projekt skulle innebära...

 620. "...vardagliga praktiker
  och relationer"-

 621. -"där förskolan lokalt uppvisar
  våra generella förhoppningar."

 622. Tanken om en prefigurativ praktik
  där man i det lilla-

 623. -visar vad som kan göras i det stora
  är viktig.

 624. Roger Dale,
  en annan brittisk forskare, skriver:

 625. "Skolan ska inte bara reflektera sin
  omvärld, utan vara kritisk mot den"-

 626. -"samt visa i arbetet att världens
  tillkortakommanden kan påverkas."

 627. Skolan är då
  ett mikrokosmos av möjligheter-

 628. -ett gott exempel.

 629. Min tredje
  och sista inspirationskälla...

 630. ...vad gäller potentiella projekt-

 631. -är de centrum för barn som vi har
  i England med flera olika syften.

 632. Det är centrum
  för unga barn och familjer-

 633. -som vår senaste Labour-regering
  startade upp-

 634. -och på fem år byggde de
  fler än 3 000 centrum-

 635. -ett för varje samhälle i England.

 636. När de är som bäst...
  Kvaliteten varierar, så klart.

 637. När de är som bäst har dessa
  centrum medbestämmande.

 638. De är inkluderande. De är
  engagerade och experimenterande.

 639. De skapar solidaritet, konfronterar
  orättvisor, stöttar kulturen-

 640. -stödjer familjer, skapar en lokal
  ekonomi och stärker demokratin.

 641. Jag ska ta ett exempel
  som jag känner till-

 642. -i ett fattigt och mångkulturellt
  område i en stad i norra England.

 643. De erbjöd
  ett stort antal olika projekt-

 644. -som mötte de behov som fanns
  i deras mångfacetterade samhälle.

 645. Där fanns till exempel
  många flyktingar.

 646. Här är några av deras projekt:

 647. Översättnings- och tolkningshjälp.

 648. Vuxenutbildning.
  Dans och andra kurser.

 649. Tillgång till juridiskt stöd,
  vårdstöd, boendestöd, m.m.

 650. Rådgivning och försvarshjälp.

 651. Hemhjälp och andra hushållsnära
  tjänster för familjer.

 652. Avlastning
  för allvarligt sjuka föräldrar.

 653. Stöd för olika grupper,
  som obotligt sjuka barn och föräldrar-

 654. -samt offer för sexuella övergrepp,
  misshandel och könsstympning.

 655. Plus en rad
  generationsöverskridande aktiviteter.

 656. Det jag finner så imponerande är att
  då de uppmärksammade ett problem-

 657. -som att någon förälder var sjuk
  och något barn var obotligt sjukt-

 658. -tänkte de inte att det var någon
  annans jobb, utan agerade själva.

 659. "Vad kan vi erbjuda?
  Vilka projekt kan vi starta"-

 660. -"för att stödja dessa familjer
  och barn?" Sen gjorde de det.

 661. För dem var det deras uppgift
  att möta behoven hos invånarna.

 662. För att sammanfatta:

 663. Förskolan som en offentlig plats
  kapabel till många projekt-

 664. -har en viktig roll att spela
  i vår oroliga samtid, men!

 665. Det är en skör bild som står
  inför krassa ekonomiska argument.

 666. Tankar om humankapital
  och investeringar-

 667. -samt tanken om förskolan som
  en fabrik där man använder teknologi-

 668. -kan alltför lätt utradera
  denna sköra men värdefulla bild.

 669. Vi ska inte förvänta oss för mycket
  av förskolan.

 670. Förändring kan inte läggas enbart
  på förskolan-

 671. -som de som talar om
  kvalitet och hög avkastning tror.

 672. De tror att det är lösningen på allt.

 673. Man kan inte ersätta ett rättvist,
  hållbart och jämlikt samhälle.

 674. Utan det
  kan man inte åstadkomma mycket.

 675. Det är inte ett magiskt botemedel
  för samhällets problem.

 676. Vi måste se de villkor som krävs för
  att nå en sån framtid för förskolan.

 677. Många finns redan här i Sverige.

 678. Som sagt har den svenska förskolan
  bra förutsättningar-

 679. -för att möta de behov
  som uppstår i orostider.

 680. Ni har den styrka, de tillgångar
  och den erfarenhet...

 681. ...som krävs för att klara det här.

 682. Till sist behöver vi det hopp, den
  tillit och den vilja Malaguzzi hade-

 683. -under det tunga året 1945-

 684. -då han står som överlevare
  efter fascismen och kriget-

 685. -i ett förstört och ödelagt land.

 686. När han såg tillbaka på den tiden
  strax innan han dog 1994 skrev han:

 687. "Jag minns att det var en tid,
  efter befrielsen 1945"-

 688. -"då allt verkade vara möjligt."

 689. "Då, efter kriget, efter sorgen,
  efter ödeläggelsen"-

 690. -"fanns ett underligt fenomen,
  häftigt och starkt"-

 691. -"som gjorde en stor längtan,
  glöd och upphetsning möjlig."

 692. "Det var den vansinniga möjligheten
  att kunna tänka vad som helst"-

 693. -"och att tänka att vad som helst
  kunde bli verklighet."

 694. Med lite av det hoppet, trots oron
  i världen, kan vi nog ändå säga-

 695. -att framtiden finns i förskolan.

 696. Tack för er uppmärksamhet,
  trots engelskan.

 697. Översättning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Framtiden ligger i förskolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor Peter Moss lyfter fram den svenska förskolan som en stark förebild. Han gör en jämförelse med sitt hemland England som han menar har misslyckats med att hitta en nationell och integrerad förskola där alla barn är välkomna. Inspelat på Stockholms universitet den 14 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolan, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Framtiden ligger i förskolan

Professor Peter Moss lyfter fram den svenska förskolan som en stark förebild. Han gör en jämförelse med sitt hemland England som han menar har misslyckats med att hitta en nationell och integrerad förskola där alla barn är välkomna. Inspelat på Stockholms universitet den 14 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Barns rätt till kultur och konst

Barn har rätt till sin egen kultur enligt barnkonventionen. Men det är vi vuxna som bestämmer det mesta om barns möjligheter att uppleva kultur och konst, säger Karin Helander, professor i teatervetenskap. Frågan är då hur vi väljer och hur vi ser på begreppet kvalitet. Och vad tycker barnen? Inspelat på Stockholms universitet den 14 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Om barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen ska vara vägledande för arbetet i förskolan. Men om barnkonventionen blir lag innebär det inte att barns rättigheter per automatik kommer att tas tillvara. Dock blir det ett bra tillfälle att extra lyfta barnperspektivet och barns rättigheter, säger Agneta Widerståhl, Stockholms stads barnombudsman. Inspelat på Stockholms universitet den 14 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Undervisning i förskola

Riskerar leken att slukas upp när skollagen kräver att förskolan ska bedriva undervisning? Vad räknas som undervisning och vem får bedriva den? Ingrid Engdahl och Christian Eidevald, båda lärarutbildare och forskare, ger här sina tankar. Inspelat på Stockholms universitet den 15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Att lära sig språka

Gör en ordförrådsplan! Det är ett av pedagogikforskaren Polly Björk-Willéns förslag vad gäller språkundervisning i förskolan. Förskoleåren är av stor vikt för barnens språkutveckling. Med bra planering blir det både roligt och enkelt att arbeta målinriktat med språket, menar hon. Inspelat på Stockholms universitet den 15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Pedagogiska relationer

Förmågan att bygga goda relationer till barnen är helt avgörande för bra pedagogik, säger Sven Persson, professor i pedagogik. Men kompetenser av det här slaget glöms bort i förskolans utvärderingar och personalen signalerar ofta att det inte finns tillräckligt med tid för goda samtal med barnen. Inspelat på Stockholms universitet den 15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

SEMLA - ett arbetssätt för förskolan

Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i förskoledidaktik, har utvecklat ett arbetssätt de kallar SEMLA - Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande. Med stöd i neurovetenskapen betonas vikten av att blanda in många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet. Inspelat på Stockholms universitet den 15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Lärandet

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Ring lärarcoachen

Språkstörning i klassen

SO-läraren Karin har fått en ny elev i klassen som har en språkstörning, vilket gör Karin rådvill. Hon tycker att hon saknar både tillräckliga resurser och tid för stöttning. Karin testar olika grepp, särskild pedagogik och tips hon fått vid överlämning från elevens förra skola - en skola med särskilda resurser - men oftast hjälper det inte. Karin vet inte hur hon ska göra för att både kunna nå och stötta eleven