Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2017

UR Samtiden - Förskolesummit 2017

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2017

Vad innebär det i praktiken att förskolan enligt lag ska bedriva undervisning? Hur kan vi stimulera och utveckla förskolebarnens språk? Hur ser vi till att kulturen får plats i förskolans värld? Det är några av alla frågor som tas upp när forskare och experter inom förskoleområdet delar med sig tankar, idéer och inspiration. Inspelat på Stockholms universitet den 14-15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2017 : Pedagogiska relationerDela
 1. Det som går främst är alltid barnet.

 2. Om det innebär att man bryter
  mot den kulturella ordningen-

 3. -så ska man göra det.

 4. Tack så hemskt mycket för det!

 5. Under hela den tid som jag
  hållit på med förskoleforskning-

 6. -och att diskutera omkring förskolan-

 7. -och egentligen är det
  från mitten på 80-talet...

 8. ...så har jag allt mer blivit
  överens med mig själv om-

 9. -att när jag pratar om kvalitet,
  så pratar jag egentligen om-

 10. -våra, vuxna människors,
  möte med barnen.

 11. Det konkreta, lilla mötet.

 12. Precis den typen av möte
  som det berättades om här.

 13. Hur utspelar det sig,
  och vad får det för konsekvenser?

 14. På vilket sätt man bemöter barnet
  och får barnen att känna-

 15. -att de också,
  som det uttrycktes här, blir sedda.

 16. Föreläsningen
  kommer att ta sin utgångspunkt-

 17. -i att förstå vad som är
  den här kvalitetens brännpunkt-

 18. -utifrån pedagogiska relationer.

 19. Jag har under ganska lång tid sysslat
  med frågor som handlar om förskola.

 20. Jag har också jobbat
  som förskollärare och varit-

 21. -i förskolan på dinosauriernas tid.

 22. Det var från -77 till -87, ungefär.
  -89.

 23. Sen har jag jobbat som vikarie
  i Rosengård under ganska många år.

 24. Sen så tänkte jag att jag skulle bli
  professor, och så blev jag det!

 25. Ja... Den gick lite fortare...

 26. Det som jag har funderat på-

 27. -utifrån flera olika anledningar...

 28. Jag kommer inte
  att dra så mycket växlar på-

 29. -att jag jobbat som förskollärare,
  mer än utifrån en utgångspunkt.

 30. Det är utgångspunkten av
  hur det är att leva med barn-

 31. -i en miljö som förskolan.

 32. Mötena med barnet-

 33. -mer än organisation och så,
  för det ser ganska olika ut.

 34. Men under den här tiden, när jag
  också sysslat med förskoleforskning-

 35. -så har jag gjort
  en del forskningsöversikter.

 36. Jag tror att jag gjort
  fyra forskningsöversikter-

 37. -som har haft
  den grundläggande frågan omkring-

 38. -vad är det som har betydelse
  i förskolans verksamhet-

 39. -för barns lärande och utveckling.

 40. På uppdrag
  av Vetenskapsrådet och Skolverket-

 41. -och Myndigheten för skolutveckling
  som fanns tidigare.

 42. Det har jag försökt sammanställa-

 43. -i mitt sätt att förstå kvalitet
  och vad det kan utgå från.

 44. Så man kan säga att det är
  en eklektisk utgångspunkt-

 45. -i det här,
  som handlar om vad det är...

 46. När man kokar ner det här
  till nån form av essens.

 47. Vad är det då som kvarstår?

 48. Jag vill ställa
  den mest grundläggande frågan:

 49. Vilka är de avgörande drivkrafterna
  för barns lärande och utveckling?

 50. Jag ska resonera kring
  vad som är omsorg och pedagogik-

 51. -i förhållande till det.

 52. Och nåt om förskolepersonalens
  kunskap och kompetenser-

 53. -i förhållande till
  just de här begreppen.

 54. Vi får se vad vi hinner med.

 55. Så här förstår jag de mest
  grundläggande drivkrafterna-

 56. -för lärande och utveckling.

 57. Nämligen drivkrafterna av att förstå
  och bli förstådd.

 58. Och med det menar jag inte bara
  att förstå på ett kognitivt plan-

 59. -att förstå språkligt-

 60. -utan också att bli förstådd
  och förstå med kroppen-

 61. -med sina känslor
  och i ett socialt sammanhang.

 62. Den här drivkraften, som är med från
  allra första början, vill jag hävda-

 63. -från det allra minsta spädbarnet
  fram till den vuxna personen-

 64. -är nåt som man kan prata om som
  kvalitetens kärn- eller brännpunkt.

 65. Nånting som genomsyrar det som är,
  eller kan vara i alla fall-

 66. -synen på hur barn
  lär och utvecklas.

 67. Det ingår
  nån form av bekräftelse i detta-

 68. -utifrån att om jag ska bli förstådd,
  så vill jag bli förstådd av nån.

 69. Det innebär att nån får bekräfta-

 70. -det som jag vill uttrycka,
  min intention med nånting.

 71. I ert fall är det ni
  som ger barnen den bekräftelsen-

 72. -genom att säga "jag förstår dig"
  eller "jag vill förstå dig".

 73. Men det gör man inte bara verbalt,
  utan med hela kroppen.

 74. Man gör det med sina miner,
  sina gester-

 75. -med sitt uttryck gentemot barnet.

 76. Och när barnet förstår att han,
  hon eller hen möter en människa-

 77. -som strävar efter att förstå mig-

 78. -så kommer barnet också, menar jag,
  anstränga sig för att bli förstått.

 79. Ni förstår också
  att det här utgår från-

 80. -att personalen har ett uppdrag
  som går ut på-

 81. -att ge barn
  så mycket stöd som möjligt-

 82. -för att kunna förstå
  och bli förstådd.

 83. Det kommer jag sen att kalla för
  olika typer av stöd.

 84. Utgångspunkten är också det
  som Maria Montessori sa en gång:

 85. "Jag ska hjälpa dig
  så att du kan själv."

 86. Eller: "Jag ska hjälpa dig
  så att du kan tillsammans med andra."

 87. I detta finns både en ömsesidighet
  och en asymmetri.

 88. Det finns nån som är vuxen,
  som är personal.

 89. Nån som har mer erfarenhet
  och mer kunskaper-

 90. -och som också har möjlighet
  att ge barn stödet.

 91. Det finns också en ömsesidighet,
  som bygger på-

 92. -att trots vår asymmetri,
  våra olika erfarenheter-

 93. -olika bakgrund, åldrar och så-

 94. -så strävar vi efter
  att förstå varandra.

 95. Den här processen tar ju tid.

 96. Och när man möter barn-

 97. -så behövs det tid för att det här
  ska kunna utveckla sig.

 98. Men ömsesidigheten utspelar sig också
  på flera olika plan.

 99. Ni träffar ju barn och har
  såna här konkreta möten med barn-

 100. -tusentals gånger om dagen.

 101. När det är så att det händer nånting-

 102. -det vill säga när ni blir förstådda
  och förstår-

 103. -så sker det
  på väldigt många olika sätt.

 104. Det sker på ett ögonblick,
  och på att man ger en vink-

 105. -man ger ett leende och så-

 106. -som innebär att nu uppstår
  nån form av ömsesidighet.

 107. Det som är knepigt med detta är
  att det är svårt att uttala sig om-

 108. -när den här ömsesidigheten
  har som störst betydelse.

 109. Det är troligt,
  tror jag efter att ha pratat-

 110. -med ganska många förskollärare
  och andra kring detta-

 111. -att det sker vid tidpunkter
  eller i situationer-

 112. -där vi som minst anar det.

 113. Alltså, betydelsen för barnet
  av det här mötet-

 114. -kan vara vid oplanerade aktiviteter-

 115. -vid ett speciellt ögonblick
  eller speciella tillfällen-

 116. -och inte alltid när vi tror
  att vi är som mest pedagogiska.

 117. Och det gör ju också att man kan få
  en speciell syn på vad som är-

 118. -planerade och oplanerade aktiviteter
  och vad som är viktigt i dem.

 119. Jag kallar det här
  för pedagogiska relationer.

 120. Det gör jag för att det utspelar sig
  i en pedagogisk miljö.

 121. Alltså i en utbildningsinstitution
  som är förskolan.

 122. I dagens språkbruk kan man möjligen
  tala om det som undervisning-

 123. -men det gör jag inte i dag
  i alla fall, kanske nån annan gång.

 124. Jag kommer också att prata om att
  det inkluderar ett omsorgsbegrepp.

 125. Och jag kommer att prata mer
  om varför jag menar-

 126. -att det också är ett omsorgsfenomen.

 127. Vad som är grunden för det här,
  de här pedagogiska relationerna-

 128. -och det som är
  det huvudsakliga medlet för det-

 129. -blir utifrån att det handlar om
  att förstå och bli förstådd.

 130. Då blir kommunikation
  och dialog utgångspunkten.

 131. Så det huvudsakliga medlet som man
  som förskolepersonal arbetar med-

 132. -är kommunikation och dialog-

 133. -eftersom det är genom kommunikation
  och dialog som barn får möjlighet-

 134. -att förstå och att bli förstådd.

 135. Det här kan man visa
  på många olika sätt.

 136. Jag ska försöka,
  om tekniken är med mig-

 137. -att få fram en film om detta.

 138. Varje barn är unikt.

 139. Var och en har sitt charmiga leende,
  sina utmärkande karaktärsdrag-

 140. -sitt sätt att uttrycka sig.

 141. Det finns inga gränser på hur barn
  kommunicerar med sin omgivning.

 142. De använder ljud,
  sitt pekfinger, sina blickar-

 143. -och de härmar andras uttryck.

 144. Till och med genom tystnaden
  vill de säga nåt.

 145. Tittar vi på barnen
  ser vi att de har nånting gemensamt.

 146. Deras vilja att vara delaktiga
  och göra sig förstådda i sin omvärld.

 147. Det blir många tillfällen
  när man tittar in i barnets ögon-

 148. -och märker att både de och jag
  har förstått nånting.

 149. Då finns det en glädje i bådas ögon,
  och det känns i hela kroppen.

 150. Det blir som en kemisk kommunikation.

 151. Det blir många tillfällen som blir
  jätteroliga. Många små tillfällen.

 152. Gå och prata med pappa.

 153. Alla barn använder ögonen
  när de söker kontakt med föräldrar-

 154. -eller någon annan. Det är alltid
  ögonkontakt som gäller.

 155. Det är en viktig grund till hur
  föräldrarna och bebisen kommunicerar.

 156. Vare sig man använder
  teckenspråk eller svenska.

 157. Det är en grund att ha ögonkontakt.
  Även om man pratar är den viktig.

 158. Utan den
  är det svårt att kommunicera-

 159. -eftersom det är grunden
  för mänsklig kommunikation.

 160. Viljan att kommunicera
  är det viktigaste.

 161. Språket är ett verktyg vi använder
  för att få kontakt-

 162. -och uttrycka
  våra tankar och känslor.

 163. Ett av språken
  är det svenska teckenspråket-

 164. -ett språk som uttrycks
  med händerna och kroppen.

 165. Här ser vi en kurs i babytecken-

 166. -där hörande föräldrar till
  hörande barn lär sig teckenspråk.

 167. Med teckenspråket kan man tidigt
  kommunicera med sitt barn genom ord.

 168. Jag stoppar den där.

 169. Den här filmen visar vi-

 170. -för att peka på det grundläggande,
  nämligen viljan att kommunicera-

 171. -och viljan att förstå
  och bli förstådd.

 172. Även om det här sker i miljöer
  där man använder teckenspråk-

 173. -eller om det är så
  att barn inte har ett verbalt språk-

 174. -så är den grundläggande drivkraften-

 175. -att försöka uttrycka sin vilja,
  sin intention med nånting.

 176. Och det är när vi förstår den här
  intentionen som dialogen uppkommer.

 177. Jag har på senare tid använt mig av
  ett citat-

 178. -som jag tycker är väldigt bra,
  från Mead-

 179. -där han i en enda mening
  säger det som jag kanske behöver-

 180. -hela de här 45 minuterna till:

 181. "Bara när jag får svar från dig så
  förstår jag vad jag själv har sagt."

 182. Just den sentensen
  uttrycker precis detta-

 183. -att bara när jag får ett svar
  så vet jag-

 184. -hur det jag försökt uttrycka
  uppfattats av andra och vice versa.

 185. Så det här sättet att tänka
  att lärande och utveckling-

 186. -är beroende av att man har-

 187. -möjligheter till att kommunicera,
  till dialoger-

 188. -vill jag mena
  är den grundläggande drivkraften.

 189. Och utifrån det
  den grundläggande metoden-

 190. -som man kan arbeta med i förskolan.
  Det uttrycks på olika sätt.

 191. Det som är intressant är
  att när John Hattie gör-

 192. -sin megastora metaundersökning
  kring visible learning i skolorna-

 193. -när han samlar in otroliga mängder
  av olika typer av studier-

 194. -som försöker fånga vad som är
  de mest betydelsefulla momenten-

 195. -i lärande
  och i undervisning i skolorna-

 196. -så pekar han just på detta:
  Undervisning som dialog.

 197. Han säger ungefär:
  Lärare missförstår ofta feedback.

 198. Lärare tror att feedback innebär-

 199. -att jag som lärare
  ger feedback till eleven.

 200. Men i grunden är feedback-

 201. -när jag ger mitt svar till eleven,
  och eleven ger sitt svar till mig.

 202. Han säger att det här sättet
  att tänka om dialog eller feedback-

 203. -handlar om "back and forth,
  serve and return".

 204. Ett sätt att tänka på
  dialog och kommunikation-

 205. -som nånting
  som inte kan vara ensidigt.

 206. Ibland utgår det från barnet,
  ibland från den vuxna.

 207. Det som är själva grunden
  är just strävan efter ömsesidighet.

 208. Det viktiga här
  som jag skulle vilja prata om-

 209. -är just att den också är kroppslig.

 210. Kanske, om man tänker efter,
  så är den i huvudsak kroppslig.

 211. Kan man tänka så?
  Kanske speciellt ni som arbetar-

 212. -med grupper av barn
  i åldern ett till tre år.

 213. Eller barn från andra länder som inte
  har det svenska språket naturligt-

 214. -utan ständigt
  försöker uttrycka sig med sin kropp.

 215. En fysisk aktivitet av kommunikation.

 216. Och då handlar ju skicklighet,
  pedagogisk skicklighet om-

 217. -att möta detta, att förstå och bli
  förstådd i den här kommunikationen.

 218. Och varför har vi då betydelse...

 219. ...i den här bemärkelsen
  att när barn möter vuxen personal-

 220. -som strävar efter detta?

 221. Det finns ganska mycket teorier
  och forskning som pekar på-

 222. -att när förskolepersonal
  betonar delaktighet-

 223. -i inflytande,
  kommunikation och engagemang-

 224. -så kan barn utveckla
  uppfattningar om sig själva-

 225. -som just delaktiga,
  engagerade och dugliga.

 226. Det finns ett samband mellan
  hur barn blir bemötta utifrån detta-

 227. -och vilka tankar och känslor
  de utvecklar om sig själva.

 228. Det här har haft
  stor betydelse för mig.

 229. Flickan på bilden kommer från Uganda.

 230. Jag har varit en del i Uganda och
  försökt utveckla ett samarbete där.

 231. Jag har varit i Somalia
  tidigare också.

 232. Det utgår från att även om
  de materiella förutsättningarna-

 233. -är urusla...

 234. Jag var i ett klassrum
  för fyraåringar i Kampala.

 235. Man hade ett område
  på kanske sex gånger sex meter.

 236. Där samlades 38 fyraåringar.

 237. Man hade inte mycket till material
  eller pedagogisk dokumentation.

 238. Men man hade ett sätt att tänka
  om kommunikation och dialog-

 239. -som utgick från fråga-svar-mönster,
  men på kollektiv nivå.

 240. Inte så individualiserat
  som vi ibland gör-

 241. -utan se det som ett kollektiv.

 242. Det gav mig lite tröst,
  för det säger nåt om-

 243. -att även om de materiella
  förutsättningarna är dåliga-

 244. -så kan utbildning och lärandemiljöer
  ha stor betydelse för barnen också.

 245. Och då kan man säga så här:

 246. Alla möten, vill jag mena-

 247. -innehåller kognitiva,
  sociala och emotionella aspekter.

 248. Så man kan egentligen inte säga
  att de här mötena bara innehåller...

 249. "Jag vill bara lära nån
  intellektuellt eller kognitivt."

 250. För i varje möte är de här
  dimensionerna inbäddade i varandra.

 251. De är sammanflätade.

 252. Ur barnets synvinkel,
  och egentligen vår också-

 253. -så kan de inte skiljas åt
  på det viset.

 254. Det kognitiva
  hör ihop med det sociala-

 255. -som hör ihop med det emotionella.

 256. De aspekterna har stor betydelse för
  vårt sätt att tänka om oss själva-

 257. -som lärande personer-

 258. -och personer som strävar efter
  att förstå och bli förstådda-

 259. -både känslomässigt, kognitivt
  och socialt.

 260. Det går inte att springa ifrån dem.
  Frågan är vad vi gör av dessa möten.

 261. Det finns en hel del forskning
  som pekar på den här aspekten:

 262. När barn i förskolemiljö
  möter vuxen, kunnig personal-

 263. -som har den här förmågan
  och kompetensen-

 264. -så händer nånting hos barnen.

 265. Det baseras främst på
  longitudinell forskning-

 266. -alltså när man följer barn
  från tre-fyraårsåldern-

 267. -ibland följer studier barn
  upp till tio års ålder-

 268. -ibland till fjorton-femtonårsåldern-

 269. -och det finns även studier
  som följer barnen tills de är vuxna.

 270. Det är nån form av sammanfattning.

 271. När man studerar de här dimensionerna
  för sig, vad kan de ge upphov till?

 272. Studier pekar på att när personalen
  förmår ge barnen emotionellt stöd-

 273. -kan de utveckla en känsla
  som här står som "självförmåga".

 274. På engelska uttrycks det ofta
  som "self-efficacy".

 275. Det betyder inte att barnet
  har nåt jättestort självförtroende-

 276. -utan att de är medvetna
  om sin förmåga-

 277. -att kunna lära sig
  och bli förstådda.

 278. En självförmåga, man kan också
  uttrycka det som "självkompetens".

 279. Det sociala stödet som ges,
  och när det ges systematiskt-

 280. -i betydelsen
  att personalen hela tiden pekar på-

 281. -samarbetsmöjligheterna, att lära
  av varandra och lära tillsammans.

 282. Om man gör det genom kommunikation
  så kan barnen utveckla förmågor-

 283. -som är kommunikativa
  och starkt språkliga.

 284. Och det kognitiva stödet-

 285. -som mer går ut på egentligen
  att ge stöd till barn-

 286. -så att de intellektuellt
  och kognitivt förstår-

 287. -vad lärande innebär.

 288. Här har jag pekat på två begrepp.

 289. Ett expanderat lärande-

 290. -som i princip innebär att barnen
  lär sig att förstå genom er försorg-

 291. -att det man lär sig i en situation-

 292. -är överförbart
  till andra situationer.

 293. Det som kan expandera är att barn
  överför lärande och kunskaper-

 294. -från en situation
  till andra situationer.

 295. Så att man drar nytta av erfarenheter
  man har av tidigare situationer.

 296. Det kan man kalla för
  ett hållbart lärande.

 297. Det vill säga ett lärande som är
  gångbart i flera olika kontexter.

 298. Det här kan man tänka sig att
  man som förskolepersonal använder-

 299. -som motiveringar och som språk
  tillsammans med varandra.

 300. Att jag gör detta för att
  jag vill utveckla barns självförmåga.

 301. Jag vill utveckla
  det expanderade lärandet-

 302. -och barns kommunikations- och
  samarbetsförmåga på det här viset.

 303. Det som kännetecknar
  ett professionellt språk-

 304. -är att man skaffar sig ett språk
  så att man kan kommunicera-

 305. -inom en grupp
  eller inom en profession.

 306. Det gör att när jag säger
  "hållbart lärande"-

 307. -när jag pratar om "expanderat
  lärande" eller "självförmåga"-

 308. -så vet den här gruppen
  vad det innebär.

 309. En av de saker som vi vet,
  hos lärare i allmänhet, är svårt-

 310. -är just att lärare
  och förskolepersonal-

 311. -inte har ett nog utvecklat
  professionellt språk för vad man gör-

 312. -eller varför man gör saker.

 313. Det här professionella språket-

 314. -menar jag kan ta sin utgångspunkt
  i den här typen av forskning.

 315. Det här tror jag att jag har sagt.

 316. Men det är det som blir
  kvalitetens brännpunkt.

 317. Det som ibland gör mig lite orolig-

 318. -när jag är ute
  och pratar med förskolepersonal.

 319. Jag har haft ett ganska långt projekt
  i Kungsbacka, det är på fjärde året-

 320. -om pedagogiska relationer,
  där man omsätter dessa tankar-

 321. -i en konkret pedagogisk praktik.

 322. Även i Malmö och Stockholm.

 323. Det som gör mig orolig
  är berättelser om-

 324. -att man inte har tillräcklig tid
  att vara tillsammans med barnen.

 325. Alltså att det finns så mycket annat-

 326. -som försöker bestämma
  vad som är hög kvalitet-

 327. -som inte tar sin utgångspunkt
  i att kvalitetens brännpunkt-

 328. -ligger i det här konkreta mötet.
  Det kan göra mig lite orolig.

 329. Av flera skäl, men ett av skälen är-

 330. -att när man börjar inse
  att det är detta man gör-

 331. -som är så väldigt viktigt, faktiskt-

 332. -att det också lyfts upp
  och ges den rätta betydelsen-

 333. -kan man känna sig... Jag vet inte
  om det är ett bra uttryck, men lugn.

 334. Det kan infinna sig
  ett lugn i det man gör-

 335. -för man förstår att det man gör
  i de här mötena tar sin tid.

 336. Man befinner sig i nuet och behöver
  inte hela tiden svara i telefon-

 337. -eller att nån
  kommer och säger "nu ska vi gå dit"-

 338. -för man är involverad i
  kommunikativa situationer med barnen.

 339. En försteförskollärare
  i Kungsbacka sa-

 340. -att hon hade ändrat
  hela sitt arbetssätt.

 341. När hon var med barnen, sa hon,
  "så är jag med barnen".

 342. Vad som sker då är också att det
  infinner sig ett lugn hos barnen.

 343. Det finns en kontinuitet
  och en känsla av att "nu är vi här".

 344. Nu är detta i nuets pedagogik.

 345. Det gör också att man kan känna...

 346. ...nån form av lugn,
  om man ska uttrycka det så.

 347. Om jag ska peka på forskning kring
  det här så finns det väldigt mycket.

 348. Olika typer,
  men jag använder den här översikten.

 349. "Investing in our future: The
  Evidence Base on Preschool Education"

 350. Den tar framför allt fram amerikansk
  forskning, men även europeisk.

 351. Det första de säger...

 352. ...som är
  den genomgående slutsatsen-

 353. -är "The most important aspects of
  quality in preschool education"-

 354. -"are stimulating and supportive
  interactions"-

 355. -"between teachers and children
  and effective use of curricula."

 356. "Effective use of curricula"
  är ett anglosaxiskt språkbegrepp.

 357. Men i princip säger man
  att alla möten handlar om nåt.

 358. Det finns inga... Alla möten man har
  med barnen har nån form av innehåll.

 359. Det behöver inte vara
  ett ämnesinnehåll i den bemärkelsen-

 360. -men alltid ett innehåll, eftersom
  mötena innehåller en intention-

 361. -alltså nåt man vill.

 362. Allt från etik, moral och disciplin-

 363. -vad det nu kan vara,
  ordning och reda-

 364. -till att förstå nånting kognitivt,
  emotionellt och socialt.

 365. Men det finns alltid ett innehåll,
  och ju tydligare det är-

 366. -för personalen,
  i deras interaktion med barnen-

 367. -desto högre kvalitet
  kan man säga att man har.

 368. Man kan också prata
  om pedagogisk medvetenhet-

 369. -det vill säga att man också...

 370. ...har en medvetenhet om
  vad de här mötena handlar om.

 371. Det finns väl en sak
  som också är intressant-

 372. -i sättet att tänka
  om varför interaktionen är viktig.

 373. Och då pratar man
  i den här rapporten om-

 374. -ett metatänkande
  och ett specifikt innehåll.

 375. Metatänkande här
  handlar helt enkelt om-

 376. -att när barn förstår hur de ska göra
  för att lära sig nånting-

 377. -är det också väldigt effektivt för
  deras sätt att lära sig nya saker.

 378. Det stöd ni kan ge till barn-

 379. -som gör att de blir medvetna om
  hur de gör för att lära sig-

 380. -kan man tänka sig är
  en väldigt kvalitetshöjande aspekt.

 381. Det kan inte ske utan att
  den här kommunikationen och dialogen-

 382. -är i fullt samspel med varandra.

 383. Ni kan se på den andra punkten där-

 384. -att den innehåller
  varma och uppmuntrande relationer.

 385. Det som är den varma och uppmuntrande
  relationen är-

 386. -den här emotionella "in-tuningen",
  emotionella lyhördheten-

 387. -som uttrycks av
  att man mår bra tillsammans med er-

 388. -eftersom ni också ger
  en känslomässig feedback till barnet.

 389. Jag brukar aldrig...

 390. Jo, ibland gör jag det:
  uppehåller mig vid problem.

 391. Men i det här finns också problem.

 392. Det baseras på
  en rad olika typer av studier-

 393. -som pekar på-

 394. -att det här med interaktion,
  dialog och kommunikation är viktigt.

 395. Men när man studerar
  konkret, pedagogisk praktik-

 396. -så ser man nåt annat.

 397. Det har hämtats från skandinaviska
  och internationella studier-

 398. -som pekar på att det här mötet
  mellan förskolepersonal och barn-

 399. -är oftast ganska korta möten-

 400. -som innehåller ganska mycket
  av uppmaningar och tillsägelser-

 401. -och mindre av den här dialogen,
  i form av-

 402. -att man faktiskt försöker förstå
  och bli förstådda.

 403. Det kan bero på
  enormt mycket olika saker.

 404. Det kan bero på stora barngrupper.

 405. Det kan bero på att det finns
  en stressig situation överhuvudtaget-

 406. -men också att man inte riktigt
  är medveten om betydelsen av det.

 407. Jag har en historia
  från en förskola i Malmö.

 408. De sysslar med ögonblicksforskning-

 409. -alltså att man försöker fånga
  betydelsefulla ögonblick.

 410. Hon var intresserad av att förstå-

 411. -vad som hände i kapprummet
  under en viss tidpunkt.

 412. Hon kände på sig
  att det här är inte riktigt bra.

 413. Så hon filmade-

 414. -eller om det var nån annan
  som filmade, under den här tiden.

 415. Vad hon märkte var att hon
  oftast hade brått genom kapprummet-

 416. -när det fanns
  ganska mycket barn där.

 417. Barnen frågade nåt, och hon sa:
  "Jag kommer snart!"

 418. Nån annan frågar nåt.
  "Jag kommer snart!"

 419. Hon var hela tiden
  på väg till nånting annat.

 420. Så fick hon syn på det
  i den här dokumentationen.

 421. När hon berättade själv om det
  sa hon:

 422. "Jag undrar vad jag var på väg till."

 423. Hon var på väg till nåt,
  men hon visste inte riktigt vad.

 424. "Varför stannade jag inte upp"-

 425. -"och försökte svara på frågan
  eller prata med barnen?"

 426. Den här typen av omständigheter-

 427. -att vi ständigt är på väg
  till nånting annat.

 428. Sen ska vi, och sen ska vi...

 429. Att ständigt vara på väg i stället
  för att vila i det som är nuet-

 430. -tror jag är
  nåt man måste arbeta med.

 431. Både tankemässigt
  och organisatoriskt.

 432. Hur organiserar vi en förskola
  som just förmår att vila i nuet?

 433. Det här har betydelse av flera
  anledningar. Här är en studie-

 434. -som är gjord i Norge.

 435. Forskaren heter Seland
  och skrev artikeln 2015.

 436. De gjorde nåt väldigt elegant.

 437. De sa: Vi ska undersöka
  när barn uttrycker ett välbefinnande.

 438. De sa att det är
  ett subjektivt välbefinnande-

 439. Det vill säga, barn uttrycker
  med sin kropp när de mår bra.

 440. De gick ut till olika typer
  av förskolor och avdelningar-

 441. -och var där några dagar.

 442. Observerade barnen,
  tittade på filmer-

 443. -förde loggböcker, et cetera,
  och så sammanförde de det-

 444. -och frågade sig
  i vilka situationer det är.

 445. Det som de skrev om i detta
  som situationer-

 446. -var framför allt att barn mår bra,
  om man ska uttrycka sig så-

 447. -i sociala situationer
  tillsammans med andra barn.

 448. När de får leka.

 449. När de... Jag glömde säga att det är
  barn i ett till tre års ålder-

 450. -så att de är
  vad man kallar "toddlers".

 451. När de upptäcker, ensamma
  eller tillsammans med andra barn.

 452. Och...som det står här:

 453. "När barnet blir sett,
  förstått och erkänt"-

 454. -"som en människa eller ett barn
  som är socialt."

 455. Då mår barn bra.

 456. De kallar det "a relational way
  of participation in everyday life".

 457. "Everyday life" är då
  alla möjliga typer av situationer.

 458. Men det är
  ett sätt att förhålla sig till-

 459. -barnens utforskande, lek och så-

 460. -som gör det möjligt för dem
  att utveckla det här välbefinnandet.

 461. Det här menade forskarna-

 462. -karakteriserar
  förskolor med en hög processkvalitet.

 463. Det som jag pratar om här
  är just processkvalitet.

 464. Intressant är också att när de
  pratar om förutsättningar säger de-

 465. -att förutsättningar
  för att detta ska inträffa är-

 466. -att förskolepersonal skapar
  en intersubjektiv plats-

 467. -som domineras av hög sensitivitet,
  alltså känslighet-

 468. -och "responsivity"-

 469. -som innebär att man förmår
  att svara an på barnen.

 470. Det är samma uttryck och slutsats
  som i den amerikanska översikten.

 471. Det kan ni själva göra. Nästan varje
  förskolan kan ställa sig den frågan.

 472. När uttrycker era barn
  ett subjektivt välbefinnande?

 473. När ser ni
  att de helt enkelt mår bra?

 474. Det här kan man uttrycka
  som omsorg också.

 475. Och då förstår jag omsorg
  som kärlek till och omsorg om barnet-

 476. -som hopp för och om barnet
  och som ett ansvar för barnet.

 477. Det här är framför allt framskrivet
  av utbildningsfilosofen van Manen-

 478. -som jag använt i boken "Omsorg
  i en förskola på vetenskaplig grund".

 479. Där har jag skrivit en artikel
  med barnläkaren Lars H. Gustafsson.

 480. När vi skrev den här artikeln
  tillsammans uttryckte han:

 481. "Jag har aldrig förstått
  att pedagogik och läkekonst"-

 482. -"har så mycket gemensamt".

 483. Att den utgår...
  Då är det läkekonst...

 484. Att den utgår från samma premisser.

 485. Nämligen att skapa miljöer
  och välbefinnande hos barnen-

 486. -genom bland annat omsorg.

 487. Han pratar om medkänsla-

 488. -och jag använder de här tre.

 489. Det här med att prata om kärlek
  i professionell bemärkelse.

 490. Att prata om kärlek som
  ett förhållningssätt till barnet-

 491. -är det som van Manen gör.

 492. Han menar
  att den här omsorgen är villkorslös.

 493. Den måste omfatta alla och är inte
  beroende av barnets prestationer.

 494. Barnet måste inte visa samma omsorg
  om mig som jag visar om barnet.

 495. Det är inte barnets ansvar, utan
  den vuxnes eller personalens ansvar.

 496. Det kan inte väljas bort,
  utan inkluderar alla barn.

 497. Det finns också ett hopp
  inbäddat i den här omsorgen.

 498. Van Manen uttrycker det
  i den här sentensen:

 499. "Jag kommer aldrig att ge upp
  mina förhoppningar om dig."

 500. Alltså oavsett vad du gör
  eller hur du presterar-

 501. -eller hur du beter dig, så har jag
  alltid mina förhoppningar om dig.

 502. Jag kommer aldrig ge upp dessa.

 503. Så här finns ett sätt att tänka om-

 504. -vad det är man förmedlar
  till barnet.

 505. Det är att man har en tillit till
  barnets möjligheter och potential.

 506. Det kan man också uttrycka
  som att vara närvarande för barnet.

 507. Och det tredje:
  ett ansvar för barnet.

 508. Det är ett etiskt ansvar.

 509. Som professionell förskolepersonal
  har man ett etiskt ansvar för barnet-

 510. -och att sörja för
  barnets välbefinnande.

 511. Det Lars H. Gustafsson säger
  är att ömsesidigheten visar sig-

 512. -i både den vuxnes och barnets
  möjligheter att visa medkänsla.

 513. Så det är inte...
  Det här mötet och kvaliteten-

 514. -bygger framför allt inte på
  nån form av bedömning.

 515. Det handlar inte om hur duktig man är
  eller vad man kan prestera-

 516. -eller hur mycket beröm man får.

 517. Ur min utgångspunkt är det här
  berömmet och den här kritiken-

 518. -nåt vi får lära oss-

 519. -för att vi nånstans tror,
  att får vi mycket beröm-

 520. -så kommer det leda till att vi får
  nåt slags självkänsla-

 521. -som är bra för oss.

 522. Jag förnekar inte att det finns-

 523. -men den huvudsakliga orsaken till
  att man lär känna sig själv-

 524. -är att man blir förstådd
  och kan förstå.

 525. Det handlar inte om hur mycket
  feedback man får att man är duktig.

 526. Det finns ganska mycket psykologisk
  forskning om feedback på det viset.

 527. Här är en sak
  Gunilla Halldén har skrivit-

 528. -som jag bara vill ta upp också-

 529. -för jag tycker att det är så
  rätt också i detta tidevarv-

 530. -när vi möter så många barn
  från närmare omständigheter.

 531. Hon säger att omsorgens mål är inte-

 532. -att överta barnens känslor,
  problem och så.

 533. Det är lätt att göra det,
  det vet alla i kontaktyrken.

 534. Inte minst socialarbetare. Det är
  lätt att gå in och överta nånting.

 535. Men när man gör det
  gör man sig själv hjälplös också.

 536. Då säger Gunilla Halldén:

 537. Omsorgens mål är att ge barnet
  redskap för att härda ut-

 538. -eller att klara av påfrestningar-

 539. -så att det är möjligt
  för honom, henne eller hen-

 540. -att klara av att finnas till.

 541. Det här jobbade Lars H. Gustafsson
  väldigt mycket med.

 542. Det kallas på engelska
  "resilience", alltså motståndskraft.

 543. När man arbetar med barn
  i svårigheter handlar det om-

 544. -att ge barnen motståndskraft
  så att de klarar av det själva.

 545. Inte att man övertar det, utan man
  ger barnen redskap att hantera det.

 546. Det tror jag är väldigt sant
  i den här bemärkelsen.

 547. Det förstår ni då:

 548. Omsorg,
  enligt det här sättet att resonera-

 549. -handlar inte om några speciella
  situationer, rutiner eller så-

 550. -utan det är ett sätt
  att förhålla sig till barnet.

 551. Att visa omsorg, få omsorg-

 552. -så att, som Lars H. Gustafsson
  säger, båda kan visa medkänsla.

 553. Det skulle man kunna faktiskt
  säga också är ett mål för utbildning.

 554. Det är ett mål i sig, tycker jag.

 555. Konsekvenser för
  det här sättet att tänka om oss-

 556. -ett filosofiskt, ontologiskt sätt
  att tänka om oss...

 557. Nu ser jag att tiden rusar iväg...

 558. Men det handlar helt enkelt om-

 559. -en förståelse av att vi är
  sammanflätade med varandra.

 560. I stället för oberoende individer
  som bildar en relation-

 561. -kan vi se oss som relationer
  som bildar våra jag eller våra själv.

 562. Om man ser på det viset-

 563. -så kan man utgå från, till exempel
  som konsekvens för utbildning-

 564. -att det finns en betoning
  av samhörighet snarare än autonomi-

 565. -oberoende och självständighet.

 566. Om man vrider på det får man
  en utbildning som ser annorlunda ut-

 567. -än vad den gör
  på många platser i dag-

 568. -när individualism, konkurrens,
  et cetera blir dominerande.

 569. Det här är
  ett annat sätt att förstå det-

 570. -som utgår från ett annat sätt
  att tänka om lärande och utveckling.

 571. Det emotionella stödet är till för-

 572. -att ge barnet möjlighet
  att utveckla den här självförmågan.

 573. Den är ett bekräftande
  av barns känslighet och duglighet-

 574. -att utifrån den förmåga
  och potential som barnet har-

 575. -så duger hon eller han eller hen.

 576. Det kan skapa en känsla hos barnet-

 577. -av att duga som man är.

 578. Och samtidigt att det är nån
  som ser potentialen.

 579. "Jag vet att du duger, jag vet
  att du kan efter din förmåga."

 580. "Och att du anstränger dig
  efter din förmåga."

 581. Det är budskapet
  i den här kommunikationen.

 582. När det gäller det kognitiva stödet-

 583. -kan man tänka sig
  att man arbetar systematiskt med-

 584. -att få barn
  att kognitivt förstå sin omvärld.

 585. Till exempel genom att arbeta utifrån
  principen om expanderat lärande.

 586. Och att det används
  utifrån budskapet:

 587. "Jag är här för att hjälpa dig förstå
  och använda dina resurser."

 588. Dekontextualisering
  innebär helt enkelt-

 589. -att det man lär sig i en situation-

 590. -är också gångbart
  i flera andra situationer.

 591. Jag hoppar över den.
  Det sociala stödet är ett stöd-

 592. -till ett samlärande, kollaborativt
  eller kollektivt lärande-

 593. -som innebär
  att ni ger stöd till barnen-

 594. -av att lära sig tillsammans.

 595. Lärande är inte bara och framför allt
  nåt som sker inuti våra huvuden.

 596. Lärande är
  handlingar tillsammans med andra.

 597. Med ett sånt synsätt kan man se
  att kommunikation-

 598. -blir det huvudsakliga redskapet.

 599. Att ge barn möjlighet att kommunicera
  och lära tillsammans-

 600. -och att vara kreativa tillsammans
  och upptäcka tillsammans.

 601. Budskapet är:
  "Du är inte ensam om det här."

 602. "Vi ska göra det tillsammans."

 603. Det är en sak jag vill framhålla
  när det gäller frågan-

 604. -vilka kunskaper och kompetenser
  man behöver utveckla.

 605. Jag har nog antytt innehållsmässiga
  kunskaper hos personalen-

 606. -men också ett förhållningssätt-

 607. -som innebär att man förstår
  betydelsen av den här dialogen.

 608. Men det jag ska säga nåt om
  nu till sist är-

 609. -vilka kunskaper och kompetenser
  som värderas.

 610. Jag vill göra det
  utifrån att jag tänker att ni...

 611. Att ni ska vara
  några av de aktörerna-

 612. -som också försöker lyfta fram
  andra typer av kompetenser-

 613. -än vad man brukar göra.

 614. Då utgår jag från en artikel-

 615. -som en grupp forskare,
  Ahrenkiel med flera, har skrivit-

 616. -som de kallar
  "Unnoticed competences".

 617. Det avser obemärkta kompetenser.

 618. Han utgår från en situation.
  Ni kan tänka er så här:

 619. Det är ett barn, en flicka,
  i den danska förskolan.

 620. Barnet har som uppgift-

 621. -att dela ut matpaket
  till de andra barnen i gruppen.

 622. I Danmark får man inte lunch,
  man har med matpaket hemifrån-

 623. -och sen äter man dem.

 624. I den här förskolan
  hade barnen som uppgift-

 625. -att de skulle dela ut matpaketen
  till de andra barnen.

 626. Det fanns en liten flicka,
  vi kan kalla henne Elsa-

 627. -fem år gammal, som var påtagligt
  nervös inför den här uppgiften.

 628. En personal gick fram och ställde sig
  bredvid henne och tog hennes hand.

 629. Så tittade hon på henne och sa:

 630. "Ska vi göra det tillsammans?"
  "Ja", sa flickan.

 631. "Du kan ta det första matpaketet".

 632. Hon tog det första paketet,
  och så frågade personalen henne:

 633. "Vill du gå fram själv?"
  "Nej."

 634. Så gick de fram tillsammans och gav
  det första paketet till barnet.

 635. Och sen gick de tillbaka.

 636. Efter ett par gånger
  frågade personalen igen:

 637. "Vill du gå fram själv?"
  "Ja."

 638. Så tog hon paketet, gick fram och gav
  det till barnet och gick tillbaka.

 639. Det är beskrivet ganska väl
  i artikeln, två saker:

 640. Sättet som personalen
  uppmärksammade flickans situation-

 641. -och att personalen
  bröt mot reglerna.

 642. Regeln sa
  att det här ska barnen göra själva.

 643. Det var till och med nån personal
  som påpekade för henne-

 644. -att barnen ska göra det själva.

 645. Ahrenkiel säger i artikeln-

 646. -att det som går främst
  är alltid barnet.

 647. Om det innebär att man bryter mot den
  kulturella ordningen, ska man det.

 648. Det är inte
  ett tecken på civil olydnad-

 649. -att man vill ha
  barns bästa för ögonen.

 650. Det som är intressant i det här är
  att den andra situationen-

 651. -när personalen
  sitter och ska fylla i...

 652. Låt oss säga att de ska visa
  ett systematiskt kvalitetsarbete.

 653. Så ska de skriva ner vad de gör
  och varför.

 654. Ahrenkiel säger att när personalen
  gör den här uppgiften-

 655. -så nämner de inte kompetenserna
  som visats i den första situationen.

 656. De kompetenserna är obemärkta.

 657. De syns inte, redovisas inte,
  diskuteras inte.

 658. Då säger Ahrenkiel - och jag -
  att det är de kompetenserna-

 659. -som måste visas upp, synas-

 660. -och göras så betydelsefulla
  som de faktiskt är. Tack för mig!

 661. Textning: Aron Lamm
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Pedagogiska relationer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Förmågan att bygga goda relationer till barnen är helt avgörande för bra pedagogik, säger Sven Persson, professor i pedagogik. Men kompetenser av det här slaget glöms bort i förskolans utvärderingar och personalen signalerar ofta att det inte finns tillräckligt med tid för goda samtal med barnen. Inspelat på Stockholms universitet den 15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolan, Förskolepedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Framtiden ligger i förskolan

Professor Peter Moss lyfter fram den svenska förskolan som en stark förebild. Han gör en jämförelse med sitt hemland England som han menar har misslyckats med att hitta en nationell och integrerad förskola där alla barn är välkomna. Inspelat på Stockholms universitet den 14 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Barns rätt till kultur och konst

Barn har rätt till sin egen kultur enligt barnkonventionen. Men det är vi vuxna som bestämmer det mesta om barns möjligheter att uppleva kultur och konst, säger Karin Helander, professor i teatervetenskap. Frågan är då hur vi väljer och hur vi ser på begreppet kvalitet. Och vad tycker barnen? Inspelat på Stockholms universitet den 14 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Om barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen ska vara vägledande för arbetet i förskolan. Men om barnkonventionen blir lag innebär det inte att barns rättigheter per automatik kommer att tas tillvara. Dock blir det ett bra tillfälle att extra lyfta barnperspektivet och barns rättigheter, säger Agneta Widerståhl, Stockholms stads barnombudsman. Inspelat på Stockholms universitet den 14 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Undervisning i förskola

Riskerar leken att slukas upp när skollagen kräver att förskolan ska bedriva undervisning? Vad räknas som undervisning och vem får bedriva den? Ingrid Engdahl och Christian Eidevald, båda lärarutbildare och forskare, ger här sina tankar. Inspelat på Stockholms universitet den 15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Att lära sig språka

Gör en ordförrådsplan! Det är ett av pedagogikforskaren Polly Björk-Willéns förslag vad gäller språkundervisning i förskolan. Förskoleåren är av stor vikt för barnens språkutveckling. Med bra planering blir det både roligt och enkelt att arbeta målinriktat med språket, menar hon. Inspelat på Stockholms universitet den 15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

Pedagogiska relationer

Förmågan att bygga goda relationer till barnen är helt avgörande för bra pedagogik, säger Sven Persson, professor i pedagogik. Men kompetenser av det här slaget glöms bort i förskolans utvärderingar och personalen signalerar ofta att det inte finns tillräckligt med tid för goda samtal med barnen. Inspelat på Stockholms universitet den 15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2017

SEMLA - ett arbetssätt för förskolan

Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i förskoledidaktik, har utvecklat ett arbetssätt de kallar SEMLA - Socio-emotionellt och materiellt utforskande lärande. Med stöd i neurovetenskapen betonas vikten av att blanda in många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet. Inspelat på Stockholms universitet den 15 juni 2017. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Hur påverkar betygssamtal relation till elev?

Något som inte blir enklare utan snarare svårare med åren är betygssättning, menar forskaren Ilona Rinne som själv har lång erfarenhet av att jobba som lärare på gymnasiet. Betygssamtalen kan påverka relationen mellan lärare och elev eftersom situationen ofta känns olustig från båda parter. En förklaring som Ilona sett i sin forskning är att det ofta uppstår ett spänningsfält mellan lärarens professionella uppdrag som regleras av skolans styrdokument och den mellanmänskliga individuella relationen till varje elev. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Den digitala djungeln

Digitaliseringen av skolan går undan och lärare har idag en uppsjö av digitala läromedel att välja bland, många med fagra löften om pedagogiska genvägar. Inte sällan erbjuds apparna och programmen kostnadsfritt. Men vem har egentligen koll på vilka digitala läromedel som fungerar? Björn Sjödén har granskat digitala läromedel och säger att det saknas vetenskaplig validering och standardisering av dem. Han varnar för att de i värsta fall riskerar att hämma elevernas lärande.