Titta

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Om UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Föreläsningar och samtal om förskolans utmaningar när det gäller att organisera det lekfulla lärandet och stimulera små barns intresse för naturvetenskap och teknik. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Till första programmet

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande : Så kan hjärnforskningen bidra till en bättre skolaDela
 1. Vi var uppgivna på fronten
  tills vi stötte på begreppet "grit".

 2. Sen ville vi försöka hitta grit
  i hjärnan.

 3. Jag börjar med en översikt
  på fältet hjärna och lärande.

 4. Det här med hjärnforskning
  började ta fart-

 5. -i slutet av 80-talet
  med PET-forskning.

 6. På 90-talet kom MR-skanningen.

 7. Det var ofarligt, till skillnad
  från PET:s radioaktivitet-

 8. -vilket öppnade för
  att studera barn och träning-

 9. -inom
  developmental cognitive neuroscience.

 10. De senaste åren har educational
  neuroscience växt fram.

 11. Det växer fram i form av-

 12. -organisationer, konferenser,
  tidskrifter och centra.

 13. Tyvärr ligger vi i Sverige
  redan efter i fältet.

 14. Jag tror att man kan se
  fem olika områden-

 15. -där de här fälten möts.

 16. Det första är ren grundforskning-

 17. -om hur det går till
  att lära sig läsa och räkna.

 18. Ett exempel är att kunna kartlägga
  vad som händer när barn lär sig läsa-

 19. -och vad som går fel
  när barn får problem med att läsa.

 20. Kognitiv neurovetenskap
  har blivit en blandning-

 21. -av psykologi och hjärnforskning.

 22. Forskarna i fältet
  inspireras av båda områdena-

 23. -så det är svårt att skilja dem åt.

 24. De kunskaper man får om dyskalkyli
  och matematik, den forskningen-

 25. -görs av samma personer som utvecklar
  nya metoder och experiment-

 26. -för att förstå
  hur man ska gå vidare.

 27. Vi studerade hjärnaktiviteten
  under arbetsminnesstudier-

 28. -vilket i sin tur ledde till metoder
  för att träna arbetsminnet.

 29. Den kan informera
  och leda fram till interventioner.

 30. Ett tredje område är att den
  kan predicera interventioner-

 31. -och säga vem som har nytta
  av en intervention-

 32. -eller vem som ligger i riskzonen.

 33. Ett exempel är hur EEG
  hos nyfödda barn-

 34. -kan säga nåt
  om risken för framtida dyslexi.

 35. Vi har studerat barn under utveckling
  och sett att MR-undersökningar...

 36. ...kan säga nåt om risken
  för framtida problem med arbetsminne.

 37. Den visar inte bara beteendet just nu
  utan kan även säga nåt om framtiden.

 38. Här har vi forskning som visar på-

 39. -hur man kan predicera utveckling
  hos personer med dyskalkyli.

 40. Ett annat exempel är genetik.
  Boken "G is for genes"-

 41. -diskuterar interaktionen mellan
  utbildningsvetenskap och genetik.

 42. Det fjärde fältet är mer eller mindre
  invasiva interventioner.

 43. Det är ett fält
  med svagströmsstimulering-

 44. -som har visat sig
  kunna öka inlärning i vissa fall.

 45. Det pågår försök
  på hur det här skulle kunna användas-

 46. -för språklig träning-

 47. -men också i specifika fall som adhd.

 48. Det fjärde fallet
  är mer invasiva interventioner.

 49. Ett exempel
  skulle kunna vara mediciner-

 50. -som redan används
  vid till exempel adhd.

 51. Var är vi nu?
  Jag tror vi är i de här tre fälten.

 52. Om vi ens ska gå in i de här fälten
  återstår att se.

 53. Men det är här vi rör oss.

 54. Mitt eget fält handlar om läsning,
  matematik och arbetsminne.

 55. Vi tittar på barnhjärnans utveckling
  och träning.

 56. Jag tänkte prata lite mer
  om just matematik i dag.

 57. Det är spännande. Nyligen har man
  upptäckt ett nytt område i hjärnan-

 58. -som reagerar specifikt på siffror
  snarare än bokstäver.

 59. Vi ville studera hur området-

 60. -utvecklar kontakten
  med resten av hjärnan.

 61. Den här forskningen har en doktorand
  i min grupp - Federico Nemmi - lett.

 62. Vi tittade på "number form area"-

 63. -och hur hjärnaktiviteten associeras
  till andra delar av hjärnan-

 64. -och jämförde med utvecklingen i det
  som kallas "visual word form area".

 65. Man tittar på hjärnaktivitet
  när barn och ungdomar vilar.

 66. Vi hade ett stort dataset
  med barn och ungdomar 3-21 år.

 67. Det visar sig vara ett nätverk.

 68. Det här är matematiknätverket som är
  kopplat till sifferformsområdet.

 69. Det här är det språkliga nätverket
  kopplat till ordformsområdet.

 70. Två väldigt olika nätverk...

 71. Vi kunde visa korrelationen
  där talformsområdet-

 72. -börjar prata med dem, men utvecklar
  kontakt gradvis med ålder.

 73. Det här området i hjässloben
  på höger hjärnhalva-

 74. -är kopplat redan hos treåringar.

 75. Kopplingar till andra områden
  kräver ytterligare ett decennium.

 76. Det visar hur miljön formar hjärnan
  gradvis genom utbildning.

 77. Det här blir spännande.

 78. Talformsområdet
  är det här området i hjässloben.

 79. Det är ett område-

 80. -som har med analys
  av spatiell uppfattning att göra.

 81. Det hänger ihop med en mängd-

 82. -psykologiska studier och
  hjärnforskningsstudier som pekar på-

 83. -att det finns
  en naturlig fallenhet för hjärnan-

 84. -att associera siffror
  med rumslig uppfattning.

 85. Det tyder på att man ska använda
  representationer som tallinjen-

 86. -vid tidig inlärning av matematik.

 87. Här är exempel på tallinjer
  för mindre barn.

 88. När jag ville studera
  matematikinlärning hos yngre barn-

 89. -slog jag mig ihop med Pekka Räsänen
  från Jyväskylä i Finland-

 90. -och Ola Helenius från Nationellt
  centrum för matematikutbildning.

 91. Vi gjorde en app,
  delvis med sponsring-

 92. -från den icke vinstdrivande
  stiftelsen Cognition Matters.

 93. Här lär sig barn att identifiera
  var siffror ligger på tallinjen.

 94. De drar fysiskt med fingret
  på tallinjen.

 95. En sån enkel övning kopplar ihop
  en mängd olika representationer.

 96. En siffra är en symbol, en plats
  på tallinjen, en längd från noll-

 97. -och en mängd.
  Man kan räkna sex enheter.

 98. Sen går man vidare med addition
  och gör det svårare.

 99. Vi låter barnen, om de vill,
  gå vidare. Det anpassas efter dem.

 100. Vill de, så går de vidare
  med negativa tal och decimaltal.

 101. Vi tittade på nyttan av
  att lägga till arbetsminnesträning.

 102. Vi gör vår forskning ute i skolorna.

 103. Det här var sexåringar
  på Kungsholmen och i Sollentuna.

 104. Efter några års forskning
  såg vi den här grafen.

 105. Den visar att vi har en effekt
  av att träna med tallinjen.

 106. Den är signifikant jämfört med
  att träna på läsning.

 107. Vi såg de största effekterna-

 108. -i en kombination av att träna
  med tallinjen och arbetsminne-

 109. -vilket förbättrar
  koncentrationsförmågan.

 110. Vilken typ av träning
  som var bäst för ett barn-

 111. -berodde på deras förmågor
  mätta före experimentet.

 112. Det betyder att man har
  en individuell respons.

 113. Det öppnar upp för möjligheten
  att individanpassa undervisning.

 114. Det är ett av de spännande fält
  som vi är inne på just nu.

 115. Kan vi individualisera inlärning
  och på så sätt effektivisera den?

 116. Vi gjorde också en MR-undersökning
  av barnen före och efter-

 117. -och kunde då visa att hjärnaktivitet
  och hjärnans struktur bidrog till-

 118. -att kunna predicera vilket barn
  som reagerar bäst-

 119. -på vilken typ av träning.

 120. Det visar hur hjärnforskning
  kan informera interventioner-

 121. -och predicera vilken typ
  av intervention som är optimal.

 122. Det var spännande
  att se skillnaderna.

 123. Vi har svårighetsnivån här.
  Här är antal dagar av träning.

 124. Det finns en enorm varians i hur fort
  barnen lär sig i det här fallet.

 125. Det kan sammanfattas med
  att kompetensnivå i matematik-

 126. -är beroende av träningstid
  och skillnad i inlärningshastighet.

 127. En del av den är förmodligen
  genetiskt betingad.

 128. Men det finns en rundgång,
  en positiv interaktion.

 129. De som har en liten fördel kommer
  att lägga mer tid på sin träning.

 130. Vi kan komma till rätta med det här
  med interventioner.

 131. Lässvårighet kan överkommas-

 132. -om man genom intervention
  ger extra träningstid.

 133. En annan aspekt
  är motivationens roll-

 134. -för att ett barn ska komma ur
  de negativa cyklerna.

 135. Motivation
  är ett svårt och stort kapitel.

 136. Det finns yttre motivation
  - pengar och belöningar.

 137. Och det finns inre motivation
  - glädjen eller, i bästa fall, flow.

 138. Kan vi använda oss av dem för att
  förbättra barns matteprestationer?

 139. Yttre belöningar
  har provats i många studier.

 140. Det här är en studie
  i Dallas, Washington, Houston-

 141. -New York och Chicago.

 142. Man hade totalt 250 skolor.
  Studien kostade 9,4 miljoner dollar-

 143. -och involverade 36 000 studenter.
  Den sammanfattades av Roland Fryer.

 144. "Experimentets resultat
  är överraskande."

 145. "Den ekonomiska motivationens
  påverkan är statistiskt sett noll."

 146. De hade noll.

 147. Det här verkar inte vara
  nån enkel väg till framgång.

 148. Hur är det med det intressedrivna då?

 149. Det intressedrivna är nödvändigt,
  men är det tillräckligt?

 150. Det enda sättet att öka prestation,
  är det att göra det roligare?

 151. I Pisa-studierna har man frågat barn
  hur roligt de tycker matte är.

 152. Där mäter man resultaten också.

 153. Här är andelen som tycker
  att matte är roligt: 10-90 %.

 154. Här är poäng i Pisa-testet.

 155. Som roligast är det i Indonesien.
  Tyvärr presterar de sämst.

 156. I Sverige är barnen
  lite mer motiverade än i Finland-

 157. -men där presterar de mycket bättre.

 158. Om vi ska dra några slutsatser här-

 159. -så når vi nog inte bättre resultat
  bara genom att göra det roligare.

 160. Det stämmer också om man jämför
  förändringen över tid inom ett land.

 161. Det finns många negativa resultat
  här. Det verkar inte vara så lätt.

 162. Fynden stämmer med
  experimentalpsykologiska studier-

 163. -där man tittar
  på arbetsminnesträning.

 164. Ju mer deltagarna får belöningar
  i form av pengar-

 165. -desto mindre förbättras de.

 166. Vi har i ett antal studier
  tittat på inre motivation-

 167. -och hur mycket barn förbättras
  under träning-

 168. -men inte hittat nån korrelation.

 169. Vi var uppgivna på den fronten
  tills vi stötte på begreppet "grit".

 170. Begreppet lanserades
  av Angela Duckworth.

 171. På svenska är det "driv",
  "ihärdighet" eller "jävlar anamma".

 172. Man håller fast vid ett långsiktigt
  mål och ger inte upp vid motgång.

 173. Det karaktäriseras
  genom en mängd frågor-

 174. -precis som andra psykologiska
  begrepp, och personlighetsdrag.

 175. Hon har visat att det spelar roll
  i en mängd olika situationer-

 176. -som vid rättstavningstävlingar,
  drop-out i high school-

 177. -på universitetet
  och militärutbildning.

 178. Vi bestämde oss för att prova det.

 179. Vi tittade på grit hos sexåringar.
  Vi tittade på hur det gick-

 180. -när barnen skulle träna arbetsminne
  eller matematik.

 181. Då såg vi en faktor-

 182. -som förklarade varför vissa barn
  förbättrades mer än andra.

 183. Hur skojigt de tyckte att det var-

 184. -förklarade inga skillnader
  i hur de förbättrades.

 185. IQ förklarade inte skillnaderna.

 186. Adhd-symptom
  förklarade inte skillnaderna.

 187. Det var bara det här som slog ut.

 188. Sen ville vi försöka hitta grit
  i hjärnan.

 189. Det fanns två hypoteser. Den ena var
  att det var relaterat till pannloben-

 190. -som har med planering, inhibition
  och mycket annat att göra.

 191. Den andra hypotesen var att det rörde
  djupare liggande kärnor i hjärnan-

 192. -som var relaterade
  med motivationssystemet-

 193. -som har med dopamin att göra.

 194. Det visade sig
  att det senare var fallet.

 195. Grit hos de här barnen kunde kopplas
  till struktur och volym-

 196. -av den här delen av striatum, som
  har med motivationssystemet att göra.

 197. Det finns decennier av forskning om
  det här hos både djur och människor.

 198. Det handlar inte om att få en kick.
  Stör man ut systemet-

 199. -kommer djur som är beroende av
  narkotika att fortsätta ta narkotika.

 200. Ett intressant experiment
  gjordes på djur.

 201. Det var råttor som fick välja
  mellan två olika matbitar.

 202. Den ena biten var mindre attraktiv
  men lättillgänglig.

 203. Den andra var mer attraktiv-

 204. -men den krävde att man tog sig över
  en massa hinder för att få den.

 205. I vanliga fall
  tar råttor sig över hinder-

 206. -för att få tillgång
  till attraktiv mat.

 207. Men stör du ut systemet
  tar de den enkla matbiten.

 208. Den mindre attraktiva biten...

 209. Det här är en viktig funktion
  i hela motivationssystemet.

 210. Det handlar delvis om ett driv
  mot ett framtida möjligt mål.

 211. Vi går vidare med det här.

 212. Vektor var
  en bieffekt från forskningen.

 213. Tack vare den icke vinstdrivande
  stiftelsen finns den nu gratis-

 214. -på både App Store och Google Play.

 215. Vi har
  genom att analysera användarna-

 216. -gradvis kunnat förbättra
  det här träningsprogrammet.

 217. Vi lanserade det i höstas-

 218. -och vi har redan
  runt 80 000 registrerade användare.

 219. Vi har 8 000 barn varje dag-

 220. -som tränar sin matematikförmåga
  med programmet.

 221. Det roliga är att matematik
  är ett universellt språk.

 222. Träningen är helt språkfri-

 223. -vilket gör att den inte bara används
  i Sverige och Finland-

 224. -utan även i Australien och Uruguay.

 225. Vi har projekt tillsammans
  med stiftelser i Mexiko-

 226. -där barn,
  som del av en fritidsaktivitet-

 227. -kan få tillgång till att träna sin
  matteförmåga med det här programmet.

 228. Och med det tackar jag
  för uppmärksamheten.

 229. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Så kan hjärnforskningen bidra till en bättre skola

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kan jävlar anamma, eller grit, vara en faktor som förklarar varför vissa barn förbättrar sin inlärning mer än andra? Det menar Torkel Klingberg, professor vid Karolinska institutet. Här talar han om vad den moderna hjärnforskningen vet om små barns hjärnor. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn
Ämnesord:
Allmän medicin, Barn, Hjärna, Medicin, Nervsystemet, Neurologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Näringslivet, förskolan och kompetensförsörjningen

Vad har näringslivet med små barns hjärnors lekfulla lärande att göra? Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, menar att tidiga insatser kan vara grunden till vår framtida kompetensförsörjning. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Så kan hjärnforskningen bidra till en bättre skola

Kan jävlar anamma, eller grit, vara en faktor som förklarar varför vissa barn förbättrar sin inlärning mer än andra? Det menar Torkel Klingberg, professor vid Karolinska institutet. Här talar han om vad den moderna hjärnforskningen vet om små barns hjärnor. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Naturvetenskap i förskolan

Vilka föreställningar tar förskolepedagogen med sig in i sitt arbete, och hur påverkar det barns möjligheter till en likvärdig skola? Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik, samtalar om hur lekfullt lärande öppnar nya dörrar för små barn. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Lekfullt lärande utan hinder

Hur kan problem med barns självstyrning sätta käppar i hjulet för det lekfulla lärandet? Gunilla Carlsson Kendall, legitimerad psykolog, berättar om arbetet med neurologiska hinder för komplexa lärprocesser. Hon poängterar vikten av att barn känner sig trygga för att kunna lära sig saker. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Utan språk förstår man ingenting

Vilken roll spelar den första tiden i ett barns liv? Katti Hoflin, ordförande Läsdelegationen, menar att redan här läggs grunden till läsförståelse. Hon propagerar för vikten av att våga vara. Hoflin menar att allt leder till läsning, även matlagning. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Spelar det någon roll hur vi börjar med matten?

Hur kan man få in matematiken på ett bra sätt i förskolan? Hanna Palmér, universitetslektor i matematikdidaktik, berättar om sitt arbete med förskolepedagoger. Genom att arbeta med problemlösning i en förskoleklass kan man bredda uppfattningen om vad som är matematik. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Digitalisering i förskolan

Hänger de vuxna med i hur barn använder de digitala hjälpmedlen? Idag producerar barn hellre än att konsumera, vilket ställer nya krav på förskolepedagoger. Om vi vill utmana barn måste vi ta del av deras kultur, vilket idag är svårare än förut då det räckte med att se Bolibompa för att ha koll, säger Susanne Kjällander, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Estetiska ämnen och lärande

Förändrar estetisk utövning våra hjärnor? Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid och konsertpianist, har tittat på enäggstvillingar för att se om det finns samband mellan musikalisk träning och inlärningsförmåga. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning

Vad kan göras för att utveckla samarbetet med föräldrar och barnens närmiljö? Ett panelsamtal om förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning. Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M), Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Peter Larsson, Sveriges ingenjörer, Pia Rizell, Lärarförbundet, och Johan Weigelt, IVA. Moderator: Gunnar Bjursell. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vad händer i hjärnan när vi sover?

Vad händer i hjärnan när vi sover?

Professor Maria Engstrand berättar om sömn och hur olika sjukdomar påverkar sömnen. När vi lägger oss för att sova och vila händer väldigt mycket i hjärnan. De senaste 10 åren har det inom forskningen gjorts stora framgångar i att förstå människans hjärna och hur den utvecklas. Inspelat den 17 september 2015 vid Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.