Titta

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Om UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Föreläsningar och samtal om förskolans utmaningar när det gäller att organisera det lekfulla lärandet och stimulera små barns intresse för naturvetenskap och teknik. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Till första programmet

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande : Naturvetenskap i förskolanDela
 1. Individualiseringen är väldigt stark
  i förhållande till hjärnforskningen.

 2. Jag vill säga
  att förskolans värld är kollektiv.

 3. "Att stimulera utforskande lärande
  inom naturvetenskap och teknik."

 4. "Samtal om hur lekfullt lärande
  öppnar nya dörrar för små barn."

 5. Först vill jag poängtera
  att nu handlar det om små barn.

 6. Halva befolkningen i förskolan
  är tre år eller yngre.

 7. Det som vi hörde tidigare
  är otroligt spännande-

 8. -men hur relevant är det
  för de allra yngsta barnen?

 9. Individualiseringen är väldigt stark
  i förhållande till hjärnforskningen.

 10. Jag vill säga
  att förskolans värld är kollektiv.

 11. För några veckor sen presenterade
  en doktorand nåt väldigt intressant:

 12. Samma lärare, samma barn...

 13. De skulle lära sig en saga.
  De jobbar med sagor.

 14. Kollektivt fungerade det fantastiskt.

 15. Alla var engagerade och hjälptes åt,
  och det blev en berättelse.

 16. När man gör det till en individuell
  förmåga hos varje barn-

 17. -och fokuserar
  på lille Kalle eller lilla Stina-

 18. -det fungerar inte, de andra tröttnar
  när lille Kalle inte kommer på nåt.

 19. Förskolan är en kollektiv arena,
  det ska man tänka på.

 20. Barnen ska uppnå de långsiktiga
  målen, men de är inte där än.

 21. Det var en introduktion
  till det hela.

 22. Nu får du trycka fram.

 23. Ingrid och jag kommer att växla lite
  och visa några bilder.

 24. Vår första rubrik är:
  "Vem är du som lärare i detta?"

 25. Vad vi ser i forskning
  allt mer efter hand är-

 26. -att vad det blir av
  naturvetenskap och teknik-

 27. -beror mycket på din inställning
  till ditt uppdrag som förskollärare-

 28. -och din inställning
  till naturvetenskap och teknik.

 29. Inställningen eller attityden
  kan vara präglad sen långt tillbaka-

 30. -av dina egna erfarenheter.

 31. Den norske forskaren Hundeide,
  som tyvärr inte lever längre-

 32. -han sa att vi alla är bärare
  av normativa föreställningar-

 33. -om vad som är en god förskola,
  en god barndom-

 34. -en god barnuppfostran och så vidare.

 35. Utifrån de här föreställningarna
  ordnar vi vår miljö.

 36. Överfört till naturvetenskap
  och teknik kan vi tänka-

 37. -att utifrån de föreställningar
  vi lärare är bärare av-

 38. -kommer miljön och språket
  att präglas.

 39. Och valen av innehåll
  kommer att präglas utifrån det.

 40. Vi säger att man från början
  måste göra upp med sig själv:

 41. Vem är jag i detta?
  Vad stödjer jag mig på?

 42. Det handlar också
  om hur man ser på barn.

 43. Hur man tänker om små barn
  har förändrats mycket.

 44. Tack vare forskning om små barn-

 45. -ser man att barn klarar mer
  än man trodde innan.

 46. Det är också viktigt att påpeka...

 47. Jag glömde säga att vi har tagit bort
  alla referenser-

 48. -för att få det mer snyggt.

 49. Om ni vill veta vem vi refererar till
  kan ni få de uppgifterna av oss.

 50. Jag vill säga nåt om läroplanen,
  som är en utgångspunkt.

 51. Uppdraget i läroplanen
  är människans okränkbarhet-

 52. -individers frihet,
  integritet och lika värde-

 53. -jämlikhet mellan könen, samt
  solidaritet med svaga och utsatta.

 54. Det här med alla barns rätt är
  väldigt centralt i svensk förskola.

 55. Vi hörde ju hur svensk förskola
  skiljer sig från andra länders.

 56. Just jämlikheten, jämställdheten,
  är ju en väsentlig punkt.

 57. Vi fick maxtaxa och en läroplan-

 58. -för att alla barn skulle få
  samma möjligheter från början.

 59. Alla barns rätt är en viktig aspekt
  i det vi pratar om.

 60. En sak till...

 61. Vi säger: "Vad litar du på? Vad
  stöder du dig på för kunskapssyn?"

 62. "Hur tänker du om barn? Vad är
  din attityd till innehållsområdet?"

 63. Det spelar roll. Det spelar
  också roll var du lägger målen.

 64. Vi ser från forskning som har
  arbetat med naturvetenskap i skolan-

 65. -att man har lagt målbilden
  alltför långt bort-

 66. -och satsat för mycket
  på blivande naturvetare.

 67. Målet i skolan har liksom varit
  att fostra blivande naturvetare.

 68. Det kritiserar man nu lite allmänt.

 69. Vad gör vi i förskolan
  när vi nu formar det här ämnet?

 70. Var sätter vi målen nånstans?

 71. Är det här och nu
  tillsammans med barnen-

 72. -utifrån deras vardag
  och deras sätt att betrakta världen-

 73. -eller är vi också långt fram?

 74. Och måste vi polarisera?

 75. Förskolan har en utmärkt läroplan-

 76. -som tar upp
  naturvetenskap och teknik.

 77. Jag kan tänka mig att ni som är från
  det här fältet inom det här huset-

 78. -kan komma med fler sätt
  att formulera det.

 79. Men i läroplanen 2010 skrev man in
  mer om naturvetenskap och teknik:

 80. Barn ska utveckla intresse och
  förståelse för naturens kretslopp-

 81. -och hur människor, natur
  och samhälle påverkar varandra.

 82. Där har vi ju hållbar utveckling.

 83. Och utveckla sin förståelse för
  naturvetenskap och samband i naturen-

 84. -liksom sitt kunnande
  om växter och djur-

 85. -samt enkla kemiska processer
  och fysikaliska fenomen.

 86. Utveckla förmågan att urskilja,
  utforska, dokumentera, ställa frågor-

 87. -och samtala om naturvetenskap.

 88. Utveckla förmågan
  att urskilja teknik i vardagen-

 89. -och utforska
  hur enkel teknik fungerar.

 90. Utveckla förmågan
  att bygga, skapa och konstruera-

 91. -med olika tekniker,
  material och redskap.

 92. Vi har ju väldigt många bra mål
  att jobba mot i förskolans praktik.

 93. Nu har regeringen
  gett Skolverket i uppdrag-

 94. -att göra en ny översyn
  av förskolans läroplan.

 95. Där står inget specifikt
  om naturvetenskap och teknik-

 96. -men mycket av förändringen
  som ska göras-

 97. -har sin grund
  i Skolinspektionens utvärderingar.

 98. Skolinspektionen
  har pekat ut flera gånger-

 99. -att naturvetenskap och teknik
  är ett svart hål i förskolan.

 100. Varje gång påpekar de
  att det finns väldigt lite av detta-

 101. -och att det finns väldigt lite
  av begreppet "undervisning".

 102. Det är väldigt oklart
  i förskolans praktik.

 103. I skollagen pratar man nu
  om undervisning i förskolan-

 104. -och det pågår
  en debatt om vad undervisning är.

 105. Detta ska man också
  försöka göra nånting åt.

 106. Det de däremot tar upp
  är de globala frågorna-

 107. -hållbarhet och livsstilar.

 108. Och folks hälsa
  ska komma med mer i läroplanen.

 109. Hälsofrågor är nåt som knyter samman
  naturvetenskap och kulturvetenskap.

 110. I Skolinspektionens utvärderingar
  säger de också-

 111. -att matematik och språk-

 112. -det har man i förskolan lyckats
  integrera i sitt vardagliga arbete.

 113. Man har inte lektioner, utan det är
  en del av att man är med barnen-

 114. -men det har man inte lyckats med
  när det gäller naturvetenskap.

 115. Man gör mycket experiment, och det
  minns man väl från sin egen skoltid.

 116. Många som jobbar med små barn
  har kanske valt bort naturvetenskap-

 117. -för att det mest var formler,
  det kopplades sällan till ens vardag.

 118. Förhoppningsvis är det bättre nu
  än när jag gick i skolan.

 119. Nu ska vi
  släppa in några barn i rummet.

 120. Vi ska säga några ord-

 121. -om vad vi tänker att naturvetenskap
  i ett förskoleperspektiv kan vara.

 122. Då börjar vi här med barnen.

 123. De fick frågan: "Vad tänker ni
  att naturvetenskap handlar om?"

 124. Då säger Aisa: "I skogen,
  kanske slänga plast och sånt."

 125. Anna: "Det handlar om naturen."

 126. "Vetenskap är när man gör
  olika experiment", säger Lars.

 127. Ebbe säger: "Ja, det är det,
  men naturvetenskap kan vara"-

 128. -"att man skapar saker som finns
  i naturen, fast man gör dem nya."

 129. Lars fortsätter:
  "Experiment med löv och annat."

 130. "Man får inte heller slänga skräp
  och bryta grenar."

 131. "När vi går ut i skogen", säger Ebbe.

 132. "Min mamma säger att
  vetenskapligt sett är det vår nu."

 133. "Jag vet inte riktigt vad hon menar,
  men hon säger 'vetenskapligt'."

 134. När vi tittar på de här svaren
  lite översiktligt-

 135. -ser vi att de representerar olika
  sätt att se på naturvetenskapen.

 136. Ingrid tog oss in i läroplanen-

 137. -och alla aspekter som vi ska spegla
  i arbetet i förskolan.

 138. Enligt barnens svar är vi nog där.

 139. Det handlar om skapande,
  aktivitet och upptäckarlust-

 140. -men också om nyskapande
  och nyfikenhet.

 141. Man ger också exempel på olika
  innehåll som man kan arbeta med.

 142. Vi ställde samma fråga till studenter
  på förskollärarutbildningen.

 143. Vad svarar de? Gott och väl 75 %
  av de svarande säger-

 144. -att naturvetenskap
  handlar om naturen - den gröna delen.

 145. Här blir det ett möte
  mellan de här grupperna-

 146. -barnen och barnens föreställningar
  och de blivande förskollärarna-

 147. -som vi har att jobba med.

 148. Ni ska få fler exempel från barnen.

 149. Det är en tabell, som jag hoppas
  att ni kan se nånting av.

 150. Vi gjorde en studie om barns frågor.

 151. Vi inventerade barnens frågor
  under ett temaprojekt-

 152. -som handlade om
  vad jord egentligen är.

 153. Här är antalet observationer,
  som var sju.

 154. Här ser vi att barnen ställde totalt
  206 frågor under det här projektet.

 155. De första, fram till hit,
  är frågor som handlar om innehållet.

 156. 173 av de här 206 frågorna
  handlar om innehållet:

 157. Om att göra nåt med innehållet,
  få veta nåt eller förstå nånting-

 158. -eller om att relatera innehållet
  till egen tidigare erfarenhet.

 159. 22 frågor handlade om redskap
  som de använde under projektet:

 160. Luppar, förstoringsglas,
  skedar, knivar och så vidare.

 161. Elva frågor var helt "off topic"
  om man säger så-

 162. -frågor som "när kommer Brita?"
  och "ska vi gå ut sen?"-

 163. -alltså frågor
  som vi bedömde låg utanför ämnet.

 164. När vi analyserar
  den här översiktliga tabellen-

 165. -ser vi
  att barn är innehållsfokuserade.

 166. Ibland tänker vi att det är för svårt
  att jobba med naturvetenskap-

 167. -vi ska inte tråka ut barn med detta,
  vi måste skoja om det.

 168. Ibland skojar man för mycket, så att
  själva naturvetenskapen försvinner-

 169. -och riskerar att komma i skymundan.

 170. Vad vi ser är att ju längre
  tiden går, ju mer tid barn får-

 171. -här är ju ett tidsperspektiv-

 172. -desto fler frågor
  handlar om innehållet.

 173. Som vi hörde tidigare i dag:
  kontinuitet och tid spelar roll.

 174. Ibland är vi så kvicka i förskolan.

 175. Vi tänker: "Det här funkar inte."

 176. Och så börjar vi på ett nytt spår.

 177. Men de här studierna visar faktiskt-

 178. -att ju mer vi gör samma sak, men
  kanske på ett lite annorlunda sätt-

 179. -desto mer intresse väcks hos barnen.

 180. Tid och kontinuitet
  gör att barnen begriper:

 181. Vad ska det här handla om? Vem är jag
  i detta? Vad förväntas av mig här?

 182. Och inte minst: vad går det ut på?

 183. Vid den andra observationen ser ni
  att det är siffror i alla rutor.

 184. Och varför är det så?

 185. Det var den gången som jorden
  kom in på borden i förskolan.

 186. Den gången stod alla barn kring bord-

 187. -och skulle börja undersöka
  jorden närmare.

 188. Det fanns frågor i alla fält:
  "Vad ska vi göra? Vad går det ut på?"

 189. Vid det första tillfället fanns det
  knappt några frågor - sex frågor.

 190. Det var en pratsamling.

 191. Fröken satt och pratade med barnen.

 192. Det fanns inget material,
  det var bara en pratsamling.

 193. Såna här enkla tabeller kan vara bra
  att göra för att få syn på nånting.

 194. Barn behöver tid och kontinuitet
  och är innehållsintresserade.

 195. Vad kan naturvetenskap i förskolan
  handla om?

 196. Dels är det naturvetenskap
  som innehåll.

 197. Innehåll kan vara nåt ganska brett,
  så vi pratar om lärandeobjekt:

 198. Vad vill vi att barn ska lära sig?

 199. Vad är lärarens avsikt med det
  hon gör? Vad vill hon göra synligt?

 200. Jag vill säga nåt
  om bilden längst bort.

 201. Den är från Kina,
  där jag var före jul.

 202. Jag blev så fascinerad av den här
  förskolans arbete med lärandeobjekt.

 203. De jobbade med paraplyer,
  det var utgångspunkten.

 204. Det ledde till
  allt från naturvetenskap...

 205. Och det kom att handla om klimat.

 206. Vi är duktiga i förskolan
  på att följa hur vädret ser ut.

 207. Man tittar ut - är det sol eller
  moln? Och så skriver man upp det.

 208. Men hur får man vädret
  att bli klimat?

 209. Vädret är intressant, men om man
  ska koppla det till hållbarhet-

 210. -måste man ha ett långtidsperspektiv
  och inte bara se ut genom fönstret.

 211. Det handlar om
  att kommunicera med barn om det-

 212. -att de får uppleva det, att de är
  i naturen och känner hur det känns-

 213. -att man pratar om väder
  och hur det känns på kroppen-

 214. -att man sätter ord på det,
  inte bara skriver upp det.

 215. Det kan vara en väg in
  att prata om klimat-

 216. -att man sätter ord på det:

 217. Hur känns det när det blåser?
  Varför blåser löven?

 218. De jobbade också med teknik, det
  är ju mycket teknik med paraplyer.

 219. Och de jobbade med matematik.

 220. De jobbade med matematik, teknik
  och klimatförändringar i projektet.

 221. Det är ju lite det
  som är förskolans hjärta-

 222. -att man ska jobba temaorienterat.

 223. Olika dimensioner ska komma in
  i nåt som blir meningsfullt för barn.

 224. Man hänger upp det på ett tema.

 225. Ett annat exempel är det här
  med ekologiska processer.

 226. Vi tar ju mycket för givet.
  Vi samlar in och gör komposthögar.

 227. Vi pratar med barn om olika saker,
  men mycket är osynligt för barn.

 228. Vi gjorde en studie där vi
  jobbade med ekologiska kretslopp-

 229. -och det var inga barn
  som tänkte på det sättet.

 230. Det är osynligt om inte nån sätter
  ord på det och gör det synligt.

 231. Vi kan säga nåt om de andra bilderna.
  Här växer det inte nu-

 232. -men det är vertikal odling,
  som börjar uppmärksammas nu.

 233. Vad heter det? Hydroponisk odling.

 234. Man har ett slutet system.

 235. Tareq Taylor höll på med det
  i sitt trädgårdsprogram härförleden.

 236. Vatten går runt i ett system
  och bevattnar - i etager så här-

 237. -det man har satt i lecakulorna.

 238. Vi vill också slå ett slag
  för miljön över huvud taget.

 239. Vi pratar om betydelsen
  av val av innehåll-

 240. -men det ska synas och märkas
  vad man arbetar med-

 241. -att vi sänder ut signaler
  att här händer nånting.

 242. I den här förskolan jobbar man nu
  också med odling just för tillfället.

 243. Men här hade man liksom
  små stationer.

 244. Förskolan
  var uppbyggd av aktivitetsstationer-

 245. -med olika syfte i relation till
  innehållsområdet man jobbade med.

 246. Man bygger upp det med förebilder
  och lämpliga sökprogram på datorn-

 247. -och en fin stol att sitta i,
  en inbjudande miljö.

 248. Och nån vuxen har liksom lite
  extra ansvar för de här stationerna.

 249. Det här är en bild
  från ett projekt som vi är inne i-

 250. -som jobbar
  med samhällsrelaterade fenomen-

 251. -eller samhällsrelaterade
  naturvetenskapliga frågor-

 252. -företrädesvis inom fysik och kemi.

 253. Här jobbar man
  med reningsverk och reningsprocesser.

 254. Då började man med
  att tänka igenom och symbolisera:

 255. Vad är det vi häller i avloppet
  under en hel dag?

 256. Man gjorde symbolhandlingar.

 257. De började med tandborstningen och
  spottade i en stor tunna som de hade.

 258. Sen blev det lite flingor kvar
  och lite filmjölk.

 259. Till slut hade man samlat en hel dags
  avloppsproduktion i en tunna.

 260. Sen började man fundera över:
  men hur blir det rent igen?

 261. Små exempel.

 262. Vi har de här tre punkterna.

 263. Forskning om förskolan
  visar att alla är lika viktiga.

 264. Men en del menar att punkt två,
  det processinriktade arbetssättet-

 265. -är det som förskolan
  framför allt behöver jobba med-

 266. -alltså att barnen får ställa frågor
  och göra undersökningar-

 267. -ställa hypoteser, följa över tid,
  leta mönster och så vidare.

 268. I det lekfulla lärandet
  är lek och lärande är integrerat.

 269. Så i en förskola där det är
  integrerat, kan man tänka sig-

 270. -att det man pratar om-

 271. -innehållet som man fokuserar på
  utifrån lärarens synpunkt-

 272. -det kan man kalla läroplanen-

 273. -och att man i barns lek
  ser vad man pratar om.

 274. Innehållet man jobbar med
  ska synas i hela förskolan.

 275. Och förskolläraren ska fånga upp
  sånt som barn leker-

 276. -och ta med sig det i läroplanen,
  i det man kommunicerar om.

 277. Förskolan ska vara en helhet.

 278. Och man ska se barnet som en helhet.

 279. Barnet
  är en lekande, lärande individ.

 280. Det är vi som lär dem skilja på det.

 281. Barn tar in, och de leker när de
  får tillfälle. De lär sig hela tiden.

 282. Lek och lärande
  - barnet är en helhet.

 283. Det är en viktig utgångspunkt
  i förskolan-

 284. -att man inte
  skiljer på allvar och lek.

 285. I den bra förskolan
  går lek och lärande hand i hand.

 286. Lärarens roll är att undervisa-

 287. -men det handlar inte om undervisning
  som i skolans värld.

 288. I vår forskning har vi definierat det
  utifrån det grekiska ursprunget:

 289. Att undervisa
  är att peka ut något för någon.

 290. Det är inte nån som ska mässa
  för treåringarna.

 291. Man ska säga "wow! titta!"
  och få barn att bli intresserade.

 292. Det handlar också om
  att fånga upp barns intresse.

 293. Båda de sidorna.

 294. En lyhörd lärare ser när det
  lilla barnet hittar nåt på marken-

 295. -men kan också få barn intresserade
  av nästan vad som helst.

 296. Små barn är ju väldigt tacksamma
  på så sätt.

 297. När vi pratar
  om motivation och intresse-

 298. -är det svårare att få tonåringen
  intresserad av nåt nytt-

 299. -än treåringen, som man kan få
  intresserad av nästan vad som helst.

 300. Det handlar naturligtvis om...

 301. ...att man måste tänka igenom
  vad man vill göra synligt för barn.

 302. Hur kommunicerar man om det?

 303. Kommunikation
  är att göra nåt gemensamt.

 304. Vi tänker att vi skickar ett budskap-

 305. -men ursprunget till kommunikation
  är att göra nåt gemensamt.

 306. Det är det som är förskolans hjärta.

 307. Lärare och barn
  måste förhandla om mening.

 308. Det är ingen idé att prata med barn
  om de tänker på nåt helt annat.

 309. Dialogen, kommunikationen, är
  ursprunget när det gäller små barn.

 310. Det handlar om att via språket...

 311. Barn måste få experimentera
  och pröva-

 312. -men när man sätter språk på det, får
  barnen begrepp som de kan ta med sig.

 313. Det blir synliggjort
  när man kommunicerar.

 314. Ibland hör jag: "Matematik
  finns överallt i förskolan."

 315. Inte alls! Bara om man gör det till
  matematik och pratar i de termerna.

 316. Och det blir inte heller natur-
  vetenskap och teknik av sig självt.

 317. Det handlar om en ömsesidighet
  mellan barn och vuxna.

 318. Det finns ett engelskt stort projekt-

 319. -där man har följt barn från tre år
  upp till... De är nästan 20 i dag.

 320. Man har sett att kvaliteten
  gör skillnad på vad barn lär sig.

 321. En av kvalitetsfaktorerna är just
  "shared sustainable thinking"-

 322. -ömsesidigt delat fokus.
  Det är den stora utmaningen-

 323. -som är mer krävande
  när man jobbar med små barn.

 324. Med äldre barn eller vuxna
  är man mer på samma våglängd.

 325. Nu ska man försöka förstå:
  hur tolkade barnen detta?

 326. Hur tänkte de?

 327. Det handlar ju om intersubjektivitet.

 328. Barnets subjektiva värld och
  lärarens subjektiva värld ska mötas.

 329. Och hur kommunicerar man?

 330. Susanne har sysslat med hur
  man kommunicerar om gråsuggorna.

 331. Ja, i tidigare studier
  har vi ju sett-

 332. -att när man arbetar
  med naturvetenskap i förskolan-

 333. -tar man lätt till
  ett antropomorfistiskt språkbruk:

 334. Man talar om till exempel djur
  som om de var människor.

 335. Jag har exempel
  från när man arbetar med gråsuggor.

 336. Man talar om gråsuggorna som
  om de var barn och gick i förskola-

 337. -som om de hade roligt, lekte,
  hade gymnastik och gick balansgång.

 338. Piaget har tidigare sagt-

 339. -att det gör barn ofta.

 340. Barn pratar om djur
  som om de var människor.

 341. Man har tillskrivit barnen
  ett antropomorfistiskt språkbruk-

 342. -men vi ser att det inte är barnen
  som använder det språket-

 343. -utan det är lärarna
  som tar till det.

 344. Varför kan vi ju spekulera i.

 345. Det kan bero på föreställningar
  om innehållsområdet-

 346. -eller så vill man liva upp det lite,
  och så skojar man om det.

 347. Det är inga problem om man pratar
  antropomorfistiskt med barn-

 348. -men det blir problem
  om man bara pratar på det sättet-

 349. -och aldrig kommer vidare.

 350. "Den ömsesidiga
  samtidigheten i kommunikationen".

 351. Vi menar att det är en sak
  att vara där barnen befinner sig-

 352. -och prata barns vardagsspråk-

 353. -men vi måste också samtidigt
  ha fokus nån annanstans.

 354. Vad är möjligt här? Hur kan vi bidra
  till utveckling av barns kunskap?

 355. Här skulle vi kunna ha
  en bro som metafor.

 356. Läraren ska kunna vandra
  över den bron-

 357. -och inhämta vardagskunskapen
  och barnens perspektiv-

 358. -men också fundera över vad som är
  möjligt. Hur kan vi utveckla det?

 359. Lek, naturvetenskap och teknik.

 360. Barn leker ju hela tiden, och
  de leker vad de har erfarenhet av.

 361. Vad får de för erfarenheter kopplat
  till naturvetenskap och teknik?

 362. Lek är
  både biologiskt och kulturellt.

 363. Vissa saker gör barn i hela världen:

 364. Öppnar och stänger dörrar,
  tappar grejer och ser vad som händer.

 365. Men mycket av leken är ju kulturell.

 366. Det barn har fått erfarenhet av,
  det leker de.

 367. Vilket material finns i förskolan?

 368. Vad är det för verktyg som barn får?

 369. Vad finns kvar av sånt i förskolan?

 370. Snickarvrån är ju snart helt borta.

 371. Finns det över huvud taget
  verktyg de kan använda?

 372. Förskolan
  är mycket en kvinnlig värld.

 373. Hur får vi mer
  teknik och naturvetenskap?

 374. Hur skapar vi lekmiljöer inne och ute
  där barn kan testa saker?

 375. Vad man vet om barns lek...

 376. Lärare jobbar ofta med ett innehåll,
  och sen leker barnen.

 377. Men det måste knytas ihop.

 378. Vi har ett projekt nu
  där lärare ska gå in i barns lek.

 379. De observerar barns lek
  och upptäcker en massa saker.

 380. Barn leker soptipp, och tiggare.
  Lärarna blir väldigt förvånade.

 381. Hur kan lärarna
  bli del av barnens lekvärld?

 382. Jag skulle vilja säga så här:

 383. Det pratas om olika saker
  i förskolan, som stora barngrupper-

 384. -men kvaliteten står och faller
  med lärarens kompetens.

 385. Jag vill gå tillbaka
  till det vi startade med i morse.

 386. Det är dags
  att sätta röd flagg på förskolan.

 387. År 2000 saknade 2 % utbildning.

 388. I dag, i de fristående förskolorna-

 389. -är 37 % varken barnskötare
  eller förskollärare.

 390. I de kommunala är det 22 %.

 391. Det är en enorm brist, och ett av
  de stora bekymren med förskolan-

 392. -inte minst när det gäller
  naturvetenskap och teknik.

 393. Man kräver av lärarna att de ska
  jobba med nåt de inte har grund för.

 394. Det har inte ingått
  i förskollärarutbildningen.

 395. Nån måste ta ansvar för detta.

 396. Det gäller både forskning
  och kompetensutveckling.

 397. Det räcker inte att tillföra
  naturvetenskaplig kompetens.

 398. Det ser vi i flera projekt.

 399. Vi måste samtidigt ha kompetens
  som rör yngre barns lärande.

 400. I fruktsamma projekt som vi
  har inlett, som är tvärsektionella-

 401. -jobbar
  naturvetare och pedagogforskare ihop.

 402. Det är nya konstellationer-

 403. -där vi har nytta
  av varandras kunskaper.

 404. Det lönar sig inte
  att bara fylla på med naturvetenskap.

 405. Det viktiga är
  att man måste utmana barnen.

 406. Deras erfarenhet
  är ju otroligt viktig.

 407. Många böcker och sånt
  handlar ju om män som är forskare.

 408. Jag har en solskenshistoria:
  En av mina kollegor hade en son-

 409. -som läste en bok om en professor.

 410. Han sa: "Så ser inte professorer ut!"
  För den enda han kände var jag!

 411. Det här kan ni vara observanta på.

 412. Visst är det ofta kufar och konstiga
  figurer som får forskarrollen?

 413. I ett projekt nu till exempel
  ska vi titta på faktaböcker för barn.

 414. Det är mycket sällan arbetsprocesser
  beskrivs i de här faktaböckerna.

 415. Det är mycket sällan
  forskaren som figur beskrivs.

 416. Vad ligger bakom? Varför?

 417. Det är färdigt och statiskt, och ofta
  en schablonbild av hur man ska vara.

 418. Vi har mycket att göra. Tack.

 419. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Naturvetenskap i förskolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka föreställningar tar förskolepedagogen med sig in i sitt arbete, och hur påverkar det barns möjligheter till en likvärdig skola? Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik, samtalar om hur lekfullt lärande öppnar nya dörrar för små barn. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolebarn, Förskolepedagogik, Naturvetenskapsundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Näringslivet, förskolan och kompetensförsörjningen

Vad har näringslivet med små barns hjärnors lekfulla lärande att göra? Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, menar att tidiga insatser kan vara grunden till vår framtida kompetensförsörjning. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Så kan hjärnforskningen bidra till en bättre skola

Kan jävlar anamma, eller grit, vara en faktor som förklarar varför vissa barn förbättrar sin inlärning mer än andra? Det menar Torkel Klingberg, professor vid Karolinska institutet. Här talar han om vad den moderna hjärnforskningen vet om små barns hjärnor. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Naturvetenskap i förskolan

Vilka föreställningar tar förskolepedagogen med sig in i sitt arbete, och hur påverkar det barns möjligheter till en likvärdig skola? Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik, samtalar om hur lekfullt lärande öppnar nya dörrar för små barn. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Lekfullt lärande utan hinder

Hur kan problem med barns självstyrning sätta käppar i hjulet för det lekfulla lärandet? Gunilla Carlsson Kendall, legitimerad psykolog, berättar om arbetet med neurologiska hinder för komplexa lärprocesser. Hon poängterar vikten av att barn känner sig trygga för att kunna lära sig saker. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Utan språk förstår man ingenting

Vilken roll spelar den första tiden i ett barns liv? Katti Hoflin, ordförande Läsdelegationen, menar att redan här läggs grunden till läsförståelse. Hon propagerar för vikten av att våga vara. Hoflin menar att allt leder till läsning, även matlagning. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Spelar det någon roll hur vi börjar med matten?

Hur kan man få in matematiken på ett bra sätt i förskolan? Hanna Palmér, universitetslektor i matematikdidaktik, berättar om sitt arbete med förskolepedagoger. Genom att arbeta med problemlösning i en förskoleklass kan man bredda uppfattningen om vad som är matematik. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Digitalisering i förskolan

Hänger de vuxna med i hur barn använder de digitala hjälpmedlen? Idag producerar barn hellre än att konsumera, vilket ställer nya krav på förskolepedagoger. Om vi vill utmana barn måste vi ta del av deras kultur, vilket idag är svårare än förut då det räckte med att se Bolibompa för att ha koll, säger Susanne Kjällander, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Estetiska ämnen och lärande

Förändrar estetisk utövning våra hjärnor? Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid och konsertpianist, har tittat på enäggstvillingar för att se om det finns samband mellan musikalisk träning och inlärningsförmåga. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning

Vad kan göras för att utveckla samarbetet med föräldrar och barnens närmiljö? Ett panelsamtal om förskolans roll för ökad kunskap och kompetensförsörjning. Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M), Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Peter Larsson, Sveriges ingenjörer, Pia Rizell, Lärarförbundet, och Johan Weigelt, IVA. Moderator: Gunnar Bjursell. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.