Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Reviderade dricksvattenföreskrifterDela
 1. Blyhalter ska ligga
  så lågt som det bara är möjligt-

 2. -när det gäller dricksvatten.

 3. Livsmedelsverket är en central
  myndighet för dricksvattenfrågor-

 4. -och jobbar med föreskrifter för-

 5. -hur dricksvattnet
  ska vara i Sverige.

 6. Det är jag och mina kollegor Christer
  Johansson och Sandra Strandh-

 7. -som sitter där uppe, som
  tillsammans med en av våra jurister-

 8. -har jobbat med den här
  revideringen av föreskrifterna-

 9. -under en ganska lång tid.

 10. När vi inte gör det så jobbar vi
  med stöd till kontrollmyndigheter-

 11. -men även till VA-sidan och sånt.

 12. Stöd när det gäller tillämpningen
  av de här föreskrifterna.

 13. När det gäller
  dricksvattenföreskrifterna-

 14. -så styrs det av vad som kommer ut
  från EU-kommissionen.

 15. I det här fallet
  dricksvattendirektivet.

 16. Det är skillnad
  på direktiv och förordningar.

 17. En EU-förordning
  gäller i alla medlemsstater-

 18. -precis som den är.

 19. Ett direktiv är en uppmaning
  från EU-kommissionen-

 20. -att medlemsstaterna ska införliva
  detta i sin nationella lagstiftning.

 21. Det är så dricksvattendirektivet
  fungerar. Det är ett EU-direktiv.

 22. Det är ett minimidirektiv som säger:
  "De här reglerna ska ni ha."

 23. "Ni får ha strängare regler,
  men ni får inte ha snällare regler."

 24. 2015 kom ett ändringsdirektiv
  till dricksvattendirektivet-

 25. -där man ändrade bilaga två och tre.

 26. EU-kommissionen har nu
  påbörjat ett arbete-

 27. -med att revidera
  bilaga ett av direktivet-

 28. -och den övriga direktivstexten.

 29. Så vad det lider
  så kommer ytterligare en ändring.

 30. Men nu var det alltså
  bilaga två och tre som reviderades.

 31. Och här ser vi de huvudsakliga
  förändringarna i direktivstexten.

 32. Små ändringar av parametrar och
  frekvenser i undersökningsprogrammen.

 33. Däremot när det gäller
  kriterier för ändringar-

 34. -av undersökningsprogrammen
  som varje dricksvattenproducent-

 35. -och tillhandahållare av dricksvatten
  ska ha, så ändrade man kriterierna-

 36. -för den här flexibiliteten
  som finns där.

 37. När det gäller provtagningsmetoder så
  har man en specifikt angiven metod-

 38. -för bland annat
  koppar, bly och nickel.

 39. Tidigare har det stått
  att analysresultaten-

 40. -ska bedömas
  utifrån konsumenternas veckointag-

 41. -och det har aldrig kommit några
  direktiv om hur det ska tolkas.

 42. Nu har man löst det genom ändringar
  av provtagningsmetoden.

 43. När det gäller provtagning
  av mikrobiologiska parametrar-

 44. -så har man i direktivet
  fastställt en metod för det.

 45. Den metoden tog vi in i våra
  dricksvattenföreskrifter tidigare-

 46. -så den har vi redan. Sen är det
  lite ändringar av analysmetoder.

 47. Jag ska berätta mer i detalj om hur
  vi har valt att implementera-

 48. -i dricksvattenföreskrifterna.

 49. Eller det förslaget som ni nu
  kommer att få lämna synpunkter på.

 50. När det gäller de föreskrivna
  regelbundna undersökningsprogrammen-

 51. -som man tar
  i kranen hos konsumenten-

 52. -och även nationellt
  på utgående vatten från vattenverk...

 53. Där är det ganska små förändringar
  i minimifrekvenserna-

 54. -för den normala
  och utvidgade undersökningen.

 55. När det gäller frekvenserna
  för den normala undersökningen-

 56. -så har vi gjort en förändring
  där vi har haft-

 57. -egna nationella
  frekvensberäkningsunderlag-

 58. -men där kommer vi nu att följa det
  som står i dricksvattendirektivet.

 59. Så för de allra största
  blir det krav på ett färre antal-

 60. -normalundersökningar
  i kranen på användaren.

 61. Nytt är ett krav
  på att undersökningsprogrammen-

 62. -ska ses över vart femte år.

 63. Programmen ska fastställas
  hos kontrollmyndigheten-

 64. -så det blir lite merarbete
  både för VA-producenter-

 65. -och för kontrollmyndigheter.
  I många fall kanske det räcker med-

 66. -att man tittar igenom programmen
  och konstaterar att det är bra.

 67. "Vi följer det här vidare."
  Då räcker det.

 68. Men ibland kan man behöva ändra dem.

 69. Det kan bero på nya ämnen
  som har dykt upp, nya kunskaper.

 70. Saker har förändrat sig
  under årens lopp.

 71. Det kan ju hända, som bekant.

 72. Kriterierna för ändringarna
  i undersökningsprogrammet-

 73. -tänkte jag prata lite längre om,
  för här har vi den stora skillnaden.

 74. I bilaga tre av föreskrifterna
  har vi haft-

 75. -korta kriterier
  för hur man får göra-

 76. -för att minska frekvenserna
  på de normala undersökningarna-

 77. -eller för att ta bort parametrar
  ur en utvidgad undersökning.

 78. Nu ska man även
  kunna ta bort undersökningar-

 79. -ur den normala undersökningen och
  förändra frekvensen på den utvidgade.

 80. Det låter lite rörigt,
  men det här får ni läsa noggrant-

 81. -och fundera över.

 82. Det kommer som vi ser det, och vi
  tror och hoppas att det blir så-

 83. -möjligheter till större flexibilitet
  i de här undersökningsprogrammen-

 84. -och vi vill ju lika mycket som ni-

 85. -att man inte håller på
  och analyserar ämnen i onödan-

 86. -utan att man fokuserar
  på det man behöver analysera.

 87. De här kriterierna...
  Det kommer att vara så att...

 88. ...man fokuserar på
  att man har en riskbedömning-

 89. -som ska ligga till grund
  för en minskning av frekvenser-

 90. -eller borttagning av analyser.

 91. Vi har valt att koppla det till
  faroanalysen som man i dag gör-

 92. -enligt HACCP-principerna.

 93. Där har vi tidigare sagt att
  HACCP-principerna ska användas-

 94. -när så är nödvändigt,
  men nu kommer princip ett i HACCP:n-

 95. -som gäller faroanalysen,
  att bli obligatorisk.

 96. Så en faroanalys ska göras-

 97. -och sen ska den ligga till grund
  om man vill utnyttja möjligheten-

 98. -till flexibilitet i
  undersökningsprogrammen.

 99. Faroanalysen ska också, om man
  utnyttjar den här flexibiliteten-

 100. -godkännas
  av den behöriga myndigheten.

 101. De övriga kriterierna för att
  till exempel ta bort parametrar är...

 102. Tidigare ska man ha analyserat
  parametern två år i följd.

 103. Nu blir det tre år i följd.

 104. Tidigare har det stått
  att det ska vara en tydlig minskning-

 105. -men nu finns kriterier för hur långt
  under gränsvärdet man ska ligga-

 106. -för att få ta bort parametern. Det
  blir lättare att tolka kriterierna.

 107. Tror och hoppas vi.

 108. Vi tror att det skapar möjligheter
  till en större flexibilitet.

 109. Vi får ett förtydligande
  angående metodkriterierna.

 110. Det här har vi fått frågor om.
  Hur hanterar vi mätosäkerheten?

 111. Kan man lägga på den,
  så att man får en lite mer...

 112. Så att man kan överskrida
  gränsvärdena med mätosäkerheten.

 113. Men i ändringsdirektivet står det
  tydligt att man inte kan göra det.

 114. Sen kommer vi att sänka...

 115. Vi har
  några nationella ändringsförslag.

 116. En sänkning av gränsvärdet på bly
  från 10 till 1,5 mikrogram per liter-

 117. -och en sänkning av gränsvärdet
  för kadmium från 5 till 3 mikrogram.

 118. Och utöka
  tjänlighetsintervallet för pH.

 119. Där har vi haft ett nationellt krav
  på 7,5 - vi kommer att öka på det.

 120. PH-tjänlighetsintervallet handlar
  egentligen om korrosion-

 121. -och det viktiga är att man inte
  har ett korrosivt vatten.

 122. Det kan man ha
  även om man ligger under 7,5.

 123. Det viktiga budskapet är att vattnet
  inte ska vara korrosivt.

 124. När det gäller kadmium
  så är det flera länder i EU...

 125. Det är Tyskland och Slovakien
  som redan har sänkt till 3.

 126. När det gäller bly så går vi
  lite före här, vill jag säga.

 127. Den samlade
  toxikologiska bedömningen i världen-

 128. -är att blyhalter-

 129. -ska ligga så lågt som det bara är
  möjligt när det gäller dricksvatten.

 130. WHO kom med en ändring
  av sina "guidelines" i februari-

 131. -där man poängterar
  att deras riktvärde på 10 mikrogram-

 132. -inte är
  ett hälsomässigt baserat riktvärde.

 133. Det är bara ett riktvärde.

 134. De säger också att blyhalterna
  bör vara så låga som möjligt.

 135. Det finns alltså inget tröskelvärde
  för bly, under vilket bly-

 136. -inte ställer till hälsoproblem.

 137. Det är framför allt barn
  som kan få ganska obehagliga...

 138. Det handlar
  om en neurologisk påverkan.

 139. Så här vill vi försöka få till
  en sänkning av blygränsvärdet.

 140. Förslaget gick ut på remiss
  i måndags-

 141. -och remisstiden är till den 19 juni.

 142. För er som inte
  har fått ut förslaget på remiss-

 143. -så finns den att hämta
  på vår hemsida.

 144. Implementeringen ska vara klar
  den 27 oktober i år-

 145. -så det har varit
  ganska ont om tid för oss-

 146. -och det är
  lite ont om tid för er också-

 147. -men det finns
  en rimlig remisstid på det här.

 148. Vi hoppas få det klart i tid-

 149. -och våra nationella gränsvärdes-
  sänkningar på bly och kadmium-

 150. -måste meddelas EU, och där ska
  övriga medlemsstater få säga sitt-

 151. -och det kan bli en...

 152. Det är inte säkert att det blir klart
  till den 27 oktober.

 153. Ja, det var vad jag tänkte säga
  om förslaget-

 154. -till förändringar av
  dricksvattenföreskrifterna.

 155. Det finns redaktionella ändringar,
  men det här var de stora ändringarna.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnesord:
Drickvatten, Kemi, Livsmedelsverket, Naturvetenskap, Oorganisk kemi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Katarina Taikon och Björn Langhammers arbete

Angelica Ström är specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon. Hon berättar om sin uppväxt med modern som levde med fotografen Björn Langhammer. Katarina och Björn möttes och fann varandra i att känna sig övergivna av vuxenvärlden. De började arbeta tillsammans. Katarina Taikon skrev bland andra böckerna "Zigenaren" och senare böckerna om Katitzi. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.