Titta

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Om UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Här hittar du föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 som hade temat pedagogiskt ledarskap i förändring. Där diskuterades hur skolledarskapet påverkas av samtidens förändringar. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring : Pedagogiskt ledarskap i förändringDela
 1. Du sa att utbildning är knepigt,
  utbildning riktar sig mot framtiden.

 2. Det är svårt för oss att veta
  vad framtiden är för nåt.

 3. Välkomna till rektorsprogrammet
  vid Stockholms universitet.

 4. I dag flyttar vi in
  på Clarion Hotel i Stockholm.

 5. Mer specifikt vill jag välkomna er
  till vår forskningskonferens.

 6. Niclas Rönnström här, utbildningschef
  för rektorsprogrammet.

 7. Jag och min kollega Pia Skott kommer
  att lotsa er genom den här dagen.

 8. Den här konferensen
  gör vi för skolans huvudmän.

 9. Eller alla de som jobbar med sånt
  som vi forskar i och utbildar för.

 10. Det vill säga styrning, ledning,
  ledarskap inom skola och utbildning.

 11. Konferensen i dag
  ser vi som en mötesplats-

 12. -där vi tillsammans
  ska diskutera angelägna frågor.

 13. Vi kan tänka oss den här dagen
  som ett demokratiskt forum-

 14. -där vi diskuterar pedagogiskt ledar-
  skap som en gemensam angelägenhet.

 15. Varför just pedagogiskt ledarskap
  i förändring?

 16. Det är temat för konferensdagen.

 17. Man kan säga att pedagogiskt
  ledarskap är en term som införs-

 18. -varje gång förändringar ska göras.

 19. Vid större förändringar.
  Så tycks fallet vara just nu.

 20. Det är nationer världen över
  som reformerar utbildningssystem-

 21. -och skola och utbildning.

 22. Ofta med hänvisning till utmaningar
  och risker.

 23. Oavsett problembild,
  verkar pedagogiskt ledarskap-

 24. -och att formera utbildning
  vara nåt man sysslar med.

 25. Idén är att vi lever i en komplex
  värld som ställer krav på utbildning.

 26. Man kan fråga sig vad det
  pedagogiska ledarskapet är till för.

 27. Det är det som frågan reser.

 28. Du sa att utbildning är knepigt,
  utbildning riktar sig mot framtiden.

 29. Det är svårt för oss att veta
  vad framtiden är för nåt.

 30. När vi tänker
  om pedagogiskt ledarskap-

 31. -som ska göra nåt i utbildningen,
  måste vi resa den frågan.

 32. Det är inte bara att ha kunskap om
  eller att vara evidensbaserad-

 33. -det bygger också på föreställningar.
  Vad är skolans roll i samhället?

 34. Vad fyller det
  pedagogiska ledarskapet för funktion?

 35. Är det att barn och ungdomar
  ska länkas in i samhället?

 36. Det finns imaginära inslag
  i det pedagogiska ledarskapet.

 37. Under en tid var pedagogiskt
  ledarskap i svensk kontext uttjatat.

 38. Av många ganska utdömt
  som för fluffigt och obestämbart.

 39. Nu är det närmast intjatat igen.
  Det vill säga:

 40. Vi känner igen det som nåt många inom
  skolan skulle vilja ägna sig mer åt-

 41. -men har för lite tid för att göra.

 42. Det görs fler försök
  att bestämma innebörden.

 43. Vad är pedagogiskt ledarskap?

 44. Ibland sas det att det är allt
  som ledare gör, säger och tänker.

 45. Det görs allt fler försök att se det
  som nåt mer resultatorienterat.

 46. Vi känner igen skärpta krav
  som ställs på skolans ledare.

 47. Man ska inte bara administrera,
  utan leda förändring.

 48. Man ska inte bara ta organisationer
  som givna, utan organisera.

 49. Man ska leda lärares lärande.
  Förbättra resultat.

 50. De här olika kraven
  som ställs på pedagogiska ledare-

 51. -är ju inga enkla manualer.

 52. Vi kan känna igen aktiviteter
  som förväntas av skolans ledare-

 53. -och som många av er är upptagna av.

 54. Att göra kvalitetsarbete,
  att ordna kollegialt lärande.

 55. Att samordna, organisera
  och fördela ansvar.

 56. Och till exempel begreppet
  att leda skolans kärnprocesser.

 57. De här aktiviteterna är lättare
  att säga än att faktiskt göra.

 58. Ibland säger vi de här sakerna,
  men vi gör dem inte.

 59. Därför vill vi träffa er i dag för
  att diskutera pedagogiskt ledarskap-

 60. -mellan ni som är intresserade
  av frågan och vi som forskar i det.

 61. Vi möts under en dialogisk princip.

 62. Komplexa fenomen,
  som pedagogiskt ledarskap-

 63. -kräver kvalificerade samtal.

 64. Den dialogiska principen.
  Vi vet inte vem som lär från vem.

 65. Därför behöver vi ett samtal. Vi möts
  under den demokratiska premissen-

 66. -att vi alla är berörda av det här.
  Vi berör många med detta ledarskap.

 67. Så låt oss tala om det
  som en gemensam angelägenhet.

 68. Vad händer här i dag? Vi kommer att
  ha fem presentationer av forskare.

 69. Vi kommer att ha en panel
  som avslutar dagen.

 70. De fem forskarna har trettio minuter
  på sig att säga nåt relevant för er.

 71. Vi kommer också
  att diskutera runt borden-

 72. -sånt som forskarna
  har ansett är värt att diskutera.

 73. Sen kommer ni runt borden att få
  resa frågor tillbaka till forskarna.

 74. Vad vill ni att forskarna
  ska svara på som ni har diskuterat?

 75. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Pedagogiskt ledarskap i förändring

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad är det pedagogiska ledarskapet? Niclas Rönnström är utbildningschef på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Han berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna, från att betraktas som flum till att ses som nyckeln till förändringsarbete. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Historia, Rektorer, Skolan, Skolledare, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Pedagogiskt ledarskap i förändring

Vad är det pedagogiska ledarskapet? Niclas Rönnström är utbildningschef på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Han berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna, från att betraktas som flum till att ses som nyckeln till förändringsarbete. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolledning och det organisatoriska ledarskapet

Vem är det egentligen som leder skolan? Jan Löwstedt är professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Han menar att skolans värld är allt mer komplex, vilket leder till att skolan struktureras och styrs allt mer och rektorsrollen hamnar i fokus. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolan som välfärdsagent

Vilka utmaningar står skolan och dess ledare för när det gäller att utbilda för det demokratiska samhället? Olof Johansson är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han berättar om den senaste forskningen. Vilka metoder använder sig framgångsrika rektorer av? Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ett internationellt perspektiv på skolledning

Vilken betydelse har en rektors hälsa för elevernas chanser att få en så bra skola som möjligt? Stephan Huber är professor vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Han delar med sig av internationella studier om utmaningar i pedagogiskt ledarskap och lärande, bland annat om hur stress uppkommer hos skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ledarverktyg för kunskapsutveckling

Vad händer när resultat blir ett starkt fokus i arbetet med pedagogiskt ledarskap? Guri Skedsmo är professor vid Universitetet i Oslo och vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Hon berättar om norsk forskning på samband mellan skolledarverktyg och resultatuppföljning. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Politiskt ledarskap för rektorer

Kan rektorer och skolledare lära sig något av den ideala partiledaren? Jenny Madestam är lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns Högskola. Hon berättar om sin forskning där hon och kollegorna har tittat på politiskt ledarskap för att styra skolan samt om det samma kan fungera som inspiration för rektorer och skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Jakten på dyslexin - teckenspråkstolkat

Självbild och identitet

Hur bygger man upp sitt självförtroende och slutar att se dyslexi som ett ständigt hinder? Man måste älska sig själv, säger Hanna när vi träffar henne för att prata framtidsdrömmar och identitet. När hon för första gången hörde talas om dyslexi trodde hon att det var en dödlig sjukdom. I programmet träffar vi även prins Carl Philip, som gjort acceptans för dyslexi till sitt uppdrag. Dessutom Olof Wretling som trots, eller kanske tack vare, sin dyslexi numera är en av Sveriges mest anlitade komiker.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Fonologisk medvetenhet

Kan du inte höra skillnad kan du inte göra skillnad. Det märkte läraren och specialpedagogen Mina Anger när hon försökte lära sig alla olika h-ljud som finns i arabiska. Samma sak är det för nyanlända elever som lär sig svenska. Är man inte uppvuxen med vissa ljud är de svåra att uttala. Mina Anger får ofta frågor från lärare som antyder att vissa elever har någon form av inlärningssvårighet eller diagnos. Många gånger handlar det bara om att eleven håller på att lära sig ett nytt språk, svenska. Mina Anger arbetar som utvecklingsledare på Enheten för mottagning och modersmål i Uddevalla. Hon berättar om vilka processer och faser en nyanländ elev går igenom för att lära sig svenska.