Titta

UR Samtiden - Bibelns roll i dagens samhälle

UR Samtiden - Bibelns roll i dagens samhälleDela
 1. I USA har religionen
  en framträdande roll i politiken-

 2. -och är inte alls så privat
  som berättelsen utgår ifrån.

 3. Är det viktigt att studera Bibeln
  i dagens samhälle?

 4. Självklart, tycker en sån som jag-

 5. -som jobbar med att studera Bibeln.

 6. Bibeln innefattar
  fascinerande texter-

 7. -om liv och död
  och människan och Gud.

 8. De väcker historiska frågor. "Har det
  hänt på det sätt det beskrivs?"

 9. Bibeln innehåller vacker poesi
  och fängslande berättelser.

 10. Man kan studera dess retorik
  hur länge som helst.

 11. Det finns också
  en rik tolkningstradition.

 12. Människor har levt med de här
  texterna och reflekterat över dem-

 13. -i tusentals år.

 14. Det här är fantastiskt roligt
  för en Bibelvetare som jag.

 15. Samtidigt placeras Bibeln
  i kategorin religion.

 16. Det gör att frågan om det är viktigt
  att studera Bibeln i dag-

 17. -blir lite mer komplicerad
  än vad man skulle kunna tro.

 18. Därför ska jag i den här
  föreläsningen göra två saker.

 19. Jag ska ge ett utförligt exempel
  på hur Bibeln har varit-

 20. -en medkonstruktör
  till dagens moderna samhälle.

 21. Sen ska jag visa att en viss
  föreställning om vad religion är-

 22. -kan skymma sikten för den insikten.

 23. Innan vi drar igång
  måste vi harkla oss lite.

 24. Vi måste reda ut lite begrepp.

 25. Jag ska prata om kultur,
  samhälle och Bibeln.

 26. I den här föreläsningen
  får kultur stå för-

 27. -outtalade idéer, föreställningar,
  förväntningar och värderingar-

 28. -hos en viss grupp av människor.

 29. Vi "upptäcker" ofta kultur-

 30. -när vi utmanar det för givet tagna.

 31. Testa att ställa er lite för nära
  en person i en tom hiss-

 32. -och observera vad som händer.

 33. Då bryter man mot en outtalad regel.

 34. Man ska inte stå
  med tio centimeter mellan ansiktena.

 35. Om man rapar högt på en fin middag
  bryter man mot en outtalad regel.

 36. Det är kultur
  i den här föreläsningen.

 37. Samhälle, vad är det?

 38. Då kommer vi in på det mer materiella
  som vi kan ta på.

 39. Hur vi organiserar det gemensamma.
  Man talar om sociala institutioner.

 40. Tänk er universitet,
  polisen, skattesystem-

 41. -rättsväsende,
  sjukhus och såna saker.

 42. Vi ska inte glömma
  att kultur och samhälle-

 43. -oftast sitter ihop.

 44. Ta bara universitet, som institution.

 45. Konkreta byggnader...
  Vi är i biblioteket.

 46. Kurser, föreläsningar, laboratorier,
  forskningsböcker och sånt...

 47. Det skulle aldrig finnas om det inte
  fanns ett kulturellt antagande-

 48. -om att kunskap är viktig.
  De hör ihop.

 49. Kultur legitimerar ofta samhälle
  eller sociala institutioner.

 50. Bibeln, vad är det för nåt?

 51. I Bibelvetenskap
  studerar vi de kristnas urkund-

 52. -det vill säga
  Gamla och Nya Testamentet-

 53. -och judarnas bibel
  som kallas Tanakh.

 54. Den motsvarar ungefär
  Gamla Testamentet.

 55. Det kanske är självklart, men nu
  har jag berättat det i alla fall.

 56. Låt oss börja
  den första delen av föreläsningen.

 57. Den handlar om hur religionsbegreppet
  kan göra oss blinda-

 58. -för Bibelns roll i samhället.

 59. Jag börjar med ett exempel
  som illustrerar vad jag är ute efter.

 60. I september 2013
  ombildade Reinfeldt sin regering-

 61. -och tillsatte Elisabeth Svantesson
  som arbetsmarknadsminister.

 62. Hon har bakgrund i Livets ord,
  en kristen församling i Uppsala-

 63. -och inom Ja till livet
  som är en ideell förening-

 64. -som jobbar mot abort.

 65. Vid tillkännagivandet
  kommenterar Reinfeldt-

 66. -Svantessons kristna tro så här:

 67. "Den har vi pratat om. Den kommer
  inte att ha några kopplingar"-

 68. -"till hennes ansvarsområde."

 69. På frågor om sin tro
  svarade Svantesson så här-

 70. -enligt Sveriges radio:

 71. "Det är inte en relevant fråga"-

 72. -"och har inte
  med mig som minister att göra."

 73. Om vi lyssnar så märker vi
  att både Reinfeldt och Svantesson-

 74. -utgår ifrån att tron är privat.

 75. De tycker möjligtvis
  att det är irrelevant-

 76. -för en offentlig roll
  som minister och politiker.

 77. Det är två skilda saker.

 78. Varför är det så självklart
  att religion är privat?

 79. Går man tillbaka till medeltiden
  eller Bibelns tid-

 80. -så är det långt ifrån självklart.

 81. Både på medeltiden och på Bibelns tid
  kan man inte tänka sig-

 82. -att religion eller tro
  skulle tillhöra en privat sfär.

 83. Men det är självklart här.

 84. Tanken att religion är nåt privat-

 85. -är en del av en standardberättelse
  om religion i Väst.

 86. Det hävdar flertalet forskare-

 87. -till exempel Ola Sigurdson som är
  professor vid Göteborgs universitet.

 88. Han sammanfattar berättelsen
  om religion i Väst så här:

 89. Jag ska läsa ett längre citat.
  Det kommer att komma upp här.

 90. Han skriver:

 91. Vad är det då för grundbultar
  och poänger som ofta lyfts fram?

 92. Vi kan börja med en första grundbult.

 93. Det är att tillvaron delas upp
  i olika autonoma sektorer.

 94. Autonom betyder "egen lag".

 95. I det här sammanhanget
  handlar det om-

 96. -att varje sektor av samhället
  har sin egen logik-

 97. -sina egna lagar, och fungerar
  enligt sina egna mekanismer.

 98. Tänk på hur vi skiljer på stat,
  marknad och civilsamhälle.

 99. Vi brukar prata om att marknaden
  fungerar på ett visst sätt-

 100. -skilt ifrån staten.

 101. Religion blir en sektor
  av det mänskliga livet-

 102. -och avgränsas från vetenskap,
  politik och ekonomi-

 103. -som antas höra till det sekulära.

 104. Utifrån den här punkten
  om autonoma sektorer-

 105. -blir det ett kategorimisstag att
  blanda samman religion och politik-

 106. -som Reinfeldt och Svantesson
  är inne på.

 107. Det här är två olika områden
  av livet-

 108. -som inte kan
  och möjligtvis inte bör blandas ihop.

 109. Det var den första grundbulten.

 110. Den andra är att det finns
  nåt slags gemensam kärna-

 111. -nåt slags tidlös konstant-

 112. -bortom olika religioners
  konkreta uttryck i historien.

 113. Alltså, hur man konkret gestaltar
  islam under en viss tid...

 114. Om det finns en sån konstant där ute-

 115. -kan man ta fram ett begrepp-

 116. -som beskriver hur alla religioner
  fungerar, djupast sett.

 117. Gemensamt för religion enligt den här
  berättelsen är att tro är privat-

 118. -partikulär och subjektiv
  i bästa fall.

 119. Omodern, absolut och irrationell,
  i sämsta fall.

 120. Religion antas ofta handla om lära
  - nåt i huvudet...

 121. ...eller erfarenhet - nåt i hjärtat.

 122. De här religiösa institutionerna-

 123. -beskrivs gärna
  som ett nödvändigt yttre-

 124. -till nåt som i grunden
  är en inre företeelse.

 125. Det sekulära blir spegelbilden
  av religion-

 126. -och förknippas med det offentliga,
  universella och allmängiltiga-

 127. -objektiva, moderna,
  toleranta och rationella.

 128. Vi kan sammanfatta det så här:

 129. Vi får en sektor - religion -
  förknippad med...

 130. ...privat, partikulärt, subjektivt,
  omodernt, absolut och irrationellt.

 131. Det är sin egen lilla värld.

 132. Det sekulära förknippas ofta
  med det offentliga-

 133. -det vill säga politik, ekonomi,
  juridik, konst och vetenskap.

 134. Det beskrivs som allmängiltigt
  för alla människor-

 135. -medan religion är privat för vissa.

 136. Objektivt, modernt,
  tolerant och ofta rationellt...

 137. Det är en bild som sammanfattar-

 138. -standardberättelsen
  om religion i Väst.

 139. Den här berättelsen
  är inte lika självklar längre.

 140. En gång har den fungerat
  som en forskningshypotes-

 141. -och då har den kallats "den
  klassiska sekulariseringshypotesen".

 142. Men, som exemplet med Reinfeldt
  och Svantesson kanske illustrerar-

 143. -finns den som nåt slags allmän idé
  av vår kultur.

 144. Men den är inte lika självklar
  längre. Varför då?

 145. Det har visat sig att berättelsen
  inte stämmer på alla samhällen-

 146. -inte ens i Väst.

 147. I Europa stämmer det lite grann-

 148. -men i USA stämmer det inte alls.

 149. I USA finns det inga tydliga
  kopplingar mellan modernisering-

 150. -och nån slags minskad religiös tro.

 151. Där har religionen
  en framträdande roll i politiken-

 152. -och är inte alls så privat
  som berättelsen utgår ifrån.

 153. Om ni var med
  på föreläsningarna i höstas-

 154. -om USA och amerikanska presidenter,
  så framgick det tydligt-

 155. -att religion har en annan roll i USA
  än vad vi är vana vid här i Sverige.

 156. Forskarna har nu ifrågasatt
  om standardberättelsen är giltig-

 157. -även i Europa.

 158. Har den skymt blicken
  för hur religion fungerar?

 159. En annan förklaring
  är att man har börjat observera-

 160. -att berättelsen uppstår i och med
  upplysningen på 1700-talet.

 161. Den formuleras
  som en politisk agenda-

 162. -hos filosofer
  som Locke och Rousseau.

 163. Det är intressant att berättelsen
  dyker upp på 1700-talet.

 164. Om berättelsen har en politisk agenda
  vad skulle den då vara?

 165. Ola Sigurdson säger-

 166. -att standardberättelsen
  försöker reglera-

 167. -vad som är religionens legitima
  område och vad som inte är det.

 168. Religionens område
  blir förvånansvärt begränsat.

 169. Varför religion får ett så litet
  utrymme, menar Sigurdson-

 170. -har med lojaliteter att göra.

 171. Han, forskaren William Cavanaugh
  och flera-

 172. -har påpekat att standardberättelsen
  är en ideologisk konstruktion-

 173. -som har använts för att legitimera
  nationalstatens framväxt.

 174. Vad betyder det egentligen?

 175. Man legitimerar och försvarar-

 176. -hur stater som Sverige, Tyskland,
  USA och så vidare växer fram.

 177. Forskarna tänker sig
  att berättelsen är den del i...

 178. ...hur staten gör anspråk
  - kanske rentav totala anspråk...

 179. ...på sina medborgares lojalitet.

 180. Sigurdson skriver så här:
  "Att urskilja"-

 181. -"en speciell och unik dimension
  av det mänskliga livet som religiös"-

 182. -"blev ett sätt att skilja mellan
  den lojalitet gentemot staten"-

 183. -"som avkrävdes medborgaren"-

 184. -"och de värderingar hon eller han
  kunde hysa som privatperson."

 185. Sen kommer han till sin slutkläm.

 186. "Om bara kroppen tillhörde staten
  kunde själen tillhöra religionen."

 187. Vad får den här berättelsen
  för konsekvenser...

 188. ...för den som vill studera
  Bibeln i samhället?

 189. Det första alternativet berättelsen
  verkar ge, är att Bibeln är privat.

 190. Vad är konsekvensen av det?

 191. Jo, Bibeln blir stum i samhället.
  Den har ingen röst i det offentliga.

 192. Vi kanske inte ens ställer frågan
  om Bibeln har en roll-

 193. -i framväxten av dagens samhälle.

 194. Vi kanske utgår ifrån att den inte
  har det i det här alternativet.

 195. Det andra alternativet är att Bibeln
  är förlegad och omodern.

 196. Om den släpps lös i det offentliga-

 197. -följer negativa samhällseffekter.

 198. Det är lätt att bli frestad,
  med den ingången i våra studier-

 199. -att hamna i vissa tankebanor.

 200. Vi kanske då ser-

 201. -att protestantiska Bibelanhängare
  stod bakom Hitler.

 202. Det var så. Den lutherska kyrkan
  i Tyskland under andra världskriget-

 203. -stod bakom Hitler.

 204. Då kanske man missar
  att det inte är så enkelt.

 205. Bekännelsekyrkan fanns också. Den
  bröts ur den lutherska statskyrkan-

 206. -på grund av dennas lojalitet
  mot Hitler.

 207. Motståndsmän som Karl Barth
  och Dietrich Bonhoeffer-

 208. -var djupt rotade i Bibeln.

 209. Alternativ två gör att man ser en sak
  men missar en annan.

 210. Min poäng är att det kan finnas skäl-

 211. -att pröva om Bibeln har en roll
  i framväxten av dagens samhälle-

 212. -utan att utgå ifrån
  att den inte har det-

 213. -och att den roll den i så fall har
  bara har negativa samhällseffekter.

 214. Det var vad som kan skymma sikten
  för Bibelns roll i samhället.

 215. Nu kommer vi till den andra delen.

 216. Vi ska titta på ett exempel på hur
  Bibeln har haft en roll i samhället-

 217. -och kanske till och med
  varit en medkonstruktör-

 218. -för det vi tycker är centralt
  i ett modernt samhälle.

 219. Här lutar jag mig mot Jesper
  Svartviks forskning en hel del.

 220. Han är professor i Lund.

 221. Ett exempel som står i presentationen
  till den här föreläsningen-

 222. -är att vi skulle kunna titta på hur
  Bibeln har funkat som helig skrift-

 223. -inom kristendom och judendom-

 224. -med omkring två miljarder anhängare
  över hela världen. Det är rätt många.

 225. Vi kan studera hur Bibeln har format
  judiska och kristna grupper-

 226. -och hur de har agerat i samhället.

 227. För att förstå de här grupperna-

 228. -skulle vi behöva läsa och studera
  Bibeln på olika sätt.

 229. Jag ska inte heller ta upp exemplet-

 230. -på Bibelns roll
  i film och litteratur.

 231. I vanliga uppslagsverk ser ni hur
  Bibeln har haft en central roll-

 232. -i Svensk litteratur.

 233. Häromkvällen gick jag in
  på en streamingtjänst...

 234. ...och kom in på en ny tv-serie...

 235. ...som hade sin utgångspunkt
  i Uppenbarelseboken.

 236. Serien tillkom för bara nåt år sen.

 237. Bibeln verkar finnas där
  även i populärkulturen.

 238. Jag riktar mitt fokus nu på Bibelns
  roll i sociala omvandlingar-

 239. -och särskilt i avskaffandet
  av slaveriet i USA.

 240. Jag tar bara ett exempel för att ha
  tid att gå in på lite mer djup.

 241. Låt mig börja med lite bakgrund.

 242. I USA kom den första protesten
  mot slaveriet 1688.

 243. Det var i Pennsylvania på östkusten.

 244. Det var mennoniter
  som protesterade i en artikel.

 245. Sen följde en rad protester
  från kväkare, kongregationalister-

 246. -och evangeliska kristna,
  och slavar som hade blivit fria.

 247. Gemensamt för de kristna grupperna...

 248. ...kväkare, mennoniter
  och kongregationalister...

 249. ...om vi ska hitta nåt...

 250. ...är att fler av grupperna
  hade flytt till USA...

 251. ...för att de hade kommit på kant
  med statskyrkan i sitt eget hemland.

 252. Grupperna går att skilja ut-

 253. -från de mer etablerade kyrkorna
  som stod makten nära.

 254. I Sverige
  hade vi kallat dem frikyrkor-

 255. -i kontrast till statskyrkan.

 256. Vi har ingen statskyrka längre,
  men vi har haft.

 257. USA fick aldrig formellt
  en statskyrka-

 258. -även om vissa kyrkor fick statligt
  understöd fram till 1818.

 259. Vi kanske inte kan använda
  termen "frikyrklig" här-

 260. -men ni kan ha den bilden om ni vill
  jämföra med grupper i vårt samhälle.

 261. När vi nu ska hoppa in i debatten
  är vi i slutet av 1700-talet-

 262. -och fram till slutet av det
  amerikanska inbördeskriget 1865.

 263. Det började 1861
  och höll på i några år.

 264. Vid den här tiden är det självklart
  att slaveriet är okej.

 265. Det är en del av samhället-

 266. -lika självklart
  som att vi har smartphones i dag.

 267. Man kan pröva det bland bekanta
  och börja ifrågasätta-

 268. -smartphones som nåt moraliskt ont.

 269. Då kommer alla att tycka
  att man är lite konstig.

 270. Lite så tror jag det var
  med slaveriet.

 271. Det var konstigt att ifrågasätta det.

 272. När vi nu lyssnar
  till hur man argumenterade-

 273. -så bör vi ha med oss-

 274. -att frågan inte är
  hur människor kunde försvara slaveri-

 275. -utan att hur människor över huvud
  taget kunde ifrågasätta slaveriet.

 276. Det bör vi ha med oss.

 277. Det var många Bibelargument,
  för samhället såg ut så i USA då.

 278. Den kristna kyrkan var viktig-

 279. -och skulle man få genom några
  argument så kom Bibeln ofta upp.

 280. Låt oss titta på några Bibelargument
  för slaveri.

 281. Forskare debatterar vad den primära
  drivkraften till slaveriet i USA var.

 282. En vanlig kandidat
  är ekonomiska vinster.

 283. Man tjänade mycket på att ha slavar
  i stället för att betala arbetskraft.

 284. Men det finns andra orsaker,
  som vanans och självklarhetens makt.

 285. En del i att göra slaveri självklart
  var bibliska argument.

 286. Jag ska beskriva tre argument för er.

 287. Det första är vad man kan kalla
  "status quo"-argumentet.

 288. Den rådande samhällsordningen
  har Gud instiftat.

 289. Den kan man inte ändra på.

 290. James H. Hammond skriver 1852-

 291. -att slaveri alltid har varit
  en del av det amerikanska samhället-

 292. -och att Bibeln inte pekar ut
  en framtid utan slaveri.

 293. James Henley Thornwell hävdade-

 294. -att en sann kristen inte motsäger
  sig samhällets ordning.

 295. Underförstått är
  att Gud har instiftat ordningen.

 296. Det är det första argumentet
  för slaveri - bibehåll ordningen.

 297. Sen lyfter man fram
  en rad Bibeltexter om slaveri.

 298. Det finns en hel del.

 299. I Nya Testamentet finns texter
  som berör slaveri på olika sätt-

 300. -och ännu fler
  i Gamla Testamentet eller Tanakh.

 301. Det råder delade meningar
  bland Bibelforskare i dag-

 302. -om hur texterna ska tolkas.

 303. Befäster de slaveriet
  eller utmanar de det?

 304. Flera texter är dessutom tvetydiga
  och svåra att tolka.

 305. När jag nu säger vissa saker
  om texterna ska ni komma ihåg-

 306. -att Nya Testamentet är skrivet
  på grekiska. Är saker svårtolkade-

 307. -är det på grund av
  att grekiskan är svårtydd.

 308. Gamla Testamentet
  är framför allt skrivet på hebreiska.

 309. Är nåt svårtolkat
  så är det på grund av hebreiskan.

 310. Låt oss ta en text
  från Nya Testamentet.

 311. Första Korinthierbrevet 7:21-

 312. -skrev Paulus till en församling
  i Korinth i Grekland.

 313. Han kommer in på... Det finns
  uppenbarligen slavar i församlingen.

 314. Han riktar sig till dem-

 315. -och enligt "Bibel 2000"
  säger Paulus det här:

 316. "Var du slav när du blev kallad,
  så fäst dig inte vid det."

 317. "Även om du kan bli fri,
  så förbli hellre vad du är."

 318. Även om du kan bli fri
  så ska du vara kvar som slav.

 319. Det intressanta är-

 320. -en annan svensk Bibelöversättning
  från 2015.

 321. Det är den senaste. Den tolkar versen
  tvärtom. Det står så här:

 322. "Blev du kallad som slav,
  så bekymra dig inte."

 323. "Men kan du bli fri, bli hellre det."

 324. Det är totalt tvärtom.

 325. Här har vi ett sånt exempel.

 326. Här är det grekiskan
  som är svårtolkad.

 327. De som argumenterar för slaveri
  tar fasta på den första tolkningen.

 328. Om du är slav så kan du bli fri,
  men förbli hellre slav.

 329. Det är Bibelns rekommendation till
  slaven, enligt slaverianhängarna.

 330. Men det är inte så enkelt
  att tolka texterna.

 331. De kan tolkas på flera sätt.

 332. Vi ska titta på ett annat exempel.

 333. Det är från Efesierbrevet
  i Nya Testamentet.

 334. Här riktar författaren sig
  både till slavar-

 335. -och till dem som har slavar.

 336. De här människorna verkar ha funnits
  sida vid sida i samma församling.

 337. Det står så här:

 338. Nu riktar sig författaren
  till slavherrarna.

 339. Hur ska man tolka en sån här text?

 340. Vi som befinner oss i 2017-

 341. -tenderar att tänka:
  "Vad hemskt. Att de inte förstår."

 342. Men i det amerikanska samhället
  och på Nya Testamentets tid-

 343. -var slaveri lika självklart som
  smartphones och bilar är för oss.

 344. Det var inte en fråga om ifall
  man kunde försvara slaveri-

 345. -utan hur någon
  kunde ifrågasätta det.

 346. Mot den bakgrunden
  diskuterar Bibelforskare.

 347. Befäster texten
  nåt slags rådande ordning-

 348. -eller sår den ett frö
  till förändring?

 349. Den går inte hela vägen-

 350. -och kommer med ett program
  för frigivande av slavar.

 351. När Bibelforskare funderar på om det
  sår nåt frö till förändring-

 352. -pekar de på "ni vet ju att de och ni
  har samma Herre i himlen"-

 353. -med betoning på "samma" och
  "han tar inte hänsyn till person".

 354. Här debatterar Bibelforskare
  hur man ska tolka texten.

 355. För en tillämpning av en sån här
  text, så är det viktigt-

 356. -om texten bevarar en rådande ordning
  eller om den stakar ut en riktning-

 357. -även om den inte går hela vägen.

 358. Om den stakar ut en riktning
  till förändring-

 359. -så bör den som tillämpar texten
  fortsätta i den riktningen-

 360. -kanske långt bortom
  vad texten själv säger.

 361. Slaverianhängarna tar fasta på-

 362. -att det tas för givet att slaveriet
  är en självklar del av församlingen-

 363. -och att författaren inte gör nån
  grej av att man ska sluta med det.

 364. Det finns fler texter
  i Nya Testamentet-

 365. -från Kolosserbrevet,
  Filemonbrevet, Första Petrusbrevet-

 366. -och Första Timotheosbrevet.
  Så det finns fler texter.

 367. Vi kan också kort nämna nåt om texter
  man hänvisar till-

 368. -i Gamla Testamentet eller Tanakh.

 369. Jag tar två korta exempel. Det finns
  många exempel i Gamla Testamentet-

 370. -där slaveri nämns
  eller tas för givet.

 371. Vi börjar med en av de mest kända
  texterna i Gamla Testamentet.

 372. Den första versen här
  kommer från tio Guds bud.

 373. Det är sista budet
  om att inte ha begär. Det säger:

 374. "Du skall inte ha begär till din
  nästas hustru eller hans slav."

 375. Här tas det för givet att den som
  hör befallningen kan ha en slav.

 376. Det påpekar slaverianhängarna.

 377. "Titta här. Här ser du."

 378. Vi kan också titta på en lag som ger
  lite mer specifik instruktion-

 379. -i hur man ska handla mot slavar
  enligt den judiska lagen.

 380. "När du köper en hebreisk slav..."

 381. Det är inte "om" du köper.
  Det tas för givet att folk gör det.

 382. "En hebreisk slav
  ska tjäna i sex år"-

 383. -"men det sjunde året
  ska han friges utan betalning."

 384. "Kom han ensam ska han friges ensam."
  Och så vidare...

 385. Här tas slaveriet för givet
  även om det är lite "generösare".

 386. Man får bli fri efter sex år
  om man tillhörde Israels folk.

 387. Här ser vi att slaverianhängarna-

 388. -har en hel del texter
  att hänvisa till.

 389. Ett tredje argument
  är ett slags rasargument.

 390. Här hänvisar man
  till Första Mosebok kap 9-

 391. -som handlar om Noa, han med arken.

 392. Han byggde en ark-

 393. -och räddade sin familj
  och massor med djur undan en flod.

 394. Han hade tre söner enligt texten
  som poängterar:

 395. "Noas söner,
  de som gick ut ur arken"-

 396. -"var Sem, Ham och Jafet."

 397. "Ham var far till Kaanan."

 398. "Dessa tre var Noas söner", och här
  kommer det viktiga för rasargumentet:

 399. "Från dem härstammar alla människor
  på hela jorden."

 400. Här hittar slaverianhängarna-

 401. -en sorts rasbiologi
  där det finns tre raser-

 402. -från Sem, Ham och Jafet. Tre raser.

 403. Hur kommer då slaveriet in
  i rasbiologin?

 404. Jo, då måste vi läsa vidare
  i berättelsen.

 405. Noa super sig full. Det står att han
  odlar vindruvor och gör vin.

 406. Han blir full
  och ligger naken i sitt tält-

 407. -och då kommer en del av en
  berättelse som jag ska läsa för er.

 408. Exakt vad Ham gjorde för fel-

 409. -och varför Noa förbannar hans son
  Kanaan och inte Ham själv-

 410. -är omdebatterat.

 411. Vi kan notera
  att slaverianhängarna menar-

 412. -att den här texten
  inte bara pekar ut tre raser-

 413. -utan att en av dem
  är slav till de andra.

 414. De som är avkomma
  till Ham och Kanaan...

 415. ...förbannar Noa till
  att vara slavar åt de andra.

 416. Men var kommer mörkhyade slavar in
  i bilden i texten?

 417. Nu är vi tillbaka i USA.

 418. Vad har de med Ham att göra?

 419. Forskaren
  David M. Goldenberg menar...

 420. ...att en tolkningstradition
  från så tidigt som 600-talet...

 421. ...kopplar etymologiskt ihop
  Hams namn...

 422. ...på hebreiska "Cham", med hebreiska
  ord för "svart" och "mörk".

 423. Man härleder alltså Hams namn-

 424. -ur ord för "mörk" eller "svart"
  på hebreiska.

 425. Det här plockar slaverianhängarna upp
  och gör en stor grej av.

 426. "Här har vi det", vill de säga.

 427. Vad kan vi då säga om
  slaverianhängarnas Bibeltolkning?

 428. Den präglas
  av en betoning på status quo-

 429. -och på att bevara samhällsordningen
  och naturens ordning.

 430. De pekar tydligt ut
  enskilda texter om slaveri-

 431. -men nämner sällan
  nåt större budskap i Bibeln.

 432. Den här texten
  kommer inte upp hos dem.

 433. Den lyder så här:

 434. "Nu är ingen längre jude eller grek,
  slav eller fri, man eller kvinna."

 435. "Alla är ni ett i Kristus Jesus."

 436. Slav eller fri ska inte spela
  nån roll. Det nämner de inte.

 437. Vi ska gå vidare nu-

 438. -på Bibelargument mot slaveri.

 439. De som argumenterar mot slaveri-

 440. -får svara mycket på de andras
  argument. Vi tittar på hur de svarar.

 441. Hur besvarar de
  status quo-argumentet?

 442. Vi kan nämna Harriet Beecher Stowe.

 443. Hon var presbyterian
  och med i väckelserörelsen i USA.

 444. Hon skrev "Onkel Toms stuga"
  som ni kanske rentav har läst.

 445. Det är en slavkritisk novell.

 446. Hon påpekar
  att det här ordningsargumentet-

 447. -är väldigt vanskligt.

 448. Det kan gå åt båda håll, tycker hon.

 449. Varför då? Jo, för att det handlar om
  att tolka historiska händelser.

 450. I boken tar hon upp en dialog
  mellan två rollkaraktärer-

 451. -som diskuterar den här frågan.

 452. Hon tar upp exemplet
  med en häst som dyker upp.

 453. De diskuterar om hästen
  är ett tecken på Guds omsorg-

 454. -ifall nån behöver en häst-

 455. -eller om hästen är en frestelse
  för att bryta en viss ordning-

 456. -som bör få vara som den är?

 457. De diskuterar och poängen blir-

 458. -att det inte är så enkelt
  att avgöra.

 459. Det är inte så lätt att avgöra om en
  samhällsordning är bra eller dålig.

 460. Om slaveri är Guds ordning
  eller om det är nåt som ska brytas...

 461. Det är hennes poäng. Hon försöker
  mota status quo-argumentet.

 462. Vi har en kväkare
  som heter Thomas Paine.

 463. Han förfasas över att man över huvud
  taget kan använda Bibeln-

 464. -för att försvara slaveri. Han säger:

 465. "Det mest chockerande
  är påståendet"-

 466. -"att heliga skrifter förespråkar
  denna ondskefulla företeelse."

 467. Man undrar då
  hur han och andra kan hävda-

 468. -att det är helt sjukt att använda
  Bibeln för att försvara slaveri-

 469. -när det finns Bibeltexter
  som tar slaveriet för givet.

 470. Han har en strategi för hur han
  ska svara på de texterna.

 471. Jag ger några exempel
  på hur Paine försvarar sig.

 472. Han argumenterar
  mot argument som säger:

 473. "Titta på Israels folk
  och folket i Gamla Testamentet."

 474. "De hade slavar.
  Det kan vi också ha."

 475. Hans första motargument är att om man
  vill följa Gamla Testamentet-

 476. -måste man förklara
  varför man vill ta till sig slaveri-

 477. -men inte polygami och omskärelse
  som också finns med.

 478. Han kör ett konsekvensargument. Vill
  man ha det ena får man ta det andra.

 479. Man kan inte bara
  plocka ut vad man vill.

 480. Det finns en pastor
  i en kongregationalistisk kyrka-

 481. -som heter Owen Lovejoy som också
  använder konsekvensargumentet-

 482. -mot hänvisningar
  till Gamla Testamentet.

 483. Ett annat argument Paine använder är:

 484. "Lagarna i Gamla Testamentet..."
  Han talar som kristen.

 485. "...gällde främst
  i Gamla Testamentets tid..."

 486. "...och kan inte tillämpas rakt av
  i den nya tiden efter Jesus."

 487. "Jesus kom med ett nytt förbund
  där han omtolkade den judiska lagen"-

 488. -"i t.ex. Bergspredikan."

 489. Om ni inte har läst Bergspredikan-

 490. -så säger Jesus
  enligt Matteusevangeliet:

 491. "Ni har hört att det står skrivet,
  men jag säger er..."

 492. Det finns flera såna texter där Jesus
  verkar tolka om den judiska lagen-

 493. -och t.o.m. upphäva den på nån punkt.

 494. Paine menar att texterna
  från Gamla Testamentet-

 495. -inte kan överföras rakt av
  utan att tänka till runt det här.

 496. Det är ett argument för att lämna
  vissa slaveritexter därhän.

 497. Ett skillnadsargument
  kommer ofta upp.

 498. Man tänker sig att det är skillnad
  på Gamla Testamentets tid-

 499. -och på slaveriet i USA.

 500. Man kan inte bara direkt
  föra över det här.

 501. Ett sista argument
  är det med del och helhet.

 502. En f.d. slav, William Wells Brown
  är väldigt tydlig på det.

 503. "Vissa texter i Bibeln"-

 504. -"kan användas
  för att legitimera slaveriet"-

 505. -"men en kristen etik kan inte bara
  hänvisa till ett enskilt Bibelord."

 506. Man måste också titta på det
  övergripande budskapet och poängen.

 507. Vi rusar vidare.

 508. Det roligaste motargumentet
  mot rasargumentet är Lovejoys-

 509. -när han säger att en kristen
  inte kan lyssna till en bakfull Noa.

 510. Han hade ju vaknat och nyktrat till.
  Men det finns även andra argument.

 511. Gud har skapat alla människor
  till Guds avbild-

 512. -och det måste betyda
  att alla är jämlika.

 513. Gud har dött och uppstått
  för alla människor.

 514. Det måste betyda
  att alla människor är jämlika.

 515. En frigiven slav som heter Equiano-

 516. -lyfter fram Apostlagärningarna 17
  för där står det så här:

 517. "Av en enda människa
  har Gud skapat alla folk."

 518. Han betonar att det bara finns
  en ras och ett ursprung.

 519. Det måste betyda att det inte finns
  några tre raser med en slaveri-ras.

 520. Det finns bara en enda.

 521. Nu ska jag avsluta kort
  med lite mer positiva argument.

 522. Egna argument från sidan
  som argumenterar mot slaveri...

 523. Inte helt förvånande så lyfter de
  fram det dubbla kärleksbudet.

 524. Jesus undervisar.

 525. Det nämns i Matteus-, Markus-,
  och Lukasevangeliet.

 526. Han får frågan om vad som är det
  viktigaste i den judiska lagen-

 527. -och svarar: "Att älska Gud över
  allting och sin nästa som sig själv."

 528. Det intressanta är-

 529. -att när Lukasevangeliet
  berättar om det här står det-

 530. -att Jesus ger liknelsen
  om den barmhärtige samariern.

 531. Den kan ni läsa
  i Lukas 10:25 och framåt.

 532. Den betonar att varje människa,
  utan undantag, är en medmänniska.

 533. "Du ska älska din nästa." Vem är
  "nästan"? Är det bara vissa personer?

 534. Nej, det är alla medmänniskor.

 535. Även fienden,
  och dem du inte gillar...

 536. Det plockar de upp.
  "Du ska älska alla."

 537. Det måste betyda
  att man inte kan ha slavar.

 538. Paine hänvisar också
  till den gyllene regeln.

 539. Allt ni vill att människor ska göra
  för er, ska ni göra för dem.

 540. Det är vad lagen
  och profeterna säger.

 541. Notera "det är vad lagen
  och profeterna säger".

 542. Jesus säger det i Bergspredikan.

 543. Det låter som att han menar att den
  gyllene regeln är en sammanfattning-

 544. -av Gamla Testamentet eller Tanakh.

 545. Det är en poäng som de som
  argumenterar mot slaveri plockar upp.

 546. Det finns ett argument om vad som är
  kriteriet för sann kristendom.

 547. Än en gång
  är vi inne i Matteusevangeliet.

 548. Det finns ett tal där Jesus talar
  om den yttersta tiden.

 549. Han kommer då in på den här frågan.

 550. Vid den yttersta tiden, hur kommer
  Jesus att döma människor?

 551. Vad kommer att vara
  det sanna kriteriet-

 552. -för den som har levt och hållit sig
  till Jesu undervisning?

 553. Då säger Jesus det här:

 554. "Vad ni har gjort för några av dessa
  minsta, har ni gjort för mig."

 555. Det här
  plockar slaverimotståndarna upp.

 556. "De minsta"
  syftar bland annat på slavar.

 557. Det sista argumentet
  är erfarenhetens roll.

 558. Paine säger: "Om slaveriförespråkare
  skulle vara slavar för en tid"-

 559. -"så skulle de tolka Bibeln
  på ett helt annat sätt."

 560. Det är hans poäng.

 561. Erfarenheter
  är som glasögon vi har på oss.

 562. De kan ibland skymma sikten-

 563. -och ibland föra tolkaren
  närmare textens kärna.

 564. Slaverimotståndarnas Bibeltolkning,
  vad karaktäriserar den?

 565. De kommer tillbaka till
  att Bibeln är en stor helhet-

 566. -med texter som talar om slaveri
  och kanske tar slaveri för givet.

 567. Men man måste läsa varje del
  i ljuset av en större helhet.

 568. För slaverimotståndarna handlar det
  om att försöka komma fram till-

 569. -vad som är "de bärande bjälkarna
  i det bibliska bygget"-

 570. -för att citera Jesper Svartvik.

 571. Man ska tolka enskilda texter i
  ljuset av det övergripande budskapet.

 572. Det är deras strategi.

 573. De talar om skillnad på Bibelns tid
  och vår tid-

 574. -och att erfarenheten
  kan inverka på hur du tolkar.

 575. Om vi ska avsluta då...
  Den 6 december 1865-

 576. -samma år som
  inbördeskriget tog slut-

 577. -ratificerades det 13:e tillägget i
  konstitutionen som förbjuder slaveri.

 578. Man lade till en del
  till konstitutionen-

 579. -från 4 juli 1776.
  Det var det 13:e tillägget.

 580. Slaverimotståndarna
  vann hela debatten till slut.

 581. Bibeln har en del
  i den här processen.

 582. Bibeln fanns på båda sidor.

 583. En viss sorts kristna-

 584. -kväkarna, kongregationalisterna
  och de evangeliska kristna-

 585. -och en viss sorts Bibeltolkning,
  var avgörande för avskaffandet.

 586. Här kan vi komma ihåg att USA
  utropade sig som självständigt-

 587. -den 4 juli 1776-

 588. -och Thomas Jefferson har tecknat ner
  de här berömda orden:

 589. "Alla människor är skapade jämlika"-

 590. -"med oförytterliga rättigheter."

 591. "Alla människor är skapade jämlika."

 592. Hans sägs ofta ha tagit intryck av
  ideal från upplysningen i Europa.

 593. Men trots det,
  och trots det han skrev-

 594. -så hade han hundratals slavar.

 595. Det dröjde nästan hundra år,
  från 1776 till 1865-

 596. -innan slaveriet förbjöds i USA.

 597. Forskare som Arne Rasmusson
  och Rodney Stark-

 598. -vill lyfta fram
  hur viktig Bibeltolkningen var-

 599. -och hur människor hade formats
  inom vissa kristna gemenskaper-

 600. -för att tolka på ett visst sätt.

 601. Argumentet är här-

 602. -att en viss typ av kyrklig gemenskap
  och en viss typ av Bibeltolkning-

 603. -har haft större förändringskraft
  än "rena" upplysningsidéer.

 604. Ni kan testa tanken om ni vill-

 605. -och läsa mer om vad Rodney Stark
  och Arne Rasmusson säger.

 606. Slutsatsen är
  att Bibeln hade en roll-

 607. -i den här sociala omvandlingen
  i USA.

 608. Att inte ha slavar ser vi som en
  viktig del av ett modernt samhälle.

 609. Det är en jämlikhet som är
  en viktig del i dagens samhälle.

 610. Insikten
  att Bibeln hade en viss roll-

 611. -kan skymmas av standardberättelsen
  om religion i Väst.

 612. Jag vill avsluta med att säga
  att vi bör inte bara studera Bibeln-

 613. -utan också ställa kritiska frågor
  till hur religionsbegreppet används-

 614. -om vi vill förstå vår kultur
  och vårt samhälle lite bättre. Tack.

 615. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Bibelns roll i dagens samhälle

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I Sverige och stora delar av västvärlden betraktar vi det sekulära som objektivt och rationellt, medan religion ses som något känslomässigt och privat. Men Bibeln har haft stor inverkan på samhällsutvecklingen och det finns starka skäl att studera den, menar Carl-Magnus Carlstein, universitetsadjunkt i religionsvetenskap. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Religionskunskap > Kristendom, Religionskunskap > Religion och samhälle
Ämnesord:
Bibeln, Kristendom och samhälle, Kristendomen, Religion, Teologisk etik
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sekter och livet efter

Barn i sekter

De kriterier som används för att fastställa om ett barn tillhör en riskgrupp gäller oftast familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk sjukdom. Men hur passar detta in på barn i sekter? Är barn i sekter barn i riskgrupp? Vera Lanängen, socionom och uppvuxen inom en sekt, berättar. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - feminist och troende

Jag vill ha en kvinnlig imam

Islamsk feminism har många ansikten. Vissa muslimska feminister vill omtolka sin religion och ta bort de lagar i sharia som gör kvinnan underordnad mannen. Andra tycker att islam redan idag är den högsta formen av feminism. I skuggan av moskéerna pågår en kamp om vad som är, och vad som inte är, ett förtryck av kvinnan.