Titta

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Om UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Här hittar du föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 som hade temat pedagogiskt ledarskap i förändring. Där diskuterades hur skolledarskapet påverkas av samtidens förändringar. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring : Skolledning och det organisatoriska ledarskapetDela
 1. Om kärnverksamheten
  är en pedagogisk praktik-

 2. -sysslar man alltmer i skolor
  med en metapraktik.

 3. Det är en praktik som syftar till
  att styra den andra praktiken.

 4. Vad roligt att vara här!
  Och att så många har kommit hit.

 5. Jag ska, som Pia säger,
  diskutera ledarskap i skolan.

 6. Hur jag ser på det, utifrån
  de erfarenheter jag har som forskare.

 7. Jag forskar om
  hur organisationer fungerar.

 8. Och kanske på senare tid
  huvudsakligen om hur skolor fungerar.

 9. Jag börjar med en anekdot-

 10. -så vi kan ta till oss det här med
  pedagogiskt ledarskap i förändring.

 11. Alldeles innan de stora reformer
  som vi alla har levt under-

 12. -som kom vid mitten av 90-talet...
  Kommunalisering och friskolereform.

 13. Alldeles innan dem gjorde jag
  min första studie av skolor.

 14. Det handlade om att förstå
  vad som gör en skola framgångsrik.

 15. Vi studerade ett antal av Skolverket
  utvalda goda exempel-

 16. -och så jämförde vi med nån skola
  i Danmark och nån i Kalifornien.

 17. Jag ska inte
  redovisa den gamla studien.

 18. Men jag vill börja med
  en anekdot där. Det är att...

 19. När vi intervjuade lärare
  och skolledare-

 20. -på en av skolorna i södra Sverige-

 21. -satt vi på rektorns rum
  för att återrapportera-

 22. -och reflektera över
  vad vi hade lärt.

 23. Vi var tre forskare,
  fem, sex lärare och rektor.

 24. Rektorn gick ut.
  Hon fick nåt samtal eller nåt.

 25. Men så ställde jag frågan:
  "Det har ju gått så bra det här."

 26. "Vem är det egentligen som leder
  och bestämmer på den här skolan?"

 27. Lärarna skruvade lite på sig.

 28. Till sist sa en av lärarna...

 29. Hon nickade bort
  mot rektorns skrivbord. Hon sa:

 30. "Det är väl möjligen hon."

 31. Jag vill berätta det eftersom
  synen på ledningens roll i dag-

 32. -är helt annorlunda i skolan.
  Mycket har hänt sen dess.

 33. Jag återkommer till det.

 34. Min fråga är
  "vem är det som leder skolan?".

 35. Egentligen. Vi organisationsforskare
  är mindre bekymrade över-

 36. -hur det borde vara. Vi försöker
  förstå hur det egentligen går till.

 37. Hur fungerar
  en organisation som skolan?

 38. Vi vet att skolans uppdrag
  har blivit mycket mer komplext.

 39. Ni vet alla punkterna i Lgr 11-

 40. -som talar om
  ansvaret som rektor har.

 41. De punkterna har blivit fler,
  om jag nöjer mig med att säga det.

 42. För det andra
  har konkurrensen kommit till.

 43. Det gör att många har funderingar-

 44. -och jobbar med frågor om hur
  man kan positionera sin verksamhet-

 45. -och hur man kan få
  lämpligt många elever.

 46. Det tredje är möjligen att kravet
  från det omgivande samhället-

 47. -i form av de elever som kommer
  till skolan och deras föräldrar-

 48. -också ställer andra krav i dag
  än vad de gjorde för 25 år sen.

 49. Uppdraget blir mer komplext.
  Det leder till att vi börjar styra-

 50. -och strukturera verksamheten mer,
  för att hantera kraven vi får på oss.

 51. Eller som ni får på er.

 52. Det leder i sin tur till rektorns...
  Till fokus på skolledare-

 53. -rektorer och förskolechefer.
  Det är nån som ska hålla ihop det.

 54. Det som blir alltmer komplext.

 55. Den lösning vi ser är den här.

 56. Att allt fler
  sysslar med ledningsfrågor-

 57. -eller med annat än undervisning,
  om vi säger så.

 58. Det blir allt fler roller i skolan-

 59. -som sysslar med ledningsuppgifter,
  om vi kallar dem så.

 60. Jag lånar den här bilden
  av kollegan Gunnar Berg.

 61. Han säger att skolledare leder i ett
  korstryck av krav och förväntningar-

 62. -med en mängd olika intressenter.
  Den åskådliggör det jag just sa.

 63. Möjligen förutom
  att det bara är en person i mitten.

 64. Vad skulle lärarna säga i dag?

 65. De här som satt
  runt det här bordet 1992.

 66. Om jag ställde frågan
  "vilka bestämmer här?".

 67. Jag tror de skulle säga
  "det är skolledningen".

 68. De lärare som jag träffar ibland
  är tydliga där.

 69. Det är skolledningen som leder.
  Här har det hänt nåt dramatiskt.

 70. Skolan har blivit ett system
  eller en organisation-

 71. -som leds och styrs
  som andra organisationer.

 72. Nu har jag inga systematiska studier
  att redovisa på just den frågan.

 73. Det kan finnas,
  men jag känner inte till nån.

 74. Det finns en bra studie,
  en jämförelse mellan samma tid.

 75. Upplevelser av arbetet hos lärare.

 76. Som jämför hur man såg på sitt jobb
  1992 och 2013.

 77. Vi har de arbetsmiljödimensioner
  som flera av er kanske känner till.

 78. Om man tar upplevda krav i arbetet,
  så har de ökat avsevärt.

 79. Alltså en faktor...

 80. ...som har gått från 3,5 till 4,5
  på en femgradig skala.

 81. Alltså en avsevärd ökning.

 82. Inflytandet över arbetets utförande
  och organisering minskar påtagligt.

 83. Och den tredje i den här
  stressmodellen som man använder:

 84. Upplevt stöd i arbetet
  från kolleger eller ledning.

 85. Det minskar påtagligt. Man har svarat
  på samma frågor vid olika tidpunkter.

 86. Det är lite dramatiskt, tycker jag.

 87. Vad betyder det för idén
  om det pedagogiska ledarskapet?

 88. Det kan man fundera på. Det är nåt
  som inte fungerar jättebra-

 89. -ur lärarnas perspektiv.

 90. Det finns de som pratar om att
  det här begreppet är pensionsmässigt.

 91. Det är 70 år gammalt.
  Det är då vi pensionerar människor.

 92. Det kom att börja diskuteras-

 93. -i skolkommissionen 1948. Den säger
  att rektors viktigaste uppgift-

 94. -är att vara pedagogisk ledare.
  Att leda det pedagogiska arbetet.

 95. Samtidigt säger man det
  som lever kvar, den andra satsen här.

 96. "Den enskilde lärarens frihet
  att utforma undervisningen"-

 97. -"måste betraktas
  som principiellt oantastbar."

 98. Vi har den spänningen som finns
  i allt professionellt arbete.

 99. Vi vill leda och utveckla
  verksamheten från ledningens sida-

 100. -men å andra sidan ligger det
  i den professionellas natur-

 101. -att via sin kompetens vilja förfoga
  över stora delar av sitt arbete.

 102. Det blir problematiskt när vi pratar
  om det pedagogiska ledarskapet-

 103. -som den huvudsakliga infallsvinkeln-

 104. -på hur vi leder de organisationer
  som vi kallar skolor-

 105. -om jag uttrycker det så.

 106. Sen är det så att vi har tenderat
  att fylla det här begreppet-

 107. -med väldigt mycket olika innehåll
  över tid.

 108. Skolans intressenter
  Skolverket och Skolinspektionen-

 109. -har sina definitioner, som vi ofta
  pekar på vid såna här tillfällen.

 110. Om vi sen går till Lärarförbundet
  och Skolledarförbundet-

 111. -har de delvis olika definitioner.

 112. Framförallt har de olika
  uppfattningar om skolledarens roll-

 113. -inom ramen
  för pedagogiskt ledarskap.

 114. Det går från att det är skolledarens
  uppgift till att det är lärarnas-

 115. -att leda
  den pedagogiska verksamheten.

 116. Det finns olika uppfattningar
  bland de centrala aktörerna.

 117. Det gäller även forskningen. Man kan
  tänka sig att den borde ge svaret.

 118. Så är det ju väldigt sällan.
  Tittar vi på Skolverkets hemsida-

 119. -finns det forskare som representerar
  deras uppfattningar.

 120. Om vi tar den lilla aspekten
  av pedagogiskt ledarskap-

 121. -som handlar om och i så fall hur
  man ska göra klassrumsbesök.

 122. Då lyfter man fram
  två helt olika uppfattningar.

 123. En forskare säger att det är viktigt
  och har argument för det.

 124. En annan forskare säger att det till
  och med kan vara kontraproduktivt.

 125. Det finns skäl även till det.

 126. Det är inte för att skapa förvirring
  eller kritisera de forskarna.

 127. Det är precis tvärtom,
  att begreppet är lite för trubbigt-

 128. -och inte så vägledande, tror jag,
  för en praktiskt verksam skolledare.

 129. Om jag summerar det där...

 130. ...så förefaller begreppet viktigt.
  Det ges lite olika innehåll.

 131. Det ges olika normativa uttolkningar.

 132. Det riskerar att handla om allt
  eller väldigt mycket.

 133. Då blir det inte till så mycket hjälp
  för mig om jag vore skolledare.

 134. Jag jobbar på en skola. Vi har
  en situation och en verksamhet.

 135. Vad... Då måste jag fylla det
  med mitt eget innehåll.

 136. För att komplicera världen
  ytterligare har jag också problem-

 137. -även med det här med "ledarskap"
  i benämningen pedagogiskt ledarskap.

 138. Det är bättre att prata om
  skolledning. Jag ska tala om varför.

 139. För det första:
  Vad är ledarskap för nåt?

 140. Jag har gjort en genomsökning av hur
  ledarskapsforskning har utvecklats.

 141. Jag fastnade
  för en sån här formulering:

 142. "Den som leder en verksamhet
  utövar sitt inflytande genom att"-

 143. -"medvetet eller omedvetet,
  påverka de processer"-

 144. -det är nyckelorden-

 145. -"där olika föreställningar
  och förväntningar formuleras"-

 146. -"utvecklas och upprätthålls."

 147. Om vi flyttar över det
  till skolans värld:

 148. För att fungera som ledning behöver
  övriga i skolan göra det möjligt.

 149. Modern ledarskapsforskning
  tittar inte bara på ledaren-

 150. -utan lika mycket
  på vad de som man förväntas leda gör.

 151. I samspelet konstrueras uppfattningar
  om vad som är legitimt ledarskap.

 152. Bara den ledarskap fungerar
  som är legitim hos de som ska ledas.

 153. Eller den verksamhet
  som ska påverkas.

 154. Om vi med en sån uppfattning
  om vad ledarskap är...

 155. ...kopplar det till den komplexitet
  som jag inledde med-

 156. -att skolverksamhet
  har blivit mycket mer komplext...

 157. ...i det här korstrycket...
  Krav och förväntningar har ökat.

 158. Då menar jag att ledning
  i en komplex verksamhet som skolan-

 159. -är ett delvis kollektivt
  eller kollegialt fenomen.

 160. Och inte ett individuellt.

 161. Det är inte jag som utövar ledarskap
  över min medarbetare.

 162. Det är vi som utövar ledarskap
  på verksamheten.

 163. De många lärarna och pedagogerna.

 164. Det är viktigt för att förstå
  hur ledningen i en skola fungerar.

 165. Att börja se det så.

 166. Man kan se det
  som att den första delen-

 167. -handlar om det mandat
  man har som skolledare.

 168. Skoldebatten
  handlar mycket om den styrkedjan.

 169. Det är hur det är tänkt,
  men sällan hur det är.

 170. Vi bör prata alltmer
  om den här delen.

 171. Att ledning blir möjligt
  genom de som leds i verksamheten.

 172. Det är de som gör ledning möjligt.

 173. Men också att det är kollegialt, att
  många jobbar med ledningsuppgifter.

 174. Det är en slags praktik,
  som inte är kärnverksamheten-

 175. -men som är central
  för hur verksamheten fungerar.

 176. Om vi tittar
  på några ledningsprocesser...

 177. ...så är det självklart
  att den pedagogiska är den centrala.

 178. Det handlar om hur undervisningen
  utvecklas över tid-

 179. -eller genomförs över tid.

 180. Det är, kan man säga, det viktigaste
  för ledningen att arbeta med.

 181. Ingen tvekan om det.

 182. Sen har vi en grupp som tar hand om
  allt det som är mer komplext i dag.

 183. Man ska rekrytera och utveckla.
  Det är personalarbetets gamla credo:

 184. Rekrytera, utveckla och avveckla
  personal. Stödja och entusiasmera.

 185. Det är en egen typ av uppgifter
  som det finns kunskap om.

 186. Det är inte pedagogiskt ledarskap,
  utan en specifik del av verksamheten.

 187. Den administrativa ledningen
  har tidigare definierats som...

 188. Det ska vara mindre administrativ
  ledning och mer pedagogisk.

 189. Det är precis tvärtom. Det är mycket
  mer administrativ ledning i dag.

 190. Via alla aktiviteter som ska ske.

 191. Det är utredningar och avstämningar
  och allt.

 192. Om inte skolledningen gör det, måste
  nån annan göra det. På rätt sätt.

 193. Det är ingen tvekan om
  att det ökar och inte minskar.

 194. Man är ansvarig för den psykosociala
  arbetsmiljön, personalvården-

 195. -och allt annat
  som hör till en modern arbetsplats.

 196. Det är en annan gruppering
  av processer-

 197. -som skolledningen
  behöver syssla med.

 198. Sen har vi givetvis
  det här med mål- och resultatfrågor.

 199. De ska tas om hand. Och utvecklings-
  och förbättringsledning.

 200. Den utbredda uppfattningen i dag
  är att det löses på så sätt-

 201. -att man kallar de två sista för SKA.
  Systematiskt kvalitetsarbete.

 202. Då får man utvecklings-
  och förbättringsfrågor-

 203. -ihop med målstyrningen. Det får gå
  ihop med den pedagogiska ledningen.

 204. I nån mening...

 205. ...kan man välja att inkludera det
  i pedagogiskt ledarskap.

 206. Det kan man göra med det andra också.
  Men varför skulle man vilja göra det?

 207. Summan blir att om det är
  fler processer än den pedagogiska-

 208. -om man skiljer ut kärnledningen,
  eller ledningen av kärnprocesserna-

 209. -som en specifik kompetensprocess,
  då får man ett antal andra processer.

 210. Tillsammans utgör de
  det skolledningen ska syssla med.

 211. Då menar jag att det är mer ett
  organisatoriskt ledarskap som utövas.

 212. Av flera. Skolan behöver inte vara
  stor innan vi hittar på andra roller-

 213. -än att man har skolledning
  och lärare.

 214. Det räcker med tio så har man
  två arbetslagsledare i alla fall.

 215. Skolledning, då? Det kollektiva
  som inte är undervisning.

 216. Det är ju ganska mycket.

 217. Man kan se skolledning
  som en sammanfattande term-

 218. -för de processer
  där individen med olika uppdrag...

 219. ...sysslar med i huvudsak två saker.
  Eller behöver syssla med två saker.

 220. Den första är den här.

 221. Man ska samarbeta
  och tillräkna sig kunskap om...

 222. ...hur man stödjer, styr
  och utvecklar verksamheten.

 223. Inte bara förbättra verksamheten,
  man måste lära sig hur det görs.

 224. Så att ledningen
  blir bättre över tid.

 225. På samma sätt som lärare ska
  bli bättre över tid i sitt arbete.

 226. Det kan kallas kollegialt lärande.
  Ledningen måste också bli bättre.

 227. Särskilt om det är fler än en person.
  Då bör man samtala kring det.

 228. Man måste jobba med ledning
  som en lärande aktivitet.

 229. Det andra är att det ska överföras
  till verksamheten.

 230. Man samordnar och integrerar det
  man lär sig om verksamheten över tid.

 231. I såna ledningsprocesser som
  möjliggör att verksamheten utvecklas-

 232. -och blir allt bättre.
  Eller i alla fall utvecklas.

 233. Och fungerar väl.

 234. Jag försökte
  göra några bilder på det.

 235. Det gick för snabbt. Så.

 236. Om man har den gamla vanliga synen-

 237. -att ledning är att några leder och
  har ansvar för vad andra ska göra-

 238. -då blir det lite så här.

 239. Vi, eller jag, är ledning. Jag
  ska försöka förbättra och påverka-

 240. -de pedagogiska processerna.

 241. Då får man göra det på nåt sätt
  så att man kan intervenera i detta.

 242. Den pedagogiska praktiken
  är de här vågräta pilarna.

 243. Det är säkert fullt möjligt.
  Man har debatterat det över tid-

 244. -och haft lite olika idéer om vad
  som är ett bra sätt att göra det på.

 245. Det finns säkert mycket klokskap
  i det.

 246. Men jag menar att den här
  komplexa världen förutsätter...

 247. ...en mer komplex föreställning
  om hur skolor leds och styrs.

 248. Jag ritade den här bilden, den kanske
  är obegriplig. Jag gjorde ett försök.

 249. Ni känner igen... Den här triangeln
  är kanske inte jättebra.

 250. Det kanske borde vara en ring.
  Men strunt i det.

 251. Idén är att de allra flesta skolor
  finns i ett system-

 252. -i en organisation hos en huvudman,
  där huvudmannen har flera skolor.

 253. Och därmed flera skolledare, rektorer
  eller förskoleledare. Chefer.

 254. Det är det första: Det finns
  en skolledning som leder ledningen-

 255. -som vi ibland glömmer bort.

 256. Jag tror inte att Skolkommissionen
  kommer att intressera sig för frågan.

 257. Men det är centralt.

 258. Längst ner har vi de här pedagogiska
  praktikerna. Den stora blå pilen.

 259. Pilen med styrning är den som går
  uppifrån, och kan gå ner och påverka.

 260. Den vågräta pilen ska representera-

 261. -att det finns mycket arbete som görs
  inom ramen för skolledningens arbete.

 262. Vi kan på forskarspråk
  kalla det för en metapraktik.

 263. Om kärnverksamheten
  är en pedagogisk praktik-

 264. -sysslar man alltmer i skolor
  med en metapraktik.

 265. Det är en praktik som syftar till
  att styra den andra praktiken.

 266. Den behöver utvecklas.

 267. Jag säger återigen att skolans
  uppdrag blir alltmer komplext.

 268. Därför ökar kraven på skolledare...

 269. ...men också på skolledning.

 270. Många är involverade i aktiviteter
  och processer-

 271. -som syftar till att stödja,
  styra och utveckla en verksamhet.

 272. Då menar jag... Här kommer man
  i och för sig lätt till frågan:

 273. "De är väl inte skolledare?"
  Om man frågar arbetslagsledare-

 274. -är det inte så att de ser sig, eller
  att andra ser dem, som skolledning.

 275. Formellt är de inte heller det.

 276. I de flesta andra organisationer ser
  man en arbetslagsledare på den nivån-

 277. -som en hierarkisk nivå
  mellan skolledning och...

 278. ...kunskapsarbetarna, vilka de än är.

 279. Det är ju mer det formella.

 280. Pratar man med lärare säger de att
  arbetslagsledare tar allt större...

 281. ...intryck av det
  som är ledningsuppdraget.

 282. Jag tror
  att skolledarna gärna hejar på det.

 283. De går från det som man
  inom forskningen känner väl till-

 284. -att utnämna folk till förmän,
  som det hette på verkstaden...

 285. Det är en problematik i sig,
  men man byter delvis hatt.

 286. Man blir en del av det system
  som ska leda verksamheten.

 287. Detsamma gäller förstås förstelärare,
  även om det inte var tänkt så-

 288. -när reformen introducerades. Det
  skulle mer vara de mest kompetenta.

 289. Vi ser att man hittar på aktiviteter
  ute i skolorna-

 290. -för att förstelärare
  ska utföra sitt förstelärarskap.

 291. Inte genom att vara bäst i klass-
  rummet, utan de gör saker för andra.

 292. Då är vi inne på lednings-
  och utvecklingsstyrningsaktiviteter.

 293. Som är en metapraktik, nåt som görs
  för att förbättra kärnverksamheten.

 294. Om än kanske lite långsiktigt.
  Eller långsökt, kanske nån tycker.

 295. Men det syftar
  till nån sorts kompetensutveckling.

 296. Då är det en metapraktik
  som är en del av ledningen.

 297. Skolledningen är mer
  än de formellt utnämnda ledarna.

 298. Vilket ju egentligen bara är rektorn
  eller förskolechefen.

 299. Det kanske inte är så
  att många är det på heltid.

 300. Däremot har man uppdrag
  som är att delta i ledningen.

 301. Därför tycker jag det är mer gångbart
  att prata om skolledning-

 302. -än de här olika typerna
  av ledarskap.

 303. Det gör inte det pedagogiska
  ledarskapet mindre viktigt.

 304. Det är mer att jag vill reservera det
  för det som är allra viktigast.

 305. Inte ge de ledningar dåligt samvete
  som inte hinner göra klassrumsbesök-

 306. -eller det de skulle vilja göra, när
  de sysslar med det administrativa-

 307. -det sociala eller personalarbetet
  eller vad det kan vara.

 308. Det är mer för att visa
  hur verkligheten ser ut.

 309. Man har väldigt många uppgifter.

 310. Då blir det en fråga om hur
  man organiserar det på bästa sätt.

 311. Det är en viktig ledningsuppgift.
  Hur organiserar vi ledning?

 312. Hur lär vi oss
  hur vår ledning blir bättre ledning?

 313. Att vi blir bättre ledare över tid.
  I förhållande till vår verksamhet.

 314. Det är ledningsarbete,
  men det är också...

 315. ...kollektivt lärande
  om den här verksamheten.

 316. Sen är det förstås att stödja
  och styra den verksamhet som pågår.

 317. -Jag stannar där.
  -Det blir den första diskussionen.

 318. Tio minuter vid borden.
  Efter de tio minuterna kommer ni...

 319. Vi väljer slumpmässigt ut nåt bord
  som får ställa sin fråga till Jan.

 320. Ni väljer ut nån vid bordet
  som ställer den frågan.

 321. Vilken fråga
  vill du att de diskuterar?

 322. Den här: Hur får vi till ett
  kollegialt lärande i skolledningen?

 323. Här har vi vår första frågeställare.

 324. Anette Älmdalen från Botkyrka kommun.

 325. Vi har haft lite olika perspektiv
  vid diskussionen så klart.

 326. Vi tycker att...
  Vi pratar om vem som lär av vem.

 327. Det vet man aldrig. I ett sammanhang
  där det pågår kollegialt lärande-

 328. -är det en rörlig process.
  Vi tänkte ställa frågan till dig:

 329. Ser du nån skillnad
  i att leda en organisation-

 330. -eller att leda i organisering?

 331. Nej. Det här
  med att leda i organisering...

 332. ...är det jag skulle argumentera för.
  Men det är ett krångligt uttryck.

 333. Det är inte säkert
  att folk förstår vad man menar.

 334. Det handlar om att leda
  i de processer man är i. Definitivt.

 335. Var det nåt mer i frågan
  som låg under?

 336. Vi resonerade i de banorna att
  en organisation känns mer statisk-

 337. -och ansvarsfördelande-

 338. -än att gå in i en process
  för att leda för organisering.

 339. Djupare än så... Det är intressant
  att bolla mer med begreppen möjligen.

 340. När jag säger
  att skolan är en organisation-

 341. -är det bara ett annat sätt
  att se på det än att det är en skola.

 342. Den är inte mer statisk för det.

 343. Även om många förknippar
  organisationsbegreppet med scheman.

 344. Pratar man om processer och ser
  skolan som en organiseringsprocess-

 345. -då tar vi bort den motsättningen.

 346. Jag reagerade på det du sa först,
  "vem lär av vem?".

 347. Jag undrade om det fanns
  nån underliggande fråga.

 348. Om ledningen lär av lärarna eller
  tvärtom? Man ska inte ställa frågan-

 349. -som vem som lär av vem.

 350. Utan "vem lär om vad?".

 351. Det är för mycket individfokus.

 352. Verksamheten pågår,
  det görs en massa saker.

 353. Det ska man försöka lära av och om.
  Och utveckla sin ledning.

 354. Vem som gör det,
  det pratar vi nog för mycket om.

 355. Det kommer snabbt
  på rektorsutbildningen.

 356. Att det finns specifika lärarlag
  som är svårare än andra-

 357. -att få styrning på.
  Det kanske ni känner igen?

 358. Då är det individerna som
  är problemet. Man ska inte tänka så.

 359. Man ska tänka "vad är det man gör
  i lagen som inte är funktionellt?".

 360. "Hur kan man ändra görandet,
  praktiken?"

 361. Vi får ofta svårt
  när vi försöker styra individer.

 362. -Så tänker jag.
  -Hej! Fredrik Castell, ThorenGruppen.

 363. Vi diskuterade det du pratade om
  på din föreläsning.

 364. Anser du att det är för många
  inblandade i att stödja, utveckla...

 365. ...och styra våra skolor? Du pratade
  om ett kollegialt ledarskap.

 366. Precis tvärtom. Jag säger varken
  att det är för många eller för få.

 367. Jag säger att det är fler än en.
  Jag tror det måste vara det.

 368. Vi lever med en idé att den
  store ledaren ska leda verksamheten.

 369. Det har ledarskapsforskning
  om och om igen visat-

 370. -att det finns
  ganska lite belägg för det.

 371. Min argumentation var att skolor
  består av olika ledningspraktiker-

 372. -som handlar om att göra saker som
  påverkar de pedagogiska processerna.

 373. Sen hur vi delar upp eller
  organiserar ledningsuppgifterna...

 374. Just nu kallar vi det förstelärare,
  arbetslagsledare och rektor.

 375. Det är så vi gör.

 376. Man kan göra ungefär så, men
  fylla det med väldigt olika innehåll.

 377. Man kan prata om delat ledarskap.

 378. Man kan prata om distribuerat
  ledarskap, alla möjliga såna här...

 379. ...insikter kommer från forskningen.
  Jag erbjöd inga såna alternativ.

 380. Jag pekade mer på att ledning
  är mer de aktiviteter som utförs.

 381. I dag utför ganska många dem.
  Därför ser jag skolledning-

 382. -som de som utför
  de här aktiviteterna i praktiken.

 383. Då tar vi den sista frågan
  från detta bord.

 384. -Ställ dig gärna.
  -Ja.

 385. Johan Svenonius från AcadeMedia.

 386. Jag har läst en debattartikel av dig
  där du frälste rektorsrollen-

 387. -från oket av
  att behöva vara pedagogisk ledare-

 388. -och låta det organisatoriska
  ledandet vara huvudarbetsuppgiften.

 389. Det kändes rätt skönt
  när jag läste det.

 390. -Står du kvar där?
  -Jo. Precis.

 391. Man kan nog vidga seendet och ta in
  kunskap om organisationsledning.

 392. Det blir fokusproblem när man alltid
  pratar om pedagogiskt ledarskap.

 393. Då får många dåligt samvete
  för att de inte gör klassrumsbesök.

 394. Begreppet är så förknippat
  med vissa typer av aktiviteter.

 395. Såna som forskningen visar ibland är
  viktiga och ibland kanske inte alls.

 396. Det är min poäng. Det var roligt
  att höra att du hade läst artikeln.

 397. Då ska vi avsluta detta pass-

 398. -med att tacka Jan för
  att du har bjudit in oss att fundera-

 399. -på vad ett pedagogiskt ledarskap
  kan vara. - Tack, Jan!

 400. Tack, Pia.

 401. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skolledning och det organisatoriska ledarskapet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vem är det egentligen som leder skolan? Jan Löwstedt är professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Han menar att skolans värld är allt mer komplex, vilket leder till att skolan struktureras och styrs allt mer och rektorsrollen hamnar i fokus. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Skola och samhälle, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Skolan, Skolledning, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Pedagogiskt ledarskap i förändring

Vad är det pedagogiska ledarskapet? Niclas Rönnström är utbildningschef på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Han berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna, från att betraktas som flum till att ses som nyckeln till förändringsarbete. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolledning och det organisatoriska ledarskapet

Vem är det egentligen som leder skolan? Jan Löwstedt är professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Han menar att skolans värld är allt mer komplex, vilket leder till att skolan struktureras och styrs allt mer och rektorsrollen hamnar i fokus. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolan som välfärdsagent

Vilka utmaningar står skolan och dess ledare för när det gäller att utbilda för det demokratiska samhället? Olof Johansson är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han berättar om den senaste forskningen. Vilka metoder använder sig framgångsrika rektorer av? Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ett internationellt perspektiv på skolledning

Vilken betydelse har en rektors hälsa för elevernas chanser att få en så bra skola som möjligt? Stephan Huber är professor vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Han delar med sig av internationella studier om utmaningar i pedagogiskt ledarskap och lärande, bland annat om hur stress uppkommer hos skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ledarverktyg för kunskapsutveckling

Vad händer när resultat blir ett starkt fokus i arbetet med pedagogiskt ledarskap? Guri Skedsmo är professor vid Universitetet i Oslo och vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Hon berättar om norsk forskning på samband mellan skolledarverktyg och resultatuppföljning. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Politiskt ledarskap för rektorer

Kan rektorer och skolledare lära sig något av den ideala partiledaren? Jenny Madestam är lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns Högskola. Hon berättar om sin forskning där hon och kollegorna har tittat på politiskt ledarskap för att styra skolan samt om det samma kan fungera som inspiration för rektorer och skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Synligt lärande stöttar elever

Genom att kombinera formativa strategier med digitala resurser kan undervisningen förbättras, menar språkläraren Patricia Diaz. Här berättar hon om hur hon själv jobbat praktiskt och framgångsrikt med formativ bedömning de senaste fem åren. Patricia poängterar också vikten av att skilja på bedömning och betyg och förmedla det till eleverna. Hon kommer också in på begreppet återkoppling och hur hon får eleverna att dra nytta av de återkopplade samtalen som kan ske både muntligt och digitalt. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Det förutsägbara klassrummet

Det som är bra för elever med särskilda behov är bra för alla elever. Det är mottot för Charlotta Hannerfors, rektor på Bläshammar skola i Varberg. Utifrån det organiserar hon verksamheten, med relevant fortbildning, medveten struktur i alla klassrum och schemaläggning som gör att de bäst utbildade jobbar med de svåraste barnen. Inte tvärt om, som det ofta blir. Här beskriver hon arbetet och ger konkreta exempel på hur de lyckats.