Titta

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Om UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Här hittar du föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 som hade temat pedagogiskt ledarskap i förändring. Där diskuterades hur skolledarskapet påverkas av samtidens förändringar. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring : Skolan som välfärdsagentDela
 1. Att beroende på utbildningsideologi
  och hur vi tänker om olika saker-

 2. -så förändras vår syn på rättvisa,
  vår syn på evidens.

 3. Om skolan är en organisation så måste
  man uppfylla de regler som finns-

 4. -för vad en ledare
  i en organisation gör.

 5. Man sätter löner. Då måste man veta
  vad som pågår i organisationen.

 6. Då kan man inte lyssna på rykten
  i lärarnas fikarum.

 7. Då måste man gå in och titta själv
  vad som händer i klassrummet.

 8. Hans-Åke sa då att de kan göra
  mer skada än nytta där.

 9. Men det här har citerats gång på gång
  i olika sammanhang.

 10. Det är fascinerande att när man säger
  något som sticker ut-

 11. -då citeras det.

 12. Samtidigt kan jag säga att
  den statliga utredning jag gjorde-

 13. -om rektor och styrkedjan-

 14. -den är jag också riktigt stolt för.

 15. Att vi i dag pratar om styrkedjan
  väldigt mycket.

 16. Jag har hört några säga att vi ska
  kalla den för "stödkedja" i stället.

 17. Det kan jag köpa-

 18. -men det intressanta är att frågorna
  om styrningen kommer upp på bordet.

 19. Det jag tänkte prata om i dag är
  skolan som välfärdsagent.

 20. Om utbildning och det demokratiska
  samhällets hållbarhet.

 21. Man kan vinkla det
  på många olika sätt-

 22. -och jag såg att Jenny Madestam ska
  prata om rektor och politik senare.

 23. Det är ju så att skolan är en del av
  ett demokratiskt samhälle-

 24. -och den ska förhoppningsvis
  vara med och skapa-

 25. -harmoniska, deltagande människor
  i ett samhälle.

 26. Om man då tänker så och börjar
  fundera: Vad handlar skolan om?

 27. Ja, det handlar om att eleverna
  ska lära sig saker och ting.

 28. De ska gå ut och kunna vara
  samhällsmedborgare.

 29. Tittar man då på en del saker
  kring det där-

 30. -så kan man vara lite bekymrad.

 31. Mellan 2000 och 2016 har andelen
  som uppnått kunskapskraven i skolan-

 32. -varierat mellan 75 och 78 procent
  av eleverna i årskurs 9.

 33. Variationen
  har varit mellan 75 och 78.

 34. Det har varit 78 de senaste åren,
  så det är en ganska bra siffra.

 35. Men om man vänder på det
  så betyder det-

 36. -att 1 av 5 har misslyckats i skolan.

 37. Då blir det lite tuffare.

 38. Det är 20 procent
  som inte går igenom. 1 av 5.

 39. Vilket ansvar har vi för det?

 40. För tittar man då på nästa siffra-

 41. -så har meritvärdet också ökat
  under den här perioden-

 42. -från 203 till 221.

 43. Så där har vi lyckats få
  en större ökning-

 44. -än med de här
  som inte klarar skolan.

 45. Och det där får mig att tänka ibland:
  Vad gör vi för någonting-

 46. -som inte lyckas engagera, motivera
  och få i gång processer-

 47. -där man kan komma ganska långt?

 48. För det här får effekter.
  Om man går vidare-

 49. -och tittar på arbetslivets utmaning
  så sägs det ju gå bättre för oss.

 50. Sverige lyckas bättre och bättre,
  och fler kommer ut i jobb.

 51. Samtidigt har en del svårt
  att etablera sig på marknaden.

 52. Gemensamt för de här är att de saknar
  en fullständig gymnasieutbildning.

 53. Det där stämmer ganska väl.
  Det är de som inte riktigt fixar det.

 54. Det är 1 av 5,
  kanske till och med mer än 1 av 5-

 55. -som inte klarar av det där.

 56. När Niclas bad mig göra det här-

 57. -så satt jag och sökte forsknings-
  pengar, som vi forskningsledare gör.

 58. Jag sökte på EU-nivå-

 59. -och då fick jag det här
  i början av ansökan.

 60. Man målar upp hur läget är-

 61. -men sedan målar man ju upp
  ett slut här också-

 62. -där man säger mycket om det här.
  70 miljoner européer-

 63. -kan inte läsa och skriva
  på ett adekvat sätt.

 64. Man kan ju säga: "Okej, européer."

 65. Men läser man PISA-studierna noga-

 66. -så är det det här
  som man lyfter fram också:

 67. Att andelen ungdomar som inte
  kan ta till sig skriven text ökar.

 68. Och den är sårbar.

 69. Och de här som dessutom inte
  klarar sig i Europa-

 70. -och är icke-anställda-

 71. -de tillhör gruppen
  med låg utbildning.

 72. Så det här var bakgrunden till
  varför jag valde det här temat.

 73. Vad finns bakom här,
  och vad skulle vi kunna göra?

 74. För 1 av 5 som inte går ut
  med goda betyg är ganska mycket.

 75. Tittar man på det demokratiska
  samhällets sårbarhet politiskt-

 76. -så är det här
  en väldigt stor schematisk bild.

 77. Det kommer in krav från medborgare,
  politiska partier och organisationer.

 78. Det ska också
  komma in stöd i systemet.

 79. Men det är ett intressant spel
  som pågår.

 80. I det politiska systemet tillsätter
  man utredningar och fattar beslut-

 81. -och ur det här
  kommer reformer och åtgärder.

 82. Reformer kan ofta vara sådant
  som man genomför i dag-

 83. -men det kan också vara visioner
  vi pratar om.

 84. Går man till skolan så kan vi alla
  som bor i det här landet säga-

 85. -att beslutet om att ha fria
  skolluncher var en ordentlig reform.

 86. Beslutet om fria läxböcker
  var en ordentlig reform.

 87. Men i dag?
  Vilken är den ordentliga reformen?

 88. Möjligtvis när vi införde
  den nya gymnasieskolan-

 89. -eller gjorde
  några andra förändringar.

 90. Det jag ofta ser i dag
  i politiken och i skolans värld-

 91. -är snarare åtgärder.

 92. Skolkommissionen har kommit med
  en del goda tankar-

 93. -men väldigt få konkreta reformer.

 94. Mycket ska ju utredas vidare, men
  vissa saker slår man fast är viktigt.

 95. Man visar till exempel
  tidigt i inledningen-

 96. -att vi måste ha
  bättre integrerade klasser-

 97. -och man säger
  att huvudmannen har ansvaret.

 98. Men sedan säger man att rektor har
  ansvaret att på sin skola se till-

 99. -att klasserna är väl sammansatta.

 100. Och varför gör man det?
  Jo, därför att PISA visar-

 101. -att klasser som är väl integrerade
  socialt har också bättre resultat.

 102. Man höjer resultaten
  på nationell nivå.

 103. Men frågan är:
  Är det en reform eller en åtgärd?

 104. Kanske det är en reform,
  eller en åtgärd för-

 105. -hur man ska sätta ihop klasser.

 106. Andra åtgärder
  som också kan ses som en reform är-

 107. -att vi ska tillsätta
  ett indexsystem-

 108. -där klasser i utsatta områden
  ska få mer elevpeng.

 109. Plötsligt försöker man styra,
  modellera och skruva på rattarna-

 110. -men man gör ingen större reform.

 111. Och det är intressant att läsa texten
  som skrevs fram i Skolkommissionen.

 112. Man vill väldigt mycket,
  och man hoppas väldigt mycket.

 113. När Fridolin höll tal
  så sa han att han hoppades-

 114. -att politiker skulle kunna närma sig
  skolan och Skolkommissionen-

 115. -som man närmar sig
  en del andra områden-

 116. -där man kan komma överens och
  komma fram till gemensamma beslut.

 117. Så återkopplingen på de här förslagen
  blir ju viktig att titta på.

 118. Vad är det som kommer att hända,
  och hur jobbar vi med det här?

 119. Det här politiska systemet
  kan ju också vara på kommunal nivå.

 120. Och där har Skolkommissionen
  sagt ifrån också-

 121. -genom ett av få
  lagstiftningsförslag:

 122. Nämligen att huvudmannen ska utse
  en ansvarig huvudman-

 123. -som väl i 9 fall av 10
  kommer att bli skolchefen.

 124. Alltså någon ansvarig på huvudmanna-
  nivå som tar emot och ansvarar för-

 125. -att statlig lagstiftning genomförs.

 126. Här ser man också hur öppet det är-

 127. -vem som är huvudman
  och hur svårt det är.

 128. På samma sätt så kan man säga...
  Då är jag nära Jan igen.

 129. Vad är skolan?

 130. Är skolan en organisation?

 131. Som han så fint argumenterade för.

 132. Är skolan en institution?
  Något som vi alltid har?

 133. Vi vet ungefär vad det är.
  Vi känner till vad en skola är.

 134. Och har en skola speciella regler?

 135. Det kan vi nu titta på när vi ser på
  skolor. De har inga speciella regler.

 136. De har regler
  som vilken organisation som helst.

 137. Arbetsmarknadens parter förhandlar
  då inte regeringen gör det-

 138. -och sedan följer de
  en annan lagstiftning.

 139. På ett sätt kan man säga
  att skollagstiftningen-

 140. -på något sätt är kärnan.

 141. Men runt kärnan finns
  mycket lagstiftning om byggnader-

 142. -säkerhet, vätskor och allting-

 143. -som rektor eller den som leder
  skolan ska hantera på ett bra sätt.

 144. På så sätt blir skolan
  en organisation, något större-

 145. -än bara en enhet där man utbildar.

 146. Man utbildar
  under vissa speciella regler.

 147. Då tänkte jag gå över
  och titta lite närmare på-

 148. -någon sorts pedagogiskt ledarskap.

 149. Vad är skolledarens utmaningar?

 150. Och det här har jag sett många gånger
  i rektorsutbildningssammanhang.

 151. När man frågar dem:
  "Hur ser normsystemet ut?"

 152. "Hur ser kulturen ut? Hur ser
  värderingarna ut på er skola?"

 153. Då får man ofta veta-

 154. -att individuella värden och normer
  dominerar.

 155. Det här leder till att kollektivt
  lärande, kollektiva förväntningar-

 156. -det blir svagt.

 157. Så ju starkare
  individens värderingssystem är-

 158. -och ju starkare man hävdar
  det egna värdesystemet-

 159. -desto svagare blir
  de kollektiva förväntningarna.

 160. Det innebär också
  i väldigt många fall-

 161. -oklarheter för ansvarighet.

 162. När OSD var här så var några
  av forskarna bekanta till mig.

 163. En av dem,
  som jag träffade ute på staden-

 164. -började prata om
  att de hade besökt tio skolor.

 165. På alla skolorna hade de frågat:
  "Vem är ansvarig?"

 166. Eller på engelska:
  "Vem är 'accountable'?"

 167. Och de hade fått
  väldigt avvikande svar.

 168. Ingen tog det riktiga ansvaret.

 169. Är det lärarna som är "accountable"?
  Är det rektor?

 170. Är det arbetslagsledarna?
  Var ligger det ansvaret?

 171. De menade också på att om det här
  inte fungerar som det ska-

 172. -då får vi också oklara metoder
  för den interna ansvarigheten.

 173. Vem är ansvarig?
  Hur tänker vi kring ansvar?

 174. När stöttar vi på olika sätt?

 175. Och blir vi upprörda
  om vi inte får positiva utlåtanden?

 176. När förra PISA-studien kom så gjorde
  vi en studie i ett antal kommuner.

 177. Och då var Finland i topp
  och Sverige i botten.

 178. Tidningarna var fulla av reportage om
  hur bra det var i Finland.

 179. Då gjorde vi en studie där vi frågade
  vad en framgångsrik skola var.

 180. Vad som var en effektiv skola.

 181. Vi frågade alltså
  skolchefer, politiker, rektorer.

 182. Det som förvånade oss då var-

 183. -att ingen refererade till Finland
  i sina svar.

 184. Ingen refererade till Finland
  i sina svar.

 185. Man besvarade frågorna
  utifrån en lokal situation.

 186. Man svarade utifrån
  den lokala situation man hade själv.

 187. Då kan man ställa sig frågan:

 188. Hur jobbar man då med
  att ta till sig omvärlden?

 189. Vi pratar mycket om
  att vi är en globaliserad värld.

 190. Men det här är svårt för oss.

 191. Richard Elmore, som jag har läst
  och citerar här lite grann-

 192. -han säger då så här om det här.

 193. Skolledares relation
  till "accountability".

 194. Om skolledaren tar ett individuellt
  ansvar och kan och gör...

 195. Man tar helt enkelt de normer
  och värderingar man behöver ha.

 196. Man jobbar med dem och visar upp
  ganska tydligt hur det ser ut.

 197. Då skapar man de här kollektiva
  normerna och kollektiva värderingar.

 198. När jag frågar mina studenter
  "Har ni kollektiva värderingar?"-

 199. -så säger de oftast: "Nej, men vi har
  starka individuella värderingar."

 200. Kan man skapa kollektiva värderingar-

 201. -och en kultur
  som är kollektiv och stödjande?

 202. Om vi lyckas med det, då skapar vi
  också kollektiva förväntningar.

 203. Att gruppen förväntar sig
  att kollegorna gör bra resultat-

 204. -och att vi får bra resultat
  vid utvärderingar och så vidare.

 205. Det Elmore fortsätter att prata om
  i den här artikeln...

 206. Han pratar om "alignment",
  att saker och ting är i linje.

 207. Om vi inte lyckas skapa "alignment"
  mellan de värderingar och normer-

 208. -som ska styra skolan och lyckas få
  kollektivet att tänka så-

 209. -då blir det svårt att jobba med det
  som kan kallas "accountability".

 210. Vi kommer inte att se riktigt
  var ansvarigheten ligger.

 211. Han är rätt intressant,
  den här mannen.

 212. Han är en av
  de här Harvard-professorerna-

 213. -som åker runt i världen
  och diskuterar.

 214. Och jag tror att han har kommit på
  någonting här. Det handlar inte om-

 215. -att ha flera stora,
  individuella, starka personer.

 216. Det handlar om:
  Vad kan vi göra tillsammans?

 217. Vad kan vi utmana för
  värderingssystem och normer?

 218. Hur bygger vi en kultur som leder
  till kollektiva förväntningar på-

 219. -att vi ska göra ett bra jobb?

 220. Ett annat sätt att titta på det här
  är att fundera på kunskapsområden-

 221. -som skolans organisation.

 222. Och här kan man då säga-

 223. -att det finns mycket
  som man kan säga är direkt skola.

 224. De gröna fälten är mer det
  som är direkt skola.

 225. Men ju mer jag har jobbat
  med huvudmän och lärare-

 226. -så inser jag
  de blå fältens betydelse.

 227. De politiker vi har
  har lite olika ideologier.

 228. De står för lite olika värden.

 229. Pratar man om rättvisa
  på höger- och vänsterkanten-

 230. -så är det två helt olika saker.

 231. När man har olika utbildnings-
  ideologier, är det samma sak där?

 232. Att beroende på utbildningsideologi
  och hur vi tänker om olika saker-

 233. -så förändras vår syn på rättvisa,
  vår syn på evidens.

 234. Vi pratar ofta om
  evidensbaserat i dag.

 235. Men evidens för vad?

 236. Och hur kan man få till
  det här med evidensbaserat?

 237. Vi pratar om att skolan ska bygga på
  vetenskaplig grund.

 238. Vad menar vi med det?
  Hur syns det i vår verksamhet?

 239. Vilken utbildningsideologi
  ligger bakom det?

 240. Vad är skillnaden mellan vetenskaplig
  grund och beprövad erfarenhet?

 241. Jan Myr... Nej, inte Jan.
  Gunnar Myrdal, den gamle professorn-

 242. -sa för många år sedan i en bok-

 243. -att vetenskap
  är systematiserat sunt förnuft.

 244. Och det är möjligt
  att det är det det är-

 245. -men på något sätt
  kan det ändå utmanas och prövas.

 246. Jag menar då att bortsett från
  att lagar och policy styr-

 247. -och att praktiken, erfarenheter,
  teorier och modeller-

 248. -och forskning och analyser styr-

 249. -så styr också ideologierna, både de
  politiska och de utbildningsmässiga.

 250. Då blir det intressant
  att fundera på:

 251. Vilket förhållande har rektorer
  till teori och praktik?

 252. Vilket förhållande har skolchefer
  och huvudmän till teori och praktik?

 253. Vilka pedagogiska teorier och metoder
  använder rektor?

 254. Och vilka rektorer
  blir framgångsrika?

 255. Jag skrev för många år sedan
  en artikel om det här-

 256. -där jag påpekade
  att jag hörde alldeles för ofta-

 257. -att rektor hade ett praktiskt jobb.

 258. Man kan inte ha ett praktiskt jobb
  om man leder högt utbildad personal.

 259. Man bör leda
  med teorier och modeller-

 260. -och ha en relation till dessa
  på det område man jobbar med.

 261. Och det här tror jag är viktigt
  att fundera på.

 262. Jag tänkte avsluta med
  att jobba med några metaforer.

 263. Idén till det här fick jag-

 264. -när vi skulle fundera på vad utsatta
  eller lågpresterande skolor var.

 265. Det finns ett begrepp
  som heter "turn around schools".

 266. Jag har låtit en bil illustrera det.

 267. Det var den risigaste bil jag
  hittade. Rostig, inga snygga fälgar-

 268. -bakluckan går inte att få igen
  och så vidare.

 269. Inte ett riktigt vrak, men nästan.

 270. Och hur kan man tänka
  med utsatta, lågpresterande skolor?

 271. När vi tittar på sådana
  och läser om dem i forskningen-

 272. -då hamnar vi här.

 273. Och det här är tufft.
  Förändringar och byte av ledning.

 274. En skola som underpresterar
  år efter år-

 275. -kan den förändras?

 276. Eller måste man göra
  ganska kraftiga ingrepp i den?

 277. Vilka förändringar i personal- och
  bemanningsstrukturer måste man göra?

 278. Vilka förändringar
  i skolans kultur och policy...

 279. ...program,
  processer och strukturer...

 280. ...metoder, undervisning
  och föräldrarnas involvering?

 281. Läser man litteraturen
  och följer forskare-

 282. -som forskat på turn around-skolor så
  finns det ingen substans kvar i dem.

 283. De är skolor. Verksamhet pågår.
  De jobbar inte bra på olika sätt.

 284. Då säger de: "Jo, vi kan vända dem
  så länge processen pågår."

 285. "Men sedan är risken väldigt uppenbar
  att de faller tillbaka."

 286. Så det är kanske den största
  utmaningen för skolsamhället:

 287. Att identifiera de här skolorna-

 288. -som är icke-utvecklingsbara, men att
  vi ändå tar tag i dem och försöker.

 289. Men man ska vara medveten om
  att det är krafttag som gäller.

 290. Sedan var jag på Kuba
  för ett år sedan.

 291. Då blev jag imponerad av de här.

 292. Den bilen är inte från Kuba, men
  det är den typ av bilar som är där-

 293. -och som rullar sedan länge.

 294. De går att rusta.

 295. Och vad är gemensamt för
  de här bilarna som ungdomarna rustar?

 296. Jo, det finns lite substans kvar.
  Växellådan kanske finns kvar.

 297. Motorn kanske går
  om man byter lite kannringar i den.

 298. Det är rätt mycket substans kvar.

 299. Dem har jag illustrerat med den här
  och kallar för "förbättringsskolor".

 300. Och i de här förbättringsskolorna-

 301. -där föreligger
  tillräcklig substans och kunnande.

 302. Där föreligger
  en vilja att ändra verksamheten-

 303. -en tilltro till eleverna,
  en tilltro till kollegor-

 304. -en utvecklingsbar
  ledningsorganisation-

 305. -och en vilja att söka hjälp
  i olika sammanhang.

 306. Ni ser att det jag har skrivit upp
  här är helt andra saker.

 307. Det finns ganska många
  sådana här skolor-

 308. -och när man studerar dem och läser
  vad Skolinspektionen skrivit om dem-

 309. -så är det vissa saker
  som kommer igen.

 310. Det som kommer igen
  i nästan varenda skola-

 311. -det är att det systematiska
  kvalitetsarbetet inte fungerar.

 312. Och då kan man fråga sig:
  Varför fungerar inte-

 313. -en sådan administrativ rutin
  eller en sådan kvalitetsrutin?

 314. Och jag tror
  att det har att göra med-

 315. -det här kollektiva förtroendet,
  den kollektiva framtidsbilden.

 316. Om man noga läser direktiven
  till systematiskt kvalitetsarbete-

 317. -så handlar det ju om
  att skapa något nytt.

 318. Att analysera verksamheten,
  att komma fram med åtgärder-

 319. -som ska förbättra.

 320. Det här är ingen kontroll,
  egentligen.

 321. Det är en kontroll av
  att vi vill förbättra vår verksamhet-

 322. -men det är ingen kontroll
  som den gamla kvalitetsredovisningen.

 323. Det här är mer ett systematiskt
  pågående kvalitetsarbete.

 324. Och jag tror att det är viktigt
  att man funderar på de sakerna-

 325. -i de här sammanhangen.

 326. Nu reser sig Niclas upp.
  Då har jag tre minuter kvar.

 327. I den internationella forskningen
  om framgångsrika rektorer-

 328. -så är det mängder av saker
  man lyfter fram.

 329. Men det som jag har satt först här
  och som är bland det viktigaste-

 330. -det är att rektor
  har kontroll över sin tid.

 331. Att man tar kontroll över tiden.

 332. Nu vet vi att Björn Åstrand
  ska lösa det här åt er.

 333. Han skriver på en utredning och ska
  lägga ett delförslag den 1 juli-

 334. -där han ska titta på
  rektorernas arbetstider och arbete.

 335. Och så fick vi rapporter
  från Lärarförbundet i går-

 336. -om hur svårt det är. På något sätt
  så är det mängder av saker.

 337. Jag var med i ett projekt
  där vi tog fram sådant här.

 338. Då satt jag i publiken och lyssnade
  på en av våra ledare i projektet:

 339. Professor Christopher Day.

 340. Och han pratade välvilligt
  om allt det här.

 341. På frågestunden sa jag: "Chris,
  kan en rektor göra allt det här?"

 342. Han blängde på mig
  och tog andra frågor.

 343. Sedan sa han på slutet: "Nej, det är
  nog svårt, men det är ett måste."

 344. Och det är väl där någonstans vi är.
  Att det är svårt att fixa det här.

 345. Men ingen av de här arbetsuppgifterna
  är icke-viktig.

 346. Ja.

 347. -Då får du avbryta mig.
  -Då gör jag ett kort inspel.

 348. Vi har gjort det förr,
  vi ska göra det igen.

 349. Vi ska övergå från ditt bidrag
  till samtal i grupperna.

 350. Vad har du valt för fråga, Olof?

 351. Jag har valt en mycket enkel fråga
  som ni säkert kan svara på.

 352. -Har du lust att berätta om den?
  -Vi gjorde...

 353. ...en studie av betygssättning...

 354. ...och rektorers roll
  i betygssättningsprocesser.

 355. Då pratade vi om
  en mängd olika saker-

 356. -och då lyfte han det här med oss.

 357. Och jag kan säga att jag höll
  en föredragning på SNS-

 358. -för ganska precis ett år sedan.
  Nej, ett halvår sedan.

 359. Och jag gav dem samma fråga.

 360. När de hade pratat färdigt sa jag:
  "Jag har hört vad ni har pratat om."

 361. "Jag ska inte be er upprepa det. Jag
  ska berätta vad han sa." Lycka till.

 362. Olof har säkert väckt många tankar
  vi kan diskutera, bl.a. Olofs fråga.

 363. Om 10 minuter kommer vi tillbaks-

 364. -och så kommer vi och kollar vilken
  fråga ni reser tillbaks till Olof.

 365. Vi har en fråga
  av socioekonomisk karaktär.

 366. -Ska du stå upp?
  -Tackar, tackar.

 367. Marit Persson,
  Komvuxverksamhet i Järfälla.

 368. Jag tror att den här rektorn tänker-

 369. -att det är på grund av
  den socioekonomiska bakgrunden.

 370. Vi märker det i vår verksamhet
  där vi har elever-

 371. -som misslyckats i grundskolan
  och på ungdomsgymnasiet.

 372. Vi får höra
  att man har haft tankar kring-

 373. -att de inte ser ut
  att kunna nå ett högre betyg-

 374. -och de kan vara
  helt briljanta i sina ämnen.

 375. Vår fråga blir: Hur ska man arbeta
  för att komma förbi den här fördomen-

 376. -att vissa inte kan nå
  hela betygsskalan?

 377. Ja... Oj, vad högt det var.

 378. Den här rektorn...

 379. ...sa inte det du föreslog.

 380. Han sa: "De kan inte läsa."

 381. Han markerade att de hade läs-
  och skrivsvårigheter som var grava.

 382. Sedan var det givetvis så att det var
  ett socialt utsatt område.

 383. Det var många invandrare. Det var
  hela den paletten av saker.

 384. Men det som fick mig att känna styrka
  i hans sätt att leda var-

 385. -att han tog
  ett pedagogiskt argument.

 386. "De kan inte få högre betyg
  då de har brister"-

 387. -"i något som inte jag kan ge dem."
  Och det här är ett jätteproblem.

 388. Jag samtalade förra veckan med
  förvaltningsledning och rektorer-

 389. -om ett antal pojkar som
  har tagit sig igenom årskurs 1-6.

 390. De har inga betyg
  över huvud taget-

 391. -men det är inte på något sätt så
  att de bör placeras i specialgrupper.

 392. De fungerar på gymnastiklektionen,
  teckningslektionen-

 393. -och musiklektioner, men de brister
  så mycket i sin kunskapsuppbyggnad-

 394. -att de inte fungerar i klass.

 395. Och det är väl där din fråga
  ligger också? Vad gör man med dem?

 396. Och jag har inget bra svar.

 397. Det vi gjorde i den kommunen
  var att vi sa-

 398. -att man kanske skulle försöka göra
  en liten klass.

 399. En liten klass med 2-4 elever-

 400. -där man försökte få ett samtal
  med de pojkarna runt ett bord-

 401. -och få dem att klara sig vidare.
  Men det är jättesvårt.

 402. Ja, jag har inget bra svar.
  Jag blir bara förtvivlad när jag ser-

 403. -att vi inte lyckas engagera
  under skolgången.

 404. Jag bodde i ett bostadsområde i Umeå.
  När jag gick upp till universitetet-

 405. -gick jag förbi ett dagis,
  en förskola och ett gymnasium.

 406. När jag gick förbi dagis hoppade
  och busade ungdomarna i snödrivan.

 407. De som gick de första årskurserna
  skrattade och hade roligt.

 408. Sedan när man mötte gymnasieeleverna
  så var det alldeles tyst.

 409. Vi tappar något av glädjen och lusten
  att lära någonstans på vägen.

 410. Hur gör vi? Det är viktigt. Speciellt
  om vi ska prata elevhälsa nästa år.

 411. Det här är ju en del av de nya
  uppdragen som elevhälsan har fått.

 412. Det ska gå att vara förnöjsam
  hela utbildningen.

 413. Ja.

 414. Då tar vi en avslutande fråga
  på ett annat tema.

 415. Marie Burman från Futuraskolan.

 416. Du pratade om ansvar och
  "accountability and alignment"-

 417. -och det stora ansvaret rektor har.

 418. Hur ser du på delegering
  inom skolan som institution?

 419. Där delar jag Jans uppfattning. Vi
  har en ansvarig ledare, en rektor.

 420. Och det står i lagtexten.
  Men i lagtexten står också-

 421. -att vi kan samarbeta
  eller att vi kan ge ansvarighet-

 422. -till personer som kan utföra det här
  på ett bra sätt.

 423. Det är då delegering, och så kallar
  vi det "distribuerat ledarskap".

 424. Delat ledarskap har vi också.

 425. Och det är väl det enda som jag menar
  är tveksamt utifrån lagstiftningen.

 426. Någon ska vara ansvarig.
  Det har lagstiftaren bestämt.

 427. Sedan kan man på skolan-

 428. -dela ansvaret på olika sätt, men
  ytterst måste någon vara ansvarig.

 429. Men de här termerna är bra, och de
  leder till att vi försöker beskriva-

 430. -hur det faktiskt är. För
  på många skolor delas ledarskapet.

 431. När jag pratar till kursgrupper
  som slutar brukar jag säga:

 432. "En av era viktigaste uppgifter är
  att skapa en egen inre organisation"-

 433. -"och att skapa
  en ledningsgrupp runt omkring er."

 434. "Skolchefen har en ledningsgrupp."

 435. "Varför ska inte ni som rektorer
  ha det?"

 436. "Ni måste dela på ansvaret
  och uppgifterna."

 437. Jag lärde mig mycket av en intervju
  vi gjorde med en gymnasierektor-

 438. -för många herrans år sedan.

 439. Vi hade bett att få två timmar.
  Han bjöd på lunch-

 440. -och satt med oss hela eftermiddagen,
  och vi pratade om hans skola.

 441. Vi kom tillbaka fyra veckor senare
  och träffade hans ledningsgrupp.

 442. De var vänliga
  och pratade med oss och så.

 443. Och så illustrerade de någonting
  som jag frågade rektor om sedan.

 444. Rektor hade berättat om
  ett bråk de haft.

 445. De hade lyft pengar
  från Humanistiska institutionen-

 446. -in i Tekniska, för de skulle köpa
  nya, dyra maskiner.

 447. Vid mötet ställde jag frågan:

 448. "Hur gör ni om en sektor har mycket
  pengar över? Går de att flytta?"

 449. Det blev tyst.
  Sedan sa killen från Humanistiska:

 450. "Jo, det har vi varit med om,
  och nu ska vi få tillbaks pengarna."

 451. Och så sa han:
  "Det var absolut inga problem."

 452. "Vi gjorde det hur lätt som helst."

 453. Och rektor hade beskrivit det som
  att de höll på att riva hela skolan.

 454. Så jag frågade rektor
  efter intervjun:

 455. "Vem har ljugit oss rakt i ansiktet?
  Dina studierektorer eller du?"

 456. Han sa:
  "Studierektorerna skyddade mig."

 457. Så de tog skyddet, och de var starka.
  Gruppen var stark.

 458. De beskrev sin ledningsgrupp så här:

 459. "Ingen kommer ut härifrån
  innan vi skickar ut vit rök."

 460. De beskrev det som ett påveval.

 461. Det där är intressant att fundera på.
  Hur stark ska ledningsgruppen vara?

 462. Är man stark som ledningsgrupp
  så kan man göra en hel del saker-

 463. -som behövs i en skola.

 464. Då får vi stoppa där.
  Olof, ska vi repetera?

 465. Vad var svaret på den där frågan?

 466. Ja, hans förklaring...
  Han använde utbildningsargument.

 467. "Vi har inte lyckats lära dem läsa."
  Det var hans argument.

 468. Sedan lade han till
  att det finns andra frågor-

 469. -men det pedagogiska argumentet är:
  "Vi har inte lyckats lära dem läsa."

 470. Olof Johansson. Tack så mycket.

 471. Textning: J. Lidberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skolan som välfärdsagent

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka utmaningar står skolan och dess ledare för när det gäller att utbilda för det demokratiska samhället? Olof Johansson är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han berättar om den senaste forskningen. Vilka metoder använder sig framgångsrika rektorer av? Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Pedagogisk metodik, Rektorer, Skolan, Skolledare, Skolledning, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Pedagogiskt ledarskap i förändring

Vad är det pedagogiska ledarskapet? Niclas Rönnström är utbildningschef på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Han berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna, från att betraktas som flum till att ses som nyckeln till förändringsarbete. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolledning och det organisatoriska ledarskapet

Vem är det egentligen som leder skolan? Jan Löwstedt är professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Han menar att skolans värld är allt mer komplex, vilket leder till att skolan struktureras och styrs allt mer och rektorsrollen hamnar i fokus. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolan som välfärdsagent

Vilka utmaningar står skolan och dess ledare för när det gäller att utbilda för det demokratiska samhället? Olof Johansson är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han berättar om den senaste forskningen. Vilka metoder använder sig framgångsrika rektorer av? Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ett internationellt perspektiv på skolledning

Vilken betydelse har en rektors hälsa för elevernas chanser att få en så bra skola som möjligt? Stephan Huber är professor vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Han delar med sig av internationella studier om utmaningar i pedagogiskt ledarskap och lärande, bland annat om hur stress uppkommer hos skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ledarverktyg för kunskapsutveckling

Vad händer när resultat blir ett starkt fokus i arbetet med pedagogiskt ledarskap? Guri Skedsmo är professor vid Universitetet i Oslo och vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Hon berättar om norsk forskning på samband mellan skolledarverktyg och resultatuppföljning. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Politiskt ledarskap för rektorer

Kan rektorer och skolledare lära sig något av den ideala partiledaren? Jenny Madestam är lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns Högskola. Hon berättar om sin forskning där hon och kollegorna har tittat på politiskt ledarskap för att styra skolan samt om det samma kan fungera som inspiration för rektorer och skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Har det blivit omodernt med moderna språk?

De stora moderna språken tyska, franska och spanska får allt svårare att locka till sig både lärare och elever i skolan. Vad beror den här dalande populariteten på? Vilka förklaringar kan man hitta om man lyfter blicken från skolan och ser på hur språk värderas i det omgivande samhället? Och om färre nu lär sig tyska, franska och spanska - vad spelar det egentligen för roll?