Titta

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Om UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Här hittar du föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 som hade temat pedagogiskt ledarskap i förändring. Där diskuterades hur skolledarskapet påverkas av samtidens förändringar. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring : Ett internationellt perspektiv på skolledningDela
 1. Vad gör ni för att främja
  er och personalens hälsa?

 2. Och vad gör ni
  för att främja elevernas hälsa i skolan?

 3. Det är så kul att delta i er konferens
  och se så många trevliga ansikten.

 4. Det är fantastiskt, men det är mindre
  kul att behöva tala direkt efter lunch.

 5. En del av er ser lite trötta ut.

 6. Eftersom jag ska prata om
  skolledarskap och hälsa-

 7. -skulle det egentligen passa bättre
  att promenera ute i solskenet.

 8. Tyvärr måste ni sitta här och lyssna
  på mig, men jag hoppas att det är okej.

 9. När jag inbjöds att tala här
  fick jag veta att ni diskuterar-

 10. -pedagogiskt ledarskap, vad det
  innebär, vad ni gör och så vidare.

 11. Först tänkte jag prata om barn
  och ungdomar och vad vi vet om dem.

 12. Jag håller i en ungdomsstudie
  i Schweiz.

 13. Vi samlar in data
  från 40 000 19-åringar var tredje år.

 14. Därför vet vi ganska mycket
  om barn och deras utveckling.

 15. Men nu ombads jag
  att prata om ledarskap.

 16. Ni ska få lite bakgrundsinformation
  om vad vi gör på mitt institut.

 17. Jag ska tala om ledarskapsmetoder
  samt ledarskap och hälsa.

 18. Jag är tysk och arbetar i Schweiz och
  Österrike, så jag kommer att prata om-

 19. -de utmaningar som vi stod inför för
  ett par år sen och dem vi står inför nu.

 20. När det gäller bakgrunden så är det
  här vårt pågående forskningsprojekt.

 21. Som ni ser så rör större delen
  av forskningen er, d.v.s. skolledare.

 22. Kan vi mäta framgång?

 23. Går din framgång att mäta, och är det
  rättvist att jämföra den med hennes?

 24. Måste vi kontextualisera?
  Bör vi ta med kontexten i beräkningen?

 25. Vi har ett projekt ihop med Guri
  som ska prata efter mig.

 26. I Berlin utförs mätningar
  som identifierar lågpresterande skolor-

 27. -utifrån skolinspektionens data
  samt elevnärvarodata.

 28. Vi arbetar med skolor
  som inte når upp till kraven.

 29. Bör vi bedöma dem på samma sätt
  som vi bedömer prisvinnande skolor?

 30. Skolor som vunnit innovationspriser.

 31. Skolledningen fungerar tämligen olika
  i de här olika skolorna.

 32. Ibland är den nedåtgående spiralen
  deras fel.

 33. Ibland arbetar de hårt för att skapa
  förändring men misslyckas ändå.

 34. Det är så många aspekter
  som spelar in, utöver själva ledningen.

 35. Därför intresserar vi oss även för
  organisationsutveckling med mera.

 36. Vartannat år håller vi en konferens,
  och ämnet för dessa konferenser...

 37. Det ligger informationsblad på borden.
  700 personer har redan anmält sig.

 38. Vi har tagit emot cirka 800 personer
  från 50 länder de senaste åren.

 39. Vi ska prata om framtidens skola
  och de utmaningar som vi står inför.

 40. Invandring, heldagsskolor och ny
  teknik är några av dessa utmaningar.

 41. Vi har 50 platser kvar,
  och det kommer alltid några svenskar.

 42. Guri och jag brukar sjunga för dem
  som fyller år under konferensen.

 43. Hemsidan har en litteraturlista, och ni
  kan få min Power Point-presentation.

 44. Om ni skickar ett mejl till den här
  adressen, utan att skriva nåt i det-

 45. -så kan ni få mina Power Point-bilder.

 46. Det är alltså ppp-se@EduLead.net.
  Ni har adressen där.

 47. Vi börjar med ledarskapsutövning.

 48. Jag vet inte hur det ser ut i Sverige,
  men jag tror att ni har det väldigt bra.

 49. I Schweiz, Tyskland och Österrike
  har vi en hel del utmaningar.

 50. En utmaning
  som många rektorer står inför-

 51. -är att sätta sig in i vad
  den nya tidens utbildning innebär.

 52. Vad har tekniken för inverkan
  när det gäller mjukvara och hårdvara?

 53. Och hur fungerar
  den individualiserade skolgången?

 54. Redan på 80-talet diskuterade vi
  programmerad inlärning.

 55. Kan tekniken hjälpa oss?

 56. Vi står även inför utmaningen med
  elever som kan mer än sina lärare.

 57. De har tillgång till internet, och
  det finns många inlärningsplattformar.

 58. Hur kan vi dra nytta av de olika
  inlärningsmöjligheter som finns?

 59. En annan utmaning,
  som jag redan har nämnt är...

 60. Tyskland tog emot två miljoner
  invandrare för två år sen.

 61. Det har förändrat skolornas
  och skolledningarnas arbete en hel del.

 62. Men det ser inte likadant ut överallt.

 63. På grund av politiska skillnader-

 64. -tog vissa skolor emot många
  invandrare och andra inga alls.

 65. Invandrare från vissa länder
  hamnade i vissa regioner.

 66. Vi utförde 800 intervjuer med lärare
  och rektorer i februari och mars.

 67. En rektor sa: "Jag saknar vägledning.
  Jag var helt oförberedd på det här."

 68. "Min skola har förändrats på kort tid"-

 69. -"från en välfungerande skola
  till 'den marockanska skolan'."

 70. När det kom många barn från Marocko
  tog vissa föräldrar sina barn ur skolan.

 71. Elevsammansättningen förändrades-

 72. -och rektorn var osäker på vad
  som pågick och saknade stöd.

 73. Det här påverkade även personalen,
  eftersom flera lärare ville byta skola.

 74. Det har varit turbulent i skolan, och
  det är förstås kopplat till ledarskap-

 75. -när det gäller exempelvis
  personalfrågor och ledarskapsroller.

 76. Vad hade den här rektorn för visioner?
  Hon hade inga. Allt skedde för snabbt.

 77. Det är svårt för en skola att återfå
  sin prestige efter en sån här process.

 78. Den sortens utmaningar har vi haft.

 79. Vad syftar vi i de tysktalande
  länderna på när vi talar om kvalitet?

 80. Vad syftar ni på här
  när ni talar om utbildningskvalitet?

 81. Vad innebär det att förbättra kvaliteten
  på utbildningen för samtliga barn?

 82. Handlar det om prestationer
  eller om elevbedömningar?

 83. Handlar det om sociala aspekter, eller
  om den organisatoriska kvaliteten?

 84. Vi är i alla fall överens om att
  ledarskapet påverkar kvaliteten.

 85. Ni har alla ansvar för kvaliteten.
  Vad den består i fastställer ni själva.

 86. Eller så fastställs det åt er,
  antingen explicit eller implicit.

 87. Jag är övertygad om att ni har
  många experter på era skolor.

 88. Ni driver inte skolorna på egen hand.
  Ni har många duktiga medarbetare.

 89. Lärare, pedagoger, socialarbetare
  och så vidare.

 90. Ert samarbete gagnar eleverna.
  Jag anser... Funkar den här?

 91. En väg till förbättrad kvalitet är
  att de här personerna samarbetar.

 92. I Berlin och Nordrhein-Westfalen
  fungerar inte alltid det här samarbetet.

 93. Lärarna, olika ämnesgrupper och
  övriga pedagoger samarbetar inte.

 94. Det är viktigt att de samarbetar.

 95. Eller så har man årsgrupper
  varav vissa fungerar och andra inte-

 96. -och de delar inte med sig
  av sina erfarenheter.

 97. Nåt som jag är väldigt intresserad av
  är hälsa. Är hälsa en del av kvaliteten?

 98. Eller är den en följd av
  den organisatoriska kvaliteten?

 99. På skolor som har misslyckats
  har man väldigt dålig hälsa.

 100. Folk är missnöjda, känslomässigt
  utmattade och utbrända.

 101. Vi antar att hälsan är god
  på lyckade skolor-

 102. -men det stämmer inte alltid.

 103. Personalen har nämligen arbetat
  så hårt att de känner sig utmattade.

 104. Ett gott ledarskap innebär att man
  inbjuder till och gynnar samarbete-

 105. -och det går inte att få till
  ett gott samarbete utan ledarskap.

 106. Vi har gjort en social nätverksanalys.

 107. Vi frågade ett antal personer som
  samarbetade vilka som stöttade dem.

 108. Läget förändrades på ett år.

 109. I början var det många som var
  beroende av en och samma person.

 110. Efter ett tag hade folk skaffat sig
  nätverk med ett flertal knutpunkter.

 111. Vi genomförde den här forskningen
  för att ta reda på-

 112. -vad det beror på att den här sortens
  nätverk utvecklas och förbättras.

 113. Analysen visar att ledaren,
  projektledaren, spelar en viktig roll-

 114. -vilken sorts samarbete
  det än rör sig om.

 115. En annan viktig upptäckt är att ledaren-

 116. -skapar emotionell lättnad
  inom nätverket.

 117. Samarbete minskar aldrig arbetstiden,
  tvärtemot vad vi brukar bli lovade.

 118. Arbetstiden ökar alltid,
  men man känner sig inte så ensam.

 119. Man delar med sig av sina perspektiv.

 120. På så sätt förbättras kvaliteten,
  men arbetstiden minskar inte.

 121. Jag vill även prata om kvalitet och
  hälsa. Åtminstone på skolledningsnivå.

 122. Om man tittar på litteraturen...
  Alla vet ju vem John Hattie är.

 123. Hattie pratar mycket om skolledarskap,
  såväl explicit som implicit-

 124. -trots att det inte är
  hans forskningsområde.

 125. Han menar att skolledarskapet bidrar
  till elevernas kognitiva resultat-

 126. -i och med den påverkan de har
  på lärarnas arbete.

 127. Olika elevegenskaper utgör förstås den
  främsta förklaringen till avvikelserna-

 128. -men rektorerna och skolan som
  organisation har en indirekt inverkan.

 129. En viktig indirekt inverkan.

 130. Har utbildningsfokuserade rektorer
  störst påverkan?

 131. Eller turnaround-rektorer?

 132. Hur ser det ut i Sverige? Det kan
  föreligga stora kulturella skillnader.

 133. Vi utförde en metaanalys av vad
  skickliga rektorer har gemensamt.

 134. Här är vår lista.

 135. Det främsta resultatet,
  jag kommer inte att gå igenom allihop-

 136. -är att rektorer måste kunna hantera
  stress och komplikationer.

 137. Er tid räcker inte till för att uträtta
  allt som ni bör och kan göra.

 138. Jag skulle vilja hävda att
  kompetenta, framgångsrika rektorer-

 139. -reflekterar över sin arbetskontext.

 140. Vilka är de främsta utmaningarna?

 141. Vissa av er är väldigt lyckligt lottade.

 142. Det kanske är den här gruppen.
  Eller så sitter ni utspridda.

 143. Ni är lyckligt lottade.
  Ni upplever att ert arbete är lätt.

 144. Allt är kanske inte lätt, men ni
  passar in i den sociala dynamiken.

 145. Ni kanske ser er som framgångsrika,
  men det kanske bara beror på miljön.

 146. Ni som är mindre lyckligt lottade
  kanske inte passar in i era skolor.

 147. Ni är kompetenta, men ni hade otur-

 148. -och ni hamnade i ett sammanhang
  där ni inte passade in.

 149. Man vill förbättra det som inte funkar,
  men ibland är man beroende av miljön-

 150. -och om ni saknar stöd
  ökar påfrestningarna och stressen.

 151. Jag ska tala mer om det senare.

 152. När det gäller
  vilken kompetens ni bör ha-

 153. -anser jag att ni bör vara
  experter på inlärningsprocesser.

 154. Det finns duktiga rektorer
  som inte är lärare-

 155. -men då omger de sig av personer
  som är duktiga på inlärningsprocesser.

 156. Dessutom bör man vara expert
  på undervisning och didaktik.

 157. Man kan inte vara expert på allt,
  men man behöver en viss insikt.

 158. Man kan hålla i genomgångar själv, ge
  feedback och diskutera undervisning-

 159. -eller så stöttar man dem som gör det.

 160. Vissa klarar sig
  utan att kunna nåt om undervisning.

 161. De är bättre rektorer än de är lärare.

 162. En rektor behöver inte vara
  en duktig lärare.

 163. Ibland förlorar man en bra lärare
  utan att vinna en bra rektor.

 164. Men det är ändå väldigt viktigt,
  eftersom det är det skolan handlar om.

 165. Vi finns inte där för lärarnas skull,
  utan för barnens och ungdomarnas.

 166. Lärande och undervisning
  är alltså väldigt viktigt.

 167. I egenskap av tysk
  talar jag gärna om Bildung.

 168. Vad heter det på svenska? Bildning?

 169. Det handlar om kognitiva resultat,
  men även om personlig utveckling.

 170. Det handlar om
  att hitta sin plats i samhället.

 171. Det är en nödvändighet
  i ett demokratiskt samhälle.

 172. Skickliga rektorer,
  eller rektorer i allmänhet-

 173. -bör ha en god förståelse för
  de organisatoriska förhållandena.

 174. Ni bör ta del av skolförbättringsrön.

 175. Vad har framgångsrika skolor
  gemensamt? Det bör ni veta.

 176. Några av er har upplevt kriser, så det
  kan vara viktigt med god krishantering.

 177. Somliga säger att rektorsarbete
  handlar om beslutsfattande.

 178. Hur många av er känner till teorin som
  kretsar kring beslutsfattningsträdet?

 179. Den bör ni läsa på om ifall ni har tid.

 180. Man besvarar åtta ja- eller nejfrågor
  för att komma fram till rätt beslut.

 181. Det kanske handlar om krishantering.

 182. Vad är ledarskap? Undervisning,
  beslutsfattande, krishantering?

 183. Vill man åstadkomma förändring måste
  man kanske fokusera på andra saker.

 184. I våra projekt koncentrerar man sig på
  distribuerat ledarskap.

 185. Man koncentrera sig på
  att locka till sig motiverad personal-

 186. -och hur man ska få de anställda
  att utveckla en känsla av ägarskap.

 187. Ni kanske behöver nya strategier-

 188. -när ni och er personal diskuterar
  hur ni kan förbättra skolans kvalitet.

 189. Det kan även gälla skolans nätverk.

 190. Jag vet inte om svenska skolor tävlar
  sinsemellan. Vissa kanske gör det.

 191. Då kan det vara mer problematiskt.

 192. Ett gott skolledarskap
  kan handla om ombyggnation.

 193. I vår skolregion i Schweiz
  har vi spenderat runt 80 miljoner euro-

 194. -på renovering av skolor.

 195. Mina rektorer har ofta möten
  med arkitekter och byggfirmor.

 196. Det handlar inte om utbildning, men
  det kan ändå vara en viktig aspekt.

 197. Men allra viktigast är kommunikation.
  Det är vad ni alla har gemensamt.

 198. Ett kommunikativt ledarskap är viktigt.

 199. Ni pratar jämt, och ni måste vara
  smarta för att lyckas föra bra samtal.

 200. Om ni minns vad personerna ni träffar
  i korridoren heter och hur de har det-

 201. -leder det till konstruktiva samtal.

 202. Vi utförde en studie
  i Tyskland, Österrike och Schweiz-

 203. -och frågade 5 400 rektorer
  vad de uppskattade med sina jobb.

 204. Vi hade 400 exempel på uppgifter,
  men i början reducerade vi dem till 74.

 205. De fick representera de olika
  arbetsuppgifter som rektorer utför.

 206. Det här är de tio
  som de uppskattade mest.

 207. Det blå är vad de hade gemensamt.

 208. Jag vet inte om ni gillar Österrike,
  Schweiz eller Tyskland bäst.

 209. Välj ett land som ni gillar.

 210. Det rör sig faktiskt till stor del
  om utbildningsdelen.

 211. De tyska rektorerna uppskattar den.

 212. Preferenser och föreskrifter
  stämmer alltså väldigt väl överens.

 213. De uppskattar samtal och utbildning.

 214. De gillar t.o.m. att ta itu med problem.
  Det gör, däremot, inte schweizarna.

 215. Men det är
  en del av tyskarnas yrkesidentitet.

 216. Om man i stället frågar
  vad de upplever som besvärligt...

 217. Sånt man inte gillar skapar stress, men
  det kan sånt man gillar också göra.

 218. Vi tog upp samma 74 uppgifter och
  frågade vilka som orsakade stress.

 219. Det blå är gemensamma nämnare och
  utgörs främst av administrativt arbete.

 220. I de här tre länderna måste rektorer
  utföra en hel del administrativt arbete.

 221. På små skolor som saknar sekreterare
  måste de fylla i statistik och sånt.

 222. Vi utgick alltså ifrån
  74 arbetsuppgifter-

 223. -och gjorde diverse analyser.

 224. Vi kartlade ett antal arbetsområden.

 225. Ju mer de uppskattade en uppgift,
  desto mer stress upplevde de.

 226. Aktiviteter som har med utbildning och
  den egna undervisningen att göra...

 227. Tyska rektorer undervisar också,
  till skillnad från schweiziska rektorer.

 228. Schweiziska rektorer
  är enbart kontrakterade som rektorer.

 229. I små skolor behöver man därför
  ha två olika kontrakt.

 230. Vissa är rektor i en skola
  och lärare i en annan.

 231. En av våra vänner är rektor
  för tre skolor och kör runt mellan dem.

 232. Vad uppskattar de? Det kretsar
  helt och hållet kring utbildning.

 233. När det gäller saker de inte uppskattar
  är resultatet mer problematiskt.

 234. Det handlar om organisation och
  administration samt kvalitetssäkring.

 235. De flesta säger: "Vem gillar sånt?
  Det ingår egentligen inte i arbetet."

 236. Man gillar att utveckla skolan, men
  man vill inte ta reda på hur det går.

 237. Man gillar inte att göra utvärderingar.

 238. Därför är resultatet lite problematiskt.

 239. Sen tittade vi på
  4 300 rektorers planeringskalendrar.

 240. Vi ville ta reda på
  vad de faktiskt gjorde.

 241. Vi visste vad de borde, gillade och
  ogillade att göra. Men vad gjorde de?

 242. Det de sysslar med mest är
  organisation och administration - 31 %.

 243. Problematiskt.

 244. De sysslar väldigt sällan
  med sånt som de borde göra.

 245. Gör vi en mer avgränsad analys ser vi
  att det finns olika sorters rektorer.

 246. Vissa fokuserar på personalen. Andra
  sysslar enbart med administration.

 247. Men genomsnittsrektorn
  gör olika saker.

 248. Undervisningsdelen beror på vad det är
  för slags skola och var den ligger.

 249. En profilanalys visar att det finns
  två typer av rektorer i Tyskland:

 250. De som undervisar mycket, och de
  som koncentrerar sig på andra saker.

 251. Det där är en politisk fråga.

 252. Vi bör diskutera hur mycket
  undervisning rektorerna bör utföra-

 253. -och hur mycket tid de lägger ner
  på ledarskapsfrågor.

 254. Vi behöver lägga mer tid på ledarskap.
  Det avsätts alltför lite tid för det.

 255. Hur är det då med hälsan?
  Vi utförde en analys.

 256. Vi tittade på hur tyska, schweiziska
  och österrikiska rektorer mår.

 257. Jag kommer att fråga hur ni mår sen.
  Ni är viktiga och måste vara friska.

 258. Jag och mitt team identifierade
  16 % som utgör riskgruppen.

 259. De har låg arbetstillfredsställelse, hög
  stress och hög emotionell utmattning.

 260. Det betyder inte att 16 % är utbrända,
  men de hör till riskgruppen.

 261. Jag tänkte: Det här är gruppen som
  ogillar organisation och administration.

 262. Vi tittade på stressnivåerna när det
  gällde de olika arbetsområdena.

 263. Här är gruppen,
  och det vi upptäckte var-

 264. -att de som inte mådde bra-

 265. -var de som blev stressade
  av samtliga uppgifter.

 266. Det handlade inte om ett enda område.

 267. Då började vi fundera på vilka
  andra faktorer som påverkar hälsan.

 268. Först tänkte vi att det var viktigt
  vilken sorts skola det handlade om.

 269. "Min skola är särskilt stressig."
  - "Nej, min!"

 270. Vi kom fram till att alla sorters skolor
  hade samma stressnivåer.

 271. Stressnivåerna i den här tabellen...

 272. Den finns inte med bland
  Power Point-bilderna ni kommer att få.

 273. Vi har även gjort en för Tyskland,
  och det finns skillnader-

 274. -så det kan vara så att området
  har en inverkan på stressnivåerna.

 275. Vi gjorde en kvalitativ studie
  och insåg-

 276. -att schweiziska kantoner eller tyska
  förbundsländer, som t.ex. Hessen...

 277. Var fjärde rektor i Frankfurt
  befinner sig i riskgruppen-

 278. -så de är inte svåra att hitta.

 279. Men österut, i Thüringen, befinner sig
  bara en av tio i riskgruppen.

 280. Jag vet inte
  hur ni känner inför era jobb.

 281. Är det kraven uppifrån
  som ger upphov till stress?

 282. Eller är det era egna
  och organisationens krav?

 283. Man bör titta på såväl
  individnivå som organisatorisk nivå.

 284. Har jag två minuter kvar?
  Fem minuter?

 285. Om ni tittar på dessa analysdata-

 286. -ser ni såväl individuella
  som organisatoriska aspekter.

 287. Kön spelar en stor roll.

 288. Kvinnor är mer stressade
  i Tyskland, Österrike och Schweiz.

 289. Även ålder spelar in. Ju äldre man är,
  desto mindre stress upplever man.

 290. De kanske är
  kloka och mer avslappnade.

 291. Men ju längre man har jobbat
  i yrket, desto högre är stressnivån.

 292. Om det här vore longitudinella data
  skulle vi följa Cyperns exempel.

 293. Före den ekonomiska krisen blev man
  rektor vid 59 års ålder på Cypern-

 294. -och hade rätt att gå i pension vid 60.

 295. Hög ålder och kort tid i tjänsten.
  Men det här är inte longitudinella data.

 296. Stresståligheten är intressant.
  Hur hanterar man stress?

 297. Den här tredjedelen är lite extra
  stressade. Hur hanterar de stressen?

 298. De individuella skillnaderna
  är väldigt viktiga.

 299. Rektorer är, generellt sett,
  mycket motiverade.

 300. Om man är motiverad är man
  en magnet som drar till sig extraarbete.

 301. Om man inte kan avgöra vad som är
  viktigt får man väldigt mycket att göra.

 302. Ju mer man arbetar, ju mer engagerad
  man är, desto högre blir stressnivån.

 303. Organisatoriska aspekter spelar också
  in, så den sociala dynamiken är viktig.

 304. De som upplever
  att de får ett starkt socialt stöd...

 305. Det är rektorernas uppgift
  att bygga upp ett starkt socialt stöd.

 306. Ju starkare stödet är, desto mindre
  stressad, och desto nöjdare är man.

 307. Här ser vi exempel på samma faktorer:
  Socialt stöd, stresstålighet...

 308. Stresstålighet intresserar mig.
  Hur mår ni, och hur hanterar ni stress?

 309. Det här är min modell som innefattar
  alla nivåer inom en skolorganisation.

 310. Det finns behov, men även resurser.

 311. Vad har ni för resurser, vilka behov ska
  tillgodoses, och hur ser balansen ut?

 312. Vad gör ni om balansen inte fungerar?
  Vad gör ni för att främja er hälsa?

 313. Och vad gör ni för att främja
  personalens och elevernas hälsa?

 314. Jag anser att det är en viktig fråga.

 315. Det var det jag ville dela med mig av.
  Tack för att ni lyssnade.

 316. Tack, Stephan.

 317. Får jag tillägga en sak?

 318. Det här är
  en gammal definition av hälsa.

 319. Det rör sig inte bara om fysisk hälsa,
  utan även om psykisk och social hälsa.

 320. Om ni reflekterar över er hälsa-

 321. -fråga er vem som ansvarar för den,
  och vilka hälsoaspekterna är.

 322. De fysiska aspekterna kanske vi inte
  behöver diskutera just nu.

 323. Det är mindre viktigt just nu,
  men ändock viktigt.

 324. Nu koncentrerar vi oss på de kognitiva,
  emotionella och sociala aspekterna.

 325. Låt gärna det här vägleda era tankar.

 326. Nu följer
  en tio minuter lång diskussion.

 327. Sen återkommer vi
  med frågor till Stephan.

 328. Pernilla Eriksson. Jag jobbar för
  Östermalms stadsdelsförvaltning.

 329. Vi har en fråga angående resultaten
  och de geografiska områdena.

 330. Du sa att en av fem respektive
  en av tio befann sig i riskgruppen.

 331. Men varför?

 332. Det har vi inte undersökt,
  men det är en väldigt bra fråga.

 333. Jag visade er en modell som visade
  systemet, organisationen och er själva-

 334. -eller den sociala dynamiken
  mellan människor.

 335. Vi tittade på arbetsförhållanden
  och organisatoriska särdrag.

 336. Vi tittade inte så noga på
  regionala aspekter.

 337. Men vi planerar en uppföljningsstudie.

 338. Vi ska göra om samma studie
  och har bjudit in femtio andra länder.

 339. Ni kanske också får frågeformuläret.
  Det blir en världsomspännande studie.

 340. Vi insåg att det finns viktiga aspekter
  på systemnivå och regional nivå.

 341. En uppföljningsstudie skulle visa...

 342. Det här var enbart en kvalitativ studie,
  men den gav intressanta resultat.

 343. Rektorerna i förbundsländerna sa-

 344. -att förbättringstakten
  är en mycket viktig faktor.

 345. När man tittar på vår rankinglista
  ser man att Basel, eller Hessen...

 346. Hessen började med new public
  management och decentralisering.

 347. Sånt skapar stora möjligheter
  att fatta beslut på skolnivå-

 348. -men vissa av rektorerna är inte
  förberedda på den sortens uppgifter.

 349. Andra reformer gäller
  inkludering och invandring.

 350. Vissa system
  klarar det här bättre än andra-

 351. -så det kan vara en ytterligare aspekt.

 352. Det handlar även om antalet reformer.
  Hur många genomförs samtidigt?

 353. I exempelvis Basel har de
  många initiativ på gång samtidigt.

 354. Det här kanske delvis
  besvarar din fråga.

 355. Men vi har inte
  utfört nån kvantitativ forskning.

 356. Men vi kan se att skolsystemet
  och organisationen har stor betydelse.

 357. Er hälsa är beroende av
  hur väl ni utför ert jobb.

 358. Och kanske även av hur ni hanterar
  uppgifterna som ni får från systemet.

 359. Hur anpassar ni idéer från systemnivå
  eller regional nivå till era skolor?

 360. Ni kanske inte bara måste prioritera-

 361. -utan även anpassa vissa idéer som
  har uppstått i ett generellt perspektiv-

 362. -och få dem att passa in i ert arbete.

 363. Men den viktigaste aspekten är ändå
  ni själva, och det är därför jag hävdar-

 364. -att det är ni
  som är ytterst ansvariga för er hälsa.

 365. Du, du, du och jag.
  Jag kan inte skylla på chefen.

 366. Personalen anser att ni bär ansvaret,
  och ni anser att skolsystemet gör det.

 367. -men alla har ansvar
  för sin egen hälsa.

 368. Ni har även ansvar för era kollegor
  och för eleverna som måste vägledas.

 369. Frågan har många lager. Och det
  är likadant när vi talar om kvalitet.

 370. Vi hinner med
  en till kommentar eller fråga.

 371. Jag är inte nervös inför själva frågan,
  utan för att prata engelska.

 372. Jag ska försöka hitta rätt ord. Vi
  diskuterade det du sa alldeles nyss.

 373. Vi har ett ansvar för vår egen hälsa,
  och det är viktigt att vi pratar om det

 374. Men om jag, som är rektor,
  ska prata om det med mina kollegor-

 375. -måste jag inse att det även gäller mig
  själv och föregå med gott exempel.

 376. Vi pratade lite om
  hur man kan gå till väga.

 377. Det kan vara nyckeln till god hälsa.

 378. Vi genomförde ett projekt
  med åttahundra europeiska rektorer-

 379. -och arbetade med coaching.

 380. Åttahundra rektorer
  fick fem coachningstillfällen var-

 381. -och hanteringen av besvärliga
  medarbetare var en viktig fråga.

 382. En annan viktig fråga var personalens
  och rektorernas egna hälsoproblem.

 383. Vi coachade tvåtusen rektorer
  i Tyskland och sexhundra i Schweiz-

 384. -och en del av dem som jag vägledde
  sa:

 385. "Jag vill hålla en workshop om hälsa
  i min skola."

 386. Det finns en modell som heter
  Zürcher Ressourcen Modell.

 387. Man har en workshop
  för att tillvarata resurser.

 388. De testade den i sina skolor,
  men det fungerade inte. Varför?

 389. Jo, hälsa är
  ett väldigt personligt ämne.

 390. Ni rektorer kan samlas
  och prata om det utan problem.

 391. Ni kan anförtro er åt varandra.

 392. Men om alla medarbetare inte
  känner förtroende för varandra...

 393. Det kan funka,
  men oftast måste man förbereda sig-

 394. -eller utbyta erfarenheter med andra
  för att få till en bra workshop.

 395. En av dina stressfaktorer kanske är
  kollegan som sitter bredvid dig.

 396. Han är ditt stora bekymmer,
  men du vill inte säga:

 397. "Du är orsaken till
  att jag är stressad."

 398. Det är ett känsligt ämne,
  men vi måste ändå hantera det.

 399. -Är tiden ute? Tack ska ni ha.
  -Tack, Stephan.

 400. Översättning: Elin Dahlqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ett internationellt perspektiv på skolledning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilken betydelse har en rektors hälsa för elevernas chanser att få en så bra skola som möjligt? Stephan Huber är professor vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Han delar med sig av internationella studier om utmaningar i pedagogiskt ledarskap och lärande, bland annat om hur stress uppkommer hos skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Hälsa, Rektorer, Skolan, Skolledare, Skolledning, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Pedagogiskt ledarskap i förändring

Vad är det pedagogiska ledarskapet? Niclas Rönnström är utbildningschef på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Han berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna, från att betraktas som flum till att ses som nyckeln till förändringsarbete. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolledning och det organisatoriska ledarskapet

Vem är det egentligen som leder skolan? Jan Löwstedt är professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Han menar att skolans värld är allt mer komplex, vilket leder till att skolan struktureras och styrs allt mer och rektorsrollen hamnar i fokus. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolan som välfärdsagent

Vilka utmaningar står skolan och dess ledare för när det gäller att utbilda för det demokratiska samhället? Olof Johansson är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han berättar om den senaste forskningen. Vilka metoder använder sig framgångsrika rektorer av? Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ett internationellt perspektiv på skolledning

Vilken betydelse har en rektors hälsa för elevernas chanser att få en så bra skola som möjligt? Stephan Huber är professor vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Han delar med sig av internationella studier om utmaningar i pedagogiskt ledarskap och lärande, bland annat om hur stress uppkommer hos skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ledarverktyg för kunskapsutveckling

Vad händer när resultat blir ett starkt fokus i arbetet med pedagogiskt ledarskap? Guri Skedsmo är professor vid Universitetet i Oslo och vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Hon berättar om norsk forskning på samband mellan skolledarverktyg och resultatuppföljning. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Politiskt ledarskap för rektorer

Kan rektorer och skolledare lära sig något av den ideala partiledaren? Jenny Madestam är lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns Högskola. Hon berättar om sin forskning där hon och kollegorna har tittat på politiskt ledarskap för att styra skolan samt om det samma kan fungera som inspiration för rektorer och skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Jakten på dyslexin - teckenspråkstolkat

Skolan och diagnosen

Kan skolan förvänta sig att en elev med dyslexi ska klara skolan på lika villkor som övriga? Hösten 2018 stämmer en 12-årig flicka sin kommun för att hon inte får använda sina hjälpmedel vid det nationella provet. För sju år sedan träffade vi Malin, vars mamma bara trodde dottern var lat. När dyslexidiagnosen kom så öppnades en stor förståelse hemifrån, men skolan förblev tuff.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Sveriges ledarskola

På Djursholms skolor går en stor andel av Sveriges framtida ledare och chefer. Där ses lärarna som servicepersonal som ska administrera verksamheten och leverera höga betyg. Misslyckande är inte ett alternativ. Det säger Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi som ägnat fem år åt att studera samhället Djursholm. Resultatet blev boken "Djursholm: Sveriges ledarsamhälle", en 700 sidor lång socialantropologisk studie där en stor del ägnas åt just skolan. Både samhället och dess skolor beskrivs som något extrema. Vad kan andra skolor lära av Djursholm? Är det ens relevant att jämföra sig?