Titta

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Om UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Här hittar du föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 som hade temat pedagogiskt ledarskap i förändring. Där diskuterades hur skolledarskapet påverkas av samtidens förändringar. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring : Politiskt ledarskap för rektorerDela
 1. Det var så man motiverade
  berättelsen-

 2. -med en rektor eller förskolechef
  per enhet.

 3. Det handlar om tydlighet.

 4. Jag har undervisat
  på rektorsprogrammet-

 5. -om målstyrning
  ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

 6. Men från och med i höst
  överger jag programmet.

 7. Jag är upptagen på Södertörn.

 8. Det har varit roligt att träffa
  rektorer och förskolechefer.

 9. Det var lärorikt
  och ledde till ett forskningsprojekt-

 10. -med Lena Wilhelmson
  och Marianne Döös som är här.

 11. Jag ska prata lite
  om vårt forskningsprojekt-

 12. -och våra slutsatser, och om min
  forskning om politiskt ledarskap.

 13. Jag är statsvetare med inriktning
  på partier och ledarskap.

 14. Jag har studerat ledarskapet
  ur olika aspekter.

 15. Bland annat på hur det ideala
  partiledarskapet bör se ut-

 16. -utifrån ett partiperspektiv.
  Vad önskar man sig?

 17. Jag ska koppla det
  till era erfarenheter-

 18. -som ledare i skolans värld.

 19. Jag har även studerat det
  ur ett rekryterings-perspektiv.

 20. Vem blir vald till politisk ledare,
  och hur går det till att bli utsedd?

 21. Jag ska även nämna mitt projekt
  om sociala medier och ledarskap.

 22. Det är relevant med sociala medier
  för er i skolans värld.

 23. Både på gott och ont.
  Men som sagt...

 24. Jag ska prata om ledarskap
  för rektorer-

 25. -för att styra och ställa.

 26. Jag vill komma åt hur man politiskt
  försöker styra skolan.

 27. Ni är i högsta grad medvetna om det,
  och det märks i er vardag.

 28. Ni som är chefer
  och även ni i förvaltningarna.

 29. Frågan är
  hur man kan styra verksamheten.

 30. När det gäller "ställa" tänkte jag
  rikta fokus mot skolans ledarskap.

 31. Hur styr och ställer man
  som rektor eller förskolechef?

 32. Det blir två delar. Dels politiskt
  ledarskap för att styra skolan-

 33. -dels som inspiration
  för skolans ledarskap.

 34. Jag tänker inte på pappfiguren
  på andra sidan Atlanten-

 35. -utan ur den svenska kontexten och
  det vi önskar från våra politiker.

 36. Jag börjar med
  styrningen av skolans ledarskap.

 37. Som ni är väl medvetna om...

 38. Det som vi statsvetare
  är intresserade av-

 39. -är hur man politiskt
  försöker styra över verksamheter.

 40. Det är en central fråga
  ur ett demokratiskt perspektiv.

 41. Hela vårt demokratiska system
  fallerar-

 42. -om inte folket
  kan styra över förvaltningar.

 43. Skolans verksamhet
  är i dag styrd från två olika håll.

 44. Den är regelstyrd från riksnivån-

 45. -och ekonomiskt styrd av kommunen.

 46. Det här dubbelstyret kan komplicera-

 47. -och skapa speciella förutsättningar.

 48. Jag tänker ta det som utgångspunkt.
  Både den kommunala och riksnivån-

 49. -försöker styra skolans värld.

 50. Det är min utgångspunkt.

 51. Jag tar avstamp i forskningsprojektet
  som jag fortfarande har.

 52. Vi har inte avslutat det.
  Lena och Marianne sitter här.

 53. Det utgår från det här citatet
  från den nya skollagen.

 54. Alltså skollagen från 2010.

 55. Citatet speglar
  det vårt projekt handlar om.

 56. Nämligen att lagen förhindrar-

 57. -att man utövar ett skolledarskap
  på ett mer kollektivt sätt.

 58. Man får inte ha två eller
  flera chefer på samma skolenhet.

 59. Det får man inte nu.
  Det kunde man tidigare.

 60. Lagen förbjöd det inte.

 61. Jag, Lena, Marianne-

 62. -och en jurist, Åsa Örnberg,
  strålade samman på rektorsprogrammet.

 63. Det är ett exempel på vad programmet
  kan leda till och få för effekter.

 64. Det blir spännande forskning.

 65. Vi träffades
  på ett mingel för lärare-

 66. -och upptäckte
  att vi hade gemensamma intressen.

 67. Lena och Marianne
  forskar om delat ledarskap.

 68. Inte primärt inom skolan. Jag ägnade
  mig åt politiskt ledarskap-

 69. -och bl.a.
  Miljöpartiets delade ledarskap.

 70. Jag har ett allmänt intresse
  för ledarskapet.

 71. Åsa är kommunalrättare
  har koll på lagstiftningen.

 72. Vi slog våra påsar ihop
  för att undersöka-

 73. -hur man får ett mer
  kollektivt ledarskap i skolan-

 74. -utifrån begränsningen.
  Hur gör man ledarskap?

 75. Vi har tittat på det och även
  på vad skrivningen i lagen innebär.

 76. Åsa har försökt förstå lagen.
  Vad betyder den de facto?

 77. Nu ska jag prata om
  varför man förändrade skollagen.

 78. Varför skrev man in
  ett förbud mot samledarskap-

 79. -mot två
  hierarkiskt likställda chefer?

 80. Varför? Vad ville lagstiftarna?

 81. En annan intressant del i projektet-

 82. -handlar om delat ledarskap
  inom partipolitiken.

 83. Det är det mest synliga ledarskapet,
  som alla ser.

 84. Det kan ses som en rollmodell
  för ledarskap inom andra sektorer.

 85. Som sagt, förbudet eller hindret-

 86. -mot samledarskap
  inom skolan och förskolan...

 87. Hur ska vi förstå det?

 88. Så här är det... Återigen
  tar jag på mig statsvetarrollen.

 89. Styrning av offentlig verksamhet
  är viktig-

 90. -för vi vill ha
  en demokratisk förankring.

 91. Det ska vara tydligt
  var makten finns-

 92. -och var
  man kan utkräva makten på ansvar.

 93. Idealt sett
  ska makt och ansvar hänga ihop.

 94. Där makten finns
  ska man kunna utkräva ansvar.

 95. Det är utifrån regeringsformen
  om att all makt utgår ifrån folket.

 96. Här är Olle Burrell,
  skolborgarråd i Stockholm-

 97. -och Gustav Fridolin, vår minister.

 98. Tillbaka till bilden
  med kommunhuset och riksnivån.

 99. En stor del av skolans makt
  ligger på kommunnivå.

 100. Olle Burrell
  har ansvaret för och makten över den.

 101. Skolan är ofta på tapeten-

 102. -och har varit högst upp
  på den politiska agendan i många år.

 103. Gustav Fridolin
  får stå i Aktuellts studio-

 104. -försvara skolan och ställas
  till svars för olika spörsmål.

 105. Många väljare
  är missnöjda med skolan.

 106. "Jag vill rösta bort Fridolin."
  Eller den som har makten.

 107. De tänker inte primärt på
  Olle Burrell, som har en stor makt.

 108. Det blir ett bekymmer
  att makt och ansvar inte hänger ihop.

 109. Jag vill att ni har i bakhuvudet-

 110. -att makt och ansvar bör hänga ihop.
  Jag återkommer till det.

 111. Många av er är säkert väl bevandrade
  med hur det har sett ut historiskt.

 112. I slutet av 80-talet
  övergick vi till-

 113. -"new public management"-filosofin.

 114. Den offentliga verksamheten ska funka
  som vilket företag som helst.

 115. Det innebär decentralisering,
  mål- och resultatstyrning-

 116. -management och så vidare. Epitet
  och realiteter som man införde.

 117. New public management-modellen
  är inte längre ny, utan ifrågasatt-

 118. -och man pratar om en mer
  tillitsbaserad styrning.

 119. Regeringen vet inte vad det innebär,
  men man försöker få kläm på det.

 120. Den styrfilosofin
  präglade svensk förvaltning-

 121. -gick hand i hand med en sak
  som fortfarande gäller för skolan:

 122. kommunalisering.

 123. New public management
  infördes i alla västliga demokratier.

 124. Men skolans kommunalisering
  var unik för Sverige.

 125. Här kommer vi in på frågan
  om makt och ansvar. Hänger de ihop?

 126. Syftet med kommunaliseringen
  var att öka inflytandet.

 127. Det var en demokratisk reform
  för att öka inflytande för elever-

 128. -och personalen, och på så vis
  stärka den lokala demokratin.

 129. Fröken och eleverna ska få mer makt
  och inflytande över skolan.

 130. Man insåg ganska snart
  efter förändringen-

 131. -att det inte funkade
  som man hade tänkt sig.

 132. Den romantiska föreställningen
  var att kommunen fick sköta skolan.

 133. Då får man en närhet och vitalisering
  av demokratin. Det blev inte så.

 134. Rikspolitikerna blev snart
  missnöjda med den svenska skolan.

 135. Vissa kommuner
  tyckte man lade sig i för mycket.

 136. Vissa lade sig i för lite,
  och så vidare.

 137. Det fanns en samsyn på riksnivå
  att nånting behövde göras.

 138. Ganska så snart
  tillsatte man en kommitté-

 139. -för att se över skollagen.
  Den behövde reformeras-

 140. -för att styra upp skolan.

 141. Det tog många år
  innan vi fick en ny skollag-

 142. -med många turer fram och tillbaka.

 143. Socialdemokraterna
  jobbade fram en utredning-

 144. -som såg över skollagen
  men lyckades inte få igenom den.

 145. Man fick inget stöd. Alliansen och
  Jan Björklund hade en annan strategi.

 146. Han tillsatte en intern arbetsgrupp
  i departementet-

 147. -som skulle jobba fram en ny skollag.

 148. Det gjorde han på basis av
  Socialdemokraternas utredning.

 149. Jan Björklund var tydlig
  innan Alliansen vann valet 2006-

 150. -att de snabbt skulle få igenom
  en ny skollag.

 151. Det var ett vallöfte,
  så ganska mycket stod på spel.

 152. När Jan Björklund tillträdde
  fick man snabbt jobba fram skollagen.

 153. Och det gjorde man.
  Som ni vet innebär den nya skollagen-

 154. -väldigt tydliga regleringar
  och en tydligare statlig styrning.

 155. Det gäller på många områden.

 156. Det som vi tittade på
  är att man skrev-

 157. -att rektorn ska vara en person.

 158. Man kan inte ha ett samledarskap
  med två eller flera rektorer.

 159. Ett förbud mot samledarskap.

 160. Och vi har försökt förstå varför.

 161. Vad var syftet?
  Hur ska man förstå det här?

 162. Förklaringen var att
  man ville runda kommunerna.

 163. Inte bara att det skulle vara
  en rektor per enhet.

 164. Skollagen i sin helhet,
  med dess regleringar-

 165. -är för att komma runt kommunerna.
  Man ville runda huvudmännen.

 166. Staten ska tydligare
  kunna styra rektorn direkt.

 167. Det handlar om den utbredda misstron-

 168. -mot kommunernas kapacitet
  att styra skolan.

 169. Jan Björklund har sagt-

 170. -att kommunpolitiker är amatörer som
  inte har koll på vad skolan innebär-

 171. -och vad den behöver.

 172. Den nya skollagen
  innebar ett smygförstatligande.

 173. Jan Björklund skulle inte säga
  smygförstatligande.

 174. Det var syftet.
  Alla vet ju vad Liberalerna står för.

 175. Men det fanns
  ingen majoritet i riksdagen-

 176. -så man fick igenom en skollag
  som är statligt reglerad.

 177. Det var det övergripande syftet
  och hur man ska förstå förbudet-

 178. -mot ett kollektivt ledarskap.

 179. Hur hänger det ihop? Jo, det var så
  man motiverade berättelsen-

 180. -med en rektor eller förskolechef
  per enhet.

 181. Det handlar om tydlighet.

 182. Det ska vara tydligt vem som är chef.

 183. Det ska inte råda några tvivel.
  Mantrat är "en elev, en rektor".

 184. En elev ska bara ha en rektor.
  Annars blir det otydligt.

 185. Eleverna och deras föräldrar
  ska kunna utkräva ansvar.

 186. Ansvarsutkrävande är svårt
  om det finns mer än en rektor.

 187. Det är bilden som förmedlas.

 188. Man anser
  att rättssäkerheten sätts på spel-

 189. -om det inte är en rektor per enhet.

 190. Det hänger ihop med det andra-

 191. -och återkommer i berättelsen om-

 192. -varför man skrev in
  förbudet mot samledarskap.

 193. Även likvärdighet lyfts fram.

 194. För att kunna garantera
  en likvärdig skola-

 195. -måste det vara en chef per enhet-

 196. -för annars
  kan likvärdigheten urholkas.

 197. Men man kan ifrågasätta
  de här motiven.

 198. Är det så att tydligheten
  och likvärdigheten urholkas-

 199. -om man är två rektorer
  på en skolenhet?

 200. Det kan diskuteras.
  Man ville även stärka professionen.

 201. Man ger rektorn ett tydligt mandat
  om man har en chef.

 202. Man menar att det stärker
  professionen när man ger rektorn-

 203. -en tyngd som inte finns
  om det är mer än en person.

 204. Samtidigt som
  den här berättelsen kommer fram-

 205. -var det uppenbart att frågan om
  delat ledarskap var marginell-

 206. -i arbetet med skollagen.

 207. Relationen mellan stat och kommun
  var central.

 208. Det fanns en väldig misstro
  mot kommunens förmåga-

 209. -att styra skolan.

 210. Men även om frågan var marginell-

 211. -framkommer föreställningar om
  bekymren samledarskap leder till-

 212. -för skolan och förskolan.

 213. Paradoxen i studien...

 214. New public management
  som är den allrådande filosofin-

 215. -för den offentliga verksamheten-

 216. -idealiserar styrning
  utan detaljreglering.

 217. Man ska backa tillbaka politiken.

 218. Men den nya skollagens föreskrivande
  om bl.a. en rektor per skolenhet-

 219. -innebär en ökad detaljreglering.

 220. Det är en paradox. Lagen syftar även
  till bättre måluppfyllelse.

 221. Men en hel del forskning visar på-

 222. -att samledarskap kan underlätta
  måluppfyllelsen. En paradox.

 223. Tillbaka till
  styrning av offentlig verksamhet.

 224. Staten ville runda kommunhuset
  och peka direkt ner till rektorn.

 225. Man kan diskutera
  var det blir mest demokrati-

 226. -beroende på från vilken nivå
  som styrningen av skolan utövas.

 227. Det finns inget enkelt svar,
  men bör diskuteras.

 228. Innebär den statliga styrningen
  ett bättre ansvarsutkrävande-

 229. -för att det går att rösta bort
  Gustav Fridolin och hans kollegor-

 230. -om vi är missnöjda med skolan
  men inte Olle Burrell?

 231. Det tål att tänkas på,
  så fundera vidare.

 232. Jag går vidare till politiskt
  ledarskap som inspiration för skolan.

 233. Ha delat ledarskap i åtanke igen.

 234. Det kan vara idealt,
  både i politiken och i skolan.

 235. Jag vill säga nåt om
  vad idealt ledarskap kan vara-

 236. -utifrån min kunskap.

 237. När vi pratar om
  hur partiorganisationer och väljare-

 238. -funderar kring idealt ledarskap
  så uppstår en motsägelsefull bild.

 239. Man vill ha allt och lite till.

 240. Här står det "kompispappa"
  och "ytlig djuping".

 241. Avhandlingen jag skrev
  tittade på hur socialdemokrater-

 242. -och folkpartister
  idealiserar kring en partiledare.

 243. Socialdemokraternas ideal
  är "kompispappan".

 244. Och Liberalernas
  är en "ytlig djuping".

 245. Kompispappan är en komplex figur.

 246. Den är både
  den jämlika, schysta kompisen-

 247. -och en stark person
  som pekar med hela handen-

 248. -och talar om hur världen ser ut.
  Med mera.

 249. Den ytliga djupingen
  finns hela tiden i media-

 250. -vinner val, bryr sig om välje,
  är snygg och säger slogans.

 251. Men man vill även ha
  en intellektuell politiker.

 252. Nån som är djupsinnig och ägnar sig
  åt idéer än ytliga saker-

 253. -som att synas och höras.

 254. Man måste ha i åtanke
  att idealen är kontextbetingade.

 255. Sett till partikultur,
  historiska rötter-

 256. -och olika ideologier
  efterfrågar man olika ideal.

 257. Men även beroende på partiets läge.

 258. Håller partiet på
  att åka ur riksdagen-

 259. -eller är det lugnt och harmoniskt?
  Eller har man interna konflikter?

 260. Det ställer olika krav.
  Det säger sig självt.

 261. Men vad betyder
  "idealt ledarskap" egentligen?

 262. Ska man vinna val eller
  hålla ihop partiet? Vad är det?

 263. Det handlar om att skapa förtroende,
  att få följare-

 264. -sympatisörer,
  väljare eller medlemmar.

 265. Att skapa förtroende.

 266. Den fantiserade ideala politikern
  blir väldigt komplex.

 267. Man vill ha allt och lite till.
  Och det är på grund av att-

 268. -partiledare befinner sig
  i ett korstryck av förväntningar.

 269. En bekymrad Stefan Löfven
  står i korstrycket av-

 270. -krav och förväntningar
  från olika arenor.

 271. Det kommer krav från väljar-arenan,
  partiet - den interna arenan.

 272. Från den mediala arenan
  eller den internationella.

 273. Eller från
  den parlamentariska arenan.

 274. Kraven och förväntningarna
  går inte alltid ihop.

 275. Därför blir fantasin om den ideala
  politikern ofta motsägelsefull.

 276. Men vissa saker
  är faktiskt universella-

 277. -när vi pratar om ledarskapet
  för att skapa förtroende.

 278. Vad är det? Till att börja med:
  att vara autentisk.

 279. Det är på modet
  att prata om autentiskt ledarskap.

 280. Det är ett komplicerat begrepp.

 281. Det finns inte många studier
  som har belagt vad det är.

 282. Men att vara autentisk handlar om-

 283. -att bottna i
  och tro på sitt budskap-

 284. -så att det blir övertygande.

 285. När du tror på det du säger
  uppfattar jag det-

 286. -för det bottnar i dig som person.

 287. Det är rätt subtilt. Vad innebär det?

 288. Det finns exempel på såna ledare.

 289. I dag är Annie Lööf
  en ganska autentisk ledare-

 290. -som vi uppfattar det. Vi tror på
  att hon tror på det hon säger.

 291. Även Jimmie Åkesson
  tror nog på det han säger.

 292. Ett idéburet ledarskap. Idéerna
  ligger till grund för trovärdigheten.

 293. Man säger definitivt inte slogans.
  Det är idéimpregnerat.

 294. Partier är bärare av idéer,
  och det måste framgå.

 295. Att opinionsleda, inte opinionsfölja.

 296. Det är bra att opinionsfölja,
  för man måste lyssna på väljare.

 297. Men man måste även våga gå i bräschen
  och visa vad man vill och tror på.

 298. Att vara tydlig och medial
  är självklart.

 299. Vad är det? Det hänger ihop
  med de tidigare punkterna.

 300. Och att ha en förståelse
  för vad politiken kräver.

 301. Det är svårt att komma in från gatan
  och förstå partipolitik-

 302. -och hur politik görs.

 303. Vänta lite, Niklas.

 304. Jag har snott det här
  från Bossbloggen.

 305. Att leda väljarna men inte bossa dem.
  Bilden fångar det.

 306. Var inte den som står med piskan
  och förklarar hur världen ser ut-

 307. -och underskattar människor.

 308. Var den som förstår att
  dagens människor är resursstarka-

 309. -kompetenta och har kunskaper-

 310. -på ett annat sätt än tidigare.
  Det måste man ta tillvara på.

 311. Vad är idealt ledarskap för rektorer?
  Det är samma punkter.

 312. Jag vill att ni diskuterar dem.
  Jag har satt utrops- och frågetecken.

 313. Den första och den fjärde punkten
  är självklara för rektorer.

 314. Men behöver man ett idéburet
  och opinionsledande ledarskap?

 315. Eller känsla för det pedagogiska
  hantverket? Ni får diskutera.

 316. Men rektorer står definitivt i ett
  korstryck av krav och förväntningar-

 317. -som gör uppdraget komplext.
  Och även för förskolechefer.

 318. Elever, politiker,
  personal, föräldrar-

 319. -huvudmannen, massmedia
  och andra kravställare-

 320. -gör uppdraget svårt.
  Inte minst därför att-

 321. -olika värden hamnar i konflikt
  i det här korsdraget.

 322. Ni ska tillse alla: demokrati,
  brukarinflytande, rättssäkerhet-

 323. -och professionalism.
  Man måste förhålla sig till-

 324. -de olika kraven och värdena.

 325. Ni ska diskutera är vad som är
  ett idealt ledarskap för rektorer.

 326. Och det kan tolkas dubbelt:

 327. Hur bör rektorer styras/ledas-

 328. -utifrån den politiska nivån?

 329. Hur bör rektorer
  utöva sitt eget ledarskap?

 330. Utmärkt. Vi gör det enkelt
  och diskuterar.

 331. Efter sju-åtta minuter
  får du en fråga.

 332. Varsågoda.

 333. Jag är förskolechef
  i Huddinge kommun.

 334. I vår grupp undrar vi om du hör
  nån generell problematisering-

 335. -om det partipolitiska styrandet
  av skolan-

 336. -oaktat centralisering
  eller kommunalisering?

 337. Vi jämförde lite med Finland-

 338. -där en av framgångsfaktorerna
  är att man får arbeta i fred.

 339. Inte utifrån
  ett partipolitiskt perspektiv.

 340. Det är inte så konstigt.

 341. Partipolitiken är livsnerven.
  Man har olika idéer.

 342. Jag uppfattar ingen probleminsikt
  från partipolitiskt håll.

 343. Utan snarare från professionshållet.

 344. Forskarsamhället
  kan också ha åsikter om det.

 345. Men inte från den politiska sidan.

 346. Tvärtom är ju mer polarisering
  desto bättre ibland.

 347. Vi har snart val igen och då gäller
  det att ställa sig i sina ringhörnor.

 348. Det har börjat komma upp skolfrågor
  och det puttrar lite.

 349. Men nej, jag uppfattar inte att
  partierna ser det som problematiskt.

 350. Jag tänker så här.
  Det du lyfte fram...

 351. Jag undervisar numer
  på polisutbildningen.

 352. Det är också en stark profession.

 353. Inom polisen finns det väldigt mycket
  problematiskt i verksamheten.

 354. Man har svar på det
  politiker ställer frågor om.

 355. Precis som ni har svar.
  Man måste ta initiativet.

 356. Och man har mer makt än man tror
  gentemot politiker.

 357. Jag brukar säga att man ska skriva
  till DN Debatt om problemet.

 358. Vi stoppar här
  och tackar Jenny Madestam.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Politiskt ledarskap för rektorer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kan rektorer och skolledare lära sig något av den ideala partiledaren? Jenny Madestam är lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns Högskola. Hon berättar om sin forskning där hon och kollegorna har tittat på politiskt ledarskap för att styra skolan samt om det samma kan fungera som inspiration för rektorer och skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Politiskt ledarskap, Rektorer, Skolan, Skolledare, Skolledning, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Pedagogiskt ledarskap i förändring

Vad är det pedagogiska ledarskapet? Niclas Rönnström är utbildningschef på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Han berättar om hur synen på pedagogiskt ledarskap har förändrats genom tiderna, från att betraktas som flum till att ses som nyckeln till förändringsarbete. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolledning och det organisatoriska ledarskapet

Vem är det egentligen som leder skolan? Jan Löwstedt är professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Han menar att skolans värld är allt mer komplex, vilket leder till att skolan struktureras och styrs allt mer och rektorsrollen hamnar i fokus. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Skolan som välfärdsagent

Vilka utmaningar står skolan och dess ledare för när det gäller att utbilda för det demokratiska samhället? Olof Johansson är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han berättar om den senaste forskningen. Vilka metoder använder sig framgångsrika rektorer av? Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ett internationellt perspektiv på skolledning

Vilken betydelse har en rektors hälsa för elevernas chanser att få en så bra skola som möjligt? Stephan Huber är professor vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Han delar med sig av internationella studier om utmaningar i pedagogiskt ledarskap och lärande, bland annat om hur stress uppkommer hos skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Ledarverktyg för kunskapsutveckling

Vad händer när resultat blir ett starkt fokus i arbetet med pedagogiskt ledarskap? Guri Skedsmo är professor vid Universitetet i Oslo och vid Pädagogische Hochschule Zug i Schweiz. Hon berättar om norsk forskning på samband mellan skolledarverktyg och resultatuppföljning. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Politiskt ledarskap för rektorer

Kan rektorer och skolledare lära sig något av den ideala partiledaren? Jenny Madestam är lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns Högskola. Hon berättar om sin forskning där hon och kollegorna har tittat på politiskt ledarskap för att styra skolan samt om det samma kan fungera som inspiration för rektorer och skolledare. Från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017. Inspelat den 8 maj 2017 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Elevaktiv undervisning

Lusten att lära ökar om eleverna själva får påverka skolarbetet. Men hur går det till, och vad krävs för att eleverna ska ta en aktiv roll? Vi besöker Årstaskolan i Stockholm, där språkläraren Lotta Bohlin jobbar med elevaktiv undervisning. Grundstenarna i hennes undervisning är en god relation till eleverna och tydliga ramar för undervisningen. Det är viktigt att eleverna känner att det finns utrymme för dem. Studion gästas av Jimmie Nordberg, lärare i årskurs 4, och Ellinor Lundsten, lärare i årskurs 3. Övriga medverkande: Anne-Marie Körling, lärare och författare, och Sofia Kruth, lärare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Tjenis med Kina

Vilken digital kompetens utvecklar eleverna och lärarna när man startar ett samarbete med en skola i en åsiktskontrollerande enpartistat? Fia Blomqvist på Sandbergska competens har i flera år jobbat med resor till och utbildningsutbyte med Kina. Men vad måste man tänka på när man som lärare låter sina elever jobba mot en skola i Kina? Kommer mailen att läsas? Kan man fråga vad som helst?