Titta

Nationen - teckenspråkstolkat

Nationen - teckenspråkstolkat

Om Nationen - teckenspråkstolkat

Det finns berättelser som ingen har frågat om och platser få brytt sig om att skildra. Vi tittar närmare på Sveriges förflutna för att försöka förstå den tid vi lever i idag. En nation brukar benämnas som ett kollektiv av människor som förenas genom landgränser, språk, religion, härstamning, kultur, traditioner och historia. Genom att bredda bilden av vilka som ingår i kollektivet Sverige kan vi få en förståelse för att det hela tiden har gjorts val när historia har nedtecknats.

Till första programmet

Nationen - teckenspråkstolkat : Ortens historiaDela
 1. Skynda, för i helvete!

 2. Ursäkta, kan ni jaga mig lite?
  Det blir bra tv.

 3. Ja...

 4. Jag står här med några
  unga kriminella från Djursholm.

 5. Har du tänkt på
  att alla här är så bleka?

 6. Typ... Är det det
  som kallas för stockholmsvitt?

 7. -Är det mycket bilbränder här?
  -Här? Det har jag aldrig sett.

 8. Stäng av kameran.

 9. Kan ni tänka er att bränna en bil
  om ni får betalt? Det är bra pengar.

 10. Varför går vi runt i cirklar?
  Lär vi oss aldrig nåt av historien?

 11. Vi ska se på Sveriges förflutna för
  att fatta det vi inte begriper i dag.

 12. Programmet leds av olika svenskar-

 13. -som utifrån sina perspektiv gräver
  sig djupt ner i vårt historiska arv.

 14. Bilden av förorten
  som sprids i medier är-

 15. -att det är fullt av kriminalitet,
  fattigdom och social utslagning.

 16. Den bilden har funnits lika länge
  som förorten har existerat.

 17. Jag heter Evyn Redar
  och är journalist.

 18. Jag växte upp i Vällingby
  och nu bor jag i Husby.

 19. Vi ska berätta om
  varför förorten byggdes-

 20. -och ge plats åt
  nya skildrare av förorten.

 21. -Är det här Stockholm?
  -Nej, Vällingby. En modern förort.

 22. Anta att vi träffar ett ungt par
  utan bostad. Vilket råd ger ni dem?

 23. De får ställa sig i bostadskö.

 24. Snart ska här bo 45 000 människor.

 25. Bostadsfrågan är en av dagens
  mest grundläggande politiska frågor.

 26. Det började handla om
  en syn på förortsbor.

 27. Vart ska människor ta vägen?

 28. Jag har frågat politiker,
  och de verkar inte heller veta.

 29. För många är orten
  en del av deras identitet.

 30. Folk vill se
  att nån representerar deras förort-

 31. -och att det inte handlar om
  kriminalitet eller nåt negativt.

 32. -Vad är en typisk förort?
  -Det ska vara multikulturellt.

 33. Det är ett ställe där man
  kan samla folk av utländsk bakgrund.

 34. Och det socioekonomiska ligger efter.

 35. Jag tänker på invandrare.

 36. -Har det en positiv laddning?
  -Nej, en negativ laddning.

 37. För mig är det inget negativt ord.

 38. Alla känner varandra.
  Det är som en stor familj.

 39. Det är ett jättefint ställe.

 40. Det definieras av
  olika miljonprojekt.

 41. Människor som inte har råd
  att bo i stan bor i förorterna.

 42. En förort kan se ut
  på många olika sätt.

 43. Det kan vara villor, radhus,
  hyresrätter och bostadsrätter.

 44. De kan ha namn som Hökarängen,
  Bromma, Vivalla, Hammarkullen-

 45. -Limhamn, Gottsunda och Tensta.
  Gemensamt för förorten är-

 46. -att den ligger
  utanför stadens centrum.

 47. De funktionella, modernistiska,
  monumentala förorterna-

 48. -byggdes på 1960- och 1970-talen.

 49. De kom att kallas för
  miljonprogrammet, orten.

 50. För 100 år sen satte
  industrialiseringen i gång på allvar.

 51. Nya fabriker poppade upp,
  och de behövde en massa arbetskraft.

 52. Befolkningen, som till 90 procent
  bodde på landsbygden-

 53. -började nu flytta in till städerna,
  där arbetet fanns.

 54. Urbaniseringen ledde till
  att arbetarklassen växte-

 55. -och till en akut bostadsbrist
  och trångboddhet i städerna.

 56. Haga i Göteborg är i dag
  en charmig del av innerstaden-

 57. -men i början av 1900-talet var det
  en nedgången stadsdel för arbetare.

 58. Under andra halvan av 1800-talet
  industrialiserades Sverige.

 59. Göteborg blev
  en ledande industristad.

 60. Håkan Thörn är professor i sociologi.
  Han har forskat om Hagas utveckling.

 61. Det behövdes mycket arbetskraft.

 62. Det blev
  en mycket stor våg av människor-

 63. -som flyttade till Göteborg
  på väldigt kort tid.

 64. Vi hade en period när befolkningen
  fördubblades var tionde år.

 65. Då var Haga en av de stadsdelar-

 66. -där många människor som skulle
  arbeta i de nya industrierna...

 67. Det var där de bosatte sig.

 68. Ganska snabbt blev Haga
  en väldigt överbefolkad stadsdel.

 69. På grund av bostadsbristen blev det
  ett väldigt tryck på bostäderna.

 70. Ordet "ockerhyra" föds då.

 71. Hyresvärdarna kunde ta ut höga hyror.

 72. Samtidigt var de dåliga på
  att sköta underhållet.

 73. Flytten från landsbygden
  till städerna fortsatte.

 74. Men man hann inte bygga så många
  nya bostäder som det behövdes.

 75. Det var trångt och fuktigt
  och det var fattigt.

 76. Förutom trångboddhet, fattigdom
  och avsaknad av vatten och avlopp-

 77. -ökade hyrorna, och var
  bland de högsta i hela Europa.

 78. Dessutom hamnade Sverige i en
  ekonomisk kris i början av 30-talet.

 79. -med bankkrascher
  och ökad arbetslöshet.

 80. Livsvillkoren för arbetare
  försämrades-

 81. -och en tredjedel av Sveriges barn
  beräknades vara undernärda.

 82. Myndigheterna började titta på det.
  Det var ett folkhälsoproblem.

 83. Sjukdomar spreds lätt-

 84. -när många fattiga
  trängdes i små utrymmen.

 85. 1933 gör den socialdemokratiska
  regeringen en bostadsutredning.

 86. Man vill kartlägga trångboddheten
  och bostadsstandarden.

 87. Många av experterna är arkitekter,
  som jobbar utifrån funktionalismen-

 88. -en ny och radikal stil
  med släta, odekorerade fasader-

 89. -platta tak och lådaktiga hus.

 90. Man pratade om bostadshygien.

 91. Man ramade in den här
  rapporten, berättelsen om Haga-

 92. -som ett folkhälsoproblem
  som man skulle sanera.

 93. Man skulle rensa ut allt det ruttna
  i arbetarklassens boende.

 94. Men beskrivningen spillde över
  på människorna som bodde där.

 95. Deras sätt att leva skulle saneras.
  Det ansågs vara ohälsosamt.

 96. Bostadskrisen är den viktigaste
  frågan i ett samhällsbygge.

 97. Ledmotivet blir:
  "Goda bostäder åt alla."

 98. Varje god medborgare gör sitt
  för att förverkliga strävandet-

 99. -att göra Sverige till ett gott
  och tryggt hem för alla svenskar.

 100. -Folkhemmet, alltså?
  -Ja.

 101. Nedgångna bostäder revs
  och nya byggdes.

 102. Alla skulle få bo
  modernt och fräscht.

 103. I ett försök att lösa trångboddheten
  byggdes i 50-talets början-

 104. -Vällingby och Farsta,
  utanför Stockholm.

 105. Det var så kallade ABC-städer -
  arbete, bostad, centrum.

 106. Här skulle den moderna människan
  arbeta och leva.

 107. I ett försök att komma bort
  från sovstadens tristess-

 108. -och skapa en självständig stad
  med ett eget kommersiellt centrum.

 109. -Kan jag hjälpa er?
  -Är det här Stockholm?

 110. Nej, det är Vällingby. En av Stockholms
  mest moderna förorter.

 111. Projektet andades
  optimism och framtid.

 112. Besökare från hela världen kom
  för att studera och inspireras.

 113. Stockholms nya stolthet, Vällingby,
  förevisades för ryssar.

 114. De utdelade beröm, men tyckte ändå
  att det var bättre hemma.

 115. Men bygget räckte inte
  för att råda bot på bostadsbristen.

 116. 1960 stod över 100 000 personer
  i bostadskö i Stockholm.

 117. Anta att ni träffar ett ungt par
  som ber er om råd.

 118. De har ingen bostad,
  och de är heller inte rika.

 119. -Vilket råd ger ni dem?
  -De får ställa sig i bostadskö.

 120. De får vänta i ungefär tio år
  om de bor i Stockholm.

 121. Om de vägrar ta nån bostad
  utanför Stockholm blir det så.

 122. Är det inte en klen tröst för par som
  vill skapa en framtid tillsammans?

 123. Ja,
  men det finns ju bostäder utanför.

 124. 1965 klubbade riksdagen igenom
  miljonprogrammet.

 125. Bostadsbristen skulle byggas bort
  en gång för alla.

 126. En miljon bostäder skulle byggas
  på tio år-

 127. -det största bostadsbyggandet
  per person i hela världen.

 128. Man hade hoppats
  att göra helt slut på bostadsbristen.

 129. Irene Molina är professor i kultur-
  geografi vid Uppsala universitet.

 130. Man hoppades också kunna ge
  anständiga bostadsförhållanden-

 131. -till framför allt
  den fattigaste delen av befolkningen.

 132. Man ville jämna ut bostadssituationen
  för olika samhällsklasser.

 133. Det var också ett mål.

 134. Miljonprogrammet är en viktig del
  av det svenska välfärdsbygget.

 135. I förorterna skulle det finnas skola,
  förskola, vårdcentral, post och bank.

 136. Allt material i byggandet
  skulle vara svensktillverkat.

 137. Man ville
  sätta hela ekonomin i rullning.

 138. Väldigt mycket av välfärden
  som Sverige hade på 70-talet-

 139. -har med miljonprogrammet att göra.

 140. "Här får ni inte bo kvar."

 141. "Här ska det in andra."

 142. Vi hade fem, sex
  centralt belägna arbetarstadsdelar.

 143. De rev den ena efter den andra.
  De fattigaste flyttade runt-

 144. -och till slut hamnade de i Haga,
  som var den sista.

 145. Samtidigt byggde man
  en miljon bostäder.

 146. Till slut flyttade de allra flesta
  ut till miljonprogrammen.

 147. Man har en egendomlig politik kring
  sanerings- och rivningsområden.

 148. Många vill riva här i Haga.
  Argumentet är att det ska rivas-

 149. -för att de människorna ska befolka
  husen som står tomma i förorterna.

 150. Här växer Botkyrkastaden fram.
  Här ska 45 000 människor bo.

 151. För de först inflyttade
  har anpassningen redan börjat.

 152. Man vet inte vad det blir
  när man flyttar hit.

 153. Det är inte klart än.
  Det är bara lite lera och sånt.

 154. Man vill få in hyresgästerna fort
  så att de betalar hyra.

 155. Sen vill man försöka få nåt för det.

 156. Jag tror inte på den här
  samhällsbildningen alls egentligen.

 157. Där skapades
  den mentala segregationen.

 158. Den som tittar utifrån eller inifrån
  på de här områdena-

 159. -kan snabbt identifiera
  var arbetarklassen bor-

 160. -och var medelklassen bor,
  och så vidare.

 161. Det blev en väldigt kompakt
  sammanhängande relation-

 162. -mellan bostadsområde
  och samhällsklass.

 163. Alltså vilken samhällsklass
  invånarna tillhörde.

 164. Här krigar vi från morgon till kväll

 165. Mamma fostra' ingen bengalo,
  en riktig rebell

 166. Välkommen, våran värld är en cell

 167. där vi krigar
  för att fria våra själar, min vän

 168. Jag trivs i lägenheten,
  men inte med miljön runtomkring.

 169. Det finns ingen miljö,
  bara betong överallt.

 170. Man har en för ensidig
  sammansättning av befolkningen här.

 171. Det är bara barnfamiljer,
  och nästan bara förskolebarn.

 172. Det är väldigt få ungdomar.

 173. Vi var överallt. Det fanns
  en basketplan där vi spelade basket.

 174. Andra spelade med kulor...
  Vad heter det?

 175. Alla cyklade och spelade fotboll,
  allt samtidigt.

 176. Det fanns ett hus med en rutschkana,
  och där hoppade ungarna från taket.

 177. De gjorde allt utom
  att åka rutschkana.

 178. Vi har bott överallt här i Fittja.
  Här, där, där och i det här huset.

 179. Jag heter Masse Salazar.
  Jag är producent på Redline.

 180. Jag heter Salla Salazar
  och är producent på Redline.

 181. Många rappade på engelska i Sverige,
  som om de var från USA-

 182. -om allt som hände där borta.
  Vi ville rappa om oss och om Sverige-

 183. -om hur det är att växa upp i
  Botkyrka, om våra liv här i Sverige.

 184. Snubben trodde han va' cool
  för han hade en pistol

 185. Vår första låt på svenska
  var "Snubben...".

 186. Publiken lyssnade på vad vi sa
  och reagerade på-

 187. -raderna om Lasermannen
  och alla grejer som var mot rasism.

 188. -Hör nu på god vänner
  -Vi hör, vi hör

 189. I hip-hop berättar folk om sitt liv
  utan censur.

 190. Det är det folk uppskattar,
  att de känner igen sig.

 191. Då kvittar deras bakgrund.

 192. Queen B Pira från the Redline recs

 193. Headline shows
  blir till headline checks

 194. Jag stänger igen, jag stänger igen

 195. Baby, jag sprängde jantelagen,
  big bang, länge sen

 196. Slänger ut en remix är
  att samla ihop de tyngsta

 197. Guzz som knäpper fingrarna,
  alla bytear från min Insta

 198. Sim salabim, du som Saladin-crew

 199. Masse Salazar beat,
  wallah alla rim-mord

 200. De flesta
  av de artister vi jobbar med-

 201. -är ganska bra förebilder
  för ungdomarna.

 202. De flesta som ser våra artister
  här i området-

 203. -tycker att de är positiva förebilder
  som lever på att göra musik.

 204. Jag skrattar i dag
  Kanske gråter jag sen

 205. Jag vill leva i nuet,
  inte ångra mig sen

 206. De låtar som Masse har gjort
  med rappare från olika förorter-

 207. -blir extra populära. Folk vill
  se nån representera deras förort.

 208. Det ska inte handla om kriminalitet,
  utan det är en stjärna därifrån-

 209. -som har samma kläder, samma språk
  och ser ut som dem.

 210. För många är orten
  en del av deras identitet.

 211. När vissa orter
  får en negativ klang i media-

 212. -får man en negativ identitet.

 213. Därför är det så viktigt
  att de här berättelserna finns.

 214. Det är fint här.
  Vi har filmat en massa videor här.

 215. Där filmade vi "Cashen dom tas",
  när de kom in med en bil-

 216. -och delade ut en massa tv-apparater
  och parabolantenner.

 217. Där åker tunnelbanan. Där har vi
  fotat många av våra omslag.

 218. Alla vill ha
  cash, guzzar och feta bilar

 219. Materiella drömmar och unika stilar

 220. För mig betyder ordet "förort"-

 221. -uppväxt, min historia, familj
  och trygghet.

 222. Förorten är en del av min identitet.
  När jag åker till Chile-

 223. -känner jag mig inte som chilenare.
  Här i Sverige...

 224. Om jag åker in till stan känner jag
  mig inte till 100 procent som svensk.

 225. Jag känner mig som en "förortare".
  Jag hör hemma här.

 226. Det är inte ens skoj, du får rå-knas
  Jag hörde några skott här i trakten

 227. Bränder och stenkastningsklipp,
  som får en massa klick.

 228. Så kallade no-go-zoner.

 229. Politiker som tävlar om vem som
  kan ta i med de tuffaste tagen-

 230. -och poliser
  som talar ut i sociala medier.

 231. Det sprider bilden av förorten
  som i totalt kaos.

 232. Som om det pågår ett krig här
  och folk riskerar sina liv.

 233. Vad skapar det för självbild?

 234. I flera städer
  tände ungdomar eld på bilar.

 235. Nu kommer det människor springande.
  Vi sticker snabbt härifrån.

 236. Tio bilar har brunnit i Malmö.

 237. När man pratar om kriminalitet
  i ett område-

 238. -och hela området får representeras
  av den kriminaliteten...

 239. Under den första perioden
  pratade man om smuts-

 240. -och den socialt utslagna svensken.

 241. I senare berättelser
  börjar invandraren bli problemet.

 242. Under den sista perioden är det
  invånarna som redan är rasifierade-

 243. -och områdena i sig som är problemet.
  Det blir en symbios mellan dem.

 244. På Södermalm finns hus som byggdes
  samtidigt som miljonprogrammet-

 245. -utifrån samma funktionalistiska
  principer och arkitektur.

 246. -Hej! Välkommen.
  -Hej! Magnus.

 247. -Ska vi kolla runt lite?
  -Absolut.

 248. -Vardagsrummet.
  -Jättefint. Stora fönster. Härligt!

 249. Vilken utsikt!

 250. Sovrummet.

 251. Här händer allt det magiska.

 252. Nu har vi gått runt i lägenheten.
  Vad är den värd?

 253. Jag kan bara göra en uppskattning-

 254. -men värdet ligger på
  ungefär 7-7,5 miljoner.

 255. 7,5 miljoner. Jag undrar om jag hade
  betalat det för den här utsikten.

 256. -Ja... Vi kan kolla med banken.
  -Vi får se.

 257. Hela Söder är byggt
  som arbetarbostäder.

 258. Ett extra sovrum, kanske.

 259. I dag ser vi en process där man
  börjar renovera miljonprogrammen-

 260. -med så höga hyror som inte
  är möjliga utan att man bygger nytt.

 261. Nu har vi en bostadskris
  med många olika dimensioner.

 262. I miljonprogrammet ska
  en halv miljon lägenheter renoveras.

 263. Ett område i behov av renovering
  var Alby utanför Stockholm.

 264. Det kommunala bostadsbolaget ville
  sälja i stället för att renovera.

 265. Våren 2013 engagerade sig
  hundratals medborgare i Alby-

 266. -mot att området skulle privatiseras.

 267. I flera månader protesterade de
  på gatorna.

 268. De samlade in namnunderskrifter
  för att stoppa kommunens planer.

 269. Politikerna får göra som de vill,
  men vi tycker att det är "fucked up".

 270. Kampen engagerade allt från
  barnfamiljer till hip-hop-stjärnor.

 271. Kampanjen heter
  "Alby är inte till salu".

 272. I Haga under tidigt 1900-tal-

 273. -levde människor
  under extremt pressade förhållanden.

 274. Då organiserade man sig i arbetar-
  rörelsen och hyresgästföreningen.

 275. Därmed lyckades de
  förbättra sin situation.

 276. Och på 70- och 80-talen
  organiserade man sig-

 277. -för att försvara området, och man
  skapade en stark sammanhållning.

 278. Nu har jag sett motsvarande sak
  hända i miljonprogrammen.

 279. Jag tror att miljonprogrammets
  invånare kommer att fortsätta så.

 280. Historiskt har det nästan alltid
  varit så-

 281. -att människor
  som lever väldigt utsatt-

 282. -kommer till en punkt
  där de börjar organisera sig.

 283. Vi är många! Vi är starka!

 284. Det började handla om
  en syn på förortsbor-

 285. -på oss som bor
  och är uppvuxna i de här husen.

 286. Det blev mer en demokratisk fråga.

 287. Invånarna fick ihop
  över 6 000 namnunderskrifter-

 288. -ett av villkoren för
  att få till en folkomröstning-

 289. -men kommunfullmäktige beslutade ändå
  om att inte folkomrösta i frågan.

 290. Kommunen genomförde försäljningen.

 291. Du lyssnar på "Ortens favoriter",
  din favoritstation i betongen.

 292. Vi går vidare
  med musik från getto-Sverige.

 293. Vart ska människor ta vägen?

 294. Jag har frågat politiker om det,
  men de verkar inte veta.

 295. Bostadsfrågan är en av dagens
  mest grundläggande politiska frågor.

 296. Historien går i cirklar -
  30-tal, 60-tal och 2000-tal.

 297. Bostaden har alltid varit
  en av människans största behov.

 298. Förorten, sovstaden,
  miljonprogrammet, gettot, orten...

 299. Kärt barn... Kalla det vad ni vill.
  Jag kallar det mitt hem.

 300. Det här är helt normala
  och helt vanliga områden-

 301. -där folk går till jobbet,
  skickar barnen till skolan, handlar-

 302. -och träffas utanför ibland
  och lever sina vardagliga liv-

 303. -som vilken annan svensk familj
  som helst. Det är Sverige i dag.

 304. De här områdena är Sverige.

 305. På 90-talet var det många
  som jämförde oss med punk och progg.

 306. Vi har tagit över stafettpinnen
  från dem, som skildrare av samtiden.

 307. Förorterna är platsen där majoriteten
  av Sverige växer upp.

 308. Den svenska hip-hopen har varit
  en röst för undanträngda berättelser.

 309. Berättelser om personer
  som är uppväxta i miljonprogrammen.

 310. Utan den svenska hip-hopen hade
  en stor del av Sveriges verklighet-

 311. -glömts bort eller suddats ut.

 312. Därför är det
  en stor del av vår historia.

 313. Ortens favoriter
  Pass på era recensioner och priser

 314. Skiter vi i,
  för vi är ortens favoriter

 315. Alla vet, finns inga flooz i musiken

 316. Men det är lugnt
  så länge vi är ortens favoriter

 317. Översättning: Helena Lagerholm
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Ortens historia

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Åren mellan 1965 och 1975 byggdes en miljon bostäder i Sverige. Projektet kallades miljonprogrammet och skulle lösa Sveriges bostadsbrist genom att förorter till de stora städerna byggdes. Journalisten Evyn Redar undersöker förortens historia och träffar bröderna Salazar som berättar om sin uppväxt i Fittja och hur de har skildrat orten i sin musik. Vi får även höra professorerna Håkan Thörn och Irene Molina Vega prata om gentrifiering av förorter och bostadsbrist.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Välfärd och offentlig sektor, Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Bostadsbrist, Bostadspolitik, Bostäder, Förorter, Förorter i konsten , Hiphop, Miljonprogrammet, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sverige
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund

Alla program i Nationen - teckenspråkstolkat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNationen - teckenspråkstolkat

Skitåret 1917

Under första världskriget led Sverige av hungersnöd och arbetarklassen svalt. 1917 inledde Sveriges arbetarklasskvinnor våldsamma hungerkravaller som låg på gränsen till revolution. Dessvärre nämns sällan arbetarkvinnornas hungerupplopp i beskrivningar av Sveriges demokratiprocess. Folkmusikern Sara Parkman besöker Söderhamn för att se var hungerprotesterna inleddes och berättar om kvinnor som kämpade för bröd och fred.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNationen - teckenspråkstolkat

Svensk slavhandel

Ön Saint-Barthélemy i Karibien var en svensk koloni mellan 1784 och 1878. Kolonin är ett exempel på Sveriges delaktighet i den transatlantiska slavhandeln. Journalisten Judith Kiros reser till Saint-Barthélemy för att se spåren efter Sveriges koloniala historia. Samtidigt diskuterar Kitimbwa Sabuni, talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund, och forskaren Ylva Habel den svenska slavhandeln. Vilka var motiven för transatlantisk slavhandel? Och hur kan vi förhålla oss till den delen av historien idag

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNationen - teckenspråkstolkat

Nationalstaten

Varifrån kommer föreställningarna om Sverige och vad som är svenskt? Hur har dessa föreställningar påverkat historien? Skådespelaren och komikern Mustafa Al-Mashhadani träffar Marie Johansson Bergman som berättar om hur hon som barn sattes i fosterhem istället för att få tas om hand av sina släktingar på grund av att de var resande. 88-årige Vello Noodapera berättar om hur han som barn under andra världskriget flydde med båt från Estland och skapade sig ett liv i Sverige. Professorerna Paulina de los Reyes och Sverker Sörlin diskuterar ideologiska och politiska motiv bakom idén om nationalstaten Sverige

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNationen - teckenspråkstolkat

Den undangömda transhistorien

I Sverige har ansökningar om könskorrigering ökat under de senaste åren. Ibland pratas det om könskorrigering som att det vore något nytt för vår tid men människor som brutit mot föreställningar om kön har alltid funnits. Skådespelaren och journalisten Aleksa Lundberg reser till Gotland för att träffa Andreas Bruces släktingar. Andreas Bruce levde under 1800-talet som en man men var född i en flickas kropp. I Stockholm leder Nadja Karlsson en transvandring och berättar om transpersoner från förr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNationen - teckenspråkstolkat

Ortens historia

Åren mellan 1965 och 1975 byggdes en miljon bostäder i Sverige. Projektet kallades miljonprogrammet och skulle lösa Sveriges bostadsbrist genom att förorter till de stora städerna byggdes. Journalisten Evyn Redar undersöker förortens historia och träffar bröderna Salazar som berättar om sin uppväxt i Fittja och hur de har skildrat orten i sin musik. Vi får även höra professorerna Håkan Thörn och Irene Molina Vega prata om gentrifiering av förorter och bostadsbrist.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNationen - teckenspråkstolkat

Kvinnorna före dig

Varför står det så lite skrivet om kvinnor i historieböckerna? När man läser svenska historiebeskrivningar kan man få intryck av att kvinnor inte gjort så mycket. Men kvinnor har varit aktiva i samhällsutvecklingen och jobbat med samma saker som män. Här får vi höra om kvinnor som reste runstenar på vikingatiden, arbetade på 1500-talet och influerade akademin under 1800-talet. Journalisten Lina Thomsgård diskuterar strategier och metoder för att synliggöra kvinnor som hamnat i skymundan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNationen - teckenspråkstolkat

Rätten att leva som andra

I Sverige har inställningen till personer med normbrytande funktionsvariationer varierat genom historien. Under 1900-talet rubricerades de som "sinnesslöa", omyndighetsförklarades och institutionaliserades. Journalisten Catrine Lundell berättar om hur "sinnesslöa" under 1940-talet utsattes för medicinska experiment. Under 1960-talet var författaren Vilhelm Ekensteen med och startade rörelsen Anti-handikapp. Ekensteen beskriver anti-handikapprörelsen och hur den lade grunden till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som trädde i kraft år 1994.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNationen - teckenspråkstolkat

Världens fredligaste land

Sverige sägs ha en tradition av neutralitet som inneburit att svenskarna ställer sig utanför väpnade konflikter. Uppfattningen om att Sverige har varit neutralt i de stora världskrigen tycks allmänt accepterad. Men stämmer det verkligen att Sverige aldrig tagit ställning i något krig? Komikern Aron Flam undersöker den svenska neutraliteten. Det visar sig vid närmare efterforskning att Sverige inte varit helt opartisk i historiska konflikter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Visa fler

Mer folkhögskola / studieförbund & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Ditt förakt, min vardag

Prag, Tjeckien

Det är inte lätt att vara rom i det tjeckiska samhället. Mirek är dessutom homosexuell, och det är helt oacceptabelt för många av romerna. Mirek växte upp på ett barnhem där han utvecklade en negativ inställning till romer. Det gjorde att han under en tid till och med sympatiserade med de anti-romska och nynazistiska tankar som manifesterades i samhället. Mireks ljuspunkt i tillvaron är hans pojkvän. Tillsammans försöker de reda ut relationerna till familj och släkt och få dem att acceptera deras förhållande.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Allmännare

Kärlek och sexualitet

Ända sedan Filip var liten har han känt att omgivningen utgått från att han skulle vara intresserad av tjejer. Filip och andra studenter på allmänna linjen diskuterar hur samhällets krav påverkar oss och varför kärleksrelationer ofta värderas högre än andra relationer.