Titta

UR Samtiden - Framtidens lärande 2017

UR Samtiden - Framtidens lärande 2017

Om UR Samtiden - Framtidens lärande 2017

Föreläsningar och samtal från konferensen Framtidens lärande 2017. Skolhuvudmän i framkant delar med sig av beprövad erfarenhet, lärare visar på nya framgångsvägar, forskare ger insikt och perspektiv och innovatörer visar på nya möjligheter. Inspelat 23 maj 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Datorn i utbildningen.

Till första programmet

UR Samtiden - Framtidens lärande 2017 : Likvärdighet och digitalisering i skolanDela
 1. Det finns en stor digital klyfta.
  Elever som har det med sig-

 2. -föräldrar som ställer frågor,
  och de som inte har det.

 3. Här är skolans roll att kompensera
  och ge alla elever möjligheter.

 4. Nivån på skolans digitalisering
  skiljer sig väldigt mycket åt-

 5. -och är därmed ett exempel på orätt-
  visor och brist på likvärdighet.

 6. Men kan digitalisering också vara
  ett verktyg och ett medel-

 7. -till att förbättra situationen?

 8. Ett radband av intressanta personer
  ska få ge sin syn på saken.

 9. Jag börjar med Åsa Fahlén,
  ordförande i Lärarnas riksförbund.

 10. -Välkommen till Framtidens lärande.
  -Tack så mycket!

 11. Om jag säger likvärdighet och digi-
  talisering, vilka tankar får du då?

 12. Ungefär som du inledde.
  Det finns två dimensioner på detta.

 13. Det som man har gjort ute
  är att fokusera på apparaterna.

 14. Att man köper in datorer, ipads
  o.s.v. till eleverna.

 15. Det ser väldigt olika ut.
  Så tillgången till tekniken är olika.

 16. Och det handlar inte bara om hård-
  varan, utan om infrastrukturen.

 17. Ibland glömmer man det.

 18. Man köper apparater och har ingen
  fungerande infrastruktur.

 19. Då är det svårt att använda
  apparaterna. Det är väldigt olika.

 20. Men man kan också använda tekniken
  för att möta varje elev.

 21. Se till att det blir en mer likvärdig
  undervisning utifrån elevernas behov.

 22. Våra medlemmar säger
  att här finns en stor potential.

 23. Är behovet av fortbildning
  och kompetensutveckling stort?

 24. Det är eftersatt generellt.

 25. För digitaliseringen
  är den särskilt stor.

 26. Och vi ser ute i skolor där man
  driver digitaliseringen framåt-

 27. -att det ofta är lärare som har
  personligt intresse som står för det.

 28. Försvinner de, finns det ingen
  struktur för att fortsätta arbetet.

 29. Så eldsjälarna i skolorna och läro-
  medelsföretagen driver utvecklingen.

 30. Då kan man undra:
  Var finns huvudmännen?

 31. I en rapport har ni tittat på
  tillgången till digitala läromedel.

 32. Vad säger den rapporten?

 33. Att tillgången är svår och man är
  inte alltid helt nöjd med kvaliteten.

 34. Det tror jag är en diskussion
  som vi måste intensifiera.

 35. När man får verktygen blir det lätt:

 36. "Nu har du de här apparna.
  Gör nånting med det."

 37. I stället för att läraren
  ska äga undervisningsmomentet-

 38. -och utifrån vad läraren bedömer
  behövs för den här gruppen.

 39. "Vad kan jag ta för hjälp
  av hjälpmedlen?" Liksom vända på det.

 40. Tack så länge, Åsa.
  - Vi bjuder in en till person.

 41. Då blir det Robert Fahlgren,
  vice ordförande i Lärarförbundet.

 42. Vad är dina reflektioner
  om jag säger-

 43. -mötet mellan likvärdighets-
  problematiken och digitaliseringen?

 44. Det är en av de viktigaste frågorna
  i skolan i dag.

 45. Att digitaliseringen och verktygen
  som vi har är viktiga i vår skola-

 46. -tror jag alla här
  kan vara överens om.

 47. Förskolläraren som tar emot
  en nyanländ elev-

 48. -som inte kan språket-

 49. -behöver digitala verktyg där man kan
  hitta översättning eller bilder-

 50. -för att kunna kommunicera.

 51. Lärarna i grund- och gymnasieskolan-

 52. -kommunicerar hela tiden
  med sina elever via olika "devices"-

 53. -på olika rum o.s.v.
  Det är en naturlig del av vardagen.

 54. När vi går vidare på vuxenutbildning,
  universitet och högskola-

 55. -är det en självklarhet för att klara
  av att komma in i ett yrkesliv i dag.

 56. När vi tagit emot så många nyanlända,
  blir likvärdigheten ännu viktigare.

 57. Intressant att du sa
  att de kommunicerar.

 58. Det var en sak som jag lade på minnet
  som sir George sa.

 59. Den enskilde eleven ska vara
  "connected" med sin lärare-

 60. -och ha kopplingar
  och en relation till-

 61. -hela kunskapen
  i hela utbildningssystemet.

 62. Det låter som en väg framåt
  när det gäller likvärdighet.

 63. Ja, vi ser ett förändrat beteende.

 64. Vi minns när internet inte fanns
  i telefonen, eller inte fanns alls.

 65. Det här vet inte
  våra barn och elever av i dag.

 66. Ett förändrat beteende i samhället
  måste skapa ett förändrat beteende-

 67. -där vi finns i vår vardag,
  i mötet med elever.

 68. Då blir det ännu mer viktigt
  att få till kompetensutveckling-

 69. -delat lärande och att man får
  möjlighet att snacka ihop sig.

 70. "Vad hände i dag när vi gjorde de här
  sakerna?" Då är det så viktigt-

 71. -att vi får stöd från huvudmännen för
  att hitta tid att göra dessa saker.

 72. Den strategiska planen som kanske i
  dag saknas skulle vi behöva få till.

 73. En strategisk plan där vi som lärare
  känner stöd i att hitta-

 74. -hur vi får till det förändrade
  beteendet in i skola och klassrum.

 75. Kompetensutveckling, forskning och...

 76. Vi som lärare kan det här.
  Vi vet vad undervisningen behöver.

 77. Men vi behöver få tid
  att hitta stöd av varandra.

 78. Har du nån kommentar, Åsa?

 79. Jag vill understryka
  det du säger med nyanlända.

 80. Lärare säger
  att de digitala hjälpmedlen kan...

 81. För elever som har särskilda behov
  är det ett fantastiskt hjälpmedel.

 82. Men man måste få fortbildning i
  hur man använder det.

 83. Lärandesituationen kan man,
  men tekniken kan...

 84. Det är intressant när du pratar om
  det kollegiala lärandet.

 85. När man pratar om
  brist på likvärdighet-

 86. -jämförs Kiruna med Trelleborg, men
  det kan ju skilja mellan klassrummen.

 87. 10 cm vägg kan vara skillnaden
  mellan två olika lärsituationer.

 88. Det måste vi ta på allvar. Inte att
  man känner sig ensam i sin yrkesroll-

 89. -och inte att man är ensam
  i sin skola-

 90. -utan att man får stöd överallt
  tillsammans är viktigt.

 91. Man pratar om kunskapsklyftor. Det
  finns en ganska stor digital klyfta.

 92. Elever som har med sig det hemifrån
  och föräldrar som ställer frågor-

 93. -och de som inte har det.
  Här är skolans roll att kompensera.

 94. Jag läste detta med att man ska lotta
  vilken skola man hamnar i.

 95. Det är ett lotteri
  om du hamnar i sal A1 eller A2-

 96. -eftersom olika lärare
  kan arbeta på olika sätt.

 97. Och om du som elev på en skola får
  tillgång till ett digitalt verktyg-

 98. -eller till en lärare som fått kompe-
  tensutveckling så att du som elev-

 99. -får möjlighet att öka resultaten,
  det är en viktig likvärdighetsfråga.

 100. Tack så mycket. - Det är inte bara
  en fråga för den enskilda läraren.

 101. Det är i flera avseenden
  en fråga om ledarskap.

 102. Därför är jag glad över-

 103. -att invitera Matz Nilsson, ord-
  förande i Sveriges Skolledarförbund.

 104. Vad tänker du kring det du hört?

 105. Vi ser att likvärdighetsfrågan
  går på tre nivåer.

 106. Den statliga nivån, huvudmannanivån
  och skolnivån.

 107. Man måste ha en plan för
  likvärdigheten nationellt-

 108. -som går ihop med de tre nivåerna.

 109. Det brister kraftigt. Vi har
  en nationell digitaliseringsstrategi.

 110. Men staten lägger inte ut
  nån finansieringsplan-

 111. -för att lyfta
  de tre nivåernas olika delar.

 112. Guldäpplet och Guldtrappan fungerar
  väldigt bra på vissa skolor.

 113. Fantastiska lärare på vissa skolor
  har otroligt hög digital kompetens.

 114. Vissa skolor - huvudmän -
  ligger långt framme.

 115. Men det brister
  på väldigt många håll.

 116. Vi menar att digitaliseringsfrågan
  ofta hamnar direkt i klassrummet-

 117. -i stället för på
  de tre ansvarsnivåerna.

 118. Vi ser också utifrån OECD:s rapport-

 119. -och utifrån Skolkommissionen
  att vi måste ta ett nationellt grepp-

 120. -för en likvärdighet i resultat-
  utvecklingen och i digitaliseringen.

 121. Den andra utmaningen vi ser i dag
  är att elever i skolan i Sverige-

 122. -nyanlända, elever som gått flera år-

 123. -har en väldigt hög omsättning
  på sina lärare och skolledare.

 124. Vi har ingen stabilitet
  som kan bära de här frågorna.

 125. Vi har tittat på vad staten måste ta
  för ansvar i att stödja huvudmännen.

 126. Vad måste huvudmännen göra för att
  stödja skolledarna och lärarna?

 127. Och de tre nivåerna måste samverka.
  De kan inte agera var för sig.

 128. Det är en intressant fråga
  du tar upp.

 129. När jag som lärare
  avtackade min första rektor-

 130. -hade han jobbat 21 år som rektor
  på samma skola.

 131. Det kan ju ha berott på att ingen
  ville ha honom. Är han en förebild?

 132. 21 år på samma skola.

 133. En lärare eller rektor som stannar
  21 år i arbete är en stark förebild.

 134. Tänk om vi kunde få hållbarheten i
  både undervisningen och ledarskapet.

 135. Syresätts det inte
  om det byts lite folk ibland?

 136. Jag tror att det handlar om-

 137. -en brist på lärarkompetens och
  färre som söker skolledartjänster.

 138. Ett sätt är att ta tag i det här
  nationellt och få stabilitet-

 139. -så att alla huvudmän
  kan utveckla en digital strategi.

 140. Skillnaden i förutsättningar är enorm
  när det gäller resurser lokalt.

 141. Vissa huvudmän och kommuner
  har väldigt goda förutsättningar-

 142. -medan andra inte har skattekraft
  för att bära upp en likvärdig skola.

 143. Här måste Riksdag och regering
  ta ansvar.

 144. Du nämner Riksdag och regering.
  - Jag tackar er från professionen-

 145. -och bjuder upp - inte regeringen
  längre - men däremot Riksdagen-

 146. -i form utav Camilla Waltersson
  Grönvall i utbildningsutskottet-

 147. -som där representerar Moderaterna.

 148. Vad tänker du när du hört dessa tre
  företrädare för professionen tala?

 149. Jag brinner av samma orsaker som de.

 150. Att vi behöver ta
  ett politiskt ansvar-

 151. -för att jobba för likvärdighet
  i skolan.

 152. I dag är det
  extrem skillnad mellan kommuner.

 153. Den digitala klyftan
  är en verklighet redan i dag.

 154. I vårt jobb att få till en likvärdig
  skola blir digitaliseringen viktig.

 155. Det handlar om styrdokument,
  det handlar om resurser o.s.v.

 156. Alliansen presenterade för två år sen
  en gemensam, nationell IT- strategi.

 157. I september kom regeringen.

 158. Där händer det väldigt mycket
  äntligen på politisk nivå.

 159. Att nu föra in världen i klassrummet
  och motivera att göra skolan-

 160. -och undervisningen relevant,
  motivationen...

 161. Vi har aldrig haft
  bättre förutsättningar-

 162. -att möta eleven - varje individ -
  i klassrummet på det här viset.

 163. Jag kan säga för objektivitetens
  skull att det finns fler partier.

 164. Vi skapar balans under dagens lopp.

 165. Det kommer
  nån som heter Micke Damberg...

 166. Jag bara nämner detta.
  - Du var inne på lärarutbildningarna.

 167. -Hur förändrar man dem?
  -Vi måste ställa krav på...

 168. Vi har 28 lärarutbildningar i Sverige
  som i sig ser väldigt olika ut.

 169. -Bristande likvärdighet även där?
  -Ja. Den börjar på lärarutbildningen.

 170. Vi får lärare som har
  helt olika förutsättningar-

 171. -och tyvärr fått
  för olika utbildning.

 172. Mycket av det som man behöver ha med
  sig, allt ifrån ledarskapskompetens-

 173. -till digitalisering...

 174. Det är helt oacceptabelt att Sverige
  2017 har en lärarutbildning-

 175. -där man inte är garanterad att ha
  digitalisering med i sin utbildning.

 176. -Vad säger ni andra?
  -Det som Camilla är inne på...

 177. ...visar på att vi inte har
  en nationell strategi.

 178. Vi kan diskutera
  att lärarutbildningen brister.

 179. Men det brister också på statens
  ansvar att implementera en strategi.

 180. Det brister hos huvudmän också. Men
  vi får inte skuldbelägga varandra.

 181. Nu måste Skolverkets nationella stra-
  tegi paketeras på ett sådant sätt-

 182. -att den genomsyrar lärarutbildningen
  och rektorsprogrammet.

 183. Det måste in i systemet
  så att alla får fördjupa sin kunskap-

 184. -i det ansvar man har i en nyckel-
  kompetens, som digitaliseringen är.

 185. Vi måste sluta peka finger.
  Det har vi gjort för många år.

 186. Många huvudmän gör ett fantastiskt
  jobb. Många lärare och skolledare.

 187. För att lyfta landet
  krävs en annan strategi.

 188. Utgå ifrån Skolverkets digitali-
  seringsstrategi, lägg in resurser-

 189. -och lägg in en samlad politisk
  överenskommelse över blockgränserna-

 190. -att det här gäller.

 191. I lärarutbildningen måste digi-
  taliseringen vara en naturlig del.

 192. Den ska finnas där hela tiden-

 193. -så att lärarna på lärar-
  utbildningen... Det bara finns där.

 194. Inte att man läser
  tre veckor digitalisering.

 195. Det ska vara en naturlig del.
  Hur ska det se ut-

 196. -så att vi får till det tillståndet?

 197. Ni var inne på det
  att det finns likartade strukturer.

 198. Att det finns en strategi nationellt
  för att man som lärare i klassrummet-

 199. -utifrån de förutsättningar man har
  kan undervisa utifrån vem man är-

 200. -och vilka elever jag möter.
  Men strukturen måste vara lika.

 201. Att man får med sig samma saker,
  att det finns en nationell strategi-

 202. -som går ner på varje huvudman
  och varje skola.

 203. Att det finns en struktur.
  Sen börjar vi individualisera.

 204. -Matz?
  -Vi som förbund ser tydligt...

 205. ...att professionen
  måste ha akademisk frihet-

 206. -att undervisa
  utifrån egna förutsättningar.

 207. Digitaliseringen hamnar i klass-
  rummet. Skapa en struktur för det.

 208. Sen hur man arbetar med läromedel,
  den strukturen kan se olika ut.

 209. Men det som möter unga är-

 210. -att kunskapen de har från sin fritid
  inte alltid återspeglas i skolan.

 211. Då har vi ett problem
  om skolan är en nyckelkompetens.

 212. Ibland hör man människor
  som pratar om likvärdighet-

 213. -och det låter som om de pratar om
  likriktning. Inte lika positivt.

 214. Det är väl inte det vi eftersträvar.

 215. Varje elev ska ju få möjlighet
  att utvecklas så långt som den kan.

 216. Då kan jag som lärare
  inte köra samma lektion.

 217. Det beror på vilka elever jag möter,
  hur de mår i dag och hur jag mår.

 218. Det ska vara en struktur
  som ger mig verktyg-

 219. -utefter den professionella bedömning
  som jag har gjort som lärare.

 220. -Robert?
  -Utvecklingen går så fort i dag.

 221. Efter lärarutbildningen
  behöver vi kompetensutveckling.

 222. 70-80 % av lärarna säger i dag
  att de har en okej digital känsla.

 223. Men 50 % säger att vi behöver mer.

 224. Därför är det viktigt med
  fortbildningsinsatser.

 225. -Att de innehåller de här delarna.
  -Vill man få till en förändring...

 226. ...och ta vara på dessa möjligheter
  ska vi börja med de små barnen.

 227. Därför måste styrdokument
  och alla skolreformer vi genomför-

 228. -handla om att vi börjar i förskolan
  för att sen utveckla det här.

 229. Det handlar inte om att lära sig
  teknik, utan ett nytt arbetssätt.

 230. Det ska inte vara
  tre veckors digitaliseringskunskap.

 231. Utan det ska genomsyra allting.

 232. Jag måste understryka Camillas ord.
  I dag utelämnas många skolformer.

 233. Förskolor, fritidshem
  och vuxenutbildningen.

 234. Flera exempel på
  där man kör för likriktat.

 235. Hela bredden, alla skolformer, alla
  lärare och elever måste nås av detta.

 236. -Det är jätteviktigt.
  -Matz?

 237. Nu har vi en digitaliseringsstrategi
  som Skolverket har arbetat fram.

 238. Det finns politisk enighet kring den.

 239. Men digitaliseringen
  handlar också om infrastrukturnivå.

 240. Digitalisering av nationella prov
  och bedömningsunderlag för lärare-

 241. -ligger 2022. Vi lägger fram det
  i en framtid som är för långt fram-

 242. -i stället för att tala om
  för lärare och skolledare-

 243. -att vi ska avlasta er i
  att hitta ett bra digitalt system-

 244. -samtidigt som eleverna får möjlighet
  att göra sina prov digitalt.

 245. Det tvingar fram att alla huvudmän
  har infrastruktur för digitalisering-

 246. -som gör att varje skola
  klarar av att hantera den.

 247. Så ser det inte ut i dag. Skolkom-
  missionen tittar på likvärdigheten.

 248. Ett exempel på undervisningen
  i likvärdighet.

 249. Undervisningens kostnad för en elev
  i undervisning och läromedel-

 250. -är i genomsnitt 54 000 kr
  i grundskolan i dag.

 251. Den huvudman som lägger in mest
  pengar lägger in närmare 90 000.

 252. Den som lägger in lägst
  lägger under 40 000.

 253. Hur ser förutsättningarna ut för en
  likvärdig skola i de två klassrummen?

 254. Det handlar om undervisningen,
  digitaliseringen, elevhälsan o.s.v.

 255. Övriga nickade
  kring nästan allt du sa.

 256. Jag ska ge er en minut till
  i en slutrunda.

 257. Vad ni tycker vet jag nu.

 258. Nu vill jag veta vad ni tänker göra
  innan ni går på semester.

 259. Vad står på er agenda för att
  ta tag i de här frågorna? - Åsa?

 260. Lärarnas riksförbund
  gör en undersökning-

 261. -i och med att man ska införa
  programmering i matematik.

 262. Vi undersöker lärarnas kompetens
  i matematik kring programmering-

 263. -vad det skulle behövas för
  fortbildning o.s.v.

 264. Också frågan kring...
  Digitalisering är inte bara positivt.

 265. Ibland blir det en distraktion,
  som är en svårighet för eleverna.

 266. Hur möter man det
  för att uppväga de nackdelarna-

 267. -och lyfta fördelarna?
  Här måste vi också ha mer kunskap.

 268. Bl.a. det här med hjärnforskning.
  Hur funkar kort- och långtidsminnet?

 269. -Så vi har många saker på gång.
  -Robert?

 270. För Lärarförbundet är digi-
  taliseringen en prioriterad fråga.

 271. Den är det just för att den är
  en stor likvärdighetsfråga-

 272. -och för att den kommer att hjälpa
  Sverige att göra bättre resultat.

 273. Vi fortsätter att jobba för
  att alla får vara med. Alla elever.

 274. Det är så otroligt viktigt.
  Vi kommer att kräva mer resurser.

 275. Det är för långt fram i tiden,
  många av delarna.

 276. Vi kommer att fortsätta ligga på.
  Det borde ha hänt redan.

 277. -Matz?
  -Vi har en fantastisk möjlighet nu.

 278. Nu har vi äntligen
  digitaliseringsstrategier.

 279. Paketera det på de tre nivåerna.

 280. Se till att förutsättningar finns
  att genomföra den.

 281. Sätt ett tydligt mål. 2022 ska alla
  skolor befinna sig på en viss nivå.

 282. Man måste i infrastruktursystemet
  och undervisningen-

 283. -ha en strategi som tränger igenom.
  Den likvärdigheten är oerhört viktig.

 284. Då krävs det att man paketerar
  resurser för huvudmännen-

 285. -och för professionens utveckling
  inom ramen för strategin.

 286. Vi har aldrig haft
  en så bra möjlighet som nu.

 287. Härligt när nån säger att vi aldrig
  haft en så bra möjlighet som nu.

 288. Men då måste vi ge de bästa förut-
  sättningarna. Jag driver på det här-

 289. -som har varit en hjärtfråga för min
  del sen jag började vara aktiv.

 290. Lärarna måste få
  de förutsättningarna.

 291. Ska det bli framgångsrikt,
  måste lärarna finnas med.

 292. Vi behöver ge våra barn absolut bästa
  möjligheterna till lärande.

 293. Och att få det här att sprida sig
  i alla Sveriges klassrum...

 294. Det är politikens yttersta ansvar-

 295. -att vi ger förutsättningar för
  lärare och elever att ta del av det-

 296. -som faktiskt handlar om
  skolutveckling.

 297. En stor applåd för de fyra i panelen!
  - Tack så hemskt mycket!

 298. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Likvärdighet och digitalisering i skolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nya digitala arbetssätt bidrar till att skolan kan bli mer likvärdig, men nivån på skolors digitalisering skiljer sig väldigt mycket åt. Ett panelsamtal om hur vi ska göra för att ge alla elever och lärare en god grund och likartade förutsättningar. Medverkande: Åsa Fahlen, ordförande Lärarnas riksförbund, Robert Fahlgren, vice ordförande Lärarförbundet, Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund, och Camilla Waltersson Grönvall (M), Riksdagens utbildningsutskott. Moderator: Stig Roland Rask. Inspelat 23 maj 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Datorn i utbildningen.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens
Ämnesord:
Datorstödd undervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning, Undervisningsmateriel
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Framtidens lärande 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens lärande 2017

Samarbete och kunskapsdelning för bättre resultat

George Berwick har utvecklat London Challenge, ett program där samarbete och kunskapsdelning mellan skolor kraftigt förbättrat resultaten för skolorna i London. Här berättar han hur man kan arbeta med kollegialt lärande och om hur skolor med sämre resultat kan samarbeta med skolor med bättre resultat och tillsammans nå en förbättring för alla inblandade. Inspelat 23 maj 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Datorn i utbildningen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens lärande 2017

Likvärdighet och digitalisering i skolan

Nya digitala arbetssätt bidrar till att skolan kan bli mer likvärdig, men nivån på skolors digitalisering skiljer sig väldigt mycket åt. Ett panelsamtal om hur vi ska göra för att ge alla elever och lärare en god grund och likartade förutsättningar. Medverkande: Åsa Fahlen, ordförande Lärarnas riksförbund, Robert Fahlgren, vice ordförande Lärarförbundet, Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund, och Camilla Waltersson Grönvall (M), Riksdagens utbildningsutskott. Moderator: Stig Roland Rask. Inspelat 23 maj 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Datorn i utbildningen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens lärande 2017

Digital innovation i samhälle och skola

Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH, har länge arbetat med frågor kring digital innovation som kraft och verktyg i samhällsutvecklingen. Här berättar han om digitaliseringskommissionen, om digitaliseringens möjligheter i samhället och i skolan och tar upp saker som flipped classroom och Mooc (Massive open online courses). Inspelat 23 maj 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Datorn i utbildningen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens lärande 2017

Robotar och digitaliseringen av samhälle och skola

Carl Heath, forskare och designer på RISE Interactive, berättar om robotar, programmering och vad teknikutvecklingen innebär för samhället och om hur digitaliseringen kan bidra till en mer likvärdig skola. Heath ger en historisk bakgrund och ger exempel på ny teknik och nya verktyg som visar att framtiden redan är här. Fantastiska robotar och innovationer kan redan nu användas i klassrummen, bara man känner till att de finns. Inspelat 23 maj 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Datorn i utbildningen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Enaam Alsaffouri är lärare från Syrien

Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly tillsammans med sin familj. Efter ett par års studier i svenska på SFI gör hon nu praktik på Petersvenskolan i Landskrona. Hur ser hon på sina möjligheter att kunna jobba som lärare i Sverige? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan skolan här och den i Syrien?