Titta

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Om UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Världens ledande forskare inom infektionsområdet föreläser om förändrade spridningsmönster av infektioner, antibiotikaresistens och det senaste inom gentekniken. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning : Bakteriernas kemiska språkDela
 1. Den första molekylen berättar om
  antalet tvillingar.

 2. Den andra molekylen berättar om
  antalet kusiner.

 3. Det är en ära och ett nöje
  att vara här och delta i firandet.

 4. Det är fint
  att fokusera på grundforskning-

 5. -som ger forskare en långsiktig syn
  och möjliggör upptäckter-

 6. -som sen kan få tillämpningar.

 7. Jag tycker det visar er upplysthet,
  särskilt i dessa tider.

 8. Jag har fått chansen
  att berätta om vad mitt labb gör.

 9. Det vi jobbar med är
  att fundera över-

 10. -hur bakterier
  får valuta för sina pengar.

 11. De är pyttesmå varelser
  och som vi har hört-

 12. -kan de hålla oss vid liv
  eller döda oss.

 13. Mitt labb vill förstå hur de lyckas
  göra båda det bra och det dåliga.

 14. Det vi och andra har visat är-

 15. -att deras framgång delvis beror på
  att de inte agerar ensamma.

 16. Som ni hörde kommunicerar de
  genom kemins språk-

 17. -som låter dem räkna sina grannar
  och agera i grupp.

 18. De kan utföra uppgifter som vore
  omöjliga för en ensam bakterie.

 19. Processen kallas quorum sensing.

 20. Vi tror att bakterier lever sina liv
  i två olika skepnader:

 21. Antingen som individer
  eller i ett kollektiv.

 22. Det fungerar så här...
  Den gråa ovalen är en bakteriecell.

 23. När celltätheten är låg
  vill de uttrycka de gener-

 24. -som gagnar dem som individer.
  De utför de uppgifter de kan.

 25. En sak de gör är
  att utsöndra små molekyler-

 26. -som jag visar som röda trianglar.
  De kallas autoinducers.

 27. Vid låg bakteriecelltäthet
  kommer molekylerna att spridas.

 28. Bakterierna känner inte av dem.
  Signalen är: "Agera som individ."

 29. När bakterierna delar sig
  och alla bildar autoinducers-

 30. -ökar autoinducerkoncentrationen
  proportionerligt med cellantalet.

 31. När koncentrationen når en viss nivå
  känner bakterierna av den-

 32. -och inser att de måste ha grannar.

 33. De använder molekylen
  som mått på cellantal.

 34. Autoinducern ansamlas.
  Vid en viss nivå känns den av-

 35. -och då förändras
  bakteriernas genuttryck.

 36. De börjar uppvisa
  kollektiva beteenden.

 37. Mina bakterier är blåa,
  för forskningen gjordes-

 38. -i bioluminiscenta marina bakterier.

 39. De började lysa vid hög celltäthet.
  De var av släktet Vibrio.

 40. 25 år senare vet vi att quorom
  sensing är normen i bakterievärlden.

 41. Det finns hundratals såna system-

 42. -där bakterierna kollektivt
  utför uppgifter.

 43. Det de oftast har quorum sensing till
  är att utsöndra allmännyttiga saker.

 44. När en bakterie utsöndrar
  en exoprodukt-

 45. -får den ingen kompensation.
  Bara om det sker i grupp-

 46. -kan alla i gruppen
  dela på produkterna.

 47. Det vinner hela kollektivet på.

 48. Det upptäcktes
  i bioluminiscenta Vibrio-

 49. -men vet vi nu att det är normen
  och är helt avgörande vid patogenes.

 50. Det finns sjukdomsbakterier-

 51. -hos vilka quorum sensing styr
  bildning av biofilmer-

 52. -vilket är hur bakterier lever-

 53. -och bildningen av virulensfaktorer,
  som Philippe nämnde exempel på.

 54. Jag tog med det här om Vibrio-

 55. -även om vi studerar
  quorum sensing i många arter.

 56. Jag vill bara prata om Vibrio i dag.

 57. Jag ska beskriva stegen
  Vibrio-kaskaden-

 58. -men principerna jag beskriver
  gäller alla quorum sensing-system-

 59. -såvitt vi kan förstå.

 60. Vi tror att bakterierna behöver
  minst tre "ord"-

 61. -för att kunna kommunicera
  på ett vettigt sätt.

 62. Vi har visat att varje art
  bildar en molekyl-

 63. -här en grön homoserin lakton,
  som är unik för den arten.

 64. Den möjliggör
  kommunikation inom arten.

 65. Den berättar hur många tvillingar
  jag har i närheten.

 66. Nästa molekyl är en fettsyra.
  Alla inom släktet Vibrio har den-

 67. -men våra studier antyder
  att ingen utanför Vibrio har den.

 68. Vi tror det är släktets språk.

 69. Den första molekylen berättar om
  antalet tvillingar.

 70. Den andra molekylen berättar om
  antalet kusiner.

 71. Den tredje molekylen är generisk.

 72. Den finns hos många bakterier,
  både gramnegativa och grampositiva.

 73. Minst hälften av alla bakterier
  som testats har den.

 74. Alla har en identisk molekyl.

 75. Vi tror att den tredje molekylen
  inte ger information om arten-

 76. -utan fungerar som en universell
  kommunikationsmolekyl mellan arter.

 77. Vi tror quorum sensing-molekylerna
  säger nånting om cellantal-

 78. -men också
  hur nära släkt jag är med min granne.

 79. Det säger nåt
  om beräkningen bakterierna gör.

 80. Det första de gör är att känna av
  molekylerna i omgivningen.

 81. De frågar:
  "Är jag ensam eller i grupp?"

 82. Sen slår de på och av olika gener
  beroende på svaret.

 83. Men nästa beräkning
  är mycket mer sofistikerad.

 84. De mäter kvoten mellan molekylerna
  och anpassar vad de gör-

 85. -utifrån om deras art är i majoritet
  eller om fienden är det.

 86. De anpassar sitt beteende
  utifrån molekylblandningen-

 87. -som de ser i sin omgivning.

 88. Vi vet nu också hur information från
  utanför cellen kommer in i cellen-

 89. -för att förändra genuttrycket.
  Det funkar så här:

 90. Vid låg celltäthet...

 91. De här recepterorna,
  som sitter på cellytan, är kinaser.

 92. I brist på ligander
  autofosforyleras receptorerna.

 93. Fosfatet går till proteinet LuxU
  och transkriptionsfaktorn LuxO.

 94. Vid låg celltäthet fosforyleras LuxO-

 95. -och slår på uttrycket av
  en grupp bakteriella mikro-RNA.

 96. Såna RNA-molekyler sitter
  på mRNA:et till molekylen AphA-

 97. -vilket ökar bildningen.
  Vid låg celltäthet bildas AphA.

 98. Det är den viktigaste
  transkriptionsfaktorn för programmet-

 99. -för individuellt genuttryck.

 100. De små RNA fungerar också negativt.
  När de bildas-

 101. -sitter de på mRNA:et
  till molekylen HapR-

 102. -och motverkar dess bildning.

 103. HapR bildas alltså inte
  och HapR styr över gruppbeteenden.

 104. Vid låg celltäthet bildas AphA
  och ger individbeteende.

 105. HapR bildas inte,
  så gruppbeteenden är uteslutna.

 106. När bakterier delar sig
  och bildar fler autoinducers-

 107. -binds dessa till receptorerna-

 108. -som då förändras från kinaser
  till fosfataser.

 109. Fosfat dras ut ur systemet.

 110. Det gör att LuxO inaktiveras.
  De små RNA-molekylerna bildas inte-

 111. -vilket gör att AphA inte bildas,
  så de individuella beteendena upphör.

 112. Samtidigt börjar HapR
  att bildas igen.

 113. Det slår på de 600 gener
  som ger gruppbeteenden.

 114. Bakterierna beter sig som individer
  eller som ett kollektiv-

 115. -beroende på vilken av dessa
  transkriptionsfaktorer som bildas.

 116. Det avgör
  vilken livsstil bakterierna får.

 117. Mitt labb upptäckte
  allt ni ser på bilden-

 118. -och vi vill studera hela kretsen.

 119. Vi vill se vilka molekyler
  bakterier kommunicerar med-

 120. -hur de bäddar in information i dem-

 121. -hur receptorerna särskiljer
  mellan olika molekylblandningar-

 122. -hur information når systemet-

 123. -och vad det betyder
  att vara individ eller kollektiv.

 124. Vi studerar alla delarna,
  men jag ska berätta en historia-

 125. -om de här processerna
  i patogenen Vibrio cholerae.

 126. V. cholerae har quorum sensing-

 127. -och det är nödvändigt
  för att bakterierna ska göra biofilm.

 128. Det reglerar biofilmsbildning
  och uttryck av virulensfaktorer.

 129. Det fungerar på följande sätt:

 130. Såvitt vi kan bedöma använder
  V. cholerae bara två av molekylerna.

 131. Vid låg celltäthet,
  när få autoinducers finns-

 132. -och fosforyleringskaskaden är i gång
  bildas proteinet AphA.

 133. Vid låg celltäthet
  slår AphA på biofilmsbildning-

 134. -och slår på uttrycket
  av virulensfaktorbildning.

 135. Vid hög celltäthet,
  med många autoinducers-

 136. -slås den delen av,
  medan HapR slås på.

 137. Den slår av
  virulens- och biofilmsbildning-

 138. -och slår på spridningen.

 139. Det får bakterierna att släppa tarmen
  och komma ut i stora antal-

 140. -för att infektera nästa person.

 141. Bakterien behöver quorum sensing,
  men kretsen är lite märklig.

 142. Vid låg celltäthet är virulensen på
  och vid hög celltäthet slås den av.

 143. Det beror på sjukdomen. Man får
  kolera genom förorenat vatten-

 144. -och kolera ger en akut infektion
  genom att gå ut hårt.

 145. Den gör biofilm och virulensfaktorer,
  så man blir sjuk.

 146. När den förökar sig i tarmen
  blir spridningen viktigare.

 147. När quorum sensing aktiveras-

 148. -lämnar bakterien sitt offer
  och tar sig vidare till nästa.

 149. Så quorum sensing slår av virulens
  och slår på spridning.

 150. Det betyder att pro-quorom
  sensing-molekyler, eller agonister-

 151. -motverkar virulens.

 152. Vi har visat att mutanter
  som är i läget för hög celltäthet-

 153. -är helt avirulenta.

 154. Om man får kommensala E. coli
  att skapa autoinducers-

 155. -bryter koleran inte ut.
  Vi har även syntetiserat molekyler-

 156. -och i provrör och försöksdjur
  slår såna molekyler av virulensen.

 157. Vi är väldigt intresserade av
  att störa kommunikationen-

 158. -vilket kan ge nya läkemedel.

 159. Jag vill prata om våra senaste tankar
  kring quorum sensing-

 160. -vad gäller virulens.

 161. Mitt fokus är inte virulensfaktorer,
  utan biofilmsbildning.

 162. Förmågan att sitta på tarmens yta
  är nyckeln till patogenesen.

 163. Quorum sensing styr det,
  så vi studerar det.

 164. De flesta studier på området
  studerar bakterien i en flaska.

 165. Det är så vi hittade komponenterna,
  men i verkligheten lever bakterierna-

 166. -och det gäller de flesta arter,
  i biofilmer som sitter fast på ytor.

 167. Vi måste kunna studera
  såna samhällen-

 168. -för det är den ekologiskt
  och medicinskt relevanta livsstilen.

 169. Vi vet att celler i biofilmer
  är tusen gånger mer resistenta-

 170. -mot antibiotika
  än frilevande bakterier.

 171. Vi undrar vad som händer i samhället
  och hur quorum sensing styr det-

 172. -för att göra bakterierna
  så tåliga och resistenta.

 173. Vad skiljer dem
  från frilevande celler?

 174. Mitt labb vill studera det,
  med fokus på quorum sensing.

 175. Vi vet följande om biofilmer:

 176. Vi vet frilevande bakterier
  simmar ner och fäster sig i en yta.

 177. Väl där släpper de sina flageller
  och bildar en mikrokoloni.

 178. Quorum sensing får bakterierna
  att bädda in sig i en matris-

 179. -som fäster dem i varandra och ytan.

 180. Matrisen består av polysackarider,
  proteiner och DNA.

 181. Inuti matrisen
  börjar bakterierna växa och dela sig-

 182. -och sen bildar de
  tredimensionella samhällen på ytan.

 183. Det kallar vi biofilm.
  Vid ett visst skede-

 184. -ändrar bakterierna i biofilmen
  genuttryck.

 185. De får flageller igen
  och börjar spridas.

 186. Antagligen hittar de en bättre plats
  och upprepar processen.

 187. Vi vill förstå hur det fungerar
  och hur quorum sensing styr det.

 188. I det här
  ser jag ett problem för bakterierna.

 189. När de fäster i ytan
  är de tvådimensionella.

 190. För att växa
  krävs en tredje dimension.

 191. Det är i vätskefasen ovanför ytan
  som näringsämnena flyter förbi.

 192. De behövs
  för att kunna bilda ett samhälle.

 193. Frågan är hur en bakterie kan vara
  två- och tredimensionell samtidigt.

 194. Problemet med att studera skeendet
  är att strukturen är ogenomskinlig.

 195. Den här teckningen
  har använts i 30 år-

 196. -men ingen har kunnat se
  in i en biofilm.

 197. Bakterier är 500 gånger mindre än
  eukaryota celler och är ljuskänsliga.

 198. Att avbilda nåt inifrån en biofilm
  som är mer än ett cellager tjockt-

 199. -har varit omöjligt.
  Så om vi forskare ville förstå-

 200. -hur bakterierna lever
  och hur quorum sensing styr det-

 201. -var vi tvungna att lösa problemet
  så vi kunde se in i biofilmer-

 202. -och studera deras bildning.

 203. På mitt labb
  rekryterade vi en fysiker, Jing Yan.

 204. Han ville lösa problemet
  och byggde ett konfokalmikroskop-

 205. -som var optimerat
  för att se små föremål.

 206. Han skapade
  nya, ljusstarka rapportörer-

 207. -och designade algoritmer-

 208. -som gjorde att han kunde skilja
  mellan varje cell under avbildning.

 209. Med hjälp av allt det här-

 210. -kunde han, för första gången,
  se och avbilda en levande biofilm-

 211. -medan den utvecklades.
  Jag ska visa vad han upptäckte.

 212. Här är den första cellen.
  Kolerabiofilm börjar som en cell.

 213. Ni ser det nedersta tvärsnittet
  i konfokalmikroskopet.

 214. Jag låter filmen gå.
  Cellerna delar sig.

 215. De skapar
  en pannkaksliknande struktur.

 216. Det är biofilmens bas.
  Ni kan se varenda cell i den.

 217. Jing gör
  ungefär 150 såna tvärsnitt över tid-

 218. -och sätter sen ihop dem
  genom beräkningar.

 219. Här är några ögonblick
  för det nedersta tvärsnittet.

 220. Ni ser biofilmen ovanifrån,
  men om han lägger ihop tvärsnitten-

 221. -ser man hela biofilmen
  från sidan.

 222. Totalt innehåller biofilmen
  ungefär 15 000 celler.

 223. Ni kan se alla celler på periferin.

 224. Jag kan dessutom berätta
  var alla celler är inuti biofilmen.

 225. Jag känner till
  avstånd mellan cellerna-

 226. -och varje cells mamma,
  mormor och mormorsmor.

 227. Jing löste problemet
  med den här tekniken-

 228. -så vi kan börja sätta in delarna
  i den här modellen.

 229. Det Jing visade var att bakterierna
  simmar till ytan och fäster i den.

 230. Kolerabakterier är stavar
  och fäster alltid längs långsidan.

 231. Sen börjar de dela sig.
  Quorum sensing inleds-

 232. -och de bygger matrisen
  som håller fast dem i ytan.

 233. De delar sig
  tills ett problem uppstår.

 234. De är fästa i ytan,
  men behöver utrymme för delning.

 235. Så småningom,
  oftast kring 600 celler-

 236. -blir den fasthållande kraften
  svagare än kraften mellan cellerna.

 237. Precis som inom plattektonik
  trycks plötsligt alla celler uppåt.

 238. Kraften är starkast
  i mitten av biofilmen.

 239. De trycks upp på ände
  och nu är de tredimensionella.

 240. De sitter fästa,
  men för varje delning-

 241. -pressas de nya dottercellerna
  högre upp-

 242. -tills biofilmen har bildats.
  Vi får en halvklotformad struktur.

 243. Cellerna ligger inte
  huller om buller i biofilmen.

 244. De ligger tätt packade, med mindre än
  en cellängd mellan systerceller.

 245. Alla ligger på rad, som soldater.
  Jag har fyra cellager i teckningen.

 246. I biofilmen jag visade
  fanns femton ordnade cellager-

 247. -som är dekorerade
  med radiella celler på periferin.

 248. Där har vi stegen,
  som styrs genom quorum sensing.

 249. Vi är genetiker,
  så vi kan göra mutanter-

 250. -för att förstå
  mekanismen bakom processen.

 251. En fin grej med bakterier är
  att det finns tre matrisproteiner.

 252. Inte femhundra, utan tre.

 253. Alla styrs genom quorum sensing,
  så de kan slås ut.

 254. Dessutom är
  två av proteinerna redundanta.

 255. Vi behövde bara göra två mutanter.

 256. Du har rätt,
  det är en allvarsam publik.

 257. Två proteiner gör adhesinet,
  som håller fast cellerna i ytan.

 258. Jing gjorde mutanter för att se-

 259. -vad som händer
  om bakterierna inte kan fästa i ytan.

 260. Här är det nedersta tvärsnittet.
  Ni ser att cellerna är oorganiserade.

 261. De hålls ihop lite
  av ett annat protein i matrisen-

 262. -men ni ser att de blir oorganiserade
  utan det här limmet.

 263. Om vi lägger ihop alla tvärsnitt
  ser vi att mutantbiofilmen-

 264. -i stället för att göra ett halvklot
  gör ett klot, som sitter på ytan.

 265. Biofilmen är tredimensionell,
  så den kommer åt näringsämnena.

 266. Vi undrade vad som var fel
  med den här lösningen.

 267. Jo, en biofilm
  måste vara fäst i ytan.

 268. Det som gör biofilmer så svåra
  att bli av med är just infästningen.

 269. Jing trodde att biofilmen
  blev mindre tålig mot skjuvning.

 270. Vi experimenterar med mikrofluidik.
  Jing kunde testa med ett svagt flöde.

 271. Vildtypsbiofilmen klarar sig fint,
  men mutantbiofilmen lossnar.

 272. Det är en sårbarhet.
  Att ta sikte på de här proteinerna-

 273. -kan få bort biofilmer
  inom medicinen eller industrin.

 274. Det var de första två proteinerna.
  Det tredje heter RbmA.

 275. Det fäster systerceller i varann.

 276. Så vad händer
  om biofilmen är fäst i ytan-

 277. -men systercellerna inte sitter ihop?
  Vi har en film till.

 278. Ni ser en hög grad av ordning,
  eftersom de är fästa i substratet-

 279. -men cellerna är längre isär
  än i den första filmen.

 280. Det blir en större pannkaka.

 281. Om vi staplar tvärsnitten
  får vi en mycket större biofilm.

 282. Det finns polysackarider i biofilmen
  som håller kvar cellerna.

 283. Jing undrade förstås
  vad som var fel här.

 284. De är fästa i ytan och tål flödet.

 285. Den större ytan
  ger fler näringsämnen.

 286. Varför tyckte inte evolutionen
  att det här ödet var lyckat?

 287. Nu blir quorum sensing viktigt.
  Biofilmen utgår ju från en enda cell.

 288. Varje cell i biofilmen
  är en dottercell.

 289. Quorum sensing gör
  att de bildar exoprodukter-

 290. -och alla i biofilmen
  deltar i det kollektiva beteendet.

 291. Vi undrade om cellernas oordning-

 292. -gjorde biofilmen sårbar för fusk.

 293. Jing lade till invaderande celler
  i experimentet.

 294. Han utsatte de befintliga biofilmerna
  för isogena celler.

 295. Vi såg att inkräktarna inte kunde
  tränga in i vildtypsbiofilmen.

 296. De kan inte penetrera ytan.

 297. Men i mutantbiofilmen
  kom inkräktarna hela vägen ned-

 298. -och kunde få i sig alla godsaker
  som biofilmcellerna bildade.

 299. Vi tror att RbmA skapar en tät yta,
  som i eukaryota celler-

 300. -så inget kan penetrera filmen-

 301. -vilket skyddar samhället mot fusk.

 302. Det är här vi står. Vi hoppas fältet
  börjar använda tekniken.

 303. Det finns tusentals artiklar
  och mycket forskning om biofilmer-

 304. -och vi hoppas kunna lära oss
  mer om mekanismerna-

 305. -bakom de här samhällena,
  inte bara hos V. cholerae.

 306. Bara ett exempel på
  vad vi ska göra...

 307. Även om biofilmer studerats länge-

 308. -vet vi inte vem som gör vad,
  var eller när.

 309. Ingen har sett de enskilda cellerna.

 310. Det första vi ska göra är att föra in
  fluorescerande rapportörer-

 311. -exempelvis i quorum sensing-gener.

 312. Vi har Jings teknik
  för att följa biofilmbildningen-

 313. -och se vilka gener som slås på,
  när och var.

 314. Sen gör man mutanter och ser
  vad som händer utan generna-

 315. -med cellerna och deras grannar.

 316. Vi kommer äntligen få en karta
  i rum och tid-

 317. -över de olika heterogena beteendena
  som vi vet finns i biofilmerna.

 318. Det är vårt nästa experiment.

 319. Oavsett vilken bakterie man studerar
  skulle samma teknik kunna användas.

 320. Tillbaka till
  quorum sensing-kretsen...

 321. Philippe gav mig en bra introduktion.

 322. Vi vet att de här är delarna
  som gör att bakterier kan samarbeta-

 323. -men det sker förstås i biofilmer-

 324. -när bakterierna
  sitter fästa på en yta-

 325. -men också, i fallet V. cholerae,
  i ett mikrobiom.

 326. Som ni hörde stöter de på
  mikrobiomcellerna som finns där.

 327. Utöver att se funktionen
  i rum och tid-

 328. -vill vi förstå
  hur quorum sensing kan fungera-

 329. -när det finns 10^14 andra bakterier
  i tarmen.

 330. Hur fungerar det här i blandningar?

 331. Det vi vet om mikrobiomet
  och quorum sensing är-

 332. -att folk har sekvenserat
  alla 600 arter i människans tarmar.

 333. Vi vet att de quorum sensing-gener
  som vi känner till-

 334. -finns där i stora mängder.

 335. Det är uppenbart att bakterierna
  bildar quorum sensing-molekyler.

 336. Vi försöker förstå
  hur det funkar hos ett patogen.

 337. I ny forskning på mitt labb-

 338. -undrade vi om det fanns
  kommunikation mellan arter-

 339. -eller mellan olika riken.

 340. Kai Papenfort,
  som är professor i Tyskland-

 341. -upptäckte en autoinducer
  och ett quorum sensing-system-

 342. -i mikrobiomet hos kolera.

 343. Det Kai upptäckte var att mikrobiomet
  gör den här molekylen, DPO-

 344. -som består av
  aminosyrorna alanin och treonin.

 345. Vi undrade
  var bakterierna fick aminosyrorna.

 346. Återigen har Philippe...
  - Du kan få bli mitt förband.

 347. Philippe har gett er en ledtråd.
  Mikrobiomet bor på-

 348. -epitelcellerna hos värden.

 349. Många av dem använder mucin,
  som täcker cellerna, som kolkälla.

 350. Mucin är till 35 % treonin.

 351. Kai visade att cellerna använde mucin
  för att få treonin-

 352. -som, med alanin, bildar en molekyl
  som V. cholerae känner av.

 353. Bakterien känner av den med
  en cytoplasmatisk receptor, VqmA.

 354. Molekylen kommer in i V. cholerae-

 355. -och när VqmA binds
  förändras genuttrycket.

 356. Som jag sa tolkar V. cholerae
  en autoinducer som ett tecken för-

 357. -att stänga av virulens
  och biofilmer.

 358. Jag ska visa
  att den nya mikrobiommolekylen-

 359. -har den effekten
  genom quorum sensing.

 360. Här är en kolerabiofilm.
  De knöliga vecken är biofilmen.

 361. Så ser kolera ut vid låg celltäthet.

 362. Justin Silpe, en doktorand,
  syntetiserade DPO-

 363. -och när han tillsatte det
  slutade bakterien göra biofilm.

 364. Det visas till höger.
  För att visa hur det sker-

 365. -gjorde Justin en röd rapportör
  till en quorum sensing-gen.

 366. Ni ser att utan autoinducern
  är quorum sensing på... Nej, av!

 367. Med autoinducern
  är quorum sensing på.

 368. Biofilmer är på utan quorum sensing-

 369. -och är av vid quorum sensing
  med den nya autoinducern.

 370. Sen visade Justin att det sker
  i mikrobiomet.

 371. Mikrobiomet bildar autoinducern.

 372. Vibrio cholerae tolkar den
  och sprids-

 373. -för att den slutar göra biofilmer
  och virulensfaktorer.

 374. Det är ett fantastiskt trevägs-
  kommunikationsystem mellan riken.

 375. Värden gör substratet-

 376. -mikrobiomet gör autoinducern
  och patogenet reagerar.

 377. Det är vår första forskning
  i en komplex blandning.

 378. Jag väntar mig fler såna rön.

 379. Det fina med
  quorum sensing-forskningen i dag är-

 380. -att vi har kunskap och teknik nog-

 381. -för att börja förstå delar av
  de invecklade gåtor-

 382. -som vi vet sker inuti värden.

 383. Det är där vi står.

 384. Jag vill tacka alla som bidrog.

 385. Jing Yan är postdoc,
  som byggde det nya mikroskopet.

 386. Kai Papenfort var postdoc,
  numera professor i Tyskland.

 387. Justin Silpe är doktorand i kemi.

 388. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bakteriernas kemiska språk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Skadliga bakterier kan döda människor, djur och växter, medan goda bakterier spelar en viktig roll i att hålla människor, djur och växter välmående och levande. Quorum sensing är bakteriernas sätt att kommunicera. Bonnie Bassler, professor i mikrobiologi vid universitetet Princeton i USA, är en pionjär på området och kunde i mitten av 1990-talet visa att bakterier inte bara talar med sina artfränder utan de kan också sända och ta emot signaler från andra arter. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Virus och bakterier
Ämnesord:
Allmän medicin, Bakteriella infektioner, Bakterier, Bakteriologi, Infektionssjukdomar, Medicin, Mikrobiologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Patogener, kommensaler och slemhinnor

Tarmfloran har många roller. En av dem är att skydda slemhinnan. De bakterier som vill invadera och kolonisera slemhinnan tävlar mot tarmfloran. Shigella sonnei är inget undantag. Philippe Sansonetti, professor i molekylär mikrobiologi vid Collège de France, berättar om patogener, kommensaler och slemhinnor i denna föreläsning som han kallar "The discreet charm of the 'Ménage á trois'", trekantens diskreta charm. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Bakteriernas kemiska språk

Skadliga bakterier kan döda människor, djur och växter, medan goda bakterier spelar en viktig roll i att hålla människor, djur och växter välmående och levande. Quorum sensing är bakteriernas sätt att kommunicera. Bonnie Bassler, professor i mikrobiologi vid universitetet Princeton i USA, är en pionjär på området och kunde i mitten av 1990-talet visa att bakterier inte bara talar med sina artfränder utan de kan också sända och ta emot signaler från andra arter. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Dna-skador i immunförsvaret

Människans immunförsvar är i konstant beredskap för att reagera. Nelson Gekara, infektionsforskare vid Umeå universitet, har påvisat ett samband mellan dna-skador och vårt medfödda immunförsvar, som ger oss förmågan att bygga upp en optimal inflammatorisk reaktion på infektioner och andra biologiska angrepp. Gekara berättar om sin forskning i molekylärbiologi som undersöker dna-skadors signalproteiner och deras roll i det medfödda immunförsvaret och inverkan på infektioner, inflammatoriska sjukdomar och cancer. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Spetälska - zoonoser och antroponoser

Stewart Cole, forskare i molekylärbiologi, berättar om sin forskning kring mykobakterieinfektioner som tuberkolos och spetälska. Genforskning har revolutionerat vår förståelse för icke-odlingsbara patogener hos människan. Man trodde att spetälska enbart smittade från människa till människa, men i USA har man hittat indikationer på att mycobacterium leprae kan smitta mellan djur och människor. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Bakteriers utökade kommunikation

Nya studier visar att tvåvägskommunikationen mellan bakterierna ständigt pågår som små viskningar även när man inte har en inflammation. Elaine Tuomanen, barnläkare vid St Jude Children's Research hospital, Memphis, USA, berättar här om sin forskning kring hur pneumokocker interagerar med det medfödda immunsvaret. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

UVI och bakteriell komplexitet

Urinvägsinfektioner förekommer främst hos kvinnor och är en av de vanligaste infektionerna. Scott Hultgren, forskare vid Washington University School of Medicine, St Louis, USA, berättar om sin forskning där han tagit fram nya kliniska metoder för behandling av akuta och återkommande urinvägsinfektioner genom att utveckla antihäftande mannosider. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Hepatit C-virusets svaga punkt

Peter Sarnow, professor i mikrobiologi och immunologi vid universitet i Stanford, USA, berättar om sin forskning med fokus på patogena RNA-virus. Hur identifierar man de virala akilleshälarna vid infektioner orsakade av flavivirus? Flavivirus är en virusfamilj bestående av RNA-virus som bland annat orsakar TBE, gula febern, hepatit C samt zika- och denguefeber. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Så används CRISPR-tekniken idag

CRISPR/Cas9 är den bästa tekniken för genmodifiering som finns tillgänglig just nu, berättar Emmanuelle Charpentier, professor i medicinsk mikrobiologi vid laboratoriet för molekylär infektionsmedicin vid Umeå universitet och avdelningschef vid Helmholtz Centre for Infection Research i Tyskland. Tekniken används för att göra riktade förändringar i arvsmassan. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.