Titta

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Om UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Världens ledande forskare inom infektionsområdet föreläser om förändrade spridningsmönster av infektioner, antibiotikaresistens och det senaste inom gentekniken. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning : UVI och bakteriell komplexitetDela
 1. Data visar att fördelningen
  av konfigurationer i lösning-

 2. -moduleras av positivt selekterade
  rester och mannosbindning.

 3. I dag vill jag prata om den molekylära
  grunden till värd-patogenförhållanden-

 4. -och våra försök till nya behandlingar
  som minskar antibiotikaanvändning.

 5. Vi fokuserar på urinvägsinfektion
  eftersom UVI är en varningsklocka-

 6. -för antibiotikaresistenskrisen
  som vi står inför.

 7. Över 10 % av all antibiotika i USA
  används mot UVI.

 8. En följd är ökad multiresistens.
  Vi närmar oss en brytpunkt.

 9. Det förvärras av att kroniska patienter
  får antibiotika i månader eller år.

 10. Kateterassocierad UVI
  ökar notan med en miljard dollar.

 11. UVI orsakas oftast av E. coli-

 12. -och alla UPEC
  har bara 60 % gemensamma gener.

 13. Stammar kan skilja sig åt med 40 %.

 14. Huruvida stammen
  orsakar en infektion hos patienten-

 15. -hänger på det vår modell beskriver-

 16. -om den givna stammens
  urovirulensfenotyp-

 17. -matchar med värdens
  mottaglighetsfaktorer.

 18. Dessutom trivs UPEC i olika miljöer:
  tarm, urinblåsa, njure, vagina med mera.

 19. Varje miljö har sina koloniseringskrav
  som vi kallar "lås".

 20. UPEC-stammar har olika fitnessfaktorer
  som möjliggör kolonisering eller inte.

 21. Vi kallar det "nycklar". Kolonisering
  sker när ett lås öppnas av en nyckel.

 22. Låsen kan förändras
  av historia, genetik och beteende.

 23. Komplexiteten beror alltså
  på värd-patogenförhållanden.

 24. Jag ska prata om fitnessfaktorer
  som är viktiga i tarm och urinvägar.

 25. Vi börjar med urinvägarna.

 26. När bakterier kommer till urinblåsan-

 27. -måste de få fäste,
  och till det använder de pili.

 28. Den genetiska basen för deras biogenes
  beskrevs av Staffan Normark i Umeå.

 29. En viss UPEC-stam kan koda fem till
  sexton så kallade chaperonvägs-pili-

 30. -eller CUP-pili. Vilka CUP det gäller
  är olika från stam till stam.

 31. Men alla bär på gener
  som kodar typ 1-pili.

 32. Typ 1-pili har en spets
  med FimH-adhesin-

 33. -som känner igen mannos
  med stereokemisk specificitet.

 34. Det visar sig att urinblåsan
  är klädd med mannos.

 35. Här ser ni en FimH-medierad
  bakterievidhäftning i urinblåsan.

 36. Här är den strukturella grunden
  för mannosvidhäftningen.

 37. Vidhäftningen aktiverar dynamiskt
  cross talk i värd-patogen-förhållandet-

 38. -vilket kan leda till zippering
  på urinblåsecellerna-

 39. -mellan FimH och mannosreceptorn.

 40. När de väl tar sig in
  aktiveras bakteriens utvecklingskaskad-

 41. -och det bildas intracellulära
  bakteriesamhällen, IBC.

 42. Replikeringen är så robust att de får
  paraplycellerna att skjuta ut i lumen.

 43. Funktionen hos IBC-bildningen
  avbildas i de här filmerna.

 44. Ni ser här en urinblåsa infekterad med
  GFP-taggad E. coli, och här är ett IBC.

 45. Neutrofilerna är blåfärgade.

 46. Neutrofilerna
  försöker attackera bakterierna-

 47. -men de kommer inte åt
  de skyddade bakterierna.

 48. Men här är bakterier
  som inte hunnit samlas i IBC.

 49. Då ser man att neutrofilerna inte har
  några svårigheter att sluka bakterierna.

 50. Så funktionen hos IBC-bildningen är att
  ge bakterierna fotfäste och öka antalet.

 51. De senaste årtiondena har vi studerat
  "chaperon-usher"-maskineriet-

 52. -och hur det bygger upp pili.

 53. Chaperonen är
  två immunoglobulindomäner.

 54. Pili-subenheterna
  är ofullständiga Ig-domäner.

 55. Chaperonen binder till subenheterna för
  att fullborda immunoglobulindomänen-

 56. -vilket möjliggör veckning
  av subenheterna-

 57. -och koppling till en yttermembran-usher
  så att en kanal bildas-

 58. -genom yttermembranet
  som gör att pili kan sammansättas-

 59. -till sin slutgiltiga struktur.

 60. Varje subenhet har en N-terminal-

 61. -som fullbordar Ig-veckningen
  på intilliggande pili.

 62. FimH är ett 2-domänprotein. Veckningen
  fullbordas av intilliggande subenheter.

 63. Här visas FimH i grönt.

 64. När domänerna binder till chaperonen
  förlängs de.

 65. Men när pili har bildats vrids
  receptordomänen med 37,5 grader-

 66. -i förhållande till pilindomänen.

 67. Det intressanta är att vi har visat
  att den förlängda, "relaxerade" formen-

 68. -binder mannos med hög affinitet.

 69. Men den kompakta, "spända" formen-

 70. -som är den enda form jag har sett
  med röntgenkristallografi-

 71. -binder mannos med låg affinitet.

 72. Det vi anade för flera år sen är att det
  finns en jämvikt mellan formerna.

 73. Vi ser tre positivt selekterade rester
  utanför den mannosbindande fickan-

 74. -och att de resterna modulerar
  den konfigurationella jämvikten-

 75. -och typen av rester
  kan rucka jämvikten.

 76. Den här allelen skjuter jämvikten
  åt högaffinitetsformen.

 77. Vasilios Kalas antog att den formen
  då skulle vara relaxerad på spetsen.

 78. Han kristalliserade allelen,
  tittade på strukturen-

 79. -och såg mycket riktigt
  den relaxerade konfigurationen-

 80. -men i en ny konfiguration kallad "böjd"
  i förhållande till den förlängda.

 81. Det ledde Vasilios till hypotesen-

 82. -att relaxerad FimH kan prova
  konfigurationella ensembler.

 83. Med molekyldynamik
  testade han hypotesen-

 84. -och såg att den spända FimH
  är relativt statisk-

 85. -men att den relaxerade FimH kan prova
  dynamiska konfigurationsensembler.

 86. Han använde SAXS för att se skillnader
  i form och storlek på FimH.

 87. Jag ska bara sammanfatta. Rött betyder
  olika strukturer. Blått är liknande.

 88. De strukturer som är mest olika
  är högaffinitetsformen-

 89. -och lågaffinitetsformen.

 90. Här borta ser ni skillnader i form
  plus eller minus mannos.

 91. Den variant med störst skillnader
  i mannosbindning är den "vilda" typen.

 92. Här ser ni avståndet
  mellan adhesinatomerna.

 93. När FimH binder till mannos
  blir skillnaden störst-

 94. -vilket överensstämmer
  med att vild FimH bundet till mannos-

 95. -föredrar den relaxerade
  konfigurationen.

 96. Data visar alltså att fördelningen
  av konfigurationer i lösning-

 97. -moduleras av positivt selekterade
  rester och mannosbindning.

 98. Den här bilden tog John Heuser
  för tjugo år sen.

 99. Jag har stirrat på den i tjugo år-

 100. -och tänkt på det som en låsmekanism.
  Så har jag sett på vidhäftning.

 101. Nu vet vi att det inte är så. Bakteriell
  bindning är en mer dynamisk process-

 102. -där adhesinet låter bindningen
  av bakterien till ytan-

 103. -som kan öka bakteriens uppehållstid-

 104. -och låta den absorbera vätska-

 105. -och möjliggöra bakteriell bindning.

 106. Modellen förklarar det jag har sagt.

 107. Att det finns en dynamisk jämvikt.

 108. Den vilda typen träffar mitt i prick.
  Det finns "decoys" i urinvägarna.

 109. Högaffinitetsallelen som binder mannos
  visar sig kraftigt försvagad in vitro.

 110. Vi tror att det är för att de binder
  till decoys så att de inte når epitelet.

 111. Lågaffinitetsvarianten
  koloniserar för dåligt.

 112. Högaffinitetsvarianten
  elimineras av decoys.

 113. Nu vill jag övergå till pilis roll
  i slutreservoaren för UVI-

 114. -och det är i mag-tarmsystemet. Det här
  är studier gjorda av Caitlin Spaulding.

 115. Hon har studerat
  de olika CUP-pilis roll-

 116. -och vad som gör att UPEC kan
  upprätthålla reservoaren i tarmen.

 117. Hon gjorde mutanter
  i var och en av CUP-operonerna-

 118. -och jämförde vild typ med mutanter.

 119. I modellen behandlade hon
  med streptomycin-

 120. -och gav UTI89 oralt, vår UPEC-stam.

 121. Som ni ser gick koloniseringen rätt bra
  i alla olika vävnader.

 122. Hon såg att två adhesiner var viktiga
  för att upprätthålla tarmreservoaren.

 123. Typ 1-pili
  som också är viktiga i urinblåsan-

 124. -men också F17-typen-

 125. -som även kallas Ucl-pili.

 126. Sen ville vi veta
  var adhesinerna lokaliserar.

 127. Var finns receptorerna de binder till?

 128. Vi såg när vi tittade på FimH-lektinet
  att de binder väl till övre kryptan.

 129. PNGase-behandling som klipper
  N-länkade oligosackarider-

 130. -och förstör bindningen. Så FimH binder
  N-länkade oligosackarider i kryptan.

 131. Intressant nog binder Ucl-adhesinet
  till de undre kryptorna.

 132. O-glykosidas-behandling
  upphäver bindningen-

 133. -vilket tyder på att adhesinet binder
  O-länkade oligosackarider i kryptan.

 134. Det kan vara så att vid inflammation och
  andra molekylära störningar i tarmen-

 135. -frias nischer som UPEC kan inta
  och dra ut dem ur mikrobiotan i lumen-

 136. -till kryptan
  där konkurrensen är mindre.

 137. Det här är en hemsk bild,
  men jag vill bara visa-

 138. -att när man tittar
  på F17-pilis fylogenes-

 139. -är det begränsat
  till E. coli utanför tarmen.

 140. Den yttre ringen är olika CUP. De
  inre ringarna är olika E. coli-klasser.

 141. F17-typen tycks begränsad till B2-
  stammar och stammar utanför tarmen.

 142. En lika hemsk bild,
  men bara för att visa.

 143. F17-pili i blått som är begränsade
  till E. coli utanför tarmen-

 144. -är mest lika adhesiner
  begränsade till tarmpatogener-

 145. -som de F17-pili som finns i ETEC.

 146. Så F17-typen av pili tycks ha utvecklats
  ur enteriska patogener.

 147. Som om UPEC har stulit adhesinet-

 148. -för att upprätthålla sin tarmreservoar.

 149. När vi jämför Ucl-adhesinet
  med F17-adhesinet-

 150. -har de mycket liten sekvenshomologi-

 151. -men när vi bestämmer strukturen
  för adhesinerna är de nästan identiska.

 152. Vi känner till receptorbindningen för
  F17, det binder till N-acetyl-glukos.

 153. Det är en liknande ficka för UclD, men
  vi vet ännu inte vilken receptorn är.

 154. För att sammanfatta finns F17-pili bara
  i 11 procent av alla E. coli-stammar-

 155. -men i 50 procent av B2-stammarna.

 156. I en klinisk studie med 14 patienter
  där vi tog prover vid olika återfall-

 157. -ett, två, tre återfall, och vi gjorde
  en genomanalys av stammarna-

 158. -såg vi att i återfall med samma stam-

 159. -bar 91 % av återfallen
  på F17-liknande pili.

 160. Det tyder på att F17-pili
  kan ha koppling till UPEC-

 161. -och möjliggöra återkommande UVI
  genom att främja tarmreservoaren.

 162. Jag berättade om IBC-cykeln
  i den akuta infektionsfasen.

 163. Men den akuta cykeln
  kan ha olika utfall.

 164. Ett är att infektionen kan upplösas
  med eller utan bildning av QIR-

 165. -som kan ge upphov till nya infektioner.

 166. Eller så kan infektionen
  bli mer kronisk och återkommande-

 167. -med ohämmad replikering i lumen.

 168. Vi har försökt förstå vilka checkpoints
  hos värden som avgör utfallet.

 169. Den jag vill prata om nu är historia.

 170. Det har länge varit känt
  epidemiologiskt och kliniskt-

 171. -att patienter med UVI-historia
  löper större risk för UVI.

 172. Vi ville veta varför, så vi tog fram
  en modell för att undersöka-

 173. -hur UVI-historia påverkar patogenes
  för återkommande UVI.

 174. Vi infekterar eller skeninfekterar
  med PBS. De mössen kallar vi "naiva".

 175. Eller så infekterades de med UTI89.

 176. Hälften av mössen fick kronisk cystit
  och ohämmad replikering i fyra veckor.

 177. De mössen kallade vi "sensibiliserade".

 178. Andra hälften med upphävd infektion
  kallar vi "upphävda".

 179. Vi behandlar med antibiotika,
  väntar i fyra veckor och gör om det.

 180. Det vi ser är
  att de sensibiliserade mössen-

 181. -är signifikant mer infektionsbenägna
  jämfört med de naiva och upphävda.

 182. En anledning som jag ska visa
  är att urinblåsan har omformats-

 183. -av sensibiliseringsprocessen,
  och det märks morfologiskt.

 184. Ni ser bilder på urinblåsor från naiva,
  sensibiliserade och upphävda möss-

 185. -efter antibiotikabehandling
  och fyra veckors vila.

 186. Luminalcellerna på de sensibiliserade
  mössen är 21 gånger mindre-

 187. -än på de naiva mössen.
  Här har vi färgat basalcellsmarkörer.

 188. I lila ser man en utökad proliferativ
  zon hos de sensibiliserade mössen.

 189. Om man färgar markörer
  för terminaldifferentiering-

 190. -där markörerna är vita-

 191. -saknar de sensibiliserade mössen det
  jämfört med de naiva.

 192. Så sensibiliseringen tycks skapa
  en defekt i terminaldifferentiering.

 193. Vi gjorde också proteomanalys
  och RNA-sekvensering på urinblåsorna.

 194. Vi ser hundratals gener
  som är differentiellt reglerade.

 195. Vi gör pathway-analys som tyder på att
  de sensibiliserade urinblåseepitelen-

 196. -är känsligare för neutrofilskador
  till följd av inflammationen.

 197. Det märks på elektronmikroskopbilderna
  att när en sensibiliserad blåsa utmanas-

 198. -blir inflammationsreaktionen
  översvallande.

 199. Nu blir neutrofilerna skurkar-

 200. -och läget blir perfekt
  för ohämmad bakteriereplikering.

 201. Sensibilisering från tidigare infektion
  leder till en omformning-

 202. -som ökar sårbarheten
  för senare infektion.

 203. Här är data. I mitten utmanar vi naiva
  och sensibiliserade möss med tre isolat.

 204. I varje fall ser man att sensibiliserade
  möss är benägna till svårare UVI-

 205. -jämfört med de naiva mössen.

 206. Vi ser samma sak
  i andelen möss som får kronisk cystit.

 207. För det första är de naiva mössen
  nästan resistenta mot kronisk cystit.

 208. Men av de sensibiliserade mössen
  får upp till 80 procent kronisk cystit.

 209. Infektionskinetiken är intressant.

 210. Möss med infektionshistoria
  är resistenta mot IBC-bildning.

 211. När vi tittar på CFU
  efter 6 och 12 timmar-

 212. -har sensibiliserade och upphävda möss
  en koloniseringsresistens.

 213. Men efter 24 timmar
  händer nåt intressant.

 214. Resistensen bryts ner. En andel
  av mössen får svårare cystit-

 215. -ett dygn in i den akuta cykeln.

 216. Vad är det för checkpoint som leder
  till genombrottet för koloniseringen?

 217. Den viktigaste faktorn vi har upptäckt
  hittills är COX-2-uttrycket.

 218. Hos de sensibiliserade mössen är det ett
  ökat COX-2-uttryck med direkt koppling-

 219. -mellan CFU och COX-2-uttrycket,
  liksom PMN-värdet.

 220. In situ-färgningen visar att COX-2-
  uttrycket är robust i urinblåseepitelet.

 221. COX-2 är ett enzym som omvandlar
  arakidonsyra till prostaglandin.

 222. Prostaglandin binder till olika
  receptorer och modulerar inflammation.

 223. Därför är det en perfekt plats
  för farmakologisk intervention.

 224. NSAID-preparat är COX-2-hämmare.

 225. Vi undrade om modulerande behandling
  kan påverka återkommande UVI.

 226. Det vi ser är slående. Efter 24 timmar
  har möss som fått COX-2-hämmare-

 227. -signifikant minskad pyuri
  sett till PMN-värde.

 228. Och de skyddas mot återkommande UVI
  jämfört med skenbehandlade möss.

 229. Skälet till det verkar vara-

 230. -att COX-2 tillåter PMN
  att migrera genom epitelet.

 231. Hos de skenbehandlade mössen
  kan PMN migrera genom epitelet-

 232. -vilket leder till slemhinneskador.
  COX-2-hämmare skyddar mot det.

 233. Då kan vävnaden nybildas
  och skydda sig mot återkommande UVI.

 234. Det gjordes en klinisk studie på det här
  för några år sen.

 235. Den gjordes på 71 kvinnor med UVI.

 236. Hälften fick NSAID
  och hälften ciprofloxacin i fyra dagar.

 237. Det kliniska utfallet var identiskt.

 238. Det tyder på att NSAID
  inte bara maskerar symtomen-

 239. -utan att de också
  förändrar infektionsförloppet.

 240. För att sammanfatta har vi identifierat
  ett molekylärt avtryck-

 241. -på urinblåsan efter en infektion-

 242. -som gör värden mottaglig
  för återkommande infektioner-

 243. -på grund av förändrat transkriptom,
  säkert epigenetiska förändringar-

 244. -och COX-2-hämmare
  kan skydda mot det.

 245. Det är spännande, för den upptäckten
  skulle kunna tillämpas direkt-

 246. -och hjälpa patienter.

 247. Jag har pratat om hur värden
  anpassar sig till infektioner.

 248. Jag ska visa hur adhesiner också
  anpassar sig, särskilt Fml-adhesinet-

 249. -som inte binder till naiv vävnad,
  bara till inflammerad vävnad-

 250. -vilket tyder på en receptor
  som uttrycks vid inflammation-

 251. -som adhesinet har anpassats till.

 252. Vi har identifierat adhesinet
  som Tf- och Tn-antigen.

 253. För att titta på vilken receptor
  som uttrycks i njuren-

 254. -har vi använt PNA- och HPA-färgning
  på Tf- respektive Tn-antigen.

 255. Den naiva vävnaden färgas inte, men
  i den inflammerade syns Tn-antigen-

 256. -som överlappar med FmlH-färgningen.

 257. Det försvinner helt med behandling
  med N-acetylgalaktosaminidas.

 258. Det upphäver både FmlH-bindningen
  och HPA-färgningen-

 259. -vilket tyder på att det är Tn-antigenet
  som E. coli-adhesinet binder till.

 260. Fml ger en fördel i konkurrensen
  mellan vild typ och Fml-mutanter.

 261. Den vilda typen vinner. Vi har löst
  strukturen för Fml på Tf-antigen.

 262. Om vi tittar på proteomet kan vi se-

 263. -att galaktosyltransferaserna
  uppregleras liksom Fml-operonen.

 264. Det är en sorts yin och yang.
  FimH är viktigt i naiv vävnad-

 265. -men vid inflammation uttrycks
  en ny receptor som FmlH utnyttjar.

 266. Om vi tittar på hur upptäckterna på möss
  kan tillämpas för kvinnor-

 267. -upptäcks IBC även hos kvinnor, och
  serumcytokiner är liknande hos kvinnor.

 268. Omformningen ser vi även hos patienter
  med återkommande infektioner.

 269. Sjukdomsspektrumet är liknande,
  och även betydelsen av historia.

 270. Jag vill avsluta med hur vi försöker
  överföra de vetenskapliga framstegen-

 271. -till nya antibiotikabesparande
  behandlingar.

 272. Antibiotikaresistensen ökar som sagt
  fort. Vi närmar oss en brytpunkt-

 273. -och vi behöver
  antibiotikabesparande behandlingar.

 274. Bara i USA skrivs
  över 10 miljoner recept ut årligen.

 275. Det största användningsområdet för
  fluorokinoloner är behandling av UVI.

 276. Med den vetskapen försöker vi hitta
  antibiotikabesparande medel.

 277. Jag ska ta upp några av dem. Här är
  min bästa vän i Umeå, Fredrik Almqvist.

 278. Han är inte bara skicklig älgjägare,
  utan också en fantastisk kemist.

 279. Han har utformat molekyler-

 280. -som dödar chaperon-usher-maskineriet
  och stoppar pili-sammansättningen.

 281. Med Matt Chapman har han även
  utvecklat curlicider mot amyloidfibrer.

 282. De molekylerna
  har stor terapeutisk potential-

 283. -för både grampositiva och -negativa
  organismer.

 284. Vi har utvecklat ett FimH-vaccin
  som fas 1-prövas.

 285. Det har godkänts av FDA för patienter
  med multiresistenta infektioner.

 286. Vi utvecklar också mannosider-

 287. -som imiterar mannos med binder
  till FimH en miljon gånger starkare.

 288. På så sätt blockerar molekylerna
  bakteriell bindning i urinblåsan.

 289. Vi arbetar med GSK
  på det här projektet.

 290. Vi har rationellt designat
  tusentals föreningar-

 291. -med hopp om klinisk prövning fas 1
  på den bästa.

 292. Hos möss är de oralt biotillgängliga och
  potenta profylaktiskt och i behandling.

 293. Här behandlas möss med kronisk cystit
  oralt med en viss mannosid.

 294. Efter sex timmar
  sker en signifikant 4-log reduktion.

 295. Fler behandlingar
  eliminerar infektionen.

 296. Molekylerna är snabbare än antibiotika,
  för deras verkningsmekanism är direkt.

 297. Så fort de binder
  släpper bakterien från vävnaden.

 298. Multiresistenta stammar
  går bra att behandla med mannosider.

 299. Jag ska avsluta med nåt spännande.

 300. Som sagt är tarmen
  UPEC:s slutreservoar.

 301. Så vi undrade
  om mannosider kan utrota reservoaren.

 302. Här är modellen igen med streptomycin,
  UTI89 och tre mannosidbehandlingar.

 303. Behandlingen visar sig reducera UPEC-
  koloniseringen i tarmen med över 98 %.

 304. Mannos i sig har ingen effekt. Det krävs
  potenta analoger med hög affinitet.

 305. Om vi tittar på mikrobiomstrukturen
  lämnar mannosiden strukturen intakt.

 306. Till skillnad från ciprofloxacin som
  helt förändrar mikrobiomstrukturen-

 307. -har mannosidbehandling
  ingen eller liten effekt.

 308. Så vi tror att vi har
  en molekylär skalpell.

 309. Mannosiderna kan avlägsna
  reservoaren från tarmen-

 310. -och lämna mikrobiomstrukturen intakt.

 311. Vi tror att det finns en chans att snart
  kunna göra kliniska prövningar.

 312. Där ska jag avsluta.

 313. Vi får höra här om alla olika bakterier
  och hur de alstrar sjukdomar-

 314. -men nästan alla mikrobiella patogener-

 315. -måste nån gång under sin cykel
  binda till en cell eller yta.

 316. Vi vill revolutionera behandlingen av
  infektioner i värd-patogen-gränssnittet-

 317. -för att få antibiotikabesparande
  behandlingar.

 318. De personer som har gjort arbetet
  visas här.

 319. Särskilt tack till Jeff Gordon
  för mikrobiotastudierna.

 320. Tom Hannan och Valerie O'Brien-

 321. -har jobbat med urinblåseomformning-

 322. -och Caitlin Spaulding har jobbat
  med tarmkoloniseringsmodellen.

 323. Tack så mycket.

 324. Översättning: Erik Swahn
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UVI och bakteriell komplexitet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Urinvägsinfektioner förekommer främst hos kvinnor och är en av de vanligaste infektionerna. Scott Hultgren, forskare vid Washington University School of Medicine, St Louis, USA, berättar om sin forskning där han tagit fram nya kliniska metoder för behandling av akuta och återkommande urinvägsinfektioner genom att utveckla antihäftande mannosider. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Virus och bakterier
Ämnesord:
Allmän medicin, Infektionssjukdomar, Medicin, Nefrologi, Njurar, Urinvägar, Urinvägsinfektioner, Urologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Patogener, kommensaler och slemhinnor

Tarmfloran har många roller. En av dem är att skydda slemhinnan. De bakterier som vill invadera och kolonisera slemhinnan tävlar mot tarmfloran. Shigella sonnei är inget undantag. Philippe Sansonetti, professor i molekylär mikrobiologi vid Collège de France, berättar om patogener, kommensaler och slemhinnor i denna föreläsning som han kallar "The discreet charm of the 'Ménage á trois'", trekantens diskreta charm. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Bakteriernas kemiska språk

Skadliga bakterier kan döda människor, djur och växter, medan goda bakterier spelar en viktig roll i att hålla människor, djur och växter välmående och levande. Quorum sensing är bakteriernas sätt att kommunicera. Bonnie Bassler, professor i mikrobiologi vid universitetet Princeton i USA, är en pionjär på området och kunde i mitten av 1990-talet visa att bakterier inte bara talar med sina artfränder utan de kan också sända och ta emot signaler från andra arter. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Dna-skador i immunförsvaret

Människans immunförsvar är i konstant beredskap för att reagera. Nelson Gekara, infektionsforskare vid Umeå universitet, har påvisat ett samband mellan dna-skador och vårt medfödda immunförsvar, som ger oss förmågan att bygga upp en optimal inflammatorisk reaktion på infektioner och andra biologiska angrepp. Gekara berättar om sin forskning i molekylärbiologi som undersöker dna-skadors signalproteiner och deras roll i det medfödda immunförsvaret och inverkan på infektioner, inflammatoriska sjukdomar och cancer. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Spetälska - zoonoser och antroponoser

Stewart Cole, forskare i molekylärbiologi, berättar om sin forskning kring mykobakterieinfektioner som tuberkolos och spetälska. Genforskning har revolutionerat vår förståelse för icke-odlingsbara patogener hos människan. Man trodde att spetälska enbart smittade från människa till människa, men i USA har man hittat indikationer på att mycobacterium leprae kan smitta mellan djur och människor. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Bakteriers utökade kommunikation

Nya studier visar att tvåvägskommunikationen mellan bakterierna ständigt pågår som små viskningar även när man inte har en inflammation. Elaine Tuomanen, barnläkare vid St Jude Children's Research hospital, Memphis, USA, berättar här om sin forskning kring hur pneumokocker interagerar med det medfödda immunsvaret. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

UVI och bakteriell komplexitet

Urinvägsinfektioner förekommer främst hos kvinnor och är en av de vanligaste infektionerna. Scott Hultgren, forskare vid Washington University School of Medicine, St Louis, USA, berättar om sin forskning där han tagit fram nya kliniska metoder för behandling av akuta och återkommande urinvägsinfektioner genom att utveckla antihäftande mannosider. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Hepatit C-virusets svaga punkt

Peter Sarnow, professor i mikrobiologi och immunologi vid universitet i Stanford, USA, berättar om sin forskning med fokus på patogena RNA-virus. Hur identifierar man de virala akilleshälarna vid infektioner orsakade av flavivirus? Flavivirus är en virusfamilj bestående av RNA-virus som bland annat orsakar TBE, gula febern, hepatit C samt zika- och denguefeber. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Så används CRISPR-tekniken idag

CRISPR/Cas9 är den bästa tekniken för genmodifiering som finns tillgänglig just nu, berättar Emmanuelle Charpentier, professor i medicinsk mikrobiologi vid laboratoriet för molekylär infektionsmedicin vid Umeå universitet och avdelningschef vid Helmholtz Centre for Infection Research i Tyskland. Tekniken används för att göra riktade förändringar i arvsmassan. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

En styv lem

Fjong, bånge, ståfräs - kärt barn har många namn. Men det uteblivna ståndet kan vara svårare att prata om. Gynekologen Göran Swedin tycker att det smusslas för mycket kring sex. Han anser också att män fokuserar för mycket på att prestera, något som också är temat i kortfilmen ”Första gången” av Anders Hazelius.