Titta

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Om UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Världens ledande forskare inom infektionsområdet föreläser om förändrade spridningsmönster av infektioner, antibiotikaresistens och det senaste inom gentekniken. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning : Så används CRISPR-tekniken idagDela
 1. Man kan korrigera vissa mutationer
  och introducera nya gensekvenser.

 2. Man kan byta ut en gen mot en annan.

 3. Tack för inbjudan. Det är väldigt
  trevligt att vara tillbaka i Umeå.

 4. Det känns som hemma.
  Jag bodde här ett tag-

 5. -och det var här jag utvecklade
  CRISPR-Cas9-projektet.

 6. Ibland undrar jag om jag skulle stå här
  om jag inte hade kommit till Umeå.

 7. Det var sommaren 2008-

 8. -som jag fick idén att foga samman
  två olika riktningar hos min forskning.

 9. Om jag inte hade varit i Umeå vet jag
  inte om jag hade kommit på den idén.

 10. CRISPR-Cas9-tekniken
  är ett RNA-styrt system-

 11. -som existerar i bakterier.
  CRISPR-Cas9 finns bara i bakterier.

 12. Jag ska berätta lite mer allmänt
  om CRISPR-Cas-biologi också.

 13. CRISPR-Cas9 fungerar
  som ett RNA-programmerbart enzym.

 14. Här ser ni enzymet Cas9 som en sax
  som programmeras av RNA-molekyler.

 15. I naturen sker det med molekylerna
  crRNA och tracrRNA.

 16. Med hjälp av de här
  RNA-komponenterna-

 17. -kan Cas9 klippa upp DNA
  på ett sekvens-specifikt sätt-

 18. -och klippa upp dubbelsträngat DNA-

 19. -genom att klippa upp DNA-strängarna
  med olika nukleasdomänder.

 20. Mekanismen fungerar
  så länge det i genomet-

 21. -uppströms från den sekvens
  som RNA-molekylen riktar in sig på-

 22. -finns en kort sekvens nukleotider som
  kallas "Protospacer adjacent motifs".

 23. När det gäller systemet från bakterien
  Streptococcus pyogenes-

 24. -som är det system som används
  i hela världen för den här gentekniken-

 25. -som kan användas i alla olika slags
  celler och organismer-

 26. -så är PAM-motivet på det genom
  som man ska arbeta med NGG.

 27. Det finns många NGG inom genomet.

 28. Det förklarar varför systemet från
  Streptococcus pyogenes fungerar bra.

 29. Hela fältet med tillämpningar
  av den här genredigeringstekniken-

 30. -började för nästan fyra år sen.

 31. Då publicerades en artikel i Science-

 32. -av Elizabeth Pennisi, för
  nästan fyra år sen, sommaren 2013:

 33. "CRISPR-mani
  - ett bakteriellt immunsystem"-

 34. -"ger en potentiellt revolutionerande
  teknik för genredigering."

 35. "CRISPR-Cas9-tekniken möjliggör
  precis genredigering i alla organismer."

 36. Här ser ni en bakteriecell
  som infekteras av virus, bakteriofager.

 37. Det som är intressant är det faktum-

 38. -att det kom fram tillämpningar
  av tekniken väldigt fort.

 39. Jag ska visa en annan bild senare.

 40. Det är ett bra exempel
  på en naturlig mekanism i bakterier-

 41. -som man kan använda
  på ett enkelt sätt-

 42. -men som kan bli väldigt kraftfull.

 43. Den teknik som nu används-

 44. -skiljer sig inte så mycket från
  de naturliga mekanismerna i bakterier.

 45. Det är ett verktyg som har fått stort
  genomslag inom biovetenskaperna.

 46. Åtminstone när det gäller infektions-
  sjukdomar så är det en viktig teknik-

 47. -eftersom vi använder genetik-

 48. -för att förstå de mekanismer
  som ligger bakom olika sjukdomar-

 49. -och för att identifiera
  banor, gener och molekyler-

 50. -som kan leda till
  nya behandlingar och nya tekniker.

 51. Det är det angreppssätt
  som de flesta av oss...

 52. De av oss som arbetar
  med bakterieinfektioner-

 53. -är intresserade
  av grundläggande mekanismer-

 54. -och vi hoppas att vi kan hitta nya sätt
  att behandla bakterieinfektioner-

 55. -särskilt med tanke på
  hotet från antibiotikaresistens.

 56. När man jobbar med bakterier
  tänker man också alltid på-

 57. -att bakterier innehåller många
  intressanta enzym och mekanismer-

 58. -som sedermera har kunnat användas
  som molekylärbiologiska verktyg.

 59. Med det i åtanke
  vill jag kort visa några höjdpunkter-

 60. -och viktiga upptäckter
  inom grundläggande genetik-

 61. -för att ge er
  som inte är experter en känsla för-

 62. -var CRISPR-Cas9
  dyker upp i sammanhanget.

 63. Under 1800-talet formulerades
  genetikens grundläggande regler-.

 64. -med Darwin och "Arternas uppkomst",
  Mendels lagar om nedärvning-

 65. -och Miescher,
  som först isolerade DNA 1871.

 66. Och i mitten av 1950-talet-

 67. -kunde man visa att DNA
  var bärare av genetisk information-

 68. -man upptäckte DNA:s spiralstruktur
  och man såg den genetiska koden.

 69. Man ville verkligen förstå genernas
  funktion och genomets hemlighet.

 70. Man fick hjälp av bakterier och virus.

 71. Jag vill nämna François Jacob
  - jag kommer själv från Frankrike-

 72. -och jag har forskat
  på Pasteurinstitutet.

 73. François Jacob
  var en betydande makrobiolog...

 74. ...som arbetade med Jacques Monod
  och André Lwoff på saker som...

 75. Det var precis det som man kan hitta
  i systemet CRISPR-Cas.

 76. Det handlar om att förstå
  proteiner med enzymfunktioner-

 77. -att förstå hur gener
  kan organiseras som operander-

 78. -hypotesen att RNA kan ha
  regulatoriska funktioner i genuttrycket-

 79. -alla dogmer och principer
  som man studerar hos bakterier-

 80. -och interaktionen
  mellan bakterier och lysogena fager.

 81. Det är precis det
  som CRISPR-Cas handlar om.

 82. Han sa bland annat: "Naturen
  är en trixare, inte en uppfinnare."

 83. Jag gillar det citatet. Det handlar om
  enzym och andra komponenter-

 84. -som har identifierats
  i bakterier och virus-

 85. -och som kan trixa lite
  med DNA och RNA-

 86. -vilket har lett till att man
  inom molekylärbiologin och genetiken-

 87. -började titta på och utveckla enzym
  som kan rekombinera DNA-

 88. -som kan läsa DNA-koden-

 89. -och sekvensera och förstärka DNA.

 90. Sen utvecklades andra metoder
  som utnyttjade RNA-interferens.

 91. Mer nyligen utvecklades metoder
  för två olika nukleaser-

 92. -som utgjorde startskottet
  för genredigeringstekniken-

 93. -och gjorde det möjligt att göra precisa
  justeringar av gener hos organismer-

 94. -var zinkfingernukleaser
  och TALEN-nukleaser-

 95. -konstgjorda enzym som kan göra
  precis det som CRISPR-Cas9 gör.

 96. De kan klippa dubbelsträngat DNA
  på specifika platser i genomet-

 97. -men de fungerar
  på ett mer komplicerat sätt-

 98. -än CRISPR-Cas9,
  som bygger på RNA-molekylen.

 99. Här finns programmerbarheten
  inbyggd i nukleaset.

 100. Man måste alltså skapa nya nukleaser
  för nya gensekvenser.

 101. Det är en teknik som fungerar bra,
  och som fortfarande används-

 102. -men CRISPR-Cas9
  gör det betydligt enklare-

 103. -att förändra genomet
  på ett specifikt sätt-

 104. -och dessutom på ett billigare,
  snabbare och mer mångsidigt sätt-

 105. -tack vare hur mekanismen fungerar.

 106. Jag vill bara berätta lite om
  hur vi kom fram till det här systemet.

 107. På mitt labb är vi intresserade
  av att förstå de mekanismer-

 108. -som styr sjukdomar som orsakas
  av Streptococcus pyogenes-

 109. -en bakterie som angriper människor.
  Här ser vi bakterien färgad i rött-

 110. -när den angriper epitelceller,
  som är färgade gröna i bilden.

 111. Vi arbetar med olika slags mekanismer
  och försöker förstå-

 112. -hur de här mekanismerna gör att
  bakterien kan angripa mänskliga celler.

 113. Vi är också delvis intresserade av
  människans försvar mot bakterien.

 114. Vi arbetar med olika
  regleringsmekanismer som styr-

 115. -moduleringen av de faktorer
  som är viktiga för bakterien-

 116. -och dess överlevnad
  i en stressig miljö:

 117. Virulensfaktorer och andra faktorer
  som gör att bakterien anpassar sig.

 118. Jag började med små RNA-molekyler
  för ungefär femton år sen.

 119. Vi jobbade med små RNA-molekyler-

 120. -som deltog i reglerandet av virulens-
  faktorer hos Streptococcus pyogenes.

 121. Här ser in kortfattat de mekanismer...

 122. ...som används av sRNA,
  små RNA-molekyler i bakterier.

 123. När vi började med sRNA visste vi
  att de interagerar med budbärar-RNA-

 124. -och förändrar då stabiliseringen
  hos budbärar-RNA:s mål.

 125. De kan också aktivera eller inhibera
  translation genom olika mekanismer.

 126. De kan också aktivera eller hindra
  olika proteiners funktioner.

 127. Det vi inte hade då,
  som CRISPR-Cas9 ger-

 128. -är små budbärar-RNA-molekyler som
  kan reglera andra små RNA-molekyler.

 129. Dessutom kan små budbärar-RNA
  interagera direkt med DNA-

 130. -och förändra genomet.
  Det är det CRISPR-Cas9 gör.

 131. Det här är två stora mekanismer
  där CRISPR-Cas9 kan spela roll-

 132. -och där man med CRISPR-Cas9
  kan angripa specifika delar av DNA.

 133. 2006, för lite mer än elva år sen,
  när jag var chefsforskare i Wien-

 134. -började vi leta efter
  nya små RNA-molekyler i S. pyogenes.

 135. Vi använde ett angreppssätt
  hämtat från bioinformatiken-

 136. -som gjorde att vi kunde hitta
  nya små budbärar-RNA.

 137. Här har jag valt ut dem
  där vi kunde hitta ett fint uttryck.

 138. Vi fokuserade på små budbärar-RNA-

 139. -däribland den RNA-molekyl
  som nu är känd som tracrRNA.

 140. Det här är en skärmdump därifrån.

 141. Vi kunde se att tracrRNA
  uttrycktes i tre olika former-

 142. -som oftast uttrycktes efter varandra.

 143. Det handlar om kontroller för 5s rRNA.

 144. Vi märkte ut början och slutet
  för dessa uttryck för tracrRNA-

 145. -med hjälp av
  flera olika analysmetoder.

 146. Vi såg att RNA
  kodades i närheten av en gen-

 147. -som kodade för ett protein-

 148. -som kallades CRISPR-protein
  från Streptococcus thermophilus.

 149. Det innehöll två nukleasdomäner,
  RuvC-nukleas och HNH-nukleas.

 150. Det här handlar egentligen
  om Cas9-proteinet-

 151. -som alla vet
  utgör en del av den här tekniken.

 152. Man hade redan
  visat stort intresse för den här genen.

 153. Vi ville arbeta med CRISPR-systemet,
  som jag visar på nästa bild.

 154. När det gällde tracrRNA ville vi se på
  potentiella mål för budbärar-RNA.

 155. Vi hittade ett bra mål
  som kodade för en virulensfaktor.

 156. Vi tänkte då att interaktionen
  mellan tracrRNA och mRNA-

 157. -skulle förändra virulensfaktorn.

 158. Vi testade olika
  möjliga uttrycksskillnader-

 159. -hos den här faktorn
  på mRNA-nivå och proteinnivå-

 160. -vi jämförde olika typer av S. pyogenes
  med knock-out av tracrRNA-

 161. -vi såg på olika fenotyper som ansvarar
  för bildandet av den här faktorn-

 162. -som är ett protein
  som ingår i etytrocytlysis-

 163. -men vi kunde inte förstå
  den här interaktionen. Nu vet vi varför.

 164. Man har visat att tracrRNA spelar roll
  hos reglerandet av virulensfaktorer-

 165. -hos en annan bakterie,
  men vi började bli lite desperata.

 166. Sen började vi också
  titta på CRISPR-systemet-

 167. -eftersom vi nu också
  kunde identifiera crRNA.

 168. Det gjorde att vi började studera
  ett annan slags infektionsbiologi-

 169. -där bakterien är värden, och den
  angrips av rörliga genetiska element.

 170. Jag ska senare visa hur olika former
  av RNA påverkar den här interaktionen.

 171. Rörliga genetiska element kan bestå av
  plasmider, transposoner och fager.

 172. De kan föra in
  intressanta gener i en bakterie-

 173. -till exempel gener som gör bakterien
  resistent mot antibiotika-

 174. -eller som gör att bakterien kan
  anpassa sig bättre till sin omgivning.

 175. När det gäller fager
  som infekterar bakterieceller-

 176. -så injiceras genomet
  från fagerna in i bakteriecellerna-

 177. -och där kan det
  börja producera virala partiklar-

 178. -som kan lysera bakteriecellen
  och döda andra bakterieceller.

 179. När det gäller till exempel
  Streptococcus pyogenes-

 180. -kan den invaderande fagens DNA
  integreras i bakterien som en profag.

 181. Det kan leda till nya gener,
  som ibland kodar för virulensfaktorer.

 182. När bakterier eller arkéer-

 183. -angrips av de här genominkräktarna
  så måste de försvara sig-

 184. -och de har försvarssystem
  mot alla olika sorters angrepp.

 185. De kan använda olika försvarssystem-

 186. -som inbyggda försvarssystem-

 187. -som har lett till
  upptäckten av restriktionsenzym.

 188. De här restriktionssystemen ses som
  bakteriernas inbyggda immunsystem-

 189. -och de består av det här enzymet
  som har använts för kloning.

 190. CRISPR-Cas
  är ett annat slags immunsystem.

 191. Det är det enda
  adaptiva immunsystemet-

 192. -om man pratar om
  adaptiva och inbyggda immunsystem.

 193. Systemet är adaptivt på så sätt
  att det först känner igen inkräktaren-

 194. -och sen memorerar inkräktaren
  så att försvarssystemet kan fungera.

 195. Systemet består av ett antal gener
  organiserade som operoner-

 196. -som kodar för proteinkomponenterna
  i CRISPR-Cas-systemet.

 197. Nära det här operonet har man ett
  antal upprepningar och utfyllnader-

 198. -som kallas en CRISPR-rad-

 199. -som består av först en startsekvens
  som innehåller en promotorregion-

 200. -och därefter ett antal väldigt korta
  upprepade identiska sekvenser-

 201. -och mellan dem finns upprepade
  så kallade utfyllnadssekvenser-

 202. -som kommer från sekvenser
  från rörliga genetiska element.

 203. Promotorn gör att CRISPR-raden
  tas in i systemets RNA-komponenter-

 204. -med hjälp av
  Cas-proteiner och crRNA.

 205. Immunsystemet har tre steg.
  Först memorerandet av systemet-

 206. -därefter uttrycket
  genom crRNA och proteiner-

 207. -och sen interferensen, där systemet
  känner igen en återkommande fag.

 208. Det fungerar så
  att fagen vid en första infektion-

 209. -injicerar sitt DNA i bakteriecellen.

 210. Då kan de här Cas-proteinerna-

 211. -känna igen fagens DNA
  och klippa upp en bit av fagens DNA-

 212. -och stoppa in den
  i CRISPR-raden vid startsekvensen.

 213. Det är ett sätt att memorera fagen-

 214. -genom att föra in en markör
  för fagen i bakteriecellens genom.

 215. De här små utfyllnadssekvenserna
  i olika färger-

 216. -ska förstås som ett antal tidigare
  infektioner som man har memorerat.

 217. Sen fungerar systemet så-

 218. -att de proteiner som känner igen
  fagen vid en ny infektion uttrycks-

 219. -och CRISPR-raden uttrycks
  som en lång crRNA-molekyl-

 220. -som kommer att utvecklas till
  en enda mogen crRNA-

 221. -som innehåller
  en del av de upprepade sekvenserna-

 222. -och en sekvens som har som mål
  ett specifikt rörligt genetiskt element.

 223. Sen sker en sammankoppling
  av crRNA med ett proteinkomplex-

 224. -och crRNA kan sen föra ut
  det här proteinkomplexet-

 225. -till den inkräktande fagen,
  för att se om de känner igen den-

 226. -det vill säga om det finns samma
  sekvens hos crRNA och hos fagen.

 227. Ett Cas-protein
  känner igen den här interaktionen-

 228. -och klipper då upp fagens genom.

 229. Systemet
  har en väldigt intressant historia-

 230. -som jag inte har tid att berätta om.

 231. Det började 1987
  när en japansk grupp identifierade-

 232. -ett antal upprepningar
  i genomet hos E. coli.

 233. Det följdes av några studier
  som visade att CRISPR-raden-

 234. -kunde transkriberas
  genom olika stora RNA-molekyler.

 235. Man tänkte att det hade att göra med
  RNA-komponenter och RNA-mognad-

 236. -och produktionen
  av väldigt små RNA-molekyler.

 237. Sen kunde bioinformatiker
  visa att CRISPR-generna-

 238. -kodade för proteiner som interagerade
  med och kunde klippa i DNA och RNA.

 239. Sen såg man att utfyllnadssekvenserna
  matchade rörliga genetiska element-

 240. -och hypotesen blev att det motsvarade
  ett RNA-interferenssystem-

 241. -som utgjorde ett adaptivt
  immunsystem hos bakterier.

 242. Detta kunde senare bevisas
  för Streptococcus thermophilus.

 243. Till en början trodde man, som
  med RNA-interferens hos eukaryoter-

 244. -att systemet angrep det mRNA-

 245. -som kodas av fagens gener-

 246. -tills man insåg att de proteiner
  som ansvarar för interferensen-

 247. -inte var de proteiner som klippte DNA.

 248. CRISPR-Cas9-systemet har utvecklats
  hos både bakterier och arkéer.

 249. Systemet finns hos 50-60 procent
  av bakterier och 90 procent av arkéer.

 250. Man har beskrivit en klassificering.

 251. Det här är en klassificering
  från för två år sen-

 252. -som grundas på sorten och antalet av
  olika CRISPR-proteiner i operonet.

 253. Man kan se att beroende på
  vilken sorts CRISPR-Cas det är-

 254. -så får CRISPR-associerade gener
  olika organisation och olika särdrag.

 255. CRISPR-Cas9
  kallas för ett typ två-system.

 256. När vi började arbeta med systemet
  hade redan några kollegor-

 257. -John van der Oost,
  Marraffini och Sontheimer-

 258. -för att nämna några, börjat se på
  mekanismerna hos typ ett och tre.

 259. De visade att det behövs
  ett komplex av proteiner-

 260. -som styrs av ett matchat crRNA
  för att skapa interferens.

 261. Typ två-systemet är annorlunda.

 262. I stället för en serie gener är det bara
  en gen som kodar för Cas9-proteinet.

 263. Det finns också en skillnad hos
  proteinet som producerar crRNA-

 264. -som inte finns hos typ två, så när vi
  började arbeta med typ två insåg vi-

 265. -att vi hade att göra med en mekanism
  som skilde sig från typ ett och tre-

 266. -eftersom bara en gen
  stod bakom interferensen.

 267. Detta hade redan bevisats-

 268. -även om man
  inte förstod mekanismerna.

 269. Jag vill gå tillbaka till tracrRNA-
  molekylen som finns i typ två-systemet.

 270. Vi ville också studera CRISPR
  i Streptococcus pyogenes-

 271. -eftersom vi såg att utfyllnads-
  sekvenserna i typ två-systemet-

 272. -kan angripa lysogena fager-

 273. -som kan förflytta virulenta gener
  mellan olika kliniska isolat.

 274. Vi ville visa att CRISPR-Cas kunde
  minska mängden virulenta gener-

 275. -i kliniska isolat
  av Streptococcus pyogenes-

 276. -genom att begränsa de lysogena fager
  som kodar för virulensfaktorerna.

 277. Vi ville verkligen förstå mekanismen.

 278. Vi insåg att tracrRNA
  inte riktade in sig-

 279. -på mRNA
  som kodade för virulensfaktorer.

 280. Vi började ana att tracrRNA
  spelade en roll i typ två-systemet.

 281. Till slut kom vi fram till
  att det spelar en nyckelroll-

 282. -och att det är utmärkande
  för CRISPR-Cas9-systemet.

 283. Det är den RNA-molekylen
  som utgör skillnaden.

 284. Vi använde
  ett gentekniskt tillvägagångssätt-

 285. -med de verktyg som jag hade
  utvecklat för genredigering i bakterier.

 286. Vi kunde visa
  att tracrRNA är en RNA-molekyl-

 287. -som kan skapa baspar med
  crRNA-molekylernas upprepningar.

 288. Här ser ni det duplex som skapas av
  tracrRNA och långa RNA-molekyler.

 289. Det stabiliseras av Cas9-proteinet
  och klipps upp av ribonukleas III-

 290. -ett enzym som kodas
  av de flesta bakteriearter.

 291. Det leder till skapandet
  av en mellanform av crRNA-

 292. -som genomgår ytterligare
  mognadsprocesser till en form-

 293. -som innehåller en mogen form
  av crRNA som kan rikta in sig på-

 294. -motsvarande sekvens i fagen.

 295. Sen har vi tracrRNA-duplexet
  och Cas9 som håller ihop det.

 296. Det är en väldigt specifik mekanism-

 297. -som gör att tracrRNA-
  och crRNA-duplexet-

 298. -kan leda Cas9 till det inkräktande
  genomet, som ni kan se här.

 299. Man har ett mål-DNA-

 300. -och en crRNA-sekvens
  som bildar baspar med mål-DNA-

 301. -och en interaktion
  mellan crRNA och tracrRNA.

 302. Experimentet visar hur tracrRNA och
  crRNA leder Cas9 till att klippa DNA.

 303. Man kan se att man kan klippa
  i plasmider med olika former-

 304. -bara när man har Cas9, plasmiden,
  crRNA och tracrRNA samt magnesium.

 305. Här ser ni de uppklippta fragmenten.

 306. Det här är bara ett
  av de många experiment som vi gjorde.

 307. När vi sekvenserade
  de här fragmenten-

 308. -såg vi att brottet skedde tre baspar
  uppströms om en viss PAM-sekvens-

 309. -som består av NGG
  hos Streptococcus pyogenes.

 310. Den här sekvensen
  måste finnas i genomet-

 311. -precis nedströms om den sekvens
  som crRNA riktar in sig på.

 312. Det finns två möjliga ställen
  där det kan ske.

 313. Jag vill bara nämna att det här
  gjordes in vitro med tracrRNA-

 314. -och det överensstämde med en
  tidigare studie av Sylvain Moineau-

 315. -som visade att CRISPR-Cas9-
  systemet kan klippa mål-DNA in vivo.

 316. Då hade man
  ännu inte beskrivit tracrRNA.

 317. De upptäckte också att det skedde
  ett brott tre baspar bort från PAM-

 318. -och Moineau kunde visa betydelsen
  av den här PAM-sekvensen-

 319. -som tidigare
  hade identifierats av bioinformatiker.

 320. Det fungerar så att Cas9 styrs av de
  två RNA-sorterna till att hitta ett PAM.

 321. Cas9 innehåller en domän som binder
  till den här NGG-sekvensen.

 322. Därefter söker den efter
  den sekvens som motsvarar crRNA.

 323. Det skapas ett så kallat R-loop-system
  genom proteinets olika stadier-

 324. -när det binder till RNA,
  när det binder till PAM-

 325. -och slutligen vid sökningen.

 326. Därefter placeras Cas9:s
  två nukleasdomäner på plats-

 327. -så att de kan utföra
  själva klippningen-

 328. -där var och en av domänerna
  klipper en sträng.

 329. Man får alltså ett dubbelt DNA-brott
  på den specifika plats som har valts ut.

 330. Sen ville vi förenkla systemet-

 331. -genom att använda
  bara en enkel sgRNA-molekyl.

 332. Beroende på
  hur tekniken har utformats-

 333. -och för vilka specifika ändamål-

 334. -använder man ändå
  dubbla RNA-molekyler ibland.

 335. Vi ville kunna utnyttja
  det här programmerbara systemet-

 336. -som gör specifika dubbla DNA-brott
  för gentekniska ändamål.

 337. Det CRISPR-Cas9-systemet kan göra-

 338. -är precis det som zinkfingernukleaser
  eller TALEN-nukleaser gör.

 339. De klipper upp dubbla DNA-strängar.

 340. När man gör ett brott hos DNA
  på en högre stående organism-

 341. -kan man sätta i gång så kallade icke-
  homologa reparationsmekanismer-

 342. -som är mer eller mindre felbenägna
  och kan skapa felaktigheter vid brottet.

 343. Om man för in
  en homolog DNA-sträng-

 344. -så kan man ersätta
  den sekvens där man gjorde brottet-

 345. -med en annan sekvens.

 346. Därigenom kan man skapa mutationer,
  man kan reparera mutationer-

 347. -man kan föra in
  nya sekvenser i genomet-

 348. -man kan ersätta gener
  med andra gener-

 349. -eller vissa delar av sekvenser
  med andra sekvenser.

 350. Man kan också göra
  större förändringar.

 351. När vi förstod
  hur enkel mekanismen var-

 352. -och att CRISPR-Cas
  skulle kunna användas-

 353. -för att rikta in sig
  på genom och deras uttryck-

 354. -var CRISPR-Cas9 det mest minimala
  system som gick att använda.

 355. Vår hypotes var att det här
  RNA-programmerbara systemet-

 356. -skulle kunna bli ett gentekniskt
  verktyg i livets alla tre domäner-

 357. -för biotekniska, biomedicinska
  och genterapeutiska ändamål.

 358. Sex månader efter att vi publicerade
  en artikel i Science sommaren 2012-

 359. -med min kollega Jennifer Doudna-

 360. ett halvår senare såg vi
  ett antal artiklar i början av 2013-

 361. -som visade att tekniken fungerade
  i människor, möss, bakterier, växter...

 362. Det var många i Boston
  som lade ner mycket arbete-

 363. -på att visa att tekniken fungerade bra-

 364. -i människoceller och i organoider
  och i många olika modellorganismer.

 365. Alla håller med om
  att det är billigt och enkelt.

 366. Det är effektivt om man använder
  systemet från S. pyogenes.

 367. Det är en väldigt användbar teknik
  som gör att man kan utforma-

 368. -olika typer av gRNA för att
  rikta in sig på olika delar av genomet-

 369. -och göra olika förändringar samtidigt.

 370. Specificiteten
  är väldigt bra för naturliga system-

 371. -men många forskare arbetar med
  att förbättra specificiteten-

 372. -särskilt för att
  kunna använda det inom medicin.

 373. Systemet har låg toxicitet och man
  forskar nu på olika överföringssystem.

 374. Jag tycker om den här tekniken
  för att den leder till förnyat intresse-

 375. -för att förstå livets mekanismer
  hos modellorganismer-

 376. -där genetiken inte har varit enkel.

 377. Nu när vi har ett effektivt system
  pågår forskning om överföringssystem-

 378. -för att kunna studera
  världens mångfald.

 379. Jag skulle dock vilja visa några
  andra aspekter av CRISPR-Cas9.

 380. Det är viktigt att förstå att systemets
  natur gör det väldigt användbart.

 381. Man kan slå ut en enkel nukleasdomän
  och göra om ett nukleas-

 382. -till ett RNA-programmerbart nikas,
  som kan introducera bara ett brott-

 383. -på en av de två DNA-strängarna.
  Man kan också slå ut två domäner-

 384. -och få ett RNA-programmerbart
  DNA-bindande protein.

 385. När man har RNA-programmerbara
  nukleas kan man skapa mutationer.

 386. Om man har den döda versionen
  som inte kan klippa DNA-

 387. -utan som bara kan binda till DNA
  så kan man lägga till olika domäner-

 388. -som kan göra om systemet till att
  aktivera eller inhibera transkription.

 389. Det har gjorts mycket forskning där
  på den senaste tiden-

 390. -där man ser på
  aktivering och transkription.

 391. Man kan också sammanföra Cas9
  med en effektordomän-

 392. -för att studera förändringar hos DNA
  och epigenetiska fenomen-

 393. -för att bara ta några exempel.

 394. Här ser ni de duplex-RNA som är
  viktiga för att systemet ska fungera.

 395. Som jag sa använder alla systemet
  från Streptococcus pyogenes-

 396. -men nåt som vi
  började titta på väldigt tidigt-

 397. -och som har låtit oss
  förstå mekanismen-

 398. -var att vi tittade på mångfalden
  av den här mekanismen hos bakterier.

 399. Vi började tidigt
  med bioinformatiska analyser-

 400. -och vi upptäckte att systemet fanns
  i över 350 olika bakteriearter.

 401. Mina kollegor hittade systemet,
  och även tracrRNA i många olika arter.

 402. Vi upptäckte att det i CRISPR-Cas9-
  systemet redan finns Cas9-enzym-

 403. -tracrRNA och crRNA,
  men det finns en stor variation-

 404. -när det gäller sekvenser, så om
  man jämför de olika Cas9-enzymen-

 405. -alltså sekvenserna hos Cas9-enzymen
  hos de 350 olika bakterierna-

 406. -så ser man att man ibland bara har
  en procent samma aminosyror.

 407. Det finns också stor variation i
  sekvenserna hos crRNA och tracrRNA.

 408. Så trots att sekvenserna
  hos tracrRNA utvecklas-

 409. -och sekvenserna
  hos crRNA utvecklas-

 410. -så förblir kombinationen stabil,
  vilket gjorde att vi förstod vikten-

 411. -hos duplex-RNA:t och interaktionen
  med Cas9-proteinerna.

 412. Cas9-proteinerna
  kan också ha olika storlek i naturen.

 413. Det gjorde att vi kunde se
  hur systemet hade utvecklats.

 414. Det är viktigt att fortsätta utveckla
  verktygslådan för CRISPR-Cas9.

 415. Forskare vill ha små versioner av Cas9
  som gör det enklare att använda-

 416. -till exempel i människoceller.

 417. Jag har pratat om PAM-sekvenser,
  som måste finnas på målgenomet.

 418. För S. pyogenes är det NGG,
  men för olika bakteriearter-

 419. -så har de olika versioner av PAM.

 420. De kan ha fyra-fem nukleotider
  eller kanske bara två.

 421. Genom att förstå det här systemet
  hos olika slags bakterier-

 422. -kan vi utöka vår verktygslåda,
  vilket kollegor till mig har gjort.

 423. Alla håller dock med om att systemet
  från S. pyogenes är det mest effektiva.

 424. Det är det mest effektiva systemet-

 425. -så vi hade tur
  som jobbade med just S. pyogenes.

 426. Anledningen är att Cas9-enzymet
  hos S. pyogenes är särskilt flexibelt-

 427. -och det har väldigt stark
  helikas-aktivitet för att öppna upp DNA.

 428. Jag ska fatta mig väldigt kort.

 429. Det här är ett viktigt verktyg
  för att förstå geners funktioner-

 430. -men jag gillar också
  att den här tekniken är så mångsidig.

 431. Man har kombinerat den
  med andra gentekniker-

 432. -som har utvecklats
  under de senaste 40 åren.

 433. Vi har sett att vår gentekniska
  verktygslåda har blivit större-

 434. -genom att kombinera olika tekniker.

 435. Det används inom
  forskning och utveckling och medicin-

 436. -där det är viktigt när vi arbetar med
  infektionssjukdomar och patogener-

 437. -att hitta korrekta, kliniskt relevanta
  modeller för sjukdomar.

 438. CRISPR-tekniken är till exempel
  väldigt användbar i djurmodeller-

 439. -där man kan se på funktionen hos
  vissa interaktorer hos olika patogener.

 440. Det är också viktigt vid validering
  inom läkemedelsutveckling-

 441. -och i alla de screeningmetoder,
  där man nu använder CRISPR-Cas9.

 442. Det är också viktigt
  inom växtbiologi och syntetisk biologi.

 443. Vi såg tidigare att typ två
  var det mest minimala systemet-

 444. -men man har börjat se på andra
  system sen vi började med typ två.

 445. Jag vill bara nämna typ fem A,
  där mekanismen är ännu enklare.

 446. Man behöver inte två RNA
  och ett protein, utan bara ett protein-

 447. -med en ribonukleas-domän
  och en deoxiribonukleas-domän.

 448. Det här Cas-proteinet
  som numera kallas Cpf1-

 449. -kan binda
  till den långa crRNA-molekylen-

 450. -och den kan generera mogna crRNA-

 451. -som förblir bundna till Cpf1-

 452. -det Cas-protein
  som har fått dem att mogna.

 453. Det mogna RNA, som är bundet till
  proteinet, kan ledas till målgenomet-

 454. -där proteinet,
  som har en deoxiribonukleasdomän-

 455. -klipper DNA vid specifika sekvenser.
  Det är ett protein som gör allt.

 456. Många kollegor
  har arbetat med olika system-

 457. -och memoreringsprocessen beskrevs
  i en väldigt bra artikel nyligen.

 458. Jag skulle vilja avsluta med att tacka
  mina institutioner i Österrike-

 459. -och förstås i Sverige.
  Alla olika loggor fick inte plats.

 460. Vi har fått viktigt stöd
  från Wallenbergstiftelsen-

 461. -Kempestiftelserna
  och Göran Gustafssons stiftelse.

 462. Jag arbetar nu i Tyskland med ett
  väldigt bra team med unga forskare-

 463. -som är väldigt motiverade och duktiga.

 464. Jag har arbetat tillsammans med
  Jörg Vogel, som Peter nämnde-

 465. -Jennifer Doudna i Berkeley,
  Martin Jinek i Zürich-

 466. -och Eugene Koonin
  i Bethesda i USA.

 467. Det här var mitt team förra sommaren.

 468. Jag måste också nämna de här två
  företagen. Tack för uppmärksamheten.

 469. Jag hoppas att det inte var för långt.

 470. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Så används CRISPR-tekniken idag

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

CRISPR/Cas9 är den bästa tekniken för genmodifiering som finns tillgänglig just nu, berättar Emmanuelle Charpentier, professor i medicinsk mikrobiologi vid laboratoriet för molekylär infektionsmedicin vid Umeå universitet och avdelningschef vid Helmholtz Centre for Infection Research i Tyskland. Tekniken används för att göra riktade förändringar i arvsmassan. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Ämnen:
Biologi > Genetik och genteknik
Ämnesord:
Allmän medicin, Biologi, Gener, Genetik, Infektionssjukdomar, Medicin, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Patogener, kommensaler och slemhinnor

Tarmfloran har många roller. En av dem är att skydda slemhinnan. De bakterier som vill invadera och kolonisera slemhinnan tävlar mot tarmfloran. Shigella sonnei är inget undantag. Philippe Sansonetti, professor i molekylär mikrobiologi vid Collège de France, berättar om patogener, kommensaler och slemhinnor i denna föreläsning som han kallar "The discreet charm of the 'Ménage á trois'", trekantens diskreta charm. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Bakteriernas kemiska språk

Skadliga bakterier kan döda människor, djur och växter, medan goda bakterier spelar en viktig roll i att hålla människor, djur och växter välmående och levande. Quorum sensing är bakteriernas sätt att kommunicera. Bonnie Bassler, professor i mikrobiologi vid universitetet Princeton i USA, är en pionjär på området och kunde i mitten av 1990-talet visa att bakterier inte bara talar med sina artfränder utan de kan också sända och ta emot signaler från andra arter. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Dna-skador i immunförsvaret

Människans immunförsvar är i konstant beredskap för att reagera. Nelson Gekara, infektionsforskare vid Umeå universitet, har påvisat ett samband mellan dna-skador och vårt medfödda immunförsvar, som ger oss förmågan att bygga upp en optimal inflammatorisk reaktion på infektioner och andra biologiska angrepp. Gekara berättar om sin forskning i molekylärbiologi som undersöker dna-skadors signalproteiner och deras roll i det medfödda immunförsvaret och inverkan på infektioner, inflammatoriska sjukdomar och cancer. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Spetälska - zoonoser och antroponoser

Stewart Cole, forskare i molekylärbiologi, berättar om sin forskning kring mykobakterieinfektioner som tuberkolos och spetälska. Genforskning har revolutionerat vår förståelse för icke-odlingsbara patogener hos människan. Man trodde att spetälska enbart smittade från människa till människa, men i USA har man hittat indikationer på att mycobacterium leprae kan smitta mellan djur och människor. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Bakteriers utökade kommunikation

Nya studier visar att tvåvägskommunikationen mellan bakterierna ständigt pågår som små viskningar även när man inte har en inflammation. Elaine Tuomanen, barnläkare vid St Jude Children's Research hospital, Memphis, USA, berättar här om sin forskning kring hur pneumokocker interagerar med det medfödda immunsvaret. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

UVI och bakteriell komplexitet

Urinvägsinfektioner förekommer främst hos kvinnor och är en av de vanligaste infektionerna. Scott Hultgren, forskare vid Washington University School of Medicine, St Louis, USA, berättar om sin forskning där han tagit fram nya kliniska metoder för behandling av akuta och återkommande urinvägsinfektioner genom att utveckla antihäftande mannosider. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Hepatit C-virusets svaga punkt

Peter Sarnow, professor i mikrobiologi och immunologi vid universitet i Stanford, USA, berättar om sin forskning med fokus på patogena RNA-virus. Hur identifierar man de virala akilleshälarna vid infektioner orsakade av flavivirus? Flavivirus är en virusfamilj bestående av RNA-virus som bland annat orsakar TBE, gula febern, hepatit C samt zika- och denguefeber. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Så används CRISPR-tekniken idag

CRISPR/Cas9 är den bästa tekniken för genmodifiering som finns tillgänglig just nu, berättar Emmanuelle Charpentier, professor i medicinsk mikrobiologi vid laboratoriet för molekylär infektionsmedicin vid Umeå universitet och avdelningschef vid Helmholtz Centre for Infection Research i Tyskland. Tekniken används för att göra riktade förändringar i arvsmassan. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Sex? Nej tack!

Asexualitet handlar inte om sexualdriften, utan om en oförmåga att känna sexuell attraktion. Vi möter Jenny som efter flera års relation fick ett ord för sin läggning via en blogg. Docent Lars Gösta Dahlöf har forskat kring hur den uppstår.