Titta

UR Samtiden - Ekotransport 2030

UR Samtiden - Ekotransport 2030

Om UR Samtiden - Ekotransport 2030

Föreläsningar och samtal om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Till första programmet

UR Samtiden - Ekotransport 2030 : Hur långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende?Dela
 1. Körsträckorna för våra bilar
  ökar sen några år tillbaka.

 2. Det gör att klimatpåverkan-

 3. -från hela transportsektorn
  inte längre minskar.

 4. När man jobbar med hållbarhetsfrågor
  hör man många fina exempel-

 5. -och en del
  som är lite mer nedslående.

 6. Risken är att man blir överdrivet
  optimistisk eller pessimistisk.

 7. Därför bestämde vi oss
  på 2030-sekretariatet-

 8. -för att skapa en uppsättning
  torra statistiska fakta-

 9. -som hjälper oss ta reda på
  hur det verkligen ligger till.

 10. Det är ju motsatsen
  mot vad våra politiker gör.

 11. Drömmare, idealister och makthavare
  målar framtiden rosenskimrande-

 12. -medan oppositionen
  och missnöjespartierna-

 13. -spelar på våra rädslor
  för att allt ska gå åt helvete.

 14. Men det är varken rosenskimrande
  eller helvetessvart.

 15. Man får se upp
  när man är kär i statistik som jag.

 16. Ibland får jag lust
  att ordna en "March for Statistics".

 17. Men man får se upp. Man kan vilseleda
  med statistik lika väl som känslor-

 18. -om man bara visar de kurvor som
  stöder det budskap man vill få fram.

 19. Vi vill undvika den fällan, så vi
  samlar all upptänklig statistik-

 20. -på vår sajt:
  2030.miljobarometern.se.

 21. Ni ser adressen här på bilderna
  vid sidan om er.

 22. Vi hinner inte gå igenom all
  statistik utan bara ett smakprov-

 23. -som vi hoppas ger er en vink
  om de övergripande trenderna.

 24. Därför har vi definierat
  fem övergripande mål-

 25. -för omställningsarbetet
  inom transportsektorns olika delar.

 26. Vi följer uppfyllelsen av målen
  med fem motsvarande index-

 27. -som visar måluppfyllelsen i procent.

 28. Frågan är om utvecklingen går
  åt rätt håll och tillräckligt snabbt?

 29. Procentsiffrorna i cirklarna visar
  att utvecklingen går åt rätt håll.

 30. Den fråga vi ska ta upp
  är om det går tillräckligt snabbt.

 31. Det övergripande målet
  för transportsektorn-

 32. -föreslogs av Miljömålsberedningen
  och skrivs nog in i klimatlagen-

 33. -som nästan alla riksdagspartier
  står bakom.

 34. Målet är att klimatpåverkan från
  inrikes transporter minskar med 70 %-

 35. -mellan 2010 och 2030.

 36. På den övre kurvan ser ni graden
  av procentuell måluppfyllelse-

 37. -och det nedre diagrammet visar de
  faktiska utsläppen av växthusgaser.

 38. Rör vi oss i lagom takt mot målet ska
  kurvorna följa de gröna fältens kant.

 39. Vi ser en oroande trend.
  Det har tuffat på i ett par år-

 40. -men sen ett par år
  sackar kurvan för måluppfyllelse.

 41. Det är oroväckande.

 42. Men då det gäller ett annat mål
  ser det lite mer hoppingivande ut.

 43. Det är målet för vägtrafiken. Där har
  vi inspirerats av FFF-utredningen-

 44. -som presenterades i december 2013.

 45. Där talas det om att mängden fossila
  bränslen som används i vägtrafiken-

 46. -kan minska med 80 %
  fram till år 2030.

 47. Som ni ser så pekar kurvorna uppåt-

 48. -om vi ser på graden av
  måluppfyllelse överst på bilden.

 49. Det är en kurva och ett index,
  men det ger oss hopp.

 50. Det är en motsägelsefull utveckling.
  Vi undrar varför svärdet är tveeggat.

 51. Det får vi ett hum om genom att titta
  specifikt på personbilstrafiken.

 52. Den är avgörande och står för 60%
  av utsläppen från vägtrafiken.

 53. Vi har definierat ett eget mål som
  säger att utsläppen från personbilar-

 54. -ska minska med 80 % fram till 2030.

 55. Det intressanta med det här indexet-

 56. -är att det visar de tre "benen" vi
  nämnt: bilen, bränslet och beteendet.

 57. Bilen representeras i de undre
  diagrammen av de energisnåla bilarna.

 58. Bränslet representeras
  av andelen förnybara drivmedel.

 59. Och beteendet avspeglas i hur långa
  sträckor vi kör med våra bilar.

 60. Här kan vi analysera utvecklingen
  lite mer i detalj.

 61. Bilarna blir effektivare, samtidigt
  som utvecklingen tyvärr bromsar in.

 62. Det glädjande är mittendiagrammet:
  andelen förnybar energi accelererar.

 63. Den ökar inte bara, utan accelererar
  också. Det gäller nya personbilar.

 64. Det är något av ett spjutspetsmål.
  Ni ser att kurvan når det gröna.

 65. Det beror på att det här målet
  är lättare att nå-

 66. -för det speglar nya personbilar,
  där utvecklingen ligger i framkant.

 67. Naturligtvis i synnerhet
  hos de nyare personbilarna.

 68. Men sorgebarnet... Glädjen var den
  ökade andelen förnybara drivmedel.

 69. Sorgebarnet är beteendet.
  Körsträckorna ökar sen några år.

 70. Det är därför klimatpåverkan från
  transportsektorn inte längre minskar.

 71. Det finns inte bara personbilar, så
  vi har mål för tunga lastbilar också.

 72. Det gäller även här
  bara nya tunga lastbilar.

 73. Men jag ska inte överdriva trenderna
  eftersom dataunderlaget är skralt.

 74. Vi hörde Henrik prata om att Skånes
  lastbilar blir mer energieffektiva.

 75. Men tyvärr finns inget dataunderlag
  för hela lastbilsparken.

 76. Allt fler utländska lastbilar gör
  även körsträckorna aningen osäkra.

 77. Det gör uppskattningen
  av körsträckorna lite osäker.

 78. Så vi hoppar över det indexet
  och tittat på kollektivtrafiken.

 79. Den oroande trenden
  att vi kör bil längre-

 80. -avspeglas i att resandet med
  kollektivtrafiken står och stampar.

 81. Detta trots att vi har ett mål,
  som kurvorna visar-

 82. -som inspirerats av Svensk
  kollektivtrafiks fördubblingsmål-

 83. -att resandet ska fördubblas
  till 2030.

 84. Som ni ser händer det inte mycket.
  Kurvorna är horisontella.

 85. Men... Jag tar ifrån er hoppet
  och sen ger jag er hopp.

 86. Om vi bryter ner kollektivresandet på
  länsnivå hittar vi många bra exempel.

 87. På Y-axeln ser vi förändringen av
  resesträckan per capita i olika län.

 88. Halland och Kronoberg
  har redan nått fördubblingsmålet-

 89. -om vi räknar från 2006
  fram till 2014 eller 2015.

 90. Det är tidsspannet figuren visar.

 91. Sen har vi en fallande skala. Vissa
  länstrafikbolag gör inget - exv. SL.

 92. Slutsatsen är att mycket kan göras
  om man satsar på kollektivtrafik.

 93. Det var kortfattat trenderna
  för de fem mål vi har definierat.

 94. Men vår sajt med indikatorer
  för 2030 innehåller mer.

 95. Man kan beskriva dess struktur med
  hjälp av en trebent "fru Gårman".

 96. De index jag pratat om
  motsvarar strategin, eller huvudet.

 97. De tre benen måste röra sig
  åt samma håll för att nå målet.

 98. Som sagt, så rör sig benen
  åt olika håll.

 99. Bränslet rör sig framåt med förnybara
  drivmedel, medan körsträckorna ökar.

 100. Här tittar vi på andelen förnybara
  drivmedel ur ett annat perspektiv.

 101. De röda staplarna anger mängden
  fossila drivmedel i vägtrafiken.

 102. De minskar drastiskt
  och de förnybara ökar.

 103. Det speglas av att utsläppen
  från vägtrafiken minskar.

 104. "Bilbenet" visar på
  en lite oroväckande trend:

 105. Andelen nya fossiloberoende bilar
  som säljs är väldigt låg.

 106. Efter etanolbilsboomens kulmen 2008
  sjönk siffran snabbt.

 107. Vi ser en marginell återhämtning
  tack vare de laddningsbara bilarna.

 108. Det speglas i diagrammet över antalet
  fossiloberoende bilar i trafik.

 109. Där har andelen stagnerat med 60 %.

 110. Det duger verkligen inte om vi ska
  nå målet om fossiloberoende 2030.

 111. Det glädjande benet
  är andelen förnybart bränsle.

 112. Men även här
  finns ett oroväckande tecken i skyn.

 113. Det är att biodrivmedlens expansion
  nästan helt drivs av HVO-diesel.

 114. De andra biodrivmedlen
  har stagnerat eller minskat.

 115. Etanol minskar
  medan biogas och RME stagnerar.

 116. Eftersom vi nästan har nåt taket
  för råvaror till HVO-

 117. -så finns det risk
  att vi tappar farten.

 118. Fortsätter vi att pumpa in HVO
  så måste vi ta till palmolja.

 119. Det vill varken politiker, företag
  eller allmänheten.

 120. Risken finns att den accelererande
  "glädjekurvan" stannar av.

 121. Om vi då ska nå 2030-målet
  måste vi förändra beteendedelen.

 122. Vi måste minska bilsresandet och öka
  resandet med kollektivtrafiken.

 123. Vi måste gå och cykla
  mer än vad vi gör i dag.

 124. Därför har vi snappat upp ett mål
  från Miljömålsberedningen:

 125. Andelen gång-, cykel, och kollektiv-
  resor måste öka från 20 % till 25 %.

 126. Det är ett mål fram till 2025.

 127. Som ni ser händer det inte mycket.
  Det är en mycket svag ökning.

 128. Det får vara en sammanfattning
  av utvecklingen.

 129. Tecknen pekar åt rätt håll,
  men det går för långsamt.

 130. Tack så mycket.

 131. Tack så mycket, Per.

 132. Text: Andreas Palm Meister
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

När man diskuterar hållbarhet och miljö hör man ofta antingen hjärtevärmande exempel eller katastrofscenarior, och det blir en hel del tyckande. Per Östborn är indikatorsansvarig på 2030-sekretariatet och vill komma bort från tyckandet. Här redogör han för det han själv kallar "torra statistiska fakta", som hjälper oss att ta reda på hur det verkligen ligger till med miljön och hållbarhetsmålen. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Hållbar utveckling, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ekotransport 2030

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Ett storföretags resa mot fossiloberoende transporter

Scanias vd Henrik Henriksson berättar om hur företaget arbetar med miljömässigt hållbara drivmedel och hur deras plan ser ut för att nå hållbarhetsmålen. Lastbilarna i Europa är i genomsnitt bara lastade till 60 procent, och biobränslen skulle kunna användas i större utsträckning. Vad har uppnåtts och vad är utmaningarna, både för Scania och för transportsektorn i stort? Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Hur långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende?

När man diskuterar hållbarhet och miljö hör man ofta antingen hjärtevärmande exempel eller katastrofscenarior, och det blir en hel del tyckande. Per Östborn är indikatorsansvarig på 2030-sekretariatet och vill komma bort från tyckandet. Här redogör han för det han själv kallar "torra statistiska fakta", som hjälper oss att ta reda på hur det verkligen ligger till med miljön och hållbarhetsmålen. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Vad behövs för att få transportsektorn fossilfri?

Ledande aktörer inom transportbranschen diskuterar behovet av styrmedel och utvecklad samhällsplanering för en fossilfri transportsektor. Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Ulf Svahn, vd Svenska Petroleum- och biodrivmedelsinstitutet, Mia Nordström, policy advisor Vattenfall, Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna, och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet. Moderatorer: Åsa Julin och Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Kollektivtrafik 2.0

En väg att nå uppsatta hållbarhetsmål är att kollektivtrafiken ökar och att privatbilismen minskar. Men än har det inte skett. Ett panelsamtal om hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv. Medverkande: Lars Backström, vd Västtrafik, Martin Hedevåg, Sverigechef Uber, Karolina Isaksson, forskningsledare VTI, och Mikael Kilter, vd Move About. Moderatorer: Åsa Julin och Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Kaliforniens arbete för fossiloberoende transporter

Kalifornien ligger i framkant i världen när det gäller tuffa lagar, regelverk och innovationer för en fossiloberoende transportsektor. Alberto Ayala från California Air Resources Board berättar här om delstatens arbete. Kan Sverige lära något av Kalifornien, och kan Kalifornien lära sig något av Sverige? Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Bokslut dieselgate

När staten Kalifornien upptäckte att Volkswagens dieselbilar inte höll vad företaget lovade resulterade det i en rättsprocess och den högsta förlikningen som dittills skådats kopplat till brott mot miljölagar. Nu har EU infört nya testprogram och bilföretaget gjort stora förändringar. Här delar tre huvudaktörer med sig av sina erfarenheter. Medverkande: Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-representationen i Sverige, Alberto Ayala, California Air Resources Board, och Sten Forsberg, märkeschef Volkswagen personbilar. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Lokala hållbarhetsmål i transportsektorn

Hur kan man arbeta med lokala och regionala hållbarhetsmål på ett effektivt sätt? Den röda tråden är samverkan - mellan företag, mellan kommuner och över landgränser. Efter inledande föreläsningar följer ett gemensamt samtal. Medverkande: Bengt Lagerman, vd Returpack, Henrik Åkerström, vd Alltransport, Desirée Grahn, tf chef Energikontoret Skåne, Anne Sörensson, projektledare Grön trafik i Östersund, och Jøran Solli, rådgivare miljöenheten i Trondheims kommun. Moderator: Christer Ljungberg. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Storstadskampen om hållbarhetsmålen

Beslutsfattare från Malmö, Göteborg och Stockholm beskriver sina strategier kopplade till 2030-målet. Vilken storstad visar vägen? Vem vinner storstadskampen om hållbarhetsmålen? Medverkande beslutsfattare: Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholm, Emmali Jansson (MP), ordförande byggnadsnämnden Göteborg, och Carina Svensson (S), ordförande miljönämnden Malmö. Per Östborn från 2030-sekretariatet agerar notarius publicus och ser till att det inte presenteras några påhitt. Moderator: Åsa Julin. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Trafikslaget om biodrivmedel

Var gör den begränsade mängden biobränslen mest nytta: inom flyget, sjöfarten, tunga vägtransporter eller i bilarna? Trafikslagens företrädare gör upp genom varsin pitch. Medverkande: Maria Fiskerud, vd Fly Green Fund, representerar flyget. Fredrik Larsson, miljöansvarig Föreningen Svensk sjöfart, representerar sjöfarten. Tove Winiger, politiskt ansvarig Åkeriföretagen, representerar den tunga trafiken. Carl-Erik Stjernvall, tekniker Motormännen, representerar bilarna. Moderator: Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Fjorton skäl för hållbara transporter

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, tar oss med på en resa över flera tidszoner och från öst till väst. Hur går arbetet med att nå en hållbar och mer miljövänlig transportsektor? Med exempel från hela världen får vi många, många fler argument för att jobba med hållbara transporter. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Vad spelar skogen för roll?

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik och berättar om ett projekt där man observerar klimat och vegetation från rymden för att se klimatförändringar över tid. Genom observationerna kan man se effekterna av den globala uppvärmningen och effekter på ekosystemet. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konkreta lösningar för lokalt klimatarbete

Statssekreterare Yvonne Ruwaida (MP) berättar vilka investeringar regeringen gjort för klimatet och vilka miljöskatter som införts. Dessutom diskuteras allt från köttmoms och cirkulär ekonomi till styrmedel för kollektivtrafik. Medverkande: Yvonne Ruwaida (MP), Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, och Hans Wrådhe, samordnare Naturvårdsverket. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.