Titta

UR Samtiden - Ekotransport 2030

UR Samtiden - Ekotransport 2030

Om UR Samtiden - Ekotransport 2030

Föreläsningar och samtal om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Till första programmet

UR Samtiden - Ekotransport 2030 : Kaliforniens arbete för fossiloberoende transporterDela
 1. På 10-20 år kommer mer att hända
  inom transportsektorn-

 2. -än under de senaste 100 åren.

 3. Varje år på Ekotransportkonferensen
  har vi ett fokusland.

 4. Ett land som inspirerar
  och gör något intressant-

 5. -som kan främja utvecklingen i Sverige.

 6. I år letade vi noggrant
  och hittade en delstat.

 7. Kalifornien.
  Det är världens sjätte största ekonomi.

 8. De gör fantastiska saker.

 9. Deras 2030-mål för transportsektorn
  är inte lika radikalt som Sveriges-

 10. -men utmaningarna i USA är större,
  med det nuvarande läget i Washington.

 11. Man vill se en 40-procentig minskning
  av koldioxid till 2030.

 12. Alberto Ayala, välkommen upp.

 13. Jakob bad mig att ge er en översikt
  över Kaliforniens åtgärder.

 14. Jag tar upp lite höjdpunkter för att
  förhoppningsvis bidra till samtal.

 15. Inte bara i panelen, utan
  kanske framför allt under pauserna.

 16. Vi är glada över att vara här
  och vill vara tillgängliga.

 17. Det här handlar om transport
  och transportpolitik.

 18. Som vi vet är transporter
  en stor källa till utsläpp-

 19. -vad gäller både klimatet
  och konventionella föroreningar.

 20. För att kunna nå våra mål - oavsett
  om de är 40 %, 70 % eller något annat-

 21. -måste vi hitta lösningar
  för transportsektorn.

 22. California Air Resources Board (CARB)
  ansvarar för luftkvaliteten-

 23. -och nu även Kaliforniens klimatarbete.

 24. Vi jobbar förstås mycket med att
  hitta lösningar inom transportsektorn.

 25. Jag börjar med lite information
  om Kalifornien.

 26. Jag vet att ni känner till oss,
  men här är några fakta.

 27. Vår utmaning handlar helt enkelt
  om nummer.

 28. Vi är USA:s största delstat
  och har många invånare.

 29. Det är välkänt att Kalifornien, och
  inte minst Los Angeles, är en bilkultur.

 30. Vissa skojar om det.

 31. Utmaningen är att våra fordon
  visserligen är väldigt rena-

 32. -men när så många körs så mycket
  påverkar det förstås utsläppen.

 33. Jag har världens bästa jobb.

 34. Det är utmanande,
  men vi har stöd av delstatsregeringen-

 35. -och allmänheten, Kaliforniens
  invånare, tror på det vi gör.

 36. Det gör att reglerare som jag
  verkligen kan vara ambitiösa-

 37. -sträva efter att göra mer
  och vara på platser som den här-

 38. -och försöka skapa samarbeten
  för att uppnå våra mål.

 39. Vi är en stor ekonomi, och det medför
  vissa utmaningar och möjligheter.

 40. Det säljs ungefär 1,7-1,8 miljoner
  nya bilar varje år.

 41. Bilindustrin blomstrar för närvarande
  - den har verkligen hämtat sig.

 42. Vi, som reglerande myndighet,
  ser det här-

 43. -som ett bra tillfälle för bilindustrin
  att investera i framtidens lösningar.

 44. Det handlar om att skydda klimatet
  för att främja folkhälsan.

 45. CARB grundades för 50 år sen-

 46. -för att säkerställa luftkvaliteten
  och skydda våra medborgare.

 47. Vi gör stora framsteg,
  men vi har långt kvar.

 48. Transporterna är som sagt
  vår största utmaning.

 49. En fördel vi har, som gör att vi
  kan vara så ambitiösa och innovativa-

 50. -är de federala lagarna.

 51. Vi har unika befogenheter,
  som vi slår vakt om.

 52. De gör det möjligt för oss att,
  som Jakob sa, sikta högt.

 53. Det fina är
  att alla delstater i USA har ett val.

 54. De kan göra som oss, efter att själva
  ha konstaterat att det passar dem-

 55. -eller så kan de välja
  de federala policyerna.

 56. Vi är ett exempel...

 57. Vi tror oss inte ha alla svar och känner
  inte till alla lokala förutsättningar.

 58. Vi säger inte:
  "Gör som oss så når ni målen."

 59. Vi visar, med vårt exempel-

 60. -att något val mellan miljöskydd
  och ekonomin inte behöver göras.

 61. Vi har belägg...

 62. Det här är fakta -
  inte åsikter eller anekdoter.

 63. Vi har belägg för att man kan skydda
  miljön på en plats som Kalifornien-

 64. -och samtidigt
  ha en fortsatt ekonomisk utveckling.

 65. Många faktorer är involverade-

 66. -och ni som är ett faktiskt land
  vet ju det.

 67. Vi fortsätter dock att tro och påtala-

 68. -att man inte måste välja mellan
  miljöskydd och ekonomisk utveckling.

 69. Det handlar om luftkvalitet, precis
  som när vi grundades för 50 år sen.

 70. Det här kommer från en ny rapport
  från förra veckan.

 71. Sex av USA:s tio mest
  förorenade städer ligger i Kalifornien.

 72. Vi har gjort stora framsteg,
  som syns dagligen över hela delstaten-

 73. -men vi måste göra mer.
  Det är en hälsofråga.

 74. Ren luft är inget privilegium,
  utan en rättighet.

 75. Att alla i Kalifornien ska ha tillgång
  till ren luft är vad vi jobbar för.

 76. Vi har vårt 2030-mål, och
  vår regering står helhjärtat bakom det.

 77. Det är omfattande
  och rör ekonomins samtliga sektorer.

 78. Vi vill ha 50 % förnybar energi.
  Vi har precis som ni ett gynnsamt läge.

 79. Sol- och vindenergi och andra
  förnybara källor är på frammarsch-

 80. -och ger oss mer och mer energi.

 81. Vi tror att vi kan nå upp till 50 %.

 82. Jag nämnde fordon, men alla
  ekonomins sektorer måste analyseras.

 83. Vi behöver lösningar för alla sektorer.

 84. Vi utformar vår plan
  på ungefär samma sätt som ni.

 85. Vi samlar allt i ett analytiskt dokument
  - en ramplan.

 86. Det är en skiss för hur vi ska nå målet.

 87. Vi vill ha en balans i åtgärderna som...

 88. Vi jobbar med jämlik fördelning.

 89. Kräver vi något av transportsektorn ska
  övriga sektor bidra med motsvarande.

 90. Som ni förstår är det inte lätt.

 91. Det kräver att man koordinerar
  hela den kaliforniska byråkratin.

 92. Vi har många olika organ.
  Vi leder det hela, men vi gör inte allt.

 93. Vi är beroende
  av femton, sexton andra enheter-

 94. -som ansvarar för olika aspekter:

 95. Energisektorn, industrisektorn,
  vattensektorn och så vidare.

 96. 2030-målet är bara en milstolpe.

 97. Det är inte slutmålet, utan ett steg
  på vägen till 2050-övergången.

 98. Det handlar som sagt om transporter.
  Det här är...

 99. Alla länder gör sådana här
  utsläppsinventeringar - vi också.

 100. Det handlar om transportsektorn,
  och när vi jobbar på lösningar-

 101. -måste vi balansera behoven
  för luftkvaliteten och klimatet.

 102. Vi försöker utveckla ett program
  som förenar luftkvalitet och klimat.

 103. Grafen till vänster visar-

 104. -hur stora minskningar
  våra luftkvalitetsstandarder kräver.

 105. Det är ett ambitiöst mål.

 106. Hur jobbar vi?

 107. Vi tycker att vår modell är bra.

 108. Den bygger på väldigt viktig-

 109. -traditionell regleringspolitik
  på miljöområdet.

 110. Vi har jobbat så i 50 år.

 111. Vi tycker att vi är bra
  på att utveckla regleringsåtgärder-

 112. -som sätter upp tydliga riktlinjer
  för industrin.

 113. Vi har förstås våra LEV-standarder,
  som motsvarar era Euro-standarder.

 114. På federal nivå
  har man EPA:s standarder.

 115. Vi har standarder men funderar redan
  på framtida standarder för 2030-målet.

 116. Jag är här eftersom vi de
  kommande åren har en unik möjlighet-

 117. -att lära oss av sådana som er-

 118. -om vilka de kommande utmaningarna
  och möjligheterna för politiken blir-

 119. -på vägen mot vårt mål.

 120. Den tunga trafiken är förstås viktig.

 121. Det handlar inte bara om bilar.

 122. I vissa fall medför den kommersiella
  sektorn unika utmaningar.

 123. Dynamiken är annorlunda,
  men vi behöver utsläppsminskningar.

 124. Samma sak gäller här.

 125. Vi har standarder, men vi har börjat
  med den tekniska och politiska analys-

 126. -som behövs
  för att ta fram kommande standarder.

 127. Det handlar om en kombination
  av regleringar och incitament.

 128. Vi jobbar med tillgång och efterfrågan.

 129. På tillgångssidan har vi regleringar.

 130. Ett av våra bästa verktyg,
  som vi har implementerat nyligen-

 131. -är vår nya bränslepolicy:
  standarden för koldioxidsnåla bränslen.

 132. Principen är enkel.

 133. Man främjar utvecklingen
  av biobränslen, som ni kallar dem.

 134. Vi använder termen
  "koldioxidsnåla bränslen".

 135. Man sätter upp ett mål för koldioxid-
  utsläpp eller koldioxidintensitet.

 136. Sen gör vi en analys
  för att avgöra koldioxidavtrycket.

 137. Vi utvecklar profiler.

 138. Bränslen som lever upp till standarden
  ger utsläppskrediter-

 139. -som hamnar på en marknad
  som börjar bli relativt sund.

 140. En bränsletillverkare kan välja
  att antingen göra egna minskningar-

 141. -eller köpa sådana här krediter
  på marknaden.

 142. Här är en jämförelse av olika bränslen.

 143. Det innovativa
  är att vi tänker på livscykelutsläpp.

 144. Jag vet att indirekt markanvändning
  är en viktig fråga för er.

 145. Det räknas in i vår standard.

 146. Vår standard gäller till 2020 och ska
  utvecklas för att bidra till 2030-målet.

 147. Fordonsutsläppsstandarder
  är avgörande.

 148. Vi har som sagt en integrerad strategi.

 149. Vi har standarder för
  växthusgasutsläpp från lättare fordon.

 150. Jag beklagar
  att siffrorna står i gram per mile-

 151. -men ni får ett hum om
  vad våra mål för 2025 är.

 152. 166 g i koldioxidekvivalenter per mile.

 153. Genomsnittsvärdet för alla fordon
  ska nå det målet.

 154. Nu ligger vi nog över 200,
  så vi har långt kvar.

 155. Vi har som sagt också standarder
  för de vanligaste luftföroreningarna.

 156. Som ni vet är kväveoxidutsläpp
  ett stort problem med lättare fordon.

 157. Vi har också ett unikt verktyg
  i vårt nollutsläppsfordonspåbud.

 158. Det är en reglering.

 159. Jag vet att era kollegor i Bryssel
  är intresserade av det här.

 160. Vi är inte de enda
  som har det här påbudet.

 161. Våra kanadensiska kollegor i Québec
  har nyligen infört en liknande policy.

 162. Våra kollegor i Kina, som vi samarbetar
  med, ser vår policy som ett föredöme.

 163. Det är i princip en kvot.
  Vi säger till biltillverkarna:

 164. "I Kalifornien måste en viss andel
  av bilarna vara nollutsläppsfordon."

 165. Vi tror förstås
  att elektrifiering är framtiden.

 166. Som tur är, tack vare bilindustrin,
  tror vi att eldriven transportering...

 167. Det gäller inte bara bilbatterier,
  utan även bränsleceller.

 168. Vi tror att vätgas blir viktigt.

 169. Jag kallar dem
  icke-kompromiss-lösningen.

 170. Förr trodde folk att de skulle få
  nöja sig med en sämre sorts bil.

 171. Det behövs nog
  inga specifika exempel.

 172. Ni har nog insett
  att den här tekniken är överlägsen.

 173. Det är ingen kompromiss.

 174. Jag representerar ju CARB-

 175. -som spelade en roll
  i Volkswagens dieselskandal.

 176. Jag har lagt till att nollutsläppsfordon
  är immuna mot fusk.

 177. Som någon som har lagt så mycket tid
  och resurser på den frågan-

 178. -gillar jag att inte behöva oroa mig
  för fuskande biltillverkare.

 179. De får fuska hur mycket de vill.
  Det påverkar inte miljön.

 180. Marknaden växer.
  Här är några exempel på tillväxt.

 181. Kalifornien står för ungefär hälften
  av USA:s tillväxt.

 182. Här ser ni också några av de ställen -
  Kina, Europa och andra-

 183. -där nollutsläppspolicyer tar form.

 184. Det är jättebra,
  men marknaden är ung.

 185. I Kalifornien utgör nollutsläppsfordon
  bara 3,5 % av försäljningarna.

 186. Vi har långt kvar,
  eftersom det finns många hinder.

 187. Ett av de största hindren är
  att tekniken fortfarande är för dyr.

 188. Det är därför vi åker hit och till andra
  ställen. Det handlar om storskalighet.

 189. Vi kan lyckas med våra kvotmål-

 190. -men om ingen annan når
  samma framgångar når vi inte målen.

 191. Vi måste lära av varandra och
  fråga oss: Hur kan vi hjälpa varandra?

 192. Det handlar om storskalighet,
  och saker förändras.

 193. Vi har ledande tillverkare
  som tillhandahåller prisvärda bilar.

 194. Vi jobbar för ett stort genomslag
  för nollutsläppsfordon.

 195. För tunga lastbilar gäller samma sak.

 196. Vi måste tänka på vilken roll
  de nya utsläppsstandarderna ska ha.

 197. Just nu arbetar vi med
  kommande standarder för tung trafik.

 198. Därför uppskattar jag att jag har kunnat
  prata med Volvo och Scania här.

 199. Utsläppsfusket som vi upptäckte med
  Volkswagen är inte bara ett bilproblem.

 200. Vi ska granska lastbilssektorn.

 201. Vad förväntar vi oss att hitta?

 202. Det finns förstås utrymme
  för förbättringar.

 203. Tyvärr hade vi samma fusksituation
  i början av 2000-talet-

 204. -inom den tunga trafiksektorn.

 205. Volkswagen-incidenten
  var tyvärr ingen engångsföreteelse.

 206. Vi vill utnyttja lärdomarna.

 207. Nollutsläpp kommer att bli relevant
  för den tunga trafiken också.

 208. Ett exempel är Toyota.

 209. De har tagit de bränsleceller
  som används i Mirai-modellen-

 210. -och använder dem i en
  av sina lastbilar - en stor framgång.

 211. Eftersom vi jobbar med tillgång
  och efterfrågan-

 212. -ger vårt program för utsläppstak oss
  pengar att investera i sådan här teknik.

 213. Ni ser andra element i grafen, som
  incitament och demonstrationsprojekt.

 214. Det är det unika med programmet:

 215. Vi investerar mycket,
  vilket jag ska prata om nu.

 216. De strategiska investeringarna
  handlar om tillgångssidan.

 217. Vårt program för utsläppstak
  är etablerat.

 218. Vi har anslutit Québec i Kanada
  till programmet-

 219. -och vi räknar med
  att när som helst ansluta Ontario.

 220. Marknaden växer, och för att ett
  program för utsläppstak ska fungera-

 221. -behövs en så stor ekonomisk räckvidd
  som möjligt.

 222. Vi har nu efter några år
  fått in ungefär 3,7 miljarder dollar.

 223. Programmet är utformat
  så att vi återinvesterar i vår ekonomi.

 224. Det är så vi främjar demonstrationer
  av renare bilar-

 225. -nollutsläppslastbilar,
  avancerade bränslen-

 226. -och pilotprojekt
  för innovativ rörlighet.

 227. Hur tar vi folk från A till B
  med lägre koldioxidutsläpp?

 228. Det här gör att vi kan säga till
  branschen: "Vi lägger inte allt på er."

 229. "Vi skjuter till offentlig finansiering
  för att hitta lösningar."

 230. I slutändan har vi en fri marknad.

 231. Bil- och motortillverkarna
  kan tjäna pengar på det här-

 232. -men den ekonomiska utvecklingen
  blir mer hållbar för miljön.

 233. Vi har redan investerat 1,7 miljarder,
  och mycket ligger i pipeline-

 234. -och vi har uppnått koldioxid-
  minskningar på 15 megaton.

 235. Det är enormt för oss.

 236. Det motsvarar
  standarden för koldioxidsnåla bränslen-

 237. -eller fordonsstandarderna
  för hela livstiden.

 238. Här är några exempel på olika
  transportprojekt som vi prioriterar.

 239. Vi fokuserar på tung trafik, utrustning
  och bilar.

 240. Jordbrukssektorn är viktig.

 241. Vi har investerat ungefär
  688 miljoner dollar i transportsektorn.

 242. Infrastruktur...
  Jag gillade utställningen här.

 243. Infrastruktur för laddning och tankning
  är ett av de största hindren.

 244. Om folk ska ta till sig tekniken måste
  de veta var de kan få tag på bränsle.

 245. Elektricitet kommer helt säkert
  att bli ett framtida transportbränsle.

 246. Vi jobbar på det, och det var roligt
  att se innovationerna här-

 247. -vad gäller infrastruktur för laddning
  och tankning för vätgasbilar.

 248. Givetvis,
  och det kommer vi nog prata lite om-

 249. -hamnar mycket av pengarna från
  Volkswagen-processen i våra projekt.

 250. I förlikningen kan man se vad vi vill
  att företagen ska hjälpa oss med.

 251. Samarbeten är viktiga.

 252. Vi är en stor ekonomi,
  men vi klarar det inte själva.

 253. Vi måste samarbeta
  med andra regeringar.

 254. Vi måste hitta sätt
  att arbeta konstruktivt med branschen.

 255. Avtalet med Sverige är en sådan sak.

 256. Vi har också samarbeten
  med andra delstater-

 257. -och sådant som ZEV-alliansen.

 258. Det är en samling delstater och stater
  som jobbar med nollutsläppsfordon.

 259. Att det kommer ovanifrån
  är avgörande för oss.

 260. Guvernör Brown stödjer vårt jobb
  med nollutsläppsfordon och miljöskydd.

 261. När man har politikerna bakom sig-

 262. -är det mycket lättare för reglerande
  myndigheter att få saker gjorda.

 263. Vi förbereder oss för framtiden.

 264. Mina vänner på transport-
  departementet använder följande citat:

 265. "På 10-20 år kommer mer att hända
  inom transportsektorn"-

 266. -"än under de senaste 100 åren."

 267. Det jag vill att min myndighet
  och jag ska göra-

 268. -är att komma på smarta policyer-

 269. -som främjar omställningen,
  som ändå är oundviklig.

 270. Vi vill jobba proaktivt-

 271. -eftersom vi tror att vi kan göra det
  på ett sätt som miljön tjänar på.

 272. Det är dit vi vill.

 273. Här är vår vision för 2050.

 274. Vi ser en växande roll
  för eldrivna transporter.

 275. Det kommer att finnas teknik
  som inte är helt eldriven:

 276. Bränsleceller, batterier
  och plug in-hybrider-

 277. -liksom konventionell teknik.

 278. Vi tror att också den konventionella
  tekniken blir mer avancerad.

 279. Vi vill fortsätta
  de senaste årens utveckling-

 280. -men vi vill också uppnå
  några stora mål för nollutsläppsfordon-

 281. -som fler än 4 miljoner bilar år 2030
  - om bara tretton år.

 282. Det var min sista bild,
  så jag avslutar med det.

 283. Du inspirerar oss. Vad är hemligheten?

 284. Hur gör ni det här på USA:s västkust,
  som klimatpolitiken utvecklas?

 285. Ni har gjort det här sen år 2000,
  eller ännu längre.

 286. Vad är hemligheten?

 287. Hemligheten bakom det hela
  är det politiska ledarskapet.

 288. Vi, liksom alla ekonomier och stater,
  går igenom cykler-

 289. -men beslutsamheten att skydda miljön
  är ständigt intakt.

 290. Vi har haft republikanska
  och demokratiska regeringar-

 291. -och vi har haft olika guvernörer,
  inklusive en europé.

 292. Han stödde vårt klimatprogram
  och var med och införde delar av det.

 293. Hemligheten är ledarskapet högst upp-

 294. -och invånare som...

 295. Kaliforniens invånare förstår
  att miljöskydd är viktigt-

 296. -både klimat och luftkvalitet.

 297. Vi kallas överbeskyddande
  på grund av alla regleringar-

 298. -men alla förväntar sig ren luft,
  rent vatten och ren mark.

 299. Då krävs statliga åtgärder.

 300. Vi tar det inte för givet.

 301. Vi kanske inte alltid kan göra det här,
  men vi maximerar det medan vi kan.

 302. En annan sak...

 303. Vi gick till gymmet i går för att
  röra på oss, trots alla möten.

 304. Du sprang på löpbandet - ihärdighet.

 305. Som statstjänstemän ger ni inte upp.

 306. Tre av era policyer fascinerar mig.

 307. Standarden för koldioxidsnåla bränslen
  innehåller 308 bränsleprofiler.

 308. Ni dokumenterar
  ett bränsles koldioxidintensitet-

 309. -från t.ex. oljefältet i Arizona
  till marknaden.

 310. Det finns där offentligt.
  Alla kan läsa det.

 311. Det har fått bort oljesandsföretagen.

 312. De har inte ens ansökt
  och är inte välkomna i Kalifornien.

 313. Det är intressant, och ni knyter det
  till en marknadskomponent.

 314. Företag som lyckas med bra bränslen
  kan sälja krediter till sämre företag.

 315. Det är okej.
  De bra företagen tjänar mer.

 316. Ni har också ert program
  för utsläppstak.

 317. Det är ungefär som vår reduktionsplikt.
  Den är väldigt populär här.

 318. Det går ut på att det måste finnas en
  viss andel biobränslen på marknaden.

 319. Man kan byteshandla inom systemet.

 320. Ni får in en miljard dollar årligen
  från det till staten.

 321. Tänk er: 8 miljarder kronor
  till regeringen från reduktionsplikten.

 322. Jag sa bara samma sak.

 323. Det tredje är ZEV-krediterna.

 324. Företag som säljer nollutsläppsfordon
  får utsläppskrediter-

 325. -som de kan sälja till företag
  som inte har nollutsläppsbilar.

 326. Tesla och Nissan tjänar mycket pengar.

 327. Fiat säljer sin Fiat 500,
  men Chrysler säljer ingenting.

 328. Det är regleringspolitik
  med marknadsinslag.

 329. Det är... Varför kopierar ingen det?

 330. Kanada gör det nu.

 331. Ja, varför är det ingen...
  Det finns liknande policyer.

 332. Vi kallar dem flexibiliteter,
  och de är viktiga.

 333. Vi för en regleringspolitik,
  men branschen måste få flexibilitet.

 334. Att skapa en marknad är viktigt.

 335. Vi strävar efter balans
  mellan tillgång och efterfrågan.

 336. Vi tycker att standarden
  för koldioxidsnåla bränslen är bra.

 337. Vi håller fast vid den
  och ska öka kraven inför 2030-målet.

 338. Förhoppningsvis
  lockar vi in fler på marknaden.

 339. Som tjänsteman vill jag vara tydlig:

 340. Vi förbjuder ingenting
  - inga bränslen eller tekniker.

 341. Dieselbilar är välkomna i Kalifornien,
  men vi har prestationsstandarder.

 342. Vi har den här flexibiliteten.

 343. Ett bränsleföretag
  kan sälja oljesandsbränsle-

 344. -men de får konkurrera
  utifrån sitt koldioxidavtryck.

 345. Vi tycker att...
  Det här kommer från branschen.

 346. Vi är reglerare och makthavare-

 347. -men vi förstår att vi måste samarbeta
  med branschen-

 348. -och försöka göra policyer med
  mekanismer som gör att de kan följas.

 349. Det handlar inte om att staten ger sig
  på en bransch så att den misslyckas.

 350. Så skyddar man inte miljön.

 351. Budskapet är inte
  att man ska göra som vi gör, utan:

 352. "Se vår modell som ett exempel
  på vad som kan göras."

 353. Investeringarna från utsläppstaks-
  programmet har varit avgörande.

 354. De har gjort det möjligt
  att experimentera och testa saker.

 355. Och mitt budskap är:
  Titta på vad som har lyckats för oss.

 356. Vi har gjort misstag.

 357. Som med allt misslyckas vissa försök,
  men det gör inget.

 358. Det är många från branschen
  i publiken.

 359. I Sverige är branschen
  en del av rörelsen mot 2030-målet.

 360. Det finns ett brett stöd för det.

 361. Hur är det i USA?
  Hur många rättsfall har det blivit?

 362. Jösses. För många.

 363. Det är en del av vårt system.

 364. Vi tror på rättssystemet
  och att alla har sin åsikt.

 365. Många i framför allt oljebranschen
  är oense med oss om mycket.

 366. Det är som det är, men vi är hängivna.

 367. Sådana som jag
  har gjort det här länge-

 368. -och kommer att fortsätta så länge
  vi har den politiska ledningens stöd.

 369. Det är inget som skadar oss.

 370. Jag brukar säga att vi trycker på
  och sätter tryck på branschen.

 371. Vi måste våga ta plats.

 372. Ni här är trevliga, men våra viktigaste
  möten är med dem som inte är trevliga.

 373. Vi måste ge oss ut
  och försvara det vi står för.

 374. Rättstvister
  är en viktig del av processen.

 375. Som tur är
  brukar domstolarna hålla med oss.

 376. Vi verkställer bara saker
  åt det politiska ledarskapet.

 377. I den mån ledarskapet representerar
  folkviljan så följer vi bara den.

 378. Ni gör det bra. Vi har ett avtal.

 379. Jerry Brown är en otålig guvernör.
  Han kommer att ringa dig och fråga:

 380. "Har det senaste halvåret
  gett några resultat?"

 381. Sen får Isabella Lövin samma fråga.

 382. Hur kan vi, som företag och kommuner
  i Sverige, stödja avtalet.

 383. Vad kan vi göra för att du ska kunna ge
  ett positivt svar till Jerry Brown?

 384. Låt mig vara tydlig:

 385. Han är resultatinriktad,
  inte bara otålig.

 386. Jag har sett det vid andra avtal.

 387. Han förväntar sig att myndigheterna,
  och vi är en av dem...

 388. Vi ska leva upp till våra avtal.

 389. Er regering tänker nog likadant.

 390. En del av det John och jag gör här
  kommer vi att fortsätta med.

 391. Vi tar med oss bra idéer härifrån.

 392. Vi har sett mycket teknologi
  som fick oss att klia oss i huvudet.

 393. Vad behöver ni för att kunna testa det
  i Kalifornien?

 394. Det finns bränsle- och tekniklösningar -
  till och med innovationslösningar.

 395. Vissa av demonstratörerna där bak
  som visade upp sin teknik...

 396. Det är jättebra innovationer,
  som jag gärna testar i Kalifornien.

 397. Vi har förmågan att faktiskt stödja
  den sortens innovationer-

 398. -och investera för att testa dem
  och se om de fungerar.

 399. Annars kan ni återkomma
  med något nytt, men vem vet?

 400. Kanske finns lösningen
  på klimatproblemet här.

 401. -Ja. Tack så mycket, Alberto.
  -Tack.

 402. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kaliforniens arbete för fossiloberoende transporter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kalifornien ligger i framkant i världen när det gäller tuffa lagar, regelverk och innovationer för en fossiloberoende transportsektor. Alberto Ayala från California Air Resources Board berättar här om delstatens arbete. Kan Sverige lära något av Kalifornien, och kan Kalifornien lära sig något av Sverige? Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Hållbar utveckling, Kalifornien, Miljöfrågor, Miljöpolitik, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ekotransport 2030

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Ett storföretags resa mot fossiloberoende transporter

Scanias vd Henrik Henriksson berättar om hur företaget arbetar med miljömässigt hållbara drivmedel och hur deras plan ser ut för att nå hållbarhetsmålen. Lastbilarna i Europa är i genomsnitt bara lastade till 60 procent, och biobränslen skulle kunna användas i större utsträckning. Vad har uppnåtts och vad är utmaningarna, både för Scania och för transportsektorn i stort? Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Hur långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende?

När man diskuterar hållbarhet och miljö hör man ofta antingen hjärtevärmande exempel eller katastrofscenarior, och det blir en hel del tyckande. Per Östborn är indikatorsansvarig på 2030-sekretariatet och vill komma bort från tyckandet. Här redogör han för det han själv kallar "torra statistiska fakta", som hjälper oss att ta reda på hur det verkligen ligger till med miljön och hållbarhetsmålen. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Vad behövs för att få transportsektorn fossilfri?

Ledande aktörer inom transportbranschen diskuterar behovet av styrmedel och utvecklad samhällsplanering för en fossilfri transportsektor. Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Ulf Svahn, vd Svenska Petroleum- och biodrivmedelsinstitutet, Mia Nordström, policy advisor Vattenfall, Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna, och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet. Moderatorer: Åsa Julin och Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Kollektivtrafik 2.0

En väg att nå uppsatta hållbarhetsmål är att kollektivtrafiken ökar och att privatbilismen minskar. Men än har det inte skett. Ett panelsamtal om hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv. Medverkande: Lars Backström, vd Västtrafik, Martin Hedevåg, Sverigechef Uber, Karolina Isaksson, forskningsledare VTI, och Mikael Kilter, vd Move About. Moderatorer: Åsa Julin och Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Kaliforniens arbete för fossiloberoende transporter

Kalifornien ligger i framkant i världen när det gäller tuffa lagar, regelverk och innovationer för en fossiloberoende transportsektor. Alberto Ayala från California Air Resources Board berättar här om delstatens arbete. Kan Sverige lära något av Kalifornien, och kan Kalifornien lära sig något av Sverige? Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Bokslut dieselgate

När staten Kalifornien upptäckte att Volkswagens dieselbilar inte höll vad företaget lovade resulterade det i en rättsprocess och den högsta förlikningen som dittills skådats kopplat till brott mot miljölagar. Nu har EU infört nya testprogram och bilföretaget gjort stora förändringar. Här delar tre huvudaktörer med sig av sina erfarenheter. Medverkande: Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-representationen i Sverige, Alberto Ayala, California Air Resources Board, och Sten Forsberg, märkeschef Volkswagen personbilar. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Lokala hållbarhetsmål i transportsektorn

Hur kan man arbeta med lokala och regionala hållbarhetsmål på ett effektivt sätt? Den röda tråden är samverkan - mellan företag, mellan kommuner och över landgränser. Efter inledande föreläsningar följer ett gemensamt samtal. Medverkande: Bengt Lagerman, vd Returpack, Henrik Åkerström, vd Alltransport, Desirée Grahn, tf chef Energikontoret Skåne, Anne Sörensson, projektledare Grön trafik i Östersund, och Jøran Solli, rådgivare miljöenheten i Trondheims kommun. Moderator: Christer Ljungberg. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Storstadskampen om hållbarhetsmålen

Beslutsfattare från Malmö, Göteborg och Stockholm beskriver sina strategier kopplade till 2030-målet. Vilken storstad visar vägen? Vem vinner storstadskampen om hållbarhetsmålen? Medverkande beslutsfattare: Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholm, Emmali Jansson (MP), ordförande byggnadsnämnden Göteborg, och Carina Svensson (S), ordförande miljönämnden Malmö. Per Östborn från 2030-sekretariatet agerar notarius publicus och ser till att det inte presenteras några påhitt. Moderator: Åsa Julin. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Trafikslaget om biodrivmedel

Var gör den begränsade mängden biobränslen mest nytta: inom flyget, sjöfarten, tunga vägtransporter eller i bilarna? Trafikslagens företrädare gör upp genom varsin pitch. Medverkande: Maria Fiskerud, vd Fly Green Fund, representerar flyget. Fredrik Larsson, miljöansvarig Föreningen Svensk sjöfart, representerar sjöfarten. Tove Winiger, politiskt ansvarig Åkeriföretagen, representerar den tunga trafiken. Carl-Erik Stjernvall, tekniker Motormännen, representerar bilarna. Moderator: Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Fjorton skäl för hållbara transporter

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, tar oss med på en resa över flera tidszoner och från öst till väst. Hur går arbetet med att nå en hållbar och mer miljövänlig transportsektor? Med exempel från hela världen får vi många, många fler argument för att jobba med hållbara transporter. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Kungen om sitt miljöintresse

Kung Carl XVI Gustaf berättar i detta tacktal vid klimatkonferensen inför hans 70-årsdag om det miljöengagemang som varit en röd tråd genom hela hans liv. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och miljön

Östersjön är en av världens mest förorenade innanhav. Här berättar fem forskare om sin syn på Östersjöns miljöarbete, från mikroorganismer till algblomning och miljöfarlig djurhållning. Medverkande: Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Georgia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet, Markus Hoffman, agronomie doktor, LRF och Kai Myrberg, ledande forskare vid Finlands miljöcentral och professor vid Klaipeda universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.