Titta

UR Samtiden - Ekotransport 2030

UR Samtiden - Ekotransport 2030

Om UR Samtiden - Ekotransport 2030

Föreläsningar och samtal om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Till första programmet

UR Samtiden - Ekotransport 2030 : Storstadskampen om hållbarhetsmålenDela
 1. Vi måste ju få ner trafiken och
  inför åtgärder för att vända trenden.

 2. Det är svårt, men vi ska få till det.

 3. Vilken stad visar vägen? I dag
  fokuserar vi på de tre storstäderna-

 4. -även om vi vet att det finns
  många ambitiösa städer.

 5. Det kommer senare år.

 6. Nu fokuserar vi på
  Malmö, Göteborg och Stockholm.

 7. Därmed välkomnar vi vår panel:
  Carina Svensson-

 8. -ordförande i Miljönämnden
  och socialdemokrat, Malmö. En applåd.

 9. Daniel Helldén, miljöpartist
  och trafikborgarråd, Stockholms stad.

 10. Emmali Jansson, miljöpartist och ord-
  förande i Byggnadsnämnden, Göteborg.

 11. Välkomna.

 12. Och Per Östborn, 2030-sekretariatet.
  Välkommen upp igen.

 13. Du blir som ett sanningsvittne
  till de här tre.

 14. -Lite notarius publicus.
  -Precis.

 15. Storstadskampen har enkla regler.

 16. Ni får vardera max 5 minuter för
  att presentera hur ni ska nå målen.

 17. Per kommenterar, och vi frågar kring
  utmaningar och ställningstaganden.

 18. Sen är det ert avgörande som gäller.

 19. Ni får rösta om vilken stad som har
  störst trovärdighet att uppnå målen.

 20. Alla klara med det?
  Då drar vi i gång.

 21. Vi inleder med Emmali Jansson
  från Göteborg.

 22. Hej! Som ordförande i Byggnadsnämnden
  älskar jag stadsplanering.

 23. Det är ju en viktig del
  i transportsektorn.

 24. Vad för stad vi planerar
  avgör vilka transportbehov som finns-

 25. -och vilka transportslag som folk
  använder i störst utsträckning.

 26. Jag fokuserar på ett transportsnålt
  samhälle och persontransporter.

 27. Vi bygger tätt och blandat
  för ett transportsnålt samhälle.

 28. Över 90 % av bostäderna som byggs
  ligger i den befintliga staden-

 29. -för att få bättre möjligheter
  till kollektivtrafik, gång och cykel.

 30. Sådant är ganska tydliga floskler.

 31. I Göteborg tar vi det
  från floskler till verklighet.

 32. Vi har inte parkeringsnorm
  i traditionell mening-

 33. -där kommunerna säger att man måste
  bygga x antal parkeringsplatser.

 34. Vi har riktlinjer för parkeringstal
  som ska bli riktlinjer för mobilitet.

 35. 2011 sa vi att en bostad i ett
  flerfamiljshus utanför centrum-

 36. -kan ha 0,7 bilplatser per bostad.
  Mindre om det är kollektivtrafiknära.

 37. I de nya riktlinjerna säger vi att
  ett flerfamiljshus utanför centrum-

 38. -kan ha 0,3-0,7 bilparkeringsplatser
  per bostad.

 39. Har man bilpoolplatser, lådcykelpool
  och jättebra cykelmöjligheter-

 40. -kan man bygga
  färre parkeringsplatser.

 41. Vi vet att de underlättar egen bil
  och gör att folk kör mer bil.

 42. Vi lägger 400 miljoner i år på
  att förbättra cykelinfrastrukturen.

 43. Vi bygger cykelfartsgator, vilket vi
  hoppas blir en nationell standard.

 44. Man har en bilväg med asfalterad
  bredd som en cykelbana med kantsten.

 45. Cyklarna cyklar mitt i vägen
  i valfri hastighet-

 46. -och bilisterna
  måste anpassa sig efter cyklarna.

 47. Uppföljningar har visat att de som
  cyklar uppskattar cykelfartsgatorna.

 48. Dem bygger vi både i centrala stan
  och en bit utanför.

 49. Vi har ett hyrcykelsystem,
  som många kommuner.

 50. Vårt heter Styr & Ställ
  och kostar 75 spänn för en säsong.

 51. Det är tio månader per år - det är
  bara stängt i januari och februari.

 52. Vi har en gratis cykelfärja.
  En stor älv delar Göteborg.

 53. Vi har för få broar
  och planerar att bygga fler.

 54. I väntan på det
  har vi en gratis cykelfärja.

 55. I kollektivtrafiken bygger vi ut
  spårvägsnätet, som ju är fossilfritt.

 56. Våra spårvägar går på miljömärkt el.

 57. Vi planerar för en linbana,
  som också går på el.

 58. En busslinje går helt på el
  från vind och vatten-

 59. -och tysta elbussar
  gör att man kan bygga tätare.

 60. Det blir mycket mindre bullerproblem.

 61. Med en tätare stad skapar vi
  ett ännu mer transportsnålt samhälle.

 62. Förutom elbusslinjen
  har vi elhybridbussar-

 63. -och gasbussar
  som går på miljömärkt gas.

 64. Kommunen har själv
  över hundra elbilar i verksamheterna.

 65. Efter vår senaste upphandling
  för färdtjänst är den helt fossilfri.

 66. Göteborg är i framkant
  vad gäller biogasproduktionen.

 67. Vi och Chalmers
  tog fram en forskningsanläggning-

 68. -som producerar biogas av trä.

 69. I dag sa Göteborg Energi
  att de måste sälja anläggningen.

 70. Vi har en samlad opposition-

 71. -som inte vill bygga den kommersiella
  delen av gasproduktionen.

 72. Vi är ändå stolta över
  att ha utvecklat produktionssättet-

 73. -att göra biogas av trä.

 74. Sen har vi vanlig biogasproduktion
  på matavfall.

 75. Jag tänkte bara nämna godstransport.

 76. Många är kanske
  mest intresserade av det.

 77. Som ett kuriosaexempel så har vi
  vårt kontorsområde Lindholmen.

 78. 2008 - det är ganska längesen sen-

 79. -fick vi som första kommun
  ett samlat transportsystem-

 80. -med små elfordon som distribuerar
  varor och gods till verksamheterna.

 81. Det drivs privat, och nästan
  alla verksamheter i området är med.

 82. Det här projektet - eller systemet-

 83. -har minskat godstransporterna
  i området med 90 %.

 84. Göteborg ligger i framkant.

 85. Det är bra det. Utmärkt pitch.

 86. Välkommen, Daniel Helldén,
  att föra fram dina bästa argument.

 87. Ja, det är lite som auktion.

 88. Stockholm är ju staden
  som tar Sverige framåt.

 89. Inget i staden är egentligen långt
  från kollektivtrafiken.

 90. Det är en bra förutsättning - nästan
  allt byggs nära kollektivtrafik.

 91. Det här är hur Klarabergsgatan
  kommer se ut nästa år.

 92. Bort med bilar och in med spårvagnar.
  Det blir cyklar där.

 93. Det är en del av konceptet
  hållbar mobilitet överallt i stan.

 94. Vi har ett mål
  om att minska biltrafiken.

 95. Vi prioriterar gång-, cykel-
  och kollektivtrafik-

 96. -och vi har ett stort arbete med det,
  som ni säkert såg på väg hit.

 97. Trafiknämnden har antagit ett mål
  för laddinfrastruktur.

 98. Det ska upp i fullmäktige
  inom en månad.

 99. Vi placerar laddinfrastruktur
  i gatumiljö-

 100. -så att stockholmarna och besökare
  kan köra in och ladda på plats-

 101. -och inte känner sig utschasade.

 102. Där kör vi nu i gång
  konceptet laddgator.

 103. Vi ska öka kapaciteten för matavfall
  till biogas till 70 % 2020.

 104. Vi gick i gång med
  en ny parkeringsstrategi i höstas.

 105. Successivt kommer vi att ta betalt
  på alla gator i Stockholms stad.

 106. Vi börjar med områdena närmast
  innerstan och skyltar om innerstan.

 107. Man får betala tidigare på morgonen
  och senare på kvällen.

 108. Det är ett sätt att få folk
  att tänka på om de ska ha bilen.

 109. Då får de betala för det
  eller ställa in den i ett garage.

 110. Vi vill få bort bilarna från gatorna-

 111. -för att få fram gång-, cykel- och
  kollektivtrafiken på ett smart sätt.

 112. Vi har i parkeringsbolaget Stockholm
  Parkering över 800 laddplatser.

 113. Våra garage
  har snart tusen laddplatser.

 114. Vill man ha laddplats när man hyr en
  plats så får man betala lite extra.

 115. Alla nya garage får laddplatser.

 116. Bilden nere till höger illustrerar
  laddgatorna som är på gång.

 117. Mittbilden visar hur vårt
  parkeringsbolag har cykelparkeringar.

 118. Ett nytt garage vid Odenplan har 300
  cykelplatser. Vi ställer ut boxar.

 119. Man kan ha sin cykel i garaget
  och cykla i stället för att ta bilen.

 120. Vi ställer ut cykelparkeringsplatser.

 121. Det kommer att bli 10 000
  efter mandatperioden.

 122. Det har varit 2 000 platser per år-

 123. -och vi gör det på parkeringsplatser
  och på andra platser.

 124. Det är ett sätt
  att få hållbar mobilitet.

 125. Du cyklar till jobbet
  eller någon annanstans-

 126. -och vet att du kan låsa fast den.

 127. Annars drar du dig för att cykla.

 128. Om någon stad bygger ut kollektiv-
  trafiken så är det Stockholm.

 129. Sverigeförhandlingarna
  är underskrivna.

 130. Tunnelbanelinjer -
  jag hinner inte räkna upp dem-

 131. -nya spårvagnslinjer,
  tvärspårvägar...

 132. Ett stort paket som löper ett antal
  år framåt kommer ställa om Stockholm-

 133. -till den viktiga stad vi kan visa
  upp nationellt och internationellt.

 134. Vi bygger ut cykelinfrastrukturen
  för 1 miljard.

 135. Man kan se -
  och man kommer se om ett år-

 136. -hur man lätt och snabbt
  kan ta cykeln genom stan.

 137. Sen har vi...

 138. Man måste ha lite nöje,
  så vi har sommargågator.

 139. Det här är Swedenborgsgatan.

 140. Man kan se hur vi tar bort
  de parkerade bilarna-

 141. -och gör det till en plats
  för upplevelser.

 142. En mer inbjudande stad
  åt Stockholmarna och alla besökare.

 143. Vi gör mycket,
  och det kommer hända ännu mer.

 144. Jag tror att ni kommer att se det
  än mer nästa år. Tack.

 145. Tack, Daniel Helldén.

 146. Vår slutliga representant från Malmö.

 147. -Carina Svensson.
  -Då går vi söderut till Malmö.

 148. Staden som antog de
  17 hållbarhetsmålen först i Sverige.

 149. Vi gjorde det
  för att vi måste göra skillnad.

 150. Vi måste göra ett rejält fotavtryck
  just nu.

 151. Vi har bestämt att 2020
  ska stadens egen fordonsflotta-

 152. -vara fossilfri.

 153. Vi samarbetar med Region Skåne,
  som har vår kollektivtrafik-

 154. -om elbussar och elkollektivtrafik
  som går runt i staden konstant.

 155. Malmö stads organisation
  ska vara klimatneutral.

 156. Utsläppen av växthusgaser
  ska minska med 40 %.

 157. När ni är i Malmö nästa gång-

 158. -ska ni uppleva en bullerfri stad
  med hög luftkvalitet.

 159. Det ska vara enkelt
  att göra rätt i Malmö-

 160. -och då måste vi hjälpa till
  med verktygen.

 161. Besöksnäringen, turismen...
  Alla ska kunna ta ett steg framåt.

 162. Vi har fått Europeiska kommissionens
  hållbarhetspris för stadsplanering-

 163. -för att vår målbild
  och vårt arbete görs tillsammans.

 164. Miljö, stadsbyggnad, trafik.
  Alla är involverade i det här.

 165. Vår Malmöexpress knyter ihop...

 166. Malmö har ju inga förorter.
  Vi är bara en stad.

 167. Den knyter ihop ytterområden
  med centrala områden.

 168. Var femte minut passerar den.

 169. På en av de mest trafikerade gatorna
  har bussen fått ett eget körfält.

 170. Luftkvaliteten här har blivit bättre.

 171. Vi har mätt på andra ställen i staden
  - trafiken har inte ökat någonstans.

 172. Tvärtom - den har minskat.

 173. Vi knyter ihop staden
  med gång- och cykelstråk.

 174. Man ska kunna cykla
  mellan olika ställen.

 175. Den som inte har cyklat i Malmö
  tror att det är platt.

 176. Det är en liten höjning,
  men man ska kunna cykla.

 177. Längs cykelvägen
  ska man kunna stanna till.

 178. Temalekplatser, utställningar,
  restauranger, arbetstillfällen.

 179. Precis som Stockholm,
  men ett par år i förväg-

 180. -har vi sommargator och gågator.

 181. Vi provar att göra en sommargata-

 182. -för att sen kunna göra
  så att den konstant är en sommargata.

 183. Vi pryder den med växter, sittplatser
  och mysig belysning.

 184. Det ökar också tryggheten.

 185. Ett av våra äldsta sjukhusområden
  ska nu bli en del av staden.

 186. Här arbetar vi med samlastning.

 187. Tre, fyra gånger i veckan
  transporteras allt som ska in-

 188. -till bostäder, skolor och förskolor
  vid ett och samma tillfälle.

 189. Avfallet som ska ut
  transporteras också samtidigt.

 190. Då är det fossilfria bilar - elbilar.

 191. Det gör området tryggt
  och säkert för barn-

 192. -och dem som har lite svårare
  att ta sig fram snabbt.

 193. Malmö vill och vet
  att vi måste satsa på det här.

 194. Vi har också - tillbaka till cykel...

 195. Vi är den enda staden i Sverige-

 196. -som har fått Köpenhamns
  Copenhagenize-nominering.

 197. Vid förra mättillfället
  var vi nia på den listan.

 198. Sista mättillfället var vi sexa.

 199. Vi vill fortsätta
  att vara på listan och stiga-

 200. -men vi hoppas på fler svenska städer
  på listan.

 201. Det är inte helt dumt att vara
  nummer sex av alla städer i världen.

 202. Fatta hur många städer
  vi konkurrerar med!

 203. Otroligt många.

 204. Hållbara Hyllie.

 205. Vi samarbetar med byggherrar,
  näringslivet och så vidare.

 206. Vi tittar på parkeringsnormer
  och parkeringsplatser.

 207. Vi har också ett hyrbilssystem här,
  som är fossilfritt.

 208. Hyr eller köper du en lägenhet
  i området så ingår du i bilpoolen.

 209. Det gör att bilinnehavet i området
  minskar.

 210. Och närheten till kollektivtrafiken,
  förutom det.

 211. Vid alla våra nya hus
  har vi en parkeringsnorm för cyklar.

 212. I den finns också två till fyra
  platser för våra lådcyklar.

 213. Lådcyklar i Malmö används inte bara
  för att köra barn till förskolan.

 214. De används när vi kör och handlar.

 215. När vi ska cykla till hundrastplatsen
  använder vi vår lådcykel.

 216. Men Malmö är i framkant
  och sätter Sverige på kartan-

 217. -vad gäller hållbarhet
  och fossilfritt.

 218. Så kan det låta! Tack alla tre.

 219. Per, nu verkar alla tre ha alla rätt.

 220. Hur är det egentligen?

 221. Jag står här lite
  som notarius publicus-

 222. -men även för att vi,
  Gröna Bilister och Klimatkommunerna-

 223. -tog fram kommunala indikatorer
  - inte bara nationella.

 224. Vi inser att ni städer
  gör det grövsta jobbet.

 225. Ni börjar, och förhoppningsvis
  vaknar rikspolitikerna.

 226. Vad visar indikatorerna?
  Vi börjar med Malmö.

 227. Jag vill fokusera på det oroväckande.

 228. Att körsträckorna ökar i personbilar
  och att kollektivresandet inte ökar.

 229. Beteendet går åt fel håll.

 230. Det är intressant hur det ser ut
  i era tre städer.

 231. Om jag börjar med Göteborg-

 232. -så har körsträckorna faktiskt
  minskat under en 10-årsperiod.

 233. Du har fog för att säga
  att ni satsar på minskat bilberoende.

 234. Men som på riksplanet har kurvan de
  två senaste åren börjat vända uppåt.

 235. Jag pratar om körsträcka per capita.

 236. Det intressanta är beteenden, inte
  sådant som beror på att vi blir fler.

 237. Du har fog för vad du säger,
  men trenden är oroväckande.

 238. Vad gäller kollektivtrafiken
  har vi bara data på länsnivå.

 239. Du får svara för hela Västtrafik.

 240. Där har resandet ökat.
  Inte jättemycket, men det har ökat.

 241. -Vi går vidare till Stockholm.
  -Stockholm.

 242. Om vi börjar igen med körsträckorna
  i personbil per capita-

 243. -så finns det tyvärr ingen trend
  att körsträckorna har minskat.

 244. Tyvärr ligger ni i lä där.

 245. När det gäller kollektivtrafiken...
  Ni får svara för hela länet - SL.

 246. Där har ni mest resande per capita
  bland alla länstrafikbolag-

 247. -men det sker ingen tillökning alls.

 248. Färdsträckorna är konstanta med SL.

 249. SL verkar inte vara lika offensiva
  som Västtrafik eller Skånetrafiken-

 250. -för att ragga nya kunder, men jag
  ska inte tracka Stockholm för mycket.

 251. Ni sticker ut positivt i att ni har
  betydligt fler nollutsläppsfordon.

 252. Det säljs fler elbilar
  och laddhybrider i Stockholm.

 253. Slutligen Malmö.

 254. Som ni hör
  blir det ju lite lokalpatriotism.

 255. Ni får vara beredda
  på att jag har viss bias.

 256. Men Skånetrafiken - den är bra.

 257. Den har nästan
  fördubblat ressträckorna på tio år.

 258. Och jag...
  Jag märker av det personligen.

 259. Vi i Viksjö fick pågatågsstation
  för ett par år sen.

 260. Tågtrafiken expanderar
  tack vare Skånetrafiken.

 261. Hur många nya kunder
  har de fått här i dag?

 262. -Jag har inte hört en enda.
  -Jag åkte längst fossilfritt hit.

 263. Jag har åkt i fem timmar.

 264. Jag ska inte vara för snäll.
  Jag ska säga något lite hårt.

 265. Då är vi på körsträckorna igen.

 266. De minskar inte i personbil,
  trots alla satsningar.

 267. Bara Göteborg har haft trend
  mot minskade körsträckor.

 268. Stort tack, Per.

 269. Då återstår att prata med er.

 270. Era presentationer var fantastiska-

 271. -men vi måste prata om det
  här negativa gällande körsträckorna.

 272. Göteborg sticker ut och har gått ner,
  men en liten trend uppåt.

 273. Så är det inte i Malmö och Stockholm,
  där körsträckorna ökar.

 274. Jag börjar fråga Daniel.

 275. Malmö och Göteborg har uppsatta mål
  om hur mycket trafiken ska ner.

 276. Malmö ska ner 30 % till 2030
  och Göteborg 25 % till 2035.

 277. Kanske kontroversiellt, men Stockholm
  har inget uttalat mål. Varför inte?

 278. -Vi har målet att minska trafiken.
  -Men inte i procent.

 279. Vi tar fram det.

 280. Vi har gått igenom utredningar
  från framför allt Trafikverket-

 281. -och även
  Miljömålsberedningens siffror.

 282. Vi vet att Stockholm har ett beting
  på ungefär 30...

 283. Det verkar vara mikrofonproblem.
  Du får fortsätta.

 284. Vi har ett beting på ungefär 30 %
  minskning till 2030 räknat från 2010.

 285. Vi tittar på hur man kan göra - om
  det är det målet som är det rimliga.

 286. Att det inte finns något mål i dag -
  vad betyder det?

 287. Tittar man på siffrorna går bil-
  trafiken upp, vilket är oroväckande.

 288. E18 går nu ut på E4:an, så fler kör.
  Norra länken har öppnats.

 289. Gamla synder ställer till det,
  och många flyttar till Stockholm.

 290. Vi måste ju få ner trafiken och
  inför åtgärder för att vända trenden.

 291. Det är svårt, men vi ska få till det.

 292. Trängselskatterna höjs igen
  om två år.

 293. Är det ett...
  Jag ställer frågan till alla er tre.

 294. Vad är de viktigaste sätten -
  välj två - att få ner biltrafiken på?

 295. Det gäller att rappa på nu.

 296. Du nämnde trängselskatten.
  Skulle du ta det?

 297. Höjningen vi gjorde sist bromsade
  utvecklingen, men inte tillräckligt.

 298. Vi får en höjning om två år.

 299. En förändring på förmånsbilar kommer
  förhoppningsvis nu från regeringen.

 300. Bilister som inte har förmånsbil blir
  färre, och förmånsbilarna åker upp.

 301. Det var inte det som var tänkt,
  så förmånsbilarna är ett ok.

 302. En förändring föreslås
  i bonus-malus-regleringen.

 303. Det är otroligt viktigt att inte
  vissa har en fördel av att ta bilen.

 304. Så trängselskatt är Stockholms
  främsta vapen mot trafiken?

 305. Samtidigt alla utbyggnader vi gör-

 306. -men tunnelbane- och spårvägs-
  satsningar ligger tio år framåt.

 307. Vi måste arbeta som attan
  med allt annat-

 308. -tills kollektivtrafiken är på plats.

 309. Trängselskatter, cykelsatsningar
  och parkeringsstrategin är viktiga-

 310. -för att få förändringar. Sen hoppas
  vi att vi får till kollektivtrafiken.

 311. Carina Persson, Malmö.
  Era körsträckor ökar också.

 312. Vad är de viktigaste sätten
  att minska dem på?

 313. Det är att bygga ihop staden.
  Kollektivtrafik.

 314. Att den här masken,
  som vi kallar den i Malmö-

 315. -faktiskt tar sig
  genom hela staden...

 316. ...och då passerar högskolor,
  gymnasieskolor, arbetsplatser o.s.v.

 317. Och att vi till det
  knyter vårt hyrcykelsystem.

 318. Om du har ett månadskort
  på Skånetrafiken-

 319. -så kopplar du till
  ett rabatterat hyrcykelkort.

 320. De finns överallt.
  Du har alltid en cykel.

 321. När du kliver av bussen har du
  en cykel - hel och ren och nypumpad.

 322. Konstant så går de runt.

 323. Det handlar också om att visa vägen.

 324. Att kommunens tjänstepersoner
  faktiskt använder cykel-

 325. -i hög mån, och att jag
  som politiker cyklar och går-

 326. -och inte tar ett taxikort
  och åker bil fram och tillbaka.

 327. Det ska vara lätt att göra rätt,
  men vi måste visa på verktygen.

 328. Vi måste underlätta.
  Malmö är ingen rik stad.

 329. Våra invånare tjänar inte allra mest.

 330. Därför måste vi göra det möjligt
  för alla att ta kollektivtrafiken.

 331. Emmali Jansson, Göteborg.
  Det har minskat hos er.

 332. Men det är på väg upp igen,
  som i hela Sverige.

 333. Vad är det viktigaste ni gör
  för att minska biltrafiken?

 334. Den ska ju ner markant till 2030.

 335. Det viktigaste är en systemnivå
  som funkar om man inte kör egen bil.

 336. T.ex. att trycka ner parkeringstalen
  - att inte bygga in bilstrukturen.

 337. Att som ni gjorde ta utrymme
  från biltrafik till kollektivtrafik.

 338. Det kan ju vara känsligt
  för oss politiker-

 339. -men att våga stå för politik
  och åtgärder-

 340. -som gör att det blir mer utrymme
  och ett sammanhängande system-

 341. -för dem som vill cykla...

 342. Att bygga ihop staden minimerar
  sträckan som folk behöver ta sig-

 343. -och gör att det känns närmare
  och trevligare att gå och cykla.

 344. Ni gick in mycket
  på kollektivtrafiksatsningar.

 345. Du sa att det dröjer i Stockholm
  innan man ser reella resultat.

 346. Man talar mycket om delningsekonomi.

 347. Det var du inne på,
  med lånecyklar o.s.v.

 348. I vilken mån tror och satsar ni
  på just delningsekonomi-

 349. -som ett sätt att komma framåt
  i miljöarbetet?

 350. -Daniel.
  -Ja, lånecyklar är ju en sådan sak.

 351. Vi har ett lånecykelsystem
  och upphandlar ett nytt nu.

 352. Det ska finnas överallt i stan -
  var man än är.

 353. Ett otroligt smidigt system.
  Vi får se, men vi räknar med det.

 354. Sen har vi bilpooler.

 355. I vårt kommunala parkeringsbolag
  har vi reserverat platser för dem-

 356. -för att ge dem bra förutsättningar.

 357. Vi ligger på regeringen för att
  kunna reservera platser på gatorna.

 358. Det kan vi inte, och innerstan
  har 38 000 parkeringsplatser-

 359. -som vi inte kan använda
  till bilpoolerna. Det är ett dilemma.

 360. Vilken roll tror du
  att det kommer att ha?

 361. Vilken roll kan det här spela-

 362. -i glappet mellan
  att kollektivtrafiken byggs ut o.s.v?

 363. Hur viktig är delningsekonomin
  och hur satsar ni?

 364. Den vanligaste delningsekonomin,
  som folk inte ens brukar prata om-

 365. -är vanlig kollektivtrafik, som fanns
  innan man pratade om delningsekonomi.

 366. Man måste fortsätta satsa där.
  El- och gasbilar är jättebra-

 367. -för dem som inte kan eller vill
  ta cykel eller kollektivtrafik-

 368. -men det är viktigt
  att få över trafik-

 369. -från bilismen till gång-, cykel-
  och kollektivtrafik.

 370. Att satsa stenhårt på kollektivtrafik
  är kärnan i delningsekonomin.

 371. Vi har också vårt hyrcykelsystem.

 372. Har man bilpoolplatser
  eller lådcykelpooler i sina hus-

 373. -så får man minimera antalet övriga
  parkeringsplatser som man måste ha.

 374. Ni... Förlåt.

 375. Jag är också inne på det här
  med kollektivtrafik och bilpooler-

 376. -som vi knyter till nya områden.

 377. Då blir de gamla områdena sugna,
  och så hamnar det där också.

 378. Många av våra varuhus
  och livsmedelsaffärer har lånecyklar.

 379. Handlar jag där så kan jag låna
  en lådcykel och cykla hem med den.

 380. Jag behöver inte ha bilen
  "ifall ifall".

 381. Det finns alternativ.
  Det är det viktiga.

 382. Ni inledde med att berätta
  vilka styrkor ni har.

 383. Om ni med en mening
  ska beskriva er största utmaning...

 384. Vad skulle det vara? Emmali.

 385. Den är rent politisk.
  Vi har ett minoritetsstyre i staden.

 386. Vi har ett parti som grundats
  för att de ogillar trängselskatten-

 387. -och en opposition
  som är väldigt aktiv för bilismen.

 388. Vi är en biltillverkande stad,
  och det märks.

 389. Att få majoritet för att driva
  utvecklingen är en stor utmaning.

 390. -Carina Persson.
  -Jag tänker...

 391. Svensson. Förlåt.

 392. En utmaning är att knyta ihop
  våra kranskommuner.

 393. Vi har 60 000-100 000 inpendlare
  per dag från våra grannkommuner-

 394. -som säger:
  "Trafiktätheten är Malmös problem."

 395. Det är det inte.
  Det är allas problem.

 396. Vi måste ödmjukt
  bjuda in grannkommunerna och säga:

 397. "Vill ni vara med och hjälpa oss
  att få en bra stad?"

 398. "Då kan vi göra det möjligt för er
  att ta er till arbeten och skolor"-

 399. -"på ett bra och hållbart sätt."

 400. Daniel Helldén.
  Utmaning för Stockholm.

 401. Den är väl lite som Malmös.

 402. Vi har ett stort antal kranskommuner-

 403. -och vi rår inte över
  deras bostadsbyggande.

 404. Vi har styrmedel för att bygga så att
  man tar klimatsmarta transportmedel-

 405. -men om man lägger bostäderna
  långt ut så blir de bilberoende.

 406. De bilarna kommer in till Stockholm,
  och det är den stora utmaningen.

 407. Trängselskatten är ett redskap, men
  även att få kommunerna att hänga på.

 408. Vi ska göra en snabb undersökning
  kring hur visionära ni är.

 409. Ni kan ta upp de små spadarna,
  eller pingisracken.

 410. -Ni ska ha en grön och en...
  -Förlåt.

 411. En är röd och grön, och en är gul.

 412. Jakob kan hjälpa mig att hålla koll.
  Rött står för...

 413. Jag ställer frågor. "Tänk er
  er stad 2030. Är detta verklighet?"

 414. Rött: "Det kommer aldrig hända."

 415. Gult: "Kanske det."
  Grönt: "Det är högst troligt."

 416. Allt klart? Då kör vi.

 417. Nummer ett:
  "Nolltaxa i kollektivtrafiken."

 418. Två röda och en gul.

 419. Nummer två:
  "Helt fossilfria stadskärnor."

 420. Helt fossilfria stadskärnor.

 421. Kanske det.

 422. -Nummer tre.
  -Lite miljözoner.

 423. Nummer tre: "Linbanor..."
  Ni får skicka fram frågan.

 424. "Linbanor och minispårvagnar
  är lösningar i kollektivtrafiken."

 425. -Snabbt upp.
  -Det har vi 2021.

 426. När Göteborg fyller 400 år
  öppnar vår första linbanelinje.

 427. Däremot säger Stockholm och Malmö
  nej.

 428. Malmö är ju helt platt.

 429. -Ni kan ta en linbana till Danmark.
  -Inga linbanor som inte behövs.

 430. Nummer fyra: "Självkörande bilar
  och förarlösa lastbilar."

 431. Fria fantasier - rött. Gult -
  kanske det. Grönt - högst troligt.

 432. Jag tror så.

 433. -Vad var frågan, egentligen?
  -Att det...

 434. Kommer det finnas i staden 2030?
  Nytt svar.

 435. Jag trodde att ni menade
  om det var lösningen på problemet.

 436. Vi har ett par frågor kvar. "Fler
  cyklister per capita än i Köpenhamn."

 437. -Den är grön.
  -Hur är det med Göteborg?

 438. Tyvärr.

 439. -Ni säger nej.
  -Man skulle vilja.

 440. Vi har så mycket mer kollektivtrafik.
  De blir svåra att klå.

 441. "Kommunanställda" -
  ni är ju stora arbetsgivare-

 442. -"kan jobba hemma
  minst två dagar i veckan."

 443. Rött, gult eller grönt? Kanske det.

 444. -Men är det önskvärt?
  -Det är väl bra för trafiken?

 445. -Är det bra för jobbet?
  -Det är en annan diskussion.

 446. Jag tänker på hemtjänstkunderna.
  Ska de komma hem till mig?

 447. Och lärarna.

 448. Vissa saker går inte att utföra
  på distans. Sista frågan:

 449. "T.ex. mindre paket och hämtpizza"-

 450. -"levereras med drönare 2030
  i er stad."

 451. -Jajamän. Pizza.
  -Kanske inte i Stockholms innerstad.

 452. Göteborg och Malmö säger kanske.
  Jakob, vad säger du?

 453. Vad säger man?

 454. Det är intressant
  att städerna skiljer sig åt.

 455. Det är stora städer
  med liknande förutsättningar.

 456. Man vet inte om man har rådrum
  över alla åtgärder.

 457. Många tvekar. "Då måste riksdagen
  eller regionen ta beslutet."

 458. Jag kanske ändå saknar jävlar anamman
  från Kalifornien.

 459. "Det här ska vi göra."

 460. Jag vill se till nästa stadskamp...

 461. "Det här kommer vi att göra."
  Då brukar det hända.

 462. -De har ändå varit ganska duktiga.
  -Mycket!

 463. Jag hann inte anteckna allt.
  Det sker så mycket i de här städerna.

 464. Sen är ett mål för en minskning
  av biltrafiken per capita viktigast.

 465. Det andra följer som grädde på moset.

 466. Lite jävlar anamma
  efterlyser 2030-sekretariatet.

 467. Ta upp era telefoner.

 468. Denna intressanta och intrikata kamp
  ska avgöras.

 469. Frågan är: Vilken stad har bäst
  förutsättningar att nå 2030-målet?

 470. Va? Vad är det här?

 471. -Jakob. Vad är kommentaren?
  -45 har röstat.

 472. De säger inte för mycket i tv.
  De väntar på en stabil trend.

 473. Det här är faktiskt tv.

 474. Vi ska upp över hundra röstande.
  Vi är på 89 nu.

 475. Kortfattat av er tre:

 476. Tror ni att ni kommer nå 2030-målet?

 477. -Daniel. Kommer Stockholm dit?
  -Det tror jag.

 478. -Absolut.
  -Ingen tvekan.

 479. -Det är en förutsättning.
  -Nu börjar vi se en vinnare...

 480. ...men 2030-målet antyder
  att man minskar biltrafiken med 30 %.

 481. Det är intressant.
  Det skulle vi vilja se en plan på.

 482. Vi får säga att vi har en vinnare.

 483. Vinnaren heter Malmö.

 484. Därmed tackar vi alla tre i panelen
  med en applåd.

 485. -Tack så mycket.
  -Tack.

 486. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Storstadskampen om hållbarhetsmålen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Beslutsfattare från Malmö, Göteborg och Stockholm beskriver sina strategier kopplade till 2030-målet. Vilken storstad visar vägen? Vem vinner storstadskampen om hållbarhetsmålen? Medverkande beslutsfattare: Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholm, Emmali Jansson (MP), ordförande byggnadsnämnden Göteborg, och Carina Svensson (S), ordförande miljönämnden Malmö. Per Östborn från 2030-sekretariatet agerar notarius publicus och ser till att det inte presenteras några påhitt. Moderator: Åsa Julin. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Miljöfrågor, Miljöpolitik, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ekotransport 2030

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Ett storföretags resa mot fossiloberoende transporter

Scanias vd Henrik Henriksson berättar om hur företaget arbetar med miljömässigt hållbara drivmedel och hur deras plan ser ut för att nå hållbarhetsmålen. Lastbilarna i Europa är i genomsnitt bara lastade till 60 procent, och biobränslen skulle kunna användas i större utsträckning. Vad har uppnåtts och vad är utmaningarna, både för Scania och för transportsektorn i stort? Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Hur långt har Sverige kommit på vägen till fossiloberoende?

När man diskuterar hållbarhet och miljö hör man ofta antingen hjärtevärmande exempel eller katastrofscenarior, och det blir en hel del tyckande. Per Östborn är indikatorsansvarig på 2030-sekretariatet och vill komma bort från tyckandet. Här redogör han för det han själv kallar "torra statistiska fakta", som hjälper oss att ta reda på hur det verkligen ligger till med miljön och hållbarhetsmålen. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Vad behövs för att få transportsektorn fossilfri?

Ledande aktörer inom transportbranschen diskuterar behovet av styrmedel och utvecklad samhällsplanering för en fossilfri transportsektor. Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Ulf Svahn, vd Svenska Petroleum- och biodrivmedelsinstitutet, Mia Nordström, policy advisor Vattenfall, Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna, och Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet. Moderatorer: Åsa Julin och Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Kollektivtrafik 2.0

En väg att nå uppsatta hållbarhetsmål är att kollektivtrafiken ökar och att privatbilismen minskar. Men än har det inte skett. Ett panelsamtal om hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv. Medverkande: Lars Backström, vd Västtrafik, Martin Hedevåg, Sverigechef Uber, Karolina Isaksson, forskningsledare VTI, och Mikael Kilter, vd Move About. Moderatorer: Åsa Julin och Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Kaliforniens arbete för fossiloberoende transporter

Kalifornien ligger i framkant i världen när det gäller tuffa lagar, regelverk och innovationer för en fossiloberoende transportsektor. Alberto Ayala från California Air Resources Board berättar här om delstatens arbete. Kan Sverige lära något av Kalifornien, och kan Kalifornien lära sig något av Sverige? Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Bokslut dieselgate

När staten Kalifornien upptäckte att Volkswagens dieselbilar inte höll vad företaget lovade resulterade det i en rättsprocess och den högsta förlikningen som dittills skådats kopplat till brott mot miljölagar. Nu har EU infört nya testprogram och bilföretaget gjort stora förändringar. Här delar tre huvudaktörer med sig av sina erfarenheter. Medverkande: Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-representationen i Sverige, Alberto Ayala, California Air Resources Board, och Sten Forsberg, märkeschef Volkswagen personbilar. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Lokala hållbarhetsmål i transportsektorn

Hur kan man arbeta med lokala och regionala hållbarhetsmål på ett effektivt sätt? Den röda tråden är samverkan - mellan företag, mellan kommuner och över landgränser. Efter inledande föreläsningar följer ett gemensamt samtal. Medverkande: Bengt Lagerman, vd Returpack, Henrik Åkerström, vd Alltransport, Desirée Grahn, tf chef Energikontoret Skåne, Anne Sörensson, projektledare Grön trafik i Östersund, och Jøran Solli, rådgivare miljöenheten i Trondheims kommun. Moderator: Christer Ljungberg. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Storstadskampen om hållbarhetsmålen

Beslutsfattare från Malmö, Göteborg och Stockholm beskriver sina strategier kopplade till 2030-målet. Vilken storstad visar vägen? Vem vinner storstadskampen om hållbarhetsmålen? Medverkande beslutsfattare: Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholm, Emmali Jansson (MP), ordförande byggnadsnämnden Göteborg, och Carina Svensson (S), ordförande miljönämnden Malmö. Per Östborn från 2030-sekretariatet agerar notarius publicus och ser till att det inte presenteras några påhitt. Moderator: Åsa Julin. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Trafikslaget om biodrivmedel

Var gör den begränsade mängden biobränslen mest nytta: inom flyget, sjöfarten, tunga vägtransporter eller i bilarna? Trafikslagens företrädare gör upp genom varsin pitch. Medverkande: Maria Fiskerud, vd Fly Green Fund, representerar flyget. Fredrik Larsson, miljöansvarig Föreningen Svensk sjöfart, representerar sjöfarten. Tove Winiger, politiskt ansvarig Åkeriföretagen, representerar den tunga trafiken. Carl-Erik Stjernvall, tekniker Motormännen, representerar bilarna. Moderator: Jakob Lagercrantz. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ekotransport 2030

Fjorton skäl för hållbara transporter

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, tar oss med på en resa över flera tidszoner och från öst till väst. Hur går arbetet med att nå en hållbar och mer miljövänlig transportsektor? Med exempel från hela världen får vi många, många fler argument för att jobba med hållbara transporter. Inspelat den 26 april 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Bonnier lärarfortbildning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön i ett historiskt perspektiv

Östersjöns geologiska historia är full av dramatiska förändringar. Djupt under ytan ligger sedimenten arkiverade, som ett facit på människans miljömässiga inverkan på Östersjön. Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik samt ledamot av Kungl Vetenskapsakademien samtalar med Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Så blir Sverige första fossilfria landet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) berättar om regeringens satsningar på miljön. Hon har bland annat gett ökade anslag till järnvägen, laddsamordningarna ska byggas ut och en fossilfri fordonsflotta ska införas. Åsa Romson utfrågas av klimatdebattören Maria Wetterstrand och den liberala debattören Mattias Svensson. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.