Titta

Programmera mera för lärare

Programmera mera för lärare

Om Programmera mera för lärare

För dig som är pedagog för barn i årskurs 1-4. Du som pedagog får förklaringar till begrepp som har med programmering att göra. Du får även konkreta tips på hur du kan arbeta med programmering i undervisningen. Algoritmer, sortering, villkor och logiskt tänkande är några av de ämnen som behandlas. Medverkar gör barn från Birgittaskolan i Örebro, Ann-Louise Lindström och Kristofer Carlsson.

Till första programmet

Programmera mera för lärare : AlgoritmDela
 1. "Algoritm" är ett centralt begrepp
  inom programmering.

 2. Ordet betyder "precisa instruktioner
  för att utföra en uträkning".

 3. Det kan liknas vid ett recept
  för hur datorn ska utföra en uppgift.

 4. En algoritm är en instruktion
  som datorn ska följa.

 5. Om datorn ska göra som vi vill måste
  vi ge den noggranna instruktioner.

 6. En dator behöver mer precisa
  instruktioner än vi människor.

 7. När vi kommunicerar finns det i oss
  hur vi ska tolka och förstå.

 8. Men kan en dator göra så?
  Nej, det kan den inte.

 9. Ett sätt att visa skillnaden
  mellan dator och människa-

 10. -är att ge eleverna en uppmaning:
  "Jobba med matteboken."

 11. De förstår oftast vad de ska göra.

 12. De ska hämta matteboken, öppna den
  och arbeta vidare.

 13. De förstår att de ska ha penna och
  sudd, utan att läraren ber om det.

 14. En dator hade fastnat direkt.

 15. Den skulle inte förstå uppgiften
  och krascha.

 16. Syntax error.

 17. Det behövs exakta instruktioner
  som innehåller t.ex. penna och sudd.

 18. Det är svårt att förstå
  hur en dator fungerar-

 19. -och varför den behöver
  exakta instruktioner.

 20. Vi tar mycket för givet
  utan att tänka på algoritmerna bakom.

 21. När man programmerar är det viktigt
  att allt kommer i rätt ordning.

 22. I "Programmera mera - teckenspråk"
  presenteras begreppet "algoritm"-

 23. -när instruktioner
  ska sättas i rätt ordning.

 24. De står på remsor,
  som ska fästas på en tavla.

 25. -Vilken ska vi börja med?
  -"Vakna".

 26. -"Slå på datorn".

 27. -Jag tror den.
  -Där.

 28. Ja.

 29. Vad är bra med algoritmer?

 30. Våra dagar är fulla av algoritmer.
  Klassens schema är ett exempel.

 31. Att kunna ge tydliga instruktioner
  har man ofta nytta av.

 32. Därför behöver man träna på det.

 33. Den träningen kan lätt kopplas ihop
  med alla grundskoleämnen.

 34. En algoritm är en instruktion.

 35. Ni är ju vana
  att följa instruktioner.

 36. Det är datorn också.

 37. Men vad skiljer sig
  mellan datorn och er?

 38. Ni kan anpassa
  och ändra i instruktionen.

 39. Det kan inte datorn.
  Den gör exakt som algoritmen säger.

 40. Receptet här är en algoritm.

 41. Det talar om vad vi ska göra.

 42. När ni kollar här
  så ser ni att det står fel.

 43. "Va? 2 dl salt?"

 44. "Det är alldeles för mycket salt."

 45. Då kan ni ändra det -
  alltså anpassa receptet.

 46. En robot
  skulle följa instruktionen exakt.

 47. Då skulle robotens kaka
  inte smaka så gott.

 48. Ni ska få göra en uppgift.

 49. Ni ska få pojken
  att hitta vägen till en skatt.

 50. Jag undrar vad det är för skatt.

 51. Det här är kartan.
  Här är pojken, och skatten är där.

 52. Ni ska hjälpa pojken
  att hitta till skatten.

 53. -Vad är det första vi ska lägga till?
  -En väg.

 54. En väg.

 55. En gräskulle.

 56. Bra. Det här är alltså en algoritm.

 57. Kan vi förkorta koden någonstans?

 58. Ordet "väg", till exempel,
  står två gånger efter varandra.

 59. Väg gånger två.

 60. Och så har vi två "kulle".

 61. Nu har vi kortat koden.

 62. Ni ska få skriva egna algoritmer
  på hur pojken ska hitta till skatten.

 63. Vatten.

 64. Eleverna kan sedan skriva egna sagor
  utifrån sina algoritmer.

 65. Vem är pojken?
  Vad finns det i kistan?

 66. Vad hände egentligen
  på vägen till skatten?

 67. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Algoritm

Avsnitt 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kristofer förklarar vad en algoritm är för något. Algoritmer kan man arbeta med på många olika sätt. Ann-Louise Lindström och hennes elever leder en pojke till en skatt med hjälp utav en algoritm.

Ämnen:
Information och media, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens, Teckenspråk, Teknik > Kommunikations- och informationsteknik
Ämnesord:
Databehandling, Datoralgoritmer, Datorer, Digital kompetens, Programmering, Teknik
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Programmera mera för lärare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Vad är programmerat?

Avsnitt 1

Kristofer berättar hur en dator kan se ut inuti. Vad går att styra med hjälp av datorer? För att göra tekniken begriplig undersöker Ann-Louise Lindström och hennes elever vilka programmerade föremål som finns runt omkring oss och hur programmerade föremål kan se ut inuti.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Maskinkod

Avsnitt 2

Kristofer berättar vad maskinkod är för något. Allt som är programmerat är elektriska impulser som är på eller av - ett eller noll. Ettor och nollor är grunden i programmering. I klassrummet jobbar Ann-Louise Lindström och eleverna med ASCII-tabellen genom att skriva hemliga ord till varandra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Programmeringsspråk

Avsnitt 3

Idag finns tusen olika programmeringsspråk - Kristofer berättar om några av dem. Eleverna får lära sig om programmeringsspråk och själva programmera en fågel som ska fånga en gris med hjälp utav blockprogrammering. Sedan kan eleverna själva se hur det ser ut i JavaScript.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Algoritm

Avsnitt 4

Kristofer förklarar vad en algoritm är för något. Algoritmer kan man arbeta med på många olika sätt. Ann-Louise Lindström och hennes elever leder en pojke till en skatt med hjälp utav en algoritm.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Villkor

Avsnitt 5

Kristofer berättar om villkor i den digitala världen. Datorer programmeras ofta med villkor som de ska följa. Eleverna skapar villkor för ett spel som de sedan spelar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Logiskt tänkande

Avsnitt 6

Kristofer berättar om att logiskt tänkande är en central del i programmering. Att tänka i flera led och hitta lösningar på problem tränas när man programmerar. Ann-Louise Lindström och hennes elever arbetar med problemlösning genom att tänka logiskt.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Styra med programmering

Avsnitt 7

Kristofer går igenom hur man på bäst sätt styr genom programmering. Ann-Louise berättar om vikten av att kunna ge tydliga instruktioner. I klassrummet får eleverna vara robotar och följa en kod. Eleverna får även testa att programmera ett klot.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Mönster

Avsnitt 8

Hur kan vi koppla att kunna se mönster till programmering? Kristofer förklarar. Inom programmering letar vi mönster för att hitta lösningar på problem. I klassrummet får eleverna leta buggar i mönster och jobba med att följa olika mönster. På det viset kan man öva tankesätt som man har nytta av inom programmering.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Loop

Avsnitt 9

Kristofer förklarar att en loop är något som upprepar sig. I klassrummet låter Ann-Louise Lindström eleverna programmera hur en katt ska gå i en loop.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Sortering

Avsnitt 10

Hur kan vi koppla sortering till programmering? Kristofer förklarar. All typ av data som matas in i en dator sorteras på olika sätt. Hur den sorteras bestäms av algoritmer som programmerare skriver. I klassrummet använder eleverna en sorteringsalgoritm och tränar på att sortera som en dator.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Buggar

Avsnitt 11

Kristofer förklarar att fel inom programmering kallas buggar. Stavfel och räknefel kan också kallas buggar. I klassrummet tränar eleverna på att rätta till buggar genom att leta fel i meningar och texter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Begrepp

Avsnitt 12

Kristofer visar hur man tecknar olika begrepp inom programmering.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Programmera mera - lektionstips

Vad är programmerat?

Vad går att styra med hjälp av datorer? För att göra tekniken begriplig undersöker Karin Nygårds och hennes elever vilka programmerade föremål som finns i ett klassrum och hur programmerade föremål ser ut inuti.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Den digitala djungeln

Digitaliseringen av skolan går undan och lärare har idag en uppsjö av digitala läromedel att välja bland, många med fagra löften om pedagogiska genvägar. Inte sällan erbjuds apparna och programmen kostnadsfritt. Men vem har egentligen koll på vilka digitala läromedel som fungerar? Björn Sjödén har granskat digitala läromedel och säger att det saknas vetenskaplig validering och standardisering av dem. Han varnar för att de i värsta fall riskerar att hämma elevernas lärande.