Titta

Programmera mera för lärare

Programmera mera för lärare

Om Programmera mera för lärare

För dig som är pedagog för barn i årskurs 1-4. Du som pedagog får förklaringar till begrepp som har med programmering att göra. Du får även konkreta tips på hur du kan arbeta med programmering i undervisningen. Algoritmer, sortering, villkor och logiskt tänkande är några av de ämnen som behandlas. Medverkar gör barn från Birgittaskolan i Örebro, Ann-Louise Lindström och Kristofer Carlsson.

Till första programmet

Programmera mera för lärare : SorteringDela
 1. Sortering är kanske inte
  det första vi tänker på-

 2. -när vi hör "programmering".
  Men faktum är-

 3. -att datorerna är fantastiskt bra
  på att användas just för sortering.

 4. Alla typer av data som vi matar in
  sorteras på olika sätt.

 5. Hur dessa data ska sorteras
  måste bestämmas av algoritmer-

 6. -som programmerare skriver. Därför
  är det bra att träna på sortering.

 7. Datorer
  har alltid använts till sortering.

 8. De är oslagbart snabba
  på att behandla stora mängder data-

 9. -och hitta struktur och ordning.
  Men för att kunna sortera effektivt-

 10. -måste datorn programmeras med rätt
  instruktioner, eller algoritmer.

 11. Tänk t.ex. på hur många olika sätt
  vi kan sortera elever i en klass på.

 12. Vi kan sortera på namn -
  i alfabetisk ordning - eller längd.

 13. Att sortera efter namn är mer bestän-
  digt än längd, eftersom barn växer.

 14. Om vi ska skriva instruktioner för
  att sortera eleverna på olika sätt-

 15. -behövs olika slags instruktioner.

 16. Att göra en klasslista efter
  elevernas längd vore otroligt bökigt.

 17. På samma sätt
  måste programmerare tänka ut-

 18. -hur data ska sorteras på bästa sätt
  i olika situationer.

 19. I programmet får deltagarna
  sortera efter instruktioner.

 20. Bland annat ska de sortera glasögon
  efter instruktioner i skålar.

 21. En skål för plastglasögon,
  en för solglasögon-

 22. -och en för metallglasögon.

 23. -Det här, då?
  -Få se! Ja, det är plast.

 24. -Plast.
  -Ja, det är plast.

 25. -Det här är plast, va?
  -Nej, solglasögon! De är mörka.

 26. Är det plast?

 27. Det är lätt att tänka
  att programmering-

 28. -bara handlar om
  att skriva kod till en dator.

 29. Men hela konceptet med programmering
  är så mycket mer än så-

 30. -och mycket av det vi gör i skolan
  kan vi koppla till programmering.

 31. Hur sorterar man? Jo, man
  kan använda en sorteringsalgoritm.

 32. Och i dag ska mina elever
  sortera i alfabetisk ordning.

 33. Nu ska ni sortera
  precis som en dator gör.

 34. Datorer sorterar hela tiden, och
  ni ska använda en sorteringsalgoritm.

 35. Om ditt namn kommer först i alfabetet
  ska du gå ett steg till höger.

 36. Följ linjen och stanna där.

 37. Till exempel om jag skulle heta Anna,
  som börjar på A.

 38. Och sen möter en person
  som heter Östen.

 39. Då kommer ju Anna först i alfabetet.

 40. Och det betyder
  att jag ska ta ett steg till höger.

 41. Och Östen ska gå till vänster. Okej?

 42. Nu kan ni ta ett första steg framåt.

 43. Ida heter jag. I.

 44. Jag heter Vidar, så min bokstav är V.

 45. Jag heter Astrid, så det är A.

 46. -Jag heter Astrid, så det är A.
  -Mm.

 47. -Jag heter Lowe.
  -Mm.

 48. -Jag heter Astrid.
  -Jag heter Ida.

 49. Lowe.

 50. Vidar.

 51. Det går så klart att göra
  sorteringsövningar på olika sätt-

 52. -i klassrummet och ute i naturen.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Sortering

Avsnitt 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan vi koppla sortering till programmering? Kristofer förklarar. All typ av data som matas in i en dator sorteras på olika sätt. Hur den sorteras bestäms av algoritmer som programmerare skriver. I klassrummet använder eleverna en sorteringsalgoritm och tränar på att sortera som en dator.

Ämnen:
Information och media, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > IT, medier och digital kompetens, Teckenspråk, Teknik > Kommunikations- och informationsteknik
Ämnesord:
Databehandling, Datorer, Digital kompetens, Programmering, Teknik
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Programmera mera för lärare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Vad är programmerat?

Avsnitt 1

Kristofer berättar hur en dator kan se ut inuti. Vad går att styra med hjälp av datorer? För att göra tekniken begriplig undersöker Ann-Louise Lindström och hennes elever vilka programmerade föremål som finns runt omkring oss och hur programmerade föremål kan se ut inuti.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Maskinkod

Avsnitt 2

Kristofer berättar vad maskinkod är för något. Allt som är programmerat är elektriska impulser som är på eller av - ett eller noll. Ettor och nollor är grunden i programmering. I klassrummet jobbar Ann-Louise Lindström och eleverna med ASCII-tabellen genom att skriva hemliga ord till varandra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Programmeringsspråk

Avsnitt 3

Idag finns tusen olika programmeringsspråk - Kristofer berättar om några av dem. Eleverna får lära sig om programmeringsspråk och själva programmera en fågel som ska fånga en gris med hjälp utav blockprogrammering. Sedan kan eleverna själva se hur det ser ut i JavaScript.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Algoritm

Avsnitt 4

Kristofer förklarar vad en algoritm är för något. Algoritmer kan man arbeta med på många olika sätt. Ann-Louise Lindström och hennes elever leder en pojke till en skatt med hjälp utav en algoritm.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Villkor

Avsnitt 5

Kristofer berättar om villkor i den digitala världen. Datorer programmeras ofta med villkor som de ska följa. Eleverna skapar villkor för ett spel som de sedan spelar.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Logiskt tänkande

Avsnitt 6

Kristofer berättar om att logiskt tänkande är en central del i programmering. Att tänka i flera led och hitta lösningar på problem tränas när man programmerar. Ann-Louise Lindström och hennes elever arbetar med problemlösning genom att tänka logiskt.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Styra med programmering

Avsnitt 7

Kristofer går igenom hur man på bäst sätt styr genom programmering. Ann-Louise berättar om vikten av att kunna ge tydliga instruktioner. I klassrummet får eleverna vara robotar och följa en kod. Eleverna får även testa att programmera ett klot.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Mönster

Avsnitt 8

Hur kan vi koppla att kunna se mönster till programmering? Kristofer förklarar. Inom programmering letar vi mönster för att hitta lösningar på problem. I klassrummet får eleverna leta buggar i mönster och jobba med att följa olika mönster. På det viset kan man öva tankesätt som man har nytta av inom programmering.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Loop

Avsnitt 9

Kristofer förklarar att en loop är något som upprepar sig. I klassrummet låter Ann-Louise Lindström eleverna programmera hur en katt ska gå i en loop.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Sortering

Avsnitt 10

Hur kan vi koppla sortering till programmering? Kristofer förklarar. All typ av data som matas in i en dator sorteras på olika sätt. Hur den sorteras bestäms av algoritmer som programmerare skriver. I klassrummet använder eleverna en sorteringsalgoritm och tränar på att sortera som en dator.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Buggar

Avsnitt 11

Kristofer förklarar att fel inom programmering kallas buggar. Stavfel och räknefel kan också kallas buggar. I klassrummet tränar eleverna på att rätta till buggar genom att leta fel i meningar och texter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaProgrammera mera för lärare

Begrepp

Avsnitt 12

Kristofer visar hur man tecknar olika begrepp inom programmering.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Programmera mera - lektionstips

Buggar

Fel inom programmering kallas buggar. Stavfel och räknefel kan också kallas buggar. I klassrummet tränar eleverna på att rätta till buggar genom att leta fel i meningar och texter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Källkritik på nätet

Antologin "Kritiskt tänkande i teori och praktik" riktar sig bland annat till blivande och verksamma lärare. Jack Werner, frilansjournalist, och Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på Internetstiftelsen i Sverige, medverkar båda med var sitt kapitel. Vi träffar dem på Bokmässan i Göteborg för ett samtal om hur lärare kan hjälpa elever att tänka mer kritiskt om det de möter på nätet.