Titta

UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Om UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Forskare föreläser om astrofysikens stora frågor. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor : Galaxernas tidiga evolution, ur ett infrarött perspektivDela
 1. De frågorna är relevanta
  även för framtida studier:

 2. Vad har svarta hål
  för roll i galaxevolution-

 3. -och vad vet vi om galaxer-

 4. -i det tidiga universum?

 5. Vi har fått en bra introduktion om
  varför vi bryr oss om galaxevolution.

 6. Det är intressant, och hjälper oss
  att förstå universums evolution-

 7. -alltså inom kosmologin
  och även vad gäller Vintergatan.

 8. Tidig evolution syftar på de första
  två miljarder åren efter Big Bang.

 9. Här ska jag fokusera på två aspekter-

 10. -som Volker och Marcella
  nämnde som intressanta-

 11. -och relevanta även
  för framtida studier:

 12. Vad har svarta hål
  för roll i galaxevolution-

 13. -och vad vet vi om galaxer
  i det tidiga universum?

 14. Då pratar vi om kanske
  hundra miljoner år efter Big Bang.

 15. Jag ser det ur FIR-perspektivet.
  Jag gillar att titta på galaxer.

 16. Avbildningar av fjärran galaxer
  är inte lika fina som lokalt-

 17. -men vi ser saker med FIR-

 18. -som vi inte har kunnat se
  förrän helt nyligen.

 19. Med FIR tittar vi på gas och damm.

 20. Som Marcella sa
  är det nåt vi verkligen måste förstå.

 21. Här, på det som för er är
  den vänstra sidan av grafen...

 22. Den visar
  energifördelningen i galaxerna.

 23. Stjärnornas ljus ser ni till vänster.

 24. Det är vad vi ser
  i det optiska fönstret.

 25. I grafens högra del
  har vi våglängder inom IR och FIR.

 26. De kommer främst från damm.

 27. Det bildas väldigt många stjärnor
  i starburst-galaxer.

 28. De avger mycket mer energi vid FIR
  än vid optiska våglängder.

 29. Mycket skymmer stjärnorna,
  så vi ser inte det optiska ljuset.

 30. För att förstå vad som händer
  i galaxerna behövs en helhetsbild.

 31. Hur får vi det? Det finns
  många teleskop och satelliter-

 32. -som tittar på de här våglängderna.
  Jag nämner två här.

 33. Här är Herschel, som var i drift
  fram till för några år sen.

 34. Det är ett 3,5-meters rymdteleskop-

 35. -och därmed ett av de största
  som använts för de här våglängderna.

 36. Det andra är ALMA, som ni kanske sett
  bilder på tidigare i dag.

 37. Jag vill prata lite mer om det,
  för det är mitt favoritteleskop.

 38. Det börjar precis tas i bruk helt,
  efter en mjukstart för några år sen.

 39. Det finns i Atacamaöknen,
  vid fem kilometer över havet.

 40. Vid FIR och submillimeter-
  observation har atmosfären inverkan-

 41. -och därför måste vi högt upp.

 42. Sverige är medlem i ALMA
  genom medlemskap i ESO-

 43. -och har också bidragit till
  den tekniska utvecklingen.

 44. ALMA har 66 antenner som kan
  kombineras genom interferometri-

 45. -så det fungerar som ett teleskop-

 46. -som är hundra meter brett
  eller upp till 16 km brett.

 47. Varför är det viktigt?

 48. En stor teknisk utmaning
  är vinkelupplösningen.

 49. Här är en bild på några galaxer.
  En galaxhop.

 50. Det gula är galaxerna i hopen.

 51. Det andra är galaxer bakom hopen,
  med gravitationslinseffekter.

 52. Om vi använder ett enda teleskop
  får vi ingen vidare upplösning.

 53. Den är det bästa vi kunde få
  under många år-

 54. -men de två cirklarna visar
  vinkelupplösningen som vi kan få.

 55. Den är på 15-40 bågsekunder.
  Det är rätt mycket.

 56. Om man har flera galaxer
  inom det området-

 57. -får man en suddig bild
  av det som finns där.

 58. För rödförskjutning 3,
  väldigt fjärran galaxer-

 59. -motsvarar det 120-315 kPc.

 60. Det är en väldigt bred bild.

 61. Med interferometri
  kan vi zooma in mer.

 62. Här är en galax
  med stark gravitationslinseffekt.

 63. Vi ser den faktiskt två gånger.

 64. När vi använder interferometri
  kan vi få mycket bättre upplösning.

 65. Vi kan ligga runt en bågsekund-

 66. -vilket betyder att vi kan se
  enskilda galaxer och detaljer i dem.

 67. Varför är det viktigt?

 68. När vi försöker förstå galaxer
  tittar vi på små fläckar.

 69. Vi vill koppla galaxpopulationerna
  vi hittar vid hög rödförskjutning-

 70. -till galaxerna vi ser i dag.
  Vi har redan hört om det.

 71. Om vi ser en elliptisk galax kan den
  ha bildats ur två spiralgalaxer.

 72. Här är en förenklad
  tänkbar evolutionär sekvens.

 73. Vi går från två galaxer
  som interagerar-

 74. -som kan skapa en starburst-galax-

 75. -där stjärnbildningstakten är kanske
  tusen gånger högre än i Vintergatan.

 76. När en del av gasen förbrukats
  kanske vi får en kvasar.

 77. Det är ett supermassivt svart hål
  som avger enormt mycket ljus.

 78. Eftersom det avger så mycket ljus
  är det svårt att se galaxen under.

 79. Det försvårar forskningen.

 80. Till slut, efter många miljarder år,
  kanske vi får en elliptisk galax.

 81. Vi har inte lyxen
  att kunna vänta så länge-

 82. -så vi försöker hitta
  galaxer eller objekt-

 83. -som kan representera transitions-
  stegen mellan populationerna-

 84. -och därigenom förstå
  sambanden mellan galaxerna.

 85. Transitioner mellan starburst-galaxer
  och svarta hål är svåra att hitta.

 86. Det finns inga etiketter
  på galaxerna.

 87. Man kan försöka på olika sätt.

 88. Jag vill visa ett exempel
  med heta, dammskymda galaxer.

 89. Som ni ser kallas de "Hot DOGs".

 90. De kallas "heta"
  eftersom de avger-

 91. -väldigt varmt damm.

 92. Här är energifördelningen
  för en grupp såna galaxer-

 93. -där de är...
  Vi ska se om det här funkar.

 94. I den här delen av grafen
  gör man det första urvalet.

 95. Man söker heta, ljusstarka objekt.

 96. Uppföljningsstudier visar att
  de också innehåller kallt damm.

 97. Det heta dammet är kopplat
  till AGN i det svarta hålet.

 98. Det kalla dammet är troligen kopplat
  till stjärnbildningen i värdgalaxen.

 99. Den här typen av
  heta, dammskymda galaxer-

 100. -är väldigt ovanlig
  och upptäcktes med WISE.

 101. Deras AGN har hög luminositet-

 102. -omkring 10^13-10^14 gånger solens,
  och hög rödförskjutning.

 103. De kan vara transitionssteget
  mellan starburst-galax och AGN.

 104. Vi vet inte än.

 105. Vi vet att de finns i en omgivning
  med hög stjärntäthet.

 106. Somliga menar att
  de skapas ur galaxsammanslagning.

 107. Det är en relativt ny objektklass,
  så vi vet ganska lite om dem.

 108. Vi känner till
  ungefär tusen såna objekt.

 109. Vi har observerat dem genom ALMA
  och det här är helt nya data.

 110. En del av er
  kanske undrar över färgen.

 111. Det är spektraldata
  för sånt vi inte kunnat studera förr.

 112. Vi tittar på
  molekylär gas i galaxerna.

 113. Molekylär gas kan vara bränsle
  för stjärnbildning-

 114. -och därmed också tillväxten
  hos värdgalaxen eller värdgalaxerna.

 115. Det jag blev glad över var
  att inte se en linje per galax.

 116. Här finns tre galaxer.
  Varje galax ger två eller tre linjer.

 117. Jag visar övergripande data,
  men i analyserna ser vi...

 118. I de här två,
  som har två gaskomponenter vardera-

 119. -ser vi att gaserna är separerade
  i observationerna.

 120. De är separerade
  med ungefär 2-3 kPc.

 121. Gasmassan vi ser-

 122. -motsvarar den
  hos andra starburst-galaxer.

 123. Även om AGN dominerar
  kan det vara stora starburst-galaxer.

 124. Det här är som sagt helt nytt.

 125. Vi vet inte att de är
  ett transitionssteg. De kan vara det.

 126. Det här illustrerar
  hur vi ser separationen.

 127. Vi tittar på komponenterna
  var för sig.

 128. Vi hoppas publicera det här snart.

 129. En annan sak jag vill visa
  rör de allra tidigaste galaxerna.

 130. Vi tittar på dammtäta galaxer-

 131. -under den första miljarden år
  efter Big Bang.

 132. Ni känner kanske igen bilden
  från tidigare.

 133. I ett annat område finns en galax
  med stark gravitationslinseffekt.

 134. Den är förstorad ungefär nio gånger.
  Ni ser kanske ingen galax där.

 135. Den har så hög rödförskjutning att
  allt synligt ljus förskjutits mot IR.

 136. Vi ser inte galaxen här,
  men däremot vid andra våglängder.

 137. Mina kollegor i Köpenhamn,
  Darach Watson och Lise Christensen-

 138. -fick spektraldata för galaxen
  och dess rödförskjutning.

 139. Den ligger vid
  700 miljoner år efter Big Bang.

 140. Den har en ganska låg stjärnmassa-

 141. -cirka 5 % av
  det vi har i Vintergatan.

 142. Jag hade observationer från ALMA
  och vi såg-

 143. -att dammassan är enorm
  relativt galaxens storlek.

 144. Den är lika stor som i Vintergatan.

 145. Hur hann den få så mycket damm?

 146. Vi jobbar vidare med galaxen-

 147. -och har lyckats få data som visar
  att gasen inte är orörlig.

 148. Vi kan studera strukturen.

 149. I en ny artikel beskriver vi
  att vi såg två komponenter.

 150. Jag kan inte visa våra nyaste data,
  där vi ser ännu fler komponenter.

 151. Det är spännande. Jag hoppas stå här
  om fem eller 100 år och visa fler.

 152. När vi såg den slog den rekordet
  för högsta rödförskjutning.

 153. Det slogs för några veckor sen.

 154. En annan grupp hittade en galax
  som är längre bort-

 155. -och alltså har
  lite högre rödförskjutning.

 156. Det är häftigt eftersom det betyder
  att ämnet kommer att utvecklas-

 157. -under de 5-10 åren.

 158. Det var kort om FIR-perspektivet
  på galaxernas evolution-

 159. -särskilt de tidiga galaxerna.

 160. FIR-perspektivet ger oss möjligheten
  att se gas och damm-

 161. -som är bränsle för stjärnbildning
  och en viktig del av evolutionen.

 162. Jag hade två exempel.
  Ett var heta, dammskylda galaxer.

 163. De kan vara transitionssteget
  mellan starburst-galaxer och AGN-

 164. -och därmed ett viktigt steg
  i evolutionen av elliptiska galaxer.

 165. Jag visade också att vi närmar oss
  tidiga skeenden. Det är intressant.

 166. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Galaxernas tidiga evolution, ur ett infrarött perspektiv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad vet vi om den första tiden efter the big bang, och vilken roll spelar svarta hål för galaxernas evolution? Kirsten Kraiberg Knudsen, docent i astronomi vid Chalmers tekniska högskola, talar om den fundamentala utveckling som observationer i det infraröda spektrat ger oss för att förstå dessa frågor. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Ämnen:
Fysik > Astronomi
Ämnesord:
Astrofysik, Astronomi, Galaxer, Naturvetenskap, Rymdforskning, Universum, Universums expansion
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Trender och framtidsproblem inom astrofysiken

Finns det liv i rymden? Den frågan fascinerar många och inte minst Sir Martin Rees, professor emeritus vid universitet i Cambridge. Rees är kosmolog och rymdforskare med ett specialintresse för galaxernas formation, svarta hål och de mer spekulativa delarna av kosmologin. Här berättar han om sin forskning. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Nya sätt att förstå jorden, solen och stjärnorna

Vad kommer nästa generation astrofysiker kunna upptäcka med hjälp av ny teknologi? Den frågan ställer Bruce Elmegreen, IBM:s forskningsavdelning, som här går igenom det vi vet och det som vi ännu inte har svar på. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Framtida strukturer i planetsystem

Kan det finnas beboeliga planeter i ostabila planetsystem? Melvyn B Davies, professor vid institutionen för astronomi vid Lunds universitet, visar hur de senaste decenniernas observationer har gett oss flera överraskningar. Dessa upptäckter har inneburit betydande framsteg i att förstå hur planetsystem fungerar och bildas. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Att skapa beboeliga planeter på en dator

Finns det jordlika planeter i andra solsystem? Anders Johansen, professor vid institutionen för astronomi vid Lunds universitet, berättar om sitt arbete med datorsimulationer för att beräkna möjligheten för beboeliga planeter i andra solsystem än vårt. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Mot direkta studier av beboeliga exoplaneter

Kan vi hitta bevis för liv i rymden inom ett par decennier? Med ny teknologi kommer vi allt närmare att kunna studera exoplaneter genom direkta observationer, berättar Markus Janson, lektor vid institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. Han hoppas att detta ska innebära de första reproducerbara bevisen för möjligheten till liv i vår galax. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Kemiska analyser av exoplaneters atmosfär

Vilken sannolikhet för beboelighet finns det på expoplaneter? Nikolai Piskunov, professor i astrologi vid Uppsala universitet, berättar om sitt arbete med spektroskopi för att undersöka expoplaneternas kemiska atmosfärer. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Bortom gränserna - galaxernas evolution

Kan algoritmer till fullo förstå galaxernas evolution? Marcella Carollo, professor vid institutionen för astronomi vid ETH i Zürich, Schweiz, redogör vad vi vet i dagsläget och tittar framåt mot de utmaningar som hägrar bortom gränserna. När nya datorer och teleskop producerar petabytes och kanske exabytes med data kommer vi att möta filosofiska utmaningar, säger hon. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Att förstå universum

Kan vi begränsa den mörka materian så den blir begripbar? Volker Springel, professor vid universitetet i Heidelberg, går igenom vad vi i nuläget förstår om hur strukturer bildas i kosmos. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Universum - bortom det synbara

Matthew Hayes, forskare vid Stockholms universitet, går igenom den senaste tekniken inom "low-surface brightness"-astronomin och visar på de nuvarande teleskopens begränsningar. Hayes diskuterar vilken bild av stjärnmateria och utomgalaktisk gas framtidens observationer kommer att ge oss. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Galaxernas tidiga evolution, ur ett infrarött perspektiv

Vad vet vi om den första tiden efter the big bang, och vilken roll spelar svarta hål för galaxernas evolution? Kirsten Kraiberg Knudsen, docent i astronomi vid Chalmers tekniska högskola, talar om den fundamentala utveckling som observationer i det infraröda spektrat ger oss för att förstå dessa frågor. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Den nya Vintergatan

Hur har bilden av vår galax, Vintergatan, förändrats de senaste åren? Thomas Bensby, forskare i astronomi, berättar om ett av astrofysikens stora mål, att förstå vår egen galax, och om den vetenskapliga guldgruva de nästkommande tio-femton årens observationer kan visa sig vara. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Extremt stora teleskop

Hur bygger man ett teleskop med en huvudspegel på 39 meter i diameter? Michele Cirasuolo från The European Southern Observatory berättar om projektet på Paranalobservatoriet i Chile. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Hur solens magnetfält skapar rymdväder

Är fotosfären tråkig? Det tycker inte professor Göran Scharmer, astronom och professor i astronomi. Här berättar han om arbetet med att förstå hur solens magnetfält skapar rymdväder. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Nya möjligheter till astronomiska upptäckter

Kommer vi att kunna hitta guld i universum? Detta hoppas Avishay Gal-Yam, professor vid institutionen för astrofysik vid Wiezmann-institutet, Israel. Just nu pågår nämligen en revolution för möjligheterna att observera övergående astronomiska händelser. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Supernova 1987A - 30 år efteråt

Vad sätter igång en explosion av en stjärna, en supernova? Josefin Larsson, docent i astrofysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om nya insikter om exploderande stjärnor. Dessa kommer av observationer från den till jorden närmst belägna explosionen: Supernova 1987A, som trettio år efteråt fortfarande ger oss nya kunskaper. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Jakten på supernovor

Vilket är det bästa sättet att jaga efter supernovor? Jesper Sollerman, professor vid Stockholms universitet, tror sig ha svaret. Här berättar han om sitt arbete med att studera exploderande stjärnor, något som involverar hundratalet människor över flera kontinenter. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Den mörka materiens partiklar - upptäckt att vänta

Kommer man kunna bevisa vad mörk materia är? Jan Conrad, professor i astropartikelfysik vid Stockholms universitet, berättar om de kommande bevis man hoppas hitta. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Innehåller människan stjärnstoff från Big bang?

Henrik Hartman forskar vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Han försöker med hjälp av astrofysik hitta svar på frågorna om var människan kommer ifrån och vilka ämnen människokroppen från början byggdes av. Vilka ämnen bildades vid big bang och vilka ämnen bildas när stjärnor dör? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Tekniska utmaningar för rymdfärder

Astronauten Bonnie J Dunbar berättar översiktligt om Nasas tekniska utmaningar inom medicin, energi och hälsorisker när det gäller att utforska rymden. Dessutom får vi en hälsning från rymden från ett nu pågående ettårsprojekt som studerar hur människokroppen påverkas av tyngdlöshet. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.