Titta

UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Om UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Forskare föreläser om astrofysikens stora frågor. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor : Den mörka materiens partiklar - upptäckt att väntaDela
 1. Därför tror vi
  att för att förklara mörk materia-

 2. -måste vi introducera en partikel
  som vi ännu inte känner till.

 3. Från att upptäcka
  många okända saker-

 4. -som supernovor eller transienter
  som vi inte förstår-

 5. -ska det nu handla om
  att försöka upptäcka en enda sak-

 6. -men en viktig sådan.

 7. Det innebär
  att vi lämnar astrofysiken-

 8. -och kommer in på partikelfysik.

 9. Det har många implikationer men
  särskilt några som är relevanta här.

 10. En av dem är-

 11. -att inom partikelfysiken är vi
  intresserade av fundamental fysik.

 12. Vi behöver inte bry oss om
  komplexa system-

 13. -som galaxbildning och liknande.

 14. Ämnet är alltså att upptäcka
  den mörka materians partiklar.

 15. Vi har sett den här bilden förut.

 16. Det är
  den kosmiska bakgrundsstrålningen-

 17. -som mättes med störst exakthet
  av Planck-satelliten.

 18. Den kan säga oss
  många intressanta saker.

 19. En särskild sak är
  att den kan fastställa-

 20. -universums energitäthet.

 21. Som exempelvis Volker Springel visade
  blev vi lite chockerade-

 22. -eftersom materien som vi känner till
  bara utgör fem procent-

 23. -och dessa beståndsdelar
  som är okända för oss dominerar.

 24. 68,3 procent är mörk energi,
  och 26,8 procent är mörk materia.

 25. Mitt föredrag i dag
  handlar om mörk materia.

 26. Det imponerande med de här
  mätningarna är den stora precisionen.

 27. Vi vet exakt hur stort problemet är
  när det gäller mörk materia.

 28. Den mörka materiens påverkan
  syns inte bara i bakgrundsstrålningen-

 29. -vilket är den stora skalan här.

 30. Om man zoomar in syns den även
  i den storskaliga strukturen.

 31. Det berättade Volker mycket om.

 32. Om man i stället räknar galaxer-

 33. -och det finns kanske några miljoner
  galaxer i en kartläggning-

 34. -då ser man strukturer som inte hade
  kunnat bildas utan mörk materia.

 35. Om man zoomar in längre
  ser man galaxhopar.

 36. Det var så man på 30-talet först slöt
  sig till att det fanns mörk materia.

 37. Galaxerna och gaserna rör sig för fort
  för att kunna hålla ihop utan det.

 38. Sen kan man zooma in till galaxer.

 39. Rotationskurvan hos galaxer kan inte
  heller förklaras utan mörk materia.

 40. Det är en gravitationseffekt
  som är synlig i alla skalor.

 41. Man kan tänka sig att man då hade
  kunnat anpassa gravitationen-

 42. -så att den förklarar effekten.

 43. Men att anpassa lagen för en kraft-

 44. -så att den förklarar observationer
  på många olika skalor-

 45. -är väldigt svårt.
  Men att introducera en ny partikel-

 46. -ger en enkel, övertygande förklaring,
  och den enda som är giltig än så länge.

 47. Därför tror vi
  att för att förklara mörk materia-

 48. -måste vi introducera en partikel
  som än så länge är okänd.

 49. Jag ska försöka övertyga er om varför
  vi letar efter en viss sorts partikel-

 50. -som kallas wimp, "svagt
  växelverkande massiva partikeln".

 51. Den här teckningen visar universums
  historia sen Big Bang.

 52. Här finns en period av inflation,
  som man inte vet så mycket om.

 53. Och fram till i dag. Både Martin Rees
  och Volker Springel visade den här.

 54. Många av föredragen
  i dag handlade om den här delen-

 55. -stjärn- och galaxbildning.
  Det är komplext och svårt att förklara.

 56. Den här delen är också väldigt okänd.

 57. Inflationen är bara en hypotes.

 58. Men hur partiklar skapades
  i det tidiga universum-

 59. -särskilt protoner och atomkärnor,
  det är relativt välkänt.

 60. Martin Rees nämnde det.

 61. Vi kan beräkna
  partikelförekomst väldigt väl-

 62. -och metoderna har bekräftats-

 63. -genom observationer
  av förekomsten av lätta grundämnen.

 64. Så vi har
  ett pålitligt teoretiskt verktyg.

 65. Då vi har ett mått på förekomsten av
  mörk materia kan man ställa frågan:

 66. Vilken sorts partikel ger denna mängd
  mörk materia i det tidiga universum?

 67. Det visar sig att partikeln
  måste ha svag växelverkan-

 68. -vara massiv, alltså ha en massa-

 69. -som är mellan
  tio och tusen gånger protonmassan.

 70. Då kommer man väldigt nära det
  observerade värdet för mörk materia.

 71. Därför tror många
  att en partikel av den är typen-

 72. -vilket försåts inte är detsamma
  som att identifiera partikeln-

 73. -kan utgöra den mörka materien och
  är den bästa partikeln att leta efter.

 74. Den har en ytterligare fördel-

 75. -nämligen många teorier som löser
  andra problem inom partikelfysik.

 76. Det finns saker
  som vi inte förstår helt.

 77. Om man försöker
  beräkna Higgsbosonens massa-

 78. -krävs det att man finjusterar
  många parametrar.

 79. För att bli av med det föreslår folk
  modeller utöver standardmodellen-

 80. -och de flesta av dessa lösningar
  förutsäger existensen av wimpar.

 81. Det är ytterligare ett skäl
  att leta efter dessa partiklar.

 82. Många teorier som vi vill ha
  av helt andra skäl-

 83. -förutsäger den här sortens partikel.

 84. Nu har vi etablerat att vi vill ha nya
  partiklar för att förklara mörk materia-

 85. -och sen att vi bör leta efter wimpen.

 86. Låt oss nu se hur vi ska leta.

 87. I kosmos försöker vi leta efter den
  på två sätt:

 88. Det ena heter indirekt detektion,
  och det andra heter direkt detektion.

 89. Vid indirekt detektion är hypotesen
  att de här partiklarna-

 90. -annihileras då och då,
  av en okänd process.

 91. De producerar de
  kända elementarpartiklar.

 92. När de väl är producerade
  vet vi vad som kommer att hända.

 93. De kommer till slut att bilda pioner.

 94. Pionerna sönderfaller
  till gammastrålar, som är laddade.

 95. Det är protoner, antiprotoner,
  elektroner, positroner och neutriner.

 96. Dessa partiklar kan vi försöka
  observera i särskilda teleskop.

 97. Denna process måste vara sällsynt,
  då wimpen är svagt växelverkande-

 98. -så det är osannolikt att det sker.

 99. Men annihilationen ökar med mörk
  materia-densiteten upphöjt till två.

 100. I Volker Springels föredrag såg ni-

 101. -simuleringar av materiens fördelning,
  med klumpar.

 102. Där är densiteten högre-

 103. -och där ökar annihilationen
  med upphöjt till två.

 104. Mätning säger nåt om annihilationens
  sannolikhet och wimpens massa.

 105. Den andra metoden är direkt detektion.

 106. I det fallet är hypotesen-

 107. -att wimpen
  kan krocka med en atomkärna.

 108. Det skulle orsaka
  en rekyl hos atomkärnan-

 109. -som vi kanske kan mäta.
  Det skulle ske på jorden.

 110. Det skulle kunna observeras
  i experiment med ultralågt brus.

 111. Det är väldigt sällsynt, så detektorerna
  måste skyddas mot bakgrundsbrus.

 112. Man väntar sig en händelse
  per ton detektormaterial per år.

 113. Processen är känslig för
  krocksannolikhet och wimpens massa.

 114. Så dessa processer kompletterar
  varandra i räckvidden för upptäckter-

 115. -men även i vilken egenskap
  hos partikeln de är känsliga för.

 116. Vi går över till resultaten.

 117. Det här är indirekt detektion,
  eller tyvärr indirekt icke-detektion.

 118. Jag sa ju
  att indirekt detektion är känslig-

 119. -för annihilationssannolikhet
  och wimpens massa.

 120. I fall vi inte detekterar nåt-

 121. -brukar vi försöka fråga vilka wimpens
  egenskaper skulle behöva vara-

 122. -för att vi ska detektera den.

 123. Eftersom vi inte hittade nåt
  i det här experimentet-

 124. -innebär det att wimpar med
  egenskaper ovanför linjen är uteslutna.

 125. Om de hade varit här uppe
  hade experimentet visat dem.

 126. Så här ser ni resultaten
  av tre experiment.

 127. Fermi Large Area Telescope
  är ett gammastrålningsteleskop.

 128. Knut och Alice Wallenberg deltog
  med ett anslag till byggandet av en del.

 129. I Stockholm kunde vi ta fram en metod
  som når den här känsligheten.

 130. Detta är den bästa avgränsningen
  som existerar för wimpar.

 131. Vid högre wimpmassor funkar inte
  metoden, för det är en liten detektor.

 132. Så man använder ett annat
  gammastrålningsteleskop, HESS.

 133. HESS är
  ett atmosfäriskt Cherenkovteleskop-

 134. -och kartlägger skurarna som
  gammastrålar framkallar i atmosfären.

 135. Det är mycket större,
  så det kan gå upp till högre energier.

 136. HESS tar alltså över
  vid ungefär tusen protonmassor.

 137. Och vi kunde slå oss ihop
  med HESS 2009-

 138. -tack vare anslaget
  från Wallenberg-stiftelsen-

 139. Så nu har vi en kombination
  av de bästa avgränsningarna.

 140. IceCube har jag också tagit med.

 141. Det är ett kompletterande sätt
  att leta efter wimpsönderfall.

 142. Även här möjliggjordes samarbetet
  av Wallenberg-stiftelsen.

 143. Vad är då relevansen av detta?
  Varför är det spännande?

 144. Den relevanta linjen
  är den gula linjen här.

 145. Som jag sa, om vi känner till
  densiteten hos den mörka materien-

 146. -kan vi beräkna vilken
  annihilationssannolikheten måste vara-

 147. -för att förklara
  mängden mörk materia vi ser.

 148. Det enklaste paradigmet skulle
  förutsäga att sannolikheten ligger här.

 149. Om vi rör oss över denna linje-

 150. -innebär det att vi flyttar paradigmet
  från wimpen till en annan idé.

 151. Vi har nu tillräckligt hög känslighet
  för att testa modellerna på riktigt.

 152. Eftersom vi fick det här genombrottet
  med indirekt detektion-

 153. -insåg vi att en annan metod
  kan bli nästa genombrott.

 154. Det är direkt detektion,
  som jag har beskrivit.

 155. Här är detektormaterialet,
  flytande xenon som måste kylas ner.

 156. I detektorn letar man efter wimpar
  som krockar.

 157. Rekylen kommer att producera ljus-

 158. -som man sen kan mäta
  med ljusdetektorer.

 159. Vi måste alltså identifiera
  en växelverkan på 10 biljoner.

 160. Vi måste verkligen isolera mot brus.

 161. Därför placerar man den i en kryostat,
  som kyler ner den och reglerar trycket.

 162. Man skyddar den i en vattentank.

 163. Man måste ständigt rengöra materialet
  för att få bort radioaktiv förorening.

 164. Man måste plocka ut datan,
  förvara xenonet och så vidare.

 165. Sen placerar man alltihop
  under marken.

 166. Experiment 1T är i LNGS-labbet
  i Gran Sasso i Italien.

 167. Det är snart färdigt,
  och då väntar vi oss det här.

 168. Jag sa att det direkta sökandet-

 169. -är känsligt för krocksannolikhet
  och wimpmassan.

 170. Här visar jag
  det pågående experimentet-

 171. -och vi får snart de första resultaten.

 172. Området här är förutsägelser
  som jag gjorde för wimpar-

 173. -och det sannolika området är här,
  så vi närmar oss stor sannolikhet.

 174. Vi jobbar på en uppgradering
  som ska vara klar 2019.

 175. Den slutgiltiga detektorn blir Darwin
  som förväntas vara i drift 2023.

 176. Tack.

 177. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den mörka materiens partiklar - upptäckt att vänta

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kommer man kunna bevisa vad mörk materia är? Jan Conrad, professor i astropartikelfysik vid Stockholms universitet, berättar om de kommande bevis man hoppas hitta. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Ämnen:
Fysik > Astronomi
Ämnesord:
Astrofysik, Astronomi, Mörk materia, Naturvetenskap, Rymdforskning, Universum
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Trender och framtidsproblem inom astrofysiken

Finns det liv i rymden? Den frågan fascinerar många och inte minst Sir Martin Rees, professor emeritus vid universitet i Cambridge. Rees är kosmolog och rymdforskare med ett specialintresse för galaxernas formation, svarta hål och de mer spekulativa delarna av kosmologin. Här berättar han om sin forskning. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Nya sätt att förstå jorden, solen och stjärnorna

Vad kommer nästa generation astrofysiker kunna upptäcka med hjälp av ny teknologi? Den frågan ställer Bruce Elmegreen, IBM:s forskningsavdelning, som här går igenom det vi vet och det som vi ännu inte har svar på. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Framtida strukturer i planetsystem

Kan det finnas beboeliga planeter i ostabila planetsystem? Melvyn B Davies, professor vid institutionen för astronomi vid Lunds universitet, visar hur de senaste decenniernas observationer har gett oss flera överraskningar. Dessa upptäckter har inneburit betydande framsteg i att förstå hur planetsystem fungerar och bildas. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Att skapa beboeliga planeter på en dator

Finns det jordlika planeter i andra solsystem? Anders Johansen, professor vid institutionen för astronomi vid Lunds universitet, berättar om sitt arbete med datorsimulationer för att beräkna möjligheten för beboeliga planeter i andra solsystem än vårt. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Mot direkta studier av beboeliga exoplaneter

Kan vi hitta bevis för liv i rymden inom ett par decennier? Med ny teknologi kommer vi allt närmare att kunna studera exoplaneter genom direkta observationer, berättar Markus Janson, lektor vid institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. Han hoppas att detta ska innebära de första reproducerbara bevisen för möjligheten till liv i vår galax. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Kemiska analyser av exoplaneters atmosfär

Vilken sannolikhet för beboelighet finns det på expoplaneter? Nikolai Piskunov, professor i astrologi vid Uppsala universitet, berättar om sitt arbete med spektroskopi för att undersöka expoplaneternas kemiska atmosfärer. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Bortom gränserna - galaxernas evolution

Kan algoritmer till fullo förstå galaxernas evolution? Marcella Carollo, professor vid institutionen för astronomi vid ETH i Zürich, Schweiz, redogör vad vi vet i dagsläget och tittar framåt mot de utmaningar som hägrar bortom gränserna. När nya datorer och teleskop producerar petabytes och kanske exabytes med data kommer vi att möta filosofiska utmaningar, säger hon. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Att förstå universum

Kan vi begränsa den mörka materian så den blir begripbar? Volker Springel, professor vid universitetet i Heidelberg, går igenom vad vi i nuläget förstår om hur strukturer bildas i kosmos. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Universum - bortom det synbara

Matthew Hayes, forskare vid Stockholms universitet, går igenom den senaste tekniken inom "low-surface brightness"-astronomin och visar på de nuvarande teleskopens begränsningar. Hayes diskuterar vilken bild av stjärnmateria och utomgalaktisk gas framtidens observationer kommer att ge oss. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Galaxernas tidiga evolution, ur ett infrarött perspektiv

Vad vet vi om den första tiden efter the big bang, och vilken roll spelar svarta hål för galaxernas evolution? Kirsten Kraiberg Knudsen, docent i astronomi vid Chalmers tekniska högskola, talar om den fundamentala utveckling som observationer i det infraröda spektrat ger oss för att förstå dessa frågor. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Den nya Vintergatan

Hur har bilden av vår galax, Vintergatan, förändrats de senaste åren? Thomas Bensby, forskare i astronomi, berättar om ett av astrofysikens stora mål, att förstå vår egen galax, och om den vetenskapliga guldgruva de nästkommande tio-femton årens observationer kan visa sig vara. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Extremt stora teleskop

Hur bygger man ett teleskop med en huvudspegel på 39 meter i diameter? Michele Cirasuolo från The European Southern Observatory berättar om projektet på Paranalobservatoriet i Chile. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Hur solens magnetfält skapar rymdväder

Är fotosfären tråkig? Det tycker inte professor Göran Scharmer, astronom och professor i astronomi. Här berättar han om arbetet med att förstå hur solens magnetfält skapar rymdväder. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Nya möjligheter till astronomiska upptäckter

Kommer vi att kunna hitta guld i universum? Detta hoppas Avishay Gal-Yam, professor vid institutionen för astrofysik vid Wiezmann-institutet, Israel. Just nu pågår nämligen en revolution för möjligheterna att observera övergående astronomiska händelser. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Supernova 1987A - 30 år efteråt

Vad sätter igång en explosion av en stjärna, en supernova? Josefin Larsson, docent i astrofysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, berättar om nya insikter om exploderande stjärnor. Dessa kommer av observationer från den till jorden närmst belägna explosionen: Supernova 1987A, som trettio år efteråt fortfarande ger oss nya kunskaper. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Jakten på supernovor

Vilket är det bästa sättet att jaga efter supernovor? Jesper Sollerman, professor vid Stockholms universitet, tror sig ha svaret. Här berättar han om sitt arbete med att studera exploderande stjärnor, något som involverar hundratalet människor över flera kontinenter. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Astrofysikens stora frågor

Den mörka materiens partiklar - upptäckt att vänta

Kommer man kunna bevisa vad mörk materia är? Jan Conrad, professor i astropartikelfysik vid Stockholms universitet, berättar om de kommande bevis man hoppas hitta. Inspelat den 4 april 2017 på Lunds universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kunskapens gränser

Kvantfysikens ogreppbara värld

Anton Zeilinger, professor vid institutet för kvantoptik och direktör för vetenskapsakademien i Österrike, förklarar kvantfysikens fenomen med sammanflätande partiklar på stora avstånd, våg-partikel-dualitet och superpositioner och hur vi ska förstå kvantvärlden på ett intuitivt sätt. Inspelat den 12 juni 2016 på Pop House Hotel, Stockholm. Arrangörer: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.