Titta

UR Samtiden - Socionomdagarna 2017

UR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Om UR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Föreläsningar och samtal från Socionomdagarna 2017 som hölls den 18-19 september på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Till första programmet

UR Samtiden - Socionomdagarna 2017 : SpelproblemDela
 1. Att vara skuldutsatt, oavsett skäl,
  gör någonting med vår hälsa.

 2. Det skapar stress, otrygghet
  och andra problem.

 3. Vi ska prata om spel om pengar.
  Det som är roligt är att vi-

 4. -samarbetar med Socialstyrelsen.
  Jag börjar prata-

 5. -och sen Christina.

 6. Det är bra,
  precis som Helen och Olga sa.

 7. När vi jobbar med spelproblem-

 8. -handlar det om förebyggande arbete
  men även individuell hjälp.

 9. Vi har olika uppdrag. Vi tar fram
  kunskapspaket om förebyggande arbete.

 10. Socialstyrelsen har hand om
  behandling och individuell hjälp.

 11. Vi ska även ha
  ett gemensamt seminarium i januari.

 12. Det är bra
  att vi gör det tillsammans.

 13. Titeln är: Spelproblem –
  ansvaret hos kommun och landsting.

 14. Många av er känner till
  att spelproblem kommer skrivas in-

 15. -i socialtjänstlagen
  och hälso- och sjukvårdslagen 2018.

 16. Det blir ett juridiskt ansvar
  hos kommun och landsting.

 17. Min del av sessionen handlar om
  dess relevans för socialt arbete.

 18. Många av er jobbar nog redan
  med frågan på olika sätt.

 19. Vilka har
  mött personer med spelproblem?

 20. Titta. Hur många har hjälpt personen?

 21. Så är det. Ni vet portalparagrafen:

 22. "Samhälle och socialtjänst
  ska främja människors trygghet"-

 23. -"jämlikhet och livsvillkor."

 24. Jag har jobbat med spelfrågan
  i tio år-

 25. -och vi ser alla
  att den skadar trygghet-

 26. -jämlikhet och livsvillkor. Därför är
  frågan viktig oavsett lagen.

 27. Det här är en bra plattform
  för att jobba med frågan.

 28. Christina pratar mer om...
  - Du är på hugget. Du får hejda dig.

 29. ...vad lagen innebär och vad man
  ska göra rent praktiskt...

 30. ...och definitionerna
  rent diagnosmässigt.

 31. Man skrev om spelproblem från att
  vara en impulskontrollsfråga-

 32. -till en missbruksdiagnos i DSM.
  I ICD är det fortfarande något annat.

 33. Det går Christina in mer på.

 34. När vi pratar spelproblem... Det
  kommer säkert frågor om dataspel.

 35. Det finns en djungel av begrepp:
  "hasardspelssyndrom"-

 36. -"riskspelande".
  Uppdraget utgår ifrån spel om pengar-

 37. -som är en diagnos.
  Dataspelsberoende är ingen diagnos.

 38. Vi har sett
  att dessa världar går ihop.

 39. Alla är nog medvetna om det. Hur
  många har mött dataspelsberoende?

 40. Det ser vi även om vi sitter på
  en myndighet långtifrån verkligheten.

 41. Vi vet att många dataspel
  lägger in spel om pengar.

 42. "Skin betting" är populärt.

 43. Man köper "loot-boxar"
  i Counter Strike och Overwatch.

 44. Sen lottas "skins" ut. Det är t.ex.
  yxor och kläder till avatarer.

 45. Är ni med på vad det är? "Ish".

 46. Min fjortonåring har grym koll på
  det här. Han förklarade vad det var.

 47. Det är likt pengaspel.
  Vissa spel har kasinon.

 48. Världarna går ihop.

 49. Dataspelande är en riskfaktor för att
  utveckla spelproblem om pengar.

 50. Vi bevakar frågan
  och gör material om dataspel.

 51. Men jag pratar om spel om pengar.
  Vi har en ny lag på spelområdet.

 52. Spelmonopolet fungerar inte.

 53. När det blir licensmarknad
  kan man satsa på e-sport.

 54. Men detta rör spel om pengar.
  Kommunerna ska jobba mer med frågan.

 55. 2015 frågade vi om kommuner jobbade
  förebyggande och om det behövdes.

 56. Få kommuner jobbade förebyggande,
  men 36 % såg ett behov av det.

 57. Det var innan man gjorde om lagen.
  De såg ett behov.

 58. Det intressanta är att 45 %
  inte visste om det fanns ett behov.

 59. Det tyder på att vi behöver mer
  kunskap om hur det ser ut där vi bor.

 60. Vi måste veta hur det ser ut.

 61. Vi hade en svarsfrekvens på 90 %
  från kommunerna.

 62. 90 % behövde mer kunskap
  om de skulle jobba med frågan.

 63. Syftet med presentationen är att
  lyfta varför problemet är viktigt.

 64. Och motivera er att söka upp vårt
  och Socialstyrelsens kunskapsstöd.

 65. En sak som är bra att veta
  är att spelproblem drabbar många.

 66. Jag kommer köra på animeringar idag.

 67. Vi har gjort filmer.
  Få se om det funkar.

 68. Vi säger att 2 % av befolkningen
  har allvarliga spelproblem.

 69. 6 % har nån typ av riskspelande.

 70. 30 000 har så grava problem
  att det kan ses som ett beroende.

 71. 75 % är män.

 72. Vi ringar in fem personer på bilden,
  för att vi vill gå ifrån 2 %.

 73. När vi följer folk över tid,
  byts spelarna ut ofta.

 74. Man går in och ur problemen.
  Det är inte samma personer.

 75. Under ett år byts tre fjärdedelar ut.

 76. 100 000 nya personer
  får problem varje år.

 77. Hälften är kvinnor. Det händer något.

 78. Innan pratade vi om unga män
  som en riskgrupp.

 79. Men med nätkasinon
  har kvinnor i ålder 45–64-

 80. -blivit en riskgrupp
  där många har problem.

 81. Man måste ha koll på det.

 82. Man bär med sig konsekvenserna länge,
  även när man kommer ur beroendet.

 83. Vi har anhöriga. 170 000
  lever med någon som har spelproblem.

 84. 82 000 är barn. Jag kommer prata mer
  om barn och relationen till alkohol.

 85. Vi lägger ut presentationen sen.
  Det är samma siffror som jag sa.

 86. Det som står längst ner
  vill jag nämna.

 87. Det är intäkterna på spel.

 88. Jag var på en session
  om etik i socialt arbete.

 89. Det här är en intressant fråga.

 90. Vi ser att mycket av omsättningen,
  det man satsar-

 91. -kommer från folk med spelproblem.

 92. Om vi tittar på nätkasinon
  och vegasmaskiner-

 93. -kommer 75 % av insatserna
  från dem som har problem.

 94. Det väcker etiska frågor.
  Är det okej med såna produkter?

 95. Folk blir ännu mer utsatta. Det är
  högre densitet på spelmaskiner-

 96. -i socialt utsatta områden med pubar.

 97. Här är nästa bild.
  Problemet är omfattande.

 98. Det drabbar många.
  Bilden handlar om ojämlikheten.

 99. Det här är ett problem
  som skapar ojämlikhet-

 100. -och cementerar den.

 101. Det är stadsdelar i Stockholm.
  Jag bor i Östersund-

 102. -men jag har kört tunnelbana och har
  koll på Skärholmen och Östermalm.

 103. Mörk-orange är elever
  i årskurs två på gymnasiet.

 104. Pojkar har svarat om de har
  upplevt problem av sitt spelande.

 105. De som satsar mer än 200 kr är gula.

 106. Om vi tittar på stadsdelarna längre
  bort är orange stolpar högre än gula.

 107. I den här änden
  är de gula stolparna högre.

 108. Ibland spelar man
  för ungefär lika mycket pengar-

 109. -men vissa får problem, andra inte.

 110. Det handlar om folks livssituationer,
  och vi måste väga in hur man bor.

 111. Det går in i
  allt annat som ni jobbar med.

 112. Det finns en social ojämlikhet
  som även handlar om annat än spel.

 113. Varannan kille i Skärholmen har
  upplevt problem med spel om pengar.

 114. Det är viktigt med lokala siffor.
  Hur ser det ut där ni är?

 115. Är det ett problem? Om inte har man
  inget behov av förebyggande arbete.

 116. I Skärholmen fanns en politisk
  konsensus att se över spelmaskiner.

 117. För det var inte okej.

 118. Vi vet att det har ett samband
  med psykisk ohälsa.

 119. Personer med socialbidrag...

 120. Vissa grupper födda utanför Sverige
  har mer spelproblem.

 121. De spelar oftast mindre än andra
  grupper, men får mer problem.

 122. Vi får inte stigmatisera dem.

 123. De spelar mindre men får mer problem.

 124. Konsekvenserna
  har en jämlikhetsaspekt.

 125. D.v.s. vilka kommer ur sina problem?

 126. Det är lättare utan en samsjuklighet.

 127. Det är lättare med ett nätverk,
  o.s.v. Ni har koll.

 128. Spel ger negativa konsekvenser.
  Ni har träffat spelare.

 129. Depression, ångest. Alkohol ska jag
  prata mer om. Självmordstankar.

 130. När jag besöker kamratföreningar
  hör jag många historier.

 131. De som har sökt hjälp
  berättar om när de har kraschat-

 132. -när det har gått så långt
  att botten är nådd-

 133. -har man funderat på att köra över
  kanten eller ta sig till psykakuten.

 134. Nästan alla vittnar om nån form av
  suicidaltankar innan de söker hjälp.

 135. Andra sociala problem: problem
  på jobbet, våld, kriminalitet.

 136. En del blir kriminella
  p.g.a. spelproblem-

 137. -och för att skaffa pengar
  förskingrar de på jobbet.

 138. Det är vanligt,
  och vi gör ett faktablad om det.

 139. I en del kriminella kretsar
  finns en kultur av spelande.

 140. Man dras in i spel
  via en instabil bakgrund.

 141. Det finns olika vägar in.

 142. För tio år sen
  var skuld- och budgetrådgivarna...

 143. Vi kanske har nån här? Nej.

 144. ...alltid på banan.
  De mötte problemet jämt.

 145. Dem behövde man inte berätta för.

 146. Spel handlar om pengar,
  men sen kommer ohälsan.

 147. Att var skuldutsatt, oavsett skäl,
  gör någonting med vår hälsa.

 148. Det skapar stress, otrygghet
  och andra problem.

 149. Det blir problem
  för individen och samhället.

 150. Det här går jag inte in på. Christina
  ska prata om individuellt stöd-

 151. -men vissa faktorer som påverkar
  allt från lagar till spelmiljön.

 152. Hur utformas spelen?

 153. Sociala stöd och relationer
  är en viktig del.

 154. Så man sätter det inom ramverket.
  Även individuella riskfaktorer finns.

 155. När vi jobbar med generella
  förebygganden måste vi titta på allt.

 156. Vi vill sätta individen
  i ett sammanhang.

 157. Det går in i hur socialt arbete ser
  ut, med en helhetssyn på individen.

 158. Vi har tittat på
  risk- och skyddsfaktorer-

 159. -för att veta problemens orsak.

 160. Andra levnadsvanor, sociala nätverk,
  arbetsförhållanden...

 161. Strukturerna samverkar.

 162. Otrygg uppväxt. Men alla
  faktorerna jobbar man redan med.

 163. En trygg uppväxt,
  fullständiga betyg...

 164. Allt det är nyttigt även för spel.

 165. Läste ni nyheten om idrottsrörelsen?

 166. Vi har kartlagt den och visade
  kopplingen mellan idrott och spel.

 167. Ungdomar som går idrottslinjer
  spelar mer än andra ungdomar-

 168. -och har mer spelproblem.

 169. En femtedel kände nån med
  spelproblem, och 60 % var kamrater.

 170. Så ens nätverk spelar väldigt stor.

 171. Den kan man begrunda sen.

 172. Jag vill prata lite mer om alkohol.

 173. Ni jobbar redan med
  alkohol och andra droger.

 174. Det finns likheter mellan
  spel och alkohol kulturellt.

 175. Det är socialt accepterat och nästan
  konstigt att inte göra det.

 176. Vi har en relation till spel.

 177. Det är
  en liknande situation med monopol.

 178. Vi försöker ha en skyddstillsyn.

 179. Spel och alkohol hänger ihop.

 180. De som dricker mycket
  har ofta spelproblem.

 181. Inte alla, men samvariationen är hög.

 182. Bland ungdomarna på idrottsprogrammen
  hade varannan med spelproblem-

 183. -även riskabla alkoholvanor.
  Det finns en koppling för killar.

 184. Det påverkas av livsvillkor
  och bidrar till ojämlik hälsa.

 185. När det gäller alkohol
  ser det lika ut i olika grupper.

 186. Det är inte så socialt skiktat.

 187. Men det är stora sociala skillnader
  när det gäller alkoholskador.

 188. Jag vill lyfta
  det längre perspektivet.

 189. Siffrorna kommer från Swedish
  longitudinal gambling studies-

 190. -som Folkhälsomyndigheten driver.
  Vi följer samma personer över tio år-

 191. -för att se kausala samband.

 192. Av dem med spelproblem
  och riskabla alkoholvanor-

 193. -fortsatte 68 %
  ha spelproblem över tid.

 194. Bland de som inte hade
  riskabla alkoholvanor-

 195. -var det 16 % som inte blev fria.

 196. Att ha flera problem
  gör det svårare att komma ur.

 197. Vi vet att det finns
  en social skiktning.

 198. Det gäller även psykisk ohälsa.

 199. Jag ska prata lite
  om barn som anhöriga.

 200. 1 av 25 barn lever med nån som har
  ett problemspelande - 82 000 barn.

 201. Liknande siffror med alkohol.

 202. Vi vet att en uppväxt med
  en vuxen som har missbruk är otrygg.

 203. Oavsett om det är spel,
  alkohol eller annat.

 204. Det kan även handla om
  att föräldrar får dålig ekonomi-

 205. -och att man kan tvingas flytta.

 206. Det är mer våld
  i familjer med spelproblem.

 207. Jag har träffat vuxna som är uppvuxna
  med en person som har spelproblem.

 208. Barn tar på sig ansvar. De går hem
  från skolan och letar tipskuponger.

 209. En kvinna växte upp
  med en bingospelande mamma.

 210. Mamman sålde hennes hund.
  Det är nästan tragikomiskt-

 211. -och många har liknande historier.
  Det påverkar barns uppväxt.

 212. Inget barn ska behöva drabbas.

 213. Det gäller vuxnas spelande, men barn
  har rätt till en spelfri barndom-

 214. -även utifrån sitt egna spelande.
  Vi ska skjuta upp speldebuten.

 215. 20 % av ungdomar som inte får spela
  har faktiskt spelat.

 216. I vissa kretsar är det högre.
  Bland idrottselever är det 35 %.

 217. Ungas egna spelande
  ger inte bara problem här och nu-

 218. -utan kopplas till psykisk ohälsa
  och alkohol på sikt.

 219. Vi kommer ta fram riktlinjer
  för att hjälpa folk med missbruket-

 220. -men vi ser att unga
  spelar bort mycket pengar-

 221. -utan att vara beroende.

 222. Men skulderna förstör
  möjligheten att få bostadslån.

 223. Man behöver kanske inte
  vård för missbruk-

 224. -utan andra insatser
  när man hamnar i en dålig situation.

 225. Det sociala arbetet har en viktig
  roll i att stödja och förebygga.

 226. Det här är som sagt inget nytt.
  Använd de befintliga arbetssätten.

 227. Ni har redan ungdomarna och de vuxna
  i era system.

 228. Det gäller att få kunskap
  för att fånga upp dem.

 229. Christina pratar om
  det individuella mötet.

 230. Vi ger kunskapsstöd
  och jobbar förebyggande-

 231. -för att man ska få kunskap
  om vad det är.

 232. Vi säger inte: "Gör den här metoden."
  Vi har inte tillräckligt med evidens.

 233. Vårt tänkesätt gäller
  vid allt drogförebyggande arbete.

 234. Med kartläggning, planering,
  resursbedömning och utvärdering.

 235. Vi slår ett slag för vår
  kunskapskanal, spelprevention.se.

 236. Sidan kommer utvecklas.
  Vi har ett Twitterkonto-

 237. -och vi ska en konferens
  den 23 januari som ni borde komma på.

 238. -Jag lämnar över till Christina.
  -Tack.

 239. Jessika har gett en bra bakgrund
  till problemet kring spel om pengar.

 240. Jag tänkte återkomma till-

 241. -vad som händer den 1 januari 2018.

 242. Då läggs ansvaret för spel om pengar
  in i socialtjänstlagen.

 243. Det är tre paragrafer
  som berörs av det här.

 244. Socialnämnden ska arbeta
  för att förebygga missbruk-

 245. -på samma sätt som tidigare,
  men man har lagt till arbete-

 246. -för att förebygga spelmissbruk.

 247. Det handlar om spel om pengar.
  Även om dataspel ger stora problem-

 248. -så ingår det inte i lagstiftningen.

 249. Man ska aktivt förebygga missbruk av
  spel om pengar bland barn och unga.

 250. Det är ett tillägg till paragrafen
  om arbete för barn och unga-

 251. -när det gäller andra frågor.

 252. Det tredje är en utvidgning
  av den tidigare paragrafen.

 253. Kommuner
  ska samarbeta med landstinget-

 254. -om de som missbrukar
  alkohol, narkotika-

 255. -och andra beroendeframkallande medel
  står det sen tidigare.

 256. Och läkemedel och dopningsmedel.
  Man har lagt till spel om pengar.

 257. I hälso- och sjukvårdslagen
  förtydligar man ansvaret-

 258. -när det gäller behandling
  till personer med spelberoende.

 259. Det har man eftersom spelberoende
  är en psykiatrisk diagnos.

 260. Det är ett ansvar för
  hälso- och sjukvården redan i dag.

 261. Paragraferna man lägger till
  utvidgar paragrafen som handlar om-

 262. -landstingets ansvar för att ge
  information, råd och stöd-

 263. -till barn
  som bor tillsammans med föräldrar...

 264. ...eller med någon vuxen
  som har spelproblem.

 265. På samma sätt som man hade ansvaret
  tidigare för annat missbruk.

 266. En paragraf ser likadan ut
  som den i socialtjänstlagen.

 267. Man ska samarbeta med kommunen
  i fråga om de som missbrukar-

 268. -alkohol, narkotika
  och andra beroendeframkallande medel.

 269. Där lägger man till spel om pengar.

 270. Det här innebär att...

 271. För socialtjänsten innebär det
  ett ansvar för spelmissbruk-

 272. -som jämställs med ansvaret för
  annat substansmissbruk.

 273. Alltså att motivera
  och erbjuda insatser-

 274. -för personer
  som har den problematiken.

 275. Socialtjänst och landsting
  ska ge stöd och behandling-

 276. -till personerna som har problemen,
  utifrån sina ansvarsområden.

 277. Där vet jag att många personer
  som har ett spelmissbruk-

 278. -även har problem med alkohol.
  Det finns ofta en psykisk ohälsa.

 279. Depressioner, ångest och andra
  problem, även neuropsykiatriska.

 280. Man behöver samarbete kring frågorna.

 281. Överenskommelserna är viktiga.

 282. Hur man organiserar ansvaret-

 283. -inom respektive landsting
  och kommun tillsammans.

 284. Många kommuner och landsting
  har överenskommelser redan i dag.

 285. Men man behöver se till
  att spel om pengar kommer in i dem-

 286. -så att det blir uppmärksammat.

 287. Lagen om vård av missbrukare
  är inte tillämplig på spel om pengar.

 288. Här handlar det om insatser
  enligt socialtjänstlagen-

 289. -och hälso- och sjukvårdslagen.

 290. Jag har fått låna en bild
  av Stödlinjen...

 291. ...som drivs av Centrum
  för psykiatriforskning i länet-

 292. -ihop med Karolinska institutet.

 293. Dit kan spelare, anhöriga
  och vårdpersonal ringa.

 294. Man har långa öppettider,
  hela dagen ända in på kvällen.

 295. Man kan ringa och få stöd. Det finns
  personer som tar emot samtal...

 296. ...om man vill diskutera
  sitt spelande.

 297. Antalet personer
  som tar kontakt med Stödlinjen ökar.

 298. Stödlinjen har nyligen gjort
  en genomgång av vilka landsting-

 299. -som erbjuder
  behandling för spel i dag.

 300. Man ser att det är väldigt...

 301. ...ojämnt fördelat.

 302. Det har försvunnit en bit längst ner.

 303. Men det är åtta landsting som
  erbjuder specifik stödbehandling.

 304. Skåne, Kronoberg, Gotland,
  Östergötland, Sörmland-

 305. -Stockholm, Värmland och Dalarna.

 306. Fem landsting har behandling-

 307. -som inte är specifikt inriktad
  mot spel, men de tar emot spelare.

 308. Åtta landsting erbjuder
  ingen behandling för spelare.

 309. Kommunerna har inte
  det tydliga ansvaret än.

 310. Men vissa jobbar redan med frågan.

 311. Det ser ut så här:

 312. Man har uppgifter
  från 261 av 290 kommuner.

 313. I dag har 44 kommuner
  specifik spelbehandling-

 314. -av personal
  som har utbildats i spelbehandling-

 315. -och som jobbar
  efter en speciell metod.

 316. 149 kommuner har en behandling
  som inte specifikt spelinriktad.

 317. Men 68 kommuner
  erbjuder ingen behandling alls.

 318. Det är utgångsläget i dag.

 319. Innan lagstiftningen har satt i gång.

 320. Trätt i kraft.

 321. Socialstyrelsen
  har haft regeringsuppdraget-

 322. -och arbetat med frågan
  sedan slutat av 2015.

 323. Vi började med att göra
  en ordentlig förstudie-

 324. -om hur situationen ser ut
  och vad det finns för kunskap.

 325. Vi bad SBU att ta fram en rapport,
  ett vetenskapligt underlag-

 326. -om vad man vet om forskningen
  och vilken behandling som är verksam.

 327. Det är väldigt nytt så det finns inte
  så mycket forskning att utgå ifrån.

 328. Men vi har tillsammans
  med Folkhälsomyndigheten-

 329. -och expertis
  från Karolinska institutet-

 330. -tagit fram
  ett kunskapsstöd om spelberoende-

 331. -som ligger på kunskapsguiden.se

 332. Det finns där sedan den 31 mars.

 333. Det ser ut så här. Man går in
  under "Missbruk och beroende".

 334. Eller temat "Spelproblem".

 335. Då får man mycket
  av det som Jessika pratade om.

 336. Det finns med.
  Där ligger också de kunskapsstöd-

 337. -som Folkhälsomyndigheten
  har tagit fram.

 338. Det här har vi gjort gemensamt.

 339. Där kan man läsa.
  Hur många har sett det?

 340. Det var inte många.
  Hoppas att fler hittar dit.

 341. Där finns mycket fakta
  om spelmissbruk-

 342. -och om vård och behandling.
  Hur man uppmärksammar också.

 343. Bland annat.

 344. Vi har uppdraget att ta fram ett
  behandlingsstöd med rekommendationer.

 345. Det tas fram just nu och kommer vara
  tillgängligt den 31 december.

 346. Alltså när lagen träder i kraft.

 347. Det är ett behandlingsstöd
  med rekommendationer-

 348. -och ska inte
  jämföras med riktlinjer.

 349. Riktlinjer
  behöver mer vetenskapligt underlag.

 350. Vi tar fram kunskapsstöd
  och en behandling för spelmissbruk-

 351. -som riktar sig till professioner
  som möter spelmissbrukare.

 352. Det ska användas
  i behandlingsarbetet.

 353. Det riktar sig både till
  sjukvård och socialtjänst-

 354. -och ska bidra till
  god vård och omsorg-

 355. -vid behandling av spelproblem.

 356. Som jag sa
  är det vetenskapliga stödet inte...

 357. Det är ett ungt område
  som inte är så utforskat.

 358. Därför arbetar vi efter en speciell
  modell, en konsensusmodell.

 359. Vi har en expertgrupp
  bestående av forskare och andra-

 360. -med lång erfarenhet.

 361. En referensgrupp med behandlare
  från kommuner och landsting.

 362. De har läst vetenskapligt underlag
  och tagit ställning till-

 363. -olika enkäter vi har skickat ut.

 364. Rekommendationsgruppen tittar på
  vilka rekommendationer man kan göra.

 365. Det är ett omfattande jobb, men det
  ska vara klart den 31 december.

 366. Det var det jag tänkte säga
  om det här.

 367. När det gäller individuellt stöd
  kan det se olika ut.

 368. Personerna har utöver spelproblem-

 369. -ofta ekonomiska problem
  som är väldigt framträdande.

 370. Stora skulder. Vi har pratat med
  personer i spelberoendeföreningar-

 371. -som beskriver
  hur unga människor söker upp dem-

 372. -och har otroligt stora skulder
  innan 20-årsåldern.

 373. Och skulderna får man dras med länge,
  efter om man lyckas-

 374. -få bukt med själva spelproblemet.
  Skulderna finns kvar länge.

 375. Det påverkar anhöriga väldigt mycket.

 376. Det uppstår relationsproblem,
  det kan bli slitningar i familjer-

 377. -på grund av spelproblem.

 378. Personerna kan dyka upp
  på olika ställen inom socialtjänsten.

 379. De som är budget- och skuldrådgivare
  träffar dem ofta.

 380. Budget- och skuldrådgivning
  kan vara ett jätteviktigt ställe-

 381. -där man kan fånga upp personerna
  som behöver vård och behandling.

 382. Rådgivarna är en viktig grupp
  för att slussa personer vidare.

 383. Det kan också,
  precis som Jessika tog upp...

 384. Barn och familj...
  kan stöta på det här.

 385. Föräldrar som har spelproblem.

 386. Det kan t.o.m. finnas
  inom äldreomsorgen.

 387. Inom funktionshinderomsorgen...
  Det finns saker man kan...

 388. ...uppmärksamma på olika sätt och på
  olika håll inom våra verksamheter.

 389. Jag tror att vi stoppar där.

 390. Vill ni läsa mer om det här,
  gå in på Kunskapsguiden-

 391. -för att veta vad spelproblem är
  och hur man kan jobba med det.

 392. Spelprevention.se
  Folkhälsomyndighetens sida.

 393. Stödlinjen.se kan man läsa
  och hänvisa till...

 394. ...om man träffar på personer
  som man tror har problem.

 395. Man kan prata med stödlinjen.
  De jobbar utifrån motiverande samtal.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Spelproblem

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Från och med 1 januari 2018 ingår spelmissbruk i socialtjänstlagen på samma sätt som alkohol- och drogmissbruk. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsstöd om spelproblem. Jessika Spångberg från Folkhälsomyndigheten och Christina Högblom från Socialstyrelsen berättar om det. Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Psykiatri, Psykiska sjukdomar, Spelberoende
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Hedersrelaterat liv, våld och mord

Sara Mohammad, grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF, föreläser om hederskultur och mekanismerna bakom hedersrelaterade brott. Hon berättar om egna erfarenheter samt om hur socialtjänsten med större kunskap om hedersförtryck skulle kunna bli bättre på att identifiera och hantera hedersrelaterade brott. Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Ett hållbart arbetsliv för socialsekreterare

Tung arbetsbelastning, obalans mellan krav och resurser. Många socialsekreterare lämnar branschen. Vilka är bristerna? Vilka lärdomar drar man och vilka goda exempel kan inspirera och spridas? Eva Karsten och Sara Strandberg, båda vid Arbetsmiljöverket, berättar om tillsyn och lyfter fram goda exempel på hur man har arbetat för bra arbetsmiljö för socialsekreterarna. Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Mot våldsbejakande extremism

Vet du som arbetar inom socialtjänsten vad du ska göra när du får kännedom om ett barn som är på väg att radikaliseras eller när ett barn lever i extremistmiljöer? Olga Gislén och Helena Stålhammar från Socialstyrelsen berättar om arbetet med att stödja socialtjänsten och om socialtjänstens roll i förhållande till andra aktörer. Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Spelproblem

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga. Från och med 1 januari 2018 ingår spelmissbruk i socialtjänstlagen på samma sätt som alkohol- och drogmissbruk. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsstöd om spelproblem. Jessika Spångberg från Folkhälsomyndigheten och Christina Högblom från Socialstyrelsen berättar om det. Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Tjejer med autism/ADHD

Tjejer med autism/adhd missas oftare än killar och de får sällan rätt behandling. Varför finns skillnader och vilka är de? Christian Möller som är specialiserad på utredning och behandling av ungdomar med NP-problematik berättar om det. Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Mål och mening i liv och ledarskap

Vår nutid kännetecknas av brådska, trendkänslighet, psykisk ohälsa och krav på evidens. Erica Falkenström, forskare vid Stockholms universitet, berättar om personligt existentiellt välbefinnande och om etiskt ansvarstagande i samhälle och arbetsliv. Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Empatiutmattning

Hur tränar man hjärnan i glädje och trygghet för ökat lugn, fokus och prestation på jobbet? Christina Andersson, doktorand vid Karolinska institutet, berättar om begreppet compassion (självmedkänsla) och om empatiutmattning. Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående? Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Socionomdagarna 2017

Nya kunskapsstöd för ekonomiskt bistånd

Anette Agenmark, Jenny Nybom och Åse Andersson från Socialstyrelsen berättar om ett nytt kunskapsstöd som ska underlätta att väga samman kunskap om individers förutsättningar och behov. Det handlar om FIA och SUE - bedömningsmetod och uppföljningsverktyg för arbetet med biståndsmottagare. Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.