Titta

UR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

UR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Om UR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Föreläsningar och samtal från IVL Svenska Miljöinstitutets årliga Östersjöseminarium - en mötesplats för företag, organisationer, kommuner och myndigheter som verkar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Östersjöseminarium 2017 : Mikroplast på makroplats

Du måste logga in för att nå programmet!

Du behöver logga in via till exempel en mediecentral för att kunna titta eller lyssna på det här programmet.

Se programmet via din mediecentral

Mikroplast på makroplats

Produktionsår:
Längd:

Äventyraren Oskar Kihlborg är övertygad om att vi kan få Östersjön att må bättre. Här berättar han om hur han genom sina äventyr vill skapa uppmärksamhet och visa att vi med små medel kan förändra situationen i världens vackraste innanhav. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Hav, Havsföroreningar, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Östersjön
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Vad vet vi egentligen om Östersjön?

Hur har ekonomi, hälsa och välstånd sett ut i länderna runt Östersjön de senaste 200 åren och hur påverkar det länderna idag? Olof Gränström ger en tillbakablick och funderar även på behovet av en faktabaserad världsbild, inte minst i arbetet med agenda 2030. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Så påverkar klimatförändringarna Östersjön

Framtidens allt varmare klimat påverkar även Östersjön, som blir sötare, surare och givetvis även varmare. Pär Holmgren, tidigare meteorolog på SVT, delar här med sig av forskning och kunskaper om hur vi påverkas av klimatförändringarna och vad vi kan göra för att bidra till ett mer hållbart klimat. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Farliga ämnen i Östersjön

Det rapporteras ständigt om olika föroreningar som hamnar i Östersjön, men vilka är egentligen farliga och behöver tas bort? Vem ska ta bort dem, hur och när? Medverkande i panelsamtalet: Bo Olsson, IKEM, Ragnar Lagerkvist, Stockholm vatten och avfall, Christian Baresel, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Finansiering för hållbar tillväxt i Östersjöregionen

Nordiska Investeringsbanken, NIB, finansierar projekt som förbättrar konkurrenskraften och miljön i de nordiska och baltiska länderna. Här berättar Kersti Talving och Lena Korkea-Aho om hur de arbetar. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Diskussion om övergödning

Politiker måste många gånger fatta beslut utan att ha ett grundligt underlag. När vet man att kunskaperna är tillräckliga? Ett samtal om hur forskning kan komma till nytta för beslutsfattare. Medverkande: Sif Johansson, Eviem, Kristina Yngwe, miljö- och jordbruksutskottet, och Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet. Moderator: Jonas Henriksson. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Kan välskötta ekosystem i havet ge arbetstillfällen?

Thomas Johansson, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten, berättar om hur vi kan bidra med fysisk planering och på bästa sätt använda havet för att kunna bidra till en hållbar blå ekonomisk utveckling. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Plastens väg från staden till havet

Majoriteten av allt skräp som hamnar i havet kommer från land, och av detta är 60 procent plast. I projektet Blastic ska plastskräpets källor och spridningsvägar från staden till Östersjön kartläggas. Syftet är att ta fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta för att minska och mäta nedskräpning samt ta fram åtgärdsplaner. Anna Fråne från IVL Svenska Miljöinstitutet och Eva Blidberg från Håll Sverige Rent berättar. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Partnerskap över gränserna

Svenska institutet har i uppdrag att utveckla Sveriges relationer i Östersjöområdet genom att bidra till en hållbar utveckling och stärkt global konkurrenskraft. Här berättar Åsa Lundmark hur Svenska institutet kan stödja samarbetsprojekt och ledarskapsprogram som genomförs i regionen. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Lösa vattenbristen

På Storsudret på Gotland görs en förstudie i hur man kan förbättra vattensituationen. Hittills går resultaten i rätt riktning med småskaliga, kostnadseffektiva system som alternativ till avsaltning av Östersjövatten. Medverkande: Staffan Filipsson och Östen Ekengren från IVL Svenska Miljöinstitutet, Ludvig Almqvist, KTH, och Patric Ramberg, Region Gotland. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Möt miljöminister Karolina Skog

Miljöminister Karolina Skog (MP) berättar om Agenda 2030-målet och varför är det viktigt. Vilken roll har Östersjön? Vad behövs för att klara och genomföra miljömålen i Östersjön och hur arbetar regeringen med förvaltning och hållbar utveckling i Östersjöregionen och internationellt? Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Från land till hav

Georgia Destouni, professor vid Stockholms universitet, berättar om effekterna av Baltic Sea Action Plan som är EU:s aktionsplan för Östersjön. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

En hållbar blå ekonomi för Östersjön

Åsa Ranung från Världsnaturfonden WWF berättar om den maritima strategin som är en viktig grund för Sveriges arbete med blå ekonomi. Vad är det ekonomiska värdet av friska hav? Och hur säkras största möjliga samhällsnytta nu och i framtiden? Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Gröna finansieringsmöjligheter vid Östersjön

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest, berättar att efterfrågan på gröna finansiella instrument ökar. Hur kan kommuner använda sig av möjligheten för vattenrelaterade investeringar och hur påverkas finansieringskostnader? Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Rena sjöar för ett renare hav

För att få Östersjön renare måste vi få rena sjöar. Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig Växjö kommun, berättar att man påbörjat ett projekt med målet att uppnå god status i fyra övergödda sjöar intill Växjö stad. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Hållbar sjöfart i Östersjön

Sjöfart spelar en viktig roll i världshandeln. Den bär omkring 90 procent av alla internationella handelsvaror, men den har även en stor påverkan på miljön. I detta panelsamtal diskuteras vad som har gjorts och hur man mest effektivt minimerar negativ påverkan från utsläpp. Medverkande: Jana Moldanova, IVL Svenska Miljöinstitutet, Michael Gilek, Södertörns högskola, Emma Nohrén (MP), miljö- och jordbruksutskottet, Fredrik Larsson, Föreningen Svensk Sjöfart, Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar, Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten, och Ingela Isaksson, havsplaneområde Västerhavet. Moderator: Jonas Henriksson. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Östersjöseminarium 2017

Mikroplast på makroplats

Äventyraren Oskar Kihlborg är övertygad om att vi kan få Östersjön att må bättre. Här berättar han om hur han genom sina äventyr vill skapa uppmärksamhet och visa att vi med små medel kan förändra situationen i världens vackraste innanhav. Inspelat den 5 oktober 2017 på Spårvagnshallarna, Stockholm. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Klimatsmarta kommuner

Fem kommuner delar med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete. Det handlar om allt från snabbladdare för elbilar i Kungälv och lägenhetshus i trä i Borås till en konsumtionsfri månad i Örebro - något som skapade en viss irritation bland invånarna. Medverkande: Karolin Södermark, miljö- och energiplanerare Kungälv kommun, Anna Bergström, centrumledare för återbruksgallerian i Eskilstuna, Hanna Dufva, enhetschef Örebro kommun, Susanne Arneborg, energisamordnare Borås kommun, och Peter Rydberg Krahl, projektledare klimatprogram Göteborgs stad. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Vägen framåt efter Paris

Efter FN:s klimatmöte i Paris är världen överens om utsläppsmålen. Men vad gör vi nu? EU:s chefsförhandlare Artur Runge-Metzger berättar här om EU:s roll. Framtidsminister Kristina Persson (S) och klimatforskaren Johan Rockström talar om vad Sverige bör och kan göra. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.