Titta

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Om UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Hur skall vi träna för god hälsa och hur kan vi utnyttja den senaste gentekniken för att nå optimala resultat? Några av världens främsta forskare inom området framträder. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden : Gentest räddar barns livDela
 1. Några ord om-

 2. -hur vi fastställer om genvariationen
  är patogen eller inte.

 3. Vi kan inte säga att ert barn har en
  mutation som orsakar en sjukdom-

 4. -om vi inte är 100 % säkra.

 5. Jag ska prata om hur vi använder-

 6. -genetiska tester ute på klinikerna-

 7. -och lite om hur vi forskar
  för att kunna fastställa-

 8. -om genvariationer orsakar sjukdomar
  och är patogena.

 9. Jag har lånat den här bilden
  från NIH:s hemsida.

 10. Den visar hur vi använder
  kliniska tester på kliniker.

 11. Förlåt, genetiska tester...

 12. Vi kan använda dem
  för att ställa diagnoser.

 13. Vi kan också använda dem
  för att optimera vården av patienten.

 14. Vi kan också undersöka personer-

 15. -som vet att de har
  genetiska avvikelser i släkten.

 16. Vi tittar lite närmare.

 17. Vi har en patient,
  i mitt fall ett barn-

 18. -som misstänks ha
  en genetiskt orsakad sjukdom.

 19. Vi kan med genetiska tester
  ställa en diagnos.

 20. Det kan vara sickelcell-sjukdomar
  eller talassemi.

 21. Vi kan också försöka hitta
  genetiska orsaker-

 22. -till vissa sjukdomar.

 23. En patient kan ha kardiomyopati
  vilket påverkar hjärtmuskeln.

 24. Flera olika gener
  kan orsaka kardiomyopati.

 25. Vi kan kolla efter mutationer
  i dessa gener-

 26. -för att hitta den genetiska orsaken.

 27. Vi kan också använda genetik för att
  välja rätt medicin till patienten.

 28. Vi kan använda genetik
  för att optimera-

 29. -hur stor dos av en specifik medicin
  vi ska ge en patient.

 30. Vi kan också använda gentester-

 31. -för att identifiera mutationer
  som finns hos familjemedlemmar.

 32. Ett område där vi använder gentester
  är hos nyfödda.

 33. Vi undersöker alla nyfödda i Finland
  för sjukdomar vi kan behandla.

 34. Det görs med blodprov.

 35. Är provsvaret positivt
  gentestar vi patienten.

 36. Testerna räddar liv,
  för sjukdomarna går att behandla.

 37. Men får man inte en diagnos
  innan allvarliga symptom dyker upp-

 38. -kan sjukdomarna leda till döden
  eller bestående men.

 39. Jag ska ge er några exempel-

 40. -på hur vi testar.

 41. Har vi en sjukdom
  vars genetiska orsak är känd-

 42. -kan vi testa enskilda gener.

 43. Vi testar bara genen i fråga-

 44. -och de specifika områden
  som orsakar sjukdomen.

 45. Jag nämnde kardiomyopati.

 46. Det finns sjukdomar-

 47. -där vi vet att genetiska faktorer
  spelar in ibland.

 48. Då kan vi testa flera olika gener som
  är kopplade till dessa åkommor.

 49. Vi kan göra en microarray-

 50. -där vi tittar efter
  större insertioner eller deletioner-

 51. -i genomet.

 52. Hundratusentals baspar kan ha
  fallit bort eller lagts till generna-

 53. -och dessa är ofta kopplade
  till olika syndrom eller avvikelser.

 54. Sen kan vi bredda
  våra undersökningar.

 55. Vi kan sekvensera hela exomet,
  vilket är 1 % av hela genomet-

 56. -och titta efter variationer i koden.

 57. Vi kan också sekvensera hela genom
  där vi alltså sekvenserar allt.

 58. Sen kommer några kliniska exempel-

 59. -som vi stöter på inom pediatriken.

 60. Svår kombinerad immunbrist
  är en immunsjukdom-

 61. -där immunförsvaret inte fungerar
  av genetiska orsaker.

 62. Dessa barn
  drar lättare på sig infektioner-

 63. -och i de värsta fallen-

 64. -saknar de helt förmåga
  att bekämpa bakterier och virus-

 65. -och dör
  inom de första sex månaderna.

 66. I de värsta varianterna-

 67. -är barnen redan för sjuka för
  att behandlas när de får diagnosen.

 68. Det enda som hjälper
  är benmärgstransplantation.

 69. När såna här barn föds
  förlorar man det oftast-

 70. -men man kan göra genetiska tester.

 71. Vi kollar efter vissa gener
  hos patienten.

 72. Vi använder vanligtvis
  en särskild genpanel.

 73. Vi får då reda på att barnet-

 74. -har ärvt två avvikelser
  som kopplas till sjukdomar-

 75. -en från vardera förälder.

 76. I recessiva fall-

 77. -har varje förälder bara en felande
  allel och då får de inte sjukdomen.

 78. Men när barnet ärver
  båda allelerna får de sjukdomen.

 79. Vad kan vi göra
  med den informationen?

 80. Om paret vill ha fler barn-

 81. -löper de 25 % risk att nästa barn
  också får sjukdomen.

 82. I såna fall har vi några alternativ.

 83. Vi kan göra preimplantatorisk
  genetisk diagnostik där vi föreslår-

 84. -att föräldrarna skaffar barn
  genom provrörsbefruktning.

 85. Då kan vi testa embryona
  innan de implanteras-

 86. -och välja ett som saknar mutationen.
  Men alla familjer gillar inte det.

 87. Vi kan även testa fostret i livmodern
  eller direkt efter födseln.

 88. I fråga om SCID-sjukdomar...

 89. Om barnet
  visar sig ha en sådan sjukdom-

 90. -kan vi behandla med antibiotika
  så att bebisen inte blir sjuk-

 91. -och sen göra
  benmärgstransplantationen-

 92. -för att bota barnet.

 93. Vi gör även genetiska tester
  för att se hur läkemedel tas upp.

 94. Jag jobbar på canceravdelningen
  på Helsingfors barnsjukhus.

 95. När barn får cancer-

 96. -få de en rad olika cancermediciner.

 97. Dessa mediciner är giftiga-

 98. -men nödvändiga
  för att bota sjukdomen.

 99. Vissa av läkemedlen
  kan sammankopplas-

 100. -med allvarliga biverkningar.

 101. Vinkristin är ett exempel-

 102. -där vissa barn får negativa
  biverkningar, men vi vet inte vilka.

 103. Vi väljer en dosering och påbörjar
  behandling under observation.

 104. Vinkristin kan orsaka nervsjukdomar
  som kan leda till förlamning.

 105. Om vi ser att barnet
  börjar uppleva såna problem-

 106. -gör vi en elektromyografi.

 107. Barnen som visar symptom
  får en lägre dos.

 108. Är de symptomfria
  fortsätter vi med samma dos.

 109. Det här
  är naturligtvis inte optimalt.

 110. De neurologiska effekterna
  kan bli bestående.

 111. För vissa mediciner
  kan vi göra genetiska tester-

 112. -som kan hjälpa oss
  hitta rätt dosering.

 113. TPMT är ett enzym-

 114. -som bryter ner tiopuriner.

 115. 0,3 % av alla människor
  har en mutation i den här genen-

 116. -som gör TPMT ineffektivt.

 117. Det betyder att när en sån individ
  får tiopuriner-

 118. -ackumuleras medicinen i benmärgen
  och orsakar förgiftning.

 119. Men innan vi ger tiopuriner kollar vi
  om patienterna har den mutationen.

 120. Har de det, tar vi en lägre dos
  och då slipper de förgiftningen.

 121. Vi hoppas på att kunna göra fler
  tester för att optimera behandlingen.

 122. Här har jag ett exempel
  från Stanford-

 123. -där James Priest
  och Euan Ashley med kollegor-

 124. -studerade snabb DNA-sekvensering
  av barn med genetiska avvikelser-

 125. -direkt efter födseln.

 126. Det här barnet
  diagnostiserades före födseln.

 127. Läkarna märkte att barnet
  hade lägre puls än förväntat.

 128. Barnet föddes i 38:e veckan.

 129. När läkarna studerade EKG-

 130. -såg de en oregelbunden hjärtrytm.

 131. Barnet fick diagnosen
  långt QT-syndrom.

 132. Barnet fick medicin mot det här-

 133. -och fick en pacemaker.

 134. Läkarna ville veta den genetiska
  orsaken till den här sjukdomen-

 135. -och gjorde en snabb sekvensering.

 136. På tio dagar sekvenserade de hela
  genomet. Det är väldigt snabbt.

 137. Vanligtvis får man resultaten
  efter veckor eller månader.

 138. De hittade ganska snabbt
  genen som orsakade det här.

 139. Det är KCNH2.

 140. När de fick veta att den var orsaken-

 141. -slutade de med en av medicinerna
  som kunde ha skadliga effekter-

 142. -då den inte har nån verkan om
  mutationen ligger bakom sjukdomen.

 143. Här kunde de individanpassa
  behandlingen snabbt-

 144. -för att optimera vården och minimera
  medicinernas skadliga biverkningar.

 145. Vi stöter naturligtvis på problem
  när vi gör gentesterna.

 146. Ibland
  hittar vi saker vi inte letar efter-

 147. -som kan påverka barnets hälsa.

 148. Vi gör alltid så smala tester vi kan.

 149. Vi måste ha föräldrarnas godkännande
  för att göra det här.

 150. Vi rapporterar bara upptäckterna
  med föräldrarnas godkännande-

 151. -och om de är kliniskt relevanta.

 152. Vi hittar även variationer som vi
  inte vet om orsakar sjukdomar.

 153. Vi har alla egna
  genetiska variationer-

 154. -som kan se allvarliga ut
  vid undersökning-

 155. -men som är harmlösa.

 156. I dessa fall får vi
  fler frågor än svar-

 157. -när vi gör testerna.

 158. När man testar hela familjen-

 159. -ser man ibland att pappan
  inte är den riktiga pappan-

 160. -vilket kan leda
  till tråkiga situationer.

 161. Det bör man tänka på vid gentester.

 162. Några ord om-

 163. -hur vi fastställer om genvarianten
  är patogen eller inte.

 164. Vi kan inte säga att ert barn har en
  mutation som orsakar en sjukdom-

 165. -om vi inte är 100 % säkra.

 166. Vi berättar bara för föräldrarna
  och bedömer varianten som patogen-

 167. -om det finns
  bra vetenskapligt stöd för det.

 168. Vi kan också göra egna experiment.

 169. I kliniska situationer
  är det inte ekonomiskt möjligt-

 170. -och vi saknar resurserna-

 171. -men där kommer forskningen in.

 172. Nu ska jag prata om min forskning-

 173. -på att identifiera nya gener
  som kan kopplas till sjukdomar-

 174. -som tidigare inte har associerats
  med genetiska avvikelser.

 175. Jag forskar
  på medfödda hjärtsjukdomar.

 176. Det är strukturella fel på hjärtat.

 177. Vi har i Finland samlat in-

 178. -ett antal barn med medfödda hjärtfel
  och en frisk kontrollgrupp.

 179. Vi gör exom-sekvensering på dem-

 180. -och tittar om de sjuka patienterna-

 181. -har genvariationer
  som de friska patienterna inte har.

 182. Vi studerar gener vi vet är viktiga
  för hjärtats utveckling-

 183. -och gener som inte har kopplats
  till dessa sjukdomar tidigare.

 184. När vi hittar
  intressanta genvariationer-

 185. -som vi tror kan orsaka sjukdomar-

 186. -tar vi hudceller eller fibroblaster
  från patienten-

 187. -och jämför med kontrollgruppen.

 188. Stjärnan betecknar
  den variant vi tror är patogen.

 189. Vi tar fram inducerade pluripotenta
  stamceller av hudcellerna.

 190. Inducerade pluripotenta stamceller-

 191. -kan man sen skapa
  olika typer av vävnad av.

 192. I det här fallet
  gör vi kardiomyocyter - hjärtceller.

 193. Sen jämför vi kardiomyocyter
  från en frisk person-

 194. -med kardiomyocyter från patienten.

 195. Vi försöker hitta skillnader-

 196. -i hur cellernas signalsystem
  fungerar.

 197. Om vi hittar
  intressanta skillnader här-

 198. -kan vi använda gentekniker-

 199. -som exempelvis CRISPR/Cas9-

 200. -där vi fixar patientens celler
  så att variationen försvinner.

 201. Sen fortsätter vi med-

 202. -att differentiera de fixade cellerna
  till kardiomyocyter.

 203. Om vi ser att vi har botat problemet
  i de sjuka cellerna-

 204. -kan vi fastställa
  att genvarianten vi fixade-

 205. -är den som orsakar sjukdomen.

 206. Det är inte så enkelt som det låter
  men det går att göra.

 207. Här är en bild på kardiomyocyterna.

 208. Här ser ni en cellodling
  från hudceller.

 209. Det är ganska häftigt.
  De lever och frodas på skålen.

 210. Vi använder gentester
  för att ställa diagnoser-

 211. -och optimera individuell behandling
  för att nå bättre resultat.

 212. Vi använder gentester
  för prenatal rådgivning.

 213. Vi hoppas att forskningen-

 214. -ska ge oss mer information
  om genetiska avvikelser.

 215. Vi hoppas att vi kan ge
  mer individanpassade behandlingar.

 216. Man forskar vidare
  på genterapi och genteknik-

 217. -för behandling av vissa sjukdomar.

 218. Det var min presentation. Tack.

 219. Översättning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Gentest räddar barns liv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Läkaren och forskaren Emmi Helle föreläser om sina erfarenheter av att använda gentester i vården. Hon berättar om att testerna främst används för att diagnostisera svåra sjukdomar, skräddarsy vård eller bedöma risker för att genetiska sjukdomar ska gå i arv. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi > Genetik och genteknik, Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Genetik, Genetisk screening, Humangenetik, Medicin, Medicinsk genetik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Från grupp till individanpassad träning

Idag önskar vi komma bort från grupptänkande och övergå till individanpassade träningsråd för den som utövar idrott, menar idrottsfysiologen Mikael Mattsson. Men hur långt har den medicinska forskningen kommit och kan man dra nytta av gentesterna som erbjuds kommersiellt? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

På jakt efter ett muskelminne

Än så länge finns inget entydigt samband mellan träning och muskelminne. Vid försök på möss har man dock kunnat visa att det existerar ett minne vid hård träning. Om resultaten går att översätta till människan och vilket slags minne det handlar om vet vi inte i nuläget, berättar Malene Lindholm, forskare i kardiovaskulär medicin. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Muskelminne - från djurförsök till människa

Går det att snabbt nå goda resultat om man tränat mycket som ung och då byggde upp stor muskelmassa? Finns ett muskelminne hos människor? Idrottsforskaren Niklas Psilander är ansvarig för ett projekt där man gått vidare från djurförsök till att testa om det finns ett muskelminne hos människor. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest räddar barns liv

Läkaren och forskaren Emmi Helle föreläser om sina erfarenheter av att använda gentester i vården. Hon berättar om att testerna främst används för att diagnostisera svåra sjukdomar, skräddarsy vård eller bedöma risker för att genetiska sjukdomar ska gå i arv. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Vikten av fysisk aktivitet i skolan

Vad ligger bakom goda idrottsresultat? Handlar det om arv, miljö eller livsstil? Colin Moran berättar om sin forskning. Han har följt en skolklass med yngre barn som har haft löpning på schemat. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Verkligheten bakom gendopning

Då genterapi blivit vanligt inom sjukvården så har frågan om huruvida samma metoder kan användas inom idrotten för att nå bättre resultat väckts. Professorn och läkaren Carl Johan Sundberg berättar om det och om att genterapi under de senaste åren blivit ett hett område för investerare. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Fördelarna med träning

Professorn och kardiologen Matthew Wheeler konstaterar att det finns åtskilliga undesökningar som pekar på fördelar med träning för att hålla hjärtat friskt. Risken för hjärtinfarkt, stroke, fetma, diabetes, högt blodtryck med mera minskar. Men hur mycket behöver man träna för att vara på den säkra sidan? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Säkrare diagnoser med gensekvensering

Professor Euan Ashley gör en historisk tillbakablick och berättar om de möjligheter som idag finns med genteknik. I en nära framtid, menar han, kommer det att vara möjligt att testa genetiskt för olika sjukdomar och skräddarsy efterföljande behandling. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Närstudier av muskler för optimal träning

Marcus Moberg, forskare i idrottsvetenskap, har undersökt hur våra muskler reagerar på olika typer av träning. Han har studerat vad som händer inuti muskelcellerna och jämfört data från olika typer av träningsprogram. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Tabataträning - historia, fördelar och framtid

Möt den japanske träningsfysiologen Izumi Tabata som fått en populär träningsmetod uppkallad efter sig. Det handlar om korta intensiva träningspass för att förbättra konditionen. Izumi Tabata har arbetat med skrinnare på elitnivå och utvecklat metoder för att mäta träningens effektivitet och studerat hur många, hur långa och hur hårda intervall som är optimalt. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Specialdesignad träning för hjärtat

Kardiologen Ricardo Stein presenterar här flera undersökningar där man testat olika aktiviteters betydelse för hjärtpatienter. Bland annat har man undersökt hur aerobisk träning, muskelträning, sexuell aktivitet och thai chi påverkar. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Träningskapacitet och ärftlighet

Den japanske forskaren Noriyuki Fuku har undersökt hur den genetiska koden och fysisk prestation är kopplade till varandra hos den japanska befolkningen. Finns det en speciell mänsklig gen som gör att vissa presterar bättre inom elitidrotten? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Skräddarsydda gentester inom idrotten

Är marknaden redo för gentester där man kan se vilka som kommer att nå toppresultat inom en idrott? Panelsamtal med forskaren Noriyuki Fuku, professorn Matthew Wheeler samt forskarna Emmi Helle, Malene Lindholm och Valentina Gineviciene. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest av atleter i Litauen

Forskaren Valentina Gineviciene från Litauen berättar om ett projekt där man samlat in genetiska data från framgångsrika idrottspersoner i Litauen. Projektet startade 2006 och man har samlat in 820 deltagares prover som ska jämföras och analyseras. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Genetiska variationer hos ukrainska atleter

Finns det genetiska kombinationer hos oss människor som passar vissa typer av sporter? Och går det att förutsäga vilken sportslig kapacitet ett spädbarn kommer att ha när hen blir vuxen? Det frågar sig den ukrainska forskaren Svitlana Drozdovska som i sin forskning speciellt studerat tvillingar under en period av 12 år. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Högintensiv träning och profilering

Räcker det att träna högintensivt ett par gånger i veckan för att hålla sig spänstig eller bör man lägga till längre löprundor? Panelsamtal med Marcus Moberg, expert med fokus på näring; forskaren Svitlana Drozdovska; professor Izumi Tabata och professor Tomas Venckunas. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Samtal om framtida träningsmetoder

För 20 år sedan var det science fiction att som privatperson kunna gentesta sig. Idag startas fler och fler företag som erbjuder genetisk kartläggning som en slags utökad hälsotest. Vad betyder det för professionella idrottare och kommer det att påverka framtida träningsmetoder? Panelsamtal med professor Izumi Tabata; professor Carl Johan Sundberg, forskare Mikael Mattsson; forskare Colin Moran och professor Euan Ashley. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Samma gamla visa i sängen

Många ungdomar ser sex som kravfyllt och styrt av normer och regler. Vi möter Elsa som hade en tidig sexdebut samt Ehsan som fortfarande är oskuld. De berättar om längtan, förväntningar och press.