Titta

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Om UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Hur skall vi träna för god hälsa och hur kan vi utnyttja den senaste gentekniken för att nå optimala resultat? Några av världens främsta forskare inom området framträder. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden : Gentest av atleter i LitauenDela
 1. Vissa genetiska varianter-

 2. -har enskilt och i kombination-

 3. -en koppling till Litauiska
  fotbollsspelare.

 4. Jag vill börja med
  att nämna vår institution.

 5. Den är en aktiv deltagare-

 6. -i internationella vetenskapliga
  och akademiska verksamheter.

 7. Det är Litauens äldsta
  och största lärosäte.

 8. Institutionen för human och medicinsk
  genetik ska vara framstående-

 9. -inom genetikutbildning,
  genforskning och vård-

 10. -och sprida kunskap-

 11. -om människans genetik, genomik
  och medfödda anomalier-

 12. -och om hur läkarna
  kan förebygga dessa.

 13. Det finns bevis som tyder på
  att DNA-sekvensens heterogenitet-

 14. -bidrar till den stora variationen
  i människors träningsbeteende-

 15. -rörande kardiorespiratorisk
  och muskulär kondition-

 16. -kardiovaskulär
  och metabolisk adaption-

 17. -och hur man svarar
  på regelbunden träning.

 18. Genetisk information
  har nyligen använts-

 19. -för att förhindra skador
  och maximera prestationsförmågan.

 20. Den genetiska studien i Litauen
  inleddes 2006.

 21. Målet är att identifiera
  DNA-varianter...

 22. ...som förekommer i olika frekvens...

 23. ...hos litauiska elitidrottare
  och icke-aktiva kontrollpersoner.

 24. Det huvudsakliga syftet
  med studien är-

 25. -att kartlägga genetisk variation
  hos Litauens främsta idrottare-

 26. -med hjälp av genomisk bioinformatik
  och fenomiska forskningsmetoder.

 27. Vårt team är en del
  av Athlome Project Consortium-

 28. -och Eastern Europe Population
  Studies. Vårt projekt heter:

 29. "Genetik och epigenetik
  hos idrottare från Vilnius".

 30. Vi samarbetar med ELITE-projektet...

 31. ...i synnerhet rörande
  uthållighetsidrottare.

 32. Vi jobbar även med Powergene.

 33. Målet med projektet är att beskriva
  den genetiska variationen-

 34. -hos sprinters och styrkeidrottare.

 35. Den nya databasen
  med litauiska idrottare-

 36. -skapades 2006-

 37. -i labbet på institutionen
  för human och medicinsk genetik.

 38. Datan från databasen-

 39. -inkluderar
  information om idrottarna-

 40. -såsom gren, resultat,
  fenotypisk data-

 41. -metoder för genotypningen
  och analysresultaten.

 42. Vi har 820 DNA-prover...

 43. ...i databasen
  och antalet ökar stadigt.

 44. Proverna kategoriseras
  som elit, sub-elit och icke-elit.

 45. Idrottarna delas in i tre grupper.

 46. Uthållighet, sprint- och styrka
  och en blandad grupp.

 47. I den här gruppen
  finner man grenar-

 48. -som utnyttjar anaeroba
  och aeroba energisystem.

 49. Vi har en kontrollgrupp
  med icke-atleter.

 50. Det är friska individer
  som inte är släkt.

 51. Fenotypisk data togs fram-

 52. -på centret för idrottsmedicin
  och i idrottslabbet-

 53. -på Litauens pedagogiska universitet.

 54. Vi samlade in data
  med antropometriska mått-

 55. -anaerob muskelstyrka
  baserad på vertikalhopp-

 56. -trapptest och gripstyrka.

 57. Aerob förmåga mättes
  med syreupptagningsförmågan.

 58. På den här bilden
  ser ni utvecklingen-

 59. -av forskningen på genetiska markörer
  kopplade till prestationsförmåga-

 60. -från när studien började.

 61. Forskningen har utökats år för år-

 62. -och vi har lagt
  till fler markörer till vår analys.

 63. För molekylärgenetisk analys-

 64. -har vi extraherat DNA
  ur perifert blod.

 65. Vi genotypar DNA-prover...

 66. ...med hjälp av PCR.

 67. Restriktionsanalys
  görs med realtids-PCR...

 68. ...med hjälp av TaqMan-probes.

 69. Vi har hittills undersökt-

 70. -över 20 genvarianter-

 71. -som rör muskelmetabolism
  i det kardiovaskulära systemet-

 72. -samt varianter i modulatorer-

 73. -och co-aktivatorer till PPAR.

 74. Vi har nyligen börjat undersöka...

 75. ...varianter i kollagen-gener...

 76. ...som är inblandade
  i denna process...

 77. ...och förhindrar skador.

 78. Vi har publicerat flera artiklar
  om genvarianters effekt-

 79. -på styrke- och
  uthållighetsidrottare.

 80. Vi samarbetar med andra...

 81. ...kohorter och länder.

 82. Vi har märkt-

 83. -att generna MPT1 och ACTN3-

 84. -har kopplingar
  till sprintförmåga och styrka.

 85. Vi har också...

 86. Våra resultat ger information
  om molekylärgenetiska mekanismer-

 87. -bakom fysisk prestationsförmåga.

 88. Vissa genetiska varianter-

 89. -har enskilt och i kombination-

 90. -en koppling
  till Litauiska fotbollsspelare.

 91. Vi såg även kopplingar...

 92. ...till co-aktivatorer till PPAR...

 93. ...hos tyngdlyftare
  från Litauen och Ryssland.

 94. Analyser av genotyp och fenotyp-

 95. -visade idrottarnas
  nedärvda egenskaper-

 96. -och hur de anpassade sin fysik.

 97. Resultaten tyder på-

 98. -att vissa genvarianter i människans
  genom, har dubbel verkan-

 99. -och kan utsätta
  sprint- och styrkeidrottare-

 100. -för en större risk för att utveckla
  metaboliska sjukdomar-

 101. -än allmänheten i kontrollgruppen.

 102. En intressant och viktig studie-

 103. -är studien av myostatin-genen.

 104. Vi har analyserat
  myostatin-genens hela sekvens-

 105. -med hjälp av Sanger-metoden.

 106. Vår hypotes är
  att varianter på myostatin-genen...

 107. ...kan vara kopplade till fysisk
  prestationsförmåga hos idrottare.

 108. Vi vet att myostatin-genen
  kontrollerar skelettmuskelmassan...

 109. ...och är väldigt viktig
  för fysisk prestationsförmåga.

 110. Vi identifierade-

 111. -följande två genetiska varianter.

 112. Deletion av en nukleotid
  i det första intronet.

 113. Denna tidigare okända polymorfism
  av en genetisk variant-

 114. -hade tydliga kopplingar
  till uthålligheten hos elitidrottare.

 115. Varianten i det andra exomet-

 116. -hittades bara hos en elitkanotist.

 117. Det är möjligt-

 118. -att den här varianten kan bidra
  till idrottarnas prestationsförmåga.

 119. Datan pekar på att myostatin-genen
  spelar en viktig roll-

 120. -för framgångsrikt idrottande.

 121. En analys av populationers genetik
  visar skillnader-

 122. -i populationsspecifika egenskaper
  som har formats genom evolutionen.

 123. Såna egenskaper-

 124. -har också fastställts
  hos de litauiska försökspersonerna.

 125. Ny teknik inom genetiken-

 126. -utvecklas snabbt.

 127. Snart kan man undersöka
  hela genom.

 128. Det ökar chansen att hitta nya gener
  som rör fysisk prestationsförmåga.

 129. Gentester
  används inom dagens medicin-

 130. -för att diagnostisera
  ett antal sjukdomar-

 131. -men det används ännu inte
  inom idrotten i större omfattning.

 132. Det verkar vara det mest lovande
  redskapet för urval inom idrott-

 133. -individualisering av träning-

 134. -men även för olaglig gendoping.

 135. Tack för uppmärksamheten.

 136. Översättning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Gentest av atleter i Litauen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Valentina Gineviciene från Litauen berättar om ett projekt där man samlat in genetiska data från framgångsrika idrottspersoner i Litauen. Projektet startade 2006 och man har samlat in 820 deltagares prover som ska jämföras och analyseras. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi > Genetik och genteknik, Idrott och hälsa
Ämnesord:
Genetik, Humangenetik, Idrottsfysiologi, Medicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Från grupp till individanpassad träning

Idag önskar vi komma bort från grupptänkande och övergå till individanpassade träningsråd för den som utövar idrott, menar idrottsfysiologen Mikael Mattsson. Men hur långt har den medicinska forskningen kommit och kan man dra nytta av gentesterna som erbjuds kommersiellt? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

På jakt efter ett muskelminne

Än så länge finns inget entydigt samband mellan träning och muskelminne. Vid försök på möss har man dock kunnat visa att det existerar ett minne vid hård träning. Om resultaten går att översätta till människan och vilket slags minne det handlar om vet vi inte i nuläget, berättar Malene Lindholm, forskare i kardiovaskulär medicin. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Muskelminne - från djurförsök till människa

Går det att snabbt nå goda resultat om man tränat mycket som ung och då byggde upp stor muskelmassa? Finns ett muskelminne hos människor? Idrottsforskaren Niklas Psilander är ansvarig för ett projekt där man gått vidare från djurförsök till att testa om det finns ett muskelminne hos människor. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest räddar barns liv

Läkaren och forskaren Emmi Helle föreläser om sina erfarenheter av att använda gentester i vården. Hon berättar om att testerna främst används för att diagnostisera svåra sjukdomar, skräddarsy vård eller bedöma risker för att genetiska sjukdomar ska gå i arv. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Vikten av fysisk aktivitet i skolan

Vad ligger bakom goda idrottsresultat? Handlar det om arv, miljö eller livsstil? Colin Moran berättar om sin forskning. Han har följt en skolklass med yngre barn som har haft löpning på schemat. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Verkligheten bakom gendopning

Då genterapi blivit vanligt inom sjukvården så har frågan om huruvida samma metoder kan användas inom idrotten för att nå bättre resultat väckts. Professorn och läkaren Carl Johan Sundberg berättar om det och om att genterapi under de senaste åren blivit ett hett område för investerare. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Fördelarna med träning

Professorn och kardiologen Matthew Wheeler konstaterar att det finns åtskilliga undesökningar som pekar på fördelar med träning för att hålla hjärtat friskt. Risken för hjärtinfarkt, stroke, fetma, diabetes, högt blodtryck med mera minskar. Men hur mycket behöver man träna för att vara på den säkra sidan? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Säkrare diagnoser med gensekvensering

Professor Euan Ashley gör en historisk tillbakablick och berättar om de möjligheter som idag finns med genteknik. I en nära framtid, menar han, kommer det att vara möjligt att testa genetiskt för olika sjukdomar och skräddarsy efterföljande behandling. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Närstudier av muskler för optimal träning

Marcus Moberg, forskare i idrottsvetenskap, har undersökt hur våra muskler reagerar på olika typer av träning. Han har studerat vad som händer inuti muskelcellerna och jämfört data från olika typer av träningsprogram. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Tabataträning - historia, fördelar och framtid

Möt den japanske träningsfysiologen Izumi Tabata som fått en populär träningsmetod uppkallad efter sig. Det handlar om korta intensiva träningspass för att förbättra konditionen. Izumi Tabata har arbetat med skrinnare på elitnivå och utvecklat metoder för att mäta träningens effektivitet och studerat hur många, hur långa och hur hårda intervall som är optimalt. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Specialdesignad träning för hjärtat

Kardiologen Ricardo Stein presenterar här flera undersökningar där man testat olika aktiviteters betydelse för hjärtpatienter. Bland annat har man undersökt hur aerobisk träning, muskelträning, sexuell aktivitet och thai chi påverkar. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Träningskapacitet och ärftlighet

Den japanske forskaren Noriyuki Fuku har undersökt hur den genetiska koden och fysisk prestation är kopplade till varandra hos den japanska befolkningen. Finns det en speciell mänsklig gen som gör att vissa presterar bättre inom elitidrotten? Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Skräddarsydda gentester inom idrotten

Är marknaden redo för gentester där man kan se vilka som kommer att nå toppresultat inom en idrott? Panelsamtal med forskaren Noriyuki Fuku, professorn Matthew Wheeler samt forskarna Emmi Helle, Malene Lindholm och Valentina Gineviciene. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Gentest av atleter i Litauen

Forskaren Valentina Gineviciene från Litauen berättar om ett projekt där man samlat in genetiska data från framgångsrika idrottspersoner i Litauen. Projektet startade 2006 och man har samlat in 820 deltagares prover som ska jämföras och analyseras. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Genetiska variationer hos ukrainska atleter

Finns det genetiska kombinationer hos oss människor som passar vissa typer av sporter? Och går det att förutsäga vilken sportslig kapacitet ett spädbarn kommer att ha när hen blir vuxen? Det frågar sig den ukrainska forskaren Svitlana Drozdovska som i sin forskning speciellt studerat tvillingar under en period av 12 år. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Högintensiv träning och profilering

Räcker det att träna högintensivt ett par gånger i veckan för att hålla sig spänstig eller bör man lägga till längre löprundor? Panelsamtal med Marcus Moberg, expert med fokus på näring; forskaren Svitlana Drozdovska; professor Izumi Tabata och professor Tomas Venckunas. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Samtal om framtida träningsmetoder

För 20 år sedan var det science fiction att som privatperson kunna gentesta sig. Idag startas fler och fler företag som erbjuder genetisk kartläggning som en slags utökad hälsotest. Vad betyder det för professionella idrottare och kommer det att påverka framtida träningsmetoder? Panelsamtal med professor Izumi Tabata; professor Carl Johan Sundberg, forskare Mikael Mattsson; forskare Colin Moran och professor Euan Ashley. Moderator: Karin Bojs. Inspelat den 2 september 2017 på Karolinska institutet, Solna. Arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tu Youyou, medicin

Forskaren Tu Youyou är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Hon berättar om upptäckten av ett läkemedel som minskat dödligheten av malaria. Medicinen heter Artemisinin och bygger på klassisk kinesisk naturmedicin. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.