Titta

UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Om UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Föreläsningar från NPF-skoldagarna som vänder sig till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan samt till andra professioner som samverkar med skolan kring elever med särskilda behov. Inspelat den 30-31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017 : Kognition, affektion och relation, del 2Dela
 1. Hos personer
  som är i högt påslag av affekt-

 2. -är det ingen inlärningszon.
  Då ska vi inte prata om konsekvenser.

 3. Det går inte in.

 4. En snabb repetition.

 5. Kognition påverkar affektion.
  Affektion påverkar kognition.

 6. Kognition och affektion
  påverkar relation.

 7. Relation påverkar
  kognition och affektion.

 8. Att nå fram till elever-

 9. -som triggar oss
  relationellt positivt är inte svårt.

 10. Att nå fram till elever som triggar
  relationellt avvisande är svårt.

 11. Då behöver vi ha ökad förståelse
  och handlingsplaner kring det.

 12. Jag fick... Jag vet inte
  om det var en fråga till mig.

 13. "Hur ska en bra skola se ut?"
  Vi behöver bli bättre på-

 14. -att skapa
  en mer användarvänlig miljö.

 15. Där har vi ökad kunskap om kognitiva
  och affektiva funktionsskillnader-

 16. -och hur de påverkar
  lärande och relation.

 17. Jag pratar om generell kunskap.

 18. Vi ska gärna ha förklaringsmodeller,
  som vi delar.

 19. Kenth har pratat om sekreterar-
  bibliotekarie-chefs-modellen.

 20. Vi behöver ha en liknande
  förklaringsmodell kring känslor-

 21. -för att förstå affekter.
  Men generell kunskap räcker inte.

 22. Den generella kunskapsvågskålen
  behöver vi ständigt uppdatera.

 23. Det kommer nya rön och ny forskning
  kring kognition och affektion.

 24. Vi behöver uppdatera den.
  Det räcker inte med generell kunskap.

 25. Vi måste ha specifik kunskap
  om eleven i fråga.

 26. Då behöver vi ha olika sätt
  att kartlägga och utreda-

 27. -elevens kognitiva
  och affektiva förmågor.

 28. Vi borde investera tid i att göra det
  på de flesta elever vi möter.

 29. Alla har olika inlärningsstilar
  och emotionella profiler.

 30. Oavsett om man har
  stora svårigheter eller inte-

 31. -är det bra att ha koll på
  hur det ser ut för eleven.

 32. Sen behöver vi ha en skola-

 33. -som jobbar med
  kompensatoriska hjälpmedel och stöd.

 34. Kenth visade på en del checklistor,
  som kan vara användbara.

 35. Den fysiska miljön,
  hur vi arrangerar läranderummet-

 36. -kan också
  kompensera för svårigheter.

 37. Sen ska vi också
  ha kunskap om bemötandeprinciper.

 38. Sen behöver vi ha handlingsplaner-

 39. -för hur vi ska
  bemöta personer i hög affekt.

 40. Det är bra att också ha
  tekniker för att hjälpa eleverna-

 41. -att sätta ord på känslor.

 42. Vi ska ha tekniker för att kunna
  samtala med elever kring känslor.

 43. Det är tankar kring det här
  som mitt andra pass ska handla om.

 44. Jag brukar säga
  att bemötandets betydelse är central.

 45. Det går
  rätt många år tillbaka i tiden...

 46. Lärare fick, med de elever
  som utmanar i relation...

 47. De fick verktyg i bemötande
  och i att behålla lugnet-

 48. -och hur de skulle ha ett
  affektsmittande positivt beteende.

 49. Det finns en rolig film från
  det projektet, där en flicka säger:

 50. "Jag har fått en helt ny lärare."

 51. "Nej, men..."
  "Jo, jag har fått en helt ny lärare."

 52. Hon mötte, såg, såg ut
  och lät på ett annat sätt.

 53. Hur vi ser ut och hur vi låter-

 54. -har en avgörande betydelse
  i relation.

 55. Sånt här kanske jag inte
  ska avslöja...

 56. Men jag har jobbat med elever som
  på grund av sekreterarsvårigheter-

 57. -lätt tappar i uppmärksamhet.
  Jag har gett dem strategier.

 58. "Nästa gång du pratar med läraren,
  säg inte: 'Vad var det du sa?'"

 59. Då blir läraren så himla irriterad.

 60. Man ska i stället säga: "Vad
  intressant! Kan du repetera det?"

 61. Då blir läraren väldigt glad.

 62. Hur vi bemöter varandra
  får ömsesidiga konsekvenser.

 63. Man kan prata mycket om bemötande.
  Kenth var inne på det.

 64. Vi måste ha en tydlig kommunikation.

 65. Leta efter
  personens uppmärksamhetsfokus.

 66. Vi standardpersoner har
  en märklig kommunikationsstil.

 67. Vi tenderar att fråga
  när vi egentligen påstår.

 68. Nu kommer lite exempel.
  Det första exemplet är gammalt.

 69. Flickan hette Anna och gick på
  min första Aspbergersverksamhet.

 70. Hon kommer i en färdtjänsttaxi.
  Jag öppnar bildörren och tittar in.

 71. Jag ler och säger:
  "Hej, Anna! Har du åkt taxi i dag?"

 72. Är jag blind eller dum i huvudet?
  Hon åker ju inte båt.

 73. Jag hjälper Robban
  att sortera tvätten i hans lägenhet.

 74. Två svarta strumpor hamnar
  i vittvätten, och jag säger:

 75. "Oj. Ska de vara där?" Jag kunde
  ha sagt: "De ska inte vara där."

 76. Jag gör en bibliotekarieutmaning
  för Robban.

 77. Robban ska förstå att när Nåkkve
  säger: "Ska de vara där?"-

 78. -och gör nåt konstigt med ögonen,
  betyder det: "De ska inte vara där."

 79. Fixar inte Robban det? Jo då.

 80. Men utifrån Kenths modell
  går det åt mer mental energi.

 81. Jag tänker på våra
  samtals- och bemötandetekniker-

 82. -som eltejp.

 83. Vi kan bidra till
  att undvika onödigt energidränage.

 84. Om mycket redan tar energi
  är det vår skyldighet att göra det.

 85. Ge tid. Vänta in personens respons.

 86. Jag ägnar mycket av min vardag till
  att ha samtal.

 87. Tänk på att ge tid och vänta in.
  Tänk på mängden ord.

 88. Jobba med positiv feedback,
  kopplad direkt till situationen.

 89. Tror ni på positiv feedback?

 90. Det tror jag också.
  En sak som är viktig är-

 91. -att vi har kartlagt var du upplever
  en person som en positiv feedback.

 92. Vi är så många, men jag
  brukar fråga... Vi gör det ändå.

 93. När vi ger positiv feedback,
  vad använder vi då för ord?

 94. "Bra". Har vi nåt mer? "Fint".

 95. "High five",
  "duktig", "toppen", "kanon".

 96. Det här kan vara regionalt,
  men nån sa "gött kött".

 97. Det var en unik positiv förstärkare.

 98. "Duktig", "toppen", "high five",
  "bra jobbat", "kanon"...

 99. Det är bra, men vi behöver kartlägga
  vad en person upplever som positivt.

 100. Janne, som jag har samtal med,
  säger så här:

 101. "När du säger
  'toppen', 'kanon' och 'bra jobbat'"-

 102. -"är det som ett kräkmedel
  som vill få mig att spy."

 103. "Jag har lust
  att vomera dig i ansiktet."

 104. "Ni säger orden med ett enda syfte"-

 105. -"att få ingå intimt umgänge
  senare på kvällen."

 106. Janne har humor, så jag säger:
  "Det låter inte bra."

 107. "Jag vill varken bli nerspydd
  eller hamna i säng med dig."

 108. "Vad ska jag säga till dig
  när du gör nåt som är värt beröm?"

 109. "Säg: 'Det var elementärt gjort.'"

 110. Han vill att jag säger:
  "Det var elementärt gjort."

 111. Ni tycker att jag pratar om detaljer,
  men det här är ingen detalj.

 112. Om vi inte har kartlagt vad en person
  upplever som positiv feedback-

 113. -förstärker vi
  en persons kräkreflexer.

 114. Det ger ett annat
  relationellt resultat än vi önskade.

 115. Kartlägg det, och jobba med positiva
  omformuleringar och strategier.

 116. Ha fokus på vad man kan göra,
  inte vad man inte ska göra.

 117. Undvik att hamna i minusloopar,
  där tjat och negativa kommentarer...

 118. ...dominerar.

 119. Skilj på... När det blir fel i
  mina samtal, och det blir det ofta...

 120. Ett vanligt fel är
  att jag inte har kunnat skilja på-

 121. -vad och hur jag möter,
  och vad och hur jag säger-

 122. -om jag möter nån i hög affekt eller
  nån som har tillgång till reflektion.

 123. Det är en fråga om tajming.

 124. Hos personer
  som är i högt påslag av affekt-

 125. -är det ingen inlärningszon.
  Då ska vi inte prata om konsekvenser.

 126. Det går inte in.

 127. Vi kan göra det senare.
  Vi måste ha tajming.

 128. När jag handleder skolor säger de:

 129. "Vi måste ju markera
  att det inte är ett okej beteende."

 130. Om vi har pratat om det på gruppnivå
  behöver vi inte markera.

 131. Då kan vi säga: "Vi har ju pratat om
  tajming. Det är inte läge just nu."

 132. "Det blir inte
  lugnare om jag säger till nu."

 133. Men då behöver vi
  lyfta det på gruppnivå.

 134. Jag brukar säga att man
  ska leta efter personens språkkod.

 135. Det roligaste
  i mitt praktiska arbete-

 136. -är när jag hittar
  hur jag ska prata med en person.

 137. Det finns ingen
  bok eller metod för det.

 138. Jag har samtal med en ung vuxen man.

 139. Jag kan inte fråga:
  "Hur var det på praktiken i dag?"

 140. "Vet inte."

 141. Om jag frågar hur praktiken var
  svarar han: "Vet inte."

 142. Jag kan inte fråga:
  "Var det så här eller så här?"

 143. Men jag kan fråga: "Var det som
  en rostig Amazon eller en Ferrari?"

 144. "En Volvo V70."

 145. Med all respekt för Volvo-

 146. -är det i hans sätt att gradera
  nånstans mittemellan. Helt okej.

 147. Han kan referera till abstrakta
  begrepp med hans stora intresse.

 148. Nu ska ni inte fråga er partner
  om det är som olika bilmodeller-

 149. -för då når ni inte fram,
  men leta i personens intresseområde.

 150. Där hittar vi ofta
  nycklarna in i kommunikation.

 151. Undvik för många öppna frågor.

 152. Om ni ofta på öppna frågor
  får svaret: "Vet inte"...

 153. Vad menar jag med öppna frågor, jo...

 154. Jag är ganska välutbildad
  i olika samtalsmetoder.

 155. Teknikerna jag har lärt mig
  funkar bra på många.

 156. Sen träffar jag nån med sekreterar-
  och bibliotekariesvårigheter.

 157. Jag frågar:
  "Vad borde vara annorlunda i skolan?"

 158. "Hur ska lärarna hjälpa dig?"
  "Vet inte."

 159. Då går jag till min verktygslåda
  och tar upp nåt lösningsfokuserat.

 160. "Om det sker ett mirakel och allt
  som är ett bekymmer försvinner"-

 161. -"hur ser det ut då?"
  De har ingen aning.

 162. Det här är exempel på öppna frågor.

 163. Om vi ofta får, som svar
  på öppna frågor, ett "Vet inte"-

 164. -ska vi inte tänka:
  "Den här personen är omotiverad."

 165. Vi ska tänka: "Har personen förmågan
  att svara på öppna frågor?"

 166. Öppna frågor kräver förmåga att se
  med tanken vad ögat inte kan se.

 167. Som Kenth var inne på.

 168. Jag har jobbat med föräldrar
  som är bekymrade över sina barn.

 169. De frågar: "Vad har du gjort
  i skolan?" Han svarar: "Vet inte."

 170. "Har han minnesproblematik?"
  De frågar på största allvar.

 171. När man frågar om skoldagen
  ska man kunna veta-

 172. -om man ska välja
  en sak eller två saker.

 173. Eller ska man ta allt?

 174. Man ska jobba mer med påståenden och
  ge exempel på områden att börja med.

 175. "Vad passar dig bäst?"
  Använd visuella stöd.

 176. När vi möter elever
  i hög affekt eller hög stress-

 177. -behöver vi
  handlingsplaner eller tekniker.

 178. I mitt praktiska arbete
  tänker jag på de här tre teknikerna:

 179. Självregleringsstrategier,
  ett lågaffektivt förhållningssätt-

 180. -och tekniker för
  validering och bekräftelse.

 181. Vad som passar är olika från elev
  till elev. Det behöver kartläggas.

 182. Jag ska förklara kort.

 183. Självregleringsstrategier är
  tekniker som personen själv använder.

 184. Det är en fråga om
  hur vi bemöter dem.

 185. Lågaffektiva och validerande
  strategier kan vi aktivt använda.

 186. Vad är då självregleringsstrategier?

 187. När en person
  är på väg upp i hög affekt-

 188. -är det vanligt
  att många av eleverna vi möter-

 189. -börjar använda sig
  av självregleringsstrategier.

 190. Det kan vara att man vägrar.

 191. Det kan vara att man går därifrån.

 192. För de som inte har... Ni kanske inte
  möter just de eleverna-

 193. -men elever på tidigare
  utvecklingsnivå, som inte talar-

 194. -kanske biter sig
  eller slår sig själva.

 195. Jag jobbar mest
  med de som har ett talat språk.

 196. Många av dem använder
  verbala självregleringsstrategier.

 197. Problemet är att de ofta inte
  är så relationellt trevliga.

 198. Det kan vara: "Det suger!"
  Eller: "Du kan dra åt helvete!"

 199. "Jag tänker inte göra det här!"

 200. Om vi kan se på
  de här kommentarerna i stunden-

 201. -som självregleringsstrategier...

 202. Och i stunden,
  utifrån en kartläggning av personen-

 203. -bestämma hur det är bäst att bemöta
  personens självregleringsstrategier.

 204. Ska vi bekräfta? "Jag går inte
  på nåt jävla socmöte, din idiot!"

 205. "Jag vet att socmöten är jobbiga.
  Kom så tar vi en kopp kaffe."

 206. Ser ni?
  Jag bekräftar och försöker avleda.

 207. Eller ska vi i stunden inte
  bry oss om det utan bara fortsätta?

 208. Säg inget om självreglerings-
  strategiernas innehåll i stunden.

 209. Då undviker vi många härdsmältor.

 210. Men vi måste ha planer för det,
  annars kommer vi att smittas.

 211. Blir det begripligt vad jag menar?

 212. Min yngste son skulle för några
  år sen ha sitt första kalas.

 213. Han hade inte velat ha nåt kalas
  tidigare, men nu ville han det.

 214. Vi hade lagt ner mycket tid på
  att göra kalaset till en succéarena.

 215. Jag hade arrangerat en femkamp
  och hyrt en gymnastiksal.

 216. Han kan ibland ha lite hög
  reaktivitet när han förlorar.

 217. Det har han fått från sin mamma.

 218. Han skulle vara
  programledare för femkampen.

 219. Jag har kontakter med halvkändisar,
  så det var en halvkändis där.

 220. Min fru hade bakat
  åtta tårtor med Pokemonmotiv.

 221. Om man jämför med
  tiden vi har lagt på de andras kalas-

 222. -hade vi lagt ner mycket mer tid
  på det här.

 223. Är det rättvist?
  Ja, för det var det han behövde.

 224. Men vi hade gjort en stor miss.
  Vi hade satt tiden till 13-15.

 225. Vem vaknar 5.20? Jo, min son.
  Han var förväntansfull och nervös.

 226. Han sa inte: "Tack för
  att ni lade ner all den här tiden."

 227. "Jag är nervös,
  men vi fixar det tillsammans."

 228. Han sa: "Det blir världens sämsta
  kalas, och femkampen är pinsam."

 229. "Den flintskallige gubben tror att
  han är bra på att jobba med barn."

 230. Han tittade på tårtorna: "Pikachu
  ser ut som en överkörd ananas."

 231. Vi fick turas om att springa ut
  i trädgården och andas.

 232. Om vi hade sagt: "Passar det inte
  så kan vi lägga ner."

 233. "Kabom!"
  Det låter som en självklarhet-

 234. -men här har vi ett stort arbete att
  kartlägga och ha handlingsplaner för-

 235. -hur vi
  bemöter självregleringsstrategier.

 236. Jag var inte med i går,
  men jag antar att ni kom in på-

 237. -att i problemskapande beteenden
  är det vi som kan göra annorlunda.

 238. När personer är på väg upp i affekt
  ska vi ge utrymme-

 239. -behålla lugnet, minska
  vårt kroppsspråk och inte smittas.

 240. Om vi smittas kommer personen
  förmodligen att smittas av oss.

 241. Jobba med aktiva avledare.

 242. Det som kallas sensorisk avledning,
  att få äta eller dricka nåt-

 243. -är en väldigt bra
  affektnedtrappande åtgärd.

 244. Ska man få glass
  när man beter sig illa?

 245. Då är vi tillbaka på:
  "Kids do well if they can."

 246. När de inte kan
  ska vi hjälpa till att lösa det.

 247. Man vet att när man
  jobbar med aktivitetsavledare-

 248. -där man själv eller personen
  gör nåt annat, är effektiva.

 249. Plats och person
  är effektiva avledare.

 250. Minns ni exemplet från skolgården?
  Flickan blev arg på sin pappa.

 251. Runt hörnet kom den perfekta
  personavledaren - bästa kompisen.

 252. Men det handlar också om
  hur den bästa kompisen kommer.

 253. Om kompisen hade sagt:
  "Varför skriker du?!"-

 254. -hade det inte
  blivit nån affektnedtrappning.

 255. Hon sa: "Hej! Jag tyckte
  att jag hörde att du hade kommit."

 256. Det som nya studier lyfter fram är-

 257. -att lågaffektivt bemötande är svårt,
  men alltid bra.

 258. Däremot verkar lågaffektivt bemötande
  vara särskilt effektivt-

 259. -om vi har att göra med emotionella
  profiler som är hög-hög-snabb.

 260. Hos personer som tenderar
  att ha fler situationer-

 261. -där de ligger
  på hög-hög-långsammare...

 262. Där måste vi komplettera
  de mer avledande strategierna-

 263. -med det som man inom DBT
  brukar kalla valideringsstrategier.

 264. Jag hinner inte
  gå igenom validering i detalj.

 265. Men validering är tekniker och sätt-

 266. -för att benämna och bekräfta
  det personen känner och upplever.

 267. Mejla mig
  så får ni tips på böcker om det.

 268. Validering handlar om
  att sätta ord på och bekräfta.

 269. "Jag ska inte gå på nåt socmöte!"
  "Jag vet att det är jobbigt."

 270. Det är en validering.

 271. Vad kan vi då validera?
  Jo, allt som personen upplever.

 272. Men tänk om det inte stämmer,
  om personen överreagerar?

 273. Utifrån vems emotionella profil
  pratar vi?

 274. Nu pratar vi om
  att hjälpa en person ur hög affekt.

 275. Sen kanske vi kan prata med personen
  om vad som hände.

 276. Nu pratar vi om
  att hjälpa nån ur affektpåslag.

 277. Man brukar utifrån DBT
  prata om två typer av validering.

 278. Det ena är validering genom beteende
  - att vi visar att vi lyssnar.

 279. Vissa tål inte det,
  men man kan använda fysisk beröring.

 280. Man lägger en filt över,
  eller nån annan validerande handling.

 281. Sen kan man jobba med validering
  genom ord.

 282. "Jag märker att du blir arg."

 283. "Jag vet att du har dåliga
  erfarenheter av möten tidigare."

 284. Det svåra för oss är inte
  att validera och bekräfta-

 285. -det som vi anser är värt
  att validera.

 286. Det svåra är
  att bekräfta och validera-

 287. -när vi tycker
  att personen överreagerar.

 288. Orkar ni fler exempel?
  Det här är inte från skolans värld.

 289. Det är från ett fantastiskt bra
  boende med fantastisk personal.

 290. Där bor det killar i åldern 19-25.

 291. De har sekreterar-,
  bibliotekarie- och chefssvårigheter.

 292. En hel del av dem
  har andra svårigheter också.

 293. Situationen dök upp
  under handledning.

 294. För att göra en lång historia kort...

 295. De skulle åka till badhuset
  på lördagen.

 296. En av killarna var nitton år,
  två meter lång och vägde 120 kilo.

 297. Han sa: "Jag ska göra
  den perfekta spiken från trean!"

 298. "Det kommer att bli bra,
  och ni ska filma det."

 299. "Den ska bli perfekt!"
  "Ja, men ibland..."

 300. Lördagen kom... Jag har sett filmen,
  men ni får inte se den.

 301. Killen står i kön
  för att gå upp till trean.

 302. Är det lugnt i affektcentrat,
  tror ni?

 303. Nej, det är mycket som pågår.
  Killen går upp.

 304. "Är ni med?" Det är roligt, för
  personalen som filmar är nog nervös.

 305. Det är som en dogmafilm.
  "Ja, vi filmar!"

 306. "Nu hoppar jag!" Han hoppar
  och gör den perfekta spiken.

 307. Bakom den som filmar
  hör man en annan personal som säger:

 308. "Tack, gode Gud!"

 309. Nu zoomar kameran snabbt
  till vattenytan.

 310. Vilken av affekterna tror personalen
  ska komma upp ur vattnet?

 311. Jo, glädjen.
  Men nej - upp kommer ilskan.

 312. "Det var världens sämsta spik!"

 313. "Det var ert fel, som tvingade mig
  att låta filma det!"

 314. Fast de har handlingsplaner i både
  avledande och validerande strategier-

 315. -gör de fel nummer ett...

 316. De säger:
  "Nej, Ronny. Den var jättebra."

 317. Det är faktiskt invaliderande,
  för Ronny tyckte att den var usel.

 318. Ronny säger:
  "Är ni blinda, era idioter?"

 319. Då går de i fälla nummer två,
  och argumenterar.

 320. "Ronny,
  skrik inte på det där sättet."

 321. Det var en fantastisk personalgrupp.

 322. När vi träffades ville de
  att jag skulle titta på filmen.

 323. "Hur ska vi få honom att förstå
  att det var en perfekt spik?"

 324. "Ser du?"
  "Ja, den var perfekt."

 325. "När vi säger det
  börjar han bete sig illa."

 326. Killen som jobbar där sa:
  "Nu skiter jag i dina teorier!"

 327. "Hur ska vi få honom
  att inte överreagera?"

 328. "Bra fråga."
  "Jag vill bara lära honom!"

 329. "Är det ett bra tillfälle
  att lära honom nåt?"

 330. "Han överreagerar!"
  "Jag håller med."

 331. "Är det ett bra tillfälle
  att säga att han överreagerar?"

 332. Jag sa: "Jag måste bara fråga - om ni
  har en nötallergiker på middag..."

 333. "Ni har gjort allt
  för att undvika nötter."

 334. "Men ni har råkat använda
  en dressing med nötter."

 335. "Sen får gästen svårt att andas."

 336. "Säger ni då till middagsgästen
  att han överreagerar?"

 337. "Det är ju bara spår av nötter
  i maten!"

 338. Nej, vi går på symtomen.

 339. Det handlar om
  ens emotionella profil.

 340. Utmaningen för er är när ni
  möter elever med hög sensitivitet.

 341. De kommer ofta tycka
  att det blir fel.

 342. Vi behöver jobba med validering,
  avledning och självreglering.

 343. Vi behöver kartlägga. Det har kommit
  frågor om K3, som Kenth nämnde.

 344. Vi sparar dem till frågestunden.

 345. Det K3 kartlägger bra,
  tycker vi som ligger bakom det-

 346. -är att det kartlägger sekreterar-,
  bibliotekarie- och chefsfunktioner.

 347. Vi behöver kartlägga det.

 348. Men vi behöver även
  kartlägga affektiva förmågor.

 349. Hur ser personens
  emotionella grundprofil ut?

 350. Vilka stimuli
  reagerar personen ofta på?

 351. Vilka känslor visar personen då?
  Kan vi se mönster som är vanliga?

 352. Ser vi en typ av primär känsla
  som leds av en sekundär känsla?

 353. Typ ledsen-arg, rädd-arg...

 354. Hur bemöter och benämner vi det?

 355. Vilka självregleringsstrategier
  använder eleven?

 356. Hur ska vi bemöta dem?
  Vilka avledningsstrategier fungerar?

 357. Vilka ska användas
  i vilka situationer?

 358. Vilka valideringsstrategier fungerar?

 359. Är det effektivt med validering
  genom handling och beteende?

 360. Om vi ska komplettera med validering
  genom ord - hur ska vi då göra det?

 361. Sen ska man titta på hur personen
  reagerar efter ett affektpåslag.

 362. Vilka känslor kommer fram då?
  Hur bemöter vi det bäst?

 363. Om personen tar upp en händelse,
  hur gör vi då?

 364. Vi behöver kartlägga affekter-

 365. -för att utifrån det bygga upp
  individuella handlingsplaner.

 366. Vi behöver också kartlägga
  kring kognitiva förmågor.

 367. Det kan ju förklara
  mycket av det som uppstår.

 368. Då kan vi minimera risker.

 369. Vi behöver ha handlingsplaner.

 370. Det behöver vara...
  Förebyggande åtgärder-

 371. -åtgärder när affekten stiger,
  åtgärder när affekten eskalerar-

 372. -åtgärder när affekten avtar-

 373. -och även vad vi ska göra
  när affektpåslaget är över.

 374. För mig är de förebyggande... Det är
  individuellt vad det ska innehålla.

 375. Men det förebyggande handlar om
  att identifiera triggersituationer.

 376. Förflyttningar är
  en triggersituation.

 377. Att gå från en plats till en ny
  är en klassisk triggersituation.

 378. Identifiera
  elevens triggersituationer.

 379. Vi måste fundera på
  vilka anpassningar vi kan göra.

 380. Kan vi ta mer stöd av vuxna?
  Kan vi jobba med hjälpmedel?

 381. Kan vi jobba med förberedelser
  och förförståelse?

 382. Har vi i förväg tänkt ut en plan B?

 383. Har vi koll på personens chefsform?

 384. En term som är vanlig kring elever
  med neuropsykiatriska diagnoser-

 385. -är termen "dagsform".

 386. Du sa väl inget om det?
  - Ni får gärna kalla det dagsform.

 387. Jag och Kenth
  vill ge det termen "chefsform".

 388. När Robbans chef är i form
  har han den här förmågan till möten.

 389. Men när Robbans chef är ur form
  har han den här förmågan till möten.

 390. Vi måste ha koll på den skillnaden-

 391. -och på hur vi kan ligga steget före
  och göra anpassningar.

 392. Ju mer vi kan förebygga,
  desto färre situationer får vi.

 393. Men hur mycket vi än förebygger
  kommer situationer att uppstå.

 394. När affekten är på väg att stiga
  måste vi ha handlingsplaner för-

 395. -hur vi ska
  jobba med självregleringsstrategier-

 396. -och hur vi ska jobba med
  våra egna självregleringsstrategier.

 397. Vi behöver veta hur vi ska
  jobba med avledning och validering.

 398. Här finns fortfarande tid
  för kompromisser.

 399. Här kan vi komma ut ur det.

 400. Om det eskalerar ytterligare-

 401. -är vi i det Ross Green
  skulle kalla en härdsmälta.

 402. Då handlar det om
  grundläggande saker.

 403. Grundläggande säkerhetstänk -
  ge utrymme eller utrym.

 404. Ha utarbetade planer för bemötande av
  personer i toppåslag av affekt.

 405. Vi behöver också titta på,
  när affektpåslaget avtar-

 406. -hur är det då bäst
  att bemöta eleven? Det ser olika ut.

 407. En del vill ha distans ifrån oss
  när de har haft ett affektpåslag.

 408. De vill vara för sig själva.

 409. Andra söker oss ganska mycket
  efter affektpåslaget.

 410. Det kan vara provocerande, när de
  har sagt och gjort saker mot oss.

 411. Sen vill personen vara nära,
  gå bredvid och kanske hålla handen.

 412. Vår hjärna säger: "Kan du gå?
  Nyss försökte du skalla mig."

 413. Vad hjälper eleven
  utifrån närhet och distans?

 414. Att avleda in i trygg aktivitet.

 415. Här är ett vanligt fel vi gör.
  Undvik för mycket ord här.

 416. Prata inte så mycket,
  och fråga inte varför.

 417. Ge lugnande kommentarer,
  som: "Det löser sig."

 418. "Det är bra att vi är där vi är nu."

 419. Och handlingsplaner för det sista,
  som är efteråt.

 420. När det är över
  kan det vara läge att prata.

 421. Det kan vara så,
  men det är inte säkert.

 422. När det är läge -
  undvik ord som "varför".

 423. Fråga: "Vad hände? Vad kände du?"

 424. Undvik skuldbeläggande.
  Använd visuella stöd när ni pratar.

 425. När jag har samtal
  med ungdomar eller barn-

 426. -jobbar jag med externalisering.

 427. En kille jag har samtal med
  pratar om det som "vildingen".

 428. "Vildingen tog över."

 429. "Men då sprang jag ut på skolgården,
  som vi kommit överens om"-

 430. -"och då kunde jag
  lura bort vildingen."

 431. "Vann du över vildingen?"
  "Ja."

 432. "Det var elementärt gjort."

 433. Som socionom och terapeut tror jag på
  att vi kan prata med varandra.

 434. Vi behöver prata med elever
  om känslor och stress-

 435. -men det är abstrakta begrepp.
  Många av eleverna vi jobbar med-

 436. -behöver hjälp med
  att konkretisera och visualisera.

 437. Det här med samtal
  är en helt annan föreläsning i sig.

 438. Vi behöver tänka på
  var det är bäst att ha samtal.

 439. Jag ägnar mycket tid
  åt samtal med barn och ungdomar.

 440. De flesta av de samtalen
  har jag i bilen.

 441. Vi är ute och kör, och då pratar vi.

 442. Jag använder rätt ofta chatt
  för samtal.

 443. Vi måste utmana
  våra traditionella samtalsplatser.

 444. Det klassiska samtalsrummet,
  brukar jag säga-

 445. -är en fåtölj
  från ett visst svenskt företag-

 446. -med ett fyrkantigt bord
  från samma företag-

 447. -och en likadan fåtölj mittemot,
  från samma företag.

 448. För många är det inte
  det bästa samtalsrummet.

 449. Bilen, datorn, ut och gå... Använd
  visuella hjälpmedel i samtalet.

 450. Rita, whiteboard, papper och penna...

 451. Uppfinn inte hjulet på nytt.

 452. Här är exempel på material
  som jag ofta använder i samtal-

 453. -för att kunna fokusera på
  stress och känslor.

 454. Jag använder
  figurerna från "Insidan ut" i samtal.

 455. Hitta visuella stöd
  för att prata om känslor och stress.

 456. Som Kenth var inne på...
  En sak som jag själv ligger bakom-

 457. -är ett material
  som jag kallar "Energiinventering".

 458. Ni kan läsa min artikel
  "Utan bensin stannar motorn".

 459. Energiinventering går ut på-

 460. -att man i samtal med
  barn och ungdomar ska titta på-

 461. -vilka platser personen är på
  som tar respektive ger energi.

 462. Vilka aktiviteter
  tar respektive ger energi?

 463. Vilka personer de möter
  tar respektive ger energi?

 464. Läs i artikeln
  om tillvägagångssättet.

 465. För många har det gått bra
  att göra följande liknelse:

 466. Om det inte finns bränsle i bilen
  fungerar inte bilen-

 467. -hur många hästkrafter den än har.

 468. Nu vill jag titta på vilka platser
  du är på som tar och ger bensin-

 469. -eller tar och ger energi.

 470. Titta på samma sätt på
  vilka aktiviteter som tar och ger.

 471. Under några år
  fokuserade jag mycket på de här två.

 472. Sen lade jag till en tredje - vilka
  personer som tar respektive ger.

 473. En av de första jag gjorde det med...
  Vi hade gjort mycket inventering.

 474. Jag sa: "Nu ska vi
  titta på det här med personer."

 475. Jag förklarade, men han sa:
  "Håll truten. Jag fattar. Gå ut."

 476. Sen kom han ut med ett papper
  med vilka som gav respektive tog.

 477. På plussidan fanns
  två personer och ett djur.

 478. På tredjeplats på plussidan
  kom Carola Häggkvist.

 479. På andra plats kom hans hund.
  Vem tror ni gav mest energi?

 480. Vågar nån sig på en gissning?

 481. Mamma. De flesta jag
  har gjort det med sätter mamma högst.

 482. Många av dem jag träffar bråkar
  nåt så infernaliskt med sin mamma.

 483. Nu ska ni höra hur jag går
  från det abstrakta till det konkreta.

 484. Jag kan inte fråga:
  "Varför ger mamma 20 liter bensin?"

 485. Men jag kan fråga så här:
  "Jag vet ju hur du bråkar med mamma."

 486. "Ja,
  hon är inte klok i huvudet ibland."

 487. "Ändå säger du
  att mamma ger dig 20 liter bensin."

 488. "Vad är det mamma gör eller säger
  som ger dig 20 liter bensin?"

 489. Han svarade:
  "Det är mycket enkelt, Nåkkve."

 490. "Näst datorn är mamma
  det mest förutsägbara som finns."

 491. Det tror jag är en väldigt
  relationellt trygg egenskap.

 492. Jag tog sju liter bensin.

 493. Han och jag har en nära relation,
  så där krockade det.

 494. Han gav mig komplimangen:

 495. "Dig kan jag tänka mig
  att lyssna på en gång om året."

 496. Observera att han sa
  att han funderade på det.

 497. "Vad gör att jag tar sju liter?"
  "Det är mycket enkelt, Nåkkve."

 498. "Du ser ut som om du jagar mygg
  när du snackar. Vift, vift."

 499. "Sen pillar du dig på näsan
  och i skägget."

 500. "Och dina 'r' dallrar kvar i huvudet
  i tre timmar."

 501. Många verksamheter
  har börjat jobba utifrån det här.

 502. Jag blev glad när en av er som är här
  kom fram och sa:

 503. "Sen jag hörde dig prata om det här
  har jag använt det jättemycket."

 504. Att göra en energikartläggning
  blir ett underlag för-

 505. -att skapa bättre förståelse för
  vad som tar och ger energi.

 506. Det kan ge insikter för personen
  och inte minst för omgivningen.

 507. Sen kan det också bli ett underlag-

 508. -som vi kan använda för att skapa
  en bättre balans för eleven.

 509. Vi kan balansera en dag mellan
  platser, aktiviteter och personer-

 510. -som tar och ger.

 511. Ett vanligt mönster är
  att man håller ihop hela dagen-

 512. -och får soppatorsk
  när man kommer hem.

 513. Mönster som dyker upp
  när man handleder pedagoger är-

 514. -att lektion ett och två går bra,
  och lektion tre blir katastrof.

 515. Vanligt är att vara närvarande
  måndag och tisdag-

 516. -frånvarande onsdag
  och åter i skolan torsdag.

 517. Ni är kompetenta och kloka.

 518. Ni har hört om vikten av att skapa
  tydlighet och förutsägbarhet.

 519. Ytterligare en dimension
  är vikten av att balansera.

 520. Balansera mellan platser, aktiviteter
  och personer som tar och ger.

 521. Eftersom det här är personer
  som ofta jobbar mer med chefen-

 522. -går det åt mer mental energi.
  Vi behöver fler påfyllare.

 523. Inför vissa typer av aktiviteter,
  inför vissa typer av platser-

 524. -inför vissa typer av möten
  krävs det extra mycket tankning.

 525. Annars stannar motorn.
  Hur det tar sig uttryck är olika.

 526. En del reagerar med härdsmältor,
  en del drar täcket över huvudet.

 527. Jag vill referera till
  en ny delrapport.

 528. Kind har varit med på nåt sätt.

 529. Det är en utvärdering av
  en DBT-behandling här i Stockholm.

 530. Man har jobbat med energikartläggning
  som ett färdighetsträningsinslag.

 531. Den kan ni söka på om ni vill läsa.

 532. Nu ska vi börja avrunda.
  Jag kommer att hålla tiden.

 533. Jag blir klar nån minut tidigare.
  Får man det? Knappt?

 534. Då pratar vi väldigt långsamt.
  Kenth var också inne på det här.

 535. En persons styrkor och svårigheter
  måste alltid ses och bemötas-

 536. -ur ett systemteoretiskt perspektiv.

 537. Alla delar i ett system
  påverkar och påverkas av varandra.

 538. Vi behöver ge stöd
  till pedagoger och personal.

 539. Vi behöver se till att eleven inte
  blir bärare av alla problem.

 540. Vi behöver se till att ni
  som enskild pedagog eller personal-

 541. -inte lämnas ensamma i arbetet
  med personer som utmanar er relation.

 542. Vi behöver ha kunskap om kognitiva
  och affektiva funktionsskillnader.

 543. Vi behöver ha riktlinjer
  och handlingsplaner för samverkan.

 544. Vi behöver ha riktlinjer för
  att kartlägga funktionsskillnader.

 545. Vi behöver riktlinjer för
  att på organisationsnivå-

 546. -på gruppnivå och på individnivå
  bemöta relationsutmanande beteenden.

 547. Jag tror att kring en del elever-

 548. -behövs det extra
  handledning och stöd till personal-

 549. -som hjälper personalen att förstå
  varför personen reagerar som den gör.

 550. Hur kan vi kartlägga kring det?

 551. Ni personal behöver stöd i att förstå
  varför ni reagerar som ni gör.

 552. Hur kan man hantera det?

 553. Tillsammans med det här
  ska ett handledningsstöd mynna ut i-

 554. -konkreta handlingsplaner utifrån den
  specifika eleven som man vill stötta.

 555. Så... Sök kunskap om
  kognitiva och affektiva förmågor-

 556. -och hur de påverkar
  lärande och relation.

 557. Var kreativa i val av stöd och
  bemötande så minskar svårigheter.

 558. Visa förståelse och empati.

 559. Pedagogens empatiförmåga har stor
  betydelse för barnens utveckling.

 560. Ni är viktiga påverkansagenter
  på kognition och affektion.

 561. Ni är viktiga påverkansagenter
  för relation.

 562. Upplevelsen av att det finns nån där
  som kan hjälpa oss-

 563. -när vi blir oroliga, nervösa och
  när vi tycker att saker är jobbiga...

 564. Det hjälper våra hjärnor
  att gå ner i varv och må bättre.

 565. Tro på "social baseline theory".

 566. Gör lite mer som min yngste son:
  Finns där.

 567. Säg: "Ja, ja, pappa. Det grejar du."

 568. Till er vill jag säga: Det grejar ni.
  Slut för i dag, tack för i dag.

 569. Tusen tack. Den första frågan är...

 570. En person har jobbat länge
  med lågaffektivt bemötande.

 571. Nu upplever personen att det finns
  elever som reagerar på det.

 572. Det verkar provocerande,
  som om man inte tar det på allvar.

 573. Personen får reaktioner på det.
  Hur hanterar man sånt?

 574. Jag känner igen det.

 575. Risken blir
  att om vårt lågaffektiva bemötande...

 576. Jag brukar säga så här...

 577. Vissa kanske inte håller med.

 578. Att inte visa nånting är inte
  att vara lågaffektiv.

 579. Det är möjligtvis
  att vara lobotomerad.

 580. Vissa blir väldigt provocerade
  om vi inte visar nånting.

 581. Det kan vara lågaffektivt att visa...

 582. Om du blir arg
  visar jag att jag reagerar.

 583. Men det lågaffektiva ligger i
  att min reaktion är lägre än din.

 584. Den är lägre,
  men den är inte icke-existerande.

 585. Så jag känner igen det.

 586. Jag har jobbat mycket med tjejer
  som har profilen hög-hög-långsammare.

 587. Det mer avledande kan ibland upplevas
  väldigt provocerande.

 588. En tjej sa: "Jag mår dåligt och har
  mycket ångest och vill skära mig."

 589. Vet du vad personalen säger då?
  "Sätt dig och pyssla."

 590. Hur lätt är det
  att pyssla när man har ångest?

 591. Att avleda kan upplevas som att man
  ignorerar personens upplevelse.

 592. Där tror jag på att kombinera
  det avledande med det validerande.

 593. "Jag ser att du har mycket ångest.
  Det kryper i dig"

 594. Vi kan jobba med "klar bild".

 595. Sen kan man säga: "Det kanske
  vore bra om vi gick och pysslade?"

 596. En person undrar...

 597. Det finns en grupp i klassen
  som alltid provocerar-

 598. -och en grupp som går i gång på det.
  Hur skulle du hantera det?

 599. Jag skulle på gruppnivå prata om vad
  det är som gör att vi vill provocera.

 600. Det betyder att vi förstår det.

 601. Jag skulle prata om strategier för
  att inte gå i gång på det.

 602. På individnivå hade jag pratat med
  de som går i gång på det.

 603. "Om du går i gång när den personen
  använder provokation"-

 604. -"är det han som styr dig
  och har fjärrkontrollen över dig."

 605. "Det gillar inte du. Om du gör så här
  i stället styr han inte dig."

 606. Vi måste bli bättre på
  att lyfta saker på gruppnivå.

 607. Då blir det lättare
  att göra det på individnivå.

 608. Vi ska inte hänga ut nån, utan
  prata om det som generella teman.

 609. Här finns en fråga
  som passar bra till det du sa.

 610. Ska vi undervisa mer
  i psykologi och sociologi i skolan?

 611. Ja, det tycker jag nog.
  Det tycker jag.

 612. Vi behöver få in mer kunskaper
  om kognition och affektion-

 613. -och kunskaper om de bitarna.

 614. Det här är en annorlunda fråga.

 615. Borde inte varje skola
  ha en stödgrupp för föräldrar?

 616. Det beror på
  vad man menar med stödgrupp.

 617. Men vi behöver bli bättre på
  att samverka med föräldrar-

 618. -och att hitta former för
  att kunna jobba med föräldrar.

 619. Sen behöver vi bli bättre på
  att ge stöd till föräldrar...

 620. De behöver inte
  brista i sin föräldraförmåga.

 621. Men om man har ett högsensitivt barn,
  som har stora reaktioner-

 622. -är det ett svårt barn att möta,
  och då behöver man mer stöd.

 623. Annars finns risken att man inte
  orkar. Det gäller oss alla.

 624. Många föräldrar jag har jobbat med...

 625. Jag startade en verksamhet
  som riktar insatser till föräldrar-

 626. -för att de fick för lite stöd.
  Personalen hade handledning-

 627. -och barnet hade kontaktpersoner -
  men föräldrarna, då?

 628. Det är inte en fråga om bristande
  omsorg. Även fullt kapabla föräldrar-

 629. -kan behöva stöd i
  hur man kan hantera det här.

 630. Jag vill ställa en fråga,
  eftersom du redan är där.

 631. Hur kan man
  förbättra samsynen kring barnet-

 632. -när det gäller
  vad man ska göra och inte göra?

 633. Kenth var inne på en sak
  som jag tror är viktig.

 634. Vi kan prata ett gemensamt språk.
  Det andra är att vi kan förstå-

 635. -att vi kan behöva reducera stress
  även hos föräldrar vi möter.

 636. Vi kan möta föräldrar i hög affekt,
  och de kan gå i gång på oss.

 637. Vi behöver ha strategier för det.
  Vi måste också titta på-

 638. -att vara alternativa i
  var och hur vi ses för möten.

 639. De föräldrar som ofta dyker upp-

 640. -på olika konferenser och möten...

 641. En pappa sa: "Det är ett
  heltidsarbete att gå på alla möten."

 642. "Hur ska jag hinna?" Vi kan bli mer
  flexibla på var, hur och när vi ses.

 643. Sen ska vi kanske inte
  till varje pris alltid jaga samsyn.

 644. Vi kan acceptera
  att vi inte alltid är överens.

 645. Vi måste inte vara helt överens.

 646. Om det fungerar på ett sätt hemma
  och ett annat i skolan-

 647. -ifrågasätter vi förklarings-
  modellerna, men det kan vara olika.

 648. Det vet vi ju - att det kan
  se olika ut i olika miljöer.

 649. Så man kan lyfta fram det.

 650. Det pratas om
  överdiagnostisering ibland.

 651. Men det finns en hel del barn
  vars svårigheter inte blir upptäckta-

 652. -eftersom de har
  kamouflerade varianter.

 653. Hur kan man bli bättre på
  att upptäcka dem?

 654. Vi kan bli bättre på att göra
  generella kartläggningar av personer.

 655. Tänk om vi kunde säga: "Nu ska vi
  hitta personens individuella profil"-

 656. -"när det gäller kognition och
  affektion." Vi pratar inte diagnoser.

 657. Då fångar vi dem bättre,
  men då behöver vi material.

 658. Sen vill jag slå ett slag för...
  En gammal kollega sa:

 659. "Tänk att du blev
  en sån känslokille."

 660. Jag brinner för affekter. När det
  gäller diagnoser måste vi se på-

 661. -att en del barn vi möter inte
  har så stora kognitiva svårigheter-

 662. -när de är i ett lugnt tillstånd.

 663. Men i hög affekt tappar de.

 664. Vi ska inte
  per automatik misstolka det-

 665. -som en adhd-problematik
  eller en autismproblematik.

 666. Våra kognitiva förmågor
  försämras hos oss alla i hög affekt.

 667. Om man lätt hamnar i hög affekt
  kan det vara det primära bekymret.

 668. Då behöver vi kartlägga det.

 669. En fråga är... Ska vi lära elever-

 670. -hur de ska hantera
  skolan och skolpersonalen?

 671. Om vi ska lära eleverna
  att hantera skolan? Ja, det ska vi.

 672. Men då behöver vi lära oss hur vi
  ska nå fram i relation till eleven.

 673. Ska det här få
  nån mer explicit och tydlig plats?

 674. Ska det få mer utrymme?

 675. Nej, det fokuset finns det
  en väldig tydlighet på.

 676. Vi behöver ha mer fokus på
  hur vi ska nå fram i relation.

 677. En person undrar angående
  historien med "spikpojken"...

 678. Hur skulle personalen ha reagerat?
  Hur ska man validera?

 679. Vad de skulle ha gjort
  i den här situationen med spiken-

 680. -är att de skulle ha sagt:
  "Ja, den spiken var usel."

 681. Sen skulle de ha sagt: "Ja,
  när saker filmas kan de bli usla."

 682. Det är inte lösningsfokuserat, men
  där är det tid för affektreglering.

 683. Efter en stund
  hade han tittat upp och sagt:

 684. "Kan jag få se filmen?"
  Då är vi inne på avledning.

 685. Man ska jobba validerande,
  men det är olika för olika personer.

 686. Rekommenderar du även validering
  i arbetet med vuxna?

 687. Det rekommenderar jag absolut.

 688. När det gäller vuxna
  finns det studier som visar-

 689. -att validerande tekniker
  kan minska problemskapande beteenden.

 690. Även på gruppbostäder med personer
  på tidig utvecklingsnivå.

 691. Att jobba med valideringsstrategier
  är effektivt i den egna relationen.

 692. Textning: Helena Lagerholm
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kognition, affektion och relation, del 2

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nåkkve Balldin, socionom och utbildare, föreläser om tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel samt verktyg för att bemöta riskerar det att leda till att personer med relationsutmanande beteende exkluderas. Hur ska vi bemöta elever i hög affekt och stress? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 2.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Elever med särskilda behov, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Utbildningsministerns öppningstal

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ger regeringens syn på hur skolan bör stöttas i arbetet för en jämlik skola. Skolledare och pedagoger måste ha de rätta resurserna och tillämpa dem på ett sätt som passar eleven med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 1

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Den första delen är en uppvärmning och en introduktion av metoden. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 1 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 2

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 3

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 3 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 4

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 4 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Från hjärnforskning till pedagogik, del 1

Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam, delar här med sig av sin kunskap. Forskningen om hjärnans sätt att ta emot och processa information gör stora framsteg och skolan behöver översätta forskningsresultaten till pedagogik. Fler och fler barn och ungdomar uppvisar svårigheter i skolsituationen. En del har diagnoser som adhd eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men ändå stora svårigheter i skolan. Hur kan vi hjälpa dessa elever på bästa sätt? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 1 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Från hjärnforskning till pedagogik, del 2

Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam, delar här med sig av sin kunskap. Forskningen om hjärnans sätt att ta emot och processa information gör stora framsteg och skolan behöver översätta forskningsresultaten till pedagogik. Fler och fler barn och ungdomar uppvisar svårigheter i skolsituationen. En del har diagnoser som adhd eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men ändå stora svårigheter i skolan. Hur kan vi hjälpa dessa elever på bästa sätt? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Kognition, affektion och relation, del 1

Nåkkve Balldin, socionom och utbildare, föreläser om tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel samt verktyg för att bemöta riskerar det att leda till att personer med relationsutmanande beteende exkluderas. Hur ska vi bemöta elever i hög affekt och stress? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 1 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Kognition, affektion och relation, del 2

Nåkkve Balldin, socionom och utbildare, föreläser om tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel samt verktyg för att bemöta riskerar det att leda till att personer med relationsutmanande beteende exkluderas. Hur ska vi bemöta elever i hög affekt och stress? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Osynlighetsprojektet

Hélène Benno, generalsekreterare på Min Stora Dag, berättar om Osynlighetsprojektet som vill förändra allmänhetens kunskap och attityder till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt forskare har två till tre barn i varje svensk skolklass någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Det kan handla om adhd, autism, språkstörningar, inlärningssvårigheter eller motoriska störningar. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Vad gör Hjärnfonden?

Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin berättar om den ideella insamlingsstiftelsen som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Digitalisering och demokrati

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Hela skolans angelägenhet

Professor Nihad Bunar, som är knuten till barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, har länge forskat kring nyanländas skolgång. Enligt honom är nyckeln till en fungerande skolgång och integration att nyanlända börjar ses som en angelägenhet för hela skolan och att rektorer slutar bolla över ansvaret för dem till andra. När det äntligen finns nya riktlinjer och råd, färskt kartläggningsmaterial och tydliga policypaket så är det också dags att också börja ta tag i situationen, menar Nihad Bunar.