Titta

UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Om UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Föreläsningar från NPF-skoldagarna som vänder sig till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan samt till andra professioner som samverkar med skolan kring elever med särskilda behov. Inspelat den 30-31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017 : Vad gör Hjärnfonden?Dela
 1. Ökad kunskap ger
  större förståelse, bättre bemötande-

 2. -och rätt insatser.

 3. Visste du att fler än var tredje
  svensk drabbas av en hjärnsjukdom?

 4. Var fjortonde barn har en
  neuropsykiatrisk funktionsvariation.

 5. 100 000 av oss har Alzheimers.
  20 000 har Parkinsons.

 6. 60 000 är drabbade av epilepsi.
  35 000 av schizofreni.

 7. En miljon, ett gäng av er här,
  har migrän.

 8. Var 17:e minut
  drabbas nån av en stroke.

 9. Var fjärde svensk drabbas nån gång
  av en så svår depression-

 10. -att den behöver behandlas.

 11. Andra diagnoser är bipolär sjukdom,
  ångest, alkoholberoende-

 12. -ätstörningar och mycket mer.

 13. Jag vill att du under några sekunder
  reflekterar över-

 14. -om du eller nån av dem nära dig-

 15. -som föräldrar, barn, syskon
  eller nära vänner-

 16. -är påverkade av hjärnsjukdom eller
  neuropsykiatrisk funktionsvariation.

 17. Ta några sekunder och fundera.

 18. Hur många av er
  har någon i er absoluta närhet-

 19. -som har en hjärnsjukdom eller en
  neuropsykiatrisk funktionsvariation?

 20. Hjärnfonden finns för dig
  - för alla oss.

 21. Vi finns för alla drabbade
  och alla nära anhöriga.

 22. Vi är en organisation
  som vill öka kunskapen om hjärnan.

 23. Vi delar ut medel
  till etablerade forskare-

 24. -bl.a. till forskare på KIND-

 25. -och har olika informationsinsatser
  inom olika områden.

 26. På vår hemsida kan man läsa mer
  om olika diagnoser.

 27. Vi jobbar också med NPF.

 28. Vi har drivit på frågan
  om barnens behov i skolan.

 29. Vi har tagit fram tips
  och lyfter fram goda exempel-

 30. -på skolor och justeringar
  som har haft effekt.

 31. Nytorpsmodellen har arbetats fram
  tillsammans med forskare på KIND.

 32. Ett annat exempel
  är färgkodade scheman-

 33. -eller en anpassning i undervisningen
  efter ett särskilt barns checklista.

 34. Eller nåt så banalt som tak
  och anpassning av belysning...

 35. Vi har frågat föräldrarna
  vilket stöd deras barn behöver.

 36. Vi har lämnat 593 berättelser
  till utbildningsdepartementet.

 37. Berättelserna beskriver
  ganska små anpassningar-

 38. -som att få sitta med hörlurar,
  få tydliga instruktioner-

 39. -jobba i mindre grupper
  och få mer lugn i klassrummet.

 40. Mer kunskap efterfrågas också.

 41. Ökad kunskap leder till större
  förståelse, bättre bemötande-

 42. -och att rätt insatser sätts in,
  och det är därför ni är här.

 43. Vi är upprörda över hur det fungerar
  för barn med funktionsvariationer.

 44. Många barn har det tufft
  och vill inte ens gå till skolan.

 45. Vi driver på för att alla barn
  ska nå sin fulla potential.

 46. Skolan anpassar sig inte
  till barnens behov-

 47. -och det är skolan som är problemet.

 48. Men vi vet också
  att alla vuxna gör så gott de kan.

 49. På många skolor fungerar det bra
  men på för många gör det inte det.

 50. Många i skolpersonal
  efterlyser mer kunskap.

 51. Det är därför ni är här
  och det är vi glada för.

 52. Skolan ska ta vara på den kunskap
  som finns om hjärnan.

 53. Våra hjärnor ser lite olika ut
  och fungerar lite olika.

 54. Vi behöver bemötas på olika sätt-

 55. -om vi ska kunna lära in så mycket
  som varje individ har möjlighet till.

 56. Vi måste lyfta fram det faktum att
  hjärnan är formbar och kan utvecklas.

 57. Vi kan träna upp funktioner
  som arbetsminne och koncentration-

 58. -och att hjärnan bättre kommer ihåg.

 59. Alla kan inte komma ihåg lika mycket,
  men alla kan bli bättre.

 60. Att sömnen har betydelse,
  det vet ni redan.

 61. Den påverkar vår möjlighet
  att fatta beslut och lära in-

 62. -men också att komma ihåg.

 63. Vikten av att sova tycks vara svårt
  för ungdomar att lära in.

 64. Vi känner till
  vikten av fysisk aktivitet-

 65. -men få skolor förstår
  hur viktigt det är.

 66. Hippocampus i hjärnan kan växa
  genom att vi tränar fysiskt.

 67. Arbetsminnet och koncentrationen
  blir bättre. Stresståligheten ökar.

 68. Det kan vara viktigt
  i studiesammanhang.

 69. När vi besökte
  utbildningsdepartementet-

 70. -gav vi några förslag
  för att förbättra era möjligheter-

 71. -att göra ett bra jobb.

 72. Vi vill se en kompetenshöjning
  på ledningsnivå.

 73. Rektorn ska se till att det finns
  tid, resurser och rutiner-

 74. -som hjälper all skolpersonal.

 75. Vi behöver en kompetenshöjning
  på all skolpersonal.

 76. Alla behöver förstå och ha verktyg
  för att bemöta barnen rätt.

 77. Vi behöver anpassa lokalerna
  utifrån elevernas behov.

 78. Barnens individuella planer
  ska följas upp och utvecklas.

 79. Till nästa läsår har vi producerat-

 80. -lärarhandledningar
  och utbildningsmaterial på webben.

 81. Vi kommer att ha en teaterproduktion
  tillsammans med Friends.

 82. Allt är gratis till all skolpersonal.

 83. Nästa år har vi ännu mer material
  som ni kan tillgodogöra er.

 84. Tills dess
  får ni skicka ett mejl till mig-

 85. -så kan jag skicka er
  berättelserna från barnen-

 86. -goda exempel från skolor-

 87. -och olika typer av justeringar
  som har spelat roll.

 88. Berätta vad du behöver
  för att kunna göra ett bättre jobb-

 89. -så kanske vi kan göra gemensam sak.

 90. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad gör Hjärnfonden?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin berättar om den ideella insamlingsstiftelsen som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Allmän medicin, Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Hjärna, Medicin, Nervsystemet, Neurologi
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Utbildningsministerns öppningstal

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ger regeringens syn på hur skolan bör stöttas i arbetet för en jämlik skola. Skolledare och pedagoger måste ha de rätta resurserna och tillämpa dem på ett sätt som passar eleven med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 1

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Den första delen är en uppvärmning och en introduktion av metoden. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 1 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 2

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 3

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 3 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Tillämpningen av lågaffektivt bemötande, del 4

Andrew McDonnell, doktor i klinisk psykologi, föreläser om hur man hanterar konfliktsituationer i skolans värld genom att använda lågaffektivt bemötande. Det är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Vi behöver ha förståelse för varför man tar till problemskapande beteende, menar han. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd eller kraftig stress. Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 30 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 4 av 4.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Från hjärnforskning till pedagogik, del 1

Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam, delar här med sig av sin kunskap. Forskningen om hjärnans sätt att ta emot och processa information gör stora framsteg och skolan behöver översätta forskningsresultaten till pedagogik. Fler och fler barn och ungdomar uppvisar svårigheter i skolsituationen. En del har diagnoser som adhd eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men ändå stora svårigheter i skolan. Hur kan vi hjälpa dessa elever på bästa sätt? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 1 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Från hjärnforskning till pedagogik, del 2

Kenth Hedevåg, med lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam, delar här med sig av sin kunskap. Forskningen om hjärnans sätt att ta emot och processa information gör stora framsteg och skolan behöver översätta forskningsresultaten till pedagogik. Fler och fler barn och ungdomar uppvisar svårigheter i skolsituationen. En del har diagnoser som adhd eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men ändå stora svårigheter i skolan. Hur kan vi hjälpa dessa elever på bästa sätt? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Kognition, affektion och relation, del 1

Nåkkve Balldin, socionom och utbildare, föreläser om tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel samt verktyg för att bemöta riskerar det att leda till att personer med relationsutmanande beteende exkluderas. Hur ska vi bemöta elever i hög affekt och stress? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 1 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Kognition, affektion och relation, del 2

Nåkkve Balldin, socionom och utbildare, föreläser om tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel samt verktyg för att bemöta riskerar det att leda till att personer med relationsutmanande beteende exkluderas. Hur ska vi bemöta elever i hög affekt och stress? Moderator: Sven Bölte. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet. Del 2 av 2.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Osynlighetsprojektet

Hélène Benno, generalsekreterare på Min Stora Dag, berättar om Osynlighetsprojektet som vill förändra allmänhetens kunskap och attityder till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt forskare har två till tre barn i varje svensk skolklass någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Det kan handla om adhd, autism, språkstörningar, inlärningssvårigheter eller motoriska störningar. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-skoldagarna 2017

Vad gör Hjärnfonden?

Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin berättar om den ideella insamlingsstiftelsen som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Inspelat den 31 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: KIND, Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck

Läraren och skolutvecklaren Bosse Larsson funderar på hur de senaste rönen kring bedömning skall tolkas och användas praktiskt i våra skolor. Vad betyder egentligen Dylan Wiliams, John Hatties och Carol Dwecks forskningsteorier för den enskilde lärarens undervisningspraktik och hur kan de appliceras i ett svenskt klassrum? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Åter till Lövgärdet

Våren 2015 gjorde vi ett program om situationen på Lövgärdesskolan i Göteborg. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan efter att de fått in ovanligt många anmälningar om våld, hot och otrygghet bland eleverna. Men områdeschefen i stadsdelen menade att man var på väg att komma till rätta med problemen. Under hösten har ännu fler anmälningar kommit in till Skolinspektionen som konstaterar att skolan inte har tagit kontroll över situationen. Vi återvänder till Lövgärdet.