Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Föreläsningar av 2017 års Nobelpristagare. Inspelat den 7-8 december 2017.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017 : Michael W Young, medicinDela
 1. Det är så
  den här klockans fas etableras.

 2. När vi flyttar en fluga exempelvis
  från New York till Stockholm-

 3. -ser man effekterna som man kan
  vänta sig av den här mekanismen.

 4. Ah, starka lampor...!
  Det är underbart att vara här.

 5. Så jag är sista vagnen i det här tåget.

 6. Jag ska fylla i några luckor
  och berätta om lite färskare forskning-

 7. -på den här fantastiska resan.

 8. Jag ska börja med att...

 9. Jeff pratade om att rytmer finns
  överallt, och här är ett exempel.

 10. Min fru och jag var och vandrade
  i New Mexico för några somrar sen.

 11. Vi stötte på den här växten.

 12. Den heter praktunderblomma.

 13. Lägg märke till
  att alla blommorna är stängda.

 14. Lägg märke till den här grenen,
  bara så att ni vet att jag inte luras.

 15. Det här är klockan 14.00, när vi går ut.

 16. Klockan 18.00 kommer vi tillbaka
  och ser det här.

 17. Denna märkvärdiga växtrytm-

 18. -tror man beror på beteendet
  hos pollineraren-

 19. -en svärmare som är aktiv
  på natten och kvällen.

 20. I öknen är det förstås ont om vatten-

 21. -och vatten måste pumpas in
  i blombladen för att de ska öppnas.

 22. Det verkar alltså vara ett sätt
  att hushålla med vatten-

 23. -och anpassa tiden då
  blommornas kan pollineras-

 24. -till pollinerarens beteende.

 25. Ett annat exempel på dessa rytmer
  som finns överallt-

 26. -är det här diagrammet
  över hamsterbeteende-

 27. -som var med
  i en symposiumvolym 1960.

 28. Varje linje är en 24-timmarsintervall.

 29. Det här är alltså 25 dagar
  i djurets liv-

 30. -hela tiden i fullständigt mörker,
  och det får mig fortfarande att häpna.

 31. När djuret springer i sitt hjul får man
  de här avvikelserna från linjen.

 32. Man kan förutsäga
  inom några minuter varje dag-

 33. -när djuret kommer att börja
  och sluta springa i hjulet.

 34. Här kan ni också se
  att det inte är 24 timmar-

 35. -utan omkring 24 timmar.
  Det är cirkadiskt.

 36. Hur kan det då vara nåt annat-

 37. -än ett uttryck
  för nån form av inre urverk?

 38. Som Michael nämnde
  hittar vi andra fenotyper-

 39. -när vi får nya verktyg
  för att leta djupare efter rytmicitet.

 40. Det här är rytmer som man har funnit
  i bananflugans huvud.

 41. Det här gjorde Adam Claridge-Chang
  och Herman Wijnen-

 42. -för cirka femton år sen
  med mikromatrisdata.

 43. Det här är 150 genmönster
  staplade på varandra.

 44. Varje rad med röda och gröna rutor
  är mönstret för en gen-

 45. -som man har följt
  under sex 24-timmarsintervaller.

 46. En del var i en ljus/mörker-cykel
  och andra i fullständigt mörker.

 47. De är ordnade efter tiden på
  dagen för deras maximala uttryck.

 48. Här är det vid gryningen,
  här vid middag-

 49. -här vid skymningen,
  vid midnatt och så vidare.

 50. Jag hoppas att ni kan se röda
  och gröna ränder uppifrån och ner.

 51. Det illustrerar vågorna av uttryck
  över denna stora grupp av gener.

 52. Jag vill också påpeka
  att det inte är lodräta linjer.

 53. De löper diagonalt över diagrammet,
  vilket visar oss-

 54. -att urverket inte bara svänger
  mellan två tillstånd, dag och natt.

 55. Det är ett program som genererar
  mönster av genuttryck-

 56. -där det vid varje tidpunkt
  finns ett unikt förhållande-

 57. -mellan maximum och minimum
  för olika gener.

 58. Nästa bild visar samma mönster-

 59. -men bredvid ser vi nu resultat
  från tre klockmutanter:

 60. Period, timeless och Clock.

 61. Det är kända mutanter,
  och nu är ränderna borta.

 62. Som Michael sa alldeles nyss-

 63. -försvinner inte bara beteendet
  i de här mutanterna-

 64. -utan hela det här
  genetiska tidsschemat försvinner-

 65. -utan de här generna.

 66. Det är unikt för generna som bidrar
  till den här tidsmekanismen.

 67. Jag ska bara ge er en översikt
  över hur det här urverket fungerar.

 68. Vi har generna period och timeless
  på olika kromosomer i cellkärnan.

 69. Transkript produceras genom
  interaktion med CLOCK och CYCLE-

 70. -som aktiverar transkription
  i både per och timeless.

 71. Deras RNA translateras i cytoplasman
  och ger proteinerna TIM och PER.

 72. Men sen kommer några
  posttranskriptionella bromsar-

 73. -som orsakar de oscillationer vi ser.
  En av de viktiga tidiga bromsarna-

 74. -produceras av en gen
  som vi har kallat doubletime.

 75. När den klonades och sekvenserades
  visade den sig vara kaseinkinas 1.

 76. Kinaset fosforylerar PER
  och markerar det för nedbrytning.

 77. I början av varje dagscykel-

 78. -då nivåerna för proteinerna
  PER och TIM är väldigt låga-

 79. -då är doubletimes protein DBT,
  som produceras dygnet runt-

 80. -den första partnern som PER ser.

 81. Så många av de tidiga
  PER-proteiner som produceras-

 82. -gör cellen sig genast av med.

 83. Många timmar senare,
  när TIM-proteiner anrikas-

 84. -och vi får allt högre nivåer-

 85. -kan vi nu producera nåt nytt,
  en PER/TIM-dimer.

 86. Dessa är immuna mot fosforylering
  av DBT och bryts alltså inte ner-

 87. -och de söker sig nu till cellkärnan-

 88. -medan PER och TIM var för sig
  söker sig till cytoplasman.

 89. Och dessa är alltså inhibitorer
  och binder till CLK och CYC-

 90. -och undertrycker
  aktivatorernas verksamhet-

 91. -för att avsluta cykeln.

 92. Det här sker i totalt mörker-

 93. -vilket är skälet till att vi ser
  oscillationer framför allt i mörker.

 94. Men i dag/natt-cykler
  har vi också problemet-

 95. -med att klockorna följer faserna
  i omgivningens cykel.

 96. I flugan görs detta
  av ett protein vid namn kryptokrom-

 97. -en fotolyasliknande molekyl
  som absorberar ljus.

 98. Då interagerar det fysiskt med TIM.
  Det rekryterar proteiner-

 99. -som orsakar fosforylering
  av TIM och kryptokrom-

 100. -så att vi under hela dagen
  då solen är uppe saknar TIM-

 101. -på grund av aktiveringen
  av kryptokrom.

 102. Utan TIM har PER-proteinerna
  bara en partner, DBT-

 103. -vilket innebär att vi även saknar PER.

 104. Så vi har stora mängder RNA
  för både PER och TIM under dagen-

 105. -men inget protein anrikas
  förrän solen går ner.

 106. Det är så
  den här klockans fas etableras.

 107. När vi flyttar en fluga exempelvis
  från New York till Stockholm-

 108. -ser man effekterna som man kan
  vänta sig av den här mekanismen.

 109. Som Michael nämnde
  finns det stor homologi-

 110. -när vi går från flugan till andra djur.

 111. Hos oss har vi till exempel
  många bekanta proteiner.

 112. Vi har Clock och Bmal, som är
  ortologer till Clock och Cycle i flugan.

 113. Vi har tre period-proteiner,
  PER1, PER2 och PER3-

 114. -som alla har släktskap
  med period-proteinet i flugan.

 115. Vi har också kaseinkinas 1-

 116. -doubletimes ortolog hos däggdjur-

 117. -som även den reglerar anrikningen av
  och ödet för PER.

 118. En viktig skillnad är att där kryptokrom
  tidigare var partner åt TIM-

 119. -har kryptokrom nu blivit
  partner till PER-

 120. -vilket är ett intressant evolutionärt
  byte av danspartner.

 121. Det är en dimer med kryptokrom
  och PER i stället för TIM och PER-

 122. -som nu går in i cellkärnan
  och undertrycker CLK och BMAL.

 123. Jag kommer tillbaka till skillnaderna
  om en liten stund-

 124. -när jag börjar prata mer
  om människans klockor.

 125. Ursprungligen gjordes upptäckten
  att klockor fanns i hela kroppen-

 126. -hos flugor, i Drosophila melanogaster,
  av Jeff Hall-

 127. -i samarbete med Steve Kay 1997.

 128. De hade genererat en form av PER
  som var kopplad till luciferas-

 129. -så att man kunde mäta ljuset för
  att få bilder av levande bananflugor-

 130. -och alla intakta och dissekerade
  kroppsdelarna hos flugan.

 131. De upptäckte att period gav upphov
  till cykler i hela flugan.

 132. Som Michael nämnde vet vi nu
  att detsamma ofta gäller däggdjur-

 133. -inklusive oss själva.

 134. Här ger jag er bara exempel
  på klockor som finns i hjärnan-

 135. -kontra lungorna,
  levern och skelettmuskler.

 136. Olika saker kan hända när man reser
  från New York till Stockholm-

 137. -eller när man skapar en motsättning
  mellan hjärna och kropp i labbet-

 138. -och kan studera detta
  oavbrutet i många dagar.

 139. Låt oss säga
  att musen hålls i New York-tid.

 140. Den är ett nattdjur, så den är aktiv
  på natten och sover på dagen.

 141. Om den kan så vill den äta
  på natten när den är aktiv-

 142. -och vara passiv under dagen.

 143. Och vi har de här klockorna
  i olika sorters vävnad-

 144. -som alla är överens om tidszonen.

 145. De arbetar alla i överensstämmelse
  med New York-tiden.

 146. För många år sen gjorde
  Michael Menaker ett experiment-

 147. -då han skapade
  en hjärna/kropp-konflikt-

 148. -genom att låta musen äta
  endast mitt på dagen-

 149. -då den borde vara
  mitt i sin sömnintervall.

 150. Han gav den mat i en timme.

 151. På några dagar lär sig djuret
  att förutse det-

 152. -och vaknar spontant
  innan maten kommer-

 153. -äter maten och somnar,
  men springer sen i hjulet hela natten-

 154. -i enlighet med New York-tiden.

 155. Men efter några dagar fann man
  att alla klockor utom de i hjärnan-

 156. -hade anpassat sina faser
  till den här nya rutinen.

 157. Hjärnan är fortfarande fast i New York.

 158. Den ser ljus/mörker-cykeln
  och producerar aktivitet på natten-

 159. -men det stämmer inte överens
  med resten av kroppen.

 160. Den följer inte
  det som hjärnan tror pågår.

 161. Den får sina signaler
  direkt från utfodringsschemat-

 162. -eller från andra organ, som
  reagerar direkt på utfodringschemat.

 163. Så vi har ett djur med en samling
  klockor som inte överensstämmer.

 164. Det är väldigt likt
  det som sker när vi får jetlag.

 165. Olika organ anpassar sig
  till den nya tidszonen i olika takt.

 166. Problemet handlar i hög grad om-

 167. -att flera klockor inte
  överensstämmer under flera dagar-

 168. -vid ett så stort hopp mellan tidszoner.

 169. De här experimenten visar oss-

 170. -att om detta upprätthålls
  i flera dagar eller veckor-

 171. -börja vi se ett antal avvikelser
  i metabolism och beteende-

 172. -som överensstämmer
  med mycket svårare effekter-

 173. -som man får när man tar bort klockor
  i dessa olika grupper av organ.

 174. Nu ska jag prata om några studier
  på människor-

 175. -kring ett närliggande problem:

 176. Vad händer om klockan inte
  överensstämmer med omgivningen?

 177. Den har en cykel på 24 timmar.
  Tänk om ens genetiska klocka-

 178. -som vid perS eller perL hos flugor-

 179. -som inte är synkroniserad
  med jordens rotation.

 180. Jag ska prata om ett syndrom som
  kallas försenad sömnfas, DSPD.

 181. De som lider av detta kan vi tänka på
  som extrema nattugglor.

 182. De kanske knappar på sina
  tangentbord till sent på natten-

 183. -och får en stor dos energi
  från datorskärmen-

 184. -vilket kan förvärra situationen
  för dem, till sent på natten.

 185. Här har vi några av dessa personers
  utmärkande egenskaper.

 186. Det tycks påverka cirka fem procent av
  befolkningen, enligt kliniska studier.

 187. Det är en förskjutning som påverkar
  tiden för alla stora sömnepisoder-

 188. -och har stark resistens mot
  försök att manipulera sömnfasen-

 189. -för att exempelvis göra det lättare
  att vara i tid till jobbet på morgonen.

 190. Det här är två personer från en studie
  som vi inledde för ett antal år sen.

 191. Till vänster har vi en kontrollindivid
  som vi kan kalla TAU18.

 192. Det här är mätningar
  över vakenhet och sömn.

 193. Det har gått till på två olika sätt,
  dels med en sorts armbandsklocka-

 194. -dels med anteckningar
  i en sömndagbok.

 195. Varje kväll när personen
  i fråga lägger sig-

 196. -för de in tidpunkten,
  och likaså när de stiger upp.

 197. Så vi har två korrelerade
  uppsättningar data att utgå från.

 198. Datan i diagrammet visar
  inte bara intervaller om 24 timmar-

 199. -utan även intervaller om 48 timmar.

 200. Det gör det möjligt att jämföra
  tidpunkten då individen lägger sig-

 201. -med tidpunkten då hon stiger upp.

 202. Hos kontrollindividen ser man
  i båda diagrammen-

 203. -ett prydligt och konsekvent mönster.

 204. Klockan halv tolv till midnatt
  lägger den här personen sig-

 205. -och somnar snabbt därefter.

 206. Och vid sju eller åtta varje morgon
  blir vederbörande aktiv-

 207. -stiger upp
  och för in det i sömndagboken.

 208. Men för försökspersonen med DSPD,
  TAU11, är det väldigt oregelbundet.

 209. Det viktigaste är
  att om vi tittar på tiderna-

 210. -ser vi att personen i fråga
  alltid lägger sig långt efter midnatt-

 211. -och blir aktiv igen
  först lite före middag.

 212. Det är en
  anmärkningsvärd fasvariation-

 213. -i fråga om tiderna
  för vakenhet/sömn-cykeln.

 214. Vi kunde studera den här individen
  och flera familjemedlemmar.

 215. Vi gjorde helexomsekvensering
  för alla de här släktingarna.

 216. Och vi fann att flera av dem,
  markerade i svart eller grått-

 217. -hade avvikande sömnmönster-

 218. -och en kusin här borta
  hade ett normalt sömnmönster.

 219. Skillnaden som kom fram
  genom helexomsekvensering-

 220. -gav oss en kandidat
  som var mest sannolik:

 221. En variation i genen Cry1.

 222. Mutationen är en förändring
  i en enstaka nukleotid-

 223. -vid en splitsad donatorsekvens
  precis nedströms om exon11.

 224. Förändringen innebär att exon12
  nu splitsas direkt till exon10-

 225. -och hoppar över
  informationen i exon11.

 226. Det innebär då att 72 baser saknas
  i budbärar-RNA:et-

 227. -och 24 aminosyror i proteinet.

 228. Här hade vi samlat in dermala
  fibroblaster från alla försökspersoner.

 229. Vi studerade omkring tjugo personer.

 230. Här ser ni
  att försöksperson 11 producerar-

 231. -två former av RNA:et från Cry1
  och två former av protein-

 232. -i huden,
  i de dermala fibroblasterna.

 233. Så helt klart en markant förändring
  i strukturen-

 234. -hos både RNA:et och proteinet
  i den här individen.

 235. Sen frågade vi
  om den här modifierade genen-

 236. -räckte för att ändra på
  den cirkadiska klockan i en odlad cell.

 237. Alina Patke gjorde detta-

 238. -genom att börja med en odlad cell
  som helt saknade varianter av Cry.

 239. Vanligtvis finns det Cry1 och Cry2.

 240. Utan nån av dessa
  är cellerna arytmiska.

 241. Hon använde det
  som ett testsystem för att fråga-

 242. -om det finns en skillnad i mönstret
  för cirkadisk rytm på cellnivå-

 243. -mellan vildtypen av Cry1
  och den här varianten av Cry1.

 244. Här ser vi ett jämnt mönster
  av rytmicitet-

 245. -som kom från vildtypen,
  fullängdsformen av Cry1.

 246. Den trunkerade formen gav upphov till-

 247. -en cirkadisk rytm som var
  en halvtimme längre än hos vildtypen.

 248. Så den här genen kan orsaka en
  förändring i den cirkadiska rytmen-

 249. -hos mottagarcellerna.

 250. Än en gång har vi skillnaden
  mellan flugans klocka här-

 251. -och människans klocka till höger.

 252. En viktig ny roll för kryptokrom.

 253. Det här är alltså
  den modifierade genen.

 254. Ihop med PER bildar kryptokrom
  det inhibitoriska komplexet-

 255. -som undertrycker aktiviteten
  hos CLK och CYC.

 256. Alina tittade sen på interaktionerna
  mellan dessa proteiner.

 257. Utifrån det som är känt om människors
  och flugors klockor vet vi-

 258. -att period och kryptokrom tillsammans
  bildar ett inhibitoriskt komplex-

 259. -som sen fysiskt interagerar
  med Clock och Bmal.

 260. Så hon ställde följande fråga:

 261. Spelar det nån roll för den fysiska
  interaktionen mellan proteinerna-

 262. -om det är fullängdsformen
  eller den trunkerade formen?

 263. Här nere har vi tillsatta proteiner-

 264. -där vi använder
  endast fullängdsproteinet-

 265. -eller den trunkerade formen-

 266. -eller en syntetisk heterozygot,
  då båda formerna produceras.

 267. Vad händer om man nu
  gör en immunprecipitation-

 268. -där målet är Clock modifierat
  med en hemagglutinin-sekvens?

 269. Då finner man väldigt små mängder
  av fullängdsformen av kryptokrom.

 270. Det finns mycket större mängder
  av den trunkerade formen.

 271. I heterozygoten finns en stark
  övervikt av den trunkerade formen.

 272. Uppe till vänster har
  vi ett reciprokt experiment-

 273. -där fokus
  för immunprecipitationen är Bmal.

 274. De tillsatta proteinerna är här,
  och vi ser ungefär samma respons.

 275. Fullängdsproteinet produceras
  i små mängder-

 276. -jämfört med de stora mängderna
  av det trunkerade proteinet-

 277. -och heterozygoten har en stark
  övervikt mot den trunkerade formen.

 278. Sen kan vi jämföra
  med interaktioner med PER själv.

 279. Hur interagerar de här två varianterna
  av kryptokrom med PER?

 280. Här finner vi att det vi tillsätter
  och det vi får ut ser väldigt likt ut.

 281. Sammanfattningsvis
  verkar det vara så-

 282. -att period och kryptokrom
  har en stark fysisk interaktion-

 283. -som inte påverkas av mutationen.

 284. Men interaktionen
  mellan PER/CRY-heterodimeren-

 285. -och aktivatorproteinerna
  Clock och Bmal-

 286. -blir starkt påverkad
  av den här mutationen.

 287. Vi tyckte att det här var extremt
  intressant som molekylärbiologi-

 288. -men vi blev chockade när vi satte oss
  vid en dator för några år sen-

 289. -och frågade hur vanlig mutationen
  är i mänskliga populationer.

 290. Det här är det som vi fick se-

 291. -när vi tittade
  på Cambridges databas ExAC.

 292. I jordens befolkning tyder
  allelfrekvensen på att bärarna...

 293. Den är dominant
  så vitt vi har sett.

 294. Bärarna utgör nästan
  en procent av populationen.

 295. Om vi fokuserar på européer
  eller ättlingar till européer-

 296. -ser vi allelfrekvensen här.

 297. Det dubbla är bärarfrekvensen,
  vilket är 1 av 75 personer.

 298. Vi blev förbluffade över-

 299. -att den här allelen som ändrar
  klockans funktion var så vanlig-

 300. -men det innebar att vi borde kunna
  identifiera ytterligare bärare-

 301. -för att bekräfta det här förhållandet.

 302. Vi inledde ett samarbete-

 303. -med Tayfun Özçelik
  vid Bilkentuniversitetet i Turkiet.

 304. Han hade arbetat med en medarbetare
  i samma hus som vi, Jeffrey Friedman.

 305. Tayfun hittade
  ett stort antal släkter som hade bärare-

 306. -både homozygota och heterozygota.

 307. Stora släkter,
  av vilka bara en del visas här.

 308. Han tittade på sömnmönster
  hos alla de här individerna-

 309. -och kunde jämföra mönstren
  i de fyllda rutorna, bärarna-

 310. -med de ofyllda rutorna, icke-bärare.

 311. Sen kan vi göra ett diagram
  av gruppernas beteende.

 312. Här är icke-bärarna-

 313. -och i mitten av deras sömnperiod
  på lediga dagar...

 314. Man tar tiderna
  då man somnar och vaknar-

 315. -och ser var mitten av intervallet är.

 316. För de flesta av oss är det
  omkring 4.30 på morgonen.

 317. Det gäller för de flesta icke-bärare
  i de här familjerna-

 318. -men deras släktingar som är bärare
  har alla ett helt annat mönster.

 319. Det är förskjutet
  med ungefär två timmar-

 320. -och mitten av sömnperioden är
  ungefär då de flesta stiger upp.

 321. Det kom fram en andra fenotyp,
  de som sover fragmenterat.

 322. Detta är individer-

 323. -vars främsta sömnepisod är
  en tupplur tidigt eller sent på kvällen.

 324. Detta ser man heller inte
  hos icke-bärare.

 325. För att sammanfatta:

 326. Vi har ett antal olika familjer hos
  vilka förekomsten av denna variation-

 327. -är en prediktor för DSPD.

 328. Den höga penetransen av den här
  mutanten i fråga om beteendet-

 329. -tyder på att det är en viktig faktor
  i DSPD i hela världen.

 330. Eftersom mutationen återfinns
  hos flera familjemedlemmar-

 331. -och alltså går i arv, måste vi utgå
  från att all vävnad har dessa klockor.

 332. Variationen uppvisar förstärkt bindning
  till Clock och Bmal-

 333. -och den verkar vara
  en förstärkt transkriptionell inhibitor.

 334. Den kompetitiva bindningen till Clock
  och Bmal tyder på molekylär basis-

 335. -för det här dragets dominans.

 336. Och slutligen, som jag nämnde, räcker
  det att uttrycka denna enda gen-

 337. -i individuella odlade celler-

 338. -för att upprepa
  en förändrad cirkadisk rytm.

 339. Slutligen vill jag bara ta upp
  några frågor inför framtiden.

 340. Ett problem
  när man studerar sömnstörningar-

 341. -har varit förhållandet
  till andra sjukdomar.

 342. Det har länge varit
  anekdotisk kunskap-

 343. -att många metabola och psykiatriska
  sjukdomar involverar sömnstörningar-

 344. -och ofta förskjuten sömn-

 345. -men det har varit svårt
  att fastställa kausala förhållanden.

 346. Nu har vi en ny möjlighet.

 347. Om man har många
  försökspersoner att studera-

 348. -bör vi kunna testa
  om sömnrelaterade mutationer-

 349. -är kopplade till medicinska problem.
  Särskilt när mutationen kan studeras-

 350. -i olika familjer bör vi kunna utesluta
  omgivningens påverkan-

 351. -och dra några klara slutsatser-

 352. -om dessa mutationers förhållande
  till andra medicinska sjukdomar.

 353. Till slut vill jag uppmärksamma
  människorna-

 354. -de "faktiska forskarna",
  som Jeff pratade om-

 355. -som länge har bidragit till arbetet.

 356. På 1980-talet arbetade
  Ted Bargiello och Rob Jackson-

 357. -med att kartlägga
  och klona period-genen-

 358. -och förklara mutationerna-

 359. -som Konopka och Benzer hade hittat
  några år tidigare.

 360. På 1990-talet arbetade Leslie, Amita,
  Jeff, Lino och Adrian-

 361. -med upptäckten och karaktäriseringen
  av timeless-genen och dess protein.

 362. Kort därefter arbetade Jeff Price-

 363. -Lino, Adrian, Justin och Brian-

 364. -på upptäckten
  och karaktäriseringen av doubletime-

 365. -vars roll jag berättade om.

 366. På 2000-talet började vi
  med mikromatriser-

 367. -och tittade på de större mönster av
  genuttryck som klockorna reglerar.

 368. Det drevs på av Adam Claridge-Chang
  och Hermann Wijnan.

 369. Men fler gener blev upptäckta.
  Sebastian Martinek fann en roll-

 370. -för jsk3, som fortfarande är
  särskilt intressant-

 371. -på grund av dess känslighet-

 372. -mot vanliga läkemedelsbehandlingar
  som litium.

 373. De senaste sju åren har Dragana
  Rogulja och Nick Stavropoulos-

 374. -båda inlett studier
  i en annan genetisk gren-

 375. -nämligen styrning av sömnens längd,
  homeostatisk reglering av sömn-

 376. -vilket ihop med cirkadisk reglering
  ytterst kontrollerar mönstret.

 377. Och som jag sa
  har Alina Patke varit involverad-

 378. -i alla sidor av vårt arbete
  med människor.

 379. En sista bild.
  Jag vill uppmärksamma Lino Saez-

 380. -som hörde till labbet i nästan 30 år.

 381. Han var inblandad i nästan allt
  som jag har pratat om i dag.

 382. Lino gick tyvärr bort 2014
  men han hade älskat att vara här.

 383. Alina Patke har varit ansvarig för alla
  aspekter av arbetet om människor.

 384. Hon var inblandad i varenda del
  av det projektet.

 385. Hon är här, och jag vill
  bara tacka henne personligen.

 386. Tack för er uppmärksamhet,
  och för äran.

 387. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Michael W Young, medicin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

2017 års Nobelpristagare i medicin, Michael W. Young, berättar om hur han byggde vidare på sina kollegors upptäckt. Jeffrey Halls och Michael Rosbash upptäckte den gen som ligger bakom dygnsrytmen som allt levande har. De tre forskarna kunde genom försök på bananflugor kartlägga och identifiera generna och mekanismerna som styr det självreglerande urverket i våra celler. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi
Ämnesord:
Biologi, Fysiologi, Medicin, Naturvetenskap, Nobelpriset i fysiologi eller medicin, Nobelpristagare
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Nobelföreläsning i litteratur 2017

Hur skulle den skrivna skönlitteraturen ha en chans att mäta sig med filmens och televisionens slagkraft om den inte kunde erbjuda något unikt, något som andra gestaltningar inte kunde ge? Detta frågade sig Kazuo Ishiguro tidigt i sitt författarskap. Hör 2017 års Nobelpristagare i litteratur berätta om hur han inspirerades att skriva romaner som "Återstoden av dagen", "Never Let Me Go" och "Begravd jätte". Sara Danius introducerar. Inspelat på Svenska Akademien i Stockholm den 7 december 2017. Arrangör: Nobelstiftelsen och Svenska Akademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Jeffrey C Hall, medicin

Sedan länge har det varit känt att växter, djur och människor har en inre biologisk klocka. Genom experiment på bananflugor har årets tre amerikanska Nobelpristagare kartlagt de gener som ligger bakom och styr vår dygnsrytm. Jeffrey C. Hall berättar om sina upptäckter. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Michael Rosbash, medicin

Michael Rosbash, en av årets tre Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, berättar om sitt forskningsarbete som lett fram till upptäckten av den biologiska klocka som styr sömn, hormonnivåer, kroppstemperatur och ämnesomsättning. Hans forskning har bland annat visat på ett starkt samband mellan väl fungerande dygnsrytm och hälsa. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Michael W Young, medicin

2017 års Nobelpristagare i medicin, Michael W. Young, berättar om hur han byggde vidare på sina kollegors upptäckt. Jeffrey Halls och Michael Rosbash upptäckte den gen som ligger bakom dygnsrytmen som allt levande har. De tre forskarna kunde genom försök på bananflugor kartlägga och identifiera generna och mekanismerna som styr det självreglerande urverket i våra celler. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Rainer Weiss, fysik

Rainer Weiss berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Barry C Barish, fysik

Barry C. Barish berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Kip S Thorne, fysik

Kip S. Thorne berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Richard Henderson, kemi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelades Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Här berättar Richard Henderson om sin forskning. Inspelat den 8 december 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Jacques Dubochet, kemi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelades Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Här berättar Jacques Dubochet om sin forskning. Inspelat den 8 december 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Joachim Frank, kemi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelades Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Här berättar Joachim Frank om sin forskning. Inspelat den 8 december 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Hur känner vi kroppen i en teknisk värld

Ericka Johnson, universitetslektor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet, berättar om sina forskningsresultat som är tänkta att användas inom den medicinska forskningen. Hur väl känner vi våra kroppar och hur pass medvetna är vi om den kulturella kontexten? Skall man till exempel konstruera en simulator av en kroppsdel i undervisningssyfte så bör den kunna användas av blivande läkare både i USA och i Sverige, menar hon. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.