Titta

UR Samtiden - Lättlästdagen 2017

UR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Om UR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Föreläsningar och samtal från Lättlästdagen 2017. Den arrangeras i första hand för dem som arbetar med vuxna som har ett annat modersmål än svenska, men är även intressant för alla som är nyfikna på flerspråkighet, begriplighet och vilka grupper som kan tänkas ha nytta av lättlästa texter. Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Till första programmet

UR Samtiden - Lättlästdagen 2017 : Begriplighet, termer och definitionerDela
 1. "Bör vår mottagning för grå starr"-

 2. -"heta gråstarrsmottagningen
  eller kataraktmottagningen?"

 3. Som språkkonsult och språkvårdare
  är ett mål att skriva begripligt-

 4. -och att de rekommendationer man ger
  ska göra att folk skriver begripligt.

 5. Jag hoppas att det jag tar upp
  kan appliceras-

 6. -när man skriver lättlästa texter.

 7. Den här presentationen kommer inte
  att handla om texten som helhet.

 8. Jag kommer in på orden.

 9. Innehållsord och i det här fallet
  mer fackspecifika ord.

 10. Sen är det också fråga om genreval.
  Det är inte skönlitteratur.

 11. Här handlar det om sakprosa
  och texter som har ett sakinnehåll-

 12. -som man behöver överföra
  till sina mottagare.

 13. Det är ännu viktigare där
  att veta vilken målgruppen är.

 14. Jag ska kort säga
  att Terminologicentrum Tnc-

 15. -är ett nationellt centrum
  för fackspråk och terminologi.

 16. Vi arbetar som systerorganisation
  till Språkrådet inom språkvård.

 17. Vi ger rekommendationer i valet
  mellan olika ord och uttryck-

 18. -inom olika ämnesområden.

 19. Också i olika projekt när vi reder ut
  begrepp inom ämnesområden-

 20. -som ofta resulterar i en ordlista,
  där vi definierar begreppen.

 21. Ofta har också de här ordlistorna
  termmotsvarigheter på andra språk.

 22. Jag kommer in på en del exempel
  på projekt som jag har arbetat med-

 23. -under mina år på Tnc.

 24. Jag har inte jobbat med
  lättläst text.

 25. Men jag har varit med och tagit fram
  en definition på en lättläst text-

 26. -med Myndigheten
  för tillgängliga medier.

 27. Som förstås hade behov av
  att reda ut det här området.

 28. Det är alltså deras definition
  med min hjälp.

 29. Definitionen lyder alltså:

 30. "Text som är anpassad för
  personer med bristande läsförmåga."

 31. "Personer som inte kan tillgodogöra
  sig informationen i en text"-

 32. -alltså inte få en läsförståelse-

 33. -"utan att strukturen, innehållet
  och/eller språket anpassas."

 34. Vi vet nu att det handlar om
  väldigt många olika målgrupper-

 35. -som döljer sig bakom
  personer med bristande läsförmåga.

 36. Från de som är nya i svenska språket
  till de med funktionsnedsättningar.

 37. Man behöver kanske
  olika typer av texter.

 38. Vi har hört exempel på
  hur lättlästa texter kan se ut.

 39. Eller exempel på hur man bör anpassa
  språk, innehåll och struktur.

 40. Jag ska säga om ordlistan som Myndig-
  heten för tillgängliga medier gjort-

 41. -att jag tror att det är 20 begrepp
  som är definierade.

 42. De här begreppen,
  termerna och definitionerna-

 43. -är åtföljda av långa anmärkningar.

 44. Där står det lite mer om vad vi menar
  med de här definitionerna.

 45. Men för att göra en lättläst text
  kan man inte se det som ett recept.

 46. Då får man gå till sakkunniga
  som kan göra lättlästa texter.

 47. De här definitionerna är utarbetade-

 48. -för att man ska kunna ha
  en sorts konsensus i ett fackområde-

 49. -om de här ordens betydelse-

 50. -så att man verkligen
  kan använda dem-

 51. -i kommunikation med varandra.

 52. Nu glider jag in på hur vi arbetar
  med terminologiska ordlisteprojekt.

 53. Det är lite annorlunda
  mot vanliga ordböcker-

 54. -som oftast kommer till
  på en ordboksredaktion.

 55. Här går jag ut som terminolog
  och arbetar med sakkunniga-

 56. -på i det här fallet Mtm.
  De finns med i arbetet hela tiden.

 57. För jag vet inte från början
  vad en lättläst text är.

 58. Jag tar in information från sakkun-
  niga och stöter och blöter med dem.

 59. Det går också ut på remiss-

 60. -för att vi ska kunna få en konsensus
  runtomkring definitionerna.

 61. Initiativet till ordboksarbetet
  kommer också från-

 62. -behovet från fackområdet.

 63. Det är inte vi som säger: "Jag måste
  reda ut begreppen i det området."

 64. Så är det inte. Det kommer från
  folk som har behov av det.

 65. Jag ska...

 66. Jag ska också tala om att den här
  ordlistan finns publicerad-

 67. -i Sveriges nationella termbank
  Rikstermbanken.

 68. Om ni vill se hela den här ordlistan
  ska man gå till Rikstermbanken.

 69. Bakgrunden till
  vårt arbete med ordböcker-

 70. -ordförklaringar och definitioner
  är språklagen.

 71. Jag vill bara
  poängtera tyngden i arbetet-

 72. -och hur viktigt det är
  med de här två paragraferna.

 73. När vi arbetar med klarspråk
  brukar vi hävda-

 74. -att paragraf 11,
  klarspråksparagrafen...

 75. "Språket i offentlig verksamhet ska
  vara vårdat, enkelt och begripligt."

 76. Men jag hävdar också att det är
  viktigt att man tar till paragraf 12-

 77. -som terminologer är glada för finns:
  "Myndigheter har ansvar för"-

 78. -"att svensk terminologi
  finns och används och utvecklas."

 79. Om man inte reder ut begrepp,
  kan man inte beskriva det begripligt.

 80. Så de här två paragraferna
  är väldigt viktiga-

 81. -för att få till stånd
  en begriplig sakprosatext.

 82. Jag håller inte... Jaha, där!
  Vad bra. Den är svår att se.

 83. Vad bra!

 84. Ja...

 85. Vi har det här som bakgrund.

 86. Men jag skulle vilja visa
  en bild över-

 87. -hur vi går till väga
  när vi reder ut begreppen.

 88. Det här är en bild över hur vi menar-

 89. -att begreppsbildningen
  hos människor går till.

 90. Vi kallar det för begreppstetraedern.
  Nån som har läst semantik-

 91. -kanske känner igen Ogdens triangel.
  Då kan man känna sig hemma.

 92. Vi menar att...
  Och det här är begrepp-

 93. -som vi har rett ut i samarbete med
  Universitets- och högskolerådet.

 94. Så det finns numera också en ordlista
  inlagd i Rikstermbanken-

 95. -med 1 500 ord och termer som har
  att göra med den högre utbildningen-

 96. -och termmotsvarigheter på engelska
  och ofta denna typ av definitioner.

 97. Man kan tycka:
  "Ska man behöva definiera 'student'?"

 98. Men i ett sånt här arbete
  är det viktigt att dra en gräns för-

 99. -vad som är en student. Nån som är
  antagen till en utbildning?

 100. Nej, enligt definitionen
  och Universitets- och högskolerådet-

 101. -är det att man både måste vara
  antagen till och bedriva utbildning.

 102. Det är de som man behöver
  föra statistik över-

 103. -så att man vet
  hur många studenter man har.

 104. Det är den delen som har att göra med
  att man försöker fånga begreppet.

 105. Begreppet är i vår teoretiska...
  Eller det vi tänker oss är-

 106. -att begreppet är en kunskapsenhet
  i vårt medvetande-

 107. -som vi bygger upp kunskap
  om företeelser i världen om.

 108. Vi bildar ett begrepp
  utifrån de här referenterna-

 109. -som är företeelser i världen-

 110. -som vi behöver
  härbärgera kunskap om.

 111. När vi talar om
  och ska kommunicera språkligt-

 112. -måste vi sätta etiketter
  på det här begreppet.

 113. Det går blixtsnabbt
  att bilda begrepp många gånger.

 114. Men hur som helst:

 115. Termen ska ses som en etikett
  på det här begreppet-

 116. -som gör att vi ska kunna förmedla
  kunskapsenheten i vårt medvetande.

 117. Definitionen är den mest utmejslade
  beskrivningen av begreppet-

 118. -som vi behöver
  när vi ska veta vad vi talar om.

 119. I det här fallet har vi bestämt
  att "student" är termen.

 120. Det finns också
  två andra etiketter där.

 121. Kan man lika gärna säga "studerande"?
  Är det en synonym till "student"?

 122. Såna frågor kommer upp. Nej,
  "studerande" är inte lika precist.

 123. Man kan vara studerande
  utanför högskolans värld också.

 124. Det ligger på en högre
  abstraktionsnivå. Är "elev" synonymt?

 125. Nej, det använder man bara
  för studerande som studerar nåt-

 126. -på gymnasiet eller på grundskolan.

 127. Så i det här fallet
  blir det självklart så-

 128. -att då stryker vi det. "Använd bara
  'student' om du vill vara precis."

 129. "Om du inte vill vara precis går det
  bra." Eller så kan man skriva om.

 130. Det är intressant
  om det stämmer med hur man tänker-

 131. -när man skriver lättläst.
  Då vill jag också visa er...

 132. ...den här typen av begreppssystem
  som vi brukar arbeta med.

 133. Man kan ta hjälp av det här tänkandet
  när man skriver lättläst.

 134. Här ser ni
  att ju högre upp i begreppssystemet-

 135. -desto mer övergripande
  blir begreppet.

 136. Många fler referenter är studerande
  än som är campusstudenter-

 137. -som ligger ganska långt ner
  i hierarkin.

 138. I det här fallet
  innebär det faktiskt-

 139. -att "studerande", "student"
  och "elev" ofta är mer begripligt.

 140. Här blir det mer begripligt
  att tala om nån som studerar.

 141. Man kanske säger "en som studerar".

 142. Jag vet inte om man kan räkna med att
  den man skriver en lättläst text för-

 143. -vet vad en student är, eller ska man
  skriva "en som går i skolan"?

 144. Men jag ska säga
  att rent begreppsligt är vi där uppe.

 145. Ju högre upp, desto mer begripligt.

 146. Man kanske inte kan tala
  om en campusstudent.

 147. Man kanske får räkna med-

 148. -att inte alla kan vara med på
  den precisa verkligheten-

 149. -som man känner till om man
  arbetar med det här fackområdet.

 150. I det här begreppssystemet är det
  också mer generaliserat högre upp.

 151. Det här är begrepp som används
  inom vården-

 152. -när man vill kunna beskriva
  hur patienter får näring.

 153. Här har jag arbetat på Social-
  styrelsen när vi behövde reda ut det.

 154. Ju högre upp,
  desto mer generaliserat.

 155. Ju högre upp,
  desto mer abstrakt också.

 156. Det är kanske inte så lämpligt att ta
  det övergripande begreppet här-

 157. -och använda det i lättlästa texter.

 158. "Att inta livsmedel"
  är inte jättebegripligt.

 159. Medan "äta" är en mer precis term,
  som det fortfarande är här.

 160. Så här är det...
  När det gäller... Vad ska man säga?

 161. Jag menar att man ska
  titta på begreppen i de här klustren.

 162. Men det gäller då att när man väljer
  uttryck måste man välja rätt nivå.

 163. Ibland är ett överordnat
  mer allmängiltigt.

 164. Ibland är ett precist ord bättre.
  Ja, man preciserar för mycket-

 165. -och inte alla begrepp runtomkring
  eller alla referenter kommer med.

 166. Men det kanske räcker, för det
  viktiga är att göra texten begriplig.

 167. Om vi går över till termer,
  hur ser de ut?

 168. Vi har nu sett att man inte kan säga
  vad en term är.

 169. Om ett ord eller uttryck används
  inom ett fackområde, är det en term.

 170. Det här är typiska termer.

 171. Det kanske är en traditionell syn
  eller en schablon.

 172. De här svåra orden är termer.
  "Pyrolys" och "adhesion".

 173. Men det är inte så att fack...

 174. För oss är fackområdet också viktigt.

 175. Alla ämnesområden som härbärgerar
  specifik kunskap är ett fackområde.

 176. Nåt som är vanligt i dag
  som många av oss känner till-

 177. -är matlagningstermer.

 178. Här har vi från en ordlista
  som heter Matlagningstermer-

 179. -utgiven av provköken i Sverige.

 180. Ordet "bräcka"
  känner kanske inte alla till.

 181. Men jag tror
  att ganska många gör det.

 182. Här finns det en definition-

 183. -som stämmer med
  vad fackpersonerna...

 184. ...lägger i ordet.

 185. Om man går ut och söker på "bräcka"
  kan man få recept på nätet.

 186. Där står det "bräckt torsk".
  Det är lättstekta torskbitar.

 187. Där gör man direkt en koppling.

 188. Om man inte vet vad "bräckt" är,
  får man en förklaring.

 189. Vi går tillbaka till definitionen:
  "Steka lätt och hastigt..."

 190. Det är ganska rätt.

 191. Sen är det ganska mycket frågan om
  att...

 192. ...det går en strömning mellan...
  Så ska det vara.

 193. Mellan ord som används
  i allmänspråket och i fackspråket.

 194. Så det blir gråzoner i
  vad vi förstår av orden.

 195. Här kan man se att det vi kallar för
  terminologisering-

 196. -är när ett sånt här allmänord-

 197. -som används i vardagsspråket-

 198. -som "ledsagning",
  "besök" eller "fetma"-

 199. -används mer specifikt
  i ett visst fackområde-

 200. -vilket man gör med de här orden
  i hälso- och sjukvårdens värld.

 201. Då har de terminologiserats.

 202. Den andra vandringen av facktermer
  ut i allmänspråket-

 203. -kallas då följaktligen för
  avterminologisering.

 204. Det är typiskt för den typ av fack-
  termer som kommer ut i allmänt bruk-

 205. -vid större olyckor,
  som "tsunami" och "bogvisir".

 206. Tsunami är en geologisk term
  sen hur länge som helst tillbaka.

 207. Men det har vi koll på numera.

 208. Eller "genmodifierad" i samband med
  upptäckter eller forskning.

 209. Så det intressanta är
  att det faktiskt är...

 210. Det intressanta för mig är
  att det är en sorts...

 211. Det finns ord som används
  i både allmänspråk och fackspråk-

 212. -och man behöver reda ut det.

 213. Men vi måste vara klara över
  vilka som står för samma begrepp.

 214. Här ska jag ta mer exempel på det här
  från hälso- och sjukvården.

 215. Jag har jobbat mycket med språkbruket
  inom hälso- och sjukvården.

 216. Jag är också språkexpert inom
  Läkarsällskapets språkkommitté-

 217. -dit frågor ofta kommer
  från folk som jobbar inom vården-

 218. -som undrar
  hur de ska skriva till patienter.

 219. Då har man inom hälso- och sjukvården
  den här patientdatalagen-

 220. -som har att göra med
  patientjournalen.

 221. Där står det: "Syftet med
  att föra en patientjournal"-

 222. -"är i första hand att bidra till
  en god och säker vård av patienten."

 223. "Journalhandlingar
  ska vara skrivna på svenska språket"-

 224. -"tydligt utformade
  och lätta att förstå för patient."

 225. "PatientEN" kanske man skulle ha
  skrivit om jag fått vara konsult.

 226. Det här är ju då... Då ser ju jag
  det här att paragraf 2 kräver...

 227. Här behövs det precisa termer
  för patientsäkerheten.

 228. Vi vill bli vårdade på ett bra sätt.

 229. Det är klart
  att de ska förstå varandra.

 230. Men av demokratiskäl vill vi ju också
  förstå som patienter.

 231. Vi vill förstå vad som har hänt.
  Då behövs det allmänspråkliga ord.

 232. Så här är det
  en knivig balansgång att gå.

 233. Vad ska man göra?

 234. Dessutom finns det många yrkeskårer
  inom hälso- och sjukvården-

 235. -som inte förstår varandra heller.
  Så det här är ett speciellt område.

 236. Det som vi kanske tänker på mest
  när...

 237. Nu ska det snart komma lite exempel.

 238. Det är det här valet mellan latin och
  svenska, som fortfarande är aktuellt-

 239. -inom hälso- och sjukvården. Hoppsan!

 240. Här har vi då om vi tittar på
  tre olika val här-

 241. -som vi har för samma begrepp.

 242. "Röda hund" eller "rubella",
  "tandkött" eller "gingiva"-

 243. -och "livmoder" eller "uterus".

 244. Jag "rödar" det som vi inte ska säga
  och "grönar" rekommendationerna.

 245. Det är självklart. "Röda hund",
  "tandkött" och "livmoder"-

 246. -när man ska
  vända sig till en patient.

 247. Men i det här fallet, då?

 248. Här finns det då latin som...

 249. ...vi inte ska använda.

 250. Men "barnförlamning" eller "polio"?

 251. Där vet vi att "barnförlamning"
  är en missvisande benämning.

 252. "Kräfta" eller "cancer"?

 253. "Blodkräfta" eller "leukemi"?
  "Likbränning" eller "kremering"?

 254. Här är det ju faktiskt så
  att så här ser det ut i bruket.

 255. Jag vet inte om ni skulle tycka-

 256. -att man skulle kunna hämta upp nåt
  från "rödingarna"-

 257. -när man ska skriva lättläst.

 258. Möjligtvis den sista: "likbränning".
  Det är tydligt vad det handlar om.

 259. Vi fick en fråga
  som rörde de här begreppen.

 260. "Bör vår mottagning för grå starr"-

 261. -"heta 'gråstarrsmottagningen'
  eller 'kataraktmottagningen'?"

 262. Vi har fått jättemånga
  liknande frågor.

 263. Då svarade vi så här:

 264. "Välj helst 'kataraktmottagningen',
  som också verkar vara vanligast."

 265. "Vi rekommenderar nämligen
  diagnosnamnet 'katarakt'."

 266. "'Katarakt' finns med
  i Svenska Akademiens ordlista."

 267. "Det pekar på att det är accepterat
  utanför hälso- och sjukvården."

 268. Hur gör man med det här på lättläst?

 269. Hur skulle man göra här?

 270. Jag vet inte om nån har nåt förslag.

 271. Men jag tänker mig att man kanske
  skulle gå upp en hierarki-

 272. -och möjligtvis tala om ögonsjukdomar
  och inte precisera sig så mycket.

 273. Ingen av dem är begriplig
  bara utifrån...

 274. "Grå starr" är inte begripligt
  om man inte känner till vad det är.

 275. "Artros", "broskförtunning"-

 276. -eller "icke-inflammatoriska
  ledförändringar"?

 277. Vi menar att det som bör användas är
  "artros", eftersom det täcker allt.

 278. Broskförtunningar
  är bara en av de saker-

 279. -som sker vid artros. Kan "icke-
  inflammatoriska ledförändringar"-

 280. -som är mer en förklaring av
  ungefär vad det är - användas?

 281. Om det skulle fungera.

 282. Samtidigt är det långt och krångligt.

 283. Det kanske kan räcka med
  "ont i lederna". "Ledsjukdom".

 284. Ingen som har nån... Ni får fundera
  så kanske vi kan ta den frågan sen.

 285. "Kit", då?
  Nu kommer vi in på engelska ord.

 286. Ska man översätta eller försvenska
  det engelska "kit"?

 287. Vad tycker ni?

 288. "Kit".

 289. Ni visste inte ens vad jag menade,
  eller hur? Jag borde ha sagt det.

 290. "Det beror på vad du menar
  med 'kit'", svarar vi då.

 291. Se först vad det står för och se om
  det finns en svensk motsvarighet.

 292. Nåt utav de där förslagen.

 293. Men om du väljer att använda
  det engelska, bör du skriva-

 294. -"ett kit", "det där kittet",
  "flera kit" och "kitten".

 295. Enligt Svenska Akademiens ordlista,
  version 14.

 296. Vad tror ni om för lättläst text?

 297. Det är kanske bra att ha
  en utav de mer svenska formerna där.

 298. Ett annat ord som är ganska vanligt
  förekommande är "second opinion".

 299. "Vad ska 'second opinion' heta
  på svenska?" fick vi en fråga om.

 300. Vi svarade
  "förnyad medicinsk bedömning".

 301. Det används
  i hälso- och sjukvårdslagen.

 302. Där används också "förnyad bedömning"
  när det är tydligt vad det står för.

 303. "Förnyad bedömning"
  är ganska begripligt.

 304. Möjligtvis "en bedömning till
  (av en annan läkare)"-

 305. -om man skulle försöka förklara mer
  vad just "förnyad" står för.

 306. Några nickar i alla fall.

 307. Sen har vi det här.
  Det här är intressant på många sätt.

 308. När pacemaker började användas
  på patienter i början av 50-talet-

 309. -försökte språkvården ge den svenska
  formen. Det nappade inte vi på.

 310. "Pacemaker" har etablerat sig.

 311. Däremot "defibrillator"...

 312. På Djurgårdsfärjan stod det
  "hjärtstartare".

 313. Jag tror att det är ganska spritt
  att tala om "hjärtstartare" i dag.

 314. Så här har det blivit så här.
  Jag tror faktiskt inte-

 315. -att vi bör hävda "hjärtstimulator"
  längre för "pacemaker".

 316. Men man kan aldrig veta. Plötsligt är
  det kanske okej för en ny generation.

 317. Börjar det bli dags att avrunda?
  Då måste jag ta det här jätteroliga.

 318. Jag ska prata kiss och bajs.
  Språkkommittén fick en fråga.

 319. "Jag granskade en text på en webbsida
  för allmänheten om avföringsprov."

 320. "'Avföring' är ersatt med 'bajs'.
  Man byter också 'urin' mot 'kiss'."

 321. "Mina ändringar möts av argumentet:"-

 322. -"'Vi tänker på nysvenskar
  som kanske inte kan språket än.'"

 323. "Vad anser språkkommittén?"

 324. "Är vi redo att konsekvent införa
  'bajs' och 'kiss' i information?"

 325. Vad blev vårt svar, tror ni?

 326. Så blev det. "Nej. Förklara med
  'bajs' och 'kiss' när det behövs."

 327. "Ordformerna 'avföring' och 'urin'
  är mer neutrala."

 328. "'Bajs' och 'kiss'
  används i mer informellt språk."

 329. "Många finner blotta tanken på
  våra utsöndringar motbjudande"-

 330. -"och uttalar det genom att
  distansera sig med formella termer."

 331. Jag tänkte höra med er vad ni tycker.

 332. Räck upp handen, ni som tycker att
  man ska använda "urin" och avföring".

 333. Jättemånga. Vilka tycker att man ska
  använda "kiss" och "bajs"?

 334. -Lite. Några.
  -Jag måste få kommentera!

 335. Man kan inte säga: "Vi ska alltid
  använda 'urin' eller 'avföring'."

 336. Det finns lättlästa texter där vi
  måste använda "kiss" och "bajs".

 337. Det var en väldigt bra kommentar.
  Jag håller absolut med.

 338. Och i talspråk kan det många gånger
  vara lämpligare.

 339. -Får jag bara nämna det här?
  -Ja.

 340. Risktermbanken vill jag
  att ni ska känna till.

 341. Jag tror att ni kan ha hjälp av den.

 342. Det finns så många termposter i den.
  Alltså små artiklar.

 343. Det finns 127 000 artiklar. Över...

 344. Runt 25 språk finns representerade.

 345. Runt 300 organisationer
  har bidragit med sina termer.

 346. Den är fri och staten har betalat.
  Använd den.

 347. Det kan jag skriva under på.
  Det händer att jag går in där.

 348. Ditt träd var...
  Jag har aldrig tänkt på det-

 349. -men det är ju fantastiskt smart
  att för sig själv rita upp ett träd.

 350. Även när man skriver
  mer begripligt...

 351. Jag skriver inte lättläst,
  men ofta populärtexter.

 352. Jag omvandlar facktexter
  till populärtexter.

 353. Att flytta uppåt och nedåt i ett träd
  hjälper ju faktiskt att förstå.

 354. Och att inte alltid
  gå uppåt eller nedåt.

 355. Jag tycker att det är viktigt
  att man inte hittar på nåt eget-

 356. -som man tror är mer begripligt.

 357. Utan det är bättre att göra det mer
  allmängiltigt och använda rätt term-

 358. -eller att man förklarar efter.
  För i vissa fall så kan vi inte...

 359. Det är bättre att förklara artros
  eller koppla det till en ordlista.

 360. Absolut.

 361. Tack!

 362. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Begriplighet, termer och definitioner

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Åsa Holmér, språkkonsult på Terminologicentrum (TNC), talar om vikten av att välja rätt ord. Hon tar upp både vanligare termer och fackspecifika ord. Det är viktigt att skriva begripligt, men hur mycket ska vi förenkla? Ska man skriva barnförlamning eller polio? Likbränning eller kremering? Urin eller kiss? Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Ämnen:
Svenska > Språkbruk
Ämnesord:
Lättläst, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Språkbruk, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Begripliga budskap

Hur ska vi skriva för att det ska bli lättare att förstå? Projektet Begriplig text berättar om sitt arbete med att samla in och sprida kunskap om hur vi ska skriva och förmedla budskap så att de blir begripliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Medverkande: Ester Hedin, projektledare, och Torbjörn Lundgren, sakkunnig. Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Vad är en pidgin?

Mikael Parkvall, språkvetare på Stockholms universitet, håller en föreläsning om pidgin-språk. Han berättar om hur dessa språk uppstår i kontakter mellan folk som annars inte har något gemensamt språk. Vi får flera exempel och får veta vad som skiljer en pidgin från andra språk. Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Språk och integration

Arkan Asaad berättar om sin familjs resa, om värdet och vikten av ett eget språk och om språkets betydelse när det gäller integration. Hans berättelse tar sin början i norra Irak och slutar i hans eget liv i Sverige idag, där han arbetar som författare och föreläsare. Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Lättläst litteratur

Vad skiljer en lättläst bok från en traditionell bok? Och vad menas egentligen med lättläst? Lina Nordstrand, förläggare på Vilja förlag och Nypon förlag, redogör här för sin syn på saken. Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Ett samtal om läslust

Varför ska vi läsa? Vad lockar till läsning? Och finns det vissa böcker som man bara måste läsa? Ett samtal om läslust mellan Jessika Gedin, programledare och översättare, och Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen. Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Begriplighet, termer och definitioner

Åsa Holmér, språkkonsult på Terminologicentrum (TNC), talar om vikten av att välja rätt ord. Hon tar upp både vanligare termer och fackspecifika ord. Det är viktigt att skriva begripligt, men hur mycket ska vi förenkla? Ska man skriva barnförlamning eller polio? Likbränning eller kremering? Urin eller kiss? Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Mian Lodalen: Att skiva lättläst

Mian Lodalen samtalar med förläggaren Lina Nordstrand om sitt författarskap, regnbågsböcker och vägen in i lättläst skrivande. Hon beskriver sina lättlästa böcker som sitt bidrag till demokratin eftersom var femte person i Sverige idag inte kan ta till sig nyheterna ur en vanlig dagstidning. Alla har rätt till välskriven litteratur! Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Lättlästdagen 2017

Ett samtal om adhd

Georgios Karpathakis är författare och grundare av organisationen Underbara adhd. Här samtalar han med sin förläggare om sitt arbete, om framtidstro, om läsning och verktyg för att förstå människor med adhd. Inspelat den 20 oktober 2017 på Citykonferensen i Stockholm. Arrangörer: Språktidningen och Vilja förlag.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Formulering i vetenskaplig text

Att använda vetenskapliga termer är inte alltid så lätt. Men det finns tips och metoder för att underlätta så att din uppsats blir mer lättarbetad. Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap tipsar och går igenom olika metoder tillsammans med Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.