Titta

UR Samtiden - Förebygg nu

UR Samtiden - Förebygg nu

Om UR Samtiden - Förebygg nu

Föreläsningar från den nationella preventionskonferensen Förebygg.nu med syfte att sprida kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Inspelat den 15 november 2017 på Folkets hus i Göteborg. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Drogförebyggarna Västra Götaland, CERA vid Göteborgs universitet, Polismyndigheten, Göteborgs stad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Länsnykterhetsförbundet.

Till första programmet

UR Samtiden - Förebygg nu : Narkotika och hållbar utvecklingDela
 1. Odlingens och produktionens påverkan
  på miljön-

 2. -är något man måste ta hänsyn till.

 3. God morgon, mina damer och herrar.
  Det är en ära att få vara här i dag.

 4. Jag vill tacka organisatörerna
  och Göteborgs stad.

 5. Det är en ära att få prata inför en
  publik bestående av beroendeexperter.

 6. Jag kommer
  att prata om drogbekämpning.

 7. Jag ska försöka ge er
  en kort översikt på 30-40 minuter.

 8. Jag ska gå igenom världen
  vad gäller problemet med droger-

 9. -och lite om hur det hänger samman
  med hållbar utveckling.

 10. Jag ska stå här,
  jag behöver mina anteckningar.

 11. Vi uppskattar
  att en kvarts miljard människor-

 12. -har tagit droger det senaste året.
  5 % av jordens vuxna befolkning.

 13. Omkring 29,5 miljoner av dessa
  lider av substanssyndrom-

 14. -som exempelvis drogberoende,
  men inte enbart.

 15. Det finns variationer i olika länder
  vad gäller trender och substanser-

 16. -men vi ser
  att cannabis återfinns överallt.

 17. Det är den vanligaste drogen.

 18. Om vi tittar på...

 19. Ja.

 20. Om vi tittar på substanssyndromen
  hos dem som går på behandling-

 21. -ser vi
  att det mest är opioider i Europa.

 22. Metaamfetamin och opioider i sydöstra
  Asien, opiater i sydvästra Asien.

 23. I Latinamerika cannabis och kokain.
  I Nordamerika cannabis, opioider-

 24. -kokain och amfetamin. I Oceanien
  kokain, opioider och amfetamin.

 25. Man uppskattar att tolv miljoner har
  injicerat droger det senaste året.

 26. Vanligast är det i östra och sydöstra
  Europa, och även i Centralasien.

 27. Minst vanligt är det i södra Asien
  och i Mellanöstern.

 28. Huvudsakligen
  på grund av den stora befolkningen-

 29. -står fyra länder
  för över hälften av dessa tolv miljoner-

 30. -som har injicerat droger.

 31. Det är Kina, Pakistan, Ryssland
  och USA.

 32. Bland de tolv miljoner
  som har injicerat droger-

 33. -uppskattar vi,
  lever hälften med hepatit C.

 34. Vi uppskattar att 1,6 miljoner
  lever med hiv-

 35. -och 1,3 miljoner
  lever med både hepatit C och hiv.

 36. Jämfört med hiv
  orsakar hepatit C större skada-

 37. -vad gäller sjukdomar relaterade till
  injicerandet, ni ser det till vänster.

 38. Konsekvenserna av hepatit C,
  både vad gäller dödsfall-

 39. -och antalet förlorade friska år-

 40. -på grund av invaliditet
  eller för tidig död...

 41. De är mycket högre för hepatit C
  än för hiv.

 42. Vi vet att behandlingen av hepatit C
  har förbättrats-

 43. -men tillgängligheten i många länder
  är väldigt låg.

 44. Behandlingarna är dyra
  i de flesta delar av världen.

 45. Vi ser här, i en studie från 2015, att
  sjukdomarna som hepatit C orsakar-

 46. -de röda linjerna, är många fler
  än de som hiv orsakar, i grönt.

 47. Både vad gäller dödsfall,
  som ni ser till vänster-

 48. -och vad gäller antal friska år
  som går förlorade, till höger.

 49. Om vi tar hänsyn till sjukdomar
  relaterade till drogerna i sig-

 50. -det är de blåa-

 51. -ser vi att opioider står ut
  som den farligaste drogen.

 52. De står för 70 % av alla sjukdomar
  relaterade till substanssyndrom.

 53. I år har vi för första gången-

 54. -tittat på tuberkulos och drogbruk.

 55. Vi ser att högriskfaktorer
  för utvecklandet av aktiv tuberkulos-

 56. -bland drogbrukare-

 57. -är att ha mycket fysisk kontakt
  med drabbade-

 58. -hemlöshet, att bo på härbärgen,
  att sitta i fängelse.

 59. Till de faktorer som leder till att man
  snabbare utvecklar aktiv tuberkulos-

 60. -kan vi inkludera näringsbrist,
  att vara hiv-positiv och fattigdom.

 61. Baserat på en begränsad mängd data-

 62. -uppskattar vi att 8 % av dem
  som injicerar droger har tuberkulos.

 63. Den siffran är 40 gånger högre
  än den för befolkningen som helhet.

 64. Där skulle det röra sig om 0,2 %.
  Man ska veta att drogbrukare-

 65. -ofta lider av andra komorbiditeter,
  som tuberkulos.

 66. Det gör det svårare att
  effektivt bekämpa substanssyndrom-

 67. -och andra komorbiditeter,
  som tuberkulos.

 68. Ofta ser vi att drogbrukare
  med tuberkulos inte får behandling-

 69. -eftersom de har tuberkulos.

 70. Samtidigt ser vi att drogbrukare
  har svårare att få förebyggande vård-

 71. -och behandling för tuberkulos
  på grund av drogerna.

 72. Det är en situation som inte
  är tillfredsställande i många länder.

 73. Vi uppskattar antalet dödsfall
  i världen till strax under 200 000.

 74. Det är lågt räknat
  och gäller mest överdoser.

 75. Det är viktigt att veta att de flesta
  dödsfallen kan kopplas till opioider.

 76. De senaste åren har antalet
  opioidrelaterade dödsfall ökat.

 77. Inte bara i Nordamerika, Kanada
  och USA, utan också i Europa.

 78. I USA, högst till vänster-

 79. -har vi sett en tredubbling av antalet
  dödsfall från -99. Från och med 2011-

 80. -kan större delen av ökningen
  relateras till heroin-

 81. -och syntetiska opioider,
  mest fentanyl och fentanylanaloger.

 82. Jag visar också England och Wales.

 83. 2015 var antalet drogrelaterade
  dödsfall som högst sedan tidigt 90-tal.

 84. Särskilt steg antalet dödsfall
  relaterade till heroin och morfin.

 85. Opioidmarknaden
  blir alltmer diversifierad.

 86. I många subområden ser vi
  ett alltmer komplext förhållande-

 87. -mellan bruket av heroin
  och syntetiska opioider.

 88. Det kan vi exemplifiera
  med USA som exempel.

 89. Där omfattar opioidmarknaden
  inte bara heroin-

 90. -utan också receptbelagda opioider
  som missbrukas.

 91. De produceras som falska mediciner.

 92. Många av dessa fuskmediciner, som
  ser ut som farmaceutiska produkter-

 93. -innehåller fentanyl
  eller fentanylanaloger.

 94. Fentanyl är en syntetisk opioid,
  som kan vara hundra gånger starkare-

 95. -än morfin. En del fentanylanaloger
  är inte kontrollerade.

 96. De är nya psykoaktiva substanser.

 97. Acetylfentanyl kan vara 10 000 gånger
  starkare än morfin och heroin.

 98. Bara för att ni ska få en idé
  om vilken skada de kan orsaka.

 99. Dessutom: Ett antal nya opioider-

 100. -som togs fram för forskningsändamål,
  men aldrig blev till mediciner-

 101. -dyker nu upp på marknaden
  som nya psykoaktiva substanser.

 102. De kan vara väldigt starka.

 103. Vi ser också en ökning
  av syntetiska opioider i Europa.

 104. Buprenorfin och fentanyl i Asien.

 105. Tramadol i Mellanöstern, buprenorfin
  i sydöstra Asien, tramadol i Afrika.

 106. Nu ska jag tala om tillgång.

 107. Till vänster kan ni se den areal
  där det odlas opiumvallmo-

 108. -och den areal
  där det odlas kokabuskar.

 109. Om jag börjar med opiumvallmo
  är det extremt stora arealer.

 110. De är rekordstora.
  Senare i dag kommer vi att släppa-

 111. -de senaste uppskattningarna
  för 2017-

 112. -av opiumvallmoodlingarnas arealer
  i Afghanistan.

 113. Afghanistan står för över 80 %
  av alla opiumvallmoodlingar.

 114. De ökar igen, de är rekordstora.

 115. Trenden är att produktionen av opium
  och heroin ökar.

 116. Om vi tittar på odling av kokabuskar
  och kokainproduktion...

 117. Man ser det inte,
  men odlingen av kokabuskar-

 118. -sjönk fram tills för två år sen.

 119. Den var en tillbakagång under
  en lång period, men nu ökar den igen.

 120. I Colombia har vi sett en stor ökning
  i år. Man ser inte det här.

 121. Det här är globalt, och vi har bara
  siffror för Colombia och Bolivia.

 122. I Colombia var ökningen 50 %
  på ett år. Det händer nåt.

 123. Det verkar öka igen till samma nivåer
  som under tidigt 2000-tal.

 124. Detsamma gäller förstås produktionen.

 125. De stora transportvägarna för opiater
  har inte förändrats mycket.

 126. De transporteras
  från produktionsområdena-

 127. -från Latinamerika i grönt,
  mot Sydamerika och Nordamerika.

 128. Opiater produceras i Colombia
  och Mexiko-

 129. -för marknaden
  i Nord- och Sydamerika.

 130. Sen har vi den stora produktionen
  i och kring Afghanistan.

 131. Där sker transporten
  främst via Balkanrutten.

 132. Från Iran och Turkiet genom Balkan
  och till resten av Europa.

 133. Sen har vi också den nordliga rutten
  genom Centralasien-

 134. -för att stilla efterfrågan i Ryssland.

 135. Sen har vi den sydliga rutten,
  som egentligen är flera.

 136. De går från södra Afghanistan
  genom Pakistan-

 137. -och Indiska Oceanen
  till östra, södra och västra Afrika-

 138. -och sen till marknaden i Västeuropa
  men också Nordamerika.

 139. I Kanada består 90 % av marknaden
  av opiater från Afghanistan.

 140. Dessutom fyller den på marknaden
  i sydöstra Asien och Oceanien.

 141. Där kommer dock det mesta
  från de blå produktionsområdena-

 142. -runt Laos och Myanmar.

 143. Balkanrutten är världens
  största smugglingsrutt för opiater.

 144. Där sker ungefär 40 % av alla beslag,
  även om den siffran sjunker något.

 145. Det senaste året har vi sett
  en alternativ färdväg växa fram.

 146. Den går genom länderna i Kaukasus,
  runt Turkiet-

 147. -där flyktingströmmen till EU-

 148. -kan ha tvingat smugglarna
  att söka nya vägar runt Turkiet.

 149. Heroinet som färdas denna väg
  skeppas från Iran-

 150. -till Armenien eller Azerbajdzjan
  och sen till Georgien-

 151. -därefter via båt till Ukraina,
  och sen till Rumänien och Moldavien.

 152. Den kan också färdas direkt från
  Georgien till hamnar i Svarta havet-

 153. -och sedan längs Balkanrutten.

 154. Om vi går vidare till...

 155. ...de huvudsakliga kokainrutterna
  så ser ni dem i rosa.

 156. Vi ser trafiken från produktionen
  i Colombia, Peru och Bolivia.

 157. Det är de tre länder där man odlar
  kokabuskar och producerar kokain.

 158. Till Centralamerika och Västindien,
  och sen till marknaden i Nordamerika-

 159. -och till Europa, antingen direkt eller
  via Afrika. Det finns många alternativ.

 160. Det finns mycket som tyder på
  att det sker en expansion-

 161. -av kokaintrafiken österut.

 162. Beslagen i Asien
  ökade förra året med 40 %.

 163. Vi har också sett stora kokainbeslag-

 164. -längs rutten österut.
  I Sri Lanka beslagtog man 900 kilo-

 165. -för ett år sen. I slutet av 2016.

 166. I Djibouti ett halvt ton tidigare i år.

 167. Det var det största kokainbeslaget
  i östra Afrika sedan 2004.

 168. Nånting händer, det finns fler exempel.

 169. Det vi också ser
  vid triangulering av data-

 170. -är att de pekar på en expansion
  av kokainmarknaden i världen.

 171. Det ser man
  på de två största marknaderna-

 172. -den i Nordamerika till vänster
  och den i Europa.

 173. I Nordamerika
  har vi sett en nedgång under många år.

 174. Alla indikatorer pekade på det.
  Sedan några år ser vi en uppgång.

 175. Det kan förstås kopplas till
  produktionsökningen i Latinamerika-

 176. -som främst drivs
  av den stora ökningen i Colombia.

 177. I Europa, som är grafen i mitten,
  har beslagen ökat det senaste året.

 178. Men enligt undersökningar
  har inte konsumtionen förändrats.

 179. Varför? Det är en indikator som inte
  är känslig för det som precis har skett.

 180. Det tar tid,
  undersökningarna görs inte varje år.

 181. Om vi tittar på grafen till höger-

 182. -så visar den kokainets metabolit
  i avloppsvatten.

 183. Det är en ny teknik som har utvecklats.

 184. Man analyserar avloppsvattnet.
  Då ser man tydligt...

 185. ...att hur man än beräknar
  olika medelvärden de senaste åren-

 186. -så har kokainkonsumtionen ökat.

 187. De två ledande marknaderna i världen
  verkar expandera.

 188. Jag går vidare till cannabis-

 189. -och legaliseringen av det
  rekreationella bruket av cannabis.

 190. Vi avsätter numera ett kapitel
  i våra rapporter till den här frågan.

 191. Det gäller främst två länder,
  USA och Uruguay.

 192. Regleringen av rekreationellt bruk
  implementeras...

 193. Implementeringen pågår,
  man är inte färdig.

 194. Jag tänker inte ta upp det.

 195. I USA finns det nu nio jurisdiktioner-

 196. -där det blivit lagligt att använda
  cannabis för rekreationellt bruk.

 197. Åtta delstater och District of Columbia.

 198. Det är viktigt att veta att i alla dessa
  jurisdiktioner förutom D.C...

 199. ...har man licenser, eller
  håller på att utveckla licenssystem-

 200. -som gör det möjligt för företag
  att producera och sälja-

 201. -olika cannabisprodukter.

 202. Det är också viktigt att veta-

 203. -att i alla de delstater
  där det har blivit tillåtet-

 204. -har man tidigare kunnat ta cannabis
  för medicinskt bruk.

 205. Sammanlagt är det 29 delstater
  som har lagar-

 206. -som tillåter att man producerar och
  säljer cannabis för medicinskt bruk.

 207. Jag kommer att tala mer om det
  i morgon.

 208. Om vi tittar på
  de senaste femton åren i USA-

 209. -så ser vi en ökning
  av cannabisanvändningen.

 210. På nationell nivå, men också
  i de delstater som har legaliserat det.

 211. Vi ser också en ökad tillgång,
  även om det inte syns här... Jo.

 212. Fler ser också cannabis
  som nånting ofarligt.

 213. Färre ser det som nåt farligt.

 214. Kurvan uppåt har blivit alltmer brant
  sedan 2008.

 215. 2007 implementerade tolv delstater
  cannabis för medicinskt bruk-

 216. -i sina jurisdiktioner. Bruket
  ökade alltså innan legaliseringen.

 217. Legaliseringen av rekreationellt bruk
  skedde 2012.

 218. Det skedde i en miljö där
  man uppfattade det som allt ofarligare-

 219. -och där vissa delstater
  hade tillåtit det för medicinskt bruk.

 220. Debatterna kring medicinskt bruk
  hade fått stor uppmärksamhet i media.

 221. Liksom legaliseringen
  för rekreationellt bruk.

 222. Det finns ett antal faktorer
  som kan ha spelat in.

 223. Vi ser att cannabisbruket
  främst ökar hos tunga användare.

 224. Vi ser också att antalet som testar
  cannabis för första gången-

 225. -har ökat i alla befolkningsgrupper.
  Den rosa linjen högst upp till höger.

 226. Bruket har ökat bland tunga
  användare, längst ner till höger.

 227. Cannabisberoendet
  har ökat i alla åldersgrupper-

 228. -rosa linjen längst ner till höger.
  Med undantag av gruppen under 26 år.

 229. Där ser vi ingen ökning än.
  Men vi måste följa det noga.

 230. Det som är mycket viktigt att notera-

 231. -är att för att kunna utvärdera
  en ny cannabispolicy-

 232. -i de här delstaterna,
  liksom de som kommer att följa efter-

 233. -och också i de delstater
  som inte har legaliserat-

 234. -krävs det att man noga övervakar
  ett antal indikatorer under många år-

 235. -för att förstå vilka effekter det får
  på folkhälsan och kriminaliteten.

 236. Och också marknadsdynamiken.
  Den lagliga cannabismarknaden-

 237. -har ofta inte helt ersatt
  den svarta marknaden-

 238. -den olagliga tillgången.

 239. Jag går vidare till syntetiska droger.

 240. Den marknaden har globalt sett aldrig
  varit så komplex och utbredd som nu.

 241. Om vi tittar på beslagen
  av amfetaminliknande substanser-

 242. -ser vi rekordstora beslag.
  2015 var beslagen större än nånsin.

 243. Amfetamin och metaamfetamin
  står för en stor del av sjukdomarna.

 244. De ligger närmast efter opioiderna,
  så de kan inte negligeras.

 245. Vi ser också
  att knutpunkterna för handeln ändras.

 246. Vi ser
  att beslagen av metaamfetamin ökar-

 247. -men också att mycket händer
  i södra och sydöstra Asien.

 248. Man håller på att ta över rollen som
  ledande marknad från Nordamerika.

 249. Vad gäller amfetamin ser vi också att
  handeln sprider sig till nya områden.

 250. Det sker fler beslag i Mellanöstern.
  Ni känner kanske till Captagon.

 251. Det är en blandning
  av amfetamin och koffein-

 252. -i Mellanöstern och Centralamerika-

 253. -där man har börjat
  producera amfetamin.

 254. Marknaden expanderar i östra
  och sydöstra Asien, och i Oceanien.

 255. Mycket av handeln är lokal.
  Här ser ni bara den interregionala.

 256. Mycket av handeln är lokal,
  den ser ni inte här.

 257. Det finns farhågor att bruket ökar
  i Nordamerika, Asien och Europa.

 258. Vi ser att behandlingen för
  metaamfetamin ökar i vissa regioner.

 259. Jag går vidare
  till nya psykoaktiva substanser, NPS.

 260. De här substanserna kontrolleras inte-

 261. -av de internationella narkotika-
  konferenserna 1961, 1971 och 1988.

 262. Vissa av dem kanske omfattas
  av nationell lagstiftning-

 263. -men inte internationell.

 264. Marknaden expanderar. Substanserna
  förökar sig snabbare än nånsin.

 265. Sedan 2009 har 739 nya psykoaktiva
  substanser rapporterats till UNODC-

 266. -genom våra system
  med tidiga varningssignaler.

 267. Bara 2015 fanns 500 nya psykoaktiva
  substanser på världsmarknaden.

 268. 100 av dem var nya.

 269. De här substanserna kommer och går.

 270. Men det finns 80
  som har hållit sig kvar på marknaden.

 271. Vi ser att innovationen fortgår, men
  i långsammare takt än för fem år sen.

 272. NPS:er med stimulerande effekt ökar
  i antal, främst syntetiska katinoner.

 273. De utgör den största gruppen,
  ihop med syntetiska cannabinoider.

 274. Det vi har sett nyligen
  är NPS:er som liknar mediciner.

 275. Receptbelagda läkemedel. Det är
  fentanylanaloger, som acetylfentanyl.

 276. De kan vara 10 000 gånger
  starkare än morfin.

 277. Vi har också bensodiazepinderivat.

 278. Många av dem kan orsaka skada.

 279. Vad gäller bruket
  är marknaden fortfarande relativt liten.

 280. Det oroande är att många som tar
  NPS:er inte vet om vad det är de tar.

 281. De känner inte till
  vad tabletterna innehåller-

 282. -eller hur de ska dosera.

 283. Det kan föra med sig ytterligare risker
  för individer och för folkhälsan.

 284. Vi ser att man nu injicerar vissa
  NPS:er, särskilt de stimulerande-

 285. -bland högriskgrupper.
  Hemlösa, interner och unga.

 286. Det gör att hälsoriskerna ökar,
  liksom sannolikheten-

 287. -att smittas av infektioner som hiv.

 288. De är lätta att få tag på och billiga.

 289. Det gör dem attraktiva bland vissa
  grupper. De är lagliga, tänk på det.

 290. Utmaningen är att beslagta dem.
  Tullen kan inte göra det vid gränsen-

 291. -såvida de inte bryter mot lagar
  vad gäller läkemedel och så.

 292. Inte vad gäller narkotikalagarna.

 293. Det är också en utmaning att identifiera
  dem, det finns ju så många av dem.

 294. Det är fortfarande en utmaning.

 295. De syntetiska cannabinoiderna
  till vänster-

 296. -vissa av dem
  är mycket giftigare än THC.

 297. THC är den psykoaktiva substansen
  som finns i naturligt odlad cannabis.

 298. Vi har haft förgiftningar,
  även dödsfall har rapporterats till oss.

 299. Många av dem är nya substanser
  i olika kombinationer.

 300. Det dyker hela tiden upp nya.

 301. De finns nu i flytande form,
  som pappersbitar och tabletter.

 302. Det var det vi brukade kalla spice,
  men nu saluförs de på olika vis.

 303. Vi har också hört om problem med
  syntetiska cannabinoider i fängelser-

 304. -och bland utsatta grupper,
  som jag nämnde tidigare.

 305. Det som kanske är positivt
  är att bland unga-

 306. -som går sista året i grundskolan
  i USA, sjunker användandet.

 307. Vissa undersökningar visar-

 308. -att brukare föredrar naturlig cannabis
  om de själva får välja.

 309. Det har sina komplikationer.

 310. Syntetiska opioider blandas ofta
  med heroin eller falska läkemedel.

 311. De är mycket starka. De är svåra
  att dosera och att upptäcka.

 312. De utgör ett hot mot folkhälsan
  på grund av att de är så starka.

 313. Jag minns att jag såg ett foto
  på en alprazolamtablett.

 314. Det var inte alprazolam, det var ett
  falskt läkemedel som innehöll fentanyl.

 315. Dosen kan bli dödlig.

 316. Folk kanske köper det på nätet,
  och så slutar det med att de dör.

 317. Då så. I årets rapport har vi
  gått igenom fyra problemområden.

 318. Organiserad brottslighet, pengaflöden,
  korruption och terrorism-

 319. -samt kopplingarna till droger.

 320. Vad gäller droger och organiserad
  brottslighet, ser vi förändringar-

 321. -som har påverkat brottsligheten
  och lett till nya affärsmodeller.

 322. Grupperna har expanderat och ägnar
  sig åt fler olagliga verksamheter-

 323. -i och med att nya branscher har
  dykt upp, som cyberbrott och miljöbrott.

 324. Det är brott som inte existerade
  för tjugo år sen.

 325. Det är färre grupper nu
  som enbart ägnar sig åt droghandel-

 326. -medan det är fler grupper som också
  ägnar sig åt andra typer av brott.

 327. Ett exempel: Två tredjedelar av dem
  som ägnar sig åt droghandel i Europa-

 328. -sysslar även med andra typer av brott
  enligt Europol.

 329. Vi ser att de grupper
  som ägnar sig åt droghandel-

 330. -ofta sysslar med varuförfalskning,
  människohandel-

 331. -smuggling av migranter
  och vapenhandel.

 332. Droghandeln
  är fortfarande en stor bransch.

 333. Mellan 20-35 % av den vinst
  som internationella brottssyndikat gör-

 334. -kommer från droghandeln.
  2017 uppskattade Europol-

 335. -att över 35 % av de fem snabbast
  växande brottssyndikaten inom EU-

 336. -ägnade sig åt droghandel.

 337. Det är den vanligaste verksamheten
  inom den organiserade brottsligheten.

 338. Den är vanligare än alla de andra
  verksamheter som ni ser här.

 339. Strukturförändringar
  har påverkat brottssyndikaten.

 340. Droghandeln är inte längre något
  som bara stora syndikat ägnar sig åt.

 341. Vi ser ett skifte
  från stora hierarkiska organisationer-

 342. -till lösare
  och mer horisontella nätverk.

 343. Dessa organisationer är flexiblare
  och svårare att komma åt för polisen.

 344. De arbetar med celler etc.

 345. Teknologin har inneburit
  att man gör affärer på ett annat sätt.

 346. Det har blivit en marknad
  med låg risk.

 347. Vi har mobiltelefonerna, som har
  erbjudit smugglarna nya möjligheter.

 348. De behöver inte ha nån kontakt
  med kunder, det lämnas till fotfolket.

 349. De samlar in pengarna, och
  langarna berättar var drogerna finns.

 350. De använder sig av meddelanden
  över krypterade nätverk.

 351. Vi har darknet, som gör att man
  kan köpa droger med kryptovaluta.

 352. Köpen levereras som dolda paket.

 353. Droghandeln över darknet
  är fortfarande liten-

 354. -jämfört med andra anskaffnings-
  metoder för de flesta brukare.

 355. Men på sistone har det gått fort.

 356. En undersökning i Holland
  visade på en ökning med 50 %-

 357. -vad gäller droginköp via darknet
  under åren 2013-2016.

 358. De droger som är vanligast på darknet
  är ecstacy, cannabis, LSD och NPS.

 359. Alltså rekreationella droger.
  Det pågår inte mycket försäljning där-

 360. -av tyngre droger,
  som heroin och metaamfetamin.

 361. Trenden vad gäller de brukare som
  köper droger via darknet tyder på...

 362. Försäljningskurvan
  verkar peka allt brantare uppåt.

 363. I alla fall i vissa länder. Detta
  trots att det är en skakig marknad.

 364. Sajter har stängts ner. Vi får se
  vad vi får för siffror nästa år.

 365. Också att man inte får varor
  som man har betalat för.

 366. Vad gäller droger och pengaflöden
  har vi börjat titta på definitioner.

 367. Det är inte ett område som är
  väl definierat på internationell nivå.

 368. Som jag nämnde tidigare, när vi
  går igenom vad som finns skrivet-

 369. -verkar det som att droger
  står för mellan 20-35 %-

 370. -av vinsterna för den internationellt
  organiserade brottsligheten.

 371. Vi uppskattar
  att 60-70 % av intäkterna tvättas-

 372. -och att runt 30 % av intäkterna
  förekommer i olagliga pengaflöden.

 373. Det betyder att intäkterna
  från droghandeln korsar gränser.

 374. Det som är ännu viktigare
  att understryka-

 375. -är att medan dessa intäkters
  ekonomiska påverkan-

 376. -må vara alltför blygsam-

 377. -för att vara av stor betydelse
  för de flesta länder-

 378. -kan de ändå påverka
  mindre ekonomier mycket negativt.

 379. Det gäller särskilt
  drogproducerande utvecklingsländer.

 380. Vi har också tittat
  på droger och terrorism.

 381. Det verkar
  som om det ena förstärker det andra.

 382. Korruptionen underlättar produktionen,
  som i sin tur ökar korruptionen.

 383. Makten hos vissa drogsyndikat
  kan vida överstiga-

 384. -de lokala myndigheternas. De kan
  köpa sig skydd och korruptionen ökar.

 385. I den här kretsgången
  stavas förloraren lag och ordning.

 386. Om den redan är svag
  förstärks cykeln ytterligare.

 387. Det finns korruption
  i varje fas av distributionskedjan.

 388. På produktionsnivå:
  odlare mutar besprutare.

 389. Producenter mutar domare,
  poliser och tillverkare-

 390. -och exploaterar arbetare
  för att få tag på prekursorer.

 391. Langarna kan muta tulltjänstemän
  och utnyttja transportföretag.

 392. På konsumentnivå kan man få tag
  på droger via korrupta läkare.

 393. Man måste skilja på korruption
  på låg respektive hög nivå.

 394. All data vi har handlar om korruption
  på låg nivå, alltså mutor.

 395. Det finns inte mycket
  om korruption på hög nivå.

 396. En annan fråga handlar om kopplingen
  mellan korruption, droger och våld.

 397. Den är inte lika enkel
  som man kanske kan tro.

 398. På låg nivå verkar det som om
  korruptionen minskar våldet-

 399. -medan den på andra nivåer
  leder till mer våld.

 400. Det här måste man forska mer kring.

 401. Vad gäller droger och terrorism
  har vi tittar närmare på-

 402. -de organisationer
  som är terrorklassade av FN.

 403. Det är talibaner, al-Qaida, IS
  och deras förgreningar.

 404. Det rör sig om 80 organisationer.

 405. Vi har också tittat på rebeller
  och beväpnade grupper.

 406. De är inte terrorstämplade
  på internationell nivå-

 407. -men de kan anses vara terrorister
  av enskilda länder.

 408. Det är en viktig distinktion.

 409. Talibanernas inblandning
  i droghandeln i Afghanistan-

 410. -är väl dokumenterad.

 411. Vi uppskattar
  att mellan 26-85 % av de områden-

 412. -där man odlar opiumvallmo
  i Afghanistan-

 413. -till åtminstone viss del
  står under talibanskt inflytande.

 414. Vi uppskattar också...

 415. ...att talibanerna
  drar in 150 miljoner dollar-

 416. -bara genom att beskatta
  handeln med opiater.

 417. Inte från att de deltar aktivt
  i själva opiatverksamheten i sig.

 418. En annan uppskattning är att hälften
  av deras intäkter kommer från droger.

 419. Det är väldigt mycket. Det finns bevis
  på att Farc var inblandad i Colombia-

 420. -i odlingen av kokabuskar
  och kokainproduktionen-

 421. -innan fredsavtalet 2016.

 422. Beläggen för att andra grupper skulle
  vara inblandade är ganska svaga-

 423. -när det gäller kopplingen mellan
  droger och terroristorganisationer.

 424. IS opererar i ett område...
  Jag måste snabba mig på.

 425. IS opererar i och runt Syrien.
  Vi har hört hur captagon-

 426. -tas av stridande från olika grupper.
  Vi vet inte vilka som producerar det.

 427. Jag går över till droger
  och hållbar utveckling.

 428. Här ser vi att de båda hänger ihop.

 429. Både vad gäller efterfrågan
  och tillgång på droger-

 430. -och också hur man tacklar problemet.
  Det hela hänger ihop.

 431. Här har vi lyft fram fem områden
  för hållbar utveckling.

 432. Social utveckling,
  ekonomisk utveckling, miljön-

 433. -fredliga samhällen och partnerskap.

 434. För er som inte vet, beslutade
  det internationella samfundet 2015-

 435. -att sätta upp sjutton mål
  relaterade till hållbar utveckling-

 436. -som ska uppnås 2030.
  Endast ett av dessa mål rör droger.

 437. Det gäller tillgång till behandling.

 438. Många av de andra målen
  har kopplingar till drogproblematiken.

 439. Vad gäller utveckling och drogbruk
  visar nationella indikatorer-

 440. -att drogernas påverkan på hälsan
  ökar ju mer utvecklat landet är.

 441. Men om vi tittar
  på olika grupper i ett land-

 442. -ser vi att låg socioekonomisk status
  går hand i hand-

 443. -med substanssyndrom.
  Längst upp till höger ser vi-

 444. -att folk med högre inkomst
  är mer benägna att testa droger-

 445. -i alla fall vad gäller kokain.
  Men om vi tittar på amfetamin-

 446. -ser bilden annorlunda ut.
  Där spelar inkomsten inte så stor roll.

 447. Om vi jämför drogbruk
  under det senaste året-

 448. -och drogberoende,
  här med Colombia som exempel-

 449. -ser vi att grupper med högre inkomst-

 450. -är mer benägna
  att börja använda droger-

 451. -men det är grupperna med lägre
  inkomst som betalar ett högre pris.

 452. De blir i högre utsträckning beroende.
  Det ser ni till höger.

 453. Den här bilden visar en ond cirkel-

 454. -mellan substanssyndrom, andra risker
  och social stigmatisering.

 455. Det blir en ond cirkel av
  marginalisering och substanssyndrom.

 456. Och de områden där olika strategier
  och politiska åtgärder-

 457. -kan innebära skillnad, vad gäller
  vissa delar eller i det stora hela.

 458. Vad gäller kön och drogbruk
  stämmer det att kvinnor är en minoritet.

 459. Var tredje som brukar droger är kvinna.

 460. Men av dem som får behandling
  är var femte kvinna.

 461. Tillgången till behandling
  är ett problem.

 462. Kvinnor har egna drogmönster
  och sina egna behov.

 463. De är mindre benägna
  att bruka droger, men har de väl börjat-

 464. -är det mer benägna
  att använda receptbelagda mediciner.

 465. Om de väl börjar, riskerar de
  att snabbare hamna i ett beroende.

 466. Det är viktigt. Vi har också risken
  för att bli utsatt för våld. Stigmat.

 467. Det faktum att kvinnan
  ofta tar hand om familjen.

 468. Det är fortfarande ofta kvinnans roll.
  De måste bära...

 469. De måste finansiera andras drogbruk.
  De har sämre tillgång till behandling-

 470. -det faktum
  att de kanske har barn etc.

 471. Jag försöker snabba på.
  Här ser ni droger och utveckling.

 472. Det jag vill visa
  är att de två olika insatserna-

 473. -alternativ utveckling
  och att minska tillgången-

 474. -kan samspela eller ta ut varandra.
  Jag har fyra exempel.

 475. Utvecklingsåtgärder kan minska
  eller förvärra drogproblematiken.

 476. Första exemplet är Thailand.
  I Thailand under 60-talet-

 477. -satte man upp olika utvecklingsmål.

 478. Det resulterade i en mycket kraftig
  minskning av opiumvallmoodlingen.

 479. Man stimulerade ekonomisk utveckling
  och tog itu med drogerna. Bra!

 480. I länderna i Anderna
  under 1960- och 1970-talet-

 481. -investerade man i jordbruk
  och infrastruktur.

 482. Det ledde till att odlingen ökade.

 483. När det gäller insatser mot droger
  i Afghanistan finns två exempel.

 484. 2000 och 2001 bannlyste talibanerna
  opiumproduktionen.

 485. Arbetslösheten och fattigdomen ökade.

 486. Folk flydde till grannlandet Pakistan
  och tog lån på marken.

 487. Två år senare
  ökade odlingarna återigen.

 488. 2005 i provinsen Nangarhar
  i södra Afghanistan-

 489. -åtföljdes bannlysningen av betydande
  investeringar i infrastrukturen.

 490. Det ledde till en ekonomisk tillväxt
  i provinsen med ökad sysselsättning-

 491. -och också en ökad odling
  av tillåtna grödor.

 492. Bara för att ge er en...
  Ja, jag har bråttom.

 493. Den påverkan på miljön som blir
  en följd av odlingen och produktionen-

 494. -är också nåt man måste ta hänsyn till.

 495. Det mest uppenbara
  handlar om de kemikalier-

 496. -som används i produktionen
  av naturliga och syntetiska droger.

 497. Det resulterar i kemiska utsläpp
  som förorenar miljön.

 498. Ett exempel: jag diskuterade
  med en holländsk forskare.

 499. Han sa att när de river ett knarklabb,
  kan det gå på 50 000-300 000 euro-

 500. -bara att sanera själva platsen.

 501. Bara för att ni ska förstå
  problemets omfattning.

 502. Vi har problemet med skogsskövling.

 503. Hur mycket av den beror
  på odlingen av otillåtna grödor?

 504. Det är svårt att veta.

 505. Droger kan vara ett hot
  mot fred och säkerhet.

 506. Det finns ingen automatisk koppling
  mellan droger och våld.

 507. De kan förstärka varandra.

 508. Drogerna kan påverka våldsnivån,
  och tvärtom.

 509. Det finns olika former av våld,
  dödligt våld och icke-dödligt våld.

 510. Det är inte givet
  att droghandeln följs av våld.

 511. Här ser vi antal mord. De är högre
  i länder där kokain transporteras-

 512. -men för heroin är det tvärtom.
  Vi ser ingen skillnad mellan länder-

 513. -där olagliga grödor odlas
  eller inte odlas.

 514. Det finns många slutsatser
  som man kan dra.

 515. Jag hinner inte gå igenom alla,
  men jag vill lyfta fram några.

 516. En är att man bör jobba parallellt
  med utveckling och drogbekämpning.

 517. Utvecklingsinitiativ
  måste ta hänsyn till drogproblematiken.

 518. När man tackar drogproblemet måste
  man ta hänsyn till utvecklingsåtgärder.

 519. Alternativ utveckling
  har sin rättmätiga plats.

 520. Det handlar om att förse odlare
  med en hållbar födkrok.

 521. Det är ett initiativ som kan bli
  en del av större utvecklingsprogram.

 522. Det är viktigt.

 523. Drogpolitiska åtgärder måste ta hänsyn
  till kön och vara bra för miljön.

 524. De måste vara baserade på vetenskap.

 525. Man måste överkomma
  stigmatiseringen av drogbrukare-

 526. -och se till att ingen lämnas bakom.

 527. Man måste se till behoven
  hos ett antal olika grupper.

 528. Även drogbrukare i fängelse
  måste få behandling.

 529. Jag har inte talat om fängelser,
  men det är också ett stort problem.

 530. Till sist: På internationell nivå
  har vi fokuserat mycket-

 531. -på syntetiska droger
  och nya psykoaktiva substanser.

 532. Som ni såg i början av presentationen
  väntar heroin på att uppmärksammas.

 533. Opiater står för de flesta
  av sjukdomarna globalt sett.

 534. -Tack.
  -Tack!

 535. Översättning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Narkotika och hållbar utveckling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Chloé Carpentier, forskningschef på FN, talar om hur narkotikafrågan interagerar med frågor kring hållbar utveckling. Det globala narkotikaproblemet är starkt sammanflätat med frågor som rör ekonomi, sociala aspekter, korruption och rättssäkerhet. Inspelat den 15 november 2017 på Folkets hus i Göteborg. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Drogförebyggarna Västra Götaland, CERA vid Göteborgs universitet, Polismyndigheten, Göteborgs stad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Länsnykterhetsförbundet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Narkotikabekämpning, Narkotikafrågor, Narkotikapolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Förebygg nu

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förebygg nu

Narkotika och hållbar utveckling

Chloé Carpentier, forskningschef på FN, talar om hur narkotikafrågan interagerar med frågor kring hållbar utveckling. Det globala narkotikaproblemet är starkt sammanflätat med frågor som rör ekonomi, sociala aspekter, korruption och rättssäkerhet. Inspelat den 15 november 2017 på Folkets hus i Göteborg. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Drogförebyggarna Västra Götaland, CERA vid Göteborgs universitet, Polismyndigheten, Göteborgs stad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Länsnykterhetsförbundet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förebygg nu

Jämlik hälsa

Folkhälsan i Sverige är till stora delar god. Däremot är hälsan ojämnt fördelad inom befolkningen. Skillnaden ökar mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta. Ing-Marie Wieselgren, projektchef på Uppdrag psykisk hälsa, Sveriges kommuner och landsting, talar här om hur vi kan utforma insatserna för att utjämna skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper och utbildningsgrupper för att minska de påverkbara hälsoklyftorna. Inspelat den 15 november 2017 på Folkets hus i Göteborg. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Drogförebyggarna Västra Götaland, CERA vid Göteborgs universitet, Polismyndigheten, Göteborgs stad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Länsnykterhetsförbundet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förebygg nu

Ungdomars utveckling genom tonåren

Vad påverkar ungdomars livsvillkor? Hur har ungdomar det idag med sig själva, sina vänner, familj, skola och på fritiden? Vilka erfarenheter har de av alkohol och droger? Doktoranderna Karin Boson och Sabina Kapetanovic från forskningsprogrammet Lordia (Longitudinal research on development In adolescence) berättar här om sina rykande färska studier baserat på information från närmare 2000 ungdomar, deras föräldrar och lärare. Inspelat den 15 november 2017 på Folkets hus i Göteborg. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Drogförebyggarna Västra Götaland, CERA vid Göteborgs universitet, Polismyndigheten, Göteborgs stad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Länsnykterhetsförbundet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förebygg nu

Festens arenor och ungdomars drickande

Att festa tillsammans med kompisar innebär för många ungdomar ett avbrott i den vardagliga rutinen. Festens olika arenor innebär olika sorters fester tillsammans med olika kompisar och olika sorters berusningar. Birgitta Ander från Forskarskolan Hälsa och välfärd vid Jönköping University berättar om en studie med 23 ungdomar mellan 16 och 18 år från tre mindre samhällen i södra Sverige. Inspelat den 15 november 2017 på Folkets hus i Göteborg. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Drogförebyggarna Västra Götaland, CERA vid Göteborgs universitet, Polismyndigheten, Göteborgs stad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Länsnykterhetsförbundet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förebygg nu

ANDT-strategin nu och i framtiden

Var står alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken idag och vad händer i framtiden? Representanter berättar om myndighetssamverkan som en viktig del i arbetet med ANDT-strategin. Medverkande: Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten, Charlotta Rehnman Wigstad, Socialstyrelsen, Susanne Zackrisson, Läkemedelsverket, och Marie Montin, Länsstyrelsen. Inspelat den 15 november 2017 på Folkets hus i Göteborg. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Drogförebyggarna Västra Götaland, CERA vid Göteborgs universitet, Polismyndigheten, Göteborgs stad, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Länsnykterhetsförbundet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.