Titta

UR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

UR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Om UR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Föreläsningar från Svenska Läkaresällskapets symposium med syfte att bidra till ökad kunskap för en god balans mellan digitalt och verkligt liv. Barn och ungdomar tillbringar allt mer tid framför skärmen: kommunicerar via sms, Facebook, Instagram, Snapchat, spelar datorspel och så vidare, på gott och ont. Parallellt rapporteras om ökande problem hos unga som splittring och bristande koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter, närsynthet och övervikt. Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Till första programmet

UR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan : Mediet är inte detsamma som budskapetDela
 1. Och nu har vi även trådlöst internet-

 2. -så vi försöker i allt högre
  utsträckning göra flera saker samtidigt.

 3. Jag antar att det är min roll att säga
  åtminstone något positivt om datorer.

 4. Jag ska prata lite om
  matematik och hjärnan-

 5. -men även lite allmänt om ämnet.

 6. Jag finner ämnet mycket intressant,
  men svårt.

 7. Vad menas med "uppkopplad hjärna"?

 8. För vi pratar om mediet som används-

 9. -från tv till smartmobiler, datorer,
  spelkonsoler och virtual reality.

 10. Vi pratar om olika sorters innehåll-

 11. -och vi pratar om många olika följder.

 12. Med tanke på antalet kombinationer
  är det svårt att rent allmänt säga-

 13. -om skärmar är bra eller dåliga
  eller om datorer är bra eller dåliga.

 14. Vi måste titta på varje specifikt fall.

 15. Om vi pratar om datorer och spel,
  så kan spelens effekter skilja sig åt.

 16. "Medal of honor" och "Tetris"
  påverkar inte på samma sätt-

 17. -och kognition och stress
  kan påverkas på olika sätt.

 18. Likväl känner många av oss
  att det händer något i samhället.

 19. Vi ser en förändring
  som kan vara dålig.

 20. Jag tror att man då i synnerhet
  tänker på smartmobiler-

 21. -och mängden meddelanden-

 22. -som ständigt kommer till oss,
  till dem i vår närhet, eller våra barn-

 23. -och vi undrar hur det påverkar oss.

 24. Jag skrev en bok om
  informationsöverbelastning-

 25. -"Den översvämmade hjärnan",
  eller "The overflowing brain".

 26. Den handlar om känslan
  att våra hjärnor svämmar över.

 27. Jag föreslog att vi skulle kunna försöka
  att identifiera tre olika komponenter-

 28. -när vi vill analysera översvämningen.

 29. En är mängden information
  som vi måste hålla i våra huvuden.

 30. En är information som vi försöker hålla
  borta från huvudet - distraktioner.

 31. Och den tredje är simultankapacitet,
  när vi gör flera saker samtidigt.

 32. Simultanförmågan drivs av teknik
  och då i synnerhet av trådlös teknik.

 33. Mobiltelefoner gjorde det plötsligt
  möjligt att gå och prata samtidigt.

 34. Bärbara datorer gjorde det möjligt
  att sitta vid datorn framför tv:n.

 35. Och nu har vi även trådlöst internet-

 36. -så vi försöker i allt högre
  utsträckning göra flera saker samtidigt.

 37. De tre aspekterna
  har en sak gemensamt:

 38. De hör ihop med
  arbetsminneskapaciteten.

 39. Information
  som vi försöker att hålla i huvudet-

 40. -bör ofta lagras i vårt arbetsminne.

 41. Distraktioner samspelar
  med arbetsminneskapaciteten.

 42. De med lägre arbetsminneskapacitet
  blir lättare distraherade.

 43. Och även simultankapacitet
  hör ihop med arbetsminnet-

 44. -för ofta kräver båda de saker som vi
  försöker göra arbetsminneskapacitet-

 45. -och problemet är att kapaciteten
  är begränsad.

 46. Det är som en mental bandbredd-

 47. -som sätter en gräns för hur mycket
  information som vi kan bearbeta.

 48. Det är därför som vi ofta känner oss
  som om våra hjärnor svämmar över.

 49. Det mest spektakulära exemplet är väl
  att skicka sms medan man kör bil-

 50. -vilket nu är den främsta dödsorsaken
  bland tonåriga bilförare.

 51. Vad får de här sakerna för följder?

 52. En enkel slutsats är
  att man inte ska sms:a när man kör.

 53. Inga telefoner när man gör läxor.
  Det hör ihop med simultanförmågan.

 54. Även om de inte använder mobilen
  utan bara har den liggande på bordet-

 55. -så lär sig barn sämre
  om de har mobilen i närheten.

 56. Och förstås inga mobiler i klassrum.

 57. Sen finns det en rad olika följder
  som hör ihop med den viktiga sömnen.

 58. Men det här är kortsiktiga effekter
  och inga permanenta hjärnskador.

 59. Man kör sämre om man sms:ar-

 60. -men om man stänger av mobilen
  och lägger bort den är effekten borta.

 61. Man har ju inte skadat hjärnan.

 62. Nu går vi över till datorer.

 63. Jag skulle vilja ge
  åtminstone två exempel på-

 64. -hur datorer och spelliknande
  applikationer kan vara till nytta-

 65. -och det rör kognition
  och neuropsykiatriska symptom.

 66. Det hör också ihop med arbetsminnet-

 67. -förmågan att hålla uppgifter i huvudet-

 68. -vilket är nära besläktat med
  uppmärksamhetskontroll.

 69. Vi har tidigare gjort studier som visar-

 70. -att man kan träna upp arbetsminnet.

 71. Förbättringen blir inte dramatisk,
  men bandbredden går att träna upp.

 72. Vi gjorde våra första studier
  2002-2005-

 73. -och sedan dess har det kommit
  många olika slags träningsmetoder-

 74. -och man har tittat på olika resultat.

 75. Nu finns det hundratals studier om
  arbetsminnesträningens påverkan.

 76. Vi började p.g.a. bevisen för att barn
  med ADHD hade lägre arbetsminne-

 77. -och att det kunde hänga ihop
  med uppmärksamhetsproblem.

 78. Därför tog vi fram ett program
  som riktar in sig på arbetsminnet.

 79. Det är arbetsminnesträning
  med feedback-

 80. -och vi har försökt att göra det
  likt ett spel, med belöningar o.s.v.

 81. Anpassningsbara svårighetsgrader,
  med främst visuospatiala uppgifter.

 82. Det är rätt intensivt och utvecklades
  senare av Cogmed och sen Pearson.

 83. Så vilka är fördelarna? Kan man
  inte göra samma sak med klossar?

 84. Jo, det är möjligt, men man har sett
  att en viktig aspekt är-

 85. -att här anpassas svårighetsgraden
  efter individens förmåga.

 86. Det är effektivt.
  Vissa spel involverar arbetsminnet-

 87. -men vi kan designa något som kräver
  att det används 90 % av tiden.

 88. Det är även skalbart, som ni såg där.

 89. Vi har gjort en del studier-

 90. -och det här är en nylig granskning
  av neurovetenskapliga studier kring-

 91. -hur sån här träning förändrar hjärnan.

 92. Det är främst studerat hos människor
  men även hos apor och möss.

 93. Det är en annan gren
  inom forskningsområdet.

 94. Men om vi övergår till att titta på
  effekterna på beteende...

 95. Den här verkar inte fungera längre.
  Jag vet inte varför.

 96. Den rör sig inte.
  Jag vill gå vidare till nästa bild.

 97. Ska jag trycka på pilarna här?

 98. Trycker du fram eller ska jag göra det?
  Okej, nu funkar det.

 99. Vi pratade om skalbarhet som jag
  hoppade över när tekniken strulade.

 100. Neuropsykologer har förut tränat
  barns arbetsminne på kliniker.

 101. Med datorer kan de träna hemma
  och skicka information över nätet-

 102. -och kan då träna mycket mer
  än tidigare.

 103. Och som sagt är det en egen gren-

 104. -att titta på det neurovetenskapliga
  i kognitiv träning. Hjärnplasticitet.

 105. Här är en sammanfattning,
  sex metaanalyser, sex studier-

 106. -som förenar olika studier och visar
  effekterna av träning av arbetsminnet.

 107. Det visar att kapaciteten kan öka-

 108. -också vad gäller uppgifter
  som programmet inte specifikt tränar.

 109. Det påverkar sånt som att komma ihåg
  instruktioner till exempel.

 110. Sen har flera randomiserade
  placebokontrollerade studier visat-

 111. -att ökningen av arbetsminneskapacitet
  kan minska koncentrationssvårigheter.

 112. Det har att göra med att de två
  koncepten i mycket är synonyma.

 113. Det har visats hos barn med ADHD,
  hos äldre, friska vuxna-

 114. -och hos barn som har haft cancer-

 115. -där koncentrationssvårigheter
  ofta är en bieffekt av behandlingen.

 116. Och här har vi en annan metaanalys
  som sammanfattar femton studier-

 117. -om hur uppmärksamheten förbättras.

 118. Vissa föräldrar är rädda för att dator
  gör barnen ouppmärksamma-

 119. -men datorer kan också öka
  deras uppmärksamhet-

 120. -och öka deras förmåga att fokusera
  och att komma ihåg instruktioner.

 121. Låt oss fokusera på utbildning nu-

 122. -och då kommer vi till matematik.

 123. Det här är en granskning
  som kom för några år sen-

 124. -av Brian Butterworth,
  som är ledande inom området-

 125. -som efter att ha granskat
  vetenskapliga bevis gällande dyskalkyli-

 126. -att anpassningsbar mjukvara
  effektivt tränar elever med dyskalkyli.

 127. Man kan alltså designa program
  som riktar in sig på de svårigheterna.

 128. Ett exempel på det är ett spel
  som bland annat han har utvecklat.

 129. Det heter Number bonds.

 130. I det använder barn sig av
  visuella hjälpmedel-

 131. -för att förstå siffror och addition.

 132. Vilka är fördelarna
  med datoriserad träning?

 133. Jo, det är anpassningsbart.

 134. Barn lär sig olika fort
  och besitter olika kunskap.

 135. Program kan anpassa sig till rätt nivå.

 136. Även innehållet kan anpassa sig,
  vilket intresset är stort för just nu.

 137. Hur kan vi individanpassa utbildning,
  göra den specifik för varje individ?

 138. Det är effektivt och dessutom
  kan vi utvärdera hur effektivt det är-

 139. -och om det är effektivt
  kan vi sprida det, det är skalbart.

 140. Vi har under flera år
  arbetat med ett projekt-

 141. -för att utveckla verktyg för barn
  att lära sig matte med tallinjens hjälp.

 142. Varför använder vi tallinjen?
  Jo, det baserar sig på neurovetenskap.

 143. Förmågan att upptäcka
  och att bearbeta siffror-

 144. -sker på samma ställe i hjärnan
  som rör rumsuppfattning.

 145. Kopplingen mellan rum och tal
  tycks vara medfödd-

 146. -hos barn. Eller hos alla.

 147. Tillsammans med Pekka Räsänen,
  Ola Helenius och en ideell förening-

 148. -utvecklade vi det här programmet
  som är gratis. Så här ser det ut.

 149. Barn använder en Ipad eller
  en Android-surfplatta och interagerar.

 150. Här ska de hitta var sexan finns-

 151. -och det gör de genom att dra fingret
  på tallinjen för att hitta rätt plats.

 152. Den enkla övningen förenar flera
  aspekter om vad ett tal egentligen är.

 153. Det är en symbol,
  men även en plats på tallinjen.

 154. Den är belägen bredvid 5 och 7.

 155. Det finns en fysisk längd från 0 till 6.

 156. De kan även slå ihop och räkna
  med hjälp av de andra symbolerna.

 157. Sen bygger man vidare på konceptet:

 158. Addition är att gå till höger,
  subtraktion är att gå till vänster.

 159. Det här är en kort demo
  som vi kan köra.

 160. Den visar hur det kan se ut.

 161. Är du snäll och kör demon?

 162. Jaha, inget händer här. Okej, bra.

 163. Så här ser det alltså ut.
  Här uppe står svårighetsgraden.

 164. Vi anpassade även en annan version
  av Number bonds-spelet.

 165. Här ser vi hur man
  börjar man med fem stycken-

 166. -och sen går vidare till tio stycken,
  och svårighetsgraden ökar.

 167. Visst går det att göra med klossar-

 168. -men Brian Butterworth visade
  att barn som använde en dator i stället-

 169. -gör kring fem gånger så många försök
  per minut.

 170. Så mer feedback och mer inlärning.

 171. Vi har även övningar för arbetsminnet.

 172. Vi gör det här i skolor. Studien har
  gjorts här i Stockholm på sexåringar-

 173. -i det som vi kallar förskoleklass.

 174. Här har vi resultatet av
  en av analyserna-

 175. -som visar att tallinjen är ett bra och
  effektivt sätt att lära sig matematik.

 176. De som tränade både arbetsminnes-
  och tallinjeövningar förbättrades mest.

 177. Man kan mäta hjälpmedlens effekt
  med något som heter effektstorlek.

 178. Den har använts av
  skolforskaren John Hattie.

 179. Han listar effektstorlekar
  för olika hjälpmedel inom skolan.

 180. Klasstorlek har effektstorlek 0,2-

 181. -lärareffekten har effektstorlek 0,3.

 182. Tallinjen plus träning av arbetsminnet
  fick 0,7.

 183. Och i fjol förbättrade vi faktiskt
  den effekten gradvis.

 184. Det var intressant att titta på
  barnens hjärnaktivitet och -struktur.

 185. Vi kunde visa att barn svarar olika
  på hjälpmedlen.

 186. Det fanns ett samspel mellan
  den grå hjärnsubstansens densitet-

 187. -och BOLD-signaler i prefrontala
  cortex. Olika hjälpmedel ger olika svar.

 188. Samma sak går att visa
  med beteendedata.

 189. Det här är mätningar av arbetsminnes-
  kapacitet samt matematikförmåga.

 190. Det är samma sak här.

 191. Färgerna visar hur stor förbättringen
  är efter arbetsminnesövningar-

 192. -respektive tallinjeövningar. Det är ett
  sätt att se på individuella profiler.

 193. Barn har olika mycket nytta av
  olika sorters träning.

 194. Om vi kan luska ut det mönstret,
  kan vi göra hjälpmedlen mer effektiva.

 195. Tillbaka till temat
  individanpassade hjälpmedel, alltså.

 196. Även förbättringsgraden skilde sig åt.

 197. Här har vi svårighetsgraden och
  träningsdagar de första veckorna.

 198. Som ni ser är skillnaden stor
  vad gäller barnens inlärningstakt.

 199. Datoriserade utbildningsverktyg
  kan individanpassas i det fallet.

 200. Den tredje aspekten var skalbarhet.

 201. Programmen som vi har tagit fram,
  testat och spridit här i Sverige-

 202. -har även använts i Australien,
  i Uruguay och i gruppen här i Mexiko.

 203. Området är fattigt och skolorna dåliga.

 204. Ibland är det svårt för mammor-

 205. -som försöker arbeta heltid
  att se till att barnen lär sig.

 206. Därför finns det organisationer-

 207. -som jobbar med barnen på fritiden.

 208. Och de kan använda billiga surfplattor-

 209. -så att barnen får chans
  att bli bättre på matte.

 210. Det var väl lite positivt om datorer?

 211. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack.

 212. Översättning: Maria Isacsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Mediet är inte detsamma som budskapet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Torkel Klingberg, professor vid Karolinska institutet, talar om hur barns telefon- och datorvanor påverkar deras förmåga att lära sig. Hur påverkas den mentala hälsan när vi hela tiden har störningsmoment som mer eller mindre pockar på uppmärksamhet? Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier
Ämnesord:
Barn och datorer, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Smartphones, Surfplattor, Undervisning, Undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Knäck språkkoden

Patricia Kuhl, professor of Speech and Hearing Sciences vid University of Washington, berättar om hur överlägsen den mänskliga kontakten mellan vuxen och barn är vid lärande jämfört med det barn får ut framför en smartphone eller pekplatta. Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Läsande hjärnor kontra skärmhjärnor

Tzipi Horowits-Kraus, forskare vid Israeli Institute of Technology i Haifa och Children's Hospital Medical Center i Cincinnati, talar om sin forskning som visar att i princip all skärmtid snarare hämmar barns utveckling än hjälper barnen att bli smartare. Att sätta sitt barn framför tv:n eller telefonen före 2 års ålder är rent skadligt, menar hon. Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Mediet är inte detsamma som budskapet

Torkel Klingberg, professor vid Karolinska institutet, talar om hur barns telefon- och datorvanor påverkar deras förmåga att lära sig. Hur påverkas den mentala hälsan när vi hela tiden har störningsmoment som mer eller mindre pockar på uppmärksamhet? Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Risker och bieffekter av digital medieanvändning

Manfred Spitzer, professor vid University of Ulm, är oroad då allt fler studier visar på att det flitiga telefon- och datoranvändandet har förödande baksidor. När dessutom all makt är koncentrerad till några gigantiska företag och deras vilja att tjäna pengar och att styra utbudet är risken för en mänsklig fördumning stor, menar han. Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

MUGI, Motorisk utveckling som grund för inlärning

Ingegerd Ericsson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, berättar om vikten av fysisk aktivitet för unga i en allt mer stillasittande värld samt om hur barns motorik påverkar inlärningsförmågan. Studien är också känd som Bunkeflomodellen. Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Små barn och skärmtid - kan psykologin ge svar?

Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi vid Linköpings universitet, talar om vad barn behöver för strategier för att kunna navigera i en digitaliserad värld och hur barnens sociala beteende påverkas när den mänskliga kontakten allt mer ersätts av ett digitalt lärande. Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Penna eller dator?

Håkan Danielsson, förstelärare i historia och samhällskunskap på Katedralskolan i Lund, berättar om sina erfarenheter och presenterar bland annat studier som visar på att de gymnasieelever som tar anteckningar med penna och block i snitt har 8 procent bättre studieresultat. Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Den uppkopplade barnhjärnan

Vad ser vi i elevhälsan?

Åse Victorin, barn- och allmänspecialist samt skolläkare i Göteborg, berättar om sina erfarenheter av barn och ungas hälsoläge med utgångspunkt från deras verklighet. Hur jobbar man som skolläkare med problem som splittring och bristande koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter, närsynthet, övervikt, empatistörningar, bristande verklighetsuppfattning, humörpåverkan, skolmisslyckanden och depression? Inspelat den 27 november 2017 på Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - From Business to Buttons 2016

App-trött blir skärmlös

Skärmarna har tagit över våra liv. Den genomsnittlige användaren kollar sin mobiltelefon 200 gånger om dagen. Vi är beroende, säger Googles designstrateg Golden Krishna. Han menar att vi nu nått en "app fatigue", en apptrötthet, och måste gå mot en skärmlös framtid. Inspelat den 15 april 2016 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Inuse.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning