Titta

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Om UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Föreläsningar om de senaste rönen och forskningsresultaten inom teknik- och materialutveckling för en digital framtid. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid : Ljus, materia och volymDela
 1. Sen börjar ungdomarna
  interagera med våra enheter.

 2. De säger: "Det laggar.
  Det är dålig grafik."

 3. Jag vill bara ge dem en örfil.
  "Hörru, det är 20 GB data!"

 4. Jonas Unger och jag
  ska dela på 20 minuter-

 5. -så här mot slutet av dagen
  och försöka ge er lite energi.

 6. Vi har delat upp presentationen.

 7. Jonas deltar i väldigt spännande arbete
  som är kopplat till Wasp-

 8. -så han pratar om det först.

 9. Sen ska jag försöka få ihop delarna
  och se hur det passar in i anslaget-

 10. -som vi fick från Wallenberg
  för vetenskapskommunikation.

 11. -Jonas, kör i gång.
  -Tack.

 12. Jag ska prata om ett projekt-

 13. -som är ett av de första
  inom Wasp-programmet:

 14. Syntetiska data för maskininlärning.

 15. Det är ett samarbete mellan oss,
  alltså jag-

 16. -Apostolia Tsirikoglou, som är
  doktorand vid Wasps forskarskola-

 17. -och ett företag som heter 7D Labs.

 18. För att ge en bakgrund ska jag säga-

 19. -att jag jobbar på institutionen
  för teknik och naturvetenskap-

 20. -där jag leder gruppen
  i datorgrafik och bildbehandling.

 21. Under de senaste tio,
  nästan femton, åren-

 22. -har vi utvecklat
  nya bildbehandlingssystem-

 23. -och teknik för bildbehandling.

 24. Av särskilt intresse här är
  att vi utvecklat modeller-

 25. -som låter oss kalibrera och simulera-

 26. -vilka egenskaper
  bildsensorer och optik har-

 27. -och hur de påverkar bildkvaliteten.

 28. Med hjälp av
  olika bildbaserade mätsystem-

 29. -har vi utvecklat metoder
  för fotorealistisk bildsyntes.

 30. I det här projektet-

 31. -använder vi
  de här verktygen och metoderna-

 32. -för att se hur vi kan generera data
  för maskininlärningsalgoritmer.

 33. Vi tittar särskilt på uppgifter
  för datorseende-

 34. -där man vill använda maskininlärning,
  som semantisk segmentering.

 35. Man vill mata in en bild som fångats
  genom datorseende-

 36. -och att maskininlärningsalgoritmen,
  i det här fallet ett neuronnätverk-

 37. -ska analysera bilden och utläsa-

 38. -i det här fallet,
  vad som är fotgängare, väg, fordon-

 39. -och andra typer av föremål
  i våra omgivningar.

 40. En utmaning finns i när man tränar-

 41. -sitt neuronnätverk.
  Man behöver mycket träningsdata.

 42. Träningsdata betyder här par av bilder-

 43. -och referenssegmenteringar.

 44. Ett sätt att skapa träningsdata-

 45. -är att köra runt
  och ta bilder eller filma-

 46. -och sen låta nån göra annoteringar
  för dem.

 47. Ett välkänt dataset heter Cityscapes.
  Det är...

 48. ...cirka 3 000 bilder
  som är manuellt segmenterade.

 49. Det är förstås ett tidsödande arbete.

 50. En annan ansats är
  att använda bildsyntes och datorgrafik-

 51. -för att generera
  den bild som kameran skulle se-

 52. -och samtidigt den typ av annoteringar
  som man vill träna systemet på.

 53. Här är en ganska aktuell ansats.

 54. En annan ansats-

 55. -som har synts mycket i pressen
  under det senaste året-

 56. -handlar om att
  träna maskininlärningsalgoritmerna-

 57. -genom att "spela datorspel".

 58. Tanken är att generera bilder
  med en datorspelsmotor.

 59. Samtidigt med RGB-bilden genererar vi
  segmenteringsinformation.

 60. Det finns problem man ser om
  man har en bakgrund inom bildsyntes.

 61. De är flera och det första är att-

 62. -även om bildvärlden är väldigt stor,
  så är den inte oändlig.

 63. Det finns alltså en gräns för
  hur många bilder man kan skapa.

 64. Om vi tittar på bildsyntesen
  betyder det att...

 65. Vi vill jobba i realtid och vid
  bildsyntes med Monte Carlo-metoder-

 66. -blir effekterna
  som man kan simulera begränsade.

 67. I det här projektet
  tittar vi i stället på-

 68. -andra metoder för att skapa världar.
  De kallas processmetoder.

 69. Det är
  en uppsättning automatiska metoder-

 70. -som låter oss,
  utifrån ett manus eller... Ursäkta.

 71. ...utifrån vissa parametrar
  generera vilken sorts värld som helst.

 72. Det kombineras med
  fotorealistisk bildsyntes.

 73. Vi har sofistikerade sensormodeller
  och kameramodeller.

 74. De kombineras med processmetoder
  för att skapa geometrier-

 75. -och alla material och ljusmiljöer
  vi vill använda.

 76. Sen skapar vi bilderna med hjälp av-

 77. -renderingteknik som är offline,
  men mycket effektiv.

 78. Alla bilder kan ses som...

 79. I stället för att se det som en värld-

 80. -kan man se det som ett stickprov
  på alla tänkbara kombinationer-

 81. -av bilar, fotgängare
  och orientering hos bilar och hus-

 82. -alltså allt som bygger upp världen.

 83. Det görs på så sätt
  att inga bilder är identiska-

 84. -och vi bara genererar
  precis den information som behövs.

 85. Ihop med själva bildinformationen-

 86. -genererar vi
  sån här annoteringsinformation-

 87. -som kan användas för att
  träna maskininlärningsalgoritmer.

 88. Vi skapar en kameravy-

 89. -och utför segmentering av klasser
  och av instanser inom klasserna.

 90. Vi skapar djupinformation
  och 3d-lådor med riktningsinformation.

 91. Lidarsimulering ger
  en annan typ av data-

 92. -som kan användas
  för att träna algoritmerna.

 93. Det är ännu tidigt i projektet,
  men vi har gjort en del utvärderingar-

 94. -för att förstå om syntetiska bilder
  går att använda så här.

 95. Om de förbättrar möjligheten
  att träna upp algoritmer.

 96. Som referenspunkt har vi CityScapes,
  som jag nämnde tidigare.

 97. Vi jämför med två ledande metoder
  för att generera syntetiska data:

 98. Synthia och Richter.

 99. Det vi gör är att träna upp-

 100. -maskininlärningsalgoritmer,
  i det här fallet neuronnätverk.

 101. Sen ger vi dem bilder som den här,
  för att avgöra...

 102. Vi jämför...

 103. ...algoritmer som tränats
  med enbart CityScapes-data...

 104. ...och såna som också har fått
  våra syntetiska data...

 105. ...för att se om vi förbättrar dem.

 106. Svaret är att vi gör det.

 107. För att visa några exempel
  på resultaten...

 108. Här använder vi högupplösta nätverk
  för semantisk segmentering.

 109. Här består baslinjen-

 110. -till endast 1 % av de riktiga data
  tagna från CityScapes.

 111. Här ser vi jämförelsen. Våra data
  förbättrar prestanda med 60 %.

 112. Richter-data med 37 %
  och Synthia med 31,7 %.

 113. Om vi går upp till 15 %
  höjs baslinjen förstås.

 114. Med våra data förbättras prestanda-

 115. -eller precisionen med 18 %.
  De andra ger 12 och 10 %.

 116. Om vi använder alla 3 000 bilder-

 117. -förbättrar vi fortfarande resultaten.
  Det bådar gott inför framtiden.

 118. Jag tror att syntetiska data-

 119. -blir väldigt användbara
  i utvecklingen av nya algoritmer.

 120. Nu försöker vi förstå
  vilken nivå av realism som krävs.

 121. Hur jämkar vi beräkningskomplexitet
  i bild- och datasyntes-

 122. -med maskininlärningsalgoritmens
  prestanda?

 123. Vi vill också förstå hur vi ska hantera-

 124. -skillnaderna mellan att använda riktiga
  och syntetiska bilder-

 125. -och strategier för att hantera den
  när man tränar upp sitt nätverk.

 126. Till sist, när vi nu har kontroll över
  hur världarna genereras-

 127. -hur ser fördelningen ut
  mellan olika slags objekt i dataseten?

 128. Hur kan den förbättra algoritmerna-

 129. -som används för såna här uppgifter?

 130. Tack för det.
  Jag lämnar över till Anders.

 131. Okej, jag ska ägna mina minuter åt-

 132. -att försöka foga ihop allt
  och lansera...

 133. Det är första gången jag gör det här.
  Jag ser att vissa i publiken redan ler.

 134. Det är en ny idé
  och jag välkomnar alla kommentarer.

 135. Jag tror att vi inte har insett
  att vi jobbat med det här förr-

 136. -men att vi börjar göra det nu.

 137. Modersmålstalare lär skälla ut mig
  för det här märkliga ordet.

 138. "Exploranation". Vi kommer till det.

 139. Startpunkten är visualiseringcentret.

 140. Många av er var där i dag
  och vet vad vi gör.

 141. Vi gör grundläggande forskning
  kring grafik och visualisering.

 142. Jonas Unger jobbar med
  grundläggande bildbehandling:

 143. Hur ljus interagerar med materia
  och hur vi kan dra nytta av det.

 144. Det är lite av en lyckträff
  att hitta ett sätt-

 145. -att förbättra maskininlärning
  med syntetiska bilder-

 146. -i stället för att ta fotografier.

 147. Jag väntar på att Jonas ska komma
  och säga att Google är intresserade.

 148. I vilket fall...
  Centret handlar om att försöka-

 149. -bygga broar mellan olika grupper.

 150. Det är som ett forskningsmuseum,
  där vi forskar på grunderna-

 151. -och har öppet för allmänheten.

 152. Vi har 150 000 besökare per år
  till visualiseringcentret.

 153. Varför gör vi det?
  Varför kan vi göra det?

 154. Jag vill ägna några minuter åt
  att reflektera över det.

 155. En underliggande trend
  som hjälper oss göra det här-

 156. -är den snabba hårdvaruutvecklingen.

 157. Vissa har sett en bild från 1990-talet
  på mig och en stor maskin:

 158. Onyx2 InfiniteReality
  Monster Machine.

 159. I dag har vi samma kapacitet
  i en iPhone.

 160. Den snabba utvecklingen möjliggör för
  att göra saker på små plattformar-

 161. -som förr krävde tillgång till
  väldigt stora maskiner.

 162. Vi har varit bra på att utveckla
  nya metoder för visualisering.

 163. Chris Johnson visade fina exempel på
  hur nya metoder skapar-

 164. -nya möjligheter att analysera data.

 165. Vi har tillgång till
  stora mängder komplexa data.

 166. Data tillgängliggörs, från forskning
  och även andra källor.

 167. Tillsammans möjliggör
  de här tre trenderna-

 168. -för exploranation.
  Jag ska förklara vad det är.

 169. I exploranation konvergerar
  två sätt att göra visualiseringar.

 170. Det ena är att skapa verktyg
  för visualiseringsexperter.

 171. Anders Persson forskar inom radiologi
  och vi ger honom forskningsverktyg.

 172. Han visualiserar organsjukdomar
  borta på CMIV i Linköping.

 173. Jag kan ta samma verktyg,
  samma data och samma metoder-

 174. -och ge allmänheten visualiseringar.
  Där har ni den nya trenden.

 175. Det vi kallar utforskande
  respektive förklarande visualisering-

 176. -börjar konvergera,
  för vi kan använda samma metoder.

 177. Det finns utmaningar, förstås.

 178. Man kan inte bara kasta verktyg
  på allmänheten.

 179. Det är nånting vi jobbar med
  på centret i dag.

 180. En sak man inser är-

 181. -vi får handskas med
  vissa aspekter av gaminggenerationen.

 182. Det är ett problem.

 183. Ibland när jag är ute på centret
  ser jag ungdomar-

 184. -som interagerar med våra enheter.

 185. De säger: "Det laggar.
  Det är dålig grafik."

 186. Jag vill bara ge dem en örfil.
  "Hörru, det är 20 GB data!"

 187. Sen måste systemet vara snabbt, tåligt
  och klara flera användare.

 188. När saker inte fungerar-

 189. -kan allmänheten ta till våld.
  Saker måste vara tåliga.

 190. Berättandet är ett kapitel för sig.

 191. Lena Tibell, som är här,
  forskar kring visuellt lärande.

 192. Hur gör man berättelser kring data?
  Hur får man folk involverade?

 193. Hur får man folk att bli forskare
  när de inte är forskare?

 194. Jag ska visa några exempel-

 195. -innan ni måste gå
  och kanske sätta er på en buss.

 196. Här är en av våra datakällor
  som är välbekant för många av er.

 197. Det är datortomografen
  på sjukhuset i Linköping.

 198. Den har enorm kapacitet.

 199. Vi genererar 20 000 snitt med bilddata
  på bara några sekunder.

 200. Det jag kan göra,
  tack vare de tre trenderna-

 201. -är att ta en grafikprocessor...

 202. Jag har en med mig,
  om nån vill titta efteråt.

 203. Tack vare ungdomarnas datorspelande
  är enheterna väldigt bra.

 204. Den här är från Alienware.
  Jag kallar den min alien.

 205. Jag kan ta rådata
  rakt från datortomografen-

 206. -stoppa in det i enheten och koda lite.
  Det ska betonas.

 207. Det är en av nycklarna här.
  Man kan säga till ungdomarna:

 208. "Ni får se en fin bild
  om ni kan förstå det här."

 209. Matte och programmering är viktiga.

 210. Det är ett av huvudbudskapen
  i det här.

 211. Om jag gör det får jag såna här bilder.
  Daniel Jönsson är här nånstans.

 212. Där! Han gjorde den här bilden
  genom toppmodern volymrendering.

 213. Det här är radiologiska data
  ur maskinen.

 214. Vi använder virtuella fotoner
  och får såna här bilder-

 215. -som är för bra för radiologerna.
  De tycker de är för fräsiga.

 216. Den visas interaktivt i 20 fps
  på den här maskinen.

 217. Jag kan ställa den i museet.

 218. Samma verktyg som jag utvecklar
  kan kommunicera saker.

 219. Många har sett
  det virtuella obduktionsbordet.

 220. Det är ett exempel på hela processen-

 221. -när man förenar
  forskning och kommunikation.

 222. Det medicinska visualiseringsbordet
  är en produkt som används.

 223. Vi har över 500 enheter i 30 länder-

 224. -tack vare företagssektorn i Linköping.

 225. Det är inte bara radiologer
  som är intresserade av det här-

 226. -och då främst för utbildning.

 227. Allmänheten är intresserad.
  Vi förvånades över-

 228. -hur barn interagerade med
  invecklade medicinska data.

 229. De blev intresserade
  av tekniken bakom-

 230. -och av själva innehållet.
  Det var ursprunget till den här idén.

 231. Vi gjorde annat. Här är några exempel.

 232. Här är en mumie
  från Medelhavsmuseet i Stockholm.

 233. Man gör samma sak som
  med en patient. Det är ju en patient.

 234. Man tar patienten
  och kör den genom maskinen.

 235. Efter några sekunder
  har man 20 000 snitt med bilddata-

 236. -som man kan visualisera interaktivt
  via våra system.

 237. Och givetvis-

 238. -när forskarna har gjort sitt,
  undersökt mumien-

 239. -och lärt sig om forntida Egypten,
  då lägger vi ut det i museet.

 240. I Medelhavsmuseet kan ni se barn
  som ägnar sig åt exploranation-

 241. -och blir intresserade.

 242. Kanske tillräckligt
  för att drömma om att bli arkeologer-

 243. -eller till och med ingenjörer.

 244. För mig som forskare
  och den som skapar verktygen-

 245. -är det mycket mer värdefullt
  än bli citerad.

 246. Att se barnen interagera
  med ens algoritmer...

 247. På British Museum kan ni också hitta
  Daniel och Patric Ljungs verk.

 248. De gjorde fotokartläggning av mumier.

 249. I rum 64 kan ni interagera med mumier
  med teknik som vi utvecklat.

 250. Det är stort, eftersom de har
  nästan åtta miljoner besökare årligen.

 251. Datavetare känner igen tidskriften.

 252. Vi var på omslaget
  med det här projektet i december.

 253. Jag kanske kan hinna med
  en sista grej.

 254. Vi jobbar inte bara
  med medicin och rymden.

 255. Här är ett nytt område för oss.

 256. Jag såg Mathieu Linares här.
  - Det är dina data.

 257. Patrick Norman är numera på KTH
  och vi jobbar med honom-

 258. -i ett väldigt spännande projekt.
  Bilden är från Robin Skånberg.

 259. Det handlar om att ta
  ett intressant problem-

 260. -inom cellbiologi och proteinbiologi
  och skapa verktyg för det.

 261. Här är de ansamlingar
  av beta-amyloid-

 262. -som är centrala
  i utvecklingen av Alzheimers.

 263. De bildar plack i hjärnan.

 264. Kan vi spåra det med optiska markörer
  och molekyldynamiksimuleringar?

 265. Verktygen som Robin har utvecklat
  har visat sig vara väldigt användbara.

 266. Vi ger Mathieu och hans vänner
  ett verktyg-

 267. -och använder resultaten
  för vetenskapskommunikation.

 268. För att ge ett smakprov på våra idéer...

 269. Det här blir en spännande del
  i nästa generation.

 270. När ni kommer hit nästa gång
  flyger vi inte bara ut i rymden-

 271. -utan också in i mänskliga celler.

 272. Tack vare våra partners
  vid Wiens universitet-

 273. -har vi tillgång till programvara
  som ger fina modeller.

 274. Precis som vi zoomade ut i universum-

 275. -kan vi gå in i cellen,
  ända ner till atomnivå.

 276. Vi gör det interaktivt,
  med data ur proteindatabasen.

 277. Så vi kan
  visualisera hiv och blodplasma.

 278. Vi kommer att göra i domen
  och berätta om olika processer i cellen.

 279. Till sist
  har vi ännu ett av Lenas projekt.

 280. Vi vill ju interagera.
  Det här är en inlärning-

 281. -som går bortom vanlig visualisering.

 282. Man kan använda
  flera sorters sensorisk input.

 283. Här använder vi haptik, alltså beröring.

 284. Det stärker inlärningen.
  Lena jobbar med verktyg-

 285. -där man kan titta på proteiner.
  Man plockar upp liganden-

 286. -och kan nudda proteinet
  och känna kraften i dockningen.

 287. Det är väldigt värdefullt
  för att lära sig-

 288. -om processerna
  bakom proteindockning.

 289. Mathieu och jag
  vill göra det interaktivt.

 290. Vi kopplar det till molekyldynamiken-

 291. -så man kan styra simuleringen
  och se molekyldynamiken samtidigt.

 292. Det går att göra nu,
  tack vare kraftfulla grafikprocessorer.

 293. Många har redan pratat
  om OpenSpace-projektet-

 294. -men jag har också några bilder.

 295. Jag vill visa de tre tankarna
  med exploranation i OpenSpace.

 296. Ni som inte såg min presentation under
  lunchen-

 297. -får se vad vi kan göra med Mars yta.

 298. Ni kan flyga till ytan
  med 25 centimeters upplösning.

 299. Det är en immersiv upplevelse.
  Som jag sa i domen:

 300. Om Matt Damon hade varit där
  hade vi kunnat se honom.

 301. Immersiv vetenskapskommunikation
  är revolutionerande för det vi gör.

 302. Det finns många spännande
  utmaningar och projekt.

 303. Jag vill avsluta med att säga
  att det här är grunden-

 304. -för Wisdome-projektet som
  Wallenbergstiftelserna finansierar.

 305. Det är kul. Vi får uppdatera tekniken,
  utveckla mer innehåll-

 306. -och nå fler än de 150 000 personer
  som besöker Norrköping.

 307. Vi kan nå miljoner människor i Sverige.

 308. Tack för anslaget.
  Och tack för att ni är här.

 309. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ljus, materia och volym

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur skapar man fotorealistiska bilder av syntetiska miljöer? Jonas Unger, forskare i datorgrafik och bildbehandling, och Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, båda vid Linköpings universitet, berättar om sina arbeten med ljus, materia och volymer. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Ämnen:
Teknik
Ämnesord:
Bildbehandling, Databehandling, Datavisualisering, Datorer, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

KWA-Stipendiater på Linköpings universitet

Mille Millnert, före detta vice rektor vid Linköpings universitet, berättar om tidigare forskningsprojekt som fått stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektronik inspirerad av hud

Elektronisk hud som berättar för dig hur du mår? Enligt Zhenan Bao, professor i kemiteknik vid Stanford University, är detta snart verklighet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Organisk elektrooptik

Hur lågt kan man pressa vikten i ett fotovoltaiskt material, det vill säga material som omvandlar ljusenergi från solen till elektrisk energi? Feng Gao och Olle Inganäs, båda forskare i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet, arbetar bland annat med perovskit som är ett mineral. De berättar att man snart har ett material där en kvadratkilometer väger lika mycket som två vuxna män. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Bioelektronik och elektroniska växter

Kan bioelektronik förlänga livet? Magnus Berggren, professor i fysik och elektroteknik, och Eleni Stavrinidou, forskare i fysik och elektroteknik, båda vid Linköpings universitet, berättar om hur de arbetar med att få elektronik att kunna kommunicera med nervsystemet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Sociala robotar

Kan robotar bli mänsklighetens nya bästa vänner? Nadia Magnenat Thalmann, NTU i Singapore samt Miralab, är en av världens ledande forskare inom utvecklingen av sociala, interagerande robotar. Hon menar att den bild av robotar som förmedlas i underhållningsindustrin är felaktig. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Robotar som samarbetar

Kan robotar bli lika bra som människor på att arbeta i team? För detta arbetar Patrick Doherty, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, som berättar att han redan har kommit en bra bit på vägen. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Att visualisera framtiden

Hur kan vi ta oss an mer komplexa data? Chris R Johnson, forskare i datavetenskap och visualisering vid Universitetet i Utah, USA, menar att visualisering kommer att vara ett av våra viktigaste verktyg för detta. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Biomolekylär programmering med dna

Vilka trender råder inom biotekniken? Professor Richard M Murray från Caltech redogör för vad som är hett just nu. Murray hoppas att man inom tio-femton år kommer att ha framställt genetiskt programmerade celler och maskiner som kan utföra meningsfulla sysslor. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Material och teknik i en digital framtid

Ljus, materia och volym

Hur skapar man fotorealistiska bilder av syntetiska miljöer? Jonas Unger, forskare i datorgrafik och bildbehandling, och Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, båda vid Linköpings universitet, berättar om sina arbeten med ljus, materia och volymer. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Kreativitetens framtid

Möt fem Nobelpristagare i ett samtal om kreativitet. Hur kommer framtidens kreativitet att se ut och hur påverkas den av utvecklingen? Hur mycket bidrog kreativitet till paneldeltagarnas egna framgångar som ledde till Nobelpriset? Medverkande: May-Britt Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Carl Weiman, Nobelpristagare i fysik 2001, Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013 och Randy Schekman, Nobelpristagare i medicin 2013. Moderator: Adam Smith. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

När roboten tar över

Kommer roboten att bli smartare än människan? Hur ska vi agera om en superintelligens tar över jorden? Är det ren science fiction eller ett tänkbart scenario? Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute vid University of Oxford berättar om hur intelligenta robotarna kan bli. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.