Titta

UR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

UR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Om UR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Unga forskare från hela världen berättar om sina upptäckter och framsteg inom naturvetenskaplig forskning i samband med Nobelveckan. De har fem minuter vardera att precist och enkelt berätta om sin forskning, som riktar sig till alla som är intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Till första programmet

UR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017 : Dnaloopr: förutse nya mönster i cancergenometDela
 1. Hej! Jag heter Prathik Naidu
  och är från USA.

 2. Jag läser på Stanford
  och mitt projekt heter:

 3. "DNALoopR: att förutse nya mönster
  i cancergenomet."

 4. Målet var
  att skapa en programvara-

 5. -som mer effektivt
  kunde spåra mönster i cancerceller.

 6. Jag ville identifiera såna mönster
  i olika sorters cancerceller-

 7. -för att få bättre cancerbehandlingar
  och en ökad kunskap om cancer.

 8. En kort bakgrund...

 9. Forskare studerar endimensionellt dna
  för att förstå mönstren.

 10. Exempelvis har man sett dna
  som en enda, två meter lång molekyl.

 11. Men i verkligheten är molekylen hopvikt
  i en 3d-struktur.

 12. Två dna-regioner binds samman
  och bildar en ögla.

 13. Att studera öglorna är viktigt
  för ökad förståelse för cancerbiologi.

 14. Vi vill veta var öglorna finns
  inom cancergenomet-

 15. -för att förstå hur cancer uppstår
  och hur nya behandlingar kan se ut.

 16. Som ett exempel kan vi ta genen tp53.
  Det är en tumörsuppressorgen.

 17. Den är aktiv i normala celler,
  vilket ni kan se här.

 18. I cancerceller kan den sitta i öglor,
  så den avaktiveras.

 19. Det är intressant,
  för det kan förklara hur cancer sprids.

 20. Därför vill man identifiera mönstren.

 21. Problemet är att befintliga metoder
  är långsamma-

 22. -och kostar tiotusentals dollar,
  så de är dyra och olämpliga.

 23. Det har begränsat forskning
  på området.

 24. Mitt mål var att skapa programvara
  som kunde automatisera processen.

 25. Så här gjorde jag: Först samlade jag in
  så kallade ChIPseek-data-

 26. -som mäter proteinbindning
  till olika dna-regioner.

 27. Genom att förstå mönstren bättre
  kan jag få en mängd siffror-

 28. -och kartlägga olika förhållanden
  i dna-sekvensen.

 29. Ur det skapade jag algoritmer
  som ökar processeffektiviteten-

 30. -och även ai-algoritmer som förutsäger
  var dna-öglor förekommer-

 31. -och vilka gener och proteiner
  som påverkas.

 32. Det gör det möjligt för oss att förstå
  mönster i cancer-

 33. -som vi inte kunnat hitta förr.

 34. Här är några resultat för DNALoopR,
  min programvara.

 35. Jag testade med tre cancercellinjer:

 36. Leukemi, bröstcancer och levercancer.

 37. Det visar
  verktygets breda tillämplighet.

 38. Det kan användas
  till alla möjliga cancercellinjer.

 39. Noggrannheten snittade kring 92,5 %.

 40. Jämför det med befintliga verktyg,
  vars noggrannhet är 60-70 %.

 41. Noggrannheten ökar alltså
  med över 20 %.

 42. Mest imponerande är det inte tar
  tio veckor, utan bara två timmar.

 43. Verktyget är alltså snabbare
  och mer lättanvänt.

 44. Jag studerade särskilt levercancern,
  där vi har begränsad information.

 45. Jag kunde identifiera signalvägar
  som är viktiga för den cellinjen.

 46. Det ger ny information-

 47. -kring reglering av celldöd
  och reaktioner på läkemedel.

 48. Det hjälper oss se vad som möjliggör
  spridning av cancer i kroppen.

 49. Det är viktigt om vi ska bana väg
  för nya typer av behandling.

 50. Jag utvecklade alltså
  en beräkningsmetod, DNALoopR-

 51. -som var bättre än befintliga metoder
  på att identifiera mönster.

 52. Det häftiga är att jag får delta
  i pilottester på flera labb.

 53. Nyligen inleddes tester på Stanford,
  så de pågår på över fem labb nu.

 54. Tester har gjorts i 500 cancerpatienter
  och antalet ökar varje vecka.

 55. Det är häftigt
  att få data från patienter-

 56. -och se vilka mönster
  som är mest relevanta.

 57. Jag tror att programvaran
  öppnar för nya möjligheter-

 58. -för att förstå mekanismerna
  bakom cancer.

 59. I stället för standardbehandlingar-

 60. -som cellgifter
  som angriper cancercellerna-

 61. -kan man behandla cancer genetiskt.

 62. Då kan man inte bara
  säga åt cancercellerna att försvinna-

 63. -utan också återställa normala celler.

 64. Det betyder att forskningen är
  ett första steg mot genbaserad terapi.

 65. Tanken var att skapa ramverk
  med hjälp av artificiell intelligens-

 66. -och analysera stora mängder data,
  för att se vart det kan leda.

 67. Jag hoppas kunna
  ingå partnerskap med sjukhus-

 68. -och även med forskare och kliniker-

 69. -för att se
  hur DNALoopR kan användas-

 70. -och göra skillnad i människors liv.
  Tack ska ni ha.

 71. Tack ska du ha.
  - Då tar vi frågor från publiken.

 72. Om ni har en fråga,
  räck upp handen högt, så det syns.

 73. Hur visste du var du skulle leta-

 74. -för att hitta
  de tidigare okända mönstren?

 75. Mycket kom ur
  tidigare forskning på området-

 76. -kring vilka interaktioner som sker
  och vilka mönster som är viktiga.

 77. Ur det kunde jag skapa en modell
  som kunde identifiera såna mönster.

 78. Jag fick data ur öppna databaser.

 79. Jag matade in information
  för olika cellinjer i algoritmen-

 80. -som använde den i nya förutsägelser.

 81. -Tack.
  -Tack själv.

 82. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Dnaloopr: förutse nya mönster i cancergenomet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Prathik Naidu, student på Stanford University, berättar om sin forskning kring hur vi enklare och bättre kan förstå och behandla cancer från en grundläggande nivå. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa
Ämnesord:
Allmän medicin, Cancer, Medicin, Onkologi, Tumörer
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Kontrollsystem för energikonsumtion

Daniel Burghardt från Brasilien berättar om sitt forskningsarbete som handlar om hur man skapar ett effektivt kontrollsystem för energikonsumtion. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Modellering av orbitaler i fyra dimensioner

Inom fysiken arbetas det idag oftast tredimensionellt inom forskningen. Vad händer med atomer och molekyler om vi i stället ser fyrdimensionellt på dem? Den unga forskaren Benjamin Muntz berättar om vad som händer om man flyttar dimensioner. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Implementation av såbädd för prevention av endemisk kaktus i Mexiko

David Yair Rodríguez López från Mexiko är av sitt hemlands vetenskapsakademi utsedd till forskningsungdomsmästare för sin forskning. Här berättar han om vad arbetet ska leda till. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Biosensor för självdiagnos av ateroskleros

Den unge amerikanska forskaren William Yin har konstruerat ett diagnosinstrument för att snabbt och enkelt se om man är på väg att få hjärtproblem. Detta genom att tatuera på ett väldigt litet mätinstrument på armen. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Mikrobiska bränsleceller

Fransie Streicher berättar om mikrobiska bränsleceller och hur de kan omvandla exempelvis komposterbart avfall till elektricitet. Dessa celler behöver till skillnad från vanliga bränsleceller inte något extra tillskott av väte, metanol eller annan gas. Metoden är fortfarande på forskningsstadiet, men om väteproduktionen hos mikroberna kan göras mer effektiv ser forskarna en framtida energikälla med många fördelar. En glukosvolym på runt två liter skulle räcka för att försörja ett helt hushåll med el. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Förbättring av kapacitet hos en delta robot

Yana Zhabura berättar om sitt arbete med att skapa en lättare, snabbare och enklare robotarm som dessutom sparar tid och pengar om den kommer ut i industrin. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Högupplöst kemisk bildbehandling

Aeli Olson forskar kring hur man genom samverkan mellan ljus och materia gör det lättare för diffraktion att spridas efter att ha färdats genom hål eller över kanter. Detta för att skapa bättre högupplöst kemisk bildbehandling. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

En ny och bättre lutningssensor

Tiltsensorer finns till exempel i våra smarta telefoner för att vi ska kunna använda dem på olika håll och bredder. Den unge forskaren Aron Molnár berättar här om sin forskning som går ut på att förbättra den här lutningssensorn. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Fotokatalys av synligt ljus

Den unga forskaren Hoi Min Jung från Kina berättar om sin forskning kring fotokatalys av synligt ljus. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Effekten av mutationer av rad51 vid cancerutveckling

Karina Movesian berättar om sina studier gällande effekten av mutationer av rad51 vid cancerutveckling. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Optimering av en flygplansvinge

Hur ser framtidens flygplansvinge ut? Hur kan vi transportera tyngre saker i luften utan att göra av med mer flygbränsle än nödvändigt? Nils Wagner, ung forskare från Tyskland, berättar om sina tankar kring en effektivare framtida flygplansvinge. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Dnaloopr: förutse nya mönster i cancergenomet

Prathik Naidu, student på Stanford University, berättar om sin forskning kring hur vi enklare och bättre kan förstå och behandla cancer från en grundläggande nivå. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Strömlinjeformad reflektion av hög energi

Clara-Ann Cheng Ling från Singapore berättar om sina studier om strömlinjeformad reflektion av hög energi. Förhoppningen är att öka processhastigheten inom forskningen. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Den katalytiska aktiviteten hos titanetylenglykol-nanolager

Hadar Rahav berättar om sina studier kring hur nanopartiklar kan brytas ner på ett konstgjort sätt. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Demonstration av förbättrad seebeck-koefficient

Den unga forskaren Mioko Otsuka från Japan berättar om sin forskning gällande förbättrad seebeck-koefficient för endimensionell kvantfysisk bismuth-nanotråd. Inspelat den 6 december 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Unga forskare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?