Titta

UR Samtiden - Skolforum 2017

UR Samtiden - Skolforum 2017

Om UR Samtiden - Skolforum 2017

Föreläsningar från Skolforum 2017. Inspelat på Stockholmsmässan den 30-31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2017 : Hjärnkunskap för en likvärdig skolaDela
 1. Vi har sett hur hjärnan skickar
  information via nervcellerna-

 2. -under sömnen, särskilt bland
  de nervceller som varit aktiva-

 3. -och lärt sig nytt under dagen.

 4. Ja... En likvärdig skola för alla.

 5. Det borde vara en självklarhet,
  men vi är inte riktigt där än.

 6. Kan hjärnforskningen hjälpa oss
  att nå det målet?

 7. Det tänkte Åke och jag
  prata om i dag.

 8. Frågan är för omfattande
  för att avhandla här och nu.

 9. Men vi hoppas kunna väcka
  lite intresse och nyfikenhet.

 10. Ni ska få mersmak och bekräftelse
  i det ni redan gör i dag.

 11. Välkommen, Åke Pålshammar.

 12. Tack för det. Det är
  ett stort område, som Anna sa.

 13. Det låter sig inte täckas
  på några få minuter-

 14. -men en liten inblick kan vi ge.

 15. Vi behöver kunskaper av alla de slag-

 16. -om vi ska hjälpa våra barn
  att utvecklas bra.

 17. Det inkluderar också kunskaper om
  hur hjärnan fungerar.

 18. Varje individ
  har sin speciella hjärna.

 19. Den kommer att leverera
  sin speciella typ av tankegång-

 20. -känslor och annat
  i beteendehänseende-

 21. -som vi är vana vid att se hos barn.

 22. Olikheter, hur förstår vi dem?

 23. Bland annat genom att förstå något
  om hur hjärnan utvecklas.

 24. Jag ska säga några ord om kognitiv
  och affektiv neurovetenskap-

 25. -och hur de saker
  som där ryms kan förbättra-

 26. -i klassrumssituationer och
  vår uppfattning om hur barn är.

 27. Där inkluderas minne-
  och känsloforskning-

 28. -som i dag är aktuella i Sverige.

 29. Inte minst på min institution, den
  för psykologi på Uppsala universitet.

 30. Den har nyligen fått stora summor
  från Riksbanksfonden för att forska-

 31. -kring barns kognitiva
  och affektiva utveckling.

 32. Kognitiv neurovetenskap
  är en term som vi använder-

 33. -när vi vill veta
  hur hjärnan skapar minnen.

 34. Affektiv neurovetenskap är när
  känslor anses spela stor roll.

 35. Det rationella inslaget
  som man har fått nobelpris för-

 36. -i år och 2002.

 37. Brister i fråga om motivation
  och koncentration-

 38. -kan förstås bättre utifrån kognitiv
  och affektiv neurovetenskap.

 39. Kognitiv, utifrån kunskap
  av minne och uppmärksamhet-

 40. -styrs och hanteras i hjärnan.

 41. Arbetsminne och olika typer
  av långtidsminnen-

 42. -är vad vi pratar om många gånger.

 43. Det är andra institutioner
  som sysslar mycket med det.

 44. Information ska fördelas
  för att ge bäst lärande.

 45. Hur informationen
  omvandlas till kunskap.

 46. Vi vill också förstå hur fokusering
  och koncentration fungerar-

 47. -utifrån distinktionen-

 48. -stimulusdriven respektive
  självkontrollerad uppmärksamhet.

 49. Vad är det? Stimulusdriven kan vara
  att någonting i klassrummet stör.

 50. Det är någons...

 51. ...mobiltelefon som "plippar" till.
  Därmed kommer uppmärksamheten-

 52. -hos en del av våra elever
  att direkt styras mot det hållet.

 53. Stimulusdrivningen
  startar en process-

 54. -djupt inne i hjärnan
  som är medfödd hos oss.

 55. Den drar igång
  det retikulära aktiveringssystemet-

 56. -som vi alltid har till vårt
  förfogande för att överleva.

 57. Det kan också vara
  väldigt besvärligt-

 58. -om systemet alltför ofta
  blir aktiverat.

 59. Det blir det om något oväntat händer.

 60. Om nånting nytt händer
  och vi får in rörelse i bilderna-

 61. -eller i det vi är med om
  i klassrummet.

 62. Det är negativt
  i större utsträckning än för andra.

 63. Den individuella variationen
  mellan barn-

 64. -är väldigt avgörande för vilken
  effekt vissa typer av stimulus-

 65. -eller "stimuli" i plural,
  har och kommer att få.

 66. Det betyder att vi också, om vi vill
  måna om de som är skörast-

 67. -bör vara extra försiktiga
  med störningsmoment av den typen.

 68. De kan inte värja sig från detta.

 69. De kan inte helt avstå från-

 70. -att om och om igen
  reagera på den stimulansen.

 71. Från deras hjärnor blir det ett rop:
  "Kolla in, kolla in, kolla in."

 72. Några av er vet att många barn har
  det sämre förspänt på den punkten.

 73. Man vet att vissa delar
  av frontalloberna-

 74. -som behöver styra den
  självkontrollerande uppmärksamheten-

 75. -är inte så väl utvecklade
  som de borde vara.

 76. Då kommer den stimulusdrivna delen-

 77. -att vara mycket mer dominant.

 78. Den kommer hela tiden
  att vara en black om foten-

 79. -och göra att det här barnet
  gång på gång-

 80. -tappar den självdrivna fokuseringen
  en kortare stund-

 81. -men kanske alltför ofta.

 82. Svårigheterna att komma tillbaka
  till den uppmärksamheten man hade-

 83. -när den egendrivna
  uppmärksamheten aktiverades-

 84. -kan vara lång och svår.

 85. Där har vi ett problem
  som måste approcheras-

 86. -och där man kanske får hjälp
  av den kunskapen bara.

 87. Det finns olika typer av...

 88. ...hjärnförändringar.

 89. Någon som har att göra med
  vakenhetsregleringen-

 90. "titta dit, kolla",
  och en del som har att göra med-

 91. "nu ska jag läsa det här,
  lyssna på det här"-

 92. -"och vara väldigt
  fokuserad inifrån".

 93. Det är en del kunskaper
  som jag med en kort beskrivning-

 94. -gärna vill att lärare
  ska ha en stor kunskap om-

 95. -för att individualisera
  undervisningen bättre.

 96. De ska tänka på det som kan förstöra
  möjligheten för en del-

 97. -att kunna ta till sig information.

 98. Affektiv
  - det är utifrån känslosystemet.

 99. Det är konstruerat och fungerar.
  Mer aktivitet ger mer rädsla, t.ex.

 100. Att man lämnar klassrummet
  innan man ska hålla ett föredrag-

 101. -vad beror det på?
  Nånting inne i hjärnan-

 102. -styr detta. Det som styr är en
  struktur som kallas för amygdala.

 103. Amygdala finns djupt inne
  i våra hjärnor.

 104. Den yttre delen av hjärnan-

 105. -den finns för att vi ska styra
  uppmärksamheten-

 106. -och ta emot information
  i den bakre delen av hjärnan.

 107. Förutom det förståndiga som har
  med kunskapsinlagring att göra-

 108. -så finns det inne i hjärnan
  en känslomässig del-

 109. -som är nog så viktig för att vi
  ska fundera som människor.

 110. Det märker man i såna situationer
  när ett barn blir upprört.

 111. Vissa barn är mycket känsligare
  än andra även i det avseendet.

 112. En gång i tiden
  använde man namn för det:

 113. Neurotiskt lagda eller överkänsliga.

 114. I dag kan vi få mer kläm på det här-

 115. -genom att tänka i termer
  av hur hjärnan fungerar.

 116. Vi har bl.a. forskning i Sverige-

 117. -som visar att en högre grad
  av amygdalaaktivering-

 118. -leder till att rädslan hos barnet
  blir betydligt större.

 119. Då måste vi fundera över
  hur man får ordning på det.

 120. En säger omedelbart
  att vi måste använda mediciner-

 121. -för att plocka ner den aktiviteten.

 122. Andra förstår
  med den nya hjärnkunskapen-

 123. -och med inlärningspsykologi
  av mer terapeutisk art-

 124. -kognitiv beteendeterapi t.ex.,
  att vi kan lära barnet-

 125. -att hantera den här situationen.

 126. Den främre delen av hjärnan
  utövar en kontroll-

 127. -på de inre känslodelarna.

 128. Prefrontala cortex eller framloben
  kan utöva en kontroll inne i hjärnan-

 129. -på amygdala.
  Om vi kan lära barnet det-

 130. -då skulle den svårigheten kunna
  avklinga relativt snabbt-

 131. -om vi gör det bra och systematiskt.
  Det har vi visat flera gånger.

 132. Med barn som har kraftig ångest
  och springer iväg och stressas-

 133. -där kan vi ändra hjärnan,
  förändra den.

 134. Det betyder att vi har neuro-
  plasticitet som vi gärna månar om.

 135. Att tänka i de termerna,
  att vi kan förändra barns hjärnor...

 136. Är det överaktivitet som gäller,
  så kan vi dämpa den.

 137. Men det är inte alltid nödvändigt
  att göra det med medicinsk hjälp.

 138. Undantag finns naturligtvis och
  ibland behöver vi göra både och.

 139. För flera barn med ängslan och oro
  som får problem med koncentration-

 140. -och också får problem med inlärning.

 141. Från ett neurovetenskapligt
  perspektiv erbjuder man i dag-

 142. -mer av typen hjärnkunskap.

 143. Från hela världen
  strömmar det in information om det.

 144. Man kan se det som viktig
  kompletterande kunskap-

 145. -hur man kan se på
  individuella skillnader.

 146. Det ska inte lyfta ut
  andra perspektiv-

 147. -utan vi får en ny möjlighet
  att se hur det fungerar.

 148. Det kan också ge nya perspektiv
  på utvecklingsrelaterade frågor.

 149. T.ex. hur tonårshjärnan fungerar.

 150. Det är alldeles klart
  att under åren har många undrat-

 151. -hur det kommer sig att man från-

 152. -en ganska lugn 8-10-årsålder-

 153. -får förändringar i beteendet.

 154. Lynnighet, mycket mer risktagande
  och andra intressen.

 155. Inte över en natt kanske,
  men på en kort tid.

 156. Man förstår inte vad som händer.

 157. Här har vi olika teorier
  och förklaringar.

 158. Men från biologiskt håll,
  eller hjärnkunskap-

 159. -där erbjuder vi i dag
  möjligheter att förstå-

 160. -att det sker en förändring
  i hjärnan, där flera celler-

 161. -det här är en nervcell,
  vi har hundra miljarder såna.

 162. Den ska kommunicera
  med många andra hjärnceller.

 163. Cellerna har från början
  ett utskott, axon.

 164. Det är naket, det finns
  ingen isolering kring det.

 165. Sakta men säkert
  byggs det isolering kring den.

 166. Hastigheten med vilken en nervimpuls
  förflyttar sig ökar mycket kraftigt.

 167. Från...till...
  Det är en ordentlig fart.

 168. Då kommer kapaciteten att öka.
  Det tar vi som ett index-

 169. -på mognaden i hjärnan.

 170. Ser man på tonårshjärnans utveckling
  ser vi att bakifrån och från sidorna-

 171. -så är man ganska tidigt utvecklad.

 172. D.v.s. där synen sitter,
  där hörselområden sitter-

 173. -och även där minnen sitter, men
  inte i den främre delen av hjärnan.

 174. Den delen svarar för mycket-

 175. -av det vi kallar för
  exekutiva funktioner-

 176. -d.v.s. bedömningar,
  val, självkontroll-

 177. -förmågan att planera och organisera.

 178. Också arbetsminnet sitter här-

 179. -att själv kunna styra min
  uppmärksamhet och minnas-

 180. -det som jag får in genom ögon och
  öron. Det finns i den viktiga delen.

 181. Den mognar långsamt
  jämfört med andra delar.

 182. Då hamnar vi en slags obalans
  mellan de olika delarna i hjärnan.

 183. Det kan en lärare lätt förstå
  om man får det förklarat.

 184. Även om man inte har nån biologi
  i grunden-

 185. -så känner man
  att i en sån situation-

 186. -där det är mer fart
  i de andra delarna.

 187. Även i hjärnans limbiska system,
  känslohjärnedelen-

 188. -är det högre grad av mognad
  långt tidigare-

 189. -medan den frontala delen,
  pannloben-

 190. -tar många år på sig att mogna.

 191. Tänk myeliniseras,
  fettet heter myelin.

 192. Kanske ända upp till 20-25 års ålder,
  ser det ut som.

 193. Det gör att vi får
  en ökad förståelse-

 194. -för alla konstiga saker vi ser.

 195. Man rusar iväg
  och gör oövertänkta saker-

 196. -för man har sån energi och kraft
  i tonåren, hormonellt, inte minst.

 197. Det gör att man har lust
  till en massa saker-

 198. -som frontalloben, om den vore
  välutvecklad, skulle stoppa.

 199. I stället känns det bara härligt,
  "det där vill jag göra!"

 200. Då råkar man lätt ut för farligheter-

 201. -som kommer i ens väg.

 202. Den typen av resonemang
  har vi inte kunnat föra tidigare-

 203. -när hjärnkunskapen
  inte hade kunskaper samlade-

 204. -från olika delar av världen.

 205. I dag ser vi att det kan vara
  en hjälp till förklaringar-

 206. -att vi har den ojämnheten
  i mognadsgraden mellan olika delar.

 207. Att veta hur tonårshjärnan fungerar-

 208. -och hur hjärnan allmänt utvecklas
  kommer att hjälpa er-

 209. -det finns olika utvecklingstakter,
  att förstå barnet-

 210. -ur ett hjärnperspektiv.

 211. Tonårshjärnan, obalansen i mognad
  mellan olika viktiga delar-

 212. -leder ofta till ökad risktagning-

 213. -och att man fokuserar
  på andra saker.

 214. Man kanske börjar tvätta sig oftare
  och nu är intresset för andra-

 215. -både flickor och pojkar
  som är helt nytt på allvar.

 216. Fokusering på andra saker betyder
  också att man tänker i andra banor.

 217. Det är inte så lätt att få in
  kunskaper som Hallands floder-

 218. -när det är fullt med annat
  i känslosystemen-

 219. -eller vad som styr dativ i tyska.

 220. Högre känslighet för dopamin-

 221. -betyder att vi tar hänsyn
  till den kemiska delen.

 222. Vi börjar förstå
  att det är mycket kemi i hjärnan.

 223. Vi talar om dopamin,
  acetylkolin, serotonin.

 224. En liten hum om det
  får en att förstå-

 225. -att om de under en viss period har
  en högre grad av ett visst ämne-

 226. -då är de mer känsliga
  för belöningar under den perioden.

 227. Vi kan ta dopamin i särskilda centra
  eller belöningsområden.

 228. Samtidigt är barn väldigt olika
  och har olika personligheter.

 229. En försummad term i de här
  sammanhangen och i skolans värld-

 230. -är nåt som lanserades
  redan på 50-talet: ordet temperament.

 231. Det vittnar om en stor variation
  mellan barn-

 232. -biologiskt men också psykologiskt,
  i form av t.ex. uthållighet.

 233. Det är en temperamentsegenskap.

 234. I dag har den populariserats
  lite genom ordet "grit".

 235. Jag gjorde min doktorsavhandling
  om uthållighet-

 236. -och nu är den tillbaka.
  Nu är det mer "jävlaranamma".

 237. Man ska lära sig från misstag
  och gå vidare. Den styrkan-

 238. -och kraften att komma igen
  präglar vissa mer än andra.

 239. De som inte har det
  behöver mera hjälp och stöd.

 240. Det blir en individuell skillnad.

 241. Aktivitetsnivån
  behöver inte vara onormal-

 242. -för att det råkar vara på
  en hög nivå-

 243. -av barnets motoriska aktivitet.

 244. Barnet kanske alltid
  har varit på det sättet.

 245. Har man lite mer "spring i kroppen"
  är man mer livlig.

 246. Livligt lagd, skulle man kunna säga.

 247. Man bör lära sig
  grundläggande kunskaper-

 248. -som har en del
  med psykologi att göra-

 249. -för hur olika barn kan vara och ändå
  befinna sig inom en normalitetsram.

 250. Det är lätt att kalla barn
  som är livlig för hyperaktiva-

 251. -eller varför inte ADHD.

 252. Det vill jag motverka om man för ut
  mer av den informationen.

 253. Det skulle kunna vara en hjälp
  på traven att förstå barn mer.

 254. Precis som närmande/undvikande.

 255. En del vill väldigt gärna närma sig,
  de säger "ja" till det mesta.

 256. För andra är "nej"
  det naturliga sättet-

 257. -att förhålla sig till omvärlden.

 258. Det kan ha att göra med
  anknytningsprocesser-

 259. -ibland är det temperament.

 260. Positiv sinnesstämning
  kan alltså vara nåt medfött.

 261. Ibland ser man att barn blir glada
  och vänliga-

 262. -trots att man inte förstår
  hur det kommer sig.

 263. Det är så märkligt
  att det kan bli så olika-

 264. -om man tänker att barnet
  formas av de sociala förhållandena.

 265. Det tycks vara en sanning
  med modifikation.

 266. Barnet kan ha en skillnad
  i fråga om temperament.

 267. Den biologiska grunden
  för det här är intressant-

 268. -och väl värd
  att lära sig lite kort om.

 269. Inom normalversionen
  mer "spring i kroppen".

 270. Det finns också i fallet
  med högkänslighet, sensitivitet.

 271. Somliga barn blir mycket känsligare
  än andra.

 272. Det blir en "försiktig general"
  som är stresskänsligare än andra.

 273. På höger sida har vi
  från boken "Hjärnskolan"-

 274. -en liten bild som visar
  det retikulära aktiveringssystemet-

 275. -som väcker vakenheten.
  Om det är väldigt uppladdat-

 276. -så kommer mer av aktivitet
  att ske i hjärnbarken-

 277. -i den del som har med sinnena
  och minnena att göra-

 278. -och inte minst med kontroll
  och exekutiv funktion.

 279. Motsatsen, låg sensitivitet-

 280. -är mer tålig för stimulusflöden
  av olika slag.

 281. Det kan vara stökigt i rummet
  utan att de tappar kontrollen.

 282. De kan fortfarande fokusera
  och störs inte lika lätt.

 283. Andra den låga sensitiviteten
  bryr sig inte om det.

 284. Tålig för höga stimulusflöden.
  Vi talar ibland om en undergrupp-

 285. -spänningssökare, stimulushungriga.
  Hjärnan hungrar efter förändringar.

 286. Det är inte heller lätt
  att tillfredsställa de barnen.

 287. Vi kommer behöva veta
  att de inte bara har nån-

 288. -negativ känsla mot lärare
  eller kamrater som gör dem stökiga.

 289. Det kan vara så
  att delar av hjärnan-

 290. -är lite annorlunda utvecklade.

 291. Bristen på stimulans
  eller inadekvat stimulans-

 292. -kan utan vidare göra att hjärnan
  inte utvecklas som den ska.

 293. Det är en aspekt av utveckling,
  hur ser hjärnans utveckling ut?

 294. Har den fått för lite
  eller för mycket?

 295. Multitasking,
  alla är bekanta med det.

 296. Ljuset som vi har omkring oss
  gör att vi inte lägger oss i tid.

 297. Brist på vila och mörker.

 298. Vi vet att hjärnan
  behöver sömnen för att orka.

 299. Vi har sett i forskning
  hur hjärnan skickar informationer-

 300. -via nervcellerna under sömnen-

 301. -särskilt de nervceller som varit
  aktiva och lärt sig nåt under dagen.

 302. Vi får en rekonsolidering
  under natten.

 303. Den går förlorad
  om vi inte sover ordentligt-

 304. -utan ligger länge och håller på
  med mobiltelefonerna-

 305. -som stör sömnen på olika sätt.

 306. Det går inte att förklara här-

 307. -men det är med i bilden
  av vad man borde ha kläm om-

 308. -när det gäller hjärnans funktion
  visavi barn och hur de påverkas.

 309. Vi nämnde socio-emotionell mognad.

 310. Vi kan mycket om trygg
  eller otrygg anknytning-

 311. -eller tillit och misstro.

 312. Vissa signalämnen
  eller kemiska ämnen-

 313. -kommer till och ger oss
  en annan förutsättning-

 314. -att lära oss om man får en mer
  positiv tillitsfull anknytning.

 315. Det kanske är dopamin och oxytocin,
  medan noradrenalin och kortisol-

 316. -är negativa i längden.
  De är stresshormoner.

 317. De ger en utveckling
  t.o.m. av hippocampus-

 318. -en av strukturerna i hjärnan som
  finns för att vi ska lära oss bra.

 319. De ger en utveckling
  av hippocampus som är sämre än-

 320. -om inte kortisolet påverkar oss.

 321. Det är en spännande resa när man lär
  sig mer hjärnan och biologi-

 322. -som också kan komplettera
  en del av andra kunskaper vi har.

 323. Strukturer som amygdala, hippocampus
  och striatum är viktiga.

 324. Belöningssystemet,
  en av de delar i våra hjärnor-

 325. -en bit in i hjärnan kan kidnappas,
  d.v.s. uppmärksamheten-

 326. -från viktiga saker förskjuts till
  att bara tänka på och sålla ut-

 327. -information som har
  med det suget att göra.

 328. Den efterlängtade stimuleringen.

 329. Det kan vara att spela spel,
  men också droger-

 330. -som man har kickat igång
  dopaminsystemet med.

 331. Det är ofta i tonåren
  som dopaminkänsligheten ökar.

 332. Först är den lite låg,
  sen ökar den i tonåren-

 333. -den går upp ganska högt men vid
  30-40-årsåldern sjunker känsligheten.

 334. I den perioden, skolåldrarna,
  är dopaminsystemet extra känsligt.

 335. Då är det lätt att fastna för olika
  typer av sånt som kan ge beroenden.

 336. Det gör att man ofta
  med den höga belöningskänslan-

 337. -som infinner sig i den perioden,
  söker efter de snabba belöningarna.

 338. Man prioriterar dem
  framför de mer långtgående-

 339. -och man kan inte skjuta upp
  sitt beteende. "Läs läxorna!"

 340. Men suget att göra nåt annat
  prioriteras.

 341. Det är en skillnad
  mellan olika personer-

 342. -och en del barn
  har en högre lätthet att åka dit...

 343. ...på sånt som skapar hög aktivitet
  i belöningssystemet.

 344. En viss ökad kunskap
  kan man tänka sig-

 345. -av de klassiska diagnoserna när man
  vill veta vad som händer i hjärnan.

 346. En orientering av hjärnans roll för
  all skolpersonal skulle jag önska.

 347. Det gäller mycket av störningarna
  som kan finnas.

 348. Det finns variationer
  också nedåt normalområdet.

 349. Tourettes syndrom, depression, social
  fobi, ångest att hålla föredrag.

 350. Jag lämnar över till Anna igen.

 351. Ja, en snabb inblick i vilka delar
  som kan vara vettiga-

 352. -att ha bra koll på
  när det gäller individualisering-

 353. -och en likvärdig skola för alla.

 354. Skolinspektionen skrev 2016 att
  lärare behöver goda förutsättningar-

 355. -att utveckla
  undervisningens kvalité.

 356. Vid intervjuer framträder
  otillfredsställelse-

 357. -med att inte ha verktyg att
  undervisa alla elever i klassen.

 358. Rektor ansvarar
  för den pedagogiska utvecklingen.

 359. Rektor ska se till
  att det finns förutsättningar-

 360. -att individualisera,
  att ha en likvärdig skola för alla.

 361. Det är ni som ska lösa det
  i klassrummen-

 362. -men förutsättningarna måste finnas.
  Det är grunden för det.

 363. Att rektor granskar
  undervisningens kvalité-

 364. -ger underlag för insatser
  för att förbättra undervisningen.

 365. Känner ni igen det från rapporten?
  Finns det på plats hos er?

 366. Det var inte lika starkt "ja" på den.

 367. Det var lite mer tveksamt på den.

 368. Några saker som man kan göra
  utifrån det Åke har pratat om...

 369. Om vi går från hjärnvetenskapen
  till klassrumssituationen-

 370. -så är det här några enkla
  och konkreta saker.

 371. En sak i taget.

 372. Fokus och uppmärksamhet
  kräver mycket energi.

 373. Vill man ha ett bra resultat
  på det man gör-

 374. -så ska man göra en sak i taget,
  inte växla mellan flera.

 375. Inte låta sociala medier
  pocka på uppmärksamheten-

 376. -om man skriver en uppsats
  om Shakespeare.

 377. Båda sakerna får ett sämre resultat
  och det tar längre tid.

 378. En sak i taget.

 379. Dela upp uppgifterna, göra delmål.

 380. Att få feedback ofta,
  att veta att man är på rätt väg-

 381. -att målet inte blir så långt fram.

 382. Självkontrollen är inte riktigt
  utvecklat för våra barn i skolan.

 383. Det krävs att vi stämmer av ofta
  så de känner att de är på rätt väg.

 384. Att de har gjort den bit som de ska
  för att kunna ta nästa steg.

 385. Repetera. Kopplingarna mellan
  hjärncellerna som Åke visade-

 386. -återupprättas
  i det nätverk som finns-

 387. -för Hallands sjöar,
  eller vad det var.

 388. Repetition, repetition, repetition.

 389. Det är så det blir kunskap.
  Ju mer vi repeterar-

 390. -desto starkare blir kopplingarna
  mellan hjärncellerna i nätverket.

 391. Till slut har vi repeterat så mycket
  att när de än får frågan-

 392. -så kan de svara, för nätverket
  sitter och de vet svaret.

 393. Träna hjärnan.
  Rörelse och fysisk aktivitet-

 394. -tränar hjärnan. Genom att röra
  på kroppen funkar hjärnan bättre.

 395. Det har kommit
  mycket ny forskning om det.

 396. Nu börjar man förstå hur viktig
  den fysiska aktiviteten är-

 397. -för att man ska kunna
  lära sig bättre, minnas bättre.

 398. Hippocampus som Åke pratade om-

 399. -den struktur
  som står för minne och inlärning-

 400. -växer med fysisk aktivitet. Man kan
  springa sig till en bättre hjärna.

 401. Eller dansa eller spela innebandy.
  Fysisk aktivitet hjälper hjärnan.

 402. Bryt. Gör nya saker, ändra.
  Ta en paus.

 403. Låt hjärnan få växla
  mellan aktivitet och vila.

 404. Retikulära aktiveringssystemet kan
  inte vara igång hur länge som helst.

 405. Det orkar man inte.
  Det behöver vila, gå ner i varv-

 406. -för att sen komma tillbaka.

 407. Ibland är det lätt att tänka
  som lärare-

 408. -att man kör på en stund till.
  "Nu sitter de ju ändå och lyssnar."

 409. De kanske inte gör det.
  De ser ut att lyssna-

 410. -men de gör nåt annat här inne. De
  tittar på mig, men det är ingen där.

 411. Deras retikulära aktiveringssystem
  har gått ner. Bryt, gör en övning.

 412. En avslappningsövning,
  låt de ge varandra en massage-

 413. -eller bara gå några varv.
  Kör några enkla övningar.

 414. Bryt, gör nånting annat.

 415. Det finns mycket att hämta på nätet
  vad gäller brytövningar.

 416. Plocka in andra saker.

 417. De elever som fått göra såna övningar
  under lektionstid presterar bättre.

 418. Det går bättre,
  hjärnan får växla mellan av och på.

 419. Livsstilen lägger grunden.

 420. Livsstilen lägger grunden.

 421. Man ska inte förringa vikten av
  att stå stadigt och stabilt.

 422. Har man ätit frukost,
  sovit tillräckligt-

 423. -har balans och avkoppling i livet,
  rör på kroppen, har bra matvanor-

 424. -då går det lättare.

 425. Då funkar det bättre än om man har
  oregelbundenhet i sina vanor-

 426. -man hoppar över frukosten,
  sover för lite.

 427. Det är svårare att nå målen,
  utbildningsmålen-

 428. -arbete längre fram i livet,
  psykisk och fysisk hälsa.

 429. Står man stadigt och stabilt
  är chansen större-

 430. -att det finns inom räckhåll.

 431. Man behöver inte kämpa lika hårt.

 432. Oavsett vilka elever vi pratar om
  så är basen viktig.

 433. Om vi pratar om de elever
  som är lite mer känsliga-

 434. -eller har det lite tuffare,
  då blir det här ännu viktigare.

 435. Det är ännu viktigare
  med regelbundenhet och bra rutiner-

 436. -när det gäller
  de grundläggande behoven.

 437. Unglivsstil.se är en sajt-

 438. -där det finns gratisinformation
  att hämta-

 439. -om hur livsstilen hänger ihop med
  hur man mår och hur det går i skolan.

 440. Där finns Hjärnskolan som Åke
  pratade om. Det finns poddar-

 441. -videopoddar där elever har ställt
  frågor om hur hjärnan funkar-

 442. -och hur sömnen påverkar,
  som man kan använda i undervisningen.

 443. Det finns också en Facebooksida
  som ni kan hänga med på.

 444. Där dyker det upp ny forskning
  som är intressant för stunden.

 445. Det var det vi hade så här långt.

 446. Vi ställer en sista fråga:

 447. Fick ni med er nåt
  av den här föreläsningen?

 448. Väckte det nåt intresse?
  Mersmak, kanske?

 449. Bekräftelse är minst lika viktigt
  det också.

 450. Tack för att ni lyssnade.

 451. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hjärnkunskap för en likvärdig skola

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att få sina elever motiverade, engagerade och fokuserade kan vara en utmaning. Genom att kombinera pedagogik med hjärnforskning kan man hitta nya vägar och se nya möjligheter. Kunskap om kognitiv och affektiv neurovetenskap ger ökad förståelse för inlärningssvårigheter i form av bland annat motivations-, uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. Sådan kunskap synliggör också vilka utmaningar elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter. Åke Pålshammar, neuropsykolog, och Anna Nygren, livsstilspedagog, föreläser. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Inlärning, Inlärningssvårigheter, Neuropsykiatriska diagnoser, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Empatisk nyfikenhet

Hur växer olika våldsutövande identiteter fram? Vilken övertygelse har personer med en sådan identitet? Identitet, det egna jaget, uppstår inte av sig själv inifrån individen. Det finns alltid ett sammanhang och ett samhälle omkring. Hur kan vi hantera det? Christer Mattsson är tillförordnad föreståndare för Segerstedtinstitutet och föreläser om vad som är att föredra av empatisk nyfikenhet eller konfrontation. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Nyanlända i klassrummet

Elevens drömmar, kunskaper och erfarenheter är ofta dolda för oss när vi inte kan kommunicera med henne eller honom. Hur kan vi genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla nyanlända elever som resurser i klassrummet? Vad säger forskningen om hur nyanlända lär sig språk och hur bör det påverka undervisningen? Camilla Jönsson, förstelärare på introduktionsprogrammet på Hässleholms gymnasium, föreläser. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Textsamtal och bildpromenader

Texter och bilder finns överallt - i undervisningen är de i centrum. Skönlitteratur och faktatexter, konstverk och dokumentära bilder bjuder in till fördjupande samtal. Samtalen kan beröra det mesta: grammatik, ordförråd, berättarteknik och genre. De bidrar till ett rikt och nyanserat språk. Anne-Marie Körling är lärare, författare och tidigare läsambassadör. Hon ger konkreta tips på hur man ställer frågor och berättar om vad de viktiga följdfrågorna bidrar till. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Hjärnkunskap för en likvärdig skola

Att få sina elever motiverade, engagerade och fokuserade kan vara en utmaning. Genom att kombinera pedagogik med hjärnforskning kan man hitta nya vägar och se nya möjligheter. Kunskap om kognitiv och affektiv neurovetenskap ger ökad förståelse för inlärningssvårigheter i form av bland annat motivations-, uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. Sådan kunskap synliggör också vilka utmaningar elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter. Åke Pålshammar, neuropsykolog, och Anna Nygren, livsstilspedagog, föreläser. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Läraren och den stökiga eleven

Emil Häggbom hamnade tidigt i utanförskap kantat av kriminalitet och missbruk. Skolan förknippade han med oro och ångest. Han var sällan på lektionerna, men det fanns en lärare vars lektioner han hade full närvaro på. Det var Katarina Åkerman Gustafssons lektioner. Hon och Emil föreläser tillsammans om dyslexi, adhd och om vad som fick Emil att gå på hennes lektioner. Emil utbildar sig till socialpedagog och har under några år arbetat med ungdomar med problematik av missbruk och kriminalitet. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Grejen med grammatik

Grammatik är kärnan i människors kommunikation. Hur kan man förmedla det till sina elever på ett sätt som stärker deras språk? Och hur kan man som lärare ta sig an grammatiken om man känner sig osäker? Sara Lövestam, sfi-lärare, språkvetare och författare, föreläser i syfte att inspirera och motivera lärare. Hon ger tips kring metodik och pedagogiska ingångar till ämnet grammatik. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Flyktingskap, lärande och resiliens

Nihad Bunar är professor i barn- och ungdomsvetenskap och föreläser om villkor för inkludering av och lärande för nyanlända barn. Både ensamkommande och barn i familj berörs. Hur kan man förbättra villkoren för lärande och inkludering? Och hur skapar man möjliggörande kontexter kring barnen? Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Efter diagnosen

Vi får ofta höra att individuella anpassningar krävs för elever med funktionsvariationer men får sällan veta hur det ska gå till. Mängden elever som får diagnoser som dyslexi, autism, språkstörning och adhd ökar. Men en utredning som leder till diagnos är bara ett första steg, avsett att peka ut en riktning. Logopeden Anna-Karin Arnald reder ut begreppen träning, anpassningar, hjälpmedel och särskilt stöd. Utifrån den senaste forskningen ger hon handfasta tips. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

NPF-säkrad skola

Många av de elever som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever sin skolgång som problematisk. Det kan leda till utanförskap och uppgivenhet. Elinor Kennerö Tonner är grundskollärare i svenska och engelska och har länge arbetat med att NPF-säkra en grundskola i Huddinge. Hon ger exempel på hur du som pedagog kan skapa en mer tillgänglig skola som alla elever gynnas av. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Hjärna i förskolan

Ett barns handlingar styrs av erfarenheter, förmågor, färdigheter och de krav som ställs. Hjärnan reglerar handlingarna, men också tankar och känslor. Psykologen David Edfelt beskriver barnets och hjärnans utveckling. Anknytning, socialt samspel, känslor, lek, lärande och stress är viktiga begrepp i föreläsningen. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Makerspace i skolan

Vad är makerkultur och makerspaces och hur knyter det an till lärande? Vad innebär det för skolan att skapa med både analoga och digitala material och verktyg? Carl Heath som är senior forskare vid RISE Interactive föreläser om de här frågorna. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Aktiv läskraft

Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling och föreläser om hur man kan arbeta med konceptet aktiv läskraft. Konceptet bygger på forskning om läsförståelse. Hur kan du anpassa metoder och modeller så att de passar din elevgrupp? Westlund utgår ifrån begreppen mångfald, inkludering, likvärdighet, engagemang och ansträngning. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Entreprenöriellt lärande i fritidshem

Genom exemplet Legotown visar forskare och pedagoger hur de skapar en meningsfull fritid och rustar eleverna för en osäker framtid med en föränderlig arbetsmarknad. Jonas Berggren och Per-Ola Friman är fritidspedagoger och föreläser om entreprenöriellt lärande. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Nationella prov i grundskolan

Antalet nationella prov blir fler och både lärare och elever känner sig stressade över mängden. Här berättar pedagogikforskaren Åsa Hirsh om ett nystartat forskningsprojekt som handlar om just nyttan med nationella prov. Studien fokuserar bland annat på hur lärare uppfattar att eleverna påverkas av proven, samt hur provresultaten kan användas för att se enskilda elevers behov. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Berättelsen om en skolas uppgång och fall

Tensta gymnasium var på 90-talet en ansedd skola i Stockholm som lockade till sig elever från hela staden. Nu ska skolan läggas ned efter att söktrycket har minskat under en lång tid. Droppen som fick bägaren att rinna över var den hårda kritik som Skolinspektionen kom med tidigare i år. Skolan beskrivs där som otrygg, fylld av konflikter och med kaosartade lektioner. Hur blev det så? Och vad får nedläggningen för konsekvenser för eleverna, och för förorten?