Titta

UR Samtiden - Skolforum 2017

UR Samtiden - Skolforum 2017

Om UR Samtiden - Skolforum 2017

Föreläsningar från Skolforum 2017. Inspelat på Stockholmsmässan den 30-31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2017 : NPF-säkrad skolaDela
 1. Vi jobbar mycket
  med positiv förstärkning.

 2. Mycket med
  generell positiv förstärkning-

 3. -men vi är mycket noga med
  att ge individuell feedback.

 4. För elever inom spektrat är vana vid
  att det generella inte gäller dem.

 5. Då kör vi i gång.
  God morgon. Kul att se så många här.

 6. Jag heter Elinor Kennerö Tonner och
  ska prata om arbetet på min skola-

 7. -med att NPF-säkra vårt högstadium.

 8. Det står att jag ska prata om hur man
  gör en skola tillgänglig för alla-

 9. -och det tänker jag göra.

 10. Jag jobbar som skolledare på
  Källbrinksskolan i Huddinge kommun.

 11. Jag har en bakgrund som lärare
  - svenska och engelska, 4-9.

 12. Utöver det har jag jobbat med
  lärarfortbildning och -handledning-

 13. -i just förhållningssätt.

 14. För relationen är grunden till allt.

 15. Det insåg jag ganska
  tidigt i min lärarkarriär.

 16. Ni minns säkert
  hur man kom ut från lärarhögskolan-

 17. -full av iver över hur fantastiskt
  det är med engelska verb.

 18. Man möter en elevgrupp
  som kanske inte alls tycker det.

 19. Och dessutom en elevgrupp
  med en mängd olika behov-

 20. -som inte jag var rustad
  för när jag lämnade min utbildning.

 21. Och det är när utbildningen möter
  praktiken som det händer nåt.

 22. Då insåg jag att relationen
  var mitt viktigaste verktyg.

 23. Det har följt mig genom min tid
  i skolan, som snart är tjugo år.

 24. I dag ska jag berätta om
  vårt arbete och Källbrinksskolan.

 25. Den ligger i Huddinge kommun.
  Känner nån till den?

 26. Är det nån som gått på Källbrink? Det
  brukar alltid sitta nån i publiken.

 27. Alla vägar leder till Källbrink.
  Det är en kommunal skola, 7-9.

 28. Vi har ungefär 375 elever.

 29. Vi har fjorton klasser på högstadiet
  och är fyrparallelliga.

 30. Vi har 30-31 elever i varje klass.

 31. Vi har en lite mindre klass
  med femton elever-

 32. -och en förberedelseklass
  med elva elever.

 33. Av alla dessa barn
  har vi gjort en översikt-

 34. -och tittat igenom
  vilka elever vi möter varje dag.

 35. Vi har sett
  att vi har elever som har behov-

 36. -som generellt
  faller under NPF-spektrat-

 37. -som utgör trettio procent av barnen.

 38. Förra året gjorde jag en statistisk
  koll på eleverna på högstadiet-

 39. -och såg att vi hade 18 procent
  av elever med ADHD-diagnos.

 40. Då är det bara ADHD.

 41. Då räknar vi inte ast och
  andra diagnoser under spektrat.

 42. För mig blir det här en verklighet
  när vi har 30 procent i en klass.

 43. Vi talar om tio elever av trettio-

 44. -med behov
  som generellt faller under paraplyet.

 45. Det kräver nåt helt annat av oss-

 46. -än vad vi brukar göra traditionellt.

 47. Utöver NPF-spektrat,
  där de vanligaste diagnoserna-

 48. -är ADHD och autismspektrumtillstånd.

 49. Vi pratar mycket om språkhinder
  i skolan, det har ni nog stött på.

 50. Tourettes syndrom. Utöver det
  möter vi en mängd andra diagnoser.

 51. Vi möter dyslexi och dyskalkyli.

 52. Vi möter BDD, OCD och PTSD.

 53. Vi möter bipolaritet och borderline.

 54. Vi har en stor uppsjö av diagnoser
  i våra skolor.

 55. Och det gemensamma för diagnoserna-

 56. -oavsett diagnosfamilj
  och orsak till varför-

 57. -är att de leder till svårigheter
  med de exekutiva funktionerna.

 58. Och de exekutiva funktionerna
  sätter vi väldigt högt i skolan.

 59. Vi förväntar oss generellt
  att elever ska kunna göra det här.

 60. De ska kunna planera
  och organisera sitt eget lärande.

 61. De ska kunna motivera sig själva
  till lärande.

 62. De ska kunna strukturera upp
  lärandet, fokusera i klassrummet-

 63. -fokusera på materialet vi ger dem
  och på uppgifterna.

 64. De ska kunna initiera
  eget arbete och egna uppgifter.

 65. De ska kunna
  uppmärksamma viktiga detaljer-

 66. -utvärdera det egna arbetet,
  självkorrigera när nåt blir tokigt-

 67. -minnas det vi lär dem,
  och de ska kunna uppfatta tid.

 68. Det här är saker som vi ser som
  självklart att elever ska klara.

 69. Och då brukar jag fråga mig-

 70. -att om vi vet att alla diagnoserna
  som vi möter varje dag i skolan-

 71. -om vi vet att eleverna har
  svårigheter med just det här-

 72. -varför fortsätter vi planera
  för neurotypiska hjärnor?

 73. Varför lägger vi upp planeringen-

 74. -för de barn som faktiskt
  klarar det här utan yttre stöttning?

 75. Om eleverna
  bara utgör tjugo elever i en klass-

 76. -så slår vi ju ut tio.
  Är ni med på hur jag tänker?

 77. Och ändå är det det vi gör.

 78. Kalla det tradition - inte vet jag -
  men så ser det ut.

 79. Jag började jobba
  på Källbrinksskolan 2012.

 80. Jag hade som tanke att skapa
  en elevhälsofrämjande organisation-

 81. -en organisation
  där eleven alltid var i fokus-

 82. -och där vi tillsammans
  utgjorde elevhälsan.

 83. Inte en skola där EHT-teamet
  satt i ett hemligt rum-

 84. -och fattade hemliga beslut-

 85. -som aldrig
  landade hos pedagoger eller elever.

 86. Det har jag mött många gånger,
  att det sker parallellt.

 87. Det var min tanke. Jag kom till den
  här relativt traditionella skolan-

 88. -och mötte
  en mycket kompetent pedagoggrupp.

 89. Men det fanns naturligtvis
  saker att jobba med.

 90. Och jag satte i gång med det
  elevhälsofrämjande.

 91. När jag jobbat ett halvår ringde
  Attentions ordförande Anki Sandberg.

 92. "Vad ni skickar folk på utbildning.
  Vill ni vara med i ett projekt?"

 93. Projektet heter Min skola-

 94. -och har handlat om
  att ge röst åt elever med NPF.

 95. Att hjälpa dem att få
  egen makt över skolsituationen.

 96. Och det har blivit grunden
  för vårt arbete.

 97. Arbetet på Källbrink
  har varit en parallellprocess.

 98. Projektet visade oss
  vad vi behövde göra.

 99. Ovanför mig ser ni citat
  från några av eleverna i projektet.

 100. En av mina elever sa så här.

 101. Hon berättade om hur hon i trean
  låg i sängen på kvällen och tänkte:

 102. "I morgon ska jag vara normal.
  I morgon kan jag vara normal."

 103. Men dan efter gick det inte.

 104. En annan elev kallar skolan för
  "ett enda stort svart hål".

 105. "På lektionerna fick jag ingen hjälp.
  På rasterna blev jag slagen."

 106. "Och så satt jag med
  skammen och skulden på slutet."

 107. En tredje elev säger:
  "Tänk om lärarna..."

 108. "...kunde dela upp stora uppgifter
  i mindre uppgifter för alla."

 109. "Vad skönt det skulle vara."

 110. Och det här
  är bara några av rösterna-

 111. -från elever i skolan med en neuro-
  psykiatrisk funktionsvariation.

 112. Och vi vet att den här elevgruppen
  mår väldigt dåligt.

 113. Vi vet att den här elevgruppen
  riskerar psykisk ohälsa senare.

 114. Vi vet att en lyckad skolgång
  är en extremt stor skyddsfaktor.

 115. Och ändå planerar vi
  för den andra delen av eleverna.

 116. Det är ett faktum
  att de här eleverna slås ut i skolan.

 117. De drabbas av depression och ångest-

 118. -och i allra värsta fall
  i utanförskap senare i livet.

 119. Och framför allt
  "I morgon ska jag vara normal"-

 120. -blev en riktig ögonöppnare för oss-

 121. -och initierade vårt arbete: Hur
  ska vi komma till rätta med det här?

 122. På Källbrink. Sen kan vi bara
  hoppas på världsherravälde.

 123. Då kan man fråga sig vad eleverna
  sa till oss under projektet.

 124. Det de sa som var absolut viktigast-

 125. -kring vad de behövde
  i sin skolsituation var det här:

 126. Inga läxor.

 127. Det står högt på listan.

 128. Förståelse för diagnosen-

 129. -förståelse för behoven
  och den egna personen.

 130. De bad om intresse för samma saker.

 131. Intresse för diagnosen,
  behovet och den egna personen.

 132. Nån skulle se dem för
  vad de behövde och vilka de var.

 133. De bad om delmål i stora uppgifter.

 134. Det låter ju som en lätt grej,
  eller hur?

 135. De bad om tydlighet i allt.

 136. Tydlighet i allt från
  hur en skola är uppbyggd-

 137. -vart ligger det här klassrummet-

 138. -till vad är det som förväntas av mig
  i det här momentet-

 139. -vad är det
  som förväntas av mig i ämnet?

 140. En tydlighet
  i kommunikationen med eleven.

 141. Och de ber om kommunikation.
  Prata med eleven.

 142. De ber om kommunikation
  med vårdnadshavare.

 143. "Det vore bra om skolan
  pratar med mina föräldrar..."

 144. "...så att de vet
  om det är nåt som är jobbigt..."

 145. "...och skolan vet
  om nånting är jobbigt."

 146. Men absolut mest sorgligt är
  att de ber om hej i korridoren-

 147. -det vill säga de ber om relationer
  med oss som arbetar i skolan.

 148. Jag tänker att 2017...

 149. Massor av läroplaner har passerat,
  och skollagen har förnyats.

 150. Det här ska väl ändå vara minimikrav
  för vad vi levererar i skolan.

 151. Det här är inga elever som ber
  om fantastiskt stora anpassningar-

 152. -utan de ber om
  det mest basala i pedagogyrket.

 153. Hur har vi då gjort?
  Jo, vi har tänkt som så-

 154. -att vi ska försöka skapa en skola
  som är tillgänglig för alla.

 155. För oss blev det vår NPF-säkring.

 156. Och ordet "NPF-säkring"
  hittade jag på under resans gång.

 157. Vi är inne på vårt femte år-

 158. -och mitt under resan började jag
  och mina pedagoger fundera på-

 159. -vad det är vi gör.
  Vi behövde ett namn.

 160. Och då blev det det här.
  Vi jobbar mycket kring NPF just nu-

 161. -och vi försöker NPF-säkra
  vår verksamhet.

 162. Så det blev vårt ord, och det
  har sen spritt sig över Sverige.

 163. Det är vår grundsten.

 164. Vi står på vår NPF-säkring
  och har med den i allt vi gör.

 165. Alltifrån fysisk lärmiljö
  till examination av uppgift...

 166. ...eller betygsättning.
  Den finns ständigt närvarande.

 167. Utöver det har vi tre bollar
  som vi jonglerar med.

 168. Vi jonglerar med vårt lärande -
  givetvis.

 169. Vi jonglerar med vår IKT-satsning.

 170. Vi arbetar med Ipads
  och mycket digitalt.

 171. Och vi jonglerar med den psyko-
  sociala och fysiska arbetsmiljön.

 172. De här bollarna
  har vi i luften hela tiden.

 173. Ibland är en boll överst,
  när vi måste grotta in oss i nåt.

 174. Men ingen av bollarna
  kan finnas utan varandra.

 175. Och vad är det då vi gör?
  Jag brukar prata om-

 176. -att vi har NPF-säkrat
  vår verksamhet i fyra steg.

 177. Först tittade vi på organisation,
  för ska man arbeta hälsofrämjande-

 178. -så måste det finnas en organisation
  som ger de förutsättningarna.

 179. När vi hade satt
  vår nya organisation-

 180. -gick vi vidare
  och satte NPF på agendan-

 181. -och vi jobbade aktivt
  med förhållningssätt.

 182. Efter det gick vi in
  i steget där man oftast börjar-

 183. -som handlar om
  struktur och anpassningar-

 184. -både i miljö och utförande.

 185. Och i dag befinner vi oss på steg 4:
  Vi vidmakthåller och utvecklar.

 186. Lika många elever som kliver in,
  lika många gånger gör vi omtag.

 187. För ingen unge är ju den andra lik.

 188. Jag ska berätta kort
  om de fyra stegen.

 189. Organisation. Det här låter
  plättlätt, och det är det faktiskt.

 190. I en hälsofrämjande organisation
  behöver man begränsa antalet vuxna.

 191. Arbetslagen bör ha möjlighet
  att arbeta elevhälsofrämjande-

 192. -och elevhälsan bör vara
  en aktiv del i arbetslaget.

 193. Vi landade i årskursvisa arbetslag.

 194. Vi har olika arbetslag
  för årskurs sju, åtta och nio-

 195. -med tio till tolv lärare
  knutna till varje lag.

 196. Teorilärarna undervisar i största
  möjliga mån bara de eleverna.

 197. Så arbetar man i årskurs åtta
  undervisar man alla åttor i svenska.

 198. Våra estetiska lärare och
  moderna språk-lärare går emellan.

 199. Man tänker att det här är lätt,
  och det är det-

 200. -men det är också jättesvårt
  att gå från en organisation-

 201. -som är
  väldigt fast och traditionell-

 202. -till att bryta gamla mönster.

 203. Det är supertufft.

 204. Vi arbetade med vår nya organisation
  i ett år innan vi sjösatte den.

 205. Vår tanke var precis det här:
  Årskursvisa arbetslag.

 206. Representanter
  från EHT i arbetslagen.

 207. Det finns två representanter från EHT
  i varje arbetslag hos mig.

 208. Det innebär
  att det är väldigt nära till beslut.

 209. Jag har en teamledare i varje lag
  med delegation på elevhälsa.

 210. Det sitter också en spec i varje lag.

 211. Utöver det här behövs det
  en skolledning som sätter riktning-

 212. -och en skolledning som förstår NPF.

 213. Det finns en mängd fantastiska lärare
  i Sverige som går rakt in i väggen-

 214. -därför
  att man försöker göra allt själv-

 215. -utan stöttning
  från ledning och kollegiet.

 216. Därför blir organisationsbiten
  oerhört viktig.

 217. Man måste skapa goda förutsättningar
  att jobba elevhälsofrämjande.

 218. Och det gäller att våga bryta
  gamla konstellationer.

 219. För det handlar om eleven i centrum.

 220. När vi efter ett år
  sjösatte vår nya organisation-

 221. -gick vi in på nästa steg, och
  det var att sätta NPF på agendan.

 222. Vi jobbade mycket med utbildning, och
  det handlar om det eleverna ber om.

 223. De ber om förståelse för
  och kunskap om-

 224. -diagnos, behov och person.

 225. Vi jobbade med en mängd
  olika externa utbildningsföretag-

 226. -men också mycket
  med intern utbildning.

 227. Vi diskuterade, ibland
  var vi överens och ibland inte.

 228. Och det pågick i nästan ett år,
  den här stora utbildningsinsatsen.

 229. Vi kom fram till att hos oss
  ska vi bemöta våra elever.

 230. Vi ska vara nyfikna, lösnings-
  fokuserade och prestigelösa.

 231. "Vad behöver du i ditt lärande
  för att det ska gå bra?"

 232. Och det kommer vi se till att möta.

 233. Flexibilitet - att vara så flexibla
  som möjligt i mötet med eleven.

 234. Att vara så flexibla som möjligt
  i olika sätt att lära.

 235. Vi tänker att alla vill
  men inte kan på samma sätt.

 236. Därför kan vi inte planera
  för en neurotypisk elev-

 237. -utan vi måste bredda
  vårt sätt att tänka.

 238. En sak som vi också gjorde
  i det här steget-

 239. -var att ta bort
  alla förbud som fanns på skolan.

 240. Det var kepsförbud,
  tuggummiförbud och skateboardförbud.

 241. Det fanns förbud om allt.
  Jag tog bort alla förbud.

 242. Det här är känsligt,
  för det handlar om egna värderingar.

 243. "Kepsen som du har på dig betyder
  att du inte respekterar mig."

 244. "Tugga tuggummi? Här pratar jag,
  och så blåser du bubblor."

 245. Mycket egna värderingar.
  Vi vet om barn inom spektrat-

 246. -att keps
  använder man för att skärma sig.

 247. Luva är en möjlighet
  att stoppa alla intryck.

 248. Tuggummi främjar koncentration.
  Varför göra kontraproduktiva saker?

 249. Vi ska ju skapa förutsättningar
  för lärande.

 250. Alla förbud åkte.
  Mycket diskussioner.

 251. Alla höll inte med,
  men alla klev på båten så småningom.

 252. Jag bad mina pedagoger
  ge mig fem skäl-

 253. -på vilket sätt tuggummit
  påverkar lärandet i klassrummet.

 254. Och så lyfter vi det till diskussion.

 255. Hittills har ingen kommit med nåt,
  för det påverkar inte.

 256. Vi har lagt mycket tid på att arbeta
  relationellt med våra elever.

 257. Vi har turen
  att ha fantastiska elever.

 258. De förväntar sig goda relationer
  med oss. De vill ha det.

 259. Och vi vill detsamma.
  Då blir det lättjobbat.

 260. Det innebär att när man har en lärare
  där kepsen betyder nåt för läraren-

 261. -då kan hon ha
  en diskussion med de eleverna.

 262. "Vi har inget kepsförbud, men
  jag tycker att det här är jobbigt."

 263. "Skulle ni kunna ta av den när vi har
  genomgång?" Det är aldrig problem.

 264. De förstår varför och gör det
  för att de tycker om läraren.

 265. Gör de det inte är det okej. Men
  generellt: inga förbud på skolan.

 266. Vi pratade väldigt mycket
  om lärarnas uppdrag.

 267. Vad står det
  i läroplanen och skollagen?

 268. Vad är uppdraget på 2010-talet?

 269. Vi var tvungna att ta ett omtag
  kring vem som ska utföra vad.

 270. Det finns en tendens i skolan-

 271. -att man vill att nån annan
  ska ta hand om de här eleverna.

 272. Gärna spec -
  det brukar ofta vara spec.

 273. Den här eleven har ADHD,
  därför ska han gå till Ann-Britt.

 274. Min fråga blir alltid:
  "Vad är behoven?"

 275. "Han har ADHD."
  "Det är en diagnos. Vad är behoven?"

 276. Det här gjorde att man
  fick fundera på vilka behoven är.

 277. Vad är det jag inte kan göra
  i form av extra anpassningar?

 278. Vad är det särskilda stödet?
  Det här diskuterade vi mycket-

 279. -och för mig handlade det om att
  ge tillbaka ansvaret för lärandet.

 280. För det är ju just det
  som vi pedagoger är proffs på.

 281. Vi kan undervisa, bedöma och anpassa.

 282. Vi måste bara tänka
  på ett annat sätt.

 283. Diskussionen gick högt och lågt.
  Vi gick bort från det traditionella-

 284. -att alla skulle ha lika mycket spec.

 285. Det var fem veckor
  för 7B och fem för 7C-

 286. -fast det egentligen bara
  var 7B som behövde spec.

 287. Så ett stort arbete
  kring förhållningssätt-

 288. -kring tankar,
  kring hur uppdraget ser ut.

 289. Mycket tittande i läroplaner
  och i skollag.

 290. För skollagen är ju
  väldigt, väldigt tydlig.

 291. Vårt uppdrag är att anpassa så att
  funktionsnedsättningar knappt märks.

 292. Det ska främst göras med
  extra anpassningar i klassrummet.

 293. För mig är det självklart.

 294. Det innebär att i dag, när vi får
  elever som behöver särskilt stöd-

 295. -då har man verkligen tänkt till.

 296. Det kommer ingen generell "Hon har
  dyslexi och måste gå till spec."

 297. Utan man har kartlagt och funderat.

 298. "Vad är det jag inte kan
  tillgodose i mitt klassrum?"

 299. Då blir det ett arbete
  för vår speciallärare.

 300. Det särskilda stödet hos oss när
  vi har genomgått förändringsarbetet-

 301. -har utkristalliserat sig till
  att bli mycket individuellt stöd.

 302. Vi har sett att behovet av spec
  i klassrummet har minskat.

 303. Tidigare hade vi ett större behov
  av att spec var med i klassrummet.

 304. Det behövs inte på samma sätt i dag.

 305. Utan vi ser att stödet väldigt ofta-

 306. -behöver ges i mindre sammanhang,
  i mindre grupp-

 307. -hos våra spec i vårt resurscentrum.

 308. När vi hade diskuterat
  och hittat en riktning-

 309. -då började vi titta på vad
  som ska gälla hos oss på Källbrink.

 310. Vad är det vi ska göra, alltid?

 311. Då plockade vi fram de övergripande
  anpassningarna som vi gör.

 312. Vi är väldigt följsamma.
  Vi lyssnar på våra elever.

 313. Vi använder anpassningsblanketter
  i samtal med eleven-

 314. -där eleven får sätta på pränt
  vad den behöver.

 315. Anpassningarna som de nämner
  för oss gör vi redan.

 316. Men vikten här ligger i att eleven
  själv får sätta ord på behoven.

 317. Det skapar egenmakt.

 318. Det skapar en känsla av delaktighet
  och av att "jag är viktig".

 319. Och det är viktigt för oss.

 320. Så vi är oerhört flexibla
  när vi möter våra elever.

 321. Vi har skalat av miljön. Det här är
  väldigt speciellt för skolans värld:

 322. Vi vill inreda våra klassrum
  som nåt mysigt vardagsrum.

 323. Det är porslinsgrisar och bilder
  på varenda unge du undervisat-

 324. -och ljusstakar
  som man fick för tio år sen-

 325. -och torkade blommor och gud vet vad.
  Och det är inte professionellt.

 326. Då har vi gått
  från ett professionellt rum-

 327. -till ett eget mysigt vardagsrum.

 328. Då har vi tappat bollen lite. Så vi
  har skalat miljön i våra utrymmen.

 329. Det finns inga porslinsgrisar
  längre på Källbrink.

 330. Och det här är också jobbigt, för
  man vill ju att det ska vara mysigt.

 331. Man vill skapa en miljö
  som inbjuder till lärande.

 332. Och det kan ju en miljö
  med mycket input göra.

 333. Det kan ju också skapa
  kreativitet och boosta lärandet.

 334. Men om vi har tio ungar av trettio-

 335. -där det här blir jättejobbigt
  och försvårar lärandet-

 336. -då kan vi inte ha det så. Eller hur?

 337. En av mina förstelärare
  undervisar i svenska.

 338. Hon sa ett tag in i arbetet
  med att skala alla klassrum:

 339. "Jag har funderat på
  vad det är som blir miljön..."

 340. "...och vad som gör
  att den blir på ett speciellt sätt."

 341. Då sa Linnea, flickan som sa
  att "i morgon ska jag vara normal"...

 342. Hon ville visa
  den här lärarens klassrum-

 343. -som bara var grått och vitt
  och några bänkar.

 344. Hon visade upp klassrummet
  för några besökare-

 345. -och så sa hon: "Det här är
  det bästa klassrummet på skolan."

 346. Och så är det tråkigt. Men hon säger:
  "Det är för att Carina inte är här."

 347. Och Carina brukar prata om det här:
  "Det är jag som är lärmiljön."

 348. "Jag utgör det kreativa och bestämmer
  hur det ska vara här inne."

 349. Då behövs det inga porslinsgrisar.

 350. Vi jobbar digitalt och har inte
  så många planscher att sätta upp.

 351. Men om man nu vill göra det
  kan man sätta upp en i taget.

 352. Har man jobbat med ett moment och
  vill att eleverna ska displaya det-

 353. -sätt upp ett arbete och ta
  bort det sen, och sätt upp nästa.

 354. Det bästa är att displaya det
  i allmänna utrymmen.

 355. Vi har SOS-lådor i varje klassrum.
  Det är en låda - jag ska visa.

 356. Superenkelt.

 357. En sån här låda.

 358. I den finns
  en mängd kognitiva verktyg.

 359. Jag återkommer till den om en stund.

 360. Vi har färgkodade scheman -
  jätteenkelt.

 361. Vi jobbar med tydlighet. Skolan har
  inte renoverats sen Dackefejden.

 362. Det innebär
  att vi skriver direkt på väggarna.

 363. Vi sätter upp
  stora bokstäver och siffror-

 364. -så att man vet exakt vart man ska.

 365. Vi förbereder mycket
  inför schemabrytande aktiviteter.

 366. Vad ska vi göra,
  hur, när och med vem?

 367. Vi förbereder hela grupperna.

 368. Vi förbereder
  individer och vårdnadshavare-

 369. -beroende på behovet.

 370. Spec brukar vara lite gömda-

 371. -gärna i nåt skyddsrum
  utan fönster på nedre botten.

 372. Det här ville vi inte ha,
  utan vi flyttade biblioteket-

 373. -och så lade vi resurscentrum
  i hjärtat av skolan.

 374. Det ska vara nåt som är bra,
  nåt positivt.

 375. Nåt man vill är att gå till spec
  om man behöver det.

 376. Vi får mota ungar på dörren.

 377. "Du behöver faktiskt inte
  särskilt stöd."

 378. Det har skett en jättestor förändring
  på skolan kring det.

 379. Jag måste tjuvkika...
  Vi har riktlinjer för läxor.

 380. Hos oss måste läxan förberedas i
  skolan, gå att genomföra utan vuxna-

 381. -och lyftas
  vid nästa tillfälle man ses.

 382. Det här har handlat om
  att komma ifrån slentrianläxor.

 383. Mattebeting, glosor
  och långa, tuffa texter-

 384. -som sen examineras
  med läxförhör på fredag.

 385. Vi tror inte
  på det sättet att arbeta.

 386. Det här är en känslig fråga
  i Skolsverige generellt.

 387. Vi ville gå mot en läxfri skola, men
  det blev det här vi kom fram till.

 388. Men det har gjort att nästan alla
  traditionella läxor är borta.

 389. "Oj, jag glömde franska revolutionen.
  Läs sextio sidor."

 390. Vi tror inte på det sättet.

 391. Vi har inga grupprum,
  utan vi har skapat rum i rummet.

 392. Vi har jobbat med
  de stora vistor vi har-

 393. -och så har vi
  jobbat med olika möbler-

 394. -för att skapa
  en förlängning av klassrummet-

 395. -så att man
  kan arbeta på olika ställen.

 396. Och vi har jobbat
  en hel del med vår mat.

 397. Generellt
  är ju skolmaten ganska geggig.

 398. Och för barn inom det här spektrat är
  det jobbigt med olika konsistenser.

 399. Ofta vill barnen faktiskt ha...

 400. ...att här är kolhydraterna och här
  proteinet, och geggan är valfri.

 401. Då brukar det vara så att man ska ha
  läkarintyg, och det ska vara möten.

 402. Men så gör inte vi. Behöver
  du personlig kost så löser vi det.

 403. Och det handlar om att se
  vad det är som hamnar på tallriken-

 404. -och inte hopblandad mat.

 405. Jag skulle önska
  att det här var generellt.

 406. Vi har vissa elever
  som aldrig äter i matsalen.

 407. Vi har en matsal, och där
  har vi ljuddämpande möbler.

 408. Det är ett sätt att göra en
  otillgänglig miljö mer tillgänglig.

 409. Vi har inte fasta bord i matsalen,
  utan man sätter sig där man vill.

 410. Men vi har flera elever som inte vill
  äta där, eller alltid vid samma bord-

 411. -så det är helt upp till barnet.

 412. Vi har organiserad rastverksamhet.
  En pedagog jobbar med det i aulan-

 413. -där vi har olika spel, och pingis.

 414. Han ordnar olika turneringar-

 415. -och det finns speglar,
  om man vill dansa.

 416. För det vi har sett-

 417. -är att när man kommer upp till
  sjuan kommer kravet på att hänga.

 418. Hänga i korridoren,
  och veta vad det innebär.

 419. Många barn faller ur där, och
  där ser vi att det här är jättebra.

 420. Att ha en tydlig verksamhet
  där det finns olika val.

 421. Det här har vi sett
  är bra för årskurs sju-

 422. -men vi jobbar med
  att skapa klubbar efter skoltid.

 423. För våra elever vill stanna i skolan.

 424. Då måste vi fylla tiden mellan...

 425. ...schemats slut och när de går hem.

 426. Aulan har vi redan öppen,
  men vad kan vi mer göra?

 427. Vi kan skapa klubbar med paddmys,
  litteratur och vuxenprat.

 428. Att utöka det här. Men nu
  är det i vår aula med en pedagog-

 429. -och det finns en mängd aktiviteter.

 430. Och det är bemannat av lärare.
  Man kommer och går när man har rast.

 431. Vårt resurscentrum
  är där spec jobbar.

 432. Ni ser på bilderna hur vi tänker.
  Det ska vara kalt...

 433. ...grått och vitt,
  och möjligtvis nån accentfärg.

 434. Vi har också frikort
  till vårt resurscentrum.

 435. Vissa elever kan gå dit
  när som helst.

 436. Man behöver bara säga
  till sin lärare att man går dit.

 437. Det här är elever som har behov
  av det mindre sammanhanget-

 438. -och som kan ta ansvaret själva.

 439. I perioder har vi elever
  som bara jobbar i resurscentrum.

 440. Så vi försöker vara mycket flexibla.

 441. Två och en halv.
  Och så har vi vår NPF-pedagog-

 442. -så egentligen är de tre och en halv.

 443. Men just speciallärare
  är det två och en halv.

 444. Vi tänker mycket kring tydlighet.
  Det här är vår träslöjdssal.

 445. Man ser ganska tydligt vilka verktyg
  som ska användas till vad.

 446. Ska du mäta går du dit, ska du forma
  går du dit. Sen finns det QR-koder.

 447. Här är det grönt på schemat,
  för det är SO.

 448. Det sitter en grön plupp
  på ryggen av boken-

 449. -och det är en grön mapp,
  för att man ska kunna plocka ihop.

 450. "Vad har vi nu? Grönt."
  Och så tar man med sig det.

 451. Jättelätt grej
  att genomföra mycket snabbt.

 452. Vi sätter upp
  stora bokstäver och stora siffror.

 453. Vi skriver med samma typsnitt
  var rektor, skolsköterska, SYV-

 454. -idrottssal och träslöjd finns,
  så att man vet vart man ska.

 455. Det här är en salong,
  där vi har skapat rum i rummet.

 456. Det här är en del av skolan-

 457. -där vi försöker
  göra det lite mer öppet för alla.

 458. Vi hade brandorangea skåp -
  väldigt distraherande i korridoren.

 459. Vi frågade ungarna
  vad vi skulle göra åt de här skåpen.

 460. "Kan vi inte bara
  köpa in ljusa skåp?"

 461. Jag tänkte
  att vi kanske kunde måla skåpen-

 462. -och så valde vi färger med eleverna
  och målade dem.

 463. Vi gräver där vi står.

 464. Det här är en SOS-låda.

 465. De finns i alla klassrum
  och är fyllda med olika saker.

 466. De här finns i många klassrum.

 467. Det här är en tyngdväst
  som håller ner och in-

 468. -och skapar möjlighet att fokusera.

 469. Vi har olika sittdynor.

 470. Vi har en mängd olika
  kognitiva verktyg.

 471. Det kan vara tangos eller korsbollar.

 472. Det kan vara klämbollar
  med annan "texture" inuti.

 473. Det kan vara fotrullare.

 474. Men den absolut viktigaste
  är den här, våra time-timers.

 475. Vi har flera i varje klassrum-

 476. -och de här är
  uppskattade av våra elever.

 477. När man börjar lektionen sätter
  man tiden på de olika momenten-

 478. -så att man vet vad som ska hända.

 479. Det här är tillgängligt för alla,
  och det är förbrukningsvaror.

 480. Som skolledare
  får man räkna med att fylla på-

 481. -för det går sönder och försvinner.

 482. Utöver det här
  anpassar vi klassrummet.

 483. Så här ska det vara
  i alla klassrum oavsett ämne.

 484. Det ska finnas en agenda på tavlan.

 485. Vi ska markera tydligt
  när lektionen börjar och slutar.

 486. Inget drällande in och ut.

 487. Vi har korta genomgångar. En
  genomgång får vara max tio minuter.

 488. Och då sätter man time-timern.

 489. Och så säger man
  att man ska prata om engelska verb.

 490. "Jag pratar i tio minuter." Och så
  drar man, och så ringer den sen.

 491. Mycket uppskattat, för då vet man
  när det blir nåt annat-

 492. -när får jag bryta.

 493. Vi har delmål i alla uppgifter.

 494. Vi ger inte ut stora uppgifter:

 495. "Skriv om ett land och det som
  ni tycker är intressant med det."

 496. Aldrig, utan mycket, mycket tydligt.

 497. Uppdelat i kortare delar.

 498. Delmål i delmålets delmål,
  om det behövs.

 499. Det kan vara individuellt
  i de minsta beståndsdelarna-

 500. -men generellt är det
  tydligt uppdelat i små delar.

 501. Vi varierar arbetssättet: Vi läser
  eller räknar inte i fyrtio minuter-

 502. -utan vi bryter efter tio minuter.

 503. Tio minuter jobbar vi på det
  här sättet, sen gör vi nåt annat.

 504. Vi tittar på en film, har en övning-

 505. -korsar mittlinjen eller nåt
  för att få upp energin.

 506. Vi jobbar mycket
  med positiv förstärkning.

 507. Mycket med generell
  positiv förstärkning-

 508. -men vi är mycket noga med
  att ge individuell feedback.

 509. För elever inom spektrat är vana vid
  att det generella inte gäller dem.

 510. De är vana vid att "Åh,
  vad kul att se er" inte gäller dem.

 511. För de är vana vid
  att få skäll för det de gör fel.

 512. Så vi är noga med att säga specifikt-

 513. -"Vilken bra start på novellen.
  Superbra jobbat."

 514. Det tar inte mer tid
  än det generella.

 515. Man måste bara förbereda sig.

 516. Vi har fasta placeringar
  i alla klassrum.

 517. Det kan avgöra om man kommer till
  skolan, att man vet var man sitter.

 518. De individuella anpassningarna ska
  vara på plats när eleven kommer.

 519. Om en elev alltid behöver väst
  finns den på stolen.

 520. Om en elev behöver post it-lappar
  som gäller för fem minuter framåt-

 521. -finns det klart, och så byter man.

 522. Så vi tänker noga innan
  eleverna kommer in i klassrummet.

 523. Som jag sa: Pauser, tuggummi, keps -
  whatever rocks your boat.

 524. Det du behöver kommer du att få.

 525. Hittills har ingen elev bett mig
  om nåt jag inte kunnat leverera-

 526. -eller som mina pedagoger
  inte kunnat leverera.

 527. De får använda mobiltelefonerna.

 528. Ja, det får de.

 529. Vi har ju ändå Ipads -
  det är ingen skillnad.

 530. Vill de gå ut på sociala medier så
  gör de det. Det handlar om dialogen.

 531. "Hur ska vi ha det
  i det här klassrummet?"

 532. Det är inte ett problem. Vi har
  tänkt på hur vi designar klassrummen.

 533. Jag frågade om några ville prova
  en annorlunda möblering.

 534. Då sa en lärare i matematik
  och en i tyska att de ville.

 535. Och så designade de sina klassrum,
  utifrån exakt samma koncept.

 536. "Jag vill skapa möjlighet
  för eleverna att ha dialog."

 537. Men i rummet utan röd matta ser ni
  att det finns bås utmed väggen.

 538. Läraren sa till mig: "Jag ser behovet
  av det kollaborativa arbetet..."

 539. "...men också
  av att kunna sitta enskilt."

 540. Och så gjorde vi klassrummen
  för att se hur det blev.

 541. Jag försökte lektionsbesöka mycket
  och hänga med klasserna runt.

 542. Jag såg att energin i de här
  klassrummen var avsevärt högre.

 543. Och det kan inte bara bero på
  lärarna, för de är alla fantastiska.

 544. Men nåt var det, så vi landade i
  att så ska våra klassrum se ut.

 545. Placering i grupp
  är grundplaceringen.

 546. Men vissa av våra elever
  behöver sitta avskärmat.

 547. Då har vi fem bås i varje klassrum
  med ljuddämpande skärmar.

 548. Vi har också ståbord längst bak-

 549. -för vissa behöver stå och jobba.

 550. Och vi har alternativa sittmöbler,
  som pilatesbollar eller saccosäckar.

 551. Det kan vara gungpallar,
  lite beroende på.

 552. Men vi har olika sittmöbler.

 553. Det här har vi genomfört
  i alla klassrum utom NO-salarna.

 554. I NO-salarna är det ofta
  fastgjutna grejer i golvet.

 555. Dem gör vi om just nu.

 556. Två av våra fyra salar
  ser helt annorlunda ut efter lovet.

 557. Nu är vi inne på vårt fjärde steg.

 558. Vi vidmakthåller och vidareutvecklar.

 559. Vi står på vår NPF-säkring...

 560. ...vi bollar med lärandet,
  vår miljö och vår IKT-satsning.

 561. Det är grunden. Utifrån det har vi
  tagit fram Källbrinkskonceptet.

 562. Det är ett stödmaterial
  för våra pedagoger-

 563. -med stödfrågor, lite bakgrund
  och checklistor för varje område.

 564. Så när man planerar ett kommande
  moment kan man använda det här-

 565. -för att titta på planering, genom-
  förande, utvärdering och examination.

 566. Så att om man har med sig det här
  in i klassrummet-

 567. -så vet man att man har försökt
  tillgodose många behov-

 568. -och har skapat
  en tillgänglighet i lärandet.

 569. Vi har en NPF-pedagog,
  Johanna Lundin.

 570. Hon jobbar nästan uteslutande
  mot elever på högstadiet-

 571. -men också med
  att stötta kollegor om det behövs.

 572. Men det behovet
  är betydligt mindre i dag.

 573. Hon coachar elever och har samtal-

 574. -jobbar med strategier
  för lärande och livet.

 575. Ofta sitter hon med dem vid fem
  tillfällen och gör en utvärdering.

 576. Det är suveränt. Eleverna älskar det.

 577. Och det här kräver ingen diagnos,
  utan det är behovet som avgör.

 578. Vi jobbar med distribuerat ledarskap.
  Jag har tre arbetslag med teamledare-

 579. -som har personalansvar
  och elevhälsoansvar.

 580. Det gör att det är nära till beslut
  och att man som pedagog-

 581. -kan få ett tätt stöd från sin chef.

 582. Mina förstelärare har riktade uppdrag
  i linje med det här.

 583. Det kan handla om undervisning
  eller om lärmiljön-

 584. -och hur vi ska kunna displaya
  processen utan distraktorer.

 585. Vi har startat ett tillgänglighets-
  råd med åtta elever-

 586. -som är mitt expertråd.
  De pratar om allt ifrån...

 587. ...färgen på skärmarna till maten...

 588. ...till utförandet
  av undervisningen i vissa ämnen.

 589. Det är helt fantastiskt.
  De blir våra experter.

 590. Vi försöker hitta en bra organisation
  för motorisk hjärngympa.

 591. Det är ett program
  som främjar koncentration-

 592. -men det är svårt
  att hitta en organisation-

 593. -där alla får ta del av det.

 594. Här befinner vi oss nu.
  Som jag sa i början:

 595. Varje gång det kliver in
  en ny unge behöver vi ta nya tag.

 596. Jag upprepar:
  Vi har jobbat i fem år med det här.

 597. Vi började med organisationen-

 598. -att skapa förutsättningar för
  att kunna arbeta elevhälsofrämjande-

 599. -skapa trygghet för våra elever,
  och också närhet till EHT.

 600. Efter det jobbade vi aktivt
  med förhållningssättet.

 601. För det och relationen är
  det viktigaste i det här arbetet.

 602. När vi hade gjort det
  fixade vi i lokaler-

 603. -och köpte in kognitiva verktyg.
  Det är ju superkul.

 604. Och i dag
  vidmakthåller vi och utvecklar.

 605. Steg 3, just det här.
  Det kan vem som helst göra.

 606. Ni kan åka tillbaka till era skolor
  i morgon och rensa-

 607. -men det
  kommer inte göra nån skillnad-

 608. -om ni inte har jobbat
  med steg ett och steg två.

 609. För NPF-säkringen hos oss
  är mina fantastiska pedagoger.

 610. Det är deras sätt
  att bemöta våra elever varje dag.

 611. Och deras fantastiska...

 612. ...tanke kring att möta varje barn
  med nyfikenhet och lösningsfokus.

 613. Det är nyckeln. Gymnasier säger
  att våra elever är väl förberedda-

 614. -särskilt elever inom det här
  spektrat, för de vet vad de behöver-

 615. -de vet vad de har rätt till-

 616. -och de vet hur det bör genomföras.

 617. Vi har hundra procent
  behörighet till gymnasiet-

 618. -så ja, vi förbereder dem väl.

 619. Och nu är min tid ute.
  Jag tackar för att ni har lyssnat.

 620. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

NPF-säkrad skola

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många av de elever som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever sin skolgång som problematisk. Det kan leda till utanförskap och uppgivenhet. Elinor Kennerö Tonner är grundskollärare i svenska och engelska och har länge arbetat med att NPF-säkra en grundskola i Huddinge. Hon ger exempel på hur du som pedagog kan skapa en mer tillgänglig skola som alla elever gynnas av. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Elever med särskilda behov, Inkluderande utbildning, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Empatisk nyfikenhet

Hur växer olika våldsutövande identiteter fram? Vilken övertygelse har personer med en sådan identitet? Identitet, det egna jaget, uppstår inte av sig själv inifrån individen. Det finns alltid ett sammanhang och ett samhälle omkring. Hur kan vi hantera det? Christer Mattsson är tillförordnad föreståndare för Segerstedtinstitutet och föreläser om vad som är att föredra av empatisk nyfikenhet eller konfrontation. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Nyanlända i klassrummet

Elevens drömmar, kunskaper och erfarenheter är ofta dolda för oss när vi inte kan kommunicera med henne eller honom. Hur kan vi genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt arbeta effektivt och se alla nyanlända elever som resurser i klassrummet? Vad säger forskningen om hur nyanlända lär sig språk och hur bör det påverka undervisningen? Camilla Jönsson, förstelärare på introduktionsprogrammet på Hässleholms gymnasium, föreläser. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Textsamtal och bildpromenader

Texter och bilder finns överallt - i undervisningen är de i centrum. Skönlitteratur och faktatexter, konstverk och dokumentära bilder bjuder in till fördjupande samtal. Samtalen kan beröra det mesta: grammatik, ordförråd, berättarteknik och genre. De bidrar till ett rikt och nyanserat språk. Anne-Marie Körling är lärare, författare och tidigare läsambassadör. Hon ger konkreta tips på hur man ställer frågor och berättar om vad de viktiga följdfrågorna bidrar till. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Hjärnkunskap för en likvärdig skola

Att få sina elever motiverade, engagerade och fokuserade kan vara en utmaning. Genom att kombinera pedagogik med hjärnforskning kan man hitta nya vägar och se nya möjligheter. Kunskap om kognitiv och affektiv neurovetenskap ger ökad förståelse för inlärningssvårigheter i form av bland annat motivations-, uppmärksamhets- och koncentrationsproblem. Sådan kunskap synliggör också vilka utmaningar elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter. Åke Pålshammar, neuropsykolog, och Anna Nygren, livsstilspedagog, föreläser. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Läraren och den stökiga eleven

Emil Häggbom hamnade tidigt i utanförskap kantat av kriminalitet och missbruk. Skolan förknippade han med oro och ångest. Han var sällan på lektionerna, men det fanns en lärare vars lektioner han hade full närvaro på. Det var Katarina Åkerman Gustafssons lektioner. Hon och Emil föreläser tillsammans om dyslexi, adhd och om vad som fick Emil att gå på hennes lektioner. Emil utbildar sig till socialpedagog och har under några år arbetat med ungdomar med problematik av missbruk och kriminalitet. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Grejen med grammatik

Grammatik är kärnan i människors kommunikation. Hur kan man förmedla det till sina elever på ett sätt som stärker deras språk? Och hur kan man som lärare ta sig an grammatiken om man känner sig osäker? Sara Lövestam, sfi-lärare, språkvetare och författare, föreläser i syfte att inspirera och motivera lärare. Hon ger tips kring metodik och pedagogiska ingångar till ämnet grammatik. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Flyktingskap, lärande och resiliens

Nihad Bunar är professor i barn- och ungdomsvetenskap och föreläser om villkor för inkludering av och lärande för nyanlända barn. Både ensamkommande och barn i familj berörs. Hur kan man förbättra villkoren för lärande och inkludering? Och hur skapar man möjliggörande kontexter kring barnen? Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 30 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Efter diagnosen

Vi får ofta höra att individuella anpassningar krävs för elever med funktionsvariationer men får sällan veta hur det ska gå till. Mängden elever som får diagnoser som dyslexi, autism, språkstörning och adhd ökar. Men en utredning som leder till diagnos är bara ett första steg, avsett att peka ut en riktning. Logopeden Anna-Karin Arnald reder ut begreppen träning, anpassningar, hjälpmedel och särskilt stöd. Utifrån den senaste forskningen ger hon handfasta tips. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

NPF-säkrad skola

Många av de elever som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever sin skolgång som problematisk. Det kan leda till utanförskap och uppgivenhet. Elinor Kennerö Tonner är grundskollärare i svenska och engelska och har länge arbetat med att NPF-säkra en grundskola i Huddinge. Hon ger exempel på hur du som pedagog kan skapa en mer tillgänglig skola som alla elever gynnas av. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Hjärna i förskolan

Ett barns handlingar styrs av erfarenheter, förmågor, färdigheter och de krav som ställs. Hjärnan reglerar handlingarna, men också tankar och känslor. Psykologen David Edfelt beskriver barnets och hjärnans utveckling. Anknytning, socialt samspel, känslor, lek, lärande och stress är viktiga begrepp i föreläsningen. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Makerspace i skolan

Vad är makerkultur och makerspaces och hur knyter det an till lärande? Vad innebär det för skolan att skapa med både analoga och digitala material och verktyg? Carl Heath som är senior forskare vid RISE Interactive föreläser om de här frågorna. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Aktiv läskraft

Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling och föreläser om hur man kan arbeta med konceptet aktiv läskraft. Konceptet bygger på forskning om läsförståelse. Hur kan du anpassa metoder och modeller så att de passar din elevgrupp? Westlund utgår ifrån begreppen mångfald, inkludering, likvärdighet, engagemang och ansträngning. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2017

Entreprenöriellt lärande i fritidshem

Genom exemplet Legotown visar forskare och pedagoger hur de skapar en meningsfull fritid och rustar eleverna för en osäker framtid med en föränderlig arbetsmarknad. Jonas Berggren och Per-Ola Friman är fritidspedagoger och föreläser om entreprenöriellt lärande. Inspelat på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober 2017. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Tjenis med Kina

Vilken digital kompetens utvecklar eleverna och lärarna när man startar ett samarbete med en skola i en åsiktskontrollerande enpartistat? Fia Blomqvist på Sandbergska competens har i flera år jobbat med resor till och utbildningsutbyte med Kina. Men vad måste man tänka på när man som lärare låter sina elever jobba mot en skola i Kina? Kommer mailen att läsas? Kan man fråga vad som helst?