Titta

UR Samtiden - Tänka på att tänka

UR Samtiden - Tänka på att tänka

Om UR Samtiden - Tänka på att tänka

Föreläsningar från ett tvärvetenskapligt symposium om tänkande hos människor och andra djur - vad det är, hur det fungerar, hur det utvecklats och vad som skiljer människans sätt att tänka från djurens. Inspelat den 14-15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Tänka på att tänka : En kognitiv agentbaserad simuleringDela
 1. Det kanske finns vissa
  jätteduktiga utvecklare på Valve.

 2. Påverkar deras beslut att gå med
  i en grupp andra personers beslut?

 3. Jag ska tala om agentbaserade
  modeller för kollektivt beslutsfattande.

 4. Det är främst intressant...

 5. Jag har främst jobbat
  med mindre grupper-

 6. -eller individer som observerar
  andra individer som interagerar i par.

 7. Det här är ett försök
  att skala upp det till större grupper.

 8. Det är viktigt
  eftersom de flesta besluten i samhället-

 9. -fastän mina modeller till stor del
  har fokuserat på individer...

 10. Många av de stora besluten
  fattas av grupper.

 11. Juryer och anställningskommittéer...
  Beslut i företag fattas av styrelser.

 12. Strategiska förändringar genomförs
  av grupper på t.ex. universitet.

 13. Offentliga tjänstemän väljs av grupper.

 14. Varför låter vi grupper fatta beslut,
  utöver att vi vill vara demokratiska?

 15. Grupper är intelligenta och fattar
  generellt bättre beslut än individer.

 16. Det klassiska exemplet
  är Galtons oxe på en lantbruksmässa.

 17. Det var en tävling,
  som gick ut på att gissa en kos vikt.

 18. Galton jämförde individuella gissningar-

 19. -med den kollektiva gissningen.

 20. Den kollektiva gissningen
  låg väldigt nära rätt vikt.

 21. Gruppen -
  trots individuella variationer-

 22. -kom anmärkningsvärt nära den vikt
  man var ute efter - kons faktiska vikt.

 23. Varför är kollektiv intelligenta?
  Vilken sorts intelligens har de?

 24. Varför är de bättre än individer
  på sådant här-

 25. -och får rätt oftare än individer?

 26. I vilka fall är det så här?
  När är kollektiv intelligenta?

 27. Hur kan vi förbättra gruppers
  prestationer och engagemang?

 28. Engagemang är viktigt
  och står i fokus i min modell.

 29. Hur får vi folk att rösta i val
  om de inte måste?

 30. Hur ökar vi engagemanget i kollektiv?

 31. Om kollektiv är så intelligenta borde
  fler personer innebära mer intelligens.

 32. Jag ska prata om kognitiv forskning
  om gemensamt beslutsfattande-

 33. -främst studier som bedrivits hos oss
  och vid liknande institutioner i London.

 34. Vi har börjat formalisera frågor
  som berör gemensamma beslut.

 35. Jag tillämpar det i en ny kontext:
  grupp- och organisationsdesign.

 36. Det handlar inte bara om-

 37. -hur kollektiv och grupper fattar beslut
  och optimala förutsättningar-

 38. -utan om att placera det i en kontext
  där informationen kan användas.

 39. Jag kommer ta upp
  organisationsdesign.

 40. Sen kopplar jag det
  till kognitiv forskning-

 41. -och en specifik agentbaserad modell
  jag jobbat med i ett specifikt projekt.

 42. Vad vet då den kognitiva forskningen
  om gemensamt beslutsfattande?

 43. Galtons oxe visade för några sekel sen
  att grupper fattar bättre beslut.

 44. Det intressanta är att gruppen sällan
  är bättre än den bästa beslutsfattaren.

 45. Kollektivet är intelligent, men någon
  beslutsfattare i gruppen är bättre-

 46. -eller likvärdig, som i fallet med oxen.

 47. Men...

 48. Om folk i gruppen får diskutera
  sina bedömningar och beslut-

 49. -kan det främja kollektiv intelligens.

 50. En del av vår forskning
  i vårt labb och med UCL visar-

 51. -att om folk får vikta sina bedömningar
  och tala om hur säkra de känner sig-

 52. -så kommer gruppen prestera bättre
  än de bidragande individerna.

 53. Den här visshetsvärderingen-

 54. -kan påverka
  och främja kollektiv intelligens.

 55. Det innebär att mer kommunikation
  mellan agenter vid beslutsfattande-

 56. -kan öka gruppens
  gemensamma nytta.

 57. Men om grupper
  fattar beslut tillsammans för ofta-

 58. -så tenderar individernas visshet
  och beslut att likriktas med tiden.

 59. Vad det säger
  om bra organisationsdesign-

 60. -är en del av
  vad min modell är tänkt att visa.

 61. När grupper likriktas över tid
  blir de sämre.

 62. En del av den främjande effekten
  försvinner.

 63. För att göra det här mer lättbegripligt
  ska jag ge er ett exempel.

 64. Tre professorer
  arrangerar en konferens i Aarhus.

 65. De bor i olika delar av staden och
  har inte koll på alla restauranger än.

 66. De har provat ställena i sin närhet.

 67. De arrangerar konferensen
  för första gången.

 68. De äter bara sporadiskt
  i andra delar av staden.

 69. Hur går de till väga
  för att hitta den bästa restaurangen?

 70. Här är en karta över Aarhus
  med alla restauranger.

 71. Professor 1 bor i norra delen
  och har koll på den-

 72. -professor 2 bor i den västra delen
  och kan den-

 73. -och professor 3 bor i den södra delen.

 74. Kunskapen blir sämre längre hemifrån.

 75. De har erfarenheter
  som de vill integrera.

 76. Vid beslutsfattandet
  integrerar de sin förkunskap.

 77. Den handlar om plats och nisch.

 78. I Aarhus är den indiska maten
  övergripande fruktansvärd.

 79. Någon vet det, någon annan inte.

 80. Integrerar de det
  kan de undvika indisk mat.

 81. Den franska maten
  är inte heller särskilt bra.

 82. De integrerar områdeskännedom:
  "Vid kanalen är det många studenter."

 83. "Det kan bli jobbigt om de vill prata."

 84. De kombinerar sin kunskap
  vid beslutsfattandet.

 85. Så fattar de ett mer optimalt beslut
  och optimerar middagsupplevelsen.

 86. Vår kollega Chris Frith beskrev dem
  som en bayesiansk kommitté.

 87. I metaforen ser vi varje individ
  som en kvalitetsbedömare.

 88. De bedömer restaurangens kvalitet.

 89. De har haft olika träningsdata.

 90. Vid gruppbeslutet drar de en slutsats
  utifrån gruppens förkunskap.

 91. Den bakgrundskunskapen-

 92. -är viktad
  utifrån individuell visshet och kunskap.

 93. Man vill ha viktad integration
  av individer-

 94. -så att gruppens förkunskap
  blir bättre än samtliga individers-

 95. -innan man fattar beslutet.

 96. Hur hänger det här då ihop
  med kognitiv forskning-

 97. -experimentets utformning
  och den information man får från det?

 98. Gruppintelligens innebär att integrerad
  förkunskap är bättre än individuell.

 99. Hur förklarar vi visshetsviktningen?

 100. Grupper ska vikta
  individernas förkunskap-

 101. -utifrån vad de vet
  om hur bra kunskapen är.

 102. Om jag inte är så bevandrad
  när det gäller mat ska jag säga:

 103. "Jag tycker om den här restaurangen,
  men avgör ni som kan mer om mat."

 104. Visshet blir en metakognitiv
  uppskattning av ens förkunskap.

 105. Om vi har den informationen-

 106. -och kan kommunicera
  om informationen-

 107. -så blir resultatet
  en ökad kollektiv nytta.

 108. Men grupper likriktar sina beslut,
  sin visshet och sin förkunskap över tid-

 109. -eftersom träningsdatan
  blir mer likartad.

 110. Din kunskap och våra gemensamma
  erfarenheter påverkar mig.

 111. Kollektivet blir till en enda bedömare,
  vilket förklarar att nyttan minskar.

 112. Det här är våra tre professorer
  inför den första konferensen.

 113. Efter hundra konferenser
  ser förkunskapen inte ut så här längre.

 114. De integrerar inte sin kunskap längre -
  nu har de delad kunskap.

 115. Då kan prestationen bli sämre.

 116. Det jag vill att ni tar med er
  från den här delen är tre saker.

 117. Grupper är intelligenta
  om individerna har olika förkunskaper.

 118. Om de är
  som en bayesiansk kommitté.

 119. Om deras förkunskap
  bygger på olikartad data.

 120. Förkunskapen ska integreras
  och viktas.

 121. De tre sakerna vill jag ta med mig.

 122. Okej. Varför är det här viktigt?

 123. Vi vill förstå intellektet, hur folk
  samarbetar och social kognition-

 124. -men det är också användbart om man
  vill utforma samarbete i en grupp-

 125. -för att få bästa möjliga utfall.

 126. Anställningskommittéer, juryer...
  Sådant som jag pratade om i början.

 127. Det här är framför allt relevant
  inom organisationsdesign.

 128. Framför allt inom organisationer
  med någon form av öppen struktur.

 129. Det är inte så relevant i
  en Ford-fabrik, där folk följer rutiner-

 130. -som de har fått av chefen enligt
  strategin som bestämts av Henry Ford.

 131. I öppna strukturer
  är det däremot bra att veta-

 132. -hur folk samarbetar
  och integrerar information.

 133. Det intressanta är att öppna
  organisationsstrukturer blir vanligare-

 134. -till och med i bilindustrin.

 135. En sak som gav Toyota och japanska
  bilar ett försprång mot USA på 80-talet-

 136. -var öppnare organisationsstrukturer.

 137. Information från arbetare
  påverkade strategiska beslut.

 138. Vi fick ett nytt paradigm för hur man
  organiserar även Fordliknande fabriker.

 139. Nu ser vi extrema exempel på det här:
  ledarlösa organisationer.

 140. Man har ingen chef,
  bara en grupp som samarbetar.

 141. Olika samarbetsgrupper formas-

 142. -som påminner
  om bayesianska kommittéer.

 143. Hur kan en ledarlös organisation se ut?

 144. Ett exempel som lyfts fram
  inom managementforskningen-

 145. -som en typisk ledarlös organisation
  är Valve.

 146. Det är ett mjukvaruföretag
  som gör dataspel som "Portal".

 147. De utvecklade även plattformen Steam,
  där i princip alla spel köps nu.

 148. Jag köpte ett spel på skiva
  och kände mig gammal.

 149. Jag fick bara en nedladdningskod
  för Steam.

 150. De är dominanta
  inom dataspelsbranschen.

 151. Den som ses som Valves chef
  är Gabe Newell.

 152. Han grundade Valve.

 153. Han är företagets Steve Jobs,
  men han är inte alls som Steve Jobs.

 154. I Valves medarbetarmanual
  står det så här om Gabe Newell:

 155. "Av alla här som inte är din chef
  är Gabe det allra minst, om du fattar."

 156. Gabe är inte ledaren. Han gör inget.

 157. Man måste utveckla mjukvaran själv.

 158. Vad innebär det att Gabe inte gör något
  om han är företagets ledare?

 159. Konkret så bestämmer inte Gabe
  vad som görs på Valve.

 160. De anställda avgör
  vilka projekt som genomförs.

 161. Regeln för hur de anställda avgör det
  kallas att "rösta med skrivbordet".

 162. Hur fungerar det?

 163. I manualen beskrivs arbetet utan chef.

 164. Man har fyra steg.

 165. Steg 1 är att få en idé.

 166. Steg 2: Få med dig minst två till.
  En grupp måste ha minst tre personer.

 167. Steg 3:
  Locka till er fler när idén utvecklas.

 168. Steg 4: Lansera produkten.

 169. Det här borde låta bekant för forskare.

 170. Det här är i princip hur ett projekt
  går till, åtminstone i ett labb.

 171. Det här är inte särskilt märkligt-

 172. -men i managementforskningen
  ses det som väldigt udda.

 173. Hur röstar man med skrivbordet?

 174. Metoden beskrivs
  i medarbetarmanualen.

 175. Skrivbord och alla ens personliga saker
  är alltid flyttbara.

 176. Man kan lätt dra ur sladden
  och rulla i väg skrivbordet.

 177. Till och med hissarna är byggda
  så att skrivborden får plats.

 178. Man kan byta våning.

 179. Om någon på fjärde våningen jobbar
  med ett projekt som låter intressant-

 180. -kör man upp allt med hissen
  och sätter sig i en grupp-

 181. -i ett stort öppet kontorslandskap
  som ser ut så här.

 182. Så ser Valve ut.

 183. Gabe Newells jobb
  är att utforma reglerna-

 184. -som samordnar systemet man får.

 185. Det här är inte särskilt ovanligt
  i öppna organisationsformer-

 186. -som akademin.

 187. Forskningssamarbeten
  och lärarlag fungerar så.

 188. En institutionschef
  kan ge någon en kurs-

 189. -men andra gånger
  utformar vi en kurs tillsammans-

 190. -också när det gäller
  något så trivialt som undervisning.

 191. Anställningskommittéer,
  akademiska råd och annat-

 192. -bildar sådana här samarbeten
  inom organisationer.

 193. Där uppstår en fråga.

 194. Vad får människor att samarbeta
  och engagera sig i en grupp?

 195. Och om vi ser det mer i kontexten
  med en ledarlös organisation:

 196. Hur utformar man den?
  Det är nu ledarens jobb.

 197. Hur gör vi folk maximalt engagerade
  i samarbeten och maximerar nyttan?

 198. Hur ser vi till att folk som samarbetar
  får ut så mycket som möjligt av det?

 199. Vad borde Gabe göra?

 200. Vad borde din institutionschef göra?

 201. Där har vi den agentbaserade
  modellen, och mycket som sker-

 202. -är verbalt, kvalitativt, känslomässigt
  och motivationsrelaterat.

 203. Det finns mycket organisations-
  psykologisk forskning som är relevant.

 204. Jag tänker dock fokusera
  på beslutsfattandet.

 205. På en mer begränsad kontext,
  och bara på sådant som värde.

 206. Sådant som att kombinera förkunskap
  på enkla sätt-

 207. -i en agentbaserad kontext.
  Jag studerar inte hela problemet.

 208. Bara vad jag kan göra med agenter
  i det här begränsade projektet.

 209. Jag fokuserar på informationsflödet.

 210. Det beror på de tre sakerna jag tog
  med mig från föredragets första del.

 211. Det handlar i princip
  om bayesiansk kommitté-metaforen.

 212. Här är det igen:

 213. Grupper blir intelligenta
  med mångsidig förkunskap-

 214. -och om kunskapen integreras
  eller viktas.

 215. Det här ger oss ett antal frågor som vi
  kan ställa ur ett kognitivt perspektiv.

 216. Hur påverkas den
  kollektiva intelligensen-

 217. -av sådant som den information
  som gruppmedlemmar får-

 218. -och av hur information delas
  mellan gruppmedlemmar?

 219. Jag ska ge er ett sammanhang.
  Det är lite konstlat.

 220. Det låter nog inte
  som beslut i verkligheten-

 221. -men det fångar det jag är ute efter.

 222. Det blir en beräkningsvänlig inramning.

 223. Det här leder vidare
  till den agentbaserade modellen.

 224. Ni är med i ett investeringskooperativ.

 225. Ni är en grupp som ibland
  gör gemensamma investeringar.

 226. Varje år gör ni en investering.

 227. Frågan är inte om ni ska investera-

 228. -utan om du ska delta i år
  eller investera på egen hand.

 229. Sådana frågor ställs du inför
  i det här kooperativet.

 230. Det innebär att du är autonom
  i förhållande till gruppen.

 231. Du kan välja att delta, som på Valve,
  men du kan inte backa ur senare.

 232. Är du med i gruppinvesteringen, så blir
  ditt resultat det gruppen väljer.

 233. Före och efter perioderna bestämmer
  du själv, men är du med så är du med.

 234. Hur vi ska vi utforma kooperativet
  för att göra det så bra som möjligt?

 235. Minns ni våra två fokus?

 236. Vilken information
  ska vi ge medlemmarna-

 237. -och hur ska individer i kooperativet
  få interagera?

 238. Vilken information bör de dela?

 239. Det här leder mig till modellen.

 240. Jag ska säga lite om metoden.
  Jag har ingen data än.

 241. Jag ska säga lite
  om hur jag gör det här.

 242. Jag tar inspiration från både
  agentbaserad och kognitiv forskning.

 243. Jag försöker kombinera
  de två gruppernas metodik.

 244. Det finns styrkor och svagheter
  med de två olika modellerna-

 245. -som gör att de kompletterar varandra.

 246. Agentbaserade modeller
  klarar av stora gruppers strukturer.

 247. Man kan fokusera på gruppens
  utformning och agenternas interaktion.

 248. Det går eftersom
  agenter i sådana modeller är enkla.

 249. Det finns inte
  så mycket intern struktur.

 250. Det är inte alltid så, men generellt.

 251. Det finns dock svagheter.
  Enkelheten kan vara en svaghet.

 252. Att agenten saknar struktur-

 253. -gör den orealistisk
  och obegränsad inifrån.

 254. Alla begränsningar man studerar har,
  lite förenklat, med omvärlden att göra.

 255. I mitten har man jätteenkla agenter.

 256. Kognitiva modeller är annorlunda.

 257. Styrkan hos kognitiva modeller
  är att de kan vara komplexa.

 258. Man får hyfsat komplexa agenter.

 259. Modeller skapas, jämförs och verifieras
  utifrån data.

 260. Man kan ha en modell
  med någon som utför en uppgift.

 261. Man kan utveckla tio modeller
  och jämföra dem-

 262. -med en grupp som utför uppgiften
  för att välja den bästa modellen.

 263. Man får lite mer historicitet
  i valen man gör-

 264. -och den bygger mer på data
  från riktiga människor.

 265. Då tar man hänsyn till vissa av de
  interna processerna i kognitiva agenter.

 266. En svaghet är att komplexiteten
  kan verka godtycklig-

 267. -och dåligt fokus på externa strukturer.
  Man fokuserar på individernas struktur.

 268. Jag ska försöka förena styrkorna.

 269. Det är målet med den agentbaserade
  modell som ska besvara mina frågor.

 270. Kognitiva modeller behöver en uppgift.

 271. Agenterna behöver något avgränsat
  som inte är för komplicerat.

 272. Jag väljer en uppgift som påminner
  om investeringsexemplet.

 273. Den är liknande strukturellt sett.

 274. Den kallas Iowa gambling-uppgiften.
  Ni kommer förstå varför jag väljer den.

 275. Jag ska förklara vad det är,
  hur det fungerar och vad syftet är.

 276. I uppgiften låter man någon
  spela ett hasardspel.

 277. Spelet är enkelt - man väljer ett kort
  från en av fyra kortlekar.

 278. Poängen är
  att kortlekarna är uppdelade i par.

 279. Kortlek A och B ger större belöningar
  än kortlek C och D.

 280. Om man i det här exemplet
  väljer kortlek A eller B-

 281. -så består vinsten av 100 dollar
  - 100 enheter.

 282. Väljer man kortlek C eller D
  är vinsten bara femtio.

 283. A och B är mer lockande.
  Belöningen är större där.

 284. Men det förekommer också straff.

 285. Kortlek A och B har sällsynta,
  extrema straff som inte finns i C och D.

 286. I längden kommer den som bara
  väljer kort från A och B att förlora.

 287. Det smäller ordentligt en gång av tio,
  och man förlorar mycket pengar.

 288. Så är uppgiften strukturerad.

 289. Det här handlar om att lära sig att
  fatta beslut som är bra på lång sikt-

 290. -trots lockande alternativ med hög risk.

 291. Det är som att investera i något stabilt
  som obligationer i stället för bitcoin.

 292. Var kommer då gruppaspekten
  in i bilden?

 293. Vi tänker oss att alla i vår grupp
  ska utföra den här uppgiften.

 294. Vi har 24 agenter som väljer
  mellan samma kortlekar hela tiden.

 295. Det är 50 omgångar.

 296. Inför varje omgång bestämmer de
  om de ska samarbeta.

 297. Ett annat val föregår valet av kort.

 298. "Ska jag agera ensam
  eller samarbeta?"

 299. Inuti agenterna
  har vi en realistisk kognitiv modell.

 300. Den involverar de processer-

 301. -som vi tror att folk tillämpar
  när de löser Iowa gambling-uppgiften.

 302. Det har gjorts försök
  där uppåt femton kognitiva modeller-

 303. -med olika strukturer och principer,
  har använts med mänsklig data.

 304. Det här var den som var bäst.

 305. Det här är den bästa modell för det här
  som vi har tillgång till.

 306. I stället för att beräkna
  individuella valparametrar-

 307. -utgick vi från posteriorfördelningen
  för den mänskliga datan-

 308. -och lät modellen besluta.

 309. I agenterna körs vår bästa modell
  för att dra slutsatser om personers val-

 310. -framåt i stället för bakåt,
  för att skapa data - inte förklara data.

 311. Modellen involverar
  tre beräkningsprocesser.

 312. En är en vanlig modell inom psykologi
  och beteendeekonomi - prospektteori.

 313. Här har vi en överföring av känslan-

 314. -inför ett utfalls faktiska värde-

 315. -till känslan som associeras med värdet
  - tillfredsställelsen eller nyttan.

 316. De här två ekvationerna fångar att
  nyttan minskar när vinsten är större.

 317. Känslan av nytta minskar.

 318. Förluster är likadana men starkare.
  Förluster känns mer än vinster.

 319. Vi har förlustaversion, riskaversion
  för vinst och risksökande för förlust.

 320. Det här är välkänt
  inom beteendeekonomin.

 321. Den andra processen är en enkel
  algoritm för förstärkningsinlärning.

 322. Tanken är att agenter
  har förväntningar på kortlekarna.

 323. Det är magkänsla - intuition -
  om kortlekarnas värde.

 324. Om vad varje kortlek är värd.

 325. Rött är negativ valens
  och blått är positiv valens.

 326. Nyansen visar hur stark valensen är.

 327. Vid den här omgången,
  hos den här agenten-

 328. -är kortlek C och D inte så populära.
  De är mer populära, menar jag.

 329. Agenten föredrar dem, antagligen
  efter ett par större förluster.

 330. Agenten har en bra magkänsla
  angående kortlek D.

 331. Förväntningarna är positiva.

 332. Kortlek B
  får den sämsta subjektiva värderingen.

 333. Här har vi subjektiva gissningar-

 334. -om värdet
  i att välja respektive kortlek.

 335. De uppdateras enligt prospektteorin
  med en värdeförändring efter varje val.

 336. Med viss avmattning -
  man glömmer med tiden.

 337. Nyare omgångar
  påverkar mer än äldre.

 338. Det är vad ekvationen beräknar.

 339. Det tredje är en beslutsregel.
  Vi omvandlar det subjektiva värdet-

 340. -till en sannolikhet
  att en kortlek blir vald.

 341. Man tar den subjektiva förväntningen
  på värde för varje kortlek-

 342. -och delar den
  på den totala magkänslan.

 343. Man måste lägga till en brusparameter
  - överföringen är inte brusfri.

 344. Det är slumpmässighet och impulsivitet
  involverat.

 345. Vi har bara fyra parametrar,
  fastän vi har tre ekvationer.

 346. Tre enkla ekvationer
  med fyra parametrar.

 347. Vi implementerar vår PVL Delta-modell
  för Iowa gamling-uppgiften-

 348. -för varje agents val mellan
  de fyra kortlekarna i 50 omgångar.

 349. Före varje val implementerar vi
  en separat modell-

 350. -för valet om
  huruvida man ska samarbeta.

 351. En Delta-modell
  sköter kortlekarnas värde-

 352. -och en annan sköter värdet
  på att vara med i gruppen.

 353. Det följer på kortlekarnas värde
  och värdet i beslutens utfall.

 354. Okej. Det här är strukturen.

 355. Vi återgår till det vi fokuserar på
  och tar den första frågan.

 356. Vilken information ska agenterna få?

 357. Vad ska de få veta
  om deras beslut och utfall?

 358. Det finns några olika alternativ.
  Vi återgår till vårt exempel.

 359. Du bestämmer dig för att samarbeta
  och väljer alternativ A.

 360. Gruppen har röstat för B,
  och du bestämmer inte själv längre.

 361. Du har gett din bestämmanderätt
  till gruppen.

 362. Du får det utfall som hör ihop med B.
  Det blir en vinst.

 363. Vad händer sen?

 364. Ökar din värdering av gruppen-

 365. -och får det dig att samarbeta
  med gruppen igen nästa år?

 366. Kanske. Det finns två scenarion.

 367. I ett får du veta
  vad du hade tjänat på egen hand.

 368. Du får symmetrisk kunskap
  om vad du missade.

 369. I det andra scenariot
  får du inte veta det.

 370. Här får man veta vad man hade fått
  om man hade valt på egen hand-

 371. -och det påverkar
  vad man känner om gruppen.

 372. Här får man inte den informationen.

 373. Ens förväntningar på B
  påverkas inte av de faktiska utfallen.

 374. Förväntade man sig
  att B skulle vara jättebra-

 375. -så är en bra vinst
  sämre än vad man förväntade sig.

 376. Man kan nedvärdera gruppen.
  Det är två olika scenarion.

 377. Hur bör vår policy se ut om information
  kan påverka hur bra gruppen verkar?

 378. Det känns inte självklart, vilket gör
  det bra för agentbaserade modeller.

 379. Vilken utformning är bäst?
  Vilken regel skulle du införa?

 380. Om du skulle utforma
  det här kooperativet...

 381. Hur skulle du göra
  för att få folk att välja?

 382. Vi körde båda modellerna-

 383. -både den symmetriska och den
  asymmetriska, och här är resultatet.

 384. Den symmetriska är röd
  och den asymmetriska blå.

 385. Det här är alla
  de hundra simuleringarna vi gjorde.

 386. Varje tunn linje är en simulering,
  och de tjocka är genomsnittet.

 387. Det här är andelen personer som
  samarbetar under en viss omgång.

 388. Med symmetrisk information
  får vi mycket mer samarbete.

 389. Med asymmetrisk information
  och otyglade förväntningar-

 390. -hamnar samarbetet betydligt lägre
  - liksom värdet.

 391. Det här är de fyra fördelningarna.
  Det finns ingen statistik att visa.

 392. Det här är de fyra fördelningarna
  av medelvärdet vid varje omgång-

 393. -för varje simulering.

 394. Det är lite bättre att samarbeta.

 395. Vi har färg här, och medelvärdet är lite
  högre för den asymmetriska gruppen.

 396. Det kan förklara det låga samarbetet.

 397. I den andra gruppen ökar medelvärdet
  mer, och vi har mer färg till höger.

 398. Varför? Det längst ner här
  representerar förväntningar.

 399. Agenternas förväntningar på gruppen
  jämfört med på egna val.

 400. Här hamnar förväntningarna på egna
  val mycket högre och stannar där.

 401. Gruppen värderas lågt.

 402. Agentens magkänsla för gruppen
  ligger väldigt långt ner här.

 403. Båda är negativa
  i det symmetriska fallet-

 404. -men gruppen värderas högre
  enligt magkänslan.

 405. Vi ser mer samarbete, större nytta
  och högre valens för samarbete-

 406. -med symmetrisk information.

 407. Tolkningen, för att återgå till början,
  blir att kollektivet är intelligent.

 408. Agenterna tjänade mer i gruppen.

 409. Utan symmetrisk information blev man
  mindre engagerad och tjänade mindre.

 410. Det beror nog
  på att de överskattade sig själva.

 411. Man har orealistiska förväntningar
  på individuella prestationer.

 412. Det ser vi i den tredje figuren.

 413. Vet man hur man hade klarat sig själv
  tror man mindre om sin egen kapacitet.

 414. Man ser mer realistiskt på gruppen.

 415. Den lämpliga policyn är...

 416. Öppen information om uteblivna
  förluster för individuella val-

 417. -bör leda till bättre engagemang
  och prestationer vid sådana här beslut.

 418. Nästa del: informationsflöden.

 419. Det här är information
  från omgivningen eller ledaren.

 420. Interaktion mellan agenter då?
  Hur ska agenterna interagera?

 421. Vårt fokus är visshetsupplysningar.

 422. När agenter upplyser om sin visshet
  främjas gruppintelligensen.

 423. "Jag har aldrig ätit på
  en indisk restaurang. Jag litar på dig."

 424. Med sådan information
  presterar vi bättre tillsammans.

 425. Tidigare studier av Bahador Bahrami
  i Aarhus och UCL-

 426. -visar att grupper gör bättre val.

 427. Grupperna han studerade presterade
  sällan bättre än de bästa individerna-

 428. -men de kan göra det med den här
  subjektiva viktningen av visshet.

 429. Gäller det våra agenter också?
  Får vi bättre engagemang och beslut-

 430. -om vi involverar viktning av visshet?

 431. Vi gjorde det här...

 432. I stället för att låta beslutet avgöras
  av en omröstning-

 433. -som vi hade gjort dittills...

 434. Vi såg hur många
  som har valt kortlek A, B eller C.

 435. Majoriteten vann.

 436. I stället uppgav agenterna
  sin magkänsla.

 437. De fyra färgerna på kortlekarna...

 438. Siffrorna bakom det uppgavs
  av agenterna - deras subjektiva känsla.

 439. "Kortlek A är förfärlig.
  Kortlek B är rätt dålig, men inte lika."

 440. "C är bra, och D är okej."

 441. Agenterna förenar sina förväntningar.

 442. Sen tar man kortleken med
  högst sammanlagda förväntningar.

 443. Vad ser vi här?

 444. Med asymmetrisk kunskap, när de inte
  vet hur de hade klarat sig själva-

 445. -ser man en ökning i samarbete
  och av nyttan som man får ut av det.

 446. Som förväntat värderas gruppen dock
  fortfarande ner lite.

 447. Med symmetrisk kunskap ökar det
  också, men gruppen kommer i kapp.

 448. Att man upplyser om sin visshet
  ökar gruppintelligensen-

 449. -och får folk
  att använda sin information bättre.

 450. Med visshetsvärdering ökar värdet.

 451. Det här är det högsta uppmätta värdet.

 452. För första gången ser vi
  positiva förväntningar på gruppen.

 453. Här ger straffen negativa förväntningar-

 454. -men trots de stora straffen har den
  sista gruppen positiva förväntningar.

 455. Visshetsupplysningar ökar
  engagemanget och prestationen.

 456. Det ökar gruppinlärningen.

 457. Både mellan policy eller kontext
  och agent och inom gemenskapen-

 458. -ger bättre informationsflöde
  bättre engagemang och prestationer.

 459. Hur ska då Gabe göra
  när han utformar samarbetet på Valve?

 460. Vad ska institutionschefer göra
  för att få akademiker att samarbeta?

 461. Gabe borde främja
  öppen kommunikation i organisationen.

 462. Jag tycker att han borde göra det
  eftersom det förbättrar balansen-

 463. -mellan informationens mångfald
  och integrationen av den.

 464. De tre konferensarrangörerna väljer då
  inte samma restaurang varje gång.

 465. Träningsdatan de får ut av det
  blir då inte bara delad förkunskap-

 466. -utan varierad, integrerad kunskap.

 467. Folk går med i och lämnar gruppen.

 468. De skaffar egna erfarenheter
  och breddar träningsdatan-

 469. -och tar med sig informationen
  till gruppen, i enlighet med policyn.

 470. Åtminstone med begränsningar
  som sätts av policyn.

 471. Det här är den första
  av flera agentbaserade studier.

 472. Vi kan köra de kognitiva modellerna
  på försökspersoner i ett labb-

 473. -och se till
  att våra antaganden är rimliga.

 474. Vi kör dem bakåt, inte framåt.

 475. Vi behöver 14 440 försökspersoner-

 476. -men den agentbaserade utformningen
  kan optimeras kring det.

 477. Vi kan se individuella skillnader
  i modellparametrar.

 478. Jag satte parametrarna-

 479. -med hjälp av posteriorfördelningen
  av de parametrarna i experiment-

 480. -men det finns en underliggande
  fördelning som är värd att beakta.

 481. Har folk olika
  prospektteoretiska parametrar?

 482. Har folk mer eller mindre
  förlustaversion och liknande?

 483. Utforskar folk sina förväntningar
  olika mycket?

 484. Vi vill studera strategisk interaktion.

 485. Hur påverkar våra val varandras val
  i spelteoretiska sammanhang?

 486. Till slut: rykte och social påverkan.
  Här kan vi börja få med fler aspekter.

 487. Det kanske finns vissa
  jätteduktiga utvecklare på Valve.

 488. Påverkar deras beslut att gå med
  i en grupp andra personers beslut?

 489. Vilken sorts rykte är viktigast?
  Ska man vara stjärna eller lagspelare?

 490. Vi kan ta med sådant i modellen.

 491. Tack för inbjudan,
  och tack till mina medarbetare.

 492. Dorthe Døjbak Håkonsson, Trine Bilde-

 493. -och Andreas Roepstorff
  från Aarhus universitet.

 494. Det finns en preliminär artikel
  om ni vill läsa den. Tack.

 495. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En kognitiv agentbaserad simulering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kollektivt beslutsfattande beskrivs ofta som beslut fattade av en grupp, men i verkligheten är det ju självständiga individer i gruppen som interagerar. Hur bestämmer sig en individ för att delta i ett kollektivt beslut, och hur kommuniceras informationen om individens beslut till gruppen? Joshua Skewes, lektor i filosofi vid Institutet för kultur och samhälle, Aarhus universitet, ger en kognitiv modell för hur individer använder sina preferenser för att vägleda riskabla val, och testar modellen med hjälp av en agentbaserad simulering. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Beslutsfattande, Gruppsykologi, Kognitiv psykologi, Psykologi, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tänka på att tänka

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Intelligent beteende hos djur

Stefano Ghirlanda, professor i psykologi vid Brooklyn College, beskriver hur inlärning och genetisk information integreras i djurs beteende för att effektivt anpassa sig till sin omgivning. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Tänkande och kulturell evolution

Magnus Enquist, professor vid Centrum for evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, talar om en viktig aspekt av det som gör människan unik: hennes oerhörda flexibilitet vad gäller tänkande och handlande. Att lära sig flexibilitet är emellertid mycket kostsamt. Hos djur löses problemet genom att genetisk information begränsar inlärningsmöjligheterna, men denna förklaring fungerar inte för människan. Enquist föreslår att det i stället är kulturell utveckling som spelar denna roll hos människan, och som gör oss superflexibla vad gäller tänkande, språk, socialt beteende och samarbete. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Mentala representationer

Mentala tillstånd anses allmänt representera andra tillstånd. Men vad innebär representation i detta fall? Ska det definieras i neutrala termer, eller i termer av att mentala tillstånd är medvetna? David Papineau, professor i filosofi vid Kings College, London, argumenterar för att ingen av dessa förklaringar kan redogöra för den kausalt effektiva aspekten av våra representationella förmågor. Inspelat den 14 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

En kognitiv agentbaserad simulering

Kollektivt beslutsfattande beskrivs ofta som beslut fattade av en grupp, men i verkligheten är det ju självständiga individer i gruppen som interagerar. Hur bestämmer sig en individ för att delta i ett kollektivt beslut, och hur kommuniceras informationen om individens beslut till gruppen? Joshua Skewes, lektor i filosofi vid Institutet för kultur och samhälle, Aarhus universitet, ger en kognitiv modell för hur individer använder sina preferenser för att vägleda riskabla val, och testar modellen med hjälp av en agentbaserad simulering. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

En introduktion till det psykologiska immunsystemet

Ett bayesianskt medvetande - det vill säga ett medvetande som förutser och värderar konsekvenser av handlingar med bayesianska metoder, enligt den nu populära teorin om "det förutseende medvetandet" - är i grunden ett rationellt medvetande. Men det finns evidens som indikerar att principerna för hur vi skaffar oss och uppdaterar information inte stämmer med den bayesianska förklaringen. Eric Mandelbaum, lektor i filosofi vid Baruch College, New York, föreslår att dessa principer är grundade i upprätthållandet av vad han kallar ett psykologiskt immunsystem snarare än i försök att approximera en bayesiansk processor. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tänka på att tänka

Tänkande i det prediktiva medvetandet

Vad är det vi ser kontra vad vi tänker? Jacob Hohwys, professor i filosofi vid Monash University, Australien, presenterar med både matematiska detaljer och empiriska illustrationer en "prediction error minimization"-modell (PEM) för hur hjärnan (medvetandet) fungerar. Inspelat den 15 december 2017 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: Nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi och Nationalkommittén för biologi, Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - From Business to Buttons 2016

Hantera att ha fel

Hur känns det att ha fel? Det frågar sig Simon Bennett, ledarskapsexpert. Han lär ut hur man ska förhålla sig till misstag och makt i grupper. Makten definieras av vilken information som kan anses vara kunskap. Bennett menar att vi måste tillåta oss att vara hela människor med alla känsloregister även som professionella. Inspelat den 15 april 2016 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangör: Inuse.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.