Titta

UR Samtiden - Finland 100 år

UR Samtiden - Finland 100 år

Om UR Samtiden - Finland 100 år

Idag ses Finland som en av världens mest stabila demokratier, men nationen är är bara dryga 100 år gammal. Under de första 30 åren var nationen inblandad i fyra stora konflikter. Om dessa strider och om nuvarande militära samarbeten mellan Finland, Sverige och Nato handlar föreläsningarna och samtalen från Armémuseum i Stockholm. Inspelat den 9 december 2017. Arrangör: Armémuseum.

Till första programmet

UR Samtiden - Finland 100 år : Finsk-svensk militär samverkan i dag och i övermorgonDela
 1. Det är min uppfattning att i Finland
  finns det kvar ett tänk-

 2. -kring perioden efter kalla kriget.

 3. Den speciella relation man byggde med
  Ryssland för att hantera Ryssland.

 4. Alltså diskutera svensk och finsk
  militär samverkan.

 5. De som främst ska diskutera
  är den här lilla panelen:

 6. Anna Wieslander,
  nordisk chef för Atlantic Council-

 7. -och generalsekreterare
  i Allmänna Försvarsföreningen.

 8. Och pensionerade generalmajoren och
  f.d. rektorn för Militärhögskolan-

 9. -Karlis Neretnieks.
  Ja, ni förstår vem som är vem.

 10. När jag fastställde
  den här programpunkten-

 11. -för en fyra, fem månader sen-

 12. -så anade inte jag att tiden
  hade sprungit ifrån mig.

 13. "I övermorgon" är redan här.

 14. Övningen Aurora, med delvis finskt
  deltagande, kände jag till.

 15. Men att svenskt och finskt flygvapen-

 16. -har övat i alla fall två gånger
  under hösten-

 17. -när man har svenskt flygvapen
  baserat i Finland-

 18. -har ju gjort att den här frågan
  har större aktualitet än jag trodde.

 19. Vi får återkomma till detta. Börja
  med var sitt inledningsanförande.

 20. Ja, tack. - Ja, jätteskoj
  att få vara här och prata lite.

 21. Nu har vi ju ägnat föredragen innan-

 22. -åt att titta på Sverige och Finland
  bland annat 1918, 1939, 1944...

 23. Men det finns ju en tid
  efter de första hundra åren.

 24. De är kanske de nästa hundra åren vi
  ska titta på. Jag tänkte titta på-

 25. -svenskt och finskt militärt
  samarbete i dag och för framtiden.

 26. Jag kan väl börja där Thomas slutade.
  Flygvapenövningar.

 27. I dag samövar det svenska och finska
  flygvapnet regelmässigt.

 28. Det heter Cross Border Training,
  och jag skulle säga-

 29. -att det sker, om inte varje vecka,
  så närapå.

 30. Man övar ihop. Flyger till varandras
  baser, övar med och mot varandra.

 31. Under den stora övningen Aurora
  i september-

 32. -så var finska flygvapnet en mycket
  aktiv del i den svenska övningen.

 33. Vi gör likartade saker till sjöss.

 34. Vi har nu satt ihop
  en gemensam svensk-finsk sjöstyrka-

 35. -som ska syssla med sjöövervakning
  i Östersjön-

 36. -och eventuellt åka på
  internationella insatser tillsammans.

 37. Vi lånar övningsfält
  och övningsanläggningar av varandra.

 38. Man åker från Finland för att öva
  i Sverige, och vice versa.

 39. Vi tittar på gemensamma
  materielinköp, så långt det går.

 40. Och här kommer det kanske viktigaste-

 41. -när vi tittar på
  hur nära länderna står varandra.

 42. Våra politiker, både i Sverige
  och Finland, har tydligt uttalat-

 43. -att vi också
  ska ha gemensam operativ planering.

 44. Alltså krigsplanläggning.
  Även i situationer-

 45. -bortom fredstid,
  som de uttrycker sig.

 46. Och det här är ju väldigt positivt -
  i mina ögon utomordentligt positivt.

 47. Det innebär
  att vi kan ha övningar tillsammans-

 48. -som vi annars skulle ha svårt
  att genomföra var för sig.

 49. Möjligtvis
  kan viss materiel bli billigare.

 50. Förmågan att slåss tillsammans ökar
  självfallet om man övar tillsammans.

 51. Men det kanske allra viktigaste-

 52. -är att vi skapar en osäkerhet
  för en eventuell angripare.

 53. Tröskeln för eventuella
  ryska militära äventyrligheter ökar.

 54. För helt plötsligt har vi fört in
  en ny okänd faktor i ekvationen.

 55. Kommer en angripare att möta
  båda ländernas stridskrafter-

 56. -om nåt av länderna angrips?

 57. Med detta sagt - det är exakt samma
  fråga som sen ställer till problem.

 58. Det är det som sätter gränserna
  för hur långt-

 59. -vi kan samordna vår verksamhet.

 60. För är det säkert...
  Och nu kanske vi ska återkoppla lite-

 61. -till vad vi har hört
  om 1939 och 1941.

 62. Är det säkert att båda länderna
  kommer att gå i krig av samma orsak?

 63. Kommer Finland att gå i krig för att
  hjälpa Sverige att försvara Gotland?

 64. Går vi i krig för att hjälpa Finland
  att försvara finska Lappland-

 65. -om Ryssland vill utvidga
  sin säkerhetszon-

 66. -kring baskomplexet på Kolahalvön?

 67. Och så länge de frågorna,
  eller den frågan-

 68. -inte kan besvaras
  med ett entydigt ja-

 69. -så blir det också svårt att skapa
  en gemensam krigsplanläggning.

 70. Man kan ju inte lägga upp en plan-

 71. -där man inte vet om han
  som ska försvara den högra flanken-

 72. -dyker upp eller inte.

 73. Och det gör också
  att man kommer faktiskt i slutändan-

 74. -att skapa
  nationell krigsplanläggning-

 75. -och sen eventuellt
  nåt där man kan samverka.

 76. Men det får inte innebära att
  man själv utsätts för stora risker-

 77. -om den andre inte dyker upp.
  En klar begränsning.

 78. En utomordentligt kraftfull
  begränsning, skulle jag säga.

 79. Och ytterligare ett problem
  knutet till samma frågeställning:

 80. Går vi i krig av samma orsak?

 81. Det optimala vore ju naturligtvis
  att man gjorde en arbetsfördelning-

 82. -där länderna satsade på det
  som de själva var bäst på.

 83. På det viset skulle man kunna
  skapa en optimal organisation-

 84. -som var starkare
  än två separata organisationer.

 85. Ibland har det t.ex. föreslagits:
  "Låt Sverige sköta luftförsvaret."

 86. "Låt Finland sköta markförsvaret
  och satsa på markstridsförbanden."

 87. Men det går inte, så länge man inte
  - enligt mitt förmenande-

 88. -har en bindande försvarsallians-

 89. -där man traktatsmässigt förbinder
  sig att gå i krig för den andre.

 90. Så länge det inte finns, så är det
  heller ingen framkomlig väg-

 91. -att försöka samordna sig
  på det viset.

 92. Tyvärr tror jag inte
  att det finns förutsättningar-

 93. -för en försvarsallians,
  en bindande försvarsallians.

 94. För även om hotbilderna är tämligen
  likartade, så finns det nyanser-

 95. -som kan leda och leder
  till olika slutsatser.

 96. För svensk del
  är det i det närmaste otänkbart-

 97. -att vi
  skulle kunna hålla oss utanför-

 98. -en eventuell konflikt
  som berör Baltikum-

 99. -där Nato ingriper
  för att hjälpa Baltikum.

 100. Vi ligger där vi ligger.
  Det är geografi, helt enkelt.

 101. För Finlands del
  är det inte lika uppenbart.

 102. Även om risken är stor
  att Finland skulle dras med-

 103. -så är det inte lika självklart
  som i det svenska fallet.

 104. Med lite tur,
  eller en god portion tur-

 105. -och en egen
  trovärdig avskräckningsförmåga-

 106. -kan det eventuellt
  finnas en chans för Finland-

 107. -att hålla sig utanför en konflikt
  som berör Östersjöområdet.

 108. Chansen kanske inte är stor,
  men den finns dock.

 109. Att för finsk del då förpliktiga sig
  att gå i krig-

 110. -för Sverige, som utgör
  ett attraktivt mål för Ryssland-

 111. -i händelse av en kris
  eller krig i Baltikum...

 112. Dessutom har Sverige
  väldigt liten förmåga-

 113. -att försvara sitt eget territorium.

 114. Är det en lockande option
  för Finland?

 115. Förutom den här typen
  av militära överväganden-

 116. -så tror jag också
  att ländernas historia påverkar-

 117. -viljan att knyta allianser.

 118. I Sveriges fall så är det ju
  helt klart att 200 år av fred-

 119. -där vi bl.a. höll oss utanför
  första och andra världskriget-

 120. -med en, får vi väl kalla det för,
  mycket flexibel neutralitetspolitik-

 121. -så finns det ju trots allt,
  det vet vi ju alla-

 122. -nån sorts stämning
  bland många av våra politiker-

 123. -och även en stor del av allmänheten:

 124. "Ja, det kanske
  skulle gå att göra det en gång till"-

 125. -"om det blir krig i vår omvärld."

 126. I mina ögon
  en fullständigt orealistisk syn.

 127. Men det går inte att förneka att
  denna tankevärld existerar i Sverige.

 128. Även Finlands bedömanden-

 129. -påverkas nog av historien,
  vill jag påstå.

 130. Finland har utkämpat fyra krig
  de senaste hundra åren.

 131. Man skulle kunna sammanfatta
  erfarenheterna ungefär så här:

 132. Små länders egna ställningstaganden
  spelar ganska liten roll-

 133. -när stormakternas intressen
  kolliderar.

 134. Det finns ingen garanti
  för att man får hjälp-

 135. -hur behjärtansvärt ens fall
  än bedöms vara av omvärlden-

 136. -eller hur starka sympatier
  man än får av omvärlden.

 137. En egen försvarsmakt,
  en stark försvarsmakt, ger faktiskt-

 138. -en viss frihet att manövrera
  även under en stormaktskonflikt.

 139. Och paradoxalt nog, trots
  så olika historiska erfarenheter-

 140. -så blir slutsatsen
  tämligen lik den svenska.

 141. Se till
  att man behåller handlingsfrihet.

 142. Även om man i det finska fallet
  ser en stark försvarsmakt-

 143. -som en av grundförutsättningarna-

 144. -för att eventuellt kunna manövrera
  även när det är krig i omvärlden.

 145. Både före ett krig
  och eventuellt t.o.m. under ett krig.

 146. Det gäller i avsevärt mycket större
  utsträckning än i Sverige.

 147. Där finns inte riktigt det över-
  vägandet med i samma utsträckning.

 148. Med detta sagt om för- och nackdelar,
  eller gränser för ett samarbete-

 149. -så vill jag ändå säga att jag
  tycker att det här samarbetet är bra.

 150. Det är utomordentligt bra,
  och jag tycker att det ska fördjupas-

 151. -så långt som över huvud taget
  är möjligt.

 152. Dock: Det löser inte ländernas
  säkerhetspolitiska problem.

 153. Och det leder egentligen
  in på en diskussion om Nato-

 154. -och annat,
  men den tänker jag inte ta här.

 155. Men jag vet
  att Anna tänkte säga nåt om det.

 156. -Ja.
  -Varsågod.

 157. Tack så mycket, och tack för
  inbjudan hit. Roligt att vara här.

 158. Först och främst:
  svensk-finska försvarssamarbetet.

 159. Det är nu djupare än nånsin,
  och har ett starkt stöd.

 160. 80 procent tycker att vi bör fördjupa
  försvarssamarbetet med Finland.

 161. På tjugotalet fanns det också ganska
  mycket kontakter kring det här.

 162. Skillnaden i dag
  är väl att det är öppnare.

 163. Då var det en mindre krets som kände
  till det. Nu är det öppna dokument.

 164. Det är t.o.m. öppet att vi har
  en gemensam plan för krig och kris.

 165. Det har ett avskräckningssyfte
  att man är så här öppen.

 166. Det som jag tänkte betona är
  att det djupa samarbete vi har i dag-

 167. -har gjorts möjligt av att vi 1995
  gick in i ett samarbete med Nato-

 168. -som heter Partnerskap för fred,
  ihop med många andra länder.

 169. I det här samarbetet
  har vi övat och tränat-

 170. -och deltagit i Nato-ledda
  internationella missioner.

 171. Ni minns Balkan på 90-talet,
  och sen Afghanistan och Libyen.

 172. Det har gjort att vi nu
  har en samverkansförmåga.

 173. Vi har gemensamma standards och
  procedurer, och ett gemensamt språk.

 174. Vi är interoperabla, kallas det. Det
  som är lite anmärkningsvärt i detta-

 175. -är att samarbetet som vi
  har byggt upp tillsammans med Nato-

 176. -nu är grunden för det svensk-finska
  alliansfria fördjupade samarbetet.

 177. Hade vi inte haft den ramen
  och den öppenhet och transparens-

 178. -som processen i Partnerskap för fred
  innebär...

 179. För där måste du öppna upp ditt
  försvar och visa "så här gör vi".

 180. "Så här funkar det
  i svenska och finska försvaret."

 181. Det här är ramverket för det svensk-
  finska försvarssamarbetet i dag.

 182. Vår internationella samverkan som
  vi har haft de senaste tjugo åren.

 183. Sen håller jag med Karlis
  om att det här samarbetet är bra.

 184. Tröskeln höjs.
  Men värdet av det i sig, isolerat-

 185. -är ju begränsat
  vad gäller avskräckningen.

 186. Man kan inte
  se på svensk-finsk avskräckning-

 187. -om man inte tittar i första hand
  på Östersjöregionen som helhet.

 188. Alla länderna i Östersjöregionen
  hänger ihop.

 189. Geografin har vi ju alltid haft,
  men till det kommer-

 190. -det moderna samhällets sårbarhet,
  våra handelsflöden, det digitala-

 191. -våra ekonomier, de finansiella
  systemen - allt hänger ihop.

 192. Det skapar sårbarheter och beroenden,
  och till det-

 193. -en militär högteknologisk utveckling
  vad gäller långräckviddig teknologi-

 194. -som kastar omkull logiken för
  vad små och stora länder kan göra.

 195. Små länder kan nu,
  med långräckviddiga vapen-

 196. -slå in även mot ett stort land
  om de inte har luftförsvar.

 197. Det ger en annan typ av logik
  för Östersjöområdet.

 198. Sammantaget kan man säga att
  säkerheten i regionen hänger ihop.

 199. Det är ett militärstrategiskt
  operationsområde-

 200. -och det är så som en motståndare
  skulle se på området.

 201. På så sätt är vår handlingsfrihet
  också begränsad.

 202. Vi har lite olika val. Man kan säga
  att man tilldelas olika roller.

 203. Sen 1944 är det tydligt
  att Finland klarar sig själv.

 204. Finland håller sitt eget territorium.
  Det är så alla ser på det.

 205. Det ser vi även i dag-

 206. -när man säger att Finland troligen
  kan hålla sitt eget territorium.

 207. Det blir då ett slags roll
  man fyller på den större spelplanen.

 208. För svensk del
  handlar det om att få hjälp utifrån.

 209. Det räknar vi alltid med,
  och vi säger att vi också ger hjälp.

 210. Men vi har två olika logiker
  för det hela.

 211. Men det som är viktigt tror jag är
  att avskräckning och tröskelförmåga-

 212. -måste vi se som en pusselbit
  i ett större Östersjösammanhang.

 213. Annars så förleds vi i tanken-

 214. -mot nåt som inte är realistiskt,
  helt enkelt.

 215. Om man ska förankra det inom
  de bredare ramarna, har vi tre saker.

 216. Vi är små länder och bör vara
  institutionellt förankrade.

 217. Det är en styrka med internationella
  institutioner för små länder.

 218. Vi har samarbetet med Nato,
  som har gett oss samverkansförmågan.

 219. Det fina är att vi har kunnat
  skräddarsy samarbetet med Nato.

 220. Sverige, Finland och Nato har sagt-

 221. -att vi är så interoperabla nu.

 222. Vi har ett gemensamt
  säkerhetsproblem med en ny hotbild-

 223. -från Rysslands aggressiva beteende.
  Vad kan vi göra-

 224. -utan att vi blir alliansmedlemmar?
  Kan vi fördjupa samarbetet ännu mer?

 225. Ja, har svaret varit,
  efter vissa dubier från olika håll.

 226. Det här handlar ju även om att de
  allierade säger: "Kan vi lita på er?"

 227. De har sagt: "Låt oss i alla fall
  se vad vi kan fördjupa."

 228. "Vad kan vi göra mer
  vad gäller avancerade övningar?"

 229. "Hur kan vi snabba på de politiska
  konsultationsmekanismerna?"

 230. Om nåt händer, hur får vi in Sverige
  och Finland vid vårt beslutsbord?

 231. Ska de stå och hänga,
  och så ropar vi in dem om det passar?

 232. Eller kan vi ha en mekanism
  för vid vilken punkt-

 233. -Sverige och Finland är välkomna in
  i en gemensam diskussion?

 234. Det handlar också om
  utbyte av lägesbilder, underrättelse.

 235. Det kan vara väldigt viktigt
  i början av en kris.

 236. Vad är det egentligen som händer?
  Hur ska vi tolka signalerna vi får?

 237. Allt det här har man byggt upp
  ett system för de senaste tre åren.

 238. Man kallar det "29 + 2". Det är 29
  allierade plus Sverige och Finland.

 239. Det andra jag vill nämna
  är samarbetet med USA.

 240. Den här regionen klarar sig inte utan
  externt stöd vid kriser eller krig.

 241. Vi är för små. Som världssystemet är
  uppbyggt, är det USA vi tittar efter.

 242. Det blir den första frågan om nåt
  händer här: Var är amerikanerna?

 243. Därför har Sverige och Finland lagt
  stor vikt vid samarbetet med USA.

 244. Det finns två goda nyheter där:

 245. Man har börjat titta på Sverige,
  Finland och USA ihop - trilateralt.

 246. Vi konkurrerar inte när vi pratar
  med en stormakt som USA-

 247. -utan ser hur vi kan bygga
  våra försvarssamarbeten ihop.

 248. Och amerikanerna
  har kommit tillbaka till regionen.

 249. De var på väg bort från Europa.
  Obama pratade om Asien-

 250. -och fattade beslut
  så att resurser flyttades till Asien.

 251. Sen kom Krim och den illegala
  annekteringen, och man fick tänka om.

 252. Nu är amerikanerna på väg tillbaka -
  redan här, i stor utsträckning.

 253. På den östra flanken
  och uppe i Norge.

 254. Här finns förhandslagring
  av materiel, och det kommer mer.

 255. De finns nu nära till hands.
  Det är bra för Sverige och Finland.

 256. Det sista jag tänkte säga berör
  det du är inne på, med det militära.

 257. Vi fördjupar oss, vi samövar och vi
  kan använda varandras territorium.

 258. Sverige har den historiska rollen av
  att ge Finland det operativa djupet-

 259. -som man kanske saknar
  när gränsen är så nära Ryssland.

 260. Men vi har ju också det här med
  beslutsfattande. Om allt är samövat-

 261. -kommer vi då att säga: "Nu ser vi
  läget likadant, och nu hjälps vi åt"?

 262. Där finns några saker, liknande det
  Karlis nämnde, som jag vill ta upp.

 263. Är vi så lika som vi brukar säga?
  Lite grann som syskon, ni vet.

 264. Nån säger: "Ni är så lika!" Och
  så tänker man: "Vad pratar de om?"

 265. Det ena är överlevnadsinstinkten.

 266. Den finska erfarenheten av att
  överleva som stat, som vi har hört.

 267. Kontra den svenska.
  Vi är ju en avdankad stormakt.

 268. Vi har förlorat territorium, men
  aldrig varit existentiellt hotade.

 269. Vi har en annan typ av tröghet
  i vårt krismedvetande.

 270. Vi anser alltid
  att det finns lite mer tid.

 271. Finnarna har fattat djärva beslut.
  Lyckan har stått den djärve bi.

 272. Man utropade självständighet 1917.

 273. 1944 kapitulerade man inte
  för Sovjet-

 274. -utan gick vidare i det blodiga
  kriget, och lyckades med kalkylen.

 275. På en rad sätt
  är den finska historien djärvare.

 276. Den svenska är försiktig.
  Vi har balanserat.

 277. Krimkriget, dansk-tyska kriget,
  andra världskriget...

 278. Det har i och för sig
  fungerat för oss-

 279. -men det är helt olika mekanismer.

 280. Så djärvheten, överlevnadsinstinkten
  och naturligtvis geografin.

 281. 134 mil gräns mot Ryssland
  kontra ingen gräns alls.

 282. Det spelar fortfarande roll,
  oavsett hur högteknologiska vi är.

 283. -Med det tänkte jag avrunda.
  -Jag tror att jag försöker förstå.

 284. För att uttrycka mig lite blygsamt.

 285. Vill Karlis, inte gå i svaromål,
  men kommentera det nyss sagda?

 286. Det finns inget
  att gå i svaromål mot.

 287. Vi är helt överens.

 288. Nåt jag inte sa, men som Anna sa:

 289. Att tro att svenskt-finskt samarbete-

 290. -löser våra säkerhetspolitiska
  problem, det är ju bara en chimär.

 291. Det kan bara lösas i en trans-
  atlantisk Nato-kontext, på nåt vis.

 292. Så är det bara.
  Och sen kan man tycka vad man vill.

 293. Ja, det hoppas jag att man kan.
  Vi övergår till frågor så småningom.

 294. Det här med försvarsallians
  tycker jag är intressant.

 295. En aspekt är om vi har tillit mellan
  varandra för en försvarsallians.

 296. Men en annan, kanske viktigare,
  om man är små länder som vi-

 297. -är om stormakten accepterar
  att det här blocket är neutralt.

 298. Det bygger ju på att alla parter
  runtom accepterar det.

 299. Det var ju tal om allians mellan
  Sverige och Finland 1943 också.

 300. Men då var det ju Stalin som
  inte litade på att det skulle hålla.

 301. Och likadant, en nordisk försvars-
  allians efter andra världskriget.

 302. Britterna var ju för det, så
  skulle de slippa engagera sig i norr.

 303. Amerikanerna kände att det inte var
  trovärdigt. Det skulle inte hålla.

 304. De ville hellre planera bilateralt
  och få tillgång till luftrummet.

 305. Inte bara de engagerade parterna-

 306. -utan även stormakter måste vara med,
  annars är det kört för små länder.

 307. Kanske är det svårt för stormakterna
  att tolka vissa politiska besked.

 308. Tydligen är det så,
  enligt min uppfattning-

 309. -att försvarsdepartementet
  bedriver en säkerhetspolitik-

 310. -och utrikesdepartementet bedriver
  en säkerhetspolitik för närvarande.

 311. Möjligen kan det vara svårt att tolka
  för en utomstående betraktare.

 312. -Men...
  -Jag kan bara vidimera det du säger.

 313. Bara för att ta en anekdot i samman-
  hanget. Jag var i Riga härförleden.

 314. En mycket högt uppsatt
  lettisk politiker, i det fallet, sa:

 315. "Jag lyssnade till er
  försvarsminister som höll ett tal."

 316. "Häromveckan
  hörde jag er utrikesminister."

 317. "Vem är det egentligen
  jag ska lyssna på?"

 318. -Förlåt?
  -Vad svarade du?

 319. Jag blev svaret skyldig, tyvärr.

 320. Det påminner mig osökt
  om en gammal progglåt:

 321. "Vem i hela världen kan man lita på?"

 322. Jaha, är det nånting övrigt
  som ni vill...?

 323. Jag skulle vilja lägga till
  en sak till-

 324. -som jag kanske
  borde ha tagit upp i min inledning.

 325. Hur ser Finland på Ryssland,
  och vice versa-

 326. -i nån sorts säkerhetspolitiskt
  avskräckningssammanhang?

 327. Och jag tror, högst personligen-

 328. -att i ryskt tänkande,
  ryskt militärt tänkande-

 329. -om man funderar på
  att det händer nåt i Baltikum-

 330. -och man måste vidta motåtgärder
  av olika sorter-

 331. -ungefär som när Stalin ville utvidga
  säkerhetszonen kring Leningrad...

 332. Jag tror det sitter i det ryska
  bakhuvudet, i generalstaben i Moskva:

 333. "Förra och förrförra gången vi
  försökte gick det inte så jättebra."

 334. "Vi kanske
  ska ta det lite försiktigt"-

 335. -"med att blanda in Finland
  i en konflikt i Östersjöområdet."

 336. Jag tror det finns där i bedömningen.
  Historia präglar tänkande.

 337. I Sverige, i Finland, i Ryssland.
  Jag tror det är ofrånkomligt.

 338. Och det talar ju än mer för...
  Vad ska vi kalla det för?

 339. Den finska försiktigheten när det
  gäller att binda sig alltför hårt-

 340. -till Sverige eller till Nato.

 341. Det finns många som förespråkar
  Nato-anslutning i Finland.

 342. Men det är ännu fler
  som är tveksamma.

 343. Det är en viktig skillnad.
  Tittar man på Nato-anhängare-

 344. -så är ca 25 procent
  för ett Nato-medlemskap i Finland.

 345. I Sverige ligger det,
  ganska så återkommande-

 346. -på 40 procent, eller mer,
  av befolkningen.

 347. Och det är min uppfattning att i
  Finland finns det kvar ett tänk-

 348. -kring perioden efter kalla kriget.

 349. Den speciella relation
  man byggde med Ryssland.

 350. Det lever kvar på ett helt annat sätt
  än vi är vana vid.

 351. Och även det här att Finland klarar
  sig själv. Det är grundläggande.

 352. Man har inte gjort avvecklingar i
  försvaret på samma sätt som Sverige.

 353. Internationellt har ju Sverige
  och Finland varit med tillsammans.

 354. Men man tog inte bort värnplikten.
  Man behöll stora delar av sin armé.

 355. Nu när vi står här igen-

 356. -så är det också
  en intressant skillnad mot historien.

 357. Bilden
  av den fattige kusinen Finland-

 358. -och sen Sverige som
  har en stormaktshistoria bakom sig-

 359. -och har varit rikt och
  högteknologiskt rent försvarsmässigt.

 360. Nu har ju Finland internationellt
  fått väldigt mycket uppmärksamhet-

 361. -för sin förmåga att hålla
  sitt nationella försvar i gott skick.

 362. Och även sitt totalförsvar, nåt som
  vi har demonterat helt och hållet.

 363. Så jag tror
  att det är på väg att skifta.

 364. Vi är mer jämbördiga parter
  i försvarssamarbetet nu-

 365. -om man tittar på vilket skick
  det svenska försvaret befinner sig i.

 366. Sen är vi ju EU-medlemmar båda två.

 367. Nu har det inte varit så mycket
  bevänt med EU:s militära utveckling.

 368. Det har varit en del krishantering
  bortanför EU, så att säga.

 369. Där har man gjort insatser, men EU
  handlar inte om kollektivt försvar.

 370. Men det vi ser nu
  är att när Storbritannien lämnar-

 371. -så satsar man
  på försvarssamarbete inom EU.

 372. Det hänger ihop med anskaffning
  av materiel och forskningsresurser.

 373. Men det kopplas också till förmågor,
  och där finns en avgörande skillnad.

 374. Finland är väldigt mycket för att EU
  utvecklar sin försvarsdimension.

 375. Sverige är väldigt tveksamt.
  Här går Finland före.

 376. Och enligt Tyskland och Frankrike
  är Finland med i kärnan.

 377. Finland är med i euron. Här har vi
  lite nya roller för de två länderna.

 378. Jag tror
  att man ska vara medveten om det.

 379. Jag var inne på samma tankegång,
  med Finlands Nato-debatt.

 380. Man kan göra fler jämförelser. Att vi
  nu ska kalla in 4 000 värnpliktiga-

 381. -tycks vara ett stort tecken-

 382. -på om inte upprustning, så i alla
  fall ett steg i den riktningen.

 383. Men några här minns när vi kallade in
  36 000 värnpliktiga varje år.

 384. Så de signalerna
  kanske inte når fram-

 385. -till stormakterna
  i det här sammanhanget.

 386. Jag hade tänkt låta publiken
  få en chans-

 387. -om ni inte har nåt omedelbart att
  säga nu. Och vi vill ha det inspelat.

 388. Kan Sverige betrakta sig
  som neutralt i dag?

 389. Nej, Sverige är inte neutralt.

 390. I och med EU-medlemskapet
  och inträdet där-

 391. -omfattas vi av en solidaritet
  gentemot de andra medlemmarna.

 392. Det finns fördragsfäst.
  Vi är inte neutrala alls.

 393. Vi pratar
  om att vara militärt alliansfria-

 394. -men Finland
  undviker det begreppet också.

 395. Man säger att man
  inte är medlem i en militär allians.

 396. Jag tror att det
  skulle väcka stor förvåning-

 397. -hos huvuddelen av Sveriges
  befolkning. Hade vi fler?

 398. Du sa att 80 procent i Sverige är
  positiva till samarbete med Finland.

 399. Och det är klart. "Snälla Finland,
  rädda oss. Vi kan vår historia."

 400. Men hur är det från Finlands sida?
  Hade jag varit finländare-

 401. -hade jag inte varit lika positiv
  till att samarbeta med Sverige.

 402. Jag tänkte på min son. Han är 45 år,
  men när han gjorde lumpen-

 403. -så var det tre i hans klass
  som kunde välja.

 404. De stack till Finland
  och gjorde sin värnplikt.

 405. De ville inte göra det i Sverige,
  för det var ju jätteuselt.

 406. Har man nån känsla
  för hur det är i Finland-

 407. -med önskemål
  om samarbete med Sverige?

 408. Man kan ju ha den misstanken, kanske,
  av vissa historiska skäl.

 409. Men samarbetet med Sverige-

 410. -har ungefär lika starkt...
  Du hade en siffra på 90 procent.

 411. Det intressanta är att
  det är politiskt okontroversiellt.

 412. Vi kan fördjupa det hur mycket vi
  vill utan att få reaktioner.

 413. Men det är intressant
  för ett framtida beslutsfattande.

 414. Finns det en finsk misstro mot
  svenskarnas vilja att stödja Finland?

 415. Det var ändå en stor diskussion om
  truppbidrag under andra världskriget.

 416. Och vi har EU-medlemskapet,
  som finnarna uppfattade - med rätta-

 417. -att det kom som en överraskning
  när Sverige gick med.

 418. Visst finns de där aspekterna,
  men de verkar inte överväga.

 419. -Har Karlis en annan uppfattning?
  -Nej, jag delar Annas uppfattning.

 420. Vi börjar närma oss slutet,
  kanske inte av dagen-

 421. -men i alla fall
  av det här programmet.

 422. Vill ni säga nåt avslutande?

 423. Även om jag beskrev begränsningar
  i den svensk-finska samverkan-

 424. -vill jag upprepa
  det jag sa tidigare.

 425. Det är nåt väldigt, väldigt positivt.

 426. Och det ska vi driva vidare
  så långt det går.

 427. Jag tycker också det.
  Det är i grunden positivt-

 428. -att vi är så nära varandra -
  som jag ser det, som en familj.

 429. Men kom ihåg det större
  sammanhanget.

 430. Utan det skapar vi inte
  den säkerhet vi behöver.

 431. Tillsammans som familj och syskon,
  fast in i en större gemenskap.

 432. Tack för i dag! Tack till publiken,
  och tack till panelen.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finsk-svensk militär samverkan i dag och i övermorgon

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I en tid med hot mot den inrikespolitiska säkerheten och med utomstående provokationer har Finland och Sverige en rad gemensamma försvarsoperativa samarbeten. Man övar ihop, man byter försvarsinformation och man samarbetar numera också med Nato. Panelsamtal om huruvida Sverige och Finland skulle agera om den andre blev anfallen av främmande makt. Medverkande: generalmajor Karlis Neretnieks och generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen Anna Wislander. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Konflikter och konflikthantering
Ämnesord:
Finland, Försvarspakter, Internationella relationer, Internationellt samarbete, Krigsberedskap, Militärväsen, Nordiskt samarbete, Samhällsvetenskap, Sverige
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Finland 100 år

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland 100 år

Det glömda inbördeskriget - personliga berättelser

Christina Falck håller ett föredrag om det "glömda" finska inbördeskriget 1918 mellan de röda och de vita. Hon berättar historien utifrån sin morfars och mormors kärleksbrev som också ligger till grund för hennes roman om när finländarna tvingades välja sida i inbördeskriget. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland 100 år

Finland 1918 - hur uppstod banden till Tyskland?

Emelie Enckell berättar om sin far kulturjournalisten Olof Enckell. Hon ger en bild av inbördeskriget i Finland 1918 mellan de röda och de vita och om hur banden till Tyskland uppstod. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland 100 år

Finlands vägval under andra världskriget

Mot alla odds klarade sig Finland igenom hela andra världskriget som egen nation. Detta trots att man utsattes för enorma påtryckningar från två aggressiva ockupationsmakter, Tyskland och Sovjetunionen. I ett samtal mellan diplomaten Dag Sebastian Ahlander och historikern Nils Villstrand, båda författare, diskuteras olika faktorer som bidrog till Finlands starka motstånd. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland 100 år

Finsk-svensk militär samverkan i dag och i övermorgon

I en tid med hot mot den inrikespolitiska säkerheten och med utomstående provokationer har Finland och Sverige en rad gemensamma försvarsoperativa samarbeten. Man övar ihop, man byter försvarsinformation och man samarbetar numera också med Nato. Panelsamtal om huruvida Sverige och Finland skulle agera om den andre blev anfallen av främmande makt. Medverkande: generalmajor Karlis Neretnieks och generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen Anna Wislander. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

EU:s historiska fiskeavtal

Isabella Lövin, biståndsminister och fd EU-parlamentariker, drev igenom en stor förändring av fisket inom Europa med stärkta lagar och rättvisare fiskeriavtal. Hör henne berätta om vägen dit samt det svåra steget att gå från journalist till politiker. Moderator: Ingemar Tigerberg. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Stress

Vad gör dig stressad? Hur gör du för att motarbeta stressen? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.