Titta

UR Samtiden - Finland 100 år

UR Samtiden - Finland 100 år

Om UR Samtiden - Finland 100 år

Idag ses Finland som en av världens mest stabila demokratier, men nationen är är bara dryga 100 år gammal. Under de första 30 åren var nationen inblandad i fyra stora konflikter. Om dessa strider och om nuvarande militära samarbeten mellan Finland, Sverige och Nato handlar föreläsningarna och samtalen från Armémuseum i Stockholm. Inspelat den 9 december 2017. Arrangör: Armémuseum.

Till första programmet

UR Samtiden - Finland 100 år : Finland 1918 - hur uppstod banden till Tyskland?Dela
 1. I detta avtal fanns det
  ett fördelaktigt krav för Finland-

 2. -och det var att tyska militären
  skulle dras bort från Finland.

 3. Jag kommer från den lilla orten
  Grankulla nära Helsingfors.

 4. Den blev känd
  för att vara ett centrum-

 5. -för de finländska modernisterna.

 6. Där bodde ganska mycket konstnärer.

 7. Men jag går genast till mitt ämne.

 8. Jag har med det här
  försökt sammanfatta-

 9. -de teman som jag ville ta upp.

 10. Hela dramat
  börjar ju med världskriget.

 11. Och bakom världskriget hade vi ju-

 12. -en ganska stark och snabb
  industrialisering.

 13. Och industrialiseringen,
  den höjde självkänslan-

 14. -i nationerna. Också
  i de små nationerna och Finland.

 15. Och det förde med sig att Ryssland
  fick upp ögonen för det här-

 16. -och förryskningsåtgärderna tog fart.

 17. Det blev en kollision.

 18. Och samtidigt
  med den här industrialiseringen-

 19. -så växte ju också
  arbetarrörelsen fram.

 20. Och här sitter en klass studenter
  våren 1917 och firar.

 21. Men man ser att det inte
  är särskilt uppsluppen stämning.

 22. Här sitter också min pappa,
  Olof Enckell.

 23. Det är ganska spänt. Spännande tider.
  Matbristen var redan mycket kännbar.

 24. Och ett par år tidigare-

 25. -så hade studentaktivister-

 26. -planerat ett väpnat uppror
  mot förryskningen.

 27. Och man hade, i ett gäng-

 28. -på 150 intellektuella ungdomar-

 29. -sökt sig, i största hemlighet,
  genom Sverige-

 30. -ner till Tyskland för att
  få utbildning. Militär utbildning.

 31. Och den fick man
  under täckmanteln "scoutläger".

 32. Lite norr om Hamburg, i Lockstedt.

 33. Där utbildades allt som allt-

 34. -över två tusen jägare...

 35. ...som redan efter ett halvt år,
  i slutet av maj-

 36. -skickades ut i fält
  för att få fälterfarenhet.

 37. Det var inte vad man hade tänkt sig.
  Man hade inte tänkt sig-

 38. -att kämpa vid sidan av tyska
  bataljoner, mot Ryssland-

 39. -som ju faktiskt
  var Finlands moderland.

 40. Finland hörde ännu till Ryssland.

 41. Det var många som hoppade av.
  Man hade olika orsaker.

 42. Alla var inte lämpade
  för den här utbildningen.

 43. Och så hade man de ideologiska
  strömningarna-

 44. -som också
  väckte meningsskiljaktigheter.

 45. Under den här tiden-

 46. -kämpade min morfar,
  Wilhelm Thesleff-

 47. -på den ryska sidan
  vid den ryska fronten.

 48. Mitt emot de här finländska jägarna.

 49. Och man kan föreställa sig att
  det inte var en så munter situation.

 50. Han blev sjuk
  och låg på klinik i Riga-

 51. -när tyskarna gjorde sitt intåg där.

 52. Och han blev tillfångatagen-

 53. -och så småningom
  skickad till Berlin-

 54. -tillsammans
  med andra baltiska officerare.

 55. Min morfar var inte balt.
  Han var från Viborg.

 56. Och där fick han snart i uppdrag-

 57. -att på Finlands begäran
  ta hand om den militära planeringen-

 58. -av överföringen
  av militärt hjälpmaterial-

 59. -till Finland. Och han fick också
  ledningen för jägarbataljonen-

 60. -som också äntligen
  skulle få komma dit.

 61. Alla de här förberedelserna tog tid.
  Den tionde februari-

 62. -anlände han till Libau, där jägarna
  länge hade väntat otåligt-

 63. -under fortsatt utbildning.

 64. Och tre dagar senare,
  efter att han hade informerat dem-

 65. -så kunde de svära trohetseden
  till Finlands regering.

 66. Och bara en dag senare
  äntrade de passagerarbåten Arcturus-

 67. -som över minerade vatten
  med svåra isförhållanden-

 68. -den 25 februari
  äntligen anlände till Vasa-

 69. -där Mannerheim och hans trupper,
  som bestod av skyddskårer-

 70. -under ryskt skolat befäl-

 71. -otåligt väntade på dem.

 72. Tyvärr blev det omedelbart en krock-

 73. -mellan Mannerheim och Thesleff.

 74. Det hade att göra med
  att de hade olika förväntningar-

 75. -på hur jägarna skulle användas.

 76. Jägarna ville bibehålla sin samman-
  svetsade grupp som en elitbrigad.

 77. Men Mannerheim
  hade planerat att sprida dem-

 78. -i de olika skyddskårsbataljonerna-

 79. -som instruktörer
  under de ryskt skolade officerarna.

 80. Och överste Wilhelm Thesleff-

 81. -var ju jägarnas språkrör.

 82. Det var ganska fatalt.

 83. Konflikten gällde
  inte bara användningen av jägarna-

 84. -utan dessutom
  var Mannerheim ytterst ovillig-

 85. -att över huvud taget
  samarbeta med tyskarna.

 86. Han hade ju gjort sin stora karriär
  i den ryska armén under världskriget-

 87. -och Tyskland var ärkefienden.

 88. Thesleff var också kritisk
  mot Mannerheim-

 89. -men eftertraktade aldrig
  posten som överbefälhavare.

 90. Därför har jag understrukit
  "ofrivillig rival".

 91. Det kom rykten i svang
  om att han skulle ha intrigerat.

 92. Så var det inte.

 93. Han ansåg också
  att Mannerheims planer-

 94. -på att eventuellt kunna åstadkomma-

 95. -och medverka till
  en kontrarevolution i Ryssland-

 96. -inte var realistiska.
  Men Mannerheim var ju själv adelsman-

 97. -och hade mycket goda kontakter
  med tsarhovet.

 98. Så där hade de också
  lite olika målsättning.

 99. Och enligt Mannerheim
  var ju Thesleff alltför tyskvänlig-

 100. -och han löste problemet genom att
  utse honom till förbindelseofficer-

 101. -mellan sig och befälhavaren
  för den tyska Östersjödivisionen-

 102. -Rüdiger von der Goltz.

 103. På det viset fick han Thesleff
  under kontroll, trodde han.

 104. Men redan i slutet av februari hade
  Mannerheim varit tvungen att inse-

 105. -att detta inte var en så lätt nöt
  att knäcka som han hade tänkt sig-

 106. -och som hans erfarenhet
  hade gett honom förtroende för.

 107. Han hade då,
  i samförstånd med von der Goltz-

 108. -gjort ett flygblad
  som undertecknades av von der Goltz.

 109. Det spriddes över södra Finland-

 110. -undertecknat den första mars.

 111. Den tyska planen eller strategin
  var oerhört väl genomtänkt.

 112. Den 3 mars undertecknade Tyskland
  fredsavtalet i Brest-Litovsk-

 113. -och det dikterades av Tyskland.

 114. Ryssland var ju väldigt försvagat
  vid det tillfället-

 115. -och ville helt enkelt
  få slut på kriget.

 116. Men i detta avtal så fanns det
  ett fördelaktigt krav för Finland-

 117. -och det var att tyska militären
  skulle dras bort från Finland.

 118. Det här underlättade ju
  väldigt mycket.

 119. Och redan en dag senare, den 4 mars-

 120. -kastar tyska krigsfartyg ankar
  utanför Eckerö.

 121. Avsikten var att befästa fredsavtalet
  och evakuera ryssarna.

 122. Och det gjorde de också.
  Det gick undan.

 123. Men till deras stora bestörtning
  fanns där redan svenska krigsfartyg.

 124. Svenskarna hade kommit
  av humanitära skäl.

 125. Och nu kan man ju säga
  att båda länderna-

 126. -hade sina allvarliga baktankar.

 127. Och tyskarna
  skickade inte bara i väg ryssarna-

 128. -utan också svenskarna fick respass.

 129. Den tyska huvudarmadan-

 130. -hade under tiden
  närmat sig södra Finland-

 131. -och anlände den 3 april-

 132. -till Hangö.

 133. Det finns en fantastisk bild
  i armémuseets reklamblad-

 134. -om den här landstigningen i Hangö.

 135. Där kunde man genast
  ta ett hundratal fångar-

 136. -och detta fortgick allt eftersom
  man avancerade mot Helsingfors.

 137. Fångar togs, och i Ekenäs och Karis-

 138. -installerades snabbt fångläger.

 139. Nästa bild visar kartan
  över den tyska strategin.

 140. Man kunde berätta mycket om det-

 141. -men jag vill kort konstatera-

 142. -att det gick ut på
  att med början härifrån Åland-

 143. -fortsätta österut och tömma Finland.

 144. Inte bara bekräfta
  att den ryska armén drogs bort-

 145. -utan också tömma de här områdena-

 146. -från de röda gardena. Det var ju på
  många ställen ganska blodiga strider-

 147. -men det blev också
  väldigt mycket fångar.

 148. Här kommer då huvudarmadan
  till Hangö.

 149. Wilhelm Thesleff
  tar hand om en liten skyddskår-

 150. -där för övrigt också Dagmar Ruin,
  som Anna talade om, befinner sig.

 151. De har flytt över isen till Estland-

 152. -och kommit med samma fartyg.

 153. Thesleff hade haft tid
  att informera von der Goltz om läget.

 154. Och man har då
  en väldigt klar uppfattning-

 155. -som också
  var överenskommen med Mannerheim-

 156. -om hur man skulle avancera.

 157. Man fortsätter till Helsingfors,
  som intas den 12-13 april.

 158. Sen fortsätter man norrut-

 159. -för att befria de starka fästena
  i Tavastehus.

 160. Och här kommer en tredje armada
  in från Tyskland-

 161. -och går i land i Lovisa-

 162. -med målet att befria
  det starka fästet i Lahtis.

 163. Under den här tiden
  har Mannerheims trupper kämpat-

 164. -och närmat sig norrifrån
  mot Tammerfors.

 165. De har belägrat Tammerfors.
  Där pågick striden i tre veckor-

 166. -innan de röda gav sig.

 167. Sen var då strategin genomförd-

 168. -och Mannerheim fick fri väg-

 169. -mot sydost-

 170. -och Viborg, som intogs den 29 april.

 171. Därmed var kriget
  praktiskt taget avslutat.

 172. Små duster fick Mannerheims trupper
  ännu vara med om-

 173. -när han skyndade sig
  till Helsingfors-

 174. -för att göra
  sitt eget spektakulära segerintåg.

 175. Men tillbaka ett ögonblick,
  till Helsingfors en månad tidigare.

 176. Efter den tyska
  intagningen av staden-

 177. -så hade von der Goltz arrangerat
  en mer anspråkslös segerparad.

 178. Och här sitter von der Goltz.

 179. Här är von der Goltz
  och min morfar Wilhelm Thesleff.

 180. Väldigt fina porträtt av dem båda.

 181. Helsingforsarna i staden jublade.

 182. Men det gjorde de också-

 183. -för att nu
  kunde en skyddskår befrias.

 184. 467 fångar hade suttit i en skola
  i sex veckor.

 185. Jag vill nämna
  att behandlingen av de vita fångarna-

 186. -hade varit väldigt mild.
  Inga övergrepp hade skett.

 187. Och familjerna hade fått hämta mat
  till skolköket.

 188. Tyvärr kan man inte säga samma sak
  om de många fångläger-

 189. -som hade uppstått i södra Finland.

 190. Det var...

 191. Det har helt enkelt
  varit ett så svårt minne-

 192. -en så traumatisk period
  och händelse-

 193. -att det har varit väldigt svårt
  att över huvud taget tala om det.

 194. Både på den röda sidan
  och på den vita sidan.

 195. Skammen på den vita sidan
  är fruktansvärt betungande.

 196. Och...

 197. Det är egentligen först nu,
  under tjugohundratalet-

 198. -som forskningen har öppnat sig-

 199. -och man har kunnat
  komma fram till en viss...

 200. Ja, till insikt och erkännande.

 201. Men redan... Nej, inte redan,
  utan först på sjuttiotalet-

 202. -så kunde man också börja
  resa minnesmonument över de röda.

 203. Tyvärr är det nånting
  vi har haft att leva med.

 204. Efter paraden den 16 april
  så såg man i centrala Helsingfors-

 205. -en djup grav grävd.

 206. Och där ligger 93 vita kistor-

 207. -sida vid sida
  med tyska fallna soldater.

 208. Och ett litet stycke därifrån
  har vi en grav-

 209. -för tjugo fallna vita soldater.

 210. Och gravstenarna finns där, så där
  kan man läsa varenda soldats namn.

 211. Och nu vill jag sammanfatta
  den tyska insatsen.

 212. Det här har vi gått igenom. Skolning,
  vapentransporter, intagning-

 213. -och de viktiga segrarna
  i Tavastehus och Lahtis.

 214. De tyska personförlusterna var för-
  stås större än de 93 i Helsingfors.

 215. Och det tyska engagemanget-

 216. -förkortade nog kriget.
  Hur mycket, det kan man inte veta.

 217. Men det måste ha varit fallet.

 218. Freden i Brest-Litovsk
  var betydelsefull-

 219. -och förlusterna blev mindre.

 220. Men det var inte slut med det.
  Tyskar stannade ju.

 221. Von der Goltz stannade
  med 200 officerare efter krigsslutet.

 222. De var hela sommaren och hösten
  i Finland-

 223. -för att fortsätta utbildningen
  av militärt ledarskap.

 224. Och man kan fråga sig:

 225. Varför denna
  fortsatta tyska orientering?

 226. Finland behövde skydd mot Ryssland.

 227. Tiderna var fortfarande oroliga.

 228. Mannerheim
  hade varit lämplig och önskvärd-

 229. -men han vurmade snarare
  för kontrarevolution-

 230. -med hjälp av England.

 231. Och man var rädd för
  att en tillbakagång till tsarvälde-

 232. -kunde ha inneburit slutet
  på Finlands självständighet.

 233. Dessutom hade senaten och armén
  fått förtroende-

 234. -för den tyska militära kompetensen.

 235. Och misstroendet mot de
  ryskt utbildade fanns fortfarande.

 236. Och von der Goltz och den tyska
  ledningen hade visat hänsyn-

 237. -inför Finlands situation.
  Och trots de tyska baktankarna-

 238. -som var mycket allvarliga
  för Finlands del...

 239. Tyskland strävade nog efter
  att göra Finland till en vasallstat.

 240. Men de hade ändå,
  i denna situation av krig-

 241. -visat hänsyn
  inför Finlands förväntningar-

 242. -på en självständig demokrati.

 243. Och även om den här hänsynen
  naggades i kanterna-

 244. -så var tacksamhetsskulden oerhörd.

 245. Och finnarna
  är kända som ett rejält folk-

 246. -så det var nåt
  man inte kunde förbise.

 247. Mannerheims militära kompetens
  var ju erkänd.

 248. Men eftersom han inte ville samarbeta
  med tyskarna, gick det så-

 249. -att han beviljades avsked
  och flyttade till Sverige.

 250. Wilhelm Thesleff hade haft
  en central uppgift och roll-

 251. -och hade militär kompetens.

 252. Och också, kanske i nån mån...
  Kanske i ganska stor mån också-

 253. -mer social kompetens än Mannerheim.

 254. Men det gick som det gick.
  Tyskland kapitulerade ju.

 255. Förlusterna
  började redan märkas i augusti-

 256. -och trots det, så...

 257. Så var...

 258. Så var de här monarkistiska
  krafterna och intressena-

 259. -så stora
  att man utsåg en kung från Tyskland.

 260. Och det hela
  har ju kastat ett löjets skimmer-

 261. -över den finska upptakten
  till självständighet.

 262. Men då måste man komma ihåg
  att Europa var fullt av monarkier-

 263. -och Finland ville också
  höja sig till samma status.

 264. Hur som helst -
  Tyskland kapitulerade.

 265. Och med omedelbar verkan
  retirerade då senaten-

 266. -och avsade sig det uppdraget.

 267. En ny senat kunde väljas-

 268. -och därmed kallades också Mannerheim
  tillbaka till Finland-

 269. -och utsågs till riksföreståndare.

 270. Nu kunde uppbyggnaden av det
  självständiga Finland påbörjas.

 271. Men egentligen så tog det nog fart-

 272. -först efter det första
  presidentvalet i juli 1919-

 273. -då Mannerheim återigen åsidosattes.

 274. Valet vanns av Ståhlberg,
  som blev president.

 275. Och jag har förstått att det var nu
  som demokratins uppbyggnad-

 276. -verkligen kunde fortsätta.

 277. Redan under autonomin
  hade man gjort väldigt mycket-

 278. -och utvecklat demokratin i Finland
  väldigt mycket.

 279. En viktig vändpunkt
  var storstrejken 1905-

 280. -efter vilken man stadfäste-

 281. -lagen om enkammarlantdagen-

 282. -och allmän och lika rösträtt-

 283. -och valbarhet också för kvinnor.

 284. Det hade väldigt stor betydelse.
  Socialdemokraterna blev starka.

 285. Och den här...

 286. ...förbättringsprocessen tog fart.

 287. Åtta timmars arbetsdag
  godkändes redan då-

 288. -under början av 1900-talet.
  Men så kom världskriget emellan-

 289. -och bromsade upp det här.
  Man fick annat att tänka på.

 290. 1919 kan man börja på nytt-

 291. -och ta upp de här förbättringarna.

 292. Och det är väl nu som konsensus-
  politiken i Finland utvecklas.

 293. Man fäster väldigt stor vikt
  vid att nu är vi tvungna-

 294. -att föra samman folket-

 295. -och arbeta för ett välstånd
  för alla.

 296. Oroligheterna tog inte slut
  med det här. Hatet pyrde länge.

 297. -Får man ställa frågor?
  -Nej, vi tar det sen.

 298. -Det väntar vi med till sen.
  -Ja.

 299. Det var mycket hat i luften,
  och det var mycket obehagligt.

 300. Och ett exempel visar jag här-

 301. -genom att berätta
  om att inrikesministern Ritavuori-

 302. -faktiskt sköts av en krypskytt
  beställd av högerkrafter-

 303. -för att han ansågs
  vara alltför mild-

 304. -mot socialdemokrater
  och vanligt folk.

 305. Tillbaka till ångesten.

 306. Min pappa, Olof Enckell,
  var arton år 1918.

 307. Han hade fått ett par veckors
  erfarenhet vid fånglägret vid Karis.

 308. Hans uppgift där var att hjälpa till
  med matanskaffningen.

 309. Men han skrev till sina föräldrar:
  "Jag har nog märkt"-

 310. -"att jag inte är skapt
  för det jag här får bevittna."

 311. Han tog skada,
  och det gjorde många andra också.

 312. För honom blev det nödvändigt att
  skriva. Han blev kulturjournalist.

 313. Jag ska läsa
  ett par små stycken ur min bok.

 314. Ur brev som han skrev
  till sina väninnor-

 315. -sommaren 1918.

 316. "Jag ska vässa min penna och dra
  i härnad för bröderna Smedslund."

 317. "Dina ord över dem i våras
  var fyllda av giftiga pilar."

 318. "Vadan, och varför? För att de
  icke klädde sig i blodig skjorta"-

 319. -"för hembygd och fädernejord,
  gjorde jag det, med flera."

 320. "Är vi alla brottslingar?
  Kanske det."

 321. Man skulle ju strida för sitt
  fosterland och för självständigheten.

 322. I ett annat brev lite senare
  skriver han:

 323. "Ni frågar varför man alls
  har fått nåt förstånd."

 324. "Jag skulle hellre vilja säga:
  Varför har man känsla?"

 325. "Med sitt förstånd
  kan man ändå komma till rätta."

 326. "Nej, helt säkert skulle det vara
  bäst att skära hjärtat ur bröstet"-

 327. -"krama all saven ur det, och sätta
  det tillbaka, torrt och skrumpet."

 328. "Då skulle vi säkert kunna
  gå vår väg fram med rakare rygg."

 329. Man kan höra smärtan
  bakom ironin här.

 330. Han skrev också ett prosautkast-

 331. -där han berättar mycket
  om sina erfarenheter.

 332. Bland annat så här.
  Det är självbiografiskt.

 333. "Men det var som om jag hade tagit
  obotlig skada av det jag upplevt."

 334. "Det var tider då jag
  inte kunde tänka en redig tanke"-

 335. -"och de vita,
  de hörde till min krets."

 336. "Där var de alla
  som jag kunde förstå."

 337. "De hade offrat sig glatt och modigt,
  också för min skull."

 338. "Men jag slapp inte tanken.
  De var dryga, blinda, hänsynslösa."

 339. "Också de. Men framför allt
  så blinda, så stenblinda."

 340. "Och när jag talar med arbetare,
  och de frågar mig"-

 341. "'Tror ni vår sak är förlorad?'
  'Tror ni allting är slut?'"

 342. "'Är det sant som tidningarna
  skriver, att Ryssland är helvetet?'"

 343. "Då vill jag ta ifrån dem
  de sista resterna av deras tro."

 344. Ångesten-

 345. -och den här tudelningen av folket-

 346. -den fortgick hela tjugotalet
  och ännu på trettiotalet.

 347. Olof nämner
  i sina brev eller dagböcker-

 348. -att han 1939 röstade på en kvinna-

 349. -"ty ett fruntimmer
  inlåter sig inte på äventyrspolitik."

 350. Historien upprepar sig.

 351. Vinterkriget bröt ut
  den sista november 1939.

 352. Olof verkade som frontkorrespondent-

 353. -också under fortsättningskriget.

 354. Min biografi om honom-

 355. -berättar om hans ångest.

 356. Och jag har valt en aforism
  av Gunnar Björling-

 357. -som motto för ett avsnitt
  i den här boken.

 358. "En vettskrämdhet -
  att liv är förspillt."

 359. Han hade siktat på akademisk karriär-

 360. -redan på tjugotalet.
  Det kunde han inte förverkliga.

 361. Det gick två år innan han
  över huvud taget kunde börja studera.

 362. Och det var först
  efter andra världskriget-

 363. -och fortsättningskrigets slut
  1945-1946-

 364. -som han kunde återuppta
  den här verksamheten.

 365. Han doktorerade
  och blev sen litteraturprofessor.

 366. Och därför skriver jag-

 367. -eller har jag som underrubrik
  för min bok:

 368. "I centrum av en kulturepok",
  och med det avser jag-

 369. -modernismens blomstringstid i
  Finland, från tio- till sextiotalet.

 370. Livets framfart,
  och äntligen ett uppklarnande.

 371. hela boken handlar om att växa
  genom motgångar och kriser.

 372. Jag kallar det
  en intellektuell utvecklingsroman.

 373. Med det får jag tacka för mig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Finland 1918 - hur uppstod banden till Tyskland?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Emelie Enckell berättar om sin far kulturjournalisten Olof Enckell. Hon ger en bild av inbördeskriget i Finland 1918 mellan de röda och de vita och om hur banden till Tyskland uppstod. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900 > Första världskriget
Ämnesord:
Finland, Finlands historia, Finska inbördeskriget 1918, Historia, Krig, Tyskland
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Finland 100 år

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland 100 år

Det glömda inbördeskriget - personliga berättelser

Christina Falck håller ett föredrag om det "glömda" finska inbördeskriget 1918 mellan de röda och de vita. Hon berättar historien utifrån sin morfars och mormors kärleksbrev som också ligger till grund för hennes roman om när finländarna tvingades välja sida i inbördeskriget. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland 100 år

Finland 1918 - hur uppstod banden till Tyskland?

Emelie Enckell berättar om sin far kulturjournalisten Olof Enckell. Hon ger en bild av inbördeskriget i Finland 1918 mellan de röda och de vita och om hur banden till Tyskland uppstod. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland 100 år

Finlands vägval under andra världskriget

Mot alla odds klarade sig Finland igenom hela andra världskriget som egen nation. Detta trots att man utsattes för enorma påtryckningar från två aggressiva ockupationsmakter, Tyskland och Sovjetunionen. I ett samtal mellan diplomaten Dag Sebastian Ahlander och historikern Nils Villstrand, båda författare, diskuteras olika faktorer som bidrog till Finlands starka motstånd. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Finland 100 år

Finsk-svensk militär samverkan i dag och i övermorgon

I en tid med hot mot den inrikespolitiska säkerheten och med utomstående provokationer har Finland och Sverige en rad gemensamma försvarsoperativa samarbeten. Man övar ihop, man byter försvarsinformation och man samarbetar numera också med Nato. Panelsamtal om huruvida Sverige och Finland skulle agera om den andre blev anfallen av främmande makt. Medverkande: generalmajor Karlis Neretnieks och generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen Anna Wislander. Inspelat den 9 december 2017 på Armémuseum i Stockholm. Arrangör: Armémuseum.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Lappskattelanden och deras innehavare

Gudrun Norstedt berättar om den historiska indelningen av den svenska lappmarken, de så kallade lappskattelanden. Marken tillhörde ursprungligen samer som utnyttjade fiskevatten, renbetesmarker och andra resurser med ensamrätt men betalade skatt för detta. Succesivt övertogs landet av bönder under 1700- och 1800-talen. I skattelängder och andra källor kan man följa landens innehavare från 1600-talet och framåt. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Skolresan till Förintelsen

En grupp högstadieelever åker till andra världskrigets Polen. En resa som kommer att förändra dem. I Polen mördades omkring tre miljoner judar av nazisterna. När eleverna besöker Treblinka, Majdanek och gettot i Warszawa känns historien otäckt nära.