Titta

UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Om UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Föreläsningar som riktar sig till dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan, med både visioner och konkreta tips direkt från verkligheten. Årets tema är likvärdighet och identitet. Det handlar om hur sociala skillnader som föräldrars utbildningsbakgrund, socioekonomiska olikheter och andra faktorer kan påverka elevers skolidentitet. Målet är att skapa en skolmiljö där allas identitet får blomma på bästa sätt. Inspelat den 21-22 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017 : Skolans inre organisationDela
 1. Att kitta ihop det professionellt men
  också försöka vara lite personlig-

 2. -skapar goda relationer.
  Jag ser det så.

 3. Jag tänker berätta
  om vad jag har gjort de här 30 åren.

 4. Var jag står, vad som har påverkat
  mig så att jag är där jag är i dag.

 5. Jag tänker gå in
  på väldigt konkreta exempel-

 6. -på hur jag jobbar och tänker,
  och varför jag gör som jag gör.

 7. Jag är alltså född i Huskvarna 1957.

 8. Bosatt i Linköping.
  Jag är gift och har två barn.

 9. Vi pratade om identitet,
  och detta är också identitet.

 10. Var man befinner sig
  i det privata livet.

 11. Innan jag går in på var jag befinner
  mig utbildningsmässigt och så-

 12. -så kommer lite saker som jag tror
  har påverkat mig genom hela livet.

 13. Spela ishockey var nästan
  det enda jag gjorde som ung.

 14. Jag trodde nästan
  att jag skulle bli bra-

 15. -men jag blev inte så bra
  som jag trodde man skulle vara.

 16. Mycket innebandy. Har både
  spelat själv och varit tränare.

 17. Och mycket i det här med lagtänk.

 18. Jag har haft med mig det hela livet.

 19. Ett lag kan vara starkare
  än enskilda individer.

 20. Sen, när knäna inte håller
  för innebandy, så spelar jag golf.

 21. Jag började spela golf
  för sex år sen-

 22. -och ville visa
  att man faktiskt kan göra saker.

 23. Man kan byta och börja på nollnivå-

 24. -och nå upp
  till 18,3 i handikapp i dag.

 25. Det är inte så bra,
  men det går att göra nånting.

 26. Jag försöker hålla i gång. Ni som kan
  lite om simning, cykel och löpning-

 27. -förstår
  att jag också håller på med triatlon-

 28. -och också bevisar att det går
  att börja med saker sent i livet.

 29. Min senaste tävling var här,
  så jag har simmat i Riddarfjärden.

 30. Och så långfärdsskridskoåkning.

 31. Östergötland är kanske
  världens bästa område för det.

 32. Det är alltid en sjö som har frusit
  efter det senaste snöfallet.

 33. Så det är en sån sak. Och sen är det
  kul att åka utför på skidor också.

 34. Lite grann så ni vet var jag befinner
  mig när jag inte är på skolan.

 35. En annan sak som har påverkat mig
  mycket, alltså hur jag tänker och...

 36. Alltså, min identitet då.
  Det är alltså att jag höll på...

 37. Jag kommer till det sen.
  Jag bodde i Stockholm.

 38. Konstnärligt måleri höll jag på med
  i skiftet mellan 80-tal och 90-tal-

 39. -under perioden av postmodernitet.
  Vi var i informationsåldern-

 40. -och pratade
  om det postindustriella samhället.

 41. Där fanns jag i slutet av 80-talet
  och början av 90-talet.

 42. Det påverkade mig jättemycket-

 43. -på så sätt att jag gick in i det här
  sen, när det blev vidare studier.

 44. Mer om mig själv. Jag är lärare i
  slöjd och teknik på min legitimation.

 45. Jag har en fil. mag. med pedagogik
  och informations- och medievetenskap.

 46. Jag har rektorsutbildning,
  har gått rektorslyftet-

 47. -och har lite extrakurser
  i skoljuridik.

 48. Jag har jobbat som lärare i slöjd,
  teknik och bild.

 49. Jag började min lärarbana
  på Högalidsskolan vid Hornstull.

 50. Jag jobbade där i ungefär tio år.

 51. Jag har jobbat kort på behandlings-
  hem i statens institutionsstyrelse.

 52. Då undervisar man
  i ganska många olika ämnen.

 53. Jag jobbade en kort period
  i Mjölby kommun som lärare-

 54. -innan jag från den ena dagen
  till den andra fick bli rektor.

 55. Jag blev tillförordnad i tre månader,
  sen ytterligare ett år-

 56. -och sen var jag kvar
  som rektor i nio år.

 57. Och sen sju år tillbaka
  är jag rektor i Linköpings kommun-

 58. -på Ekholmsskolan.

 59. Jag tar den kontexten
  som jag finns i i dag.

 60. Det har stor betydelse
  när man organiserar en skola.

 61. Skolor styr väldigt mycket
  vad man kan göra och inte kan göra.

 62. Den här skolan är byggd 1977,
  med de tankar som fanns då.

 63. Det är en enplansbyggnad med tydliga
  delar. Det är en NO- och teknikdel.

 64. Det är SO med bibliotek.
  Det är slöjd, bild och hemkunskap.

 65. Det fanns en språkstudio.

 66. Skolorna som byggdes på 70-talet
  var väldigt välutrustade.

 67. Skolan är nästan likadan. Lärare
  och elever som kommer tillbaka-

 68. -säger att det ser likadant ut
  som för 40 år sen.

 69. Och det gör det.
  Det är det man har att leva med.

 70. Det är inte nåt problem. Man får leva
  med de förutsättningar som finns.

 71. Vi har alltså 330 elever,
  år sju till nio.

 72. Vi har ju också
  varit med om den här nedgången.

 73. Vi har ju de här små årskullarna,
  -97, -98, -99.

 74. Då hade vi också i Linköping
  en överkapacitet.

 75. Så då hade vi det tufft i några år,
  men nu har det ju vänt med elevtalet.

 76. Samtidigt
  har vi gjort en resa med skolan-

 77. -där vi i princip har haft
  ytterligare en klass i tre år.

 78. Det hör ju till det här som jag
  ska berätta om - hur vi har jobbat.

 79. Jag har också ansvar för 185 elever
  i vårt spår, fyra skolor-

 80. -att organisera
  moderna språk och hemkunskap.

 81. Jag räknar till att vi har 54
  personer som jag har chefsansvar för.

 82. Området
  är relativt socioekonomiskt blandat.

 83. Ni kan SALS, och då vet ni att
  vårt värde ligger på 2,3 eller 2,35.

 84. Ibland har det varit 2,4,
  så det är ett snitt i riket.

 85. Vi har också
  ungefär tjugo nyanlända elever.

 86. För ett och ett halvt år sen
  så fick jag i uppdrag-

 87. -att ta hand om 25 elever
  av de nya som kom till Sverige.

 88. På skolan finns också
  30 elever i grundsärskolan.

 89. De har en egen rektor.

 90. Vi delar viss personal,
  och vi delar lokaler.

 91. Det är mycket pyssel med
  hur man gör schema och såna saker.

 92. Lite mer om skolan då. Vi
  har en fotbollsprofil med 65 elever.

 93. Vi har en inriktning - matematik,
  naturvetenskap, entreprenörskap.

 94. Vi är väldigt glada
  för att hundra av våra elever-

 95. -har matematik och naturvetenskap
  som elevens val.

 96. Vi har också en liten grupp med
  elever med autismspektrumtillstånd.

 97. Sen finns det också tre elever
  med funktionsnedsättning.

 98. Vi har haft fler.
  Uppåt sju, åtta elever.

 99. Skolan har en lång tradition av att
  ta hand om barn med rörelsehinder-

 100. -som inte är utvecklingsstörda,
  men som ofta sitter i rullstol.

 101. Okej, rektor. Det finns alltid ett
  värde i att försöka förenkla saker-

 102. -för att förstå vad vi håller på med.

 103. Det här är mitt sätt.
  Var befinner jag mig-

 104. -i det här systemet,
  i den här styrkedjan?

 105. Om vi håller fast vid att de olika
  nivåerna som vi har i vårt system-

 106. -har olika funktion,
  så gör vi det lättare för oss.

 107. I dag så tror jag att vi pratar
  om fel saker på fel nivåer.

 108. Vi håller oss till
  att den nationella nivån-

 109. -har syfte, mål och riktlinjer-

 110. -och huvudmannen
  har givetvis ett ansvar för skolorna.

 111. Det är där man sätter
  vilka förutsättningar vi har.

 112. Då kan vi på rektorsnivå
  syssla med ledningsprocessen.

 113. Jag kan ibland tycka
  att man pratar om mål.

 114. Vi pratar sönder varandra om mål
  på alla nivåer-

 115. -vilket kanske inte leder
  i den riktning som det borde.

 116. Och att man är tydlig med att
  lärarnivån sysslar med undervisning.

 117. Detta är hämtat från skriften "Kommu-
  nalt huvudmannaskap i praktiken."

 118. Där lägger man till att vi har
  ett gemensamt ansvar för resultatet.

 119. Ja, men är det så
  att det är fel på förutsättningarna-

 120. -så är det huvudmannens ansvar. Blir
  det inte resultat i undervisningen-

 121. -så är det lärarna.
  Man måste skilja på det.

 122. Vad är problemet,
  och vilka kan lösningarna vara-

 123. -om vi försöker strukturera upp det?

 124. Som rektor
  är man verksamhetsföreträdare-

 125. -och arbetsgivarföreträdare.

 126. Man ska hålla på med pedagogiskt
  ledarskap och pedagogisk ledning.

 127. Och när det gäller
  verksamhetsföreträdare...

 128. Alltså, då är jag den tjänsteman-

 129. -som är utsedd att se till att
  eleverna får sin rätt tillgodosedd.

 130. Vi har skollag, läroplan och allmänna
  råd där det uttrycks tydligt-

 131. -att det är rektors ansvar.

 132. Och då går mycket av det
  som finns på den nationella nivån...

 133. Jag hävdar att det passerar
  huvudmannen och går direkt till oss.

 134. Vi är direkta adressater
  från den nationella nivån.

 135. Arbetsgivarföreträdare är vi också.
  Vi ska ha hand om chefskapet.

 136. Vi tar hand om de anställdas rätt.

 137. Ni vet,
  löne- och anställningsvillkor.

 138. Medbestämmande, arbetsmiljö, ekonomi.
  Det finns personalpolicy i kommunen.

 139. Det finns lönepolicy och så vidare.

 140. Den rollen måste vi också inta.

 141. Och så det som jag
  ska ägna huvuddelen av tiden åt.

 142. Det är pedagogiskt ledarskap
  eller pedagogisk ledning.

 143. Då väljer jag igen att säga det här.

 144. Skolans inre organisation
  handlar om bemanning, planering-

 145. -ansvarsfördelning, schema,
  kalendarium, mötesordning-

 146. -och verksamhetens resultat. Några av
  de sakerna ska jag försöka utveckla.

 147. Jag tänkte ta några utgångspunkter.
  Det här med identitet.

 148. Var befinner jag mig?
  Vad har jag läst, tyckt och tänkt?

 149. Vilka erfarenheter har jag i det här?

 150. Jag tänkte både
  ta lite om teorier och forskning-

 151. -och mina egna erfarenheter.

 152. Det här pratar vi jättemycket om,
  de här dagarna här.

 153. Globalisering är ett ord
  som vi pratar jättemycket om.

 154. Miljöhot. Vi har pratat om det
  digitala informationsflödet.

 155. Vi har pratat om migration
  och identitetsförändringar.

 156. I följden av globaliseringen
  vet vi att det kommer-

 157. -nationalism, intresse för etnicitet
  och religiös fundamentalism-

 158. -som vi på nåt sätt måste
  förhålla oss till i vardagen också.

 159. I går var det ett filosofipass.

 160. Jag tänkte:
  Ska jag säga nåt om filosofi-

 161. -eller ska jag
  försöka bortse från det här?

 162. Men jag nämnde postmodernitet.
  Sen jag började läsa pedagogik...

 163. Jag hade "Skola för bildning"
  som kurslitteratur nån gång -94, -95.

 164. Då började jag leta mig tillbaka
  i stället, till slutet av 1700-talet-

 165. -och början av 1800-talets
  pedagogiska diskussion.

 166. Jag har försökt tänka så här:

 167. Alltså... Det handlar om den här
  bildningstanken som vi har pratat om-

 168. -vid ett par tillfällen.
  Man pratar om människans bildbarhet.

 169. Min utgångspunkt är
  att vi i dag har skoplikt.

 170. Och man kan ju ifrågasätta
  om vi behöver det-

 171. -när vi har så otroligt
  många kunskapskällor överallt.

 172. Vi kan ju lära oss när som helst.
  Vi kan slå upp allt på mobilen.

 173. Men vi har ett jättesystem för
  att hantera utbildning i alla fall.

 174. När man går tillbaka
  till slutet av 1700-talet-

 175. -så är människan inte inskriven
  i en kosmologisk ordning-

 176. -som är given av Gud.
  Människan är fri-

 177. -men ändå beroende av sin omgivning,
  sitt generationsförhållande.

 178. Då blir pedagogiken ett
  reflektionsområde som är fristående-

 179. -från religion och filosofi.

 180. Då drar man slutsatsen
  att när människan är fri-

 181. -så behövs det pedagogik.

 182. Om vi begränsar friheten
  under livets första år-

 183. -så ökar vi friheten
  i den kommande delen av livet.

 184. Enligt min logik
  är det därför vi har skolplikt.

 185. Vi måste begränsa vissa saker tidigt.

 186. Det är mitt sätt att tänka.

 187. Det är inte så att jag varje dag
  pratar om didaktisk reduktion-

 188. -men jag har tänkt så här: De områden
  vi undervisar i är enormt komplexa.

 189. Då måste det finnas
  nån som kan det området-

 190. -som kan reducera ner det
  till att bli begripligt-

 191. -för den grupp man ska undervisa,
  oavsett var den finns.

 192. Alltså anpassa till gruppen, så att
  det blir begrepp och ett lärande-

 193. -som man sen kan bygga vidare på.
  Så uppfattar jag didaktisk reduktion.

 194. Då går jag också
  tillbaka till antiken.

 195. Menons paradox.
  Finns det nån filosofilärare här?

 196. Där. Bra! Nej, men just det här:
  Hur kan man...

 197. Jag ska försöka. Hur kan man veta
  att nånting finns att veta-

 198. -som man inte vet? Och när man
  stöter på det man inte visste-

 199. -hur vet man
  att det var det man sökte?

 200. Den här paradoxen har vi levt med
  sen antikens Grekland.

 201. Men vi lever ju ändå
  i det här beroendeförhållandet-

 202. -till nån som vet nånting.

 203. Det här har jag också haft med mig
  när jag har pratat om vad vi gör.

 204. 2009 så träffade jag
  en man som hette Trevor Dolan-

 205. -som gick bort för några år sen.

 206. Det gällde forskning
  om "effektiva skolor".

 207. Jag tror att han ingick i en grupp
  med Lennart Grosin.

 208. Det hade jag med mig när jag kom
  till den skola där jag är i dag.

 209. Det är alltså
  ett tydligt visionärt ledarskap-

 210. -rektors pedagogiska ledarskap,
  samverkan mellan mål och innehåll-

 211. -prioritering av skolans kunskapsmål,
  och höga förväntningar på eleverna.

 212. Och återkommande utvärdering
  av elevresultat-

 213. -flexibilitet
  när det gäller undervisningsmetoder-

 214. -och positiva och ömsesidiga
  relationer mellan elever och lärare-

 215. -och gemensamma och enhetliga
  sociala regler.

 216. Ordning och reda, och sen det här
  som jag har jobbat ganska mycket med:

 217. Måttfullhet när det gäller sanktioner
  mot dåligt uppförande.

 218. Uppmuntran för bra arbete.
  Positivt intresse för eleverna.

 219. Lärarna uppträder
  som förebilder och auktoriteter.

 220. Föräldrakontakt och föräldramedverkan
  avser framför allt enskilda barn.

 221. Ganska mycket.
  Ni känner igen det från Hattie-

 222. -men det här måste ha varit tidigare.

 223. Det hade jag med mig in, i alla fall,
  när jag kom till skolan jag är på.

 224. Nån tog upp Antonovsky. Jag har också
  funderat mycket på KASAM-begreppet.

 225. "Känsla av sammanhang." Vi måste
  ha en skola som är hanterbar.

 226. Den måste vara begriplig
  och meningsfull.

 227. Sen har jag lagt till att det
  är viktigt med förutsägbarhet.

 228. En annan sak som har påverkat mig
  är mer komplicerad.

 229. Vi tycker väl alla att elevens
  utveckling ska stå i centrum.

 230. Men när jag började som rektor 2001-

 231. -tyckte man inte ens på universiteten
  att vi behövde förmedla kunskap.

 232. Kunskap var inte viktigt.

 233. Det fanns inget behov
  av faktakunskaper.

 234. Man skulle kunna söka kunskap när man
  behövde det i den digitala världen.

 235. Det var jättepopulärt
  med eget arbete under eget ansvar.

 236. Man sa att elever skulle forska.
  Lärare skulle vara handledare.

 237. Inget krav på ämneskunskaper
  hos lärarna.

 238. Man skulle ha lärarlag
  där man inte hade nån ämneskunskap.

 239. Det viktiga var att man jobbade
  i ett lag med en grupp elever.

 240. Och sen det här med att elever
  ska beskriva sitt utvecklingsbehov.

 241. Det har jag funderat mycket på.
  Vi har haft utvecklingsplaner-

 242. -som jag tycker fick...
  Det blev väldigt konstigt.

 243. Det var egentligen skolans ansvar
  att upprätta en plan-

 244. -men det blev:
  Vad ska du förändra hos dig själv?

 245. Det exemplet har jag sett.
  Det bekymrade mig lite då.

 246. Nåt annat jag funderade mycket på
  i samband med detta-

 247. -var att det här med kunskaper och
  fostran eller grundläggande värden-

 248. -bytte plats på nåt sätt.
  Jag började 2001.

 249. Föräldrarna till barnen
  som jag hade där-

 250. -hade gått i skolan
  med det relativa betygssystemet.

 251. Ungefär 25 procent av dem
  hade fått ettor och tvåor-

 252. -och inte gått på gymnasiet.

 253. Till de föräldrarna
  skickade vi hem kunskapsuppdraget-

 254. -och så höll vi på
  med det vi har pratat om nu.

 255. Att skolan ska jobba med värdegrund.
  Värden, ordning.

 256. Tala om hur vi ska prata med varandra
  och allt det här.

 257. Jag tyckte att det hade bytt plats
  på ett konstigt sätt.

 258. Många har försökt beskriva
  vad som har hänt.

 259. Det mest problematiska är att när vi
  ger elever den typen av uppgifter-

 260. -där man involverar hela familjen...

 261. Jag har själv som tonårsförälder
  ägnat en helg åt att försöka förstå-

 262. -när ortodoxa och katolska kyrkan
  skildes åt.

 263. När skedde det,
  och vad var skälet till det?

 264. När man googlar på det
  får man tusentals svar.

 265. Och min son, som var fjorton,
  skulle beskriva den här processen.

 266. Den typen av skola
  har jag sett som bekymmersam.

 267. Och det blir konflikt i familjen
  också. "Vilket årtal var det nu?"

 268. Jag vet inte om jag överdriver,
  men jag har sett såna tendenser.

 269. En annan sak
  som påverkade mig mycket-

 270. -var det här
  med begreppet undervisning.

 271. Detta är från läroplan Lpo 94.

 272. Det som är markerat med rött där-

 273. -det är från läroplan del 2.2,
  som handlar om kunskaper.

 274. "Utforskande, nyfikenhet
  och lust att lära"-

 275. -"ska utgöra en grund
  för undervisningen."

 276. Och sen, i den kommande Lgr 11,
  så lade man till-

 277. -att skolan ska erbjuda eleverna
  strukturerad undervisning.

 278. Så strukturerad undervisning
  blev ett viktigt begrepp för mig-

 279. -när jag kom
  till den skola jag är på nu.

 280. Där fanns det ett behov
  av att diskutera undervisning-

 281. -och då kunde jag hitta stöd
  i styrdokument.

 282. Det finns också i skolförordningen.

 283. Vi pratar mycket
  om att det ska vara elevhälsoarbete.

 284. Jag vill inte se
  att just elevhälsoarbete-

 285. -ska vara ett parallellt spår,
  i motsats till vad som är kunskap.

 286. Utan jag har försökt
  tänka, säga och göra så-

 287. -att organisationen i sig
  måste vara hälsofrämjande.

 288. Vi kan inte skapa en galen skol-
  organisation där vi gör utryckningar.

 289. Kan vi hitta en skola som är
  hälsofrämjande i sin organisation-

 290. -både för elever och personal
  och för mig som rektor?

 291. Jag brukar säga att era barn
  har rätt att komma till en bra skola.

 292. Lärarna har också rätt
  till en bra arbetsplats.

 293. Och jag som rektor vill också komma
  till en bra arbetsplats.

 294. Jag brukar säga det, och sen är det
  viktigt att vi gör det tillsammans.

 295. Och, ja... De köper det.

 296. De här begreppen har ju
  funnits med i de allmänna råden-

 297. -för planer mot kränkande behandling
  och diskriminering.

 298. Främja, förebygga, åtgärda.

 299. Vi har pratat mycket om hur viktigt
  det är att jobba med att främja.

 300. Och om man främjar,
  om man jobbar med det begreppet-

 301. -så kanske vi
  inte behöver förebygga och åtgärda.

 302. Det har varit en otroligt viktig sak
  som vi har pratat om.

 303. Det har inte varit jätteenkelt
  att försöka förklara vad främja är-

 304. -till skillnad från förebygga.

 305. Men det står tydligt
  i de allmänna råden-

 306. -att främja handlar
  om det allmänna förhållningssättet.

 307. Hur vi tilltalar varandra.
  Det handlar om vårt förhållningssätt.

 308. Även i själva undervisningen-

 309. -måste vi
  försöka främja en god skola.

 310. Och det handlar om det här
  med att försöka skapa relationer-

 311. -på många olika plan
  och på många olika håll.

 312. Och aktiviteter.
  Jag återkommer till det.

 313. Fel håll.

 314. Förhållningssättet. Vikten
  av ett grundläggande bemötande.

 315. Vi har lagt mycket
  tid och energi på det här.

 316. Gentemot varandra, personal,
  elever och föräldrar.

 317. Det ska kännas
  att man kommer till en arbetsplats-

 318. -där personal och elever trivs.

 319. En tydlighet
  när vi beskriver vår verksamhet.

 320. Elisabet pratade om det här.
  "Varför tar ni inte makten, då?"

 321. Jag tar makten och säger
  till föräldrarna på föräldramöte:

 322. Så här vill vi ha det.
  Så här jobbar vi, så här tänker vi.

 323. Inte visioner för hur vi vill
  att skolan ska vara om 30 år-

 324. -utan "det är så här vi jobbar."
  Framför allt med nya elever.

 325. Vi tar emot ca 100 nya elever. Det är
  viktigt att tala om vad som gäller.

 326. Jag tror att det ger en ganska bra
  trygghet för föräldrarna.

 327. Jag kan säga det på ett föräldramöte,
  och nästan alla lever upp till det.

 328. Sen vet ni lika väl som jag att det
  händer saker som vi inte vill.

 329. Jag säger till föräldrarna
  att det händer saker hos oss också-

 330. -men vi har en beredskap
  för att ta hand om det.

 331. Föräldrarna förstår det.
  Det är inget konstigt.

 332. Man ska inte överdriva och säga
  att det aldrig kommer att hända nåt.

 333. Ja, snabbt över
  till undervisningens genomförande.

 334. Hur förhåller vi oss
  till det som är våra styrdokument-

 335. -när vi presenterar det
  för våra elever?

 336. Det här laborerar väl alla rektorer
  med. Så här har vi gjort.

 337. Vi har nio till tio ämnen i gång
  samtidigt.

 338. Vi läser ett NO-ämne och ett SO-ämne
  - så få ämnen i taget som möjligt.

 339. Sen har vi också i vissa årskurser
  antingen bild eller musik.

 340. Men det där laborerar ni också med.

 341. Men vi ska ha väldigt tydliga
  läsårsplaneringar för varje ämne.

 342. Det var inte så när jag kom. Olika
  arbetslag gjorde på olika sätt.

 343. Men det ska finnas. Hur tar vi oss an
  det centrala innehållet?

 344. Vad gör vi från sjuan till nian?
  Tydliga planeringar-

 345. -för varje undervisningsområde.
  Och vi har gått in och sagt:

 346. En tydlig planering
  för varje enskild lektion.

 347. Att vi följer det. Det är just det
  här: meningsfullhet, begriplighet-

 348. -och en framförhållning. Eleverna
  ska nästan veta när de kommer.

 349. För att känna den här tryggheten. Man
  vet när man kommer till lektionen.

 350. Så har vi också tänkt och jobbat.

 351. Bara ett exempel.
  Det här är kursplanen i religion.

 352. Det är rätt mastigt, rätt liten text.

 353. Sen lägger vi till betygskriterierna.
  Det är ganska mycket.

 354. Utgångspunkten
  är att vi bestämmer oss.

 355. I den här ordningen tar vi oss an
  det centrala innehållet.

 356. Sen ska det, inom varje sånt här
  område, finnas en planering.

 357. Då har vi sagt att vi inte kopierar
  kursplanstexten i det här dokumentet.

 358. Jag har sagt till lärarna: Kanske en
  eller en och en halv A4, ungefär.

 359. Med ditt språk, hur du ska upprätta
  relationer till dina elever.

 360. Återigen,
  relationsskapande och meningsfullhet.

 361. Och inte gömma sig bakom
  formuleringar från kursplanerna-

 362. -och inte skriva in betygskraven där.

 363. Det finns ett tydligt syfte.

 364. Vad kan eleverna
  förvänta sig av mig som lärare?

 365. Vad förväntar sig läraren
  av eleverna?

 366. Vilka läromedel använder vi?
  Alla elever har en Ipad.

 367. Ska vi se film eller leta på nätet?
  Man är tydlig med vad vi ska göra.

 368. Och vilket underlag
  använder läraren för bedömning-

 369. -ifall vi har nått syftet
  som det var tänkt?

 370. Och hur ska det här återkopplas?

 371. Skala ner saker på en enkel nivå-

 372. -och prata inte läroplanstexter
  med eleverna.

 373. Vi kan plocka fram läroplanstexterna
  och gå igenom vad vi har gjort.

 374. Alltså kolla upp en gång till.

 375. Men i grunden
  tror jag att de flesta elever-

 376. -mår bra av om man förenklar saker.
  Hur man ska jobba, tänka och göra.

 377. Jag pratade om det här-

 378. -med att skapa
  olika arenor som vi jobbar på.

 379. Det här att skapa...

 380. Alla har väl olika aktiviteter.

 381. Vi har ett schema,
  men vi har också idrottsaktiviteter.

 382. Vi har ämnesinriktade
  friluftsaktiviteter.

 383. Vi har ett program som ser ganska
  likt ut i sjuan, åttan och nian.

 384. Resor, temadagar
  och avslutningsaktiviteter.

 385. Ganska många såna dagar,
  för att skapa samhörighet-

 386. -så att det inte bara
  är undervisning i klassrummet.

 387. Jag tror vi har tretton dagar där vi
  gör andra saker och bryter schemat.

 388. Men det är inte så
  att vi inte gör nåt från kursplanen-

 389. -utan vi har trafik, sex
  och samlevnad och entreprenörskap.

 390. Men det är att vi kraftsamlar och
  bjuder in människor på vissa dagar.

 391. Då räcker det att man kommer en gång
  till oss, så tar vi alla elever-

 392. -som går i år sju
  för att göra en sak.

 393. Vi har den här diskussionen. Ska vi
  verkligen göra så här många saker?

 394. Men titta vad det är för innehåll.
  Det är ditt ämne.

 395. Vi har ett tema
  som heter "kalla kriget".

 396. Vi har ett fint museum utanför
  Linköping. Ett flygvapenmuseum.

 397. Där finns en jättefin utställning
  om kalla kriget.

 398. Det ingår jättebra
  i nåt av SO-ämnena.

 399. Man får tillbaka det där. Men den
  diskussionen får man alltid ta.

 400. Jag har sagt att det är viktigt
  att skapa relationer.

 401. Vi pratar om det jättemycket,
  hela tiden.

 402. Både mellan ledning och personal,
  inom personalgruppen-

 403. -mellan personal och elever
  och mellan skola och vårdnadshavare.

 404. Spännvidden är ganska stor
  med de elever som kommer till oss.

 405. Det är elever
  som har haft det lite trassligt.

 406. Det viktigaste är att upprätta
  en så god relation som möjligt-

 407. -till de föräldrarna också. Det
  är ett ganska framgångsrikt koncept.

 408. Att inte skuldbelägga.
  "Nu är vi här. Hur ser planen ut"-

 409. -"för att även ert barn
  ska få en fungerande skolgång."

 410. Som jag sa är man ju både chef
  och pedagogisk ledare.

 411. Och eftersom jag tog det här...

 412. Ja, alla vet
  vad jag håller på med på fritiden.

 413. Alla tycker att det är konstigt,
  men jag kan bjuda på det-

 414. -för det skapar lite vi-känsla.
  Lite kul.

 415. Var har jag simmat nånstans i helgen,
  liksom.

 416. Att kitta ihop det professionellt men
  också försöka vara lite personlig-

 417. -skapar goda relationer.
  Jag ser det så.

 418. Vi har tre värdeord
  som vi ska jobba efter:

 419. Mod, mänsklighet och mångfacetterat.

 420. Vi måste vara mänskliga. Vi är inte
  undervisnings- och planeringsrobotar.

 421. Det finns ju andra värden
  som kommer in i det vi håller på med.

 422. Ja, jag nämnde
  relationer mellan elever.

 423. Aktiviteterna vi gör
  ska också skapa en god samhörighet.

 424. En känsla av samhörighet
  på våran skola.

 425. Jag har hämtat det här begreppet
  från Andy Hargreaves.

 426. Han benämner det som jag tror
  att jag håller på att utveckla.

 427. Det är det här med samarbetskultur.

 428. Och att försöka skapa gemenskap
  och tillit-

 429. -och framför allt ge varandra stöd.

 430. Man vet på Ekholmsskolan
  att man aldrig blir lämnad själv.

 431. Antingen tar man hjälp
  av sitt ämneslag-

 432. -eller sin mentorskollega
  eller kurator.

 433. Vi ställer upp när det kör ihop sig.
  Man får inte vara rädd för sånt.

 434. Och sen jobbar vi med kontinuerlig
  utveckling och förbättring.

 435. Arbetsorganisationen
  finns väldigt tydligt beskriven.

 436. Både vad jag som rektor gör - och
  inte i prosa från styrdokumenten.

 437. Enkelt nedtecknat: Vad gör jag
  i relation till biträdande rektor?

 438. Vad gör försteläraren
  med särskilt uppdrag-

 439. -som sysslar med sitt uppdrag som
  förstelärare på ungefär 40 procent?

 440. Vad gör administration
  och vaktmästeri?

 441. Lärarna ingår
  i tre konstellationer hos mig.

 442. Ett mentorslag. Det är alltså
  sju mentorer i fyra klasser.

 443. De bildar ett mentorslag som sköter
  vissa möten och arbetsuppgifter-

 444. -för att få ihop det här
  med den enskilda elevens skolgång.

 445. Ämneslaget är en annan konstellation.
  Man ingår också i en ansvarsgrupp-

 446. -som kanske ansvarar
  för en specialdag eller en aktivitet.

 447. Då är det väldigt tydligt att det är
  en eller två ansvariga i den gruppen.

 448. Så det är de tre delarna
  som lärarna ingår i.

 449. Vad kuratorn gör
  är också tydligt definierat.

 450. Kuratorn och jag
  har jobbat tillsammans i sju år-

 451. -så vi jobbar väldigt tight
  tillsammans.

 452. Och även biträdande rektor
  och hela vårt elevhälsoteam-

 453. -är inbegripna i själva skolarbetet.

 454. Det är inte ett spår där och ett där.
  Vi jobbar väldigt tight ihop.

 455. Och så skolvärden.
  En nyinstallerad tjänst.

 456. Jag kommer inte ihåg vilket av stats-
  bidragen vi har använt för detta.

 457. En person som har ett ganska
  fritt uppdrag, att bara finnas till.

 458. Vi har elever som behöver
  komma till skolan på morgonen.

 459. De kan få nåt att äta.

 460. De kan behöva lägga in sina mackor
  i ett kylskåp-

 461. -få sin mobil laddad
  eller hitta till rätt klassrum.

 462. Alltså, den här omtanken igen. Det
  finns elever som behöver extra stöd.

 463. I den här långa listan
  över vem som gör vad på skolan-

 464. -så ser mitt uppdrag ut så här.

 465. Skolans inre organisation. Den stra-
  tegiska planeringen har jag hand om.

 466. Det som strukturerar skolan.
  Bemanning, schemaläggning.

 467. Jag träffar också föräldrarna
  i vårt föräldraråd.

 468. Sen gör jag lite grann i Fronter,
  som vi har som dokumentationssystem.

 469. Systematiskt kvalitetsarbete
  gör jag inte själv, men jag driver.

 470. Anställningsvillkor, arbetstidsavtal.
  Jag ska visa en bild på det sen.

 471. Ekonomi och budget.
  Arbetsmiljö och MBL är min del.

 472. Vi har inget samverkansavtal
  utan kör traditionellt MBL.

 473. Så vi har delat upp det,
  och biträdande rektor sköter mer-

 474. -det här spåret som handlar
  om klassindelning, utredningar-

 475. -beslut om åtgärdsprogram,
  planering av stödinsatser...

 476. Jag har delegerat stöd- och åtgärds-
  program till biträdande rektor.

 477. Eftermiddags-, lov- och sommarskola
  ligger också på biträdande rektor.

 478. Det är den här tydliga uppdelningen.
  Jag kommer till det lite längre fram.

 479. Just det här med struktur.

 480. Innan jag går in
  på hur jag tänker om organisation-

 481. -så är det jätteviktigt att vi
  har ett kompensatoriskt uppdrag.

 482. Och framför allt i övergången
  från år sex till år sju.

 483. I vårt spår har vi fyra skolor
  som ska gå till oss.

 484. Men sen får ju eleverna
  välja eller önska skola-

 485. -och kanske väljer en skola
  i en annan stadsdel.

 486. Men vi försöker...

 487. Vi vet att socioekonomiska faktorer
  påverkar studieresultaten.

 488. Vi vet att föräldrarnas
  utbildningsbakgrund-

 489. -och elevernas
  tidiga skolgång spelar roll.

 490. Och vi vet att funktionsnedsättningar
  spelar roll.

 491. Därför försöker vi ta reda på
  så gott det går, med integritet...

 492. Vi bjuder in föräldrarna.
  Vill de berätta nåt för oss-

 493. -som kommer
  att påverka elevens skolgång?

 494. Då får de höra av sig till oss.

 495. Jag tycker att bemanningsplanering
  eller tjänsteplanering-

 496. -är ett viktigt styrmedel för
  hur vi organiserar vår verksamhet.

 497. Det är inte bara ad hoc.
  Det är mycket tanke bakom det.

 498. Och då utgår vi ifrån de elever som
  vi har eller som vi kommer att få.

 499. Utifrån timplan och inventering gör
  vi klasser och undervisningsgrupper.

 500. Hos oss kanske vi räknar med
  att en tredjedel av undervisningen-

 501. -är i vanliga klasser.
  Resten är i undervisningsgrupper-

 502. -som har en annan gruppering
  än en klass.

 503. Och vi tänker redan från början på
  extra anpassningar och särskilt stöd-

 504. -och särskilda undervisningsgrupper.

 505. Det är så från början.

 506. Har ni sett nån tjänsteplanering
  på nån konferens innan?

 507. Det här är jag noga med.
  Det här är mina matte- och NO-lärare.

 508. Redan här så bestämmer vi...
  Vi har 117 elever år nio.

 509. Vi har femton nyanlända. Hur många
  matteresurser behöver vi då?

 510. Redan från början
  försöker vi inventera.

 511. Här tror jag
  det är sju eller åtta mattelärare.

 512. Det här lägger jag ganska stor tid på
  tillsammans med lärarna-

 513. -och med biträdande rektor
  och kurator.

 514. Hur hittar vi en organisation
  redan här-

 515. -som klarar av det vi vet kommer?
  Jag har jobbat i sexton år-

 516. -och det som Elisabet sa här...
  "Konstigt, det ser likadant ut."

 517. Ja, det gör det.
  Det ser ganska likt ut.

 518. Sen går det upp och ner, och det
  gäller att ha en framförhållning.

 519. Att vi har gjort en bemanning som
  klarar de elever som vi faktiskt har.

 520. Jag tycker också
  att schemat är ett styrmedel.

 521. Timplan, klasser,
  undervisningsgrupper, personal-

 522. -lokaler, de salar som vi har...

 523. För det är så.
  Skolan är på fem tusen kvadratmeter.

 524. Ett klassrum är ungefär 80 kvadrat.
  Det ryms ungefär 25 elever där.

 525. Skulle vi bestämma oss för att
  ha mindre klasser på tjugo elever-

 526. -så räcker inte skolan till. Det
  finns en logistik i vår verksamhet-

 527. -där man är lite låst. Men man
  ska inte se det som ett problem.

 528. Under mina sexton år
  har jag gjort schema fjorton gånger.

 529. Det är två år nu
  som jag har haft hjälp med det.

 530. Och det här
  är också väldigt speciellt.

 531. Jag har väldigt dålig inblick i hur
  andra skolor och kommuner jobbar.

 532. Men jag tänker att vi vet vad vi har
  för elever, och vad vi behöver göra.

 533. Vi vet att det kommer elever
  som behöver särskilt stöd.

 534. Det som är grönmarkerat här är
  matematiken. Det här är årets nior.

 535. De har två mattepass i veckan,
  och alla nior har matte samtidigt.

 536. Det gör att elever får möjlighet
  att gå mellan grupper.

 537. Det är odramatiskt att byta
  om man vill vara i en annan grupp.

 538. Vi har grupper på 27, 28 elever-

 539. -och i andra änden sitter en lärare
  med en elev. Det är den spännvidden.

 540. Det gäller
  att hushålla med resurserna.

 541. Svenskan ser ni också. Den är gul.

 542. Det är samma sak där. Där
  har jag fyra stycken svensklärare.

 543. Två lärare i svenska som andraspråk
  och en speciallärare ingår i gruppen.

 544. Då tar den gruppen ansvar
  för hur man grupperar.

 545. Nu är vi nere på en sån där
  basic-nivå: Hur ser vår vardag ut?

 546. Jag bestämmer tjänsteplanering,
  jag bestämmer schemat.

 547. En annan sak som skapar
  förutsägbarhet för läraren.

 548. Alla lärare
  får en uppdragsbeskrivning.

 549. Så här mycket undervisar du.
  Du har ansvar för det här.

 550. Jag ska inte gå in på det nu.
  Jag jobbar efter schabloner-

 551. -och det är min egen uppfinning,
  inte nån annans.

 552. De möten som jag är med i...
  För att hålla i gång det här-

 553. -träffar jag administration
  och vaktmästeri en gång i veckan.

 554. Jag träffar hela elevhälsoteamet
  en gång i veckan.

 555. Vi har ett kort avstämningsmöte
  med hela personalgruppen.

 556. Femton minuter. Information.
  Är det nåt vi behöver stämma av?

 557. Är det nånting vi behöver göra?

 558. Det får inte bli att man diskuterar
  de olösliga pedagogiska frågorna.

 559. De kommer vi aldrig nånstans med
  i en grupp på nästan femtio personer.

 560. Det ska vara kort information. Eller
  så framför man känslig information.

 561. Om föräldrar vill att alla ska veta
  nåt om en elev, så kan vi ta det där.

 562. Sånt som vi inte vill mejla ut.
  Jag träffar mentorslagledarna-

 563. -ungefär fyra gånger per termin.

 564. Förstelärarna träffar jag också
  ungefär fyra gånger.

 565. Biträdande rektor träffar dem som
  har ett specialpedagogiskt uppdrag.

 566. De träffas varje vecka och stämmer
  av. Behöver vi flytta nån elev?

 567. Eller ska vi gå in och jobba i en
  klass? Allt detta, så det flyter på.

 568. De här mentorslagen träffas
  ungefär fyra gånger per termin.

 569. Ämneslagen försöker jag
  lägga in i lärarnas schema.

 570. Svensklärarna träffas nån gång,
  engelsklärarna en annan.

 571. Det rullar på under hela veckan.

 572. Sen har vi ett möte
  där elevhälsoteamet-

 573. -träffar alla som undervisar år sju.

 574. Och det gör vi vid två tillfällen
  per termin. Vi har den här gången.

 575. I samband med att man tog bort IUP
  för år sju till nio-

 576. -och inte hade krav på skriftligt
  omdöme, så gjorde vi om-

 577. -hur vi hanterar
  våra utvecklingssamtal.

 578. I samband med betygssättning
  på våren eller hösten-

 579. -så gör man också en kommentar i
  Fronter, som är dokumentationssystem-

 580. -och underlag för utvecklingssamtal.
  Man gör det samtidigt som betygen.

 581. Sen har vi ett tidigt sånt här möte
  med hela elevhälsoteamet-

 582. -och alla lärare som undervisar år
  sju. Vi kollar om vi ska ändra nåt.

 583. Jag som rektor förvissar mig om-

 584. -att organisationen
  har koll på alla elever.

 585. Sen har vi tidigt utvecklingssamtal.
  Och då är det framåtsyftande-

 586. -med utgångspunkt i föregående
  termins betygssättning.

 587. Så tänker vi. Och, som sagt -
  ansvarsgrupper ordnar temadagar.

 588. Gruppen sköter själva
  när de vill träffas.

 589. Vi använder inte gemensam
  konferenstid till sånt-

 590. -när fyra eller tre personer
  ska träffas.

 591. Vi är ganska noga med att
  det finns ett tydligt kalendarium.

 592. Det brukar vara klart
  till stora delar redan maj, juni-

 593. -för nästa läsår.

 594. Det här är bara en illustration.
  Vi försöker hålla fast i den här.

 595. När vi vet
  när de nationella proven kommer-

 596. -så anpassar vi också lite andra
  dagar för att rätta nationella prov.

 597. Då kommer man in
  på mer teknikaliteter.

 598. Men det finns en tydlig arbetsgång
  under ett läsår för hur vi möts.

 599. Och den här försöker vi hålla i.

 600. Dokumentation där det här finns,
  finns tillgängligt.

 601. Vi, som alla andra,
  ska använda Google-

 602. -men vi har fortfarande en så kallad
  katalog i kommunens databaser.

 603. Där finns alla viktiga styrdokument
  tillgängliga, med vad som gäller.

 604. Som jag sa,
  kalendarium för termin och läsår.

 605. Vi har ett veckomeddelande
  som sträcker sig över tio dagar.

 606. Det kommer alltid ut på fredagar-

 607. -och täcker alltså ungefär tio dagar.

 608. Vi har också, som jag sa,
  ett kort avstämningsmöte-

 609. -som är ungefär femton minuter.

 610. Nåt som diskuteras
  när man diskuterar skola-

 611. -är om skolan är en kultur
  eller en organisation.

 612. Kan man inte skapa en organisation
  och ta makten?

 613. Och vi vet alla att det finns
  strukturer och informella ledarskap-

 614. -som på nåt sätt lever sina egna liv.

 615. Men jag är övertygad om
  att om man tar makten-

 616. -och har en tydlig
  arbetsorganisation-

 617. -som bygger på en arbetsgemenskap
  med tillit och stöd-

 618. -så kan man förändra en rådande
  skolkultur. Det är min övertygelse.

 619. Ja, det är så.
  Hur går det för skolan, då?

 620. Som jag sa - vi var nere
  på väldigt låga elevtalssiffror.

 621. Det här är ett genomsnittligt
  meritvärde från i våras.

 622. Då har jag plockat bort åtta elever
  som är sent anlända.

 623. Skolverket gör likadant.
  Men det är väl ett rikssnitt ungefär.

 624. Vi är ju en väldigt normal,
  vanlig skola.

 625. Och vi har toppar och vi har...

 626. Vi jobbar över hela spektrat. Vi har
  elever som är extremt högpresterande-

 627. -och vet precis vart de ska i livet.

 628. För andra handlar det om att få betyg
  för att ens komma in på gymnasiet.

 629. Alla 72 kom in på
  ett nationellt program på gymnasiet.

 630. Det var en elev
  som gick på sommarskola.

 631. Okej, är vi så bra eller hur är det?

 632. Tittar vi på nationella prov
  och jämför med betyg-

 633. -så ligger vi ungefär som riket.
  Det går lite upp och ner.

 634. Vi har väldigt mycket statistik
  i Linköpings kommun-

 635. -så vi tittade på de elever
  som efter ett år på gymnasiet...

 636. Nej, efter en kurs på gymnasiet.
  Vi jämförde deras matematikbetyg.

 637. I princip hade alla elever
  i matematik samma betyg.

 638. Vissa säger: så kan man inte göra.

 639. Men vi gjorde så
  och såg att det var så.

 640. Matematiken är ju det ämne
  som vi pratar väldigt mycket om.

 641. Varför skiljer det så mycket
  mellan betyg och nationella prov?

 642. Sammanfattning. Jag försöker
  ha god koll på styrsystemet.

 643. Jag försöker göra en bra
  arbetsorganisation med strukturer.

 644. Fördelning av ansvar och arbets-
  uppgifter. Ha koll på våra elever.

 645. Försök jobba
  med att skapa goda relationer.

 646. Var tydlig med information.
  Ha en effektiv mötesordning.

 647. Ansvarstagande, samarbete, tillit
  är jätteviktigt.

 648. Eftersträva enkelhet
  och förutsägbarhet-

 649. -och håll i den beslutade
  arbetsorganisationen.

 650. Då så. Då tänker jag:
  en varm applåd till Magnus-

 651. -för ett verkligt nedslag
  i praktiken.

 652. -Det är härligt, tycker jag.
  -Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skolans inre organisation

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Rektorns ledarstil kan bidra till en fungerande skolorganisation där både det enskilda och det gemensamma ansvarstagandet spelar en avgörande roll. Magnus Thor har arbetat i 30 år i grundskolan varav 16 år som rektor och ger här praktiska tips. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Rektorer, Skolan, Skolledare, Skolledning, Skolpersonal, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Insiktsfullt ledarskap

Carol Campbell, docent i ledarskap vid University of Toronto, beskriver fem viktiga punkter i skolledarens roll. Det handlar bland annat om att fånga upp lärarnas egna idéer till förbättringar, om att sätta upp mål kopplade till aktiviteter under skolåret och att knyta till sig individer och organisationer som kan bidra till förändring. Inspelat den 21 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Vem är rektorn?

I spänningsfältet mellan arbetsorganisation, lärarprofession, statligt uppdrag och elevgruppens behov står rektorn. Hur har yrkesrollen förändrats? Ola Agevall, professor i sociologi vid Linnéuniversitetet, resonerar kring detta och ger historiska perspektiv. Inspelat den 21 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Identitet och ideologi

Hur går det till när vi formas som individer och vilken roll har skolan i detta? Jan Holmgaard, docent i litteraturvetenskap, beskriver vad identitet är utifrån olika filosofers perspektiv. När och varför började vi tala om värdegrund och går skolans värdegrund verkligen ihop med den ideologi som råder i dagens samhälle? Inspelat på Münchenbryggeriet den 21 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Den kulturella klyftan

Warren Simmons berättar om sin skoltid då han som svart amerikan försökte anpassa sig till kulturen i en vit medelklasskola och vad de upplevelserna har fört honom in på. Simmons finns sedan länge på Annenberg Intitute for School Reform vid Brown University utanför Boston där han arbetar för att utjämna skillnader i undervisning vad gäller härkomst, etnicitet, språk och kön. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Likvärdighet trots olikheter

Det svenska skolsystemets uppbyggnad kan tolkas som "allas rätt att nå så långt som möjligt" när det gäller bildning och utbildning. Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik vid Uppsala universitet och resonerar här bland annat kring vilken roll närsamhället spelar för barnens identitet och ambitionsnivå. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Skolans inre organisation

Rektorns ledarstil kan bidra till en fungerande skolorganisation där både det enskilda och det gemensamma ansvarstagandet spelar en avgörande roll. Magnus Thor har arbetat i 30 år i grundskolan varav 16 år som rektor och ger här praktiska tips. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Organisera och leda elevhälsan

Hur kan man lyfta en skola med dåligt rykte och svagt självförtroende? Vilken roll kan elevhälsan spela? Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge, och biträdande rektor Erik Hall berättar om en rad konkreta insatser som har vänt elevernas bild av både skolan och sig själva. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Jakten på dyslexin

Fördelar och styrkor

Finns det fördelar och styrkor med att ha dyslexi? Både experter och personer med dyslexi vittnar om det. Vi träffar Adam, en 19-årig filmskapare som delar med sig av sina dyslektiska erfarenheter. Adam åker även till London för att träffa den svenska Hollywood-regissören Daniel Espinosa, som menar att han tack vare, och inte trots, sin dyslexi har tagit sig dit han är idag. Vi träffar också Susanna Cederquist som jobbar med att utbilda och föreläsa kring de styrkor som kommer med en dyslexidiagnos.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Myter om flerspråkighet

Det finns många missförstånd kring flerspråkighet och hur det påverkar möjligheten för en elev att nå kunskapsmålen, säger Sara Persson, lärare i svenska som andraspåk i Västervik. Hon menar att det trots att det finns bra forskning inte alltid är det som styr hur rektorer, lärare och politiker formar skolan. Här avlivar Sara Persson flera myter och berättar hur man bör jobba för att bygga undervisning på vetenskaplig grund. Hon påpekar att alla på en skola inte kan veta allt utan att varje lärare i svenska som andraspråk bör jobba med att sprida kunskapen i organisationen.