Titta

UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Om UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Föreläsningar som riktar sig till dig som arbetar med ledarskap i skolan eller förskolan, med både visioner och konkreta tips direkt från verkligheten. Årets tema är likvärdighet och identitet. Det handlar om hur sociala skillnader som föräldrars utbildningsbakgrund, socioekonomiska olikheter och andra faktorer kan påverka elevers skolidentitet. Målet är att skapa en skolmiljö där allas identitet får blomma på bästa sätt. Inspelat den 21-22 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017 : Organisera och leda elevhälsanDela
 1. Vad ger ni för signaler
  när ni pratar? Om vi står så här-

 2. -tror ni barnen kommer in här?
  Vi har ett stängt samtal.

 3. Vi ska beröra
  praktiskt rektorsarbete.

 4. Vi ska vara med på en resa,
  om man får säga så-

 5. -och lyssna på
  Semira Vikström och Erik Hall.

 6. Semira är rektor,
  Erik är biträdande rektor-

 7. -på Visättraskolan,
  som hade ett vikande elevunderlag.

 8. Och det var mycket prat i området-

 9. -kring att skolan inte var
  den man ville ha sina barn på.

 10. Ni har arbetat med just elevhälsan
  för att vända trenden.

 11. -Jättevälkomna hit.
  -Tack.

 12. Hej, jag heter Semira Vikström,
  rektor på Visättraskolan.

 13. Spännande att få komma hit.

 14. Jag är Erik Hall, biträdande rektor-

 15. -med ansvar för elevhälsan.

 16. Jag ska berätta mer om min roll sen.

 17. Vi jobbar på Visättraskolan,
  en F-6-skola som är kommunal.

 18. Vi har 370 elever, och vårt
  elevunderlag har ökat med 40 %-

 19. -sen hösten 2013.
  Det har växt från 250 till 370.

 20. Ungefär 20 % av våra elever
  är nyanlända.

 21. 90 % har ett annat modersmål
  än svenska.

 22. Ungefär 30 % av våra elever-

 23. -har behov av att läsa
  svenska som andraspråk.

 24. Innan vi fortsätter
  vill vi visa en liten film-

 25. -om Visättraskolans arbete
  och vår vision.

 26. Jag tänkte bara säga
  att alla våra filmer och bilder-

 27. -har elever som har gett tillstånd.

 28. Så fundera inte på det.
  Vi kör i gång.

 29. Visättraskolan är en F-6-skola
  med ca 370 elever och 70 anställda.

 30. På skolan
  är 20 % av eleverna nyanlända.

 31. Cirka 90 %
  har ett annat modersmål än svenska.

 32. Skolan är en av dem med flest
  nyanlända i Huddinge Kommun.

 33. Skolan leds av rektor Semira Vikström
  vars omfattande förändringsarbete-

 34. -har lett till att elever
  och personal trivs och utvecklas.

 35. Skolans vision bygger på tre ledord:
  kunskap, trygghet och trivsel.

 36. De är avgörande för att eleverna
  ska få en lyckad skolgång.

 37. Om man trivs och är trygg
  främjas lärandet av kunskap.

 38. De ligger till grund för
  planeringsarbetet.

 39. För att leva upp till ledorden
  följer vi på skolan-

 40. -kommunens pedagogiska plattform.

 41. Eleverna ska ledas av professionella
  pedagoger och skolledare-

 42. -i en stödjande lärmiljö.

 43. För att främja lärandet på skolan
  fokuserar vi på kollegialt lärande.

 44. Lärarna lär sig tillsammans
  utifrån en strukturerad plan.

 45. Vår låga personalomsättning
  är en framgångsfaktor i arbetet.

 46. Vi arbetar långsiktigt
  och systematiskt-

 47. -med skolutvecklingsfrågor.

 48. Ett exempel
  är skolans digitala utveckling.

 49. Från att ha haft 40 ipads
  i en papperskasse-

 50. -är vi nu en till en, och har
  ett brett utbud av andra verktyg.

 51. Vi arbetar inte endast utifrån it.

 52. Det är ett verktyg för att möjliggöra
  sådant som inte var möjligt.

 53. Lärandet är det viktiga.

 54. Vi använder alla medel
  för att nå fram till alla elever.

 55. För att bygga trygghet och trivsel
  prioriteras elevhälsan.

 56. Biträdande rektor
  arbetar heltid med dessa frågor.

 57. Vi arbetar mot diskriminering
  och kränkande behandling-

 58. -med konkreta insatser.

 59. Det handlar om att göra något svårt
  lite enklare.

 60. Ett konkret exempel
  är genom #RoligareRaster.

 61. Vi har vuxenledda aktiviteter-

 62. -med rolig och meningsfull verksamhet
  under rasterna.

 63. Det är viktigt att eleverna trivs.

 64. Det ska finnas en Visättra-anda.

 65. Vi ska känna en stolthet över skolan.

 66. Olika aktiviteter planeras
  för att uppnå detta.

 67. Exempelvis har vi en tradition
  som kallas Visättraskolans dag.

 68. Då firas det nya läsåret,
  som startas i en positiv anda.

 69. Det är en dag med
  glädje, gemenskap och trygghet-

 70. -som elever och personal
  bär med sig hela läsåret.

 71. Arbetet med kunskap, trygghet
  och trivsel har gett goda resultat.

 72. Kunskapsresultaten har ökat
  och elevenkäten är tydlig:

 73. Eleverna trivs och känner sig trygga.

 74. Så där. Det var en film
  om vår fina lilla skola.

 75. Jag började på Visättraskolan
  hösten 2013.

 76. Som Birgitta berättade
  var det en skola elever valde bort.

 77. Skolan hade ett dåligt rykte.

 78. Jag fick ett tydligt uppdrag
  av min chef.

 79. Jag skulle förbättra arbetsmiljön,
  öka tryggheten, balansera budgeten-

 80. -och öka kunskapsresultaten.
  En liten lätt uppgift.

 81. Jag förstod inte
  hur omfattande det skulle bli.

 82. Men det var en rolig resa,
  och vi ska berätta lite om den-

 83. -och ge konkreta exempel på
  hur vi arbetar.

 84. Men jag vill säga
  att detta var våra förutsättningar.

 85. Alla skolor har olika behov.

 86. 90 % av våra elever
  har ett annat modersmål än svenska.

 87. Vi har en hög personaltäthet-

 88. -eftersom vi får
  socioekonomiskt bidrag.

 89. Jag ska berätta om
  hur vi har organiserat elevhälsan.

 90. Jag ska också berätta om hur vi har
  arbetat för att öka tryggheten-

 91. -för våra elever.

 92. Som Semira var inne på
  har vi sett från dag ett-

 93. -att vi behövde en väl utbyggd
  elevhälsa som kunde matcha-

 94. -behovet vi såg hos eleverna.

 95. En elevhälsa som kan vara
  där eleverna är.

 96. Som kan vara ute i klassrummet,
  på rasterna och är synlig.

 97. Jag började på skolan 2012-13
  som kurator på deltid.

 98. Då jobbade jag 80 %.

 99. När Semira tillträdde
  blev det tydligt-

 100. -att det skulle satsas på elevhälsan.

 101. Jag fick ett utökat ansvar
  kring elevhälsan.

 102. Mycket behövdes göra
  kring barnens trygghet och trivsel.

 103. Sen växte mitt ansvarsområde stadigt
  läsår för läsår.

 104. Jag blev elevhälsosamordnare-

 105. -vilket visade på
  att jag hade samordnande ansvar.

 106. Nu är jag biträdande rektor
  med ansvar för elevhälsan.

 107. En stor vinst i att ha en biträdande
  rektor med ansvar för elevhälsan-

 108. -och den pedagogiska utvecklingen,
  som jag har tillsammans med dig...

 109. En stor vinst med det
  är att det visar på-

 110. -att jag har ett tydligt mandat
  från rektor Semira.

 111. Ett mandat att driva elevhälsofrågor
  och fatta beslut kring frågorna.

 112. Det är viktigt,
  gentemot elever och personal-

 113. -men framför allt
  mot skolor och myndigheter.

 114. Det är lättare att diskutera
  och driva elevhälsofrågor-

 115. -i egenskap av biträdande rektor.

 116. På skolan har vi byggt upp
  elevhälsoarbetet utifrån två team.

 117. Skolans elevhälsoteam-

 118. -innefattar de klassiska
  yrkestitlarna i ett elevhälsoteam.

 119. Teamet är utbyggt med
  trygghetsansvarig och -värdar-

 120. -som jag kommer in på sen.

 121. Dessutom har vi ett trygghetsteam-

 122. -med personal från skolans samtliga
  delar, förutom servicepersonal.

 123. Vi börjar med vårt elevhälsoteam.

 124. På skolan har vi arbetat med-

 125. -en elevhälsa
  som genomsyrar verksamheten.

 126. Vi jobbar mycket gentemot personal
  med det främjande-

 127. -och positiva,
  salutogena förhållningssättet.

 128. Det har vi gjort genom
  att diskutera mycket om-

 129. -hur vi ska förhålla oss
  till varandra och våra elever.

 130. Hur ska vi bemöta eleverna?
  Det har vi gjort under årens lopp.

 131. I elevhälsoteamet ingår, som jag var
  inne på, de klassiska titlarna.

 132. Vi har medicinska,
  psykologiska, psykosociala-

 133. -och specialpedagogiska insatser.
  Skolsköterskan jobbar heltid.

 134. Vi har en kurator på heltid.

 135. Vi har också
  en heltidsanställd trygghetsansvarig-

 136. -vars uppdrag är att arbete utifrån
  elevernas trygghet och trivsel.

 137. Jag går in på det längre fram.

 138. Vi har en omfattande elevhälsa-

 139. -och ett team som jobbar stöttande
  mot vår personalgrupp.

 140. Teamet får vara
  dynamiskt och föränderligt-

 141. -utefter verksamhetens behov.

 142. Mötesstrukturen vi har på skolan-

 143. -är möten med elevhälsoteamet
  varje torsdag.

 144. Vi har avsatt en eftermiddag för det.

 145. Vi har möjlighet till drop-in
  på elevhälsan.

 146. Det har vi snott rakt av
  från Johan i Kolsva skolområde.

 147. Tidigare fick personalen fylla i
  en fin och avancerad blankett-

 148. -om vad de ville lyfta,
  vilket problemområde de såg-

 149. -vilka som ska vara med
  och vad det ska leda till.

 150. Blanketten var tjusig för mig,
  ledningen och övriga elevhälsoteamet.

 151. Men den hindrade personalen
  att komma till elevhälsan.

 152. Det vi gjorde förra läsåret
  var att ändra om-

 153. -så personalen behöver bara mejla
  för att delta i elevhälsomöten.

 154. Vi har klasskonferens
  en gång per termin.

 155. Såna har ni säkert också.

 156. På våra utgår vi ifrån
  två skolrelaterade styrkor-

 157. -hos varje enskild elev.

 158. De här klasskonferenserna
  fokuserar på elevernas styrkor.

 159. Och lärarna ska lyfta styrkorna
  för att praktiskt visa på-

 160. -det salutogena förhållningssättet.

 161. Målet med elevhälsoteamet
  och elevhälsoarbetet-

 162. -är att ha en elevhälsa utan kontor.

 163. En elevhälsa som är så pass utbyggd
  och har så gott om resurser-

 164. -att vi är där barnen är. Vi är
  ute i klassrummen och på rasterna.

 165. Vi är helt enkelt där barnen är.

 166. Okej. Trygghetsteamet är
  den andra delen av elevhälsoarbetet.

 167. Trygghetsteamet fokuserar på
  främjande och förebyggande insatser.

 168. Dem kommer jag ge exempel på
  längre fram.

 169. Arbetet i trygghetsteamet
  utgår ifrån-

 170. -planen mot diskriminering
  och kränkande behandling.

 171. Vår plan berättar för oss
  vad vi ska göra under läsåret.

 172. Vilka insatser och områden
  som ska prioriteras.

 173. Det är också denna plan-

 174. -som styr vår trygghetsansvariges
  arbetsroll och arbetsbeskrivning.

 175. Vår trygghetsansvarig, Tikki...
  Hans arbete utgår ifrån planen.

 176. På så sätt kan vi skapa helhetgreppet
  kring trygghetsarbetet-

 177. -och skapa en helhetsbild
  kring elevhälsoarbetet.

 178. Vi har avsatt en timme i veckan
  för möte-

 179. -där vi har en tydlig dagordning
  som utgår ifrån insatser i planen.

 180. Och på mötestiden kan vi också ta upp
  mer åtgärdande insatser.

 181. Som trygghetsteam,
  när det gäller elevhälsan-

 182. -kommer vi inte ifrån det.

 183. Kränkningar och incidentrapporter
  måste utredas.

 184. Vi har avsatt tid
  för att gå igenom dem på mötet.

 185. En framgångsfaktor
  i trygghetsarbetet-

 186. -har varit att teamen
  har ett tydligt mandat från rektor.

 187. Semira har varit tydlig från dag ett.

 188. Det här arbetet
  ska och bör prioriteras.

 189. Trygghetsteamets arbete
  ska tas på allvar.

 190. Och du har varit tydlig med
  att trygghet och trivsel-

 191. -utgår ifrån planen
  mot diskriminering.

 192. -Som lyfts in i arbetsplanen.
  -Just det.

 193. Snyggt. Så är det.

 194. Trygghetsansvarig
  har trygghetsvärdar till sin hjälp.

 195. Deras arbete
  utgår också ifrån vår plan.

 196. De leds av Tikki,
  vår trygghetsansvarig.

 197. Ett prioriterat område
  är vår insats #RoligareRaster.

 198. Jag kommer prata om den.

 199. Så ser vårt elevhälsoarbete ut
  organisatoriskt och praktiskt.

 200. Insatser vi har gjort under
  det här läsåret och förra läsåret-

 201. -har varit kopplade till planen.

 202. Vi har sett på skolan att vi har
  haft, de senaste fyra-fem åren-

 203. -fyra utvecklingsområden.

 204. De är områden
  vi behöver jobba aktivt med.

 205. De är: religion, ursprung,
  normkritiskt förhållningssätt-

 206. -och förtroendefulla relationer.
  Det sista fick vi fina siffror på-

 207. -i vår kommunövergripande enkät.
  Förvaltningen har ålagt oss-

 208. -grundskolor att arbeta med det.

 209. Det är bra, för då har vi en piska
  på oss att arbete med området.

 210. Jag ska berätta om insatser
  kopplade till vår plan.

 211. Normkritiskt förhållningssätt
  är ett svårt område att jobba med-

 212. -gentemot våra elever
  på ett praktiskt och konkret sätt.

 213. Jag stötte på ett klipp på Facebook
  för ett par år sen-

 214. -med en skolklass i England-

 215. -som ritade fyra olika yrkespersoner.

 216. En stridspilot, en kirurg-

 217. -det var... Jag minns inte den
  tredje, men olika yrkespersoner.

 218. I slutet på klippet kom
  yrkespersonerna till skolan.

 219. Piloten och kirurgen var kvinnor.

 220. Sen fick barnen jämföra besöket
  med teckningarna.

 221. Det ville jag göra på Visättraskolan.

 222. Jag och trygghetsteamet
  planerade det.

 223. Vi gav alla våra klasser och elever
  i uppdrag-

 224. -att rita en brandman,
  en sjuksköterska-

 225. -en balettdansör och en rörmokare.

 226. De fick i uppdrag
  att namnge personerna.

 227. Sen bjöd vi in yrkespersonerna
  till idrottssalen-

 228. -som också är vår aula.
  De kom på besök.

 229. Då var rörmokaren en kvinna,
  sjuksköterskan en man-

 230. -balettdansaren en man,
  och vem var den fjärde?

 231. -Brandman...
  -Brandman, sjuksköterska...

 232. Brandman sa du inte. Vi kör på det.
  Och det var en kvinna.

 233. Då var det alltså personer
  som gick emot den givna normen-

 234. -om vem som jobbar med vad
  som kom på besök.

 235. Eleverna fick träffa dem.

 236. Norma, vår skolsköterska,
  höll en kort intervju med dem.

 237. Sen fick klasserna i uppdrag
  att diskutera-

 238. -hur pass väl bilden de fick se
  mötte deras teckningar.

 239. Och får vem som helst
  arbeta med vad som helst?

 240. Klasserna fick också redovisa det.

 241. De flesta gjorde det
  genom sina klassbloggar.

 242. En klass bjöd trygghetsteamet
  för en diskussion-

 243. -om killar får göra vad som helst
  och ha på sig vad som helst.

 244. Det blev spännande diskussioner.

 245. Den förtroendefulla pedagogen
  är ett arbete vi gör det här läsåret.

 246. Vi jobbar mycket med
  förtroendefulla relationer.

 247. Vi har lyft upp styrkor
  på klasskonferenser-

 248. -vi har tagit upp förtroendefulla
  relationer i bedömningsunderlag.

 249. Men vi har aldrig definierat
  vad förtroendefulla relationer är.

 250. Hur ser den förtroendefulla pedagogen
  ut på Visättraskolan?

 251. Det vi gjorde i trygghetsteamet
  var att anordna workshops-

 252. -om den förtroendefulla pedagogen.

 253. Personalen fick definiera hur
  den förtroendefulla pedagogen är.

 254. Vi gick till lärarna,
  fritidspersonal-

 255. -och till vårt servicegäng.
  All personal deltog i workshopen.

 256. Steg två
  var att gå ut i samtliga klasser-

 257. -och diskutera samma sak med barnen.

 258. Hur ska pedagogen vara
  enligt eleverna på Visättraskolan?

 259. Sen sammanställde trygghetsteamet
  barnens tankar-

 260. -de vuxnas, personalens tankar-

 261. -och lyckligtvis, som vi hoppades-

 262. -gick de vuxnas tankar och idéer
  ihop med barnens.

 263. Steg tre är att sammanfläta
  den förtroendefulla pedagogen-

 264. -med vår 100 %-vision.

 265. Visionen är att alla barn ska ha
  minst en förtroendefull relation-

 266. -till en vuxen.

 267. Vi kommer sammanställa det och
  göra en fin film med vår it-lärare.

 268. Sen går vi ut med filmen till
  personal, elever och vårdnadshavare.

 269. Det blir startskottet på arbetet med
  vår nya plan mot diskriminering.

 270. Roligare raster. Jag matar på
  med praktiska exempel.

 271. Roligare raster har vi jobbat med
  sedan förra läsåret-

 272. -och lyft till nya nivåer
  detta läsår-

 273. -med trygghetsansvarig
  och trygghetvärdar.

 274. Vi har tagit fram en fin film,
  som vi tänkte visa.

 275. #RoligareRaster är en insats
  för att erbjuda våra elever-

 276. -en lärorik, varierad
  och rolig rastverksamhet.

 277. Eleverna har uttryckt ett önskemål-

 278. -om att de vuxna ska vara
  mer delaktiga under rasterna.

 279. Därför finns #RoligareRaster med
  i vår plan mot diskriminering.

 280. Insatsen planeras,
  genomförs och utvärderas av-

 281. -trygghetsansvarig, värdar
  och fritidsledare.

 282. De träffas två gånger per vecka
  och planerar aktiviteter.

 283. Under varje rast erbjuder vi
  minst en vuxenledd aktivitet.

 284. Eleverna är fria att välja. Vill man
  inte delta finns det andra saker.

 285. Vi har även andra vuxna
  på skolgården.

 286. Gården är uppdelad i olika områden
  med schemalagd personal.

 287. Oavsett om de leder en aktivitet
  är det viktigt med aktiva vuxna.

 288. Vi har tydliga riktlinjer för
  hur vi ska agera som rastvärdar.

 289. Engagerade vuxna skapar
  en ökad trygghet och trivsel.

 290. Under läsåret 17/18
  har vi även elever som rastvärdar.

 291. Alla har en rastvärdstid per läsår
  och arbetar tillsammans med vuxna.

 292. De hjälper till
  och får gärna hålla i en aktivitet-

 293. -tillsammans med en vuxen.

 294. Vi har också kopplat in
  ämnet idrott och hälsa.

 295. Elever i årskurs 6 ska planera,
  leda och utvärdera en aktivitet-

 296. -som de genomför
  med elever i årskurs 1-3.

 297. Rasten är en viktig del av skoldagen.

 298. Med #RoligareRaster vill vi ge
  eleverna en rolig rastverksamhet-

 299. -och minska konflikter
  och utanförskap.

 300. Vi vill skapa goda möjligheter
  för trivsel och trygghet-

 301. -och möjliggöra goda förutsättningar
  för lärande och utveckling.

 302. Vi älskar roligare raster!

 303. Det gick lite fort.
  Då har vi mer tid att prata.

 304. Vill ni kolla i rätt tempo
  finns den på Youtube.

 305. Erik har gett praktiska exempel.

 306. Andra saker
  för att möjliggöra vändningen-

 307. -är festen Visättraskolans dag
  som ni såg i den första filmen.

 308. Det såg säkert dyrt ut,
  men det kostar inte så mycket.

 309. Det krävs lite envishet
  att få dit artisterna.

 310. Vi trycker på ömma punkter och säger:

 311. "De stackars barnen
  får inte gå på konsert."

 312. Då kommer de.

 313. En kul grej är att Sean Banan
  som kom till oss i höstas-

 314. -var rejält magsjuk när han kom.

 315. Han var försenad, så jag gick upp
  och sjöng en Sean Banan-låt-

 316. -till min förskräckelse.
  Det bara hände.

 317. Sen kom han och körde sin show.
  Han lovade att komma tillbaka.

 318. Det gjorde han, och hängde hos oss
  en förmiddag och träffade barnen.

 319. Vi fick en bonus. Det var roligt.
  Barnen vill att han kommer igen.

 320. En otroligt fin person.

 321. Inte bara trams, utan han jobbar
  aktivt med utanförskap och mobbning.

 322. Vi jobba även mycket
  med sociala medier.

 323. Vi har en Facebooksida, Instagram
  och också klassbloggar.

 324. På Facebook
  beskriver vi mer vad vi gör-

 325. -på Visättraskolan.

 326. Instagram är riktat mer till elever.

 327. Våra elever har inte Facebook-

 328. -men de har Instagram
  och tycker att det är roligt.

 329. När vi började hade många av
  våra elever inte lämnat tillstånd-

 330. -för att synas i sociala medier.
  I dag har vi kanske fyra elever-

 331. -som inte lämnat tillstånd.
  Det finns anledningar till det.

 332. Vi har jobbat med det.
  Föräldrar har sett hur vi arbetar-

 333. -och tycker att det är roligt
  att se sina barn.

 334. Marknadsföring med hjärtat.

 335. Det låter dubbelt. Det vi menar är
  att vi till exempel...

 336. Man kan köpa skoltröjor.
  Många av er har det.

 337. Vi har också det.
  Men med tanke på området vi finns i-

 338. -köper vi skoltröjor i present till
  elever i årskurs 6 som ska sluta.

 339. De springer omkring i tröjorna
  hela läsåret.

 340. Det är en fin bild när eleverna
  stolta bär sin skoltröja.

 341. Jag vill säga en rolig grej
  om festen.

 342. När jag började fanns en budgetpost
  som hette "Marknadsföring".

 343. Vad ska jag använda den till?

 344. Jag köpte "Månadens företag"
  i Södra Sidan.

 345. Känner ni till det?
  Det är en annons helt enkelt.

 346. Det kostade mycket pengar.

 347. Det kändes tråkigt
  att lägga så mycket på en annons.

 348. Vad kan jag göra
  som är roligt för barnen?

 349. Så vi gjorde festen.
  Så kom det till.

 350. Vi hyrde hoppborgar.
  Första året hade vi ingen artist.

 351. Det blev billigare än en annons.

 352. Det fick ett stort uppslag i Södra
  Sidan och marknadsföring på riktigt.

 353. Sen har det varit
  olika besök hos oss.

 354. Men i mitten där
  var vårt stoltaste ögonblick.

 355. Det var när TV4-nyheterna
  lyfte oss som ett gott exempel-

 356. -i hur vi arbetar med tryggheten.

 357. Det var jättestort för personal,
  elever och föräldrar.

 358. Apropå att känna stolthet för skolan.

 359. Det kommer inte per automatik-

 360. -utan nåt man måste jobba för.

 361. Vad har det gett för resultat?

 362. Det låter fantastiskt när vi pratar,
  men vi måste kunna visa resultat.

 363. I Huddinge kommun genomförs
  en elevenkät på alla skolor.

 364. Det är olika frågor. Vi har valt
  att lyfta trygghet, nöjdhet-

 365. -för det är det vi pratar om.
  Det är även kunskaper, mat och sånt.

 366. Ni är mest intresserade av det här.

 367. När det gäller tryggheten
  har vi gått från... Max är 10.

 368. Ni ser att både trygghet och nöjdhet
  har ökat kraftigt sen 2013.

 369. Resultat. Alla vet att det är svårt
  att jämföra resultat.

 370. Förutsättningarna ändras.

 371. Vi har många nyanlända.
  Vissa år fler än andra.

 372. Förra året, 2017, vill jag minnas
  att 30-40 % av våra elever-

 373. -var nyanlända i årskurs 6.
  Det spelar in på resultatet.

 374. Vi kan se att progressionen
  för varje årskurs ökar.

 375. Vi kan se att resultaten har ökat-

 376. -men 2015 hade vi ett meritvärde
  på 225,2 eller nånting sånt.

 377. Jämför vi med det har det sjunkit.

 378. Men om man tittar på
  förutsättningarna i våras-

 379. -så är det ett fantastiskt resultat.

 380. Ni ser att vi har skrivit "ej FBK"-

 381. -i det resultatet
  räknar vi inte med nyanlända elever.

 382. Då skulle meritvärdet ligga på 215.

 383. Jag hade i uppdrag att förbättra
  arbetsmiljön för våra medarbetare.

 384. Så här såg det ut när jag började.

 385. De vänstra staplarna är
  hur det såg ut när jag tog över.

 386. Det var många röda staplar.

 387. Men framför allt medarbetarskapet
  har varit en grön stapel-

 388. -och det är frågor om
  eget ansvar för utveckling-

 389. -och villighet att göra förändringar.

 390. Där är framgångsfaktorn
  för arbetet vi har lyckats med.

 391. Vi har en personalgrupp
  som är positiv till förändringar.

 392. Vi har fantastiska medarbetare
  och ökat antalet medarbetare-

 393. -i och med ökat elevunderlag på 40 %.
  Många av dem som var med i början-

 394. -är kvar i dag.
  Vi har en låg personalomsättning.

 395. Vissa slutar, men det tillkommer nya.
  Det är jättespännande.

 396. Ni ser en liten orange stapel
  i den högra bilden.

 397. Det är arbetstakt.

 398. Den indikerar att personalen
  har lite för lite att göra.

 399. Stapeln borde vara högre.
  Det är jättekonstigt.

 400. Men det är positivt.
  Den får inte gå över den svarta-

 401. -men om den är för låg
  jobbar man inte så flitigt.

 402. Tänk när man redovisar
  för personalen:

 403. "Ni jobbar för lite. Kom igen nu."

 404. Det är jätteroligt att det ser ut så.

 405. Den högra är från 2017,
  så den är årets.

 406. Det är jättekul
  att smekmånaden inte är över.

 407. Gud, vad vi pratar fort.
  Filmen gick för fort.

 408. Vi skyller på det. Är det nån
  som har frågor och funderingar?

 409. Nu har vi tid att sätta ord på-

 410. -vad vi ser som
  utvecklingsområde framåt.

 411. Så att det inte låter som att allt
  vi har gjort har varit fantastiskt-

 412. -och att allt är frid och fröjd.
  Vi behöver jobba vidare.

 413. När jag började på Visättraskolan
  var det rörigt på många plan.

 414. Det första året jobbade man upp
  basen, strukturen, rutinerna-

 415. -och sen jobbade vi oss upp
  till mjukare värden.

 416. Nu ligger största fokus på
  undervisningen.

 417. Det är jätteroligt
  att få jobba med den biten.

 418. Det andra fungerar
  så nu kan vi öka kvaliteten.

 419. Framför allt en likvärdighet.

 420. Vissa lärare är helt fantastiska
  och andra som behöver mer stöttning.

 421. Så det är roligt att man kan jobba
  mot hela personalgruppen.

 422. Elevhälsan då? Vi pratar ju om den.

 423. Ja, ett utvecklingsområde är
  vår rastverksamhet #RoligareRaster.

 424. Nu den här veckan
  anställde vi en till trygghetsvärd.

 425. Då kan vi lyfta Tikki, som är
  trygghetsansvarig, bort från golvet-

 426. -ute på rasten, så att han kan
  planera, utvärdera och följa upp-

 427. -rastaktiviteterna.
  Och kan hjälpa till att koppla...

 428. Det pratade vi om i filmen.
  Han kan koppla rastverksamheten-

 429. -på ett tydligare sätt gentemot
  undervisningen, med en röd tråd.

 430. Det är ett utvecklingsområde
  vad gäller elevhälsan och trivseln.

 431. Ett annat kring rasterna är...

 432. När vi startade #RoligareRaster
  var det en del i personalen-

 433. -som tog ett steg tillbaka
  och bara stod där på skolgården.

 434. Det är ett sätt att få loss
  vår trygghetsansvarig-

 435. -och se att allt fungerar.

 436. Vi var på Huddinge Visar
  där de har föreläsningar för oss-

 437. -i Huddinge och lyssnade på
  skolgårdsläraren Gustav Sundh.

 438. Man kan följa honom och
  Rastaktivisterna på Facebook.

 439. Han visade en enkel grej.

 440. Lärarna vill gärna
  prata med varandra.

 441. Nu ska du göra som jag säger.

 442. Man kan snacka så här.

 443. Då har man överblick och kan prata
  om det där som händer-

 444. -som man måste prata om.
  Det var ett bra tips.

 445. Vad signalerar ni när ni pratar?

 446. Om vi pratar så här,
  kan barnen komma in här då?

 447. Då har vi ett stängt samtal.

 448. Du ger ett tips om
  hur man kan lura ledningen.

 449. Är det nån som har en fråga?

 450. Ja.

 451. "Vad har trygghetssamordnaren
  för utbildning?"

 452. Tikki är trygghetsansvarig
  och är beteendevetare.

 453. Han har läst beteendevetenskap.

 454. Det är en jättefördel,
  för då han har en bred kompetens-

 455. -kring bemötande av barn och ungdomar
  och hur man jobbar i grupp.

 456. Och hur man jobbar med personalen.
  Det är en jättetillgång.

 457. Han började den här terminen
  och har gjort ett fantastiskt arbete.

 458. Vi har märkt att rollen som
  trygghetsansvarig och jobbet han gör-

 459. -ger jättefina resultat.

 460. Skolsköterskan Norma har hälsosamtal-

 461. -och frågar eleverna om man har...

 462. ...en vuxen man kan snacka med
  och lita på.

 463. Alla i årskurs två
  sa sina klasslärare-

 464. -resurserna i klassen
  och Tikki, vår trygghetsansvarig.

 465. Det är ju ett fantastiskt kvitto
  på arbetet som görs-

 466. -och betydelsen av den funktionen.

 467. När vi startade upp #RoligareRaster-

 468. -ordnade trygghetsteamet aktiviteter.

 469. De gjordes utifrån tid och möjlighet.

 470. Det blev inte systematiskt.
  Det saknades en viktig bit-

 471. -en person har ansvar
  för att leda insatsen.

 472. Och att den har tid.

 473. Det är samma sak som att en lärare
  inte hinner planera undervisningen.

 474. Det kräver mycket tid att planera
  rastverksamhet för 370 elever.

 475. Och vi ser fantastiska resultat
  utifrån insatsen.

 476. Man behöver inte
  hantera konflikterna.

 477. Lärarna får in glada barn.
  Jag kan inte ens minnas...

 478. Det sker småsaker, men inte stora.

 479. Framför allt har barnen lekt
  och gjort av med energi-

 480. -och kan fokusera på undervisningen.

 481. Det är en helt annan start
  på lektionerna i dag.

 482. Då ska jag säga att vi inte har haft
  jättemycket konflikter heller.

 483. Det har gett jättefina resultat.

 484. Sen har vi den hälsofrämjande delen,
  att barnen rör på sig och leker.

 485. Det är fantastiskt.

 486. Och att vi kan fånga upp de elever
  som är lite utanför.

 487. Har ni använt er av fritids
  i trygghetsarbetet?

 488. Ja, fritidspersonalen är
  representerad i trygghetsteamet.

 489. Vi har i dagsläget
  fyra från fritidshemmet-

 490. -som är delaktiga i teamet.

 491. Två av trygghetsvärdarna
  tillhör fritidshemmets arbetslag.

 492. På sätt kopplar vi in dem.

 493. Sen har vi anställt
  en trygghetsvärd den här veckan-

 494. -som ska vara en länk
  mellan #RoligareRaster-

 495. -och fritidsverksamheten, och driva
  liknande verksamhet på fritids-

 496. -och få i gång våra uteaktiviteter
  i högre utsträckning än i dag.

 497. Och också för att få
  den röda tråden vi letar efter.

 498. Nån mer fråga?

 499. Glasklart?

 500. Nu när vi har tid
  vill jag promota vår trygghetsblogg.

 501. Där kan ni se vårt schema
  över rastaktiviteterna.

 502. Ni kan se en beskrivning av insatser
  som trygghetsteamet har gjort-

 503. -och vad som komma skall.

 504. Man kan följa arbetet
  med den förtroendefulla pedagogen.

 505. Där får ni se
  om vi gör det vi säger att vi ska.

 506. Man kan fylla i sin e-postadress
  och få inläggen i sin inkorg.

 507. Man behöver inte ens gå in i bloggen.

 508. -Man kan kolla sin e-post.
  -Fiffigt.

 509. Ni får gärna följa oss på Facebook
  och se vad vi hittar på.

 510. Ni kan också kontakta oss där
  eller via e-post-

 511. -med frågor, funderingar, synpunkter.

 512. Tack så hemskt mycket.
  - En varm applåd!

 513. Tack så jättemycket för att ni kom.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Organisera och leda elevhälsan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan man lyfta en skola med dåligt rykte och svagt självförtroende? Vilken roll kan elevhälsan spela? Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge, och biträdande rektor Erik Hall berättar om en rad konkreta insatser som har vänt elevernas bild av både skolan och sig själva. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Elevvård, Skolan, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Insiktsfullt ledarskap

Carol Campbell, docent i ledarskap vid University of Toronto, beskriver fem viktiga punkter i skolledarens roll. Det handlar bland annat om att fånga upp lärarnas egna idéer till förbättringar, om att sätta upp mål kopplade till aktiviteter under skolåret och att knyta till sig individer och organisationer som kan bidra till förändring. Inspelat den 21 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Vem är rektorn?

I spänningsfältet mellan arbetsorganisation, lärarprofession, statligt uppdrag och elevgruppens behov står rektorn. Hur har yrkesrollen förändrats? Ola Agevall, professor i sociologi vid Linnéuniversitetet, resonerar kring detta och ger historiska perspektiv. Inspelat den 21 november 2017 på Münchenbryggeriet, Stockholm. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Identitet och ideologi

Hur går det till när vi formas som individer och vilken roll har skolan i detta? Jan Holmgaard, docent i litteraturvetenskap, beskriver vad identitet är utifrån olika filosofers perspektiv. När och varför började vi tala om värdegrund och går skolans värdegrund verkligen ihop med den ideologi som råder i dagens samhälle? Inspelat på Münchenbryggeriet den 21 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Den kulturella klyftan

Warren Simmons berättar om sin skoltid då han som svart amerikan försökte anpassa sig till kulturen i en vit medelklasskola och vad de upplevelserna har fört honom in på. Simmons finns sedan länge på Annenberg Intitute for School Reform vid Brown University utanför Boston där han arbetar för att utjämna skillnader i undervisning vad gäller härkomst, etnicitet, språk och kön. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Likvärdighet trots olikheter

Det svenska skolsystemets uppbyggnad kan tolkas som "allas rätt att nå så långt som möjligt" när det gäller bildning och utbildning. Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik vid Uppsala universitet och resonerar här bland annat kring vilken roll närsamhället spelar för barnens identitet och ambitionsnivå. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Skolans inre organisation

Rektorns ledarstil kan bidra till en fungerande skolorganisation där både det enskilda och det gemensamma ansvarstagandet spelar en avgörande roll. Magnus Thor har arbetat i 30 år i grundskolan varav 16 år som rektor och ger här praktiska tips. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolans ledarkonvent 2017

Organisera och leda elevhälsan

Hur kan man lyfta en skola med dåligt rykte och svagt självförtroende? Vilken roll kan elevhälsan spela? Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge, och biträdande rektor Erik Hall berättar om en rad konkreta insatser som har vänt elevernas bild av både skolan och sig själva. Inspelat på Münchenbryggeriet den 22 november 2017. Arrangörer: Friskolornas riksförbund, Sveriges skolchefer, SKL och Skolporten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Samverkan kring flerspråkighet

Elisabeth Lindén är forskare i specialpedagogik och här föreläser hon om elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska. Hon anser att flerspråkiga elever ska kunna få sin första läs- och skrivundervisning i olika ämnen och på olika språk samtidigt. Nyckeln till framgång är samverkan mellan modersmålslärare och specialpedagoger och att man bygger läsningen på elevens starkaste språk. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Enaam Alsaffouri är lärare från Syrien

Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly tillsammans med sin familj. Efter ett par års studier i svenska på SFI gör hon nu praktik på Petersvenskolan i Landskrona. Hur ser hon på sina möjligheter att kunna jobba som lärare i Sverige? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan skolan här och den i Syrien?