Titta

UR Samtiden - Universitetets utmaningar

UR Samtiden - Universitetets utmaningarDela
 1. Kunskap ses felaktigt som en tävling.

 2. Det är något mänskligheten
  gör gemensamt.

 3. Vi utforskar världen gemensamt.

 4. Fler läser på universitet.

 5. Drygt en fjärdedel av alla svenskar
  har akademiska studier.

 6. Förklara enkelt för någon
  som aldrig varit på ett universitet.

 7. Lena,
  vad är meningen med universitet?

 8. -Fick jag den frågan?
  -Ja.

 9. Det uppenbara är
  att det är en institution-

 10. -för utbildning och forskning,
  men det är en torftig beskrivning.

 11. Det är en institution för utbildning
  och forskning som dels-

 12. -i alla fall enligt vår självbild-

 13. -vilar på
  en uppsättning värderingar och ideal-

 14. -som handlar om
  att den utbildning man får här-

 15. -inte bara
  ska ge praktiska färdigheter.

 16. Den ska ha ett mervärde.
  Man ska växa som person.

 17. Vi kallar det ibland för bildning.

 18. Det ska ge... Man ska komma ut
  som en rikare person.

 19. Det finns också en idé
  om att inom universitetet-

 20. -ingår lärare och studenter
  i ett slags gemenskap.

 21. Studenterna...

 22. Lärare uttrycker sig inte alltid
  så respektfullt om studenter-

 23. -men studenter kommer inte dit som
  dumhuvuden som ska bibringas vett.

 24. Det är en gemenskap
  där man samtalar och lär av varandra.

 25. Jag har lärt mig mycket
  av mina studenter.

 26. Det är en hierarkisk organisation,
  men det ska finnas en samhörighet-

 27. -mellan lärare och studenter
  och mellan och inom alla vetenskaper.

 28. Där finns en mening.
  Bildning och utbyte.

 29. Universiteten är en del av samhällets
  demokratiska infrastruktur.

 30. -Kerstin. Meningen?
  -Jag håller med.

 31. Det finns många meningar.

 32. Är man skolad i fenomenologi så
  undrar man hur vi definierar mening.

 33. Jag menar att det handlar om kunskap.

 34. Det handlar om att skapa ny kunskap,
  på individnivå och mer generell nivå-

 35. -och att den kunskapen
  på kort eller lång sikt ska bidra-

 36. -till något gott.

 37. Det kan vara
  att kritiskt ifrågasätta samhället-

 38. -eller bidra på något sätt till
  ny kunskap som behövs i samhället.

 39. Samhällsansvaret är viktigt,
  och vi är en viktig del av samhället.

 40. Numera en allt viktigare del -
  en frizon -

 41. -när det gäller kunskapsutveckling
  globalt sett.

 42. Samhällsansvar och kritiskt tänkande.

 43. Roland Paulsen.

 44. Man ska addera forskning och kunskap.

 45. Revidering, ny kunskap
  och att man lär ut-

 46. -men det du sa sist om en frizon
  är viktigt att betona.

 47. Det här ska äga rum
  utan blockering av maktintressen-

 48. -främst ekonomiska och politiska
  maktintressen.

 49. Att universitetet
  står fritt från sådan påverkan.

 50. Det är viktigt.
  - Mats.

 51. Jag tänkte låna... Vi ska ju prata
  med varandra i panelen.

 52. Jag lånar ett utryck av Roland:
  "Vi bara lyder."

 53. Mycket i samhället
  handlar om att lyda-

 54. -men på universitetet
  blir man nästan bestraffad då.

 55. Man ska ställa frågor
  och vara besvärlig.

 56. Det är oftast det som...

 57. Tittar vi i Stockholm den 10 december
  på dem som blir belönade...

 58. En gemensam sak, förutom att de
  är män, men det måste räta ut sig...

 59. Det här är bråkiga personer.

 60. De har ställt frågor och inte
  accepterat lärarroller eller dogmer.

 61. Jag vet inte om du fick fram
  hur många som inte vill lyda-

 62. -men de flesta
  är nog inte så sugna på det.

 63. Till skillnad från i andra delar av
  samhället är det ett imperativ här.

 64. Kan man gå på universitet...

 65. -Man fastnar om man inte lyder.
  -Precis. Lydnad är viktigt.

 66. Ja. Utanför.

 67. Det här är den del där sanningar
  och annat ska ifrågasättas-

 68. -inklusive alla beroenden
  och sammanhang vi finns i.

 69. Det är en resa man unnar även de 50 %
  som inte läser på universitet-

 70. -att bli en del av
  snarare än att skolas in i lydandet.

 71. Vad säger ni andra?

 72. Det vore fantastiskt om det var så...

 73. -Det skulle kunna vara så.
  -...att vi lärde oss olydnad.

 74. Mycket går i exakt motsatt riktning
  mot det vi har sagt nu.

 75. Mycket av det vi gör
  har inte med det här att göra.

 76. Vi lägger mycket tid
  på att hålla uppe olika hierarkier.

 77. Akademiska grader som doktorer,
  docenter och professorer-

 78. -eller administrativa grader,
  från prefekt till dekan och rektor.

 79. Mycket energi går till
  att hålla upp de där hierarkierna.

 80. Det begränsar fri kunskap.

 81. Det begränsar samhället.

 82. Framför allt
  begränsar det modet att inte lyda.

 83. Hierarkierna
  uppmuntrar snarast lidande.

 84. Javisst. Det leder till...

 85. När det finns en hierarki så skapas
  ett begär att klättra i den.

 86. Det kan komma i vägen för det här
  som vi nyss sa var meningen.

 87. Studenterna ska främst få utveckla
  ett kritiskt förhållningssätt-

 88. -som är vetenskapligt förankrat-

 89. -och på det sättet
  få en handlingskraft-

 90. -och kunna omsätta det förhållnings-
  sättet, värderingar och kunskap.

 91. Vi i ledningen i hierarkin
  har ett ansvar att möjliggöra detta.

 92. Ledarskapet är viktigt,
  liksom den kollegiala styrningen.

 93. Det ska vi på Malmö högskola
  jobba med att stärka.

 94. När man frågar vad som är meningen
  börjar vi prata om bilden...

 95. Vi pratar om de ideal
  vi tycker ska prägla verksamheten.

 96. Det är uppenbart, som Roland säger
  och som jag försökte få fram-

 97. -att det här är
  en konstig kombination-

 98. -av en organisation med hierarkier
  man inte är så van vid i Sverige.

 99. I övrigt är det du-reform och allt,
  men universiteten är formaliserade-

 100. -samtidigt som man egentligen inte
  ska bry sig om det.

 101. Det är också viktigt-

 102. -att universitetet har frizoner där
  hierarkierna inte spelar någon roll-

 103. -som forskarseminarier.

 104. Det spelar ingen roll om man
  är doktorand eller kandidatstudent.

 105. De frizonerna måste vi bevaka - där
  det som spelar roll är ditt argument.

 106. Jag omformulerar frågan.

 107. Det finns ett trettiotal
  statliga universitet och högskolor.

 108. Lund fyller 350 år, Malmö 20 år.

 109. Vad bör ett universitet vara i en tid
  med global kunskapskonkurrens-

 110. -där man kan plugga hemma
  på sådana här moocar-

 111. -ensam med sin skärm framför sig.

 112. Det är en kamp om pengar o.s.v.
  Vad bör ett svenskt universitet vara?

 113. Jag får, som panelens Don Quijote,
  vidhålla det här med olydnad.

 114. Ett universitet
  som inte befrämjar och lever av-

 115. -ett slags hädisk inställning
  till det som finns...

 116. Det är klart att hierarkierna...

 117. På ett sätt är synliga hierarkier
  bättre än alla platta organisationer-

 118. -som kräver en enorm lokalkännedom
  för att förstå hur beslut tas.

 119. Det är rakare att ha en rektor
  som man kan stånga sig blodig mot.

 120. Men vi har universitet i dag,
  tusen år efter Bolognauniversitetet-

 121. -eftersom ingen annan institution
  kunnat ta på sig rollen-

 122. -att institutionalisera
  och kritisera dogmer.

 123. Det har även förändrats.

 124. Det var en manlig klubb
  långt in i föregående sekel.

 125. Det var en priviligierad,
  borgerlig klubb långt in...

 126. Nu arbetar vi med olikheter som
  kanske syns lite mer så småningom.

 127. Etniska och andra.

 128. Det är bara på universitetet man inte
  har en domderande rikspolischef-

 129. -eller en kommandora
  som talar om vad man ska göra.

 130. Det finns ett fundament
  i universiteten som innebär-

 131. -att om man inte gör icke-triviala
  saker och vrider och vänder-

 132. -har man inte där att göra.

 133. Frizonen måste fredas-

 134. -och är lika viktig som någonsin
  i den globala konkurrensen.

 135. Det är det jag menar
  med demokratisk infrastruktur.

 136. Universitet låter samhället
  reflektera över sig själv.

 137. Det är en viktig funktion
  som man har som forskande person.

 138. Det är en tolkning
  av att man inte ska lyda.

 139. Universitetet ska se kritiskt
  på sig själv och samhället i stort.

 140. En av våra viktigaste funktioner
  är att beforska vårt eget samhälle-

 141. -men också oss själva.

 142. De förväntningar man har på samhället
  om jämlikhet, öppenhet, tolerans-

 143. -beredvillighet att ta emot kritik...

 144. Vi är ofta bättre på att förvänta oss
  det av andra än oss själva.

 145. Även om universitetet är en frizon...
  Har man vant sig-

 146. -så är det svårt att disciplinera in
  sig i en annan typ av organisation.

 147. Det är fortfarande
  ganska konservativt.

 148. Där håller vi på-

 149. -att uppleva en potentiell kollision
  med vår egen studentgeneration.

 150. Den är väldigt annorlunda
  mot vad vi var.

 151. Kerstin, vilka är utmaningarna
  för universitet och Malmö högskola?

 152. Om vi talar om
  vad ett universitet bör vara.

 153. Jag ser egentligen mest möjligheter.

 154. Det globala engagemanget...

 155. Det är viktigare än någonsin
  med universitetens globala roll-

 156. -som frizoner
  - som öppna universitet.

 157. Man måste kanske göra upp
  med gamla traditioner.

 158. Vi har en unik möjlighet,
  som ungt lärosäte...

 159. Jag tog uppdraget för att jag ville
  komma till ett ungt lärosäte.

 160. Jag tror att man måste göra upp lite
  med gamla traditioner-

 161. -och öppna upp
  och möta den nya generationen.

 162. Det blir avgörande för hur vi lyckas.

 163. Det måste kännas
  spännande, roligt och intressant-

 164. -för den unga generationen
  att vara på våra universitet.

 165. Det gör det säkert.

 166. Mats,
  när du är ute och studerar Asien-

 167. -och tittar
  på Kina, Sydkorea, Indien...

 168. Kan vi fortsätta som vi gör-

 169. -eller blir vi frånsprungna
  i någon bemärkelse?

 170. Vi har ju alltid varit få och små.

 171. Ett universitet är inte beroende...

 172. Några av de främsta finns i Singapore
  - inte ens ett riktigt land.

 173. Platserna i sig och volymen...

 174. "En miljard kineser springer över
  oss." Det är inte så det fungerar.

 175. Universitetens utvecklingskraft
  ligger i vad man gör med uppdraget.

 176. Hur man förhåller sig
  till samhället och världen i övrigt.

 177. Lena och jag deltog i en diskussion
  för 20 år sen-

 178. -om vart universiteten är på väg.

 179. -Här är vi nu.
  -Det var hit vi var på väg.

 180. Lite så, och det är styrkan
  med ett universitet.

 181. Man arbetar med sig själv.

 182. Då, i slutet på 90-talet,
  var den stora frågan:

 183. "Hur ska det gå när den stora
  40-talsgenerationen lämnar?"

 184. Det var en abstrakt fråga. Vi
  satt där som något slags pryo-elever.

 185. Den frågan ställs om och om igen.

 186. Nu handlar det mycket om att
  studentgrupperna ser annorlunda ut-

 187. -respektive den förryckta idén att
  man kan ha ett universitet i Malmö.

 188. Vi flyttar på linjerna
  kring diskussionen-

 189. -men det är det som är spännande.

 190. Frågan om vad universiteten ska göra
  är expansiv.

 191. Vi är inte rökta bara för att Kina...

 192. Vi kan komma tillbaka till Kina.
  - Roland.

 193. Frågan om kunskapskonkurrens-

 194. -avslöjar
  en av de större utmaningarna.

 195. Vi har pratat om interna utmaningar-

 196. -där hierarkier går dåligt ihop
  med att lära ut olydnad-

 197. -och där vi ser en toppstyrning.

 198. Ett större problem är det
  externa trycket på ekonomisk nytta.

 199. Det ingick inte
  i det vi sa om mening.

 200. Det märks på studenter, som kommer
  för att de vill bli anställningsbara-

 201. -men även i den magiska formulan:

 202. Universitet ska producera kunskap
  som ska ge innovationer-

 203. -som ska leda till företag, ökad
  sysselsättning och ökad tillväxt.

 204. Vi ser en styrning i framför allt
  hur stiftelser riktar anslag.

 205. Mitt ämne - företagsekonomi-

 206. -har växt gigantiskt på bekostnad
  av äldre universitetsämnen.

 207. Det trycket
  är kanske den största utmaningen.

 208. I grunden ligger idén om Sverige som
  en kunskapsnation i kamp med andra.

 209. -Är det fel på den ambitionen?
  -Ja. Man ser kunskap som en tävling.

 210. Det är något mänskligheten
  gör gemensamt - vi utforskar världen.

 211. Om Kina gör upptäckter
  borde vi bli glada.

 212. -"Bra. Vi lär oss mer."
  -Kerstin nickar.

 213. Du var ändå på det tävlingsinriktade
  Karolinska institutet.

 214. Ja,
  men det vilar på akademiska värden.

 215. Dem måste vi värna om, liksom den
  akademiska friheten och integriteten.

 216. Vi är bekymrade
  över den politiska styrningen i dag.

 217. Det är alla rektorer bekymrade över.

 218. Vi hoppas att det diskuteras
  i den här utredningen-

 219. -om styrning och finansiering
  av universitet och högskolor.

 220. -Rut.
  -Strut.

 221. Problemet är inte idén
  om en kunskapsnation.

 222. Det är att man betraktar kunskap
  som en kalkylerbar produkt.

 223. Ska vi prata om den kunskap vi
  exporterar eller konkurrerar med...

 224. Det går inte. Man måste konkurrera
  med något som kan mätas.

 225. Då pratar man om kunskap-

 226. -men man menar
  patenterbara uppfinningar-

 227. -eller antal publikationer,
  citeringar eller sådana saker.

 228. Det drivs fram av att kunskaps-
  nationen är ett konkurrensmedel-

 229. -snarare än en del av en uppgift
  som vi tar på oss som forskare.

 230. Om vi ska vara självkritiska-

 231. -så lever vi gott på föreställningen
  om en kunskapsnation.

 232. När vi var i debatten 1999...
  Systemet är dubbelt så stort i dag.

 233. De här fantasierna
  om vad kunskap betyder-

 234. -i form av ökad smartness,
  företagande och annat...

 235. De har inte bara varit av ondo för
  universiteten utan också skapat...

 236. Från en lite krumeluraktig
  udda-tillvaro i samhällets utkant-

 237. -där småtokiga människor roar sig-

 238. -till nästan en föreställningsdel...
  "Det måste finnas ett universitet."

 239. Malmös hela idé som stad var
  att inte vara en universitetsstad-

 240. -där folk gick och drällde.
  Man skötte sig.

 241. Vi har haft det ganska bra.

 242. Hur går det med olydnaden -
  lite awkwardness-

 243. -när det blir institutionaliserat?

 244. När professorerna ökar med 26 %
  på tio år?

 245. Jag menar,
  med risk för att vara amatörfilosof-

 246. -att det är studenters moraliska
  uppgift att vidmakthålla den idén.

 247. Att vara student
  är inte bara att ha roligt.

 248. Det är också att vara lite uppkäftig
  och ta med sig de erfarenheterna.

 249. Om de sen bygger på kön, ålder
  eller varifrån man kommer...

 250. Att hålla liv i den kritiska andan är
  inget som står i Strut-utredningen.

 251. Den måste vara...
  Det tycker jag är en ledarskapsfråga.

 252. Vad ska man ha ledarskap till?

 253. Det kan användas till att hålla liv
  i organisationer eller sammanhang.

 254. Ett universitet som bara blir
  en buk... Vad heter det?

 255. John Blund. En buktalardocka för
  ekonomiska och politiska intressen.

 256. Det är trivialt.
  Det är en ledarskapsfråga.

 257. När buktalareffekter
  eller anställningsbarhet-

 258. -tar över så måste man...

 259. Är idén att fler ungdomar
  ska läsa på universitet god?

 260. Mycket.

 261. Gärna 110 % av befolkningen.

 262. Det är en god idé, men inte av de
  skäl som ofta framhålls i debatten.

 263. När vi talar om undersysselsättning-

 264. -så kommer det ofta
  som en magisk lösning.

 265. "Hur får vi folk i arbete?
  De får gå genom universitetet."

 266. Det finns en falsk idé om att
  kunskapsintensiteten i arbetlivet-

 267. -har ökat så markant
  att folk måste utbilda sig längre.

 268. När man mäter
  så är det snarare tvärtom.

 269. Generellt går intensiteten neråt.

 270. Många jobb
  kräver ingen akademisk utbildning.

 271. Det blir självuppfyllande
  när vi får en examinainflation.

 272. Arbetsgivare kan sortera
  utifrån om man har en examen-

 273. -oavsett hur relevant den är.

 274. Då gallras det inte utifrån kunskap,
  utan ordning och reda.

 275. "Du kan stiga upp på morgonen."

 276. "Du plågade dig igenom utbildningen.
  Du kan plåga dig igenom arbetsdagen."

 277. Det är fel anledning.
  Den riktiga är det vi pratade om.

 278. Bildningsidealet och
  förhoppningsvis kritiskt tänkande.

 279. Det borde ju göra studenter
  mindre anställningsbara.

 280. Det är ett feltänk
  bakom att fler ska utbilda sig.

 281. Jag tänker att det här...

 282. Vi behöver absolut fler i samhället
  som har utbildning, bildning-

 283. -och ett kritiskt förhållningssätt
  till fakta och kunskap.

 284. Populismen breder ut sig. Att inte
  utbilda människor är inte rätt väg.

 285. Vi behöver den pedagogik som bidrar
  till ett kritiskt förhållningssätt-

 286. -och förankring i det vetenskapliga
  sättet att utveckla kunskap.

 287. Det är väl bra om vi mörkar
  att man blir mindre anställningsbar-

 288. -så kan de nedmontera
  andra hierarkier bakvägen.

 289. Det är jättebra att fler får chansen
  att gå en högre utbildning.

 290. Vi vill inte tillbaka till elitismen.
  Det var förfärligt.

 291. Därför är det viktigt
  att det finns ett universitet-

 292. -inte bara i Malmö,
  utan att det finns-

 293. -som man ofta raljerar över,
  en högskola bakom varje mjölkpall.

 294. Jag har arbetat länge på både
  Lunds universitet och Malmö högskola.

 295. Det är olika typer av ställen.

 296. De representerar samma
  akademiska värden och är samma grej-

 297. -vi ingår i samma akademiska
  gemenskap - men att vara där...

 298. Vilka är de osynliga murarna in?
  Det är väldigt olika.

 299. Får studenterna samma sak?
  Är utbildningarna jämförbara?

 300. Det är svårt att säga generellt-

 301. -men det viktigaste är att säga
  att för ganska många studenter-

 302. -inte minst unga från en bakgrund
  utan akademiska traditioner-

 303. -som inte är professorsungar -
  finns det ett större motstånd.

 304. Man ser inte Lund
  som en del av sin möjliga värld.

 305. Malmö högskola är en annan sak.
  Det är närmare.

 306. Det är viktigt - om högre utbildning
  ska vara tillgängligt för alla-

 307. -att uppfattas som en möjlighet.
  En plats där man kan höra hemma.

 308. Lund fyller inte det behovet
  för alla. Det är ett konstigt ställe.

 309. Du har jobbat på båda ställena.

 310. Får studenterna samma möjligheter
  eller är det olika nivåer?

 311. Det är absolut så
  att på ett lärosäte-

 312. -där en större andel av studenterna
  kommer från icke studievana hem-

 313. -inte har svenska som förstaspråk-

 314. -och inte har hur man navigerar
  på ett bibliotek med sig hemifrån...

 315. Det är svårare för dem.

 316. Det är svårare
  att vara en bra lärare-

 317. -om man har studentgrupper
  där proportionerna ser annorlunda ut.

 318. Det är dyrare att göra det bra,
  och det måste få vara dyrare.

 319. -Man kan inte negligera skillnaden.
  -Kerstin.

 320. Jag håller med. Vi engagerar oss
  mycket i de här frågorna-

 321. -och har sen högskolan startade-

 322. -utvecklat pedagogiska metoder och
  stöd som tar vara på studenter med...

 323. 70 % av våra studenter tillhör
  första generationens akademiker.

 324. -Men...
  -70 %. Och i Lund är det...

 325. Jag tror att det är 30 %.
  Malmö högskola startade-

 326. -för att Malmös ungdomar i högre grad
  skulle gå in i högre utbildning.

 327. Man kände sig inte hemma
  på Lunds universitet.

 328. Under åren
  har det utvecklats bra metoder-

 329. -för att ta vara på
  studenters erfarenheter och insikter.

 330. De har med sig sin kulturella
  bakgrund in i utbildningarna.

 331. Det är spännande att se...
  Vi har jobbat med det här länge.

 332. Alla universitet och högskolor måste
  jobba med breddat deltagande i dag.

 333. Vi har ändå jobbat med det länge
  och kommer att forska kring det.

 334. Det är viktigt att utvärdera det.

 335. Det kostar mer, och vi har inte
  den här forskningsanknytningen.

 336. 20 % av vår verksamhet är forskning.

 337. Det är viktigt att ha en balans
  mellan forskning och utbildning.

 338. Vi ska jobba med
  att förbättra den balansen.

 339. Jag vill koppla tillbaka
  till en fråga, Mats.

 340. Roland säger att fel drivkrafter
  ligger bakom kunskapsnationen.

 341. Var står du där?

 342. Det är ju oftast lite ironiska saker-

 343. -som gör
  att kunskapseffekterna uppstår.

 344. Vi fick ett finurligt pensionssystem-

 345. -för att sura byråkrater
  på socialdepartementet-

 346. -kringsköt andra förslag.

 347. Malmö är så dynamiskt för att det var
  billigt med bostäder för 15 år sen.

 348. Det var lätt att flytta dit.
  Högskolan kom som grädde på moset.

 349. Högskolor och universitet
  driver inte utvecklingen.

 350. Oftast ligger andra faktorer bakom.

 351. En anledning - sägs det-

 352. -till all högteknologi i Södern i USA
  är luftkonditioneringen.

 353. Plötsligt var det drägligt
  att bo i varma miljöer.

 354. Man kunde flytta från norr,
  där tillvaron var enklare.

 355. Många gånger...

 356. Nästan alltid är det som står
  i mitten av en snabb utveckling-

 357. -inte universitet, forskning
  eller utbildning per se.

 358. Det fogas in i ett stort sammanhang
  med andra faktorer.

 359. Det blir en ganska trevlig
  men felaktig fetisch-

 360. -att kunskap skapar en nation.
  Gud förbjude.

 361. Det är kärlek, hat, politik
  och strider som skapar en nation.

 362. Inte något slags innantilläsning -
  läxförhör.

 363. Det stora projektet i Asien-

 364. -är att gå ifrån idén
  att det är kunskap genom...

 365. En kinesisk kollega var bekymrad.
  Hans 18-åriga son räknade bara matte.

 366. Till skillnad från oss...
  "Kom hem någon gång."

 367. Problemet var det omvända.
  "Ut och se världen."

 368. "Ägna dig åt mer än examinationer och
  att visa upp dig som kunskapssoldat."

 369. -Barn ska inte få smak för matematik.
  -Absolut inte.

 370. Får de det så har de det, men
  "kunskapsnation" leder tankarna fel.

 371. Det driver inte städer, nationer
  eller regioner.

 372. Det finns ett mantra om kunskap
  och innovationsdriven utveckling.

 373. Vi fokuserar på forskning.
  Du är inne på Kina.

 374. Roland Paulsen, Mats Alvesson och
  Yiannis Gabriel har gett ut boken-

 375. -"Return to Meaning: A Social Science
  With Something to Say"-

 376. -om främst
  samhällsvetenskaplig forskning.

 377. Ni menar
  att det blivit en sorts fabrik-

 378. -där forskarna producerar text.
  "Meaningless research."

 379. Jag ska inte citera er,
  men det handlar om det.

 380. Det rullar på av sig själv.

 381. "Aldrig har så många skrivit
  så mycket för så få", eller liknande.

 382. Är det så illa?

 383. Det är i alla fall skälet
  till att vi skrev boken.

 384. Idén om universitetets ekonomiska
  nytta och rankningshierarkier-

 385. -har drivit det här.

 386. Vi har fått ett mätsystem
  som premierar kvantitet.

 387. Vi ska publicera mycket
  och få många citeringar.

 388. Det avgör individuella karriärer
  och ens rankning som universitet.

 389. Det uppmuntrar till att skriva mycket
  snarare än bra.

 390. Där kommer hierarkierna in.

 391. Vill man klättra och få mer makt
  och högre lön så är det avgörande...

 392. -...hur man presterar i systemet.
  -Ett citat:

 393. "Vi ser för närvarande inte bara en
  försämring av forskningens kvalitet"-

 394. -"utan även
  mer meningslös forskning"-

 395. -"utan värde för samhället
  och av ringa värde för författarna."

 396. Ni talar om
  "nonsense in academic research".

 397. Nonsens är ju det extrema.
  Det är komplett obegripligt.

 398. Det är tomt på relevans för de flesta
  utom den som skriver det.

 399. Väldigt lite är komplett nonsens.

 400. Man har gjort experiment,
  som Sokalexperimentet.

 401. Alan Sokal skickade in en uppsats
  till tidskriften Social Text.

 402. Den publicerades,
  och det var ren rappakalja.

 403. Han ville bara se
  om de skulle acceptera det.

 404. Man har gjort liknande test
  inom systemvetenskap och biologi.

 405. Det finns stor acceptans för nonsens,
  men det mesta är semi-nonsens.

 406. Vi skriver extremt dåligt
  som akademiker.

 407. Och fokus är på att publicera sig.

 408. Vi smalnar av frågeställningarna
  för att lyckas-

 409. -så att det blir relevant
  för de närmast sörjande, om ens dem.

 410. Lena,
  ligger det något i den kritiken?

 411. Man får dela upp den i två saker.
  En är påståendet om nonsensforskning.

 412. Det vet jag inte hur man ska belägga.

 413. Det är inte heller så konstigt-

 414. -att det publiceras ganska mycket
  högspecialiserad, snäv forskning-

 415. -som läses av ganska få.

 416. Akademin är ju
  en högt specialiserad verksamhet.

 417. Breda bildningsideal och
  idén om den akademiska gemenskapen-

 418. -samlever
  med en ökande specialisering.

 419. En artikel kan vara jätteviktig,
  men bara relevant för tio personer.

 420. Det innebär inte
  att det är dålig forskning.

 421. Den andra frågan, där jag håller med
  om inslaget av fabrik-

 422. -är att kravet att publicera-

 423. -och att upprätthålla
  en hög produktivitet-

 424. -är systemlogiskt och destruktivt
  - man mår inte bra av det.

 425. Det är stressande
  och har destruktiva konsekvenser.

 426. Inte nonsensforskning,
  men det har destruktiva konsekvenser-

 427. -när det gäller benägenheten
  för oredlighet - forskningsfusk.

 428. Det finns problem,
  men de måste hållas isär.

 429. Vad är innehållet?
  Är artiklarna bra? Bra för vem?

 430. Det andra är produktivitetskravet
  som ligger över alla forskare.

 431. De sakerna får man diskutera separat.

 432. -Mats.
  -Det är rent nonsens. Nej, men...

 433. I viss mån är det det.

 434. Det ni pekar på som är viktigt
  är att man tänker i termer av status.

 435. Man tänker inte
  i termer av att vara olydig.

 436. Man vill ha artiklar i bäst
  tidskrifter eller flest citeringar.

 437. Med en hastigt ihoptänkt metafor-

 438. -borde vi införa
  ett slags akademisk skoluniform.

 439. Man försökte släta över pråligheterna
  som man ser apropå barn i skolan.

 440. Man skaffar dyra kläder
  för att visa vem man är.

 441. Vi borde stävja alla tendenser
  att bli vräkig i universitetsvärlden.

 442. Att man säger: "Jag är bättre än du."

 443. "Jag har fler publikationer
  eller större anslag."

 444. Man kan fråga vad vi har ledarskap
  till, men det här är en sådan sak.

 445. Man kommer in på finansiering.
  Publikationer leder till anslag.

 446. Då är det en ledarskapsfråga
  att stävja det.

 447. När det blir prål och utanverk -
  hugg ner på det.

 448. Här har vi ingen att skylla på.
  Det här upprätthåller vi själva-

 449. -genom kriterier för att selektera
  mellan ansökningar i ämnesgrupper.

 450. Hur man sorterar
  mellan sökande till en tjänst.

 451. -Det finns ingen annan att peka på.
  -Kerstin.

 452. Det här kritiska förhållningssättet
  och problematiseringen...

 453. Studenter och doktorander
  måste utveckla sitt förhållningssätt-

 454. -till hur man problematiserar
  och formulerar forskningsfrågor.

 455. Särskilt med ett samhällsengagerat
  universitet - som Malmö ska ha-

 456. -handlar det
  om komplexa frågeställningar.

 457. Man behöver träna jättemycket
  på kritiskt förhållningssätt.

 458. Att fiska efter mönster-

 459. -kan inom vissa ämnen, som genetik
  och sådant med stora datamängder...

 460. Det kan vara viktigt,
  men back to the basics.

 461. Den här pråligheten
  ger tydligen poäng och pengar.

 462. -Är det inte något systemfel?
  -Jag skulle säga...

 463. Vi kan bli bättre
  på att fråga "So what?"

 464. Att inte bara fråga om metodik,
  utan också om vad vitsen är.

 465. Det finns ett systemproblem i...

 466. Med en hierarki
  och konkurrens om medel-

 467. -behövs ett differentieringssystem.

 468. Det kan skapa sekundäreffekter
  som inte är roliga.

 469. Nu är det
  att vi producerar väldigt mycket.

 470. Ungefär en tredjedel inom samhälls-
  vetenskap får inga citeringar alls.

 471. Det tyder på
  att det inte blir så läst.

 472. Det är ett större problem inom
  samhällsvetenskap än naturvetenskap.

 473. I naturvetenskap
  kan vi få mediciner och broar-

 474. -oavsett om allmänheten
  känner till det.

 475. Samhällsvetenskapen
  sysslar med samhället.

 476. Det kan förändras
  beroende på vilken kunskap vi har.

 477. Om vi låser in kunskapen i
  tidskrifter som få har tillgång till-

 478. -så finns det ett systemfel.
  Vi blir utnyttjade av förlag också.

 479. De får gratis arbetskraft och säljer
  tillbaka det till skattebetalarna.

 480. -Vad säger ni?
  -Det kommer nya...

 481. I och med digitaliseringen
  och att vi vill dela data-

 482. -kommer det nya modeller
  för hur vi kan publicera-

 483. -och vara mer tillgängliga
  med våra forskningsresultat.

 484. Jag tror att det här
  är ett viktigt område.

 485. Jag ser positivt på framtiden.

 486. Det kommer bli enklare
  att sprida vår kunskap-

 487. -och formulera frågor
  tillsammans med andra.

 488. Kan man säga
  vad som är meningsfull kunskap?

 489. "Vad är vitsen?" vill ni att man ska
  fråga sig själv och sina kollegor.

 490. Kan man veta
  vad som blir meningsfull forskning?

 491. Nej.

 492. Det skrivs säkert artiklar
  bara för att man ska söka anslag.

 493. "Jag måste ha ett pek till."

 494. Det kan generera sådant
  som egentligen inte är en artikel.

 495. Jag ifrågasätter inte det.

 496. Samtidigt är det svårt att säga
  att allt ska vara meningsfullt.

 497. Vad ska man ha forskningen till?

 498. Den ska vara samhällsrelevant.
  Det får man väl se?

 499. Man kan inte säga:
  "Nu påverkar jag samhället."

 500. Forskarens bevekelsegrunder
  kan inte vara dem.

 501. Man kan hoppas på det, men
  det kan inte vara bevekelsegrunden.

 502. Man kan inte nå
  någon absolut kunskap därom-

 503. -men som med metod
  kan vi diskutera sannolikhet.

 504. Eller: "Är det här meningsfullt?
  Hur motiverar du studien?"

 505. Vi kanske skulle få olika skolor,
  som inom metod.

 506. Habermas talar om kunskapsintressen:

 507. Instrumentella, tolkningsrelaterade
  och emancipatoriska.

 508. Man kan ha olika typer av mening
  med forskning.

 509. Problemet är
  att vi inte diskuterar det.

 510. -Det är en stämningssänkare.
  -Vad går du på för seminarier?

 511. Fråga: "Varför har du gjort det här?"

 512. Eller säg: "Du tjänar dubbelt
  så mycket som en sjuksköterska."

 513. "För det har du skrivit det här.
  Varför har du gjort det?"

 514. "Var det värt det?"

 515. Den frågan är väldigt känslig.

 516. Återigen tror jag att det är
  lite av en ledarskapsfråga.

 517. När saker bara upprepas
  för att någon annan har gjort det...

 518. "Nonsensforskning" är lite slängigt.

 519. Jag tycker snarare
  att det är den som görs repetitivt.

 520. Behöver Malmö ett nytt köpcentrum?
  Nej. Ändå sätter man spaden i jorden.

 521. Mycket forskning
  är av köpcentrumskaraktär.

 522. "Vi gör något liknande,
  med något annorlunda på marginalen."

 523. Det här är vårt problem.

 524. Vi kanske inte bemöter studenter-

 525. -med det fulla, läraktiga allvar
  som både vi och de förtjänar-

 526. -eller att vi skriver en artikel när
  vi kunde lagt mödan på något annat.

 527. Trivialiteten
  är olydighetens största fiende.

 528. En jakt på trivialitet
  och upprepningar...

 529. Det låter som om ni kan enas där.
  Du talar för olydnad.

 530. Du vill att man ska vara kritisk
  och inte göra trivial forskning.

 531. När du har tittat i världen...

 532. Amerikanska universitet
  är väldigt marknadsdrivna.

 533. Europeiska universitet
  är nationalstatsbaserade.

 534. I Asien ser man universiteten mer som
  verktyg för samhällsmodernisering.

 535. Är det något där
  som vi kan ta intryck av-

 536. -när vi diskuterar
  vad vi håller på med?

 537. Det intressanta
  med amerikanska universitet-

 538. -är att de inte
  bekymrar sig om "hur många".

 539. Det är mer: "Säg något intressant.
  Ta ett par år på dig."

 540. Det finns ett bra system
  för idéernas marknad där.

 541. Det är inte i samma utsträckning som
  här skattepengar som måste redovisas.

 542. Jag undrar hur många som läser er
  årsredovisning, men den måste göras.

 543. Vad kostar en artikel
  i en vetenskaplig tidskrift?

 544. Den triviala artikeln
  kostar oändligt mycket.

 545. Skogen skriker. Det är ju inte
  så mycket tryckpapper längre, men...

 546. -Är det hundratusentals kronor?
  -Ja, och effekten är större än så.

 547. Den är
  i någon mening demoraliserande.

 548. "Hur kan de här pappskallarna
  vara mina lärare och handledare?"

 549. Med tanke på resurserna: Är det
  rimligt att satsa uppåt en miljon...

 550. -...för en artikel?
  -Det gör man inte.

 551. "Nu lägger vi 700 papp
  på den här artikeln."

 552. Så fungerar det inte.
  Det är uträknat i efterhand.

 553. Man tittar på fakultetsmedel
  och antal artiklar.

 554. Man räknar inte in på det sättet.

 555. -Frågan är lite konstig på så vis.
  -Men pengarna finns där.

 556. Det intressanta
  är kanske inte artikeln-

 557. -som i bästa fall 50 personer läser.

 558. En människa har gjort den -
  kanske en grupp.

 559. Det är ju sällan nonsens.
  Vi är inte nonsens, förhoppningsvis.

 560. I den dyra artikeln
  har en person passerat igenom den-

 561. -som möter hundratusentals människor.

 562. Vi riskerar att gå i samma fälla
  som vi kritiserar våra system för.

 563. Vi fokuserar på enskildheter.
  "Hur mycket kostar en artikel?"

 564. Artiklarna är produkter av en
  verksamhet som håller på hela tiden.

 565. Om jag publicerar en artikel
  har jag pratat om den forskningen.

 566. Jag har varit på konferens
  och pratat med mina studenter.

 567. -Det är bara det vi räknar.
  -Är det ändå inte svindlande summor?

 568. Du har pratat för femtio personer,
  och tio läser det.

 569. Kostar det en halv miljon
  kan kritiken ses som befogad.

 570. Jag är beredd att hålla med.

 571. Det är ändå det främsta vi gör -
  den där artikeln.

 572. När jag hörde siffran, om det var
  en halv miljon på vår institution-

 573. -så känns det smått absurt.

 574. Det känns som en tickande bomb.
  Om det här sprids...

 575. -Sch.
  -Precis.

 576. Det tredje uppdraget, att kommunicera
  med allmänheten eller lära ut...

 577. Det är nedprioriterat.

 578. Det har noll meriteringspoäng.

 579. Undervisning är
  som ett nödvändigt ont.

 580. Man kan diskutera vad vi prioriterar.

 581. Varför är det inte mer meriterings-
  poäng i att vara en god lärare?

 582. Tack.

 583. Jag håller med om det du säger,
  men inte om verklighetsbilden.

 584. Det är en tacksam trop att kasta runt
  att forskare inte vill undervisa.

 585. Man hatar det och vill köpa sig fri.
  Att rätta tentor är skittråkigt.

 586. Det är klart att det finns, men finns
  det inte också mycket av det andra?

 587. Det här med att meritera
  det pedagogiska jobbar man ändå med.

 588. Jag har varit sakkunnig
  vid lärartillsättningar-

 589. -där en av de sakkunniga specifikt
  bedömer den pedagogiska meriteringen-

 590. -så att de sakkunniga inte
  missar det.

 591. Det har att göra med att det
  har varit svårare att dokumentera.

 592. Det är lättare att räkna och granska
  artiklar än pedagogisk meritering-

 593. -men det görs mycket
  för att uppgradera det.

 594. Inte minst LTH har jobbar mycket
  med pedagogiska akademier.

 595. Vi ska inte fastna i
  "alla avskyr att undervisa".

 596. -Mats.
  -Kerstin först.

 597. Det är ändå viktigt när vi arbetar-

 598. -när vi forskar, presenterar
  våra forskningsresultat och skriver-

 599. -att andra läser.

 600. Det är viktigt
  att studenterna läser det-

 601. -så att vi sammanlänkar
  forskning och utbildning.

 602. Det är viktigt att den kunskapen-

 603. -kommer in i kunskapsutvecklingen
  globalt sett.

 604. Genomslaget är viktigt.

 605. Vi måste ha hög kvalitet i hur
  vi presenterar vår forskning, men...

 606. Forskningsresultaten
  kan då spridas och delas.

 607. Och utbildningen, som du sa...

 608. Det är ju viktigt att forskningen
  integreras i våra utbildningar.

 609. -Mats.
  -Din fråga handlar ju om:

 610. "Kostar våra universitet för mycket?"

 611. -Läggs pengarna på rätt saker?
  -Det är en bra affär för samhället.

 612. Det handlar om ungefär lika mycket
  som man lägger på ett annat område:

 613. Försvaret, som inte ska användas.
  Universitetet används hela tiden.

 614. Det är för Sverige ganska
  väl använda pengar, skulle jag säga.

 615. Sen har vi ett ansvar
  att göra icke-triviala saker-

 616. -men vi är inte för dyra.

 617. Vi avrundar med frågan
  som knyter an till alltsammans.

 618. Vad tänker ni om vår region?
  Malmö har snart ett universitet.

 619. Vi har Lund, Roskilde, Köpenhamn
  och campusar på olika ställen.

 620. Hur påverkar det det intellektuella
  livet eller demokratidiskussioner-

 621. -att Malmö får en lite större kostym?
  Vad tror du?

 622. -För samhället i stort?
  -Ja.

 623. Det är helt upp till oss.

 624. Det kan ha ingen betydelse,
  om vi sluter oss inom oss själva.

 625. Då har det ingen betydelse.

 626. Men det ingår i
  universitetets existensberättigande-

 627. -att vara en del av demokratin
  och offentligheten.

 628. Därför är det här tredje uppdraget...
  Det är viktigt - det är sant-

 629. -men det är en konstig benämning.
  Vi är utbildare och forskare.

 630. Det ska vara en del
  av det självklara uppdraget.

 631. Universiteten kan spela ingen roll
  alls eller ha jättestor betydelse.

 632. -Det är upp till oss.
  -Jag håller med.

 633. Det finns potential-

 634. -att universitet kan bidra
  till att demokratisera samhället-

 635. -men det är inte det jag ser.

 636. Ett större problem, om vi inte ska ha
  en messiansk syn på universitet-

 637. -är att arbetarrörelsens folkbildning
  dör ut.

 638. Den bidrog till demokratisering och
  mobilisering långt ner i samhället.

 639. Universitetet är...

 640. -Finns det ingen koppling?
  -Nej.

 641. Både högskolor och universitet
  är exkluderande.

 642. Man måste uppfylla vissa kriterier,
  så helt demokratiskt är det inte.

 643. Kerstin Tham, rektor
  för det som blir Malmö universitet.

 644. Jag vill säga att Malmö universitet
  är ett urbant, modernt universitet-

 645. -med fantastiska möjligheter
  i regionen-

 646. -tillsammans med andra lärosäten.

 647. Lunds universitet och Malmö
  har kompletterande ämnesområden-

 648. -och har mycket...

 649. De flesta av våra lärare och forskare
  har disputerat i Lund.

 650. Vi har goda relationer
  och samverkar inom Lärosäten Syd.

 651. Alla de södra lärosätena-

 652. -som är en bukett
  av olika typer av lärosäten-

 653. -som kan bidra till hela regionen.

 654. Mats, vad betyder Malmös universitet
  för Lund?

 655. På tal om den här regionen så är det
  roligare att vara i de här städerna.

 656. I Stockholm möts man av departement,
  huvudkontor och genomfartsleder.

 657. I Malmö möts man av ett modernt,
  glasigt och glassigt universitet.

 658. Här är det kyrkostaden och i Roskilde
  ser universitetet ut som ett motell.

 659. Det är roligare i universitetsstäder
  än i andra städer.

 660. Vi slutar i dur
  om framtidens universitet-

 661. -nytta, nytänkande och
  makt över forskning och utbildning.

 662. Tack Mats Benner, Kerstin Tham,
  Roland Paulsen och Lena Halldenius.

 663. Tack till er som kom hit.

 664. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Universitetets utmaningar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilken roll ska universiteten egentligen spela? Ska de vara nyttomaskiner som får sitt existensberättigande genom bidrag till ekonomisk utveckling och innovation? Eller skyddade hamnar där individer i fred kan bilda sig själv och andra? En debatt om kärnan i universitetsväsendet, om forskning, utbildning och kunskap. Medverkande: Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, Lunds universitet, Kerstin Tham, rektor Malmö högskola, Roland Paulsen, docent i sociologi, Lunds universitet, och Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet. Inspelat den 18 oktober 2017 på AF-borgen i Lund. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Högskolepedagogik
Ämnesord:
Högskolor, Undervisning, Universitet
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.