Titta

UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Om UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Föreläsningar och samtal med några av Sveriges främsta experter inom områden som präglar skolbibliotekariens yrkesvardag. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017 : Skolbibliotekens roll för elevers lärandeDela
 1. Då blir det ännu viktigare
  med hur de gjorde sitt urval.

 2. Var sökte de? Vad valde de?
  Utifrån vilka kriterier?

 3. Innan jag går vidare
  skulle jag vilja se vilka ni är.

 4. Hur många är skolbibliotekarier,
  inklusive gymnasiebibliotekarier?

 5. "The vast majority."

 6. Finns här någon lärare?

 7. Några stycken.
  Finns här någon skolledare?

 8. Finns här någon politiker?
  Nix! Ingen med makt, alltså.

 9. Det är bra att veta,
  för man kan anpassa vad man säger.

 10. Det vore bra om det vore
  ett lite mer blandat auditorium-

 11. -inte bara skolbibliotekarier
  som talar till skolbibliotekarier.

 12. Nu är det som det är.
  Vi ska göra bästa möjliga.

 13. Utgångspunkter för föreläsningen...

 14. Eftersom det ska handla om forskning
  med relevans för skolbibliotek-

 15. -kan en utgångspunkt vara
  att ställa oss frågan-

 16. -vad vi vet om skolbibliotek som är
  grundat i rapporter och forskning.

 17. Det finns en hel del,
  till exempel KB:s statistik.

 18. Det finns olika rapporter, som den
  presentationen vi hörde före lunch.

 19. Det finns en rapport i den.

 20. Det var intressant det vi fick höra
  om den typen av verksamhet.

 21. Det finns inte mycket skrivet om det.

 22. Det finns litteratur, läroböcker,
  kursböcker och andra saker.

 23. Det finns också forskning.

 24. Man kan fråga sig vad forskningen
  säger om skolbibliotek.

 25. Hur kan forskningsresultat användas,
  och finns det några svårigheter?

 26. Och vilka möjligheter finns?

 27. Jag har lagt upp föreläsningen så-

 28. -att jag börjar med
  att säga nåt om skolbibliotek...

 29. ...och placerar in det
  i ett större sammanhang.

 30. Sen kommer jag
  att tala ganska kortfattat-

 31. -och sammanfatta forskningsresultat
  och säga något om pågående forskning.

 32. Sen kommer jag att avsluta-

 33. -med ett pass som handlar om hur man
  kan använda forskning i praktiken-

 34. -och dra lite slutsatser av det.

 35. När det gäller dagens läge-

 36. -är det så att skolbibliotek
  uppmärksammas mer än nånsin-

 37. -via lagstiftning,
  via myndigheternas intresse-

 38. -som till exempel Skolverket
  och andra-

 39. -och via
  Nationella biblioteksstrategin.

 40. De driver skolbiblioteksfrågorna
  stenhårt, Erik Fichtelius och de.

 41. När det gäller olika undersökningar-

 42. -och debatt i massmedier-

 43. -där Erik Fichtelius bidrar,
  men det finns andra som debatterar.

 44. Det finns forskning
  och det finns en hel del litteratur.

 45. Jag kan göra jämförelser bakåt
  i tiden, för jag har varit med länge.

 46. Jag kan säga
  att detta läge är strålande-

 47. -om man jämför med
  för några decennier sedan.

 48. Vad är det
  som kännetecknar skolbibliotek?

 49. Skolbibliotek kännetecknas av-

 50. -att det alltid har befunnit sig
  i ett rum, ett utrymme-

 51. -som ligger
  mellan skola och bibliotek.

 52. Det är en särskild typ av bibliotek,
  men inte alltid med tydlig kontur.

 53. Många har brottats
  med definitionen av skolbibliotek-

 54. -för att översätta
  till konkret verksamhet-

 55. -och avgöra vem som är huvudman
  för skolbiblioteket.

 56. Skolbibliotek har minst
  lika gamla anor som folkbibliotek.

 57. Valfrid Palmgren,
  bibliotekspionjären i Sverige-

 58. -och hennes rapport från 1911-

 59. -satte starkt fokus på skolbibliotek
  som en särskild typ av bibliotek.

 60. På gymnasiebibliotek vilar
  en långt äldre lärdomstradition.

 61. Kungliga bibliotekets tolkning säger-

 62. -att skolbibliotek är en samling
  skön- och facklitteratur och medier-

 63. -alfabetiskt
  eller systematiskt ordnade.

 64. Med den tolkningen, vad betyder då
  tillgång till skolbibliotek?

 65. Intresset att fånga och beskriva
  skolbibliotekens uppdrag-

 66. -innebär ett fokus på verksamheter
  i biblioteket-

 67. -snarare än bara fysiska resurser-

 68. -exempelvis vilka aktiviteter
  som förekommer i skolbiblioteket.

 69. Vad de ägnar sig åt
  som kan stödja undervisning.

 70. "Tillgång till skolbibliotek"-

 71. -kan tolkas
  som möjlighet för elever och lärare-

 72. -att med bibliotekets personal
  i det dagliga arbetet i skolan-

 73. -kunna använda biblioteket...

 74. ...för att systematiskt
  söka, finna, använda medier-

 75. -och tillgodogöra sig verksamheter
  ägnade att stödja lärande.

 76. Det innebär att det centrala för
  användningen är lärande och kunskap-

 77. -via de medier och andra redskap
  som erbjuds av biblioteket.

 78. Betoningen på verksamheter-

 79. -förutsätter att biblioteket
  är bemannat med utbildad personal.

 80. Jag vill också lyfta fram
  en sak som jag tycker...

 81. Det hör också ihop med
  att jag är gammal.

 82. Det finns både stabila
  och föränderliga drag-

 83. -i frågor om
  hur man ser på skolbibliotek.

 84. Det finns en verksamhetsnivå
  med pedagogiska idéer, arbetsformer-

 85. -teknologier, undersökande arbetssätt
  och kritisk informationsanvändning.

 86. Där finns både en skiftande rörelse-

 87. -som handlar om att skolformer
  ändras, läroplaner byts-

 88. -att lagar skrivs om-

 89. -och den tekniska utvecklingen
  med digitalisering och nya medier.

 90. Vi kallar dem nya
  fast de är ganska gamla.

 91. Digitala medier, sociala medier
  och så vidare.

 92. Sen finns den institutionella nivån-

 93. -med skolbibliotek mellan
  bibliotek och utbildningsväsendet-

 94. -och uppenbarligen hör ihop med båda.

 95. Sen finns det bibliotek
  som förkroppsligar det här "båda".

 96. Det är såna som kallas
  "integrerade bibliotek"

 97. Jag föredrar att kalla dem
  "kombinerade bibliotek".

 98. De är kombinerade
  folk- och skolbibliotek.

 99. Uttrycket har haft
  ett stort genomslag.

 100. Det finns integrerade bibliotek,
  men det är lätt att blanda ihop med-

 101. -att bibliotek
  ska vara integrerat i undervisningen.

 102. Det är integration på ett annat sätt.

 103. Så jag talar gärna
  om "kombinerade bibliotek".

 104. De förkroppsligar det här "både och".

 105. Sen finns det den politiska nivån-

 106. -där skolbiblioteket hör hemma både i
  stat och kommun, framför allt kommun-

 107. -men är ändå, via skollagen-

 108. -styrda av statliga dokument
  och styrmedel.

 109. Men makten över skolbibliotek
  finns på lokal nivå-

 110. -i kommunen och hos rektor.

 111. Gör man en liten översikt-

 112. -ser man en komplex situation
  var skolbibliotek hör hemma-

 113. -och vem som har makt och inflytande.

 114. Den här figuren illustrerar det.

 115. Den här bilden
  finns i en forskningsöversikt-

 116. -som Anna Lundh och jag
  redigerade som kom 2013-

 117. -"Skolbibliotek
  i förändrade landskap".

 118. Den här bilden finns i kapitel två
  i den boken.

 119. Skolbibliotek befinner sig
  i skärningspunkten-

 120. -mellan olika aktörer
  inom bibliotekssektorn.

 121. Det är värt att diskutera
  de aktörernas påverkan-

 122. -i diskussionen
  om skolbibliotekens roll och uppgift.

 123. Det blir möjligt att urskilja och
  förstå skolbibliotek som institution-

 124. -genom att belysa aktörerna
  som finns omkring.

 125. Detta finns alltså
  i forskningsöversikten.

 126. Ni ser huvudpunkterna.

 127. Det är politisk styrning med styr-
  dokument som skollag och läroplaner.

 128. Det finns omgivande institutioner-

 129. -som folkbiblioteken,
  myndigheten för tillgängliga medier-

 130. -Centrum för lättläst,
  Barnens bibliotek, Kolla källan-

 131. -högskolorna, bibliotekarie-
  utbildning och lärarutbildning.

 132. Sen har vi
  en massa intresseorganisationer-

 133. -som Svensk biblioteksförening, DIK,
  Lärarnas riksförbund-

 134. -Sveriges kommuner och landsting,
  regionala skolbibliotek och sånt.

 135. Det finns många olika intressenter
  på det här området-

 136. -som försöker påverka
  och lägga sitt raster på-

 137. -och som har
  en del makt och inflytande.

 138. Vi hävdar, Anna Lundh och jag-

 139. -en tes som säger att skolbibliotek
  formas och förhandlas-

 140. -i spänningsfältet mellan
  olika intressen och drivkrafter-

 141. -och vad som kännetecknar ett
  skolbibliotek skiftar i tid och rum-

 142. -beroende på alla olika grupperingar.

 143. Det innebär...

 144. Alla olika intressegrupper, områden,
  institutioner och maktcentra-

 145. -innebär att skolbibliotek
  formas och förhandlas-

 146. -i spänningsfältet
  mellan alla olika grupperingar.

 147. De kommer då att se olika ut på olika
  ställen och i olika tidsrymder.

 148. Här har vi en bild-

 149. -som visar en bukett
  av forskningsöversikter.

 150. Tre av dem har publicerats sen 2013.

 151. Det finns rätt mycket
  att titta på och läsa.

 152. Den som jag talade om-

 153. -är den i mitten där uppe
  som kom 2013.

 154. Den till höger
  är en bok som kom 2014-

 155. -en antologi redigerad av Johanna
  Rivano Eckerdahl och Olof Sundin.

 156. Den tar utgångspunkt i MIK,
  medie- och informationskunnighet.

 157. Sen den senaste som ligger i centrum-

 158. -Cecilia Gärdéns forskningsöversikt
  som kom i år.

 159. Den till vänster är en gammal
  som jag skrev som kom 2002.

 160. Det finns mycket att gå på när det
  gäller forskning och skolbibliotek-

 161. -för att få en överblick
  och se vad som har kommit fram.

 162. Jag vill också säga att,
  inte själva forskningsöversikterna-

 163. -men en del
  av den forskning som tas upp-

 164. -är rätt präglad av frustration-

 165. -eller av idealism
  och marknadsföring.

 166. Det gäller att...
  Det är en del som är rätt normativt.

 167. Därför finns det en stor anledning
  att läsa kritiskt-

 168. -inte i första hand översikterna
  utan olika forskningsstudier.

 169. Teman som tas upp i forskningen
  är inget som kommer att överraska.

 170. Om man säger
  vad forskningen handlar om-

 171. -är det vikten av samarbete
  mellan lärare och bibliotekarie.

 172. Det är det övergripande temat
  som alla uppehåller sig vid.

 173. Den betonar vikten av stöd
  hos skolledning-

 174. -och skolbibliotekets betydelse
  för läsning.

 175. Den framhåller skolbibliotekets
  betydelse för informationskompetens.

 176. Den framhåller och betonar-

 177. -att brist på professionell kunskap
  bland skolbibliotekspersonal-

 178. -påverkar inriktning och kvalitet
  i verksamheten.

 179. Märkligt nog
  finns det inte särskilt mycket-

 180. -som grundas i de tekniska frågorna
  och de utvecklande teknologierna.

 181. Det finns en del skrivet om det-

 182. -men över lag
  är det inte ett framträdande tema.

 183. Det är vad vi talar om och vad
  det skrivs om i andra sammanhang.

 184. Det här är inte nytt.

 185. Detta är ungefär samma
  som jag tog upp i översikten 2002.

 186. Det skulle förmodligen
  ha sett likadant ut 1900...

 187. Säg 1995.

 188. Det är inga nya teman, men det
  är inte alltid samma resultat.

 189. Det är inga nya teman.

 190. Det är genomgående såna frågor-

 191. -som är aktuella
  och som också är beforskade.

 192. 1995 fanns det mycket mindre
  forskning, i alla fall i Sverige.

 193. Apropå teknologierna
  är det tydligt så-

 194. -att de olika nya medierna
  och digitaliseringen-

 195. -väldigt mycket omvandlar villkoren-

 196. -både för lärande, undervisning
  och skolbibliotekens verksamheter.

 197. Det har enorm betydelse
  för skolbibliotekens verksamhet.

 198. Vad var det du sa från Gävle?

 199. Du har fått rektorns uppdrag-

 200. -att utreda digitalisering
  med utgångspunkt i skolbibliotek.

 201. Det är ett litet nätt uppdrag.
  Jag önskar dig lycka till.

 202. Det är en jättestor fråga.

 203. Vad säger då
  såna här forskningsresultat?

 204. Kortfattat,
  om man försöker sammanfatta-

 205. -finns det tydliga resultat
  från olika studier-

 206. -att det finns ett nära samspel-

 207. -mellan kvalitet
  i informationsanvändning-

 208. -och kvalitet i lärandet.

 209. Detta är väldigt tydligt
  i olika studier som har gjorts.

 210. Det handlade min avhandling om,
  men vi har sett det i senare studier-

 211. -som Cecilia Gärdéns avhandling
  som kom 2010.

 212. I senare projekt också.

 213. Om man tänker sig hur vi lever,
  använder och söker information-

 214. -för olika självständiga uppgifter-

 215. -till exempel
  om orsaker till klimatförsämring-

 216. -eller om fördelar och nackdelar
  av EU-medlemskap...

 217. Såna kontroversiella frågor
  arbetar eleverna ofta med.

 218. Då kommer de.

 219. För såna uppgifter
  kommer det att vara otroligt...

 220. Det kommer att påverka vad de lär sig
  oerhört mycket-

 221. -genom och via
  den här informationsanvändningen.

 222. Då handlar det inte i första hand
  om vilka källor de använder.

 223. Bredd till exempel,
  om det är varierade källor-

 224. -och bredd i materialet
  de arbetar med.

 225. Det handlar oerhört mycket
  om hur de...

 226. Hur de...

 227. ...kan utvinna kunskap, analysera
  och kombinera en mängd källor-

 228. -för att faktiskt dra ut nånting
  som inte nån annan har sagt-

 229. -utan som de själva via olika källor
  ska analysera och komma fram till-

 230. -att de själva kan resonera om detta
  utifrån olika källor.

 231. Det har en enorm betydelse
  hur de klarar av det.

 232. Då är det kopplat till saker
  som hur frågeställningar formuleras.

 233. Att inte komma med ett ämne och säga:
  "Jag ska söka material om EU."

 234. Eller: "Jag ska söka material
  om klimatförändringar."

 235. Ämnet räcker liksom inte.

 236. Har de inte en frågeställning,
  är det vad man måste göra-

 237. -att hjälpa dem att formulera
  vad de vill undersöka.

 238. Ibland gör läraren det-

 239. -så att eleverna har frågeställningen
  någorlunda klar för sig.

 240. Ofta kommer eleverna med ämnen
  men inte med frågeställningen.

 241. Då är det grundläggande
  för hur de kan gå vidare sen-

 242. -i sin informationsanvändning-

 243. -för det ändamålet som de nu
  ska jobba med i sin uppgift.

 244. Det är inte enkelt
  att formulera en bra frågeställning.

 245. Det är en av de sakerna
  som man jobbar med allra mest-

 246. -om man ska göra en forskningsstudie.

 247. Vilket är problemet?

 248. Och utifrån det: Vad
  ska min undersökning syfta till?

 249. Vad är det jag vill åstadkomma?
  Och utifrån det kunna gå vidare.

 250. Det är en väldigt akademisk uppgift.

 251. Många jobbar med den typen
  av uppgifter men får för lite stöd-

 252. -för det momentet eller den delen
  av sina arbeten.

 253. Betoningen
  kommer att ligga på ett samspel-

 254. -mellan informationsanvändning,
  meningsskapande-

 255. -vad de får ut av sina analyser
  och sitt material-

 256. -som skapar mening på nåt sätt-

 257. -och skrivandet, textproduktionen.
  Hur de framställer detta.

 258. Eller om det är muntlig presentation.
  Hur det är formulerat, resultatet-

 259. -en presentation,
  muntlig eller skriftlig-

 260. -så att det hänger ihop och blir nåt-

 261. -som liknar ett svar på en
  frågeställning eller en undersökning.

 262. Här finns en stor utmaning
  som har kommit fram i flera studier.

 263. Det är det att eleverna...

 264. Det talas om undersökande arbetssätt
  och självständigt lärande.

 265. Det finns olika termer för att
  benämna det eleverna jobbar med.

 266. Men hur fritt de än kan jobba
  i skolan med den typen av uppgifter-

 267. -så finns det en benägenhet-

 268. -att undersökningarna
  som från början är utforskande-

 269. -omvandlas
  till traditionella skoluppgifter-

 270. -att de på vägen blir mer
  att de ska hitta rätt svar, eleverna.

 271. Där är en enorm utmaning,
  att undvika det.

 272. Om det blir så att uppgiften
  ändå blir att ta reda på nånting-

 273. -vilka som är medlemmar i EU
  eller såna saker-

 274. -när EU startades och såna saker...

 275. Väldigt många självständiga arbeten-

 276. -har en benägenhet att glida emot
  vanliga, traditionella skoluppgifter.

 277. Det är inte bara eleverna som glider
  åt det hållet, utan också lärarna.

 278. Det är svårt att bryta sig loss
  från en skoltradition men en sån...

 279. Den är ju månghundraårig,
  den här skoltraditionen.

 280. Även med de bästa avsikter är det
  svårt att inte falla in i det spåret-

 281. -att...elevers forskning anpassas
  till traditionella skolpraktiker.

 282. Det finns en motsättning
  mellan fritt utforskande uppgifter-

 283. -och skolans gamla praktiker
  som fokuserar på fakta-

 284. -oerhört mycket fakta.

 285. Och mer produktiv kunskap.

 286. Den motsättningen kräver-

 287. -oerhört genomarbetade metoder
  och uppmärksamhet.

 288. Det är
  en utmanande pedagogisk uppgift.

 289. Bibliotekarier och lärare
  tillsammans...

 290. Bibliotekarier och lärare tillsammans
  kan komma långt.

 291. En annan sak som bidrar
  till den traditionella skolpraktiken-

 292. -rätt och fel, svar och fakta
  och sånt-

 293. -är ju betygssystemet.

 294. Jag ska inte gå in på betygssystemet,
  vad det säger och inlärningsmål-

 295. -men det finns inlärningsmål
  som talar om självständigt arbete.

 296. Självständigt arbete, analysförmåga
  och allt sånt.

 297. Det som eleverna
  ska kunna i olika ämnen-

 298. -ligger ju ändå där
  som en slags faktaklump...

 299. ...som man får förhålla sig till
  för att kunna åstadkomma detta.

 300. Det är en jättestor utmaning.

 301. Jag tänker att det är oerhört
  betydelsefullt att jobba med-

 302. -att styra lite bort från det-

 303. -lösa upp det
  och fokusera på andra saker.

 304. För att knyta an
  till det här med betyg...

 305. De här resultaten är från en studie
  som är gammal nu-

 306. Men jag vill påpeka det ändå.

 307. Det är inte så himla stora skillnader
  när det gäller problematiken.

 308. Det här IDOL-projektet-

 309. -var ett projekt som genomfördes-

 310. -de första åren på 00-talet-

 311. -och som publicerades
  i en rapport 2006.

 312. Där undersökte vi undervisningen.

 313. IDOL står för informationssökning,
  didaktik och lärande.

 314. Det handlade om undervisning.

 315. Vi hade med lärare och bibliotekarier
  på ett antal skolor-

 316. -och följde dem under tre år-

 317. -för att få inblick i hur...

 318. ...hur undervisningen i informations-
  sökning och -användning gick till.

 319. Och hur...

 320. Vad eleverna blev utsatta för
  som de skulle lära sig nåt om-

 321. -på det området, informationssökning.

 322. Jag räknar inte upp alla
  ingredienser, men det handlar om-

 323. -att bedöma relevans i information,
  analysera informationskällor-

 324. -och att läsa kritiskt, källkritik.

 325. Det ingår i informationssökning
  och informationsanvändning.

 326. Då frågade vi och fick inblick i
  en del arbeten som elever hade gjort-

 327. -och talade om
  vad eleverna fick för återkoppling...

 328. ...på kvaliteten av informations-
  sökning och informationsanvändning.

 329. Det visade sig
  att de inte fick nån återkoppling.

 330. De fick återkoppling på andra delar,
  men ingen kommentar om-

 331. -vad de hade arbetat med för källor,
  eller om det var relevanta källor.

 332. Bibliotekarierna
  var sällan inblandade i bedömningen.

 333. Men...

 334. Då visade det sig
  att det kom fram fem olika synsätt-

 335. -på att bedöma kvaliteten i
  informationssökning och -användning.

 336. Den enklaste var att eleverna
  kunde läsa och förstå en text-

 337. -och återge fakta korrekt.
  Det var den basala.

 338. Sen ingick... Det tyckte både lärare
  och bibliotekarier var viktigt-

 339. -en korrekt källförteckning
  knuten till arbetet.

 340. Den tredje nivån,
  lite mer kvalificerat-

 341. -var att kunna kritiskt värdera
  olika källor.

 342. Ytterligare mer kvalificerat-

 343. -var att arbeta självständigt
  och skriva egen text.

 344. Det mest kvalificerade synsättet-

 345. -var att eleven kunde skapa en syntes
  av information från olika källor.

 346. Ni märker
  att det är en väldig skala.

 347. Nu skiljer jag inte
  på lärare och bibliotekarier.

 348. Korrekt källförteckning
  var mer bibliotekarier-

 349. -men många lärare
  tyckte att det var viktigt.

 350. Det var rätt blandat hur
  bibliotekarier och lärare resonerade-

 351. -om de här olika...

 352. ...om hur
  man bedömer elevernas arbeten-

 353. -med utgångspunkt
  i informationssökning.

 354. Jag tänker att det är uppenbart
  utifrån andra studier av lärande-

 355. -att man framhåller
  att meningsfull återkoppling-

 356. -till elever eller studenter på deras
  arbeten är oerhört väsentligt-

 357. -för att man ska kunna gå vidare
  och förstå vad man har gjort bra.

 358. Det handlar inte om att sätta siffror
  utan om meningsfull återkoppling.

 359. På det här området informations-
  sökning och informationsanvändning-

 360. -är det kanske...

 361. Det innebär att om man ska kunna ge
  meningsfull återkoppling-

 362. -måste man också ställa krav
  på elevernas arbete-

 363. -att redovisa
  hur de har sökt information-

 364. -vilken information de har valt
  utifrån relevans-

 365. -hur de har granskat källorna och hur
  de har gått till väga i analysen-

 366. -och hur de har värderat källorna
  och dragit slutsatser.

 367. Det är ju grunden
  för en akademisk uppsats.

 368. Där ska man ha med såna delar-

 369. -men det är mindre vanligt både
  på gymnasiet och de högre stadierna.

 370. Jag vet inte med lägre stadier,
  men jag misstänker inga höga krav.

 371. Man måste ställa...

 372. Kraven måste finnas
  även på yngre elevers arbeten-

 373. -men formulerade på annat sätt
  och betoning på andra saker.

 374. Detta är oerhört väsentligt
  att arbeta med-

 375. -för att eleverna ska lära sig
  alla såna saker-

 376. -därför att det blir
  för svårt att urskilja för dem.

 377. Det blir förbisett för de flesta
  tycker inte att det är nån konst.

 378. I dag finns det ju mycket att hitta.

 379. Då blir det ännu viktigare
  med hur de gjorde sitt urval.

 380. Var sökte de? Vad valde de?

 381. Utifrån vilka kriterier-

 382. -bestämde de sig för att arbeta
  med den eller den källan?

 383. Där finns det mycket att göra-

 384. -utifrån den här typen av resultat
  som har kommit fram i våra studier.

 385. Den här första...
  Jag bläddrar tillbaka lite.

 386. Ni ser rubriken där.
  Det står "1. Forskningsresultat"

 387. Sen står det INSU,
  informationssökning och lärande.

 388. "Information needs, seeking and use".
  Det betyder förkortningen.

 389. Det är det jag har talat om nu
  på det området, forskningsresultat.

 390. Om vi går vidare är nästa område
  med forskningsresultat-

 391. -direkt om skolbibliotek.

 392. Jag har skrivit "tydligt" med fråge-
  -tecken. Det kanske inte är tydligt.

 393. Det finns ett uppdrag
  och en övertygelse.

 394. Som jag sa tidigare
  när det gällde teman i forskningen-

 395. -så betonas i många sammanhang
  skolbibliotekets betydelse-

 396. -för läsande, läsutveckling
  och läslust-

 397. -och skolbibliotekets betydelse
  för informationskompetens.

 398. Eller vad man vill kalla det
  - MIK, digital kompetens eller nåt.

 399. Det finns många namn
  på liknande företeelser.

 400. MIK har ju slagit politiskt
  väldigt bra.

 401. Det är ändå...

 402. På det sättet finns det ett klart
  uppdrag, att detta anses viktigt-

 403. -men det finns
  en bristfällig verkställighet.

 404. Det funkar inte så som man påstår
  att det funkar eller borde funka.

 405. Det finns resultat som pekar på
  att med rimliga resurser-

 406. -när det gäller professionell
  bemanning, medier och lokal...

 407. Inte minst när det gäller... Det
  beror på vad man menar med resurs.

 408. Det är också det
  med ett någorlunda...

 409. ...förtroendefullt samarbete
  mellan bibliotekarier och lärare-

 410. -så visar det sig att skolbibliotek
  bidrar till att elever uppnår målen.

 411. Det med mål för lärande
  är ju grunden på nåt sätt.

 412. Det som är tydligt är att de sägs
  vara skolbibliotekets uppgift-

 413. -att bidra till elevers lärande.

 414. Man kan också säga
  att i det som skrivs och studeras-

 415. -är skolbibliotek omtyckta
  men otydliga.

 416. Det tecknas också problem
  i olika studier.

 417. Ofta kommer man fram till
  att det finns problem-

 418. -med bristande kunskaper
  hos dem som har makten-

 419. -i första hand rektorer men
  i viss mån också kommunalpolitiker.

 420. Det är ju de som har
  den krassa makten över resurserna.

 421. Man talar om bristande erfarenhet
  av välfungerande verksamhet.

 422. Jag tror...

 423. Det finns många klagosånger när
  det gäller skolbibliotek och brister.

 424. Det känner ni igen, eller hur?
  Många suckar.

 425. Känner ni inte igen det
  är det jättebra.

 426. Har ni hört det? Ja.

 427. Det är ju så att...

 428. Det är svårt... Det finns många
  inte välfungerande...

 429. Det finns många exempel på skolor där
  inte biblioteksverksamheten fungerar.

 430. Ofta blir det de som framhålls
  när man talar skolbibliotek.

 431. Det är å ena sidan
  drömmen om hur det borde vara-

 432. -och sen att det inte är riktigt så.

 433. Det är rätt miserabelt i vissa fall
  eller inte jättebra.

 434. Det...

 435. Det är nånting
  som är viktigt att fokusera på.

 436. För att fördjupa erfarenheterna
  av välfungerande verksamheter-

 437. -är det jätteviktigt att lyfta fram
  sånt som är välfungerande.

 438. Jag har inte hört
  de andra föreläsningarna-

 439. -men presentationen före lunch
  från Gävle-

 440. -är ett jättebra exempel
  på en välfungerande praktik-

 441. -som uppenbarligen ni sysslar med
  uppe i Gävle.

 442. Det finns andra
  väldigt välfungerande verksamheter-

 443. -för mig på närmare håll
  på Västkusten och på andra ställen.

 444. Det finns ju priser nu för tiden
  med "skolbibliotek i världsklass".

 445. Det är viktigt att lära sig av såna
  och sprida såna erfarenheter-

 446. -just för att konkret få klart
  för sig hur det kan fungera.

 447. Det kan man sen i sin tur
  dela med sig av.

 448. Det är viktigt att ha såna exempel
  när man närmar sig sin rektor-

 449. -eller om man driver det
  som en fråga i kommunen politiskt.

 450. Man kan inte närma sig rektor
  och säga att allt är dåligt.

 451. Man måste försöka...

 452. Det är ett särskilt kapitel nästan.

 453. Ni talade om bemötande förut.
  Jag ska göra en lite utvikning.

 454. Om man ska argumentera med rektor-

 455. -om fördelarna av större budget till
  skolbiblioteket eller mer tjänst-

 456. -är det viktigt med en strategi.

 457. Att kunna sätta sig i rektorns
  position och försöka argumentera-

 458. -utifrån vad rektorn
  kan se som positivt med detta.

 459. Hur skulle det höja skolans kvalitet
  utifrån rektorns perspektiv?

 460. Att man inte går
  utifrån sitt eget perspektiv-

 461. -utan försöker sätta sig in i
  hur det ser ut för rektorn-

 462. -som ska fördela pengar
  och är ansvarig för budgeten.

 463. Hur kan man komma på nåt
  som rektorn har att vinna-

 464. -på att satsa på skolbibliotek?

 465. Jag tror på
  att kunna upprätta en dialog-

 466. -där man får rektor...

 467. ...att nappa på vad en bättre
  biblioteksverksamhet skulle innebära.

 468. Det har enorm betydelse
  och gäller andra verksamheter också.

 469. Det gäller folkbibliotek
  och nästan vad som helst.

 470. Man måste sätta sig in i
  hur den som har makten och pengarna-

 471. -hur det ser ut
  från den personens perspektiv-

 472. -och sen spinna på det och lägga upp
  en argumentation som samspelar.

 473. Det är en strategi som ofta fungerar.

 474. Hur mycket tid har jag?
  Jag har mer än till klockan två, va?

 475. Titta på ett schema!

 476. Det är massor med tid. Då kan jag
  tillåta mig att ta ett exempel.

 477. Jag var på konferensen "European
  conference on information literacy".

 478. En keynote-talare på konferensen-

 479. -var en jätteduktig forskare-

 480. -i biblioteks- och informations-
  vetenskap och "information literacy"-

 481. -som kom... Jag har träffat henne
  i ett australiskt sammanhang.

 482. Hon har efter sin doktorsexamen-

 483. -jobbat inom business
  i USA och England i många år-

 484. -i snart 20 år nu.

 485. Hon jobbar
  för att utveckla resurser och...

 486. ...ordningar för att åstadkomma
  bättre informationskompetens-

 487. -i banker eller olika myndigheter.

 488. I keynote-föreläsningen
  som hon höll på konferensen-

 489. -talade hon om att hon aldrig
  kan tala om "information literacy".

 490. Ingen begriper eller har en susning
  om vad det handlar om.

 491. Det säger dem ingenting.

 492. Då måste hon finna ett språk-

 493. -som är på företagets
  eller myndighetens villkor-

 494. -som gör att de förstår vad hon
  jobbar med och försöker utveckla.

 495. Hon har ju fått en tjänst, så hon
  hade nåt att komma med från början.

 496. Hela hennes ganska långa föreläsning-

 497. -handlade om detta,
  att kunna upprätta en dialog-

 498. -att kunna hitta ett språk som är
  begripligt för den som är överordnad-

 499. -eller den som har makten-

 500. -över den verksamhet man verkar inom.

 501. Det är samma sak även i svensk skola.

 502. En anledning att MIK har slagit,
  Media- och informationskunnighet-

 503. -begreppet
  som lanserades av Unesco 2013...

 504. Det kom till Sverige 2013.

 505. Det är mer begripligt.

 506. Journalister och mediefolk
  nappade på detta.

 507. De skriver och de...

 508. För oss som har varit i branschen-

 509. -har informationskompetens
  varit vårt begrepp-

 510. -det som vi har verkat för-

 511. -men det har varit obegripligt.

 512. Det säger inte människor
  utanför vår verksamhet nånting.

 513. Men media- och informationskompetens
  blev nånting som spred sig-

 514. -och kom upp på en politisk agenda
  väldigt snabbt.

 515. Det blev möten på
  utbildningsdepartementet och sånt.

 516. Det har gjorts olika publikationer-

 517. -2013, 2014 och senare också.

 518. Det var plötsligt ett ordval,
  en term, som blev begriplig.

 519. Journalister har inte minst bidragit
  till det-

 520. -för mediakunnighet sa dem nåt
  och de skrev om detta.

 521. Och politiker har nappat.

 522. Det är en av anledningarna att det
  inte bara är digital kompetens.

 523. En anledning till att läroplaner
  skrivs om har att göra med det här.

 524. Det är ingen annan
  än bibliotekarier och forskare-

 525. -som talar om informationskompetens.

 526. Med för oss kvittar det. Bara
  vi kan lägga ett innehåll i det.

 527. Det är ganska strategiska saker
  det här med vad man kallar saker.

 528. Det är ett exempel på
  hur man kan samspela med en rektor-

 529. -eller med nån som man vill övertyga,
  hur det ser ut från deras håll.

 530. Typiskt användarperspektiv-

 531. -som vi brukar tala om när det gäller
  studier av informationssökning.

 532. Sen är
  den här forskningen och debatten...

 533. Inte minst forskningen
  men både forskning och debatt.

 534. Det visar en paradox
  som jag har varit inne på.

 535. Flera av de nämnda publikationerna
  som skrivs om skolbibliotek-

 536. -och studier som har gjorts-

 537. -framhåller
  och framställer skolbibliotek-

 538. -som nödvändiga och betydelsefulla
  för skolans och elevernas utveckling-

 539. -samtidigt som problem identifieras-

 540. -som dåliga resurser, en ojämlik
  situation och bristande bemanning.

 541. Det finns en paradox. Man
  framhåller den väldiga betydelsen-

 542. -och samtidigt
  påtalar man väldiga brister.

 543. Det är väldigt motsägelsefullt.

 544. Där gäller det
  att kunna visa på goda exempel-

 545. -annars är det svårt att hävda
  betydelsen om man inte har underlag-

 546. -där man kan visa hur det är
  och hur det kan vara.

 547. Vad är det mer? Jag har hållit mig
  till det svenska nu.

 548. För er som är intresserade-

 549. -så i Cecilia Gärdéns
  nya forskningsöversikt-

 550. -finns det en del att ta på.

 551. Även i de andra
  finns internationell forskning.

 552. Det finns svensk och nordisk-

 553. -men det innehåller
  också internationell forskning.

 554. Några projekt
  som pågår för närvarande-

 555. -är till exempel ett
  avhandlingsprojekt av Fredrik Hanell-

 556. -som finns i Lund på ABM-

 557. -arkiv-, bibliotek-
  och museer-institutionen.

 558. Den handlar om lärarstudenters
  användning av digitala tjänster-

 559. -under lärarutbildningen.

 560. Den belyser mötet mellan utbildning
  och användning av populära tjänster-

 561. -när de används i lärmiljön.

 562. Här har vi fokus
  på de digitala frågorna.

 563. Likaså Olof Sundin
  och Hanna Carlsson, också i Lund-

 564. -som har ett projekt
  om käll- och sökkritik i skolan.

 565. "Barn och unga förhåller sig dagligen
  till påståenden i sociala medier"-

 566. -"genom sökmotorer och internet."

 567. "Samtidigt uppmärksammas
  filterbubblor och faktaresistens."

 568. I projektet utforskar Olof och Hanna-

 569. -sätt att undervisa i informations-
  sökning och källkritik i grundskolan-

 570. -och hur undervisningen
  förbereder elever-

 571. -för privatlivet
  och den kommande gymnasieskolan.

 572. Där finns förnyat fokus
  på det vi kallar "searching".

 573. Vi har inget svenskt ord. På svenska
  talar vi om "informationssökning".

 574. På engelska skiljer man
  på "searching" och "seeking"-

 575. -alltså informationsanvändning.

 576. "Searching" är
  när man just håller på och söker-

 577. -när man lägger in sökord och söker
  på webben eller i en databas.

 578. Det är "searching",
  interaktionen med redskapet.

 579. Hur man söker, hur man hittar
  och vad man får ut.

 580. Informationssökning, det som jag har
  talat om mest, är inte "searching"-

 581. -utan mycket vidare, alltså "seeking"
  i en vidare bemärkelse.

 582. Det sker över längre tid
  och har en bredare ansats-

 583. -som inkluderar "searching"
  men fokuserar inte på det-

 584. -utan mer på hur
  en informationssökare väljer källor-

 585. -tar fast på
  och ställer samman källor.

 586. "Use" är vad man får ut av det.

 587. Under de senaste 20 åren-

 588. -har det i forskningen funnits
  en betoning på "seeking" och "use".

 589. Det är sånt jag har hållit på med
  och många andra håller på med.

 590. Det finns en särskild konferens,
  "Information seeking in context"-

 591. -där sån forskning presenteras.

 592. "Searching" har tidigare varit
  lite mer åt det tekniska hållet-

 593. -själva sökaktiviteterna.

 594. Då menar Olof och Hanna-

 595. -i det de skriver och talar om-

 596. -att man mer går tillbaka
  till "search-fokus".

 597. Det har att göra med filterbubblor.

 598. Det har att göra med algoritmer
  som styr vad vi får ut.

 599. Det är viktigt att eleverna förstår-

 600. -vad som förekommer i deras flöden
  och varför det ser ut så-

 601. -även om man inte
  får inblick i algoritmerna.

 602. Där blir det återigen fokus
  på själva aktiviteten att söka-

 603. -via olika redskap och plattformar.

 604. Detta är också nånting...

 605. Det har kommit fram
  som viktiga saker-

 606. -till följd av digitaliseringen,
  sociala medier-

 607. -och den situation
  vi har i samhället-

 608. -med den här typen av frågor.

 609. Att åtminstone
  kunna genomskåda en del av detta.

 610. Det... Det är viktig forskning.

 611. De är publicerade och lätta att hitta
  på Lund och...

 612. Man kan söka på namn,
  så blir det minst omvägar.

 613. Men man kan också gå in
  via deras institution, ABM.

 614. Det väljer ni som ni vill.

 615. Olof Sundin har med andra forskare
  skrivit en del om algoritmerna-

 616. -som är relevant för det här.

 617. Sen är det ett projekt som pågår
  på Högskolan i Borås, på BHS-

 618. -av en doktorand, Ulrika Centerwall-

 619. -som gör en studie av ungas
  användning av sociala medier-

 620. -medierade via undervisning
  i skolbibliotek.

 621. Det har kommit ett S för mycket där.
  "Undervisning" ska det vara.

 622. Det är ett lite speciellt perspektiv-

 623. -men det är
  hennes avhandlingsprojekt.

 624. Detta var sånt
  jag kunde plocka fram ur rockärmen-

 625. -för att säga nånting
  om pågående forskning just nu.

 626. Jag tänker
  att båda de här projekten från Lund-

 627. -är väldigt inriktade på
  digitalisering och dess följder.

 628. Det finns flera studier i Borås av
  doktorander som ägnar sig åt detta.

 629. Det finns andra studier
  om digitalisering-

 630. -men jag har uppehållit mig vid dem
  med relevans för skolbibliotek.

 631. Nu kommer jag till
  att använda forskningsresultat.

 632. Vad är det man kan göra
  när man jobbar i ett skolbibliotek?

 633. Då kan man fråga sig
  vad "vetenskapligt grundat" betyder.

 634. Man säger ofta att verksamheten
  ska vara vetenskapligt grundad.

 635. Då kan man...

 636. Begreppet "vetenskaplig grund"
  syftar på forskningsbaserad kunskap-

 637. -att man tillämpar
  forskningsbaserad kunskap-

 638. -och utgångspunkt i forskningsbaserad
  kunskap och erfarenhet.

 639. "Vetenskapligt grundad"-

 640. -syftar på forskningsbaserad kunskap-

 641. -det vill säga kunskap som baseras på
  resultat från vetenskapliga studier.

 642. För det behöver man orientera sig
  i den forskning som finns.

 643. För det är forskningsöversikter
  särskilt användbara.

 644. Då kan vi tänka tillbaka på buketten
  med forskningsöversikter jag visade.

 645. Det kan vara väldigt användbara
  texter för att kolla vad som finns.

 646. Vad finns det att stå på, om man är
  intresserad av att göra nåt-

 647. -och använda
  vetenskapligt grundad kunskap?

 648. Det är inte riktigt samma sak-

 649. -som ett vetenskapligt,
  kritiskt förhållningssätt.

 650. Vetenskapligt förhållningssätt-

 651. -innebär ett kritiskt
  förhållningssätt.

 652. För det behövs inte kännedom
  om olika forskningsresultat.

 653. Ett vetenskapligt förhållningssätt
  kan man iaktta på egen hand.

 654. Förhoppningsvis grundad
  i högskoleutbildning.

 655. Ända sen 1993
  har blivande bibliotekarier-

 656. -studerat biblioteks-
  och informationskunskap, i 25 år.

 657. Biblioteks- och informationskunskap
  är en ämnesutbildning-

 658. -en utbildning på vetenskaplig grund-

 659. -som alla studenter
  måste tillägna sig för att nå examen.

 660. Utbildning har avsatt...

 661. Majoriteten av dagens bibliotekarier
  har hög akademisk utbildning-

 662. -och viss erfarenhet av forskning.

 663. Alla dessa som har tagit kandidat-,
  magister- eller masterexamen-

 664. -har gjort uppsatser,
  som är vetenskapliga arbeten.

 665. Utbildningen har avsatt
  hundratals uppsatser.

 666. De här uppsatserna är små
  vetenskapliga studier, eller större.

 667. Det är en rik källa att ösa ur när
  det gäller att ta del av forskning.

 668. Det finns uppsatser om nästan allting
  som man kan vara intresserad av.

 669. De ligger ute på webben
  på de respektive utbildningsorterna.

 670. Högskolan i Borås har väl flest-

 671. -men det finns
  både från Lund, Uppsala och Umeå.

 672. Alla ligger ute
  så att man kan komma åt dem.

 673. Förutsättningarna är ju goda
  för att skolbiblioteksverksamhet-

 674. -kan bedrivas med
  ett vetenskapligt förhållningssätt.

 675. Ett vetenskapligt
  kritiskt förhållningssätt betyder-

 676. -att man ifrågasätter, analyserar-

 677. -och försöker se saker
  från olika håll och olika perspektiv.

 678. Till exempel samtalet med rektor
  som jag pratade om.

 679. "Evidensbaserad verksamhet" har
  uppstått inom medicinsk forskning-

 680. -och har spritts till andra områden,
  till samhällsvetenskap bland annat.

 681. Ursprungligen handlade evidens om
  att kunna mäta och kontrollera.

 682. Det är inte tillämpligt
  på bredare områden.

 683. Det handlar om,
  på samhällsvetenskapligt område-

 684. -att ha ett mer eller mindre starkt
  vetenskapligt stöd eller belägg-

 685. -för en viss verksamhet, eller fördel
  eller nackdel med en verksamhet.

 686. Det betyder ju inte bevis.

 687. Det finns...en diskurs,
  kan man kalla det-

 688. -som Cecilia Gärdén i sin översikt
  uppehåller sig en del vid-

 689. -nämligen att det finns önskemål
  om att kunna bevisa-

 690. -att skolbiblioteket
  är värt sitt pris.

 691. Det handlar om
  att försöka ta fram just bevis-

 692. -för vad skolbiblioteket åstadkommer
  och mäta.

 693. I Sverige
  görs inte nån sån forskning-

 694. -på skolbiblioteks-
  eller biblioteksområdet.

 695. Däremot i USA är de väldigt fångade
  av att göra sånt.

 696. Därför, om man vill hitta sånt-

 697. -får man gå till de bästa källorna,
  amerikanska studier.

 698. De har varit upptagna av det
  i många år.

 699. Det är väldigt problematiskt, för
  allt ändrar sig i skolan hela tiden.

 700. Det är jättesvårt att bevisa att
  skolbiblioteket gjorde det och det-

 701. -att elevernas lärande utvecklades
  och förbättrades.

 702. -för nästa år går det andra elever
  i skolan, det byts lärare-

 703. -och det händer saker i biblioteket.
  Allt hela tiden...

 704. Det är så många parametrar
  och så många olika inblandade-

 705. -så det går aldrig att jämföra
  ett bibliotek eller en skola-

 706. -vare sig över tid...
  Jo, man kan jämföra med sig själv.

 707. ...men inte med en annan,
  för villkoren varierar hela tiden.

 708. Det är så många andra som påverkar-

 709. -så det är problematiskt
  att göra den typen av studier.

 710. Jag känner mig, som ni kanske
  förstår, tveksam och mycket kritisk.

 711. Man är ute för att bevisa nåt,
  och då ser man till att det blir så.

 712. En underliggande problematik är att
  det är mångfacetterade verksamheter.

 713. Organisationer, institutioner
  och många grupperingar är inblandade.

 714. Det är nästan omöjligt
  att kunna bevisa på det sättet.

 715. Den forskning som jag
  hittills har talat lite mer om-

 716. -förklarar mer vad som händer,
  hur det händer-

 717. -ibland varför det händer
  och hur saker och ting hänger ihop.

 718. Hur olika saker
  påverkar och samspelar med varandra-

 719. -personer eller företeelser.

 720. Men att bevisa
  på ett mer generellt plan-

 721. -förekommer inte egentligen
  i vår del av världen.

 722. Nästa fråga är ju då...

 723. ...kopplingen
  mellan forskning och praktik.

 724. Det gäller att inse
  och vara medveten om-

 725. -att forskning
  är en slags verksamhet och praktik-

 726. -och biblioteksverksamhet en annan.

 727. Det handlar om
  olika sorters praktiker.

 728. Om de ska kunna samspela,
  praktiker emellan-

 729. -får man försöka hitta kopplingar.

 730. Man talar inte bara på vårt område,
  utan inte minst på lärarutbildningen-

 731. -och på olika områden om ett glapp
  mellan forskning och praktik.

 732. Då betyder "praktik" professionell
  praktik, yrkesverksamhet.

 733. De här två "praktikerna"
  har lite olika betydelse.

 734. Det ena tala om biblioteksverksamhet
  som en professionell praktik-

 735. -och att forska är en annan praktik.

 736. Men när man talar om glapp
  mellan forskning och praktik-

 737. -menar man forskning
  eller professionell yrkesverksamhet.

 738. -skolbiblioteksverksamhet exempelvis.

 739. Då kan man fråga sig om det finns
  och i så fall varför.

 740. Sen finns det...
  förväntningar på forskning-

 741. -som att komma med lösningar
  och skapa fördjupad förståelse.

 742. Det är det jag var inne på, att
  bevisa eller inrikta sig på annat.

 743. Man kan skapa fördjupad förståelse
  av hur saker och ting hänger ihop-

 744. -och man kan utmana
  vedertagna synsätt.

 745. Sen att omsätta forskning
  i yrkesverksamhet...

 746. Jag ska fortsätta på det spåret.

 747. Man kan se det förenklat
  på det här sättet:

 748. Att som bibliotekarie använda
  vetenskapligt baserade resultat-

 749. -är ett sätt att använda forskning.

 750. Men en bibliotekarie kan också forska
  genom undersökningar på egen hand.

 751. Man kan ju göra egna studier
  inom sin egen verksamhet-

 752. -för att komma underfund med
  hur landet ligger-

 753. -att ta reda på hur landet ligger-

 754. -för att sen kunna göra
  en förändring i verksamheten.

 755. Givetvis det som jag talade om
  som kritiskt förhållningssätt förut-

 756. -att bibliotekarien har ett forskande
  förhållningssätt till sin profession.

 757. Det är olika sätt att se på koppling-

 758. -mellan forskning och yrkespraktik.

 759. Vi genomförde ett projekt för
  en del år sen på Högskolan i Borås-

 760. -som gick ut på och innebar
  en omfattande kompetensutveckling-

 761. -av lärare, skolbibliotekarier
  och skolledare.

 762. Det finansierades av
  myndigheten för skolutveckling.

 763. Projektet var uppdelat.

 764. Det egentliga projektet syftade till-

 765. -att stödja elevernas läsförmåga
  och att uppnå skolans mål.

 766. Det fanns en viss inriktning
  på skolor med många nyanlända elever.

 767. Ett delsyfte var att använda relevant
  forskning i utvecklingsarbetet.

 768. Det var 25 skolor ungefär-

 769. -och grupper av lärare,
  bibliotekarier och skolledare-

 770. -som deltog och skulle jobba med
  utvecklingsprojekt på sina skolor.

 771. Sen träffades de tre gånger på BHS
  under ett och ett halvt års tid-

 772. -för att ta del av forskningsresultat
  relevanta för deras projekt.

 773. Sen skulle de diskutera och resonera-

 774. -om vad de skulle ta fasta på
  för projekt.

 775. Huvudgrejen från vår sida-

 776. -var att forskning
  om skolbiblioteksverksamhet-

 777. -skulle kunna nyttiggöras
  i deras projekt.

 778. Resultatet av det projektet blev-

 779. -att de yrkesverksamma - lärare,
  bibliotekarier och skolledare...

 780. De blev mer intresserade
  och fick ökad medvetenhet-

 781. -om både vilken forskning som fanns
  och hur man kunde använda den.

 782. De skaffade sig ett mer varierat
  synsätt på skolbibliotekets roll...

 783. ...och en mer varierade uppfattning
  om vad läsning kan innebära-

 784. -och hur läsfrämjande insatser
  kan bedrivas.

 785. De här synsätten som gällde...
  Alltså hur de använde detta...

 786. ...i sina utvecklingsprojekt-

 787. -var att de använde vissa forsknings-
  resultat för att genomföra projekt.

 788. De använde det för att utveckla
  undervisningsmetoder-

 789. -och för att utveckla en gemensam
  förståelse inom ett arbetslag.

 790. Det var nåt som hade stor betydelse,
  att de kom i arbetslag.

 791. Det var inte bara bibliotekarier
  som skulle använda forskning-

 792. -där det var enklare igenkänning.

 793. De hade ju mer gemensamt-

 794. -men här var det lärare, nån
  syokonsulent och några skolledare.

 795. De behövde i sitt arbetslag
  komma fram till-

 796. -vad de kunde få ut för forskning
  som de kunde ta del av.

 797. Att utveckla ett gemensamt synsätt
  inom arbetslaget och skolgruppen-

 798. -påverkade projektet väldigt mycket.

 799. Sen var det som inspiration
  till vidare biblioteksutveckling.

 800. Det var också för professionell
  utveckling på den egna skolan.

 801. Några ville forska på egen hand.

 802. Det fanns
  ett starkt och varierat intresse-

 803. -för att använda forskningen
  i yrkespraktiken.

 804. För att kunna omsätta forskning
  i yrkespraktiken-

 805. -finns det vissa förutsättningar.

 806. Till exempel
  att ha kännedom av forskning.

 807. Återigen tänker jag
  att forskningsöversikterna-

 808. -är väldigt användbara.

 809. Sen behövs det analys
  och potentiell relevans.

 810. Det behövs diskussion
  om tillvägagångssätt.

 811. Det är en fördjupning av det jag sa.

 812. Det var en sak som var tydlig-

 813. -att använda forskningsresultat i
  en yrkespraktik är något man lär sig.

 814. Det är inget självklart,
  utan är något man kan lära sig-

 815. -för att omforma sin praktik.

 816. Det finns inget lätt skutt.

 817. Jag skrev "appropriera",
  en mer teoretisk term.

 818. ...för att kunna omforma sin praktik.

 819. Jag ska snart sluta,
  så att det finns utrymme för frågor.

 820. Det är den sista "slajden".

 821. För att försöka sammanfatta-

 822. -vill jag säga att skolbibliotekens
  roll uppmärksammas-

 823. -på ett helt annat sätt än någonsin,
  i Sverige i alla fall-

 824. -i politiken, i lagstiftningen,
  i debatten och i forskningen.

 825. Risken med att satsa på mätning
  för att legitimera skolbibliotek-

 826. -är att mer kvalitativa mål för
  elevens lärande hamnar i skymundan.

 827. Det riskerar att bli en kamp mellan
  rätt eller fel, vara eller icke vara.

 828. Det är viktigt med forskning som
  lyfter kvaliteten på verksamheten-

 829. -inte "att" utan "hur" det fungerar-

 830. -för att det ska bli bättre
  och bidra till elevernas lärande.

 831. Det skulle gagna alla-

 832. -med bättre koppling
  mellan forskning och praktik.

 833. Här finns mycket
  att pröva och utveckla.

 834. Det behövs mer forskning
  om bibliotek och lärande.

 835. Det finns nästan ingen forskning
  om ledarskap-

 836. -som är relevant
  i kontexten skolbibliotek.

 837. Vidare om litteraciteter, politik
  och så vidare.

 838. Det... Här finns mycket fortfarande
  att göra.

 839. Tack för er uppmärksamhet!

 840. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skolbibliotekens roll för elevers lärande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan skolbiblioteken integrera aktuell forskning i sin praktiska verksamhet? Louise Limberg, senior professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, berättar om sitt forskningsintresse: samspelet mellan informationssökning och lärande, där frågor om informationskompetens utgör ett nav. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Ämnen:
Information och media > Informationssökning och källkritik, Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Bibliotek, Biblioteksväsen, Högskoleundervisningens pedagogik, Högskolor, Informationskompetens, Informationssökning, Skolbibliotek, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Skolbibliotekariens roll

Kan man skapa en magkänsla hos elever när det gäller källkritik på nätet? Det menar Magdalena Paulsson, skolbibliotekarie i Trelleborg. Här berättar hon om sitt arbete med att få kollegor och chefer att se på skolbibliotekarien med andra ögon samt om arbetet att tillsammans med eleverna kritiskt söka information på nätet. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Lära ut källkritik

Hur kan man höja kvaliteten i undervisning i informationssökning och källkritik? Sten Ivarsson berättar om hur man som skolbibliotekarie kan bli en effektiv resurs för både elever och lärare. Dels genom att öka och stärka samarbeten, dels hitta nya vägar för möten. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Från skolbibliotek till mediatek

Hur har den digitala samhällsutvecklingen sett ut de senaste åren och hur påverkar den skolbiblioteket? Cissi Andersson, IKT-pedagog, och Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie, berättar om sitt arbete med att utveckla undervisningen och hitta nya sätt att motivera och inspirera elever med hjälp av digitala verktyg. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Att skapa en läsare

Hur skapar man en läsare? Vad behöver eleven kunna för att bedömas som en läsare? Bland annat handlar det om läsarter, menar Eva Nilsson, doktorand i språkdidaktik som forskat på samtliga nationella prov från 1968 till 2013. Här berättar hon mer om sin forskning. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Att arbeta läsfrämjande

Hur kan man locka barn till läsning? Skolbibliotekarien kan spela en central roll i detta, menar Anne-Marie Körling, författare, lärare och Sveriges läsambassadör 2015-17. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Det mångspråkiga biblioteket

Hur skapar man ett mångspråkigt skolbibliotek? Här berättar tre skolbibliotekarier från Gävle om ett kommunövergripande projekt med att hantera eventuella kommunikationssvårigheter med eleven. Vad är viktigt att tänka på för ett bra bemötande och hur kan man som bibliotekarie arbeta för att den nyanlända ska känna sig välkommen och bekväm på biblioteket? Medverkande: Brita Sjögren, Sara Gagge och Diana Hedin. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Skolbibliotekens roll för elevers lärande

Hur kan skolbiblioteken integrera aktuell forskning i sin praktiska verksamhet? Louise Limberg, senior professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, berättar om sitt forskningsintresse: samspelet mellan informationssökning och lärande, där frågor om informationskompetens utgör ett nav. Inspelat den 24 oktober 2017 på Scandic Anglais, Stockholm. Arrangör: Kompetensteamet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Avslöja missförhållanden med datajournalistik

Kristoffer Örstadius, datajournalist på Dagens Nyheter, ger konkreta exempel på hur man kan få fram information med hjälp av algoritmer och sökrobotar. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning