Titta

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Om UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Föreläsningar om hur barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar använder internet samt om deras särskilda utsatthet på nätet. Det talas även om vad samhället kan göra för att stärka unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på och utanför nätet, i relationer och i rättsliga sammanhang. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Till första programmet

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast : Så kan skolan förhindra kränkningar på nätetDela
 1. Jag tycker inte att man ska förbjuda,
  utan förbereda istället.

 2. Vi förbjuder inte barn att gå
  till lekplatsen. Vi förbereder dem.

 3. Jag ska berätta
  om läromedlet "Koll på nätet".

 4. Först ska jag berätta om vem jag är-

 5. -och varför det är viktigt
  att förstå sig på nätet.

 6. Det här är jag.

 7. Man kan säga att jag har 50 års
  erfarenhet av specialpedagogik.

 8. När jag gick i skolan
  fanns inte den här förståelsen-

 9. -men jag kunde sättas i "OBS:en"-

 10. -när jag inte gjorde det jag skulle
  i skolan eller ifrågasatte.

 11. Jag gick också på heldagsskola.
  Det finns nog inte ens längre.

 12. Det var bra. Det är bra
  när man kommer till rätt sammanhang.

 13. Lärarna på OBS:en
  var vettiga människor.

 14. Det fanns en ömsesidig respekt
  och förståelse.

 15. Även personalen på heldagsskolan
  var bra, vettiga lärare.

 16. Jag vill också säga
  att man aldrig ska räkna ut nån.

 17. Säga: "Man vet ju
  hur det här kommer att gå."

 18. Eller som jag hörde på en skola
  jag jobbade på:

 19. "Killen som springer på kullen
  är Markus lillebror."

 20. "Vi får se hur det går!"
  Man har redan från början...

 21. ...valt vad man ska tycka om
  en person. Det ska man inte göra.

 22. Vi utvecklas olika snabbt
  och på olika sätt.

 23. Till slut blir vi bra människor,
  även om vi har det jobbigt i skolan.

 24. Min mamma sa att det har gått bra
  för mig trots skolan. Inte tack vare.

 25. Jag är nära anhörig till nån som
  fick diagnosen MBD, som det hette.

 26. "Minimal brain disorder". Sen
  "dysfunction". Sen fanns inte det.

 27. Jag är förälder till en son som fick
  lätt till måttlig DAMP utan P.

 28. Den diagnosen finns inte heller.

 29. Jag är lärare
  i en särskild undervisningsgrupp-

 30. -men har i många år
  jobbat som lärare i stor klass-

 31. -med stora grupper.

 32. Nu heter det NPF.

 33. Men måste man ha en diagnos
  för att eleverna ska få hjälp?

 34. I styrdokumenten står inte så.

 35. En rektor bad mig fixa diagnos
  annars kunde de inte hjälpa honom.

 36. Men det kan man visst.
  Säger de att det står så, har de fel.

 37. Vi ska hjälpa alla elever.
  Så att ni vet.

 38. Det har hänt en hel del i skolan,
  på gott och ont, under dessa år.

 39. I hanteringen av dem. Jag är inte
  lika obstinat, arg och bitter längre.

 40. Jag grundar resonemang på fakta
  mer än på känslor-

 41. -men ibland går man igång.

 42. Det blir elva bilder, om vi hinner.
  Annars nio. Om nån vill räkna.

 43. Så. "Det är viktigt att:"
  Här hade jag satt in en massa text-

 44. -från styrdokumenten,
  vad vi ska tänka på.

 45. Förstå massmedias betydelse
  i samhället, känna medielandskapet-

 46. -kunna kritiskt granska
  och använda rätt begrepp.

 47. Men maximera möjligheter och
  minimera risker är nåt att tänka på.

 48. Det är viktigt. En professor som
  heter Ulla Carlsson har yttrat detta.

 49. På bilden ser man en klyfta.

 50. Klyftan är inte längre
  mellan gammal och ung.

 51. Vi vuxna kan inte mer än barn
  gällande nätet och media.

 52. Det är inte den skillnaden längre.

 53. Skillnaden går mellan
  vem som kan och vem som inte kan.

 54. Vi har också ett demokratiproblem
  när inte alla har denna möjlighet.

 55. Den målgrupp vi pratar om i dag-

 56. -är de som får störst bekymmer
  när det här inte fungerar.

 57. Att vi vuxna-

 58. -inte kan förmedla att
  eleverna behöver denna information.

 59. Digitalisering i skolan.

 60. Vi lever ett mer digitaliserat liv.
  Man pratar om att styrdokumenten...

 61. Det var frivilligt,
  men nu blir det obligatoriskt.

 62. Man har skrivit om
  läro- och kursplanerna-

 63. -för att skolan ska hjälpa elever att
  bli mer kunniga om digitaliseringen.

 64. Internet har funnits i 49 år.

 65. Det här är egentligen ingen nyhet.

 66. Skolverket har förstått det
  och gjort en bra revidering-

 67. -även om jag tycker att den kunde
  ha varit annorlunda uppbyggd.

 68. Det kommer, successivt.

 69. Här står också saker vi ska tänka på,
  för elevernas bästa.

 70. Som är formulerat i styrdokumenten.
  Det står: "Skolans mål är att:"

 71. Jag tycker att det räcker att skriva:

 72. "Vi vill att alla elever ska bli goa,
  vettiga och harmoniska människor."

 73. Det var den.
  Det blir mycket klickande. Så.

 74. Skolan brister i jobbet med att skapa
  en trygg miljö för elever på nätet.

 75. Skolpersonal behöver mer kunskap
  om nätet och elever med NPF.

 76. Många har redan varit inne på det.

 77. Hur ska skolan arbeta för at hindra
  att de eleverna kränks på nätet?

 78. Eller alla.

 79. Det finns ett sätt.

 80. Använda det material ni har tagit
  fram för skolan, "Koll på nätet".

 81. Jag arbetar
  i en särskild undervisningsgrupp-

 82. -på Gamlestadsskolan. Vi kallas
  E-spåret och är nog unika i Göteborg.

 83. Det finns inget liknande.

 84. Man brukar ha små grupper
  för barn som inte gör det de ska.

 85. De får sitta tillsammans med
  en förhoppningsvis utbildad pedagog.

 86. På E-spåret
  har vi samlat kompetens och elever.

 87. Det blir högt och lågt.
  Från särskola, nästan i särskola-

 88. -NPF-diagnoser, särbegåvade
  och så vidare.

 89. Den grupp elever vi har,
  vi har fjorton inskrivna-

 90. -blir jäkligt bra på
  att respektera olikheter.

 91. De måste verkligen
  visa respekt för varandra.

 92. Det behöver man inte
  i en "vanlig" klass.

 93. Det får de med sig.

 94. Vi jobbade med det här materialet.

 95. Det var ett arbetsområde,
  tre delmoment.

 96. Internet och sociala medier. Där
  jobbade vi med nätkoll. Jag ska visa.

 97. Vi jobbade med No hate-podden.

 98. Åtta poddar som handlar om förtal,
  kräkning och när man får fotografera.

 99. Vi plockade ut några.

 100. Det finns filmer,
  men för våra elever-

 101. -har det varit
  bättre att lyssna på poddarna.

 102. Det blir för mycket information
  med film.

 103. Lyssnar man kan man ligga över bänken
  eller sitta.

 104. Man måste inte
  vara fokuserad på skärmen.

 105. Men det går ändå att lyssna.

 106. Vi pratade om massmedier
  och använde Mediatiden från UR Skola.

 107. För massmedier blev det ett text-
  häfte. Vi har inte råd med böcker.

 108. Källkritik.
  Vi hade "Lilla viralgranskaren".

 109. Fejkade sidor, "Om storken" på UR
  Skola. Den är väldigt intressant.

 110. Tvättbjörnsfilmerna, kallade jag dem.
  - Du vet vad det är.

 111. Kolla på dem själva först.

 112. Sen kan ni gärna använda dem
  på både elever, vuxna och kollegor.

 113. Jag ska inte avslöja nåt,
  men det handlar om tvättbjörnar.

 114. Vi hade fyra lektioner i veckan
  i åtta veckor.

 115. Man behöver inte jobba med det
  så länge, men vi ville det.

 116. Vi kom in på sidospår.

 117. Det är viktigt att få prata färdigt.
  Det hände saker i gruppen.

 118. Så länge vi var nåt sånär på banan
  fick det ta den tid det tog.

 119. Det blev många bra diskussioner och
  samtal, både i gruppen och enskilt.

 120. Nån elev kunde vilja prata efteråt
  på väg till matsalen.

 121. Det satte igång diskussioner
  och frågor, vilket var bra.

 122. Det finns lärarhandledningar
  till allt, kopplade till läroplanen.

 123. Känn inte: "Jag undervisar inte
  i SO, så jag skiter i det."

 124. Läroplanen gäller alla som jobbar
  i skolan. Varsågod och använd det.

 125. Då kommer vi till "Koll på nätet",
  det läromedel vi började använda.

 126. Det är anpassat för elever med NPF,
  eftersom de är mer utsatta-

 127. -men det funkar jättebra
  att använda var som helst.

 128. Er gräns var att använda det
  i högstadiet och i gymnasiet-

 129. -men man kan nog använda det...

 130. Man får ha känsla för
  vilken grupp man arbetar med.

 131. Man kan använda det i yngre åldrar.
  De är yngre på nätet än vad vi tror.

 132. Det har ni statistik på.
  Tvååringar är ute på nätet.

 133. Så är det.

 134. Det är indelat i sex olika delar-

 135. -och det är uppdelat i
  tre avdelningar.

 136. Först kommunikation. "Har du koll på
  vad som är brottsligt att skriva?"

 137. "Har du koll på vad som är okej
  att skriva på nätet?"

 138. Man går in och läser om det.
  Jag ska visa er, strax.

 139. Nästa del handlar om näthat
  och nätmobbning.

 140. "Har du koll på näthat
  och nätmobbning?"

 141. Tredje delen är grooming.

 142. "Har du koll när du träffar människor
  i spel IRL? I verkligheten. Ni vet.

 143. "Har du koll när du spelar online?"

 144. Så här ser det ut. Koll på nätet.

 145. Som lärare kan man gå in längst ner,
  "För lärare".

 146. Där finns en jättebra
  lärarhandledning att skriva ut.

 147. Det finns jättebra beskrivningar.
  Läs igenom dem först.

 148. Det finns bra lektionsupplägg,
  men man behöver inte följa det...

 149. ...slaviskt.
  Man får använda sin egen kompetens-

 150. -och tänka på vilka man jobbar med.

 151. Men det är en bra grund
  och nåt att utgå ifrån.

 152. Den börjar så här. "Det här är Alex."

 153. Han är ofta online
  och följer olika band...

 154. ...som han gillar, spelar och hänger
  på sociala medier. Klicka dig vidare.

 155. Då kommer man
  till det jag visade innan.

 156. "Har du koll på
  vad som är ok att skriva på nätet?"

 157. "Har du koll på risker när du
  kommenterar eller får kommentarer?"

 158. Det är käckt upplagt. Det handlar
  inte om mig, utan om Alex.

 159. Det är Alex som råkar ut för det här.

 160. Eleven ska hjälpa Alex-

 161. -så att han klarar av-

 162. -att lösa problemen
  han råkar ut för på vägen.

 163. Det finns en poäng i att göra så.

 164. Vi pratar om
  hur man kan stoppa näthatet.

 165. Det som fungerade
  var att eleverna var nyfikna-

 166. -och villiga att diskutera
  och prata om sina egna erfarenheter.

 167. Vi gjorde en kort utvärdering
  där de fick säga om de lärde sig nåt-

 168. -om de redan kunde en del eller om
  de inte behövde kunna det här.

 169. Ingen svarade det.
  De tyckte att det var bra.

 170. Det här har ni redan pratat om.
  Det är inte lång tid kvar-

 171. -så jag tar inte det.
  Jag kan säga vad jag tycker.

 172. Jag tycker inte att man ska förbjuda,
  utan förbereda istället.

 173. Vi förbjuder inte barn
  att gå till lekplatsen för riskerna-

 174. -utan vi förbereder dem.

 175. Alla möjligheter som finns
  hinner jag inte heller dra nu.

 176. Men man har tillgång till
  all världens kunskap, och okunskap.

 177. Man lär känna andra människor. Jag
  har spelat WoW och lärt känna många.

 178. Ingen vet vilka vi är. Jag lärde
  känna en åttaåring som är arton nu.

 179. Han kände en lärare som spelade WoW.
  Nu kan jag säga att jag känner Simon.

 180. Han är känd inom CS och spelar
  på hög nivå. Så det har ändrat sig.

 181. Jag lärde känna en militärpolis
  från Kanada som nu bor på Irland.

 182. Eller Nordirland.
  Det finns jättemånga möjligheter.

 183. Man får kontakt med likasinnade.

 184. Man får göra saker i sin egen takt,
  träna på sociala koder-

 185. -och skapa filmer och publicera.
  Man måste inte redovisa vid tavlan.

 186. Man kan göra en film.
  Det finns jättemycket att göra.

 187. Det här är också jag.

 188. Ingen vet att jag är en 55-årig
  lärare från Sverige när jag spelar.

 189. Det finns
  både för- och nackdelar med det.

 190. Men man träffar riktiga vänner.
  Vi har haft träffar.

 191. Många umgås jag med fortfarande.

 192. Jag har varit på bröllop i Holland.

 193. Det här är också sociala kontakter,
  även om man har en spelgubbe.

 194. Det kan utvecklas till sociala
  kontakter i riktiga livet också.

 195. Det är sociala kontakter
  även om det är på nätet.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Så kan skolan förhindra kränkningar på nätet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Skolinspektionen konstaterar att det finns brister i skolans arbete för att skapa en trygg miljö för alla elever på nätet. Skolpersonal behöver mer kunskap om internet och om elever med adhd/ast och deras särskilda utsatthet på nätet. Läraren Marica Grudeborn berättar här om hur hon arbetar med dessa frågor i sin särskilda undervisningsgrupp. Hon förklarar även hur läromedlet "Koll på nätet", som har tagits fram av Nätkoll och Statens medieråd, kan användas i klassrummet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning, Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Barn och ungdom, Nätmobbning, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sociologi, Ungdomar och Internet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

På nätet utan gränser

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spenderar mer tid på internet än unga utan diagnos. Internet kan innebära såväl risker som ett sätt att finna vänner. Jill Carlberg, grundare till utbildningsföretaget Adaptis, berättar utifrån sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp med autism och vara ung på nätet. Hon talar om vilka problemområden som finns på nätet och om hur föräldrar kan prata med sina barn om internet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Barn med NPF - mer utsatta på nätet

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mer utsatta på internet än barn utan diagnos, berättar Ulf Dalquist, forskningschef på Statens medieråd. Det är också nästan fyra gånger vanligare att tjejer med en funktionsnedsättning har kontaktats av vuxna som söker sexuell kontakt via internet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Vad vuxna bör veta om ungas liv på nätet

Elliot Astor Dahl vet av egen erfarenhet att datorspel och sociala medier kan fungera bra för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 2016 blev han diagnostiserad med autismspektrumtillstånd och add. För Elliot blev datorn en frizon där han kunde slappna av och knyta kontakter. Han anser att vuxna behöver mer kunskap om nätet och om hur unga använder det. Han talar även om projektet Nätkoll och det undervisningsmaterial som Nätkoll har tagit fram för föräldrar till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Så kan skolan förhindra kränkningar på nätet

Skolinspektionen konstaterar att det finns brister i skolans arbete för att skapa en trygg miljö för alla elever på nätet. Skolpersonal behöver mer kunskap om internet och om elever med adhd/ast och deras särskilda utsatthet på nätet. Läraren Marica Grudeborn berättar här om hur hon arbetar med dessa frågor i sin särskilda undervisningsgrupp. Hon förklarar även hur läromedlet "Koll på nätet", som har tagits fram av Nätkoll och Statens medieråd, kan användas i klassrummet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Inte alltid lika inför lagen

Unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är överrepresenterade både som brottsutsatta och gärningspersoner. De har dessutom sämre rättstrygghet än barn utan diagnos, visar aktuell forskning. Eva Forsberg och Ingri Vestin från Brottsofferjouren i Luleå arbetar för att öka rättssäkerheten för unga med adhd, add och asperger. Här presenterar de projektet Ung i rättsprocessen som arbetar med att ta fram metodmaterial för att utbilda och vägleda pedagoger och aktörer i rättsprocessen om reaktioner när någon med adhd, add eller ast har utsatts för, bevittnat eller begått ett brott. De stöder sig på aktuell forskning av Katrin Lainpelto, docent i processrätt vid Stockholms universitet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Så kan förhör anpassas till barn med NPF

Charlotte Qvandt är barnförhörsledare på polisen och har särskilt intresserat sig för hur förhörssituationen kan anpassas till barn med kognitiva och kommunikativa svårigheter. Hon visar flera bilder som tagits fram för att användas i förhör med barn och redogör för problematiken kring berättelser utifrån bilder. Hon berättar också om arvsfondsprojektet Bildsamt, som bland annat undersöker möjligheterna att använda bildstöd i Barnahus Stockholms verksamhet. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

Hat och kärlek på nätet

Näthat har fått mycket uppmärksamhet medan nätkärleken lever rätt mycket i tysthet. Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, diskuterar båda dessa begrepp utifrån tekniksyn, barnsyn och moralism. Dessutom ger hon några råd kring ungas personliga säkerhet på nätet och lär ut hur vuxna kan ta selfies som en politisk handling. Inspelat den 24 januari 2018 på Burgårdens konferens i Göteborg. Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Vem är rasist?

De senaste åren har flera debatter om påstådd rasism blossat upp. Men vad menas egentligen med rasism? Det finns olika svar på frågan och i programmet sätter forskare och aktivister begreppet i en historisk kontext och resonerar kring dagens definition.